Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\CBD\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\7e06e9e0-87d5-4e01-b0db-272feb251bf6\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2019-жылдын 8-августу № 114

"Банктык аманаттарды (депозиттерди) коргоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

2019-жылдын 26-июнунда

Кыргыз Республикасынын

Жогорку Кеңеши тарабынан

кабыл алынган

1-берене.

"Банктык аманаттарды (депозиттерди) коргоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын  Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2008-ж., № 5, 453-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) преамбулада:

а) биринчи сүйлөмдөгү "Кыргыз Республикасынын банктарында" деген сөздөрдөн кийин ", микрофинансылык компанияларда жана турак жай-сактык кредиттик компанияларда" деген сөздөр менен толукталсын;

б) экинчи сүйлөмдөгү "банктардын" деген сөздөрдөн кийин ", микрофинансылык компаниялардын жана турак жай-сактык кредиттик компаниялардын" деген сөздөр менен толукталсын;

2) 1-беренеде:

а) 1-бөлүк төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"1) Ушул Мыйзам Кыргыз Республикасынын банктарында, микрофинансылык компанияларында жана турак жай-сактык кредиттик компанияларда аманатчылардын депозиттерин (аманаттарын), турак жай-сактык аманаттарын (депозиттерин) (мындан ары - депозиттерди) милдеттүү коргоо системасын (мындан ары - депозиттерди коргоо системасы) түзүү жана анын иштөөсү боюнча мамилелерди, Депозиттерди коргоо фондун түзүү жана пайдалануу, кепилденген учурлар келгенде аманаттар боюнча компенсацияларды төлөп берүү, ошондой эле Депозиттерди коргоо боюнча агенттиктин, коммерциялык банктардын, микрофинансылык компаниялардын, турак жай-сактык кредиттик компаниялардын, Улуттук банктын, мамлекеттик бийлик органдарынын ортосундагы мамилелерди жана ушул чөйрөдө жаралган башка мамилелерди жөнгө салат.";

б) 3-бөлүк "банктарга" деген сөздөн кийин ", микрофинансылык компанияларга жана турак жай-сактык кредиттик компанияларга" деген сөздөр менен толукталсын;

3) 2-беренеде:

а) үчүнчү абзацта "Реестрине" деген сөз "реестрине" деген сөзгө алмаштырылсын;

б) берене төмөнкүдөй мазмундагы бешинчи-сегизинчи абзацтар менен толукталсын:

"Турак жай-сактык кредиттик компания - айрым банк операцияларын жүргүзүүгө укук берүүчү Улуттук банктын лицензиясы бар, банктык эмес финансылык-кредиттик уюм, анын иши аманатчылардын акча каражаттарын турак жай-сактык аманаттарына (депозиттерге) топтоого жана аманатчыларга жекече курулуш үчүн жана турак үйлөрдү (батирлерди) сатып алуу же турак жай шарттарын жакшыртуу, анын ичинде мамлекеттик турак жай программаларынын алкагында жакшыртуу үчүн кредиттерди берүүгө багытталган.

Турак жай-сактык кредиттик компания-катышуучу - ушул Мыйзамга ылайык турак жай-сактык кредиттик компаниялардын реестрине кирүүчү турак жай-сактык кредиттик компания.

Микрофинансылык компания - акционердик коом формасында түзүлгөн, Улуттук банктын лицензиясын алган жана юридикалык жана жеке жактарды микрокредиттөөнү жана операциялардын башка түрлөрүн, анын ичинде жеке жана юридикалык жактардан мөөнөттүү аманаттарды тартууну жүзөгө ашыруучу адистешкен финансылык-кредиттик мекеме.

Микрофинансылык компания-катышуучу - ушул Мыйзамга ылайык микрофинансылык компаниялардын реестрине кирүүчү микрофинансылык компания.";

в) алтынчы абзац "банк" деген сөздөн кийин ", микрофинансылык компания" деген сөздөр менен толукталсын;

г) берене төмөнкүдөй мазмундагы жетинчи абзац менен толукталсын:

"Турак жай-сактык аманаты (депозити) - турак жай-сактык кредиттик компаниянын аманатчылары турак жай-сактык кредиттик компаниянын эсебине салган жана турак жай-сактык кредиттик компаниянын аманатчысынын турак жай шартын жакшыртууга багытталган улуттук валютадагы акча каражаттарынын суммасы (мындан ары бул Мыйзамда депозит деп да аталат).";

д) жетинчи жана сегизинчи абзацтар төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Депозиттик база - депозиттер түрүндө юридикалык жана жеке жактардын депозиттик эсебинде банкта же микрофинансылык компанияда жайгаштырылган акча каражаттарынын суммасы, ал эми турак жай-сактык кредиттик компаниялар үчүн - компаниянын аманатчыларынын эсептеринде жайгаштырылган депозиттердин жалпы суммасы.

Аманатчы - банкка, микрофинансылык компанияга же турак жай-сактык кредиттик компанияга депозитин салган жеке жак жана юридикалык жакты түзбөстөн жеке ишкердик жүргүзүүчү, өз ишине байланыштуу банктык эсептерде же микрофинансылык компаниянын эсептеринде өз акча каражаттарын жайгаштырган жеке ишкер.";

е) берене төмөнкүдөй мазмундагы тогузунчу абзац менен толукталсын:

"Ушуну менен бирге турак жай-сактык кредиттик компаниянын аманатчысы жекече курулуш үчүн, турак үй (батир) сатып алуу же турак жай шарттарын жакшыртуу үчүн кредит алуу максатында турак жай-сактык кредиттик компаниянын эсебине акча салат.";

ж) он биринчи абзац "жаңыдан түзүлгөн банктар" деген сөздөрдөн кийин ", микрофинансылык компаниялар жана турак жай-сактык кредиттик компаниялар" деген сөздөр менен толукталсын;

з) он үчүнчү жана он төртүнчү абзацтар "банк-катышуучулар" деген сөздөрдөн кийин ", микрофинансылык компания-катышуучулар жана турак жай-сактык кредиттик компания - катышуучулар" деген сөздөр менен толукталсын;

и) берене төмөнкүдөй мазмундагы он алтынчы абзац менен толукталсын:

"Жаңыдан түзүлгөн микрофинансылык компания - Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык түзүлгөн микрофинансылык компания.";

к) он жетинчи абзац "банк-катышуучунун" деген сөздөрдөн кийин ", микрофинансылык компания-катышуучунун жана турак жай-сактык кредиттик компания-катышуучунун" деген сөздөр менен толукталсын;

л) берене төмөнкүдөй мазмундагы он тогузунчу жана жыйырманчы абзацтар менен толукталсын:

"Микрофинансылык компаниялардын реестри - микрофинансылык компаниялардын - депозиттерди коргоо системасынын катышуучуларынын тизмеги.

Турак жай-сактык кредиттик компаниялардын реестри - турак жай-сактык кредиттик компаниялардын - депозиттерди коргоо системасынын катышуучуларынын тизмеги.";

м) он тогузунчу жана жыйырманчы абзацтар төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Кепилдик учур - "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына жана турак жай-сактык кредиттик компаниялардын ишин жөнгө салуу чөйрөсүндөгү мыйзамдарга ылайык, банкты же микрофинансылык компанияны, же турак жай-сактык кредиттик компанияны мажбурлап жоюу жол-жобосунун башталышы.

Банкка, микрофинансылык компанияга жана турак жай-сактык кредиттик компанияга байланышкан жактар - "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамында жана турак жай-сактык кредиттик компаниялардын ишин жөнгө салуу чөйрөсүндөгү мыйзамдарда белгиленген аныктамага ылайык.";

н) жыйырма бешинчи абзац "катышуучу-банктардын" деген сөздөрдөн кийин ", катышуучу-микрофинансылык компаниялардын, катышуучу-турак жай-сактык кредиттик компаниялардын" деген сөздөр менен толукталсын;

4) 4-беренеде:

а) 2-бөлүк төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"2. Эгерде бул мөөнөтү өтүп кеткен кредиттер жана кепилдиктер боюнча талаш-тартыштар же соттук териштирүүлөр болбосо, ушул берененин 1-бөлүгүнө ылайык аманатчыга төлөнүп берилүүгө тийиш сумма аманатчыга берилип, мөөнөтү өтүп кеткен кредиттердин жана аманатчынын өтүнүчү боюнча банк же микрофинансылык компания тарабынан берилип, мөөнөтү өтүп кеткен кепилдиктердин суммасына азайтылат.";

б) 3-бөлүк "банктык аманат келишиминде" деген сөздөрдөн кийин ", микрофинансылык компаниянын аманаттар келишиминде, ошондой эле турак жай-сактык кредиттик компаниянын депозит келишиминде" деген сөздөр менен толукталсын;

в) 4 жана 5-бөлүктөр төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"4. Кайсы гана аманатчыга болбосун ушул Мыйзамга ылайык компенсацияланып берилүүгө тийиш сумманы аныктоодо, Агенттик жоюучу менен бирдикте аманатчынын ошол банктагы депозиттеринин, ошондой эле аманатчынын ошол микрофинансылык компаниядагы жана ошол турак жай-сактык кредиттик компаниядагы депозиттеринин жалпы суммасын аныктайт.

5. Аманатчынын депозити бар бир нече банк-катышуучуларга, микрофинансылык компания-катышуучуларга, турак жай-сактык кредиттик компания-катышуучуларга карата кепилденген учур келип чыккан мезгилде, аманатчы компенсацияны ар бир банктан, микрофинансылык компаниядан, турак жай-сактык кредиттик компаниядан өзүнчө алууга укуктуу. Банктар, микрофинансылык компаниялар, турак жай-сактык кредиттик компаниялар кошулуу же биригүү формасында кайра уюштурулган учурда, алар кайра уюшулган күндөн тартып 6 айдын ичинде депозиттер кайра уюшулган ар бир банк, микрофинансылык компания, турак жай-сактык кредиттик компания боюнча өзүнчө кепилденген болуп эсептелет.";

г) 9-бөлүк "банктын" деген сөздөн кийин "же микрофинансылык компаниянын же турак жай-сактык кредиттик компаниянын" деген сөздөр менен толукталсын;

д) 10-бөлүк "аманат келишиминде" деген сөздөрдөн кийин ", микрофинансылык компаниянын аманат келишиминде же турак жай-сактык кредиттик компаниянын депозит келишиминде" деген сөздөр менен толукталсын;

5) 5-берене төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"5-берене. Корголууга жатпаган депозиттер

Ушул Мыйзамдын талаптарына ылайык жеке адамдардын төмөнкү депозиттери компенсацияланууга жатпайт:

1) банкка, микрофинансылык компанияга жана турак жай-сактык кредиттик компанияга байланышкан жактардын депозиттери;

2) акыркы 3 жыл аралыгында банктын, микрофинансылык компаниянын, турак жай-сактык кредиттик компаниянын чет өлкөлүк консультанты же тышкы аудитору болуп саналган жактардын депозиттери;

3) юридикалык жактын тапшырмасы (ишеним каты) боюнча жайгаштырылган жактардын депозиттери;

4) "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө", "Кыргыз Республикасындагы микрофинансы уюмдары жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана турак жай-сактык кредиттик компаниялардын ишин жөнгө салуу чөйрөсүндөгү мыйзамдарга ылайык чектөөлөр коюлган же камак салынган депозиттер;

5) Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары турган банктын-резиденттин филиалдарындагы, микрофинансылык компаниянын-резиденттин филиалдарындагы депозиттер.";

6) 6-беренеде:

а) берененин аталышы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: "6-берене. Кепилденген учур келип чыкканда Агенттиктин, банктын, микрофинансылык компаниянын жана турак жай-сактык кредиттик компаниянын өз ара аракеттенүүсү";

б) 2-бөлүктөгү "жоюучуга" деген сөз ", микрофинансылык компаниянын же турак жай-сактык кредиттик компаниянын жоюучусуна" деген сөздөргө алмаштырылсын;

7) 7-беренеде:

а) 1-бөлүктүн 2-пункту "аманаттарды" деген сөздөн кийин "(депозиттерди)" деген сөз менен толукталсын;

б) 5-бөлүктүн экинчи сүйлөмү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: "Ушул маалымат ошондой эле мамлекеттик жана расмий тилдерде республикалык гезитте жарыяланууга, банк-агенттин жана банкрот банктын, банкрот микрофинансылык компаниянын жана банкрот турак жай-сактык кредиттик компаниянын, алардын филиалдарын, сактык кассаларын, өкүлчүлүктөрүн жана банкоматтарын кошо алганда, борбордук (башкы) кеңселеринин кире беришинде жайгаштырылууга тийиш.";

в) 6-бөлүктүн биринчи абзацында "аманатчыларга" деген сөз "банктардын, микрофинансылык компаниялардын жана турак жай-сактык кредиттик компаниялардын аманатчыларына" деген сөздөргө алмаштырылсын;

8) 8-беренеде:

а) 1-бөлүк төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"1. "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына жана турак жай-сактык кредиттик компаниялардын ишин жөнгө салуу чөйрөсүндөгү мыйзамдарга ылайык, мажбурлап жоюу жол-жобосу башталган банкка, микрофинансылык компанияга жана турак жай-сактык кредиттик компанияга карата Агенттик кредитор катары чыгат.";

б) 2-бөлүктө:

- бөлүк "банкка" деген сөздөн кийин ", микрофинансылык компанияга жана турак жай-сактык кредиттик компанияга" деген сөздөр менен толукталсын;

- расмий тилдеги текстеги "которого" деген сөз "которых" деген сөзгө алмаштырылсын;

в) 4-бөлүк төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"4. Аманатчы ушул Мыйзам боюнча компенсациялоого жаткан банктык аманат келишиминде, микрофинансылык компаниядагы аманат келишиминде жана турак жай-сактык кредиттик компаниянын депозит келишиминде белгиленген суммалардан тийиштүү түрдө жогорку суммаларда банкка, микрофинансылык компанияга жана турак жай-сактык кредиттик компанияга карата өз талаптарын канааттандыруу укугун жоготпойт. Бул талаптар ушул берененин 3-бөлүгүн эске алуу менен "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө" Кыргыз Республикасынын  Мыйзамына ылайык канааттандырылат.";

9) 9-беренеде:

а) 1-пункттагы "банк-катышуучулардын реестрин" деген сөздөр "банк-катышуучулардын, микрофинансылык компаниялардын-катышуучулардын жана турак жай-сактык кредиттик компаниялардын-катышуучулардын реестрлерин" деген сөздөргө алмаштырылсын;

б) 10-пункттагы "жоюлуп жаткан банктан" деген сөздөр "жоюлуп жаткан банктардан, микрофинансылык компаниялардан жана турак жай-сактык кредиттик компаниялардан" деген сөздөргө алмаштырылсын;

10) 10-берененин 4-бөлүгүндө:

а) 1-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

1) "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө", "Кыргыз Республикасындагы микрофинансы уюмдары жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана турак жай-сактык кредиттик компаниялардын ишин жөнгө салуу чөйрөсүндөгү мыйзамдарда каралган тийиштүү жоопкерчилик чараларын банктарга, микрофинансылык компанияларга жана турак жай-сактык кредиттик компанияларга карата колдонуу сунушу менен Улуттук банкка кайрылууга;";

б) 3-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"3) банктардан, микрофинансылык компаниялардан жана турак жай-сактык кредиттик компаниялардан депозиттерди коргоо системасы жөнүндө маалыматтарды жайгаштырууну жана ушул Мыйзамда аныкталган формада жана тартипте банктын, микрофинансылык компаниянын жана турак жай-сактык кредиттик компаниянын банк, микрофинансылык компания жана турак жай-сактык кредиттик компания тарабынан аманатчыларга кызматтарды көрсөткөн аймактарда депозиттерди коргоо системасына катышуусун талап кылууга;";

в) 5-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"5) Аманаттар жөнүндө маалыматтарды жүргүзүүнүн банктын, микрофинансылык компаниянын жана турак жай-сактык кредиттик компаниянын аманатчылардын алдындагы милдеттенмелеринин белгилүү бир талаптарына, көлөмүнө жана түзүмүнө ылайык келишин аныктоо, Депозиттерди коргоо фондуна мүчөлүк акыларды төлөө, ошондой эле ушул Мыйзамда белгиленген башка милдеттерди банктар, микрофинансылык компаниялар жана турак жай-сактык кредиттик компаниялар тарабынан аткарылуу маселелери боюнча банктын, микрофинансылык компаниянын жана турак жай-сактык кредиттик компаниянын көйгөйлөрүн баштапкы стадиясында жөнгө салуу процессине Улуттук банк менен биргеликте жана Улуттук банк менен макулдашылган тартипке ылайык катышууга.";

11) 18-беренеде:

а) 2-бөлүк "банк-катышуучуларында" деген сөздөрдөн кийин ", микрофинансылык компания-катышуучуларында жана турак жай-сактык кредиттик компания-катышуучуларында" деген сөздөр менен толукталсын;

б) 3-бөлүк төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"3. Директорлор кеңешинин мүчөлөрү, аткаруучу директор жана анын орун басарлары коммерциялык банктардын, микрофинансылык компаниялардын жана турак жай-сактык кредиттик компаниялардын, ошондой эле алар менен аффилирленген жактардын акцияларына (үлүштөрүнө) ээлик кыла алышпайт. Эгерде Директорлор кеңешинин мүчөсү, аткаруучу директор жана анын орун басарлары кызмат ордуна дайындалып жатканда банктын, микрофинансылык компаниянын жана турак жай-сактык кредиттик компаниянын акцияларына ээ болушса (башкарышса), алар 30 күндүн ичинде ушул акциялар боюнча мүлктүк укуктарын көз карандысыз ишенимдүү башкаруучуга өткөрүп берүүгө же болбосо аларды ээликтен ажыратууга же сатууга милдеттүү.";

в) 4-бөлүктүн 5-пункту "банк-катышуучунун" деген сөздөрдөн кийин ", микрофинансылык компания-катышуучунун жана турак жай-сактык кредиттик компания-катышуучунун" деген сөздөр менен толукталсын;

12) 20-беренеде:

а) 1-бөлүк "чет өлкөлүк банктардын" деген сөздөрдөн кийин ", микрофинансылык компаниялардын жана турак жай-сактык кредиттик компаниялардын" деген сөздөр менен толукталсын;

б) 2-бөлүк төмөнкүдөй мазмундагы үчүнчү жана төртүнчү абзацтар менен толукталсын:

"Турак жай-сактык кредиттик компания - депозиттерди коргоо системасынын катышуучусу турак жай-сактык кредиттик компаниялардын ишин жөнгө салуу чөйрөсүндөгү мыйзамдарда белгиленген нормативдерди сактоого жана милдеттүү талаптарды аткарууга милдеттүү.

Микрофинансылык компания - депозиттерди коргоо системасынын катышуучусу "Кыргыз Республикасындагы микрофинансы уюмдары жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамында белгиленген нормативдерди сактоого жана милдеттүү талаптарды аткарууга милдеттүү.";

в) 3-бөлүктөгү "системага катышуучу банк" деген сөздөрдөн кийин ", микрофинансылык компаниялар-катышуучулар жана турак жай-сактык кредиттик компаниялар-катышуучулар үчүн" деген сөздөр менен толукталсын;

г) 5-бөлүк төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"5. Жаңыдан түзүлүп жаткан банктар, микрофинансылык компаниялар жана турак жай-сактык кредиттик компаниялар Улуттук банкка депозиттерди коргоо системасына катышууга табыштама берүүгө, бир эле учурда банк лицензиясын алууга, же болбосо жеке жана юридикалык жактардан мөөнөттүү аманаттарды кабыл алууга болгон лицензияга чектөөнү алып салууга, же болбосо тийиштүү түрдө айрым банктык операцияларды жүргүзүү укугуна лицензия алууга документтерди тапшырууга тийиш. Жаңыдан түзүлүп жаткан банктар, микрофинансылык компаниялар жана турак жай-сактык кредиттик компаниялар "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө", "Кыргыз Республикасындагы микрофинансы уюмдары жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын, турак жай-сактык кредиттик компаниялардын ишин жөнгө салуу чөйрөсүндөгү мыйзамдардын талаптарын жана банк иштерин жүзөгө ашырууга, айрым банктык операцияларды жүргүзүү укугуна жана жеке жана юридикалык жактардан аманаттарды кабыл алуу укугуна лицензия алуу үчүн Улуттук банк белгилеген талаптарды аткарууда автоматтык түрдө депозиттерди коргоо системасына кабыл алынат.

Улуттук банктан банк иштерин жүзөгө ашырууга лицензия алгандан же айрым банктык операцияларды жүргүзүү укугуна лицензия алынгандан кийин, же болбосо банктын, микрофинансылык компаниянын жана турак жай-сактык кредиттик компаниянын аманаттарды кабыл алуусу боюнча лицензияга чектөөлөр алып салынгандан жана Депозиттерди коргоо фондуна кирүүчү мүчөлүк акы которулгандан кийин, Улуттук банк банктык лицензия жана айрым банктык операцияларды жүргүзүү укугуна лицензия берилгендигин же жеке жана юридикалык жактардан аманаттарды кабыл алуу укугуна лицензиядагы чектөөлөр алынгандыгын ырастоочу кабарламаны депозиттерди коргоо системасына катышуу жөнүндө банктын, микрофинансылык компаниянын жана турак жай-сактык кредиттик компаниянын арызын кошо тиркөө менен жөнөтөт. Улуттук банктын кабарламасы банкты депозиттерди коргоо системасынын банк-катышуучуларынын реестрине, микрофинансылык компанияны микрофинансылык компания-катышуучуларынын реестрине жана турак жай-сактык кредиттик компанияны турак жай-сактык кредиттик компания-катышуучуларынын реестрине киргизүү үчүн негиз болуп саналат. Агенттик белгиленген тартипте каттоодон өткөргөн күндөн тартып банк, микрофинансылык компания жана турак жай-сактык кредиттик компания депозиттерди коргоо системасынын катышуучулары болуп калышат.";

13) 21-берене төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"21-берене. Банк-катышуучуларды, микрофинансылык компания-катышуучуларын жана турак жай-сактык кредиттик компания-катышуучуларын депозиттерди коргоо системасына каттоо жана реестрлерин жүргүзүү

1. Агенттик депозиттерди коргоо системасында банк-катышуучуларынын, микрофинансылык компания-катышуучуларынын жана турак жай-сактык кредиттик компания-катышуучуларынын реестрлерин жүргүзөт. Банк-катышуучулардын, микрофинансылык компания-катышуучулардын жана турак жай-сактык кредиттик компания-катышуучулардын реестрлерин жүргүзүү тартиби Агенттик тарабынан белгиленет.

2. Банкты, микрофинансылык компанияны жана турак жай-сактык кредиттик компанияны депозиттерди коргоо системасында каттоо Агенттик тарабынан аларды банк-катышуучулардын, микрофинансылык компания-катышуучулардын жана турак жай-сактык кредиттик компания-катышуучулардын реестрлерине киргизүү жолу менен жүзөгө ашырылат.

3. Банкты депозиттерди коргоо системасынын банк-катышуучуларынын реестрине, микрофинансылык компанияны микрофинансылык компания-катышуучуларынын реестрине жана турак жай-сактык кредиттик компанияны турак жай-сактык кредиттик компания-катышуучуларынын реестрине киргизгенден кийин, 2 жумушчу күндөн кечиктирбестен бул тууралуу маалымат Агенттик тарабынан  банкка, микрофинансылык компанияга жана турак жай-сактык кредиттик компанияга жөнөтүлөт, алар маалыматты алгандан кийин 5 жумушчу күндүн ичинде мамлекеттик жана расмий тилдерде аны республикалык газетага жарыялоого милдеттүү.

4. Банкты, микрофинансылык компанияны жана турак жай-сактык кредиттик компанияны депозиттерди коргоо системасына каттоого алуу жана каттоодон чыгаруу үчүн төлөм алынбайт.

5. Ушул Мыйзамда аныкталган депозиттер боюнча компенсацияларды Агенттик төлөп берүү жол-жобосун аяктагандан кийин 5 жумушчу күндүн ичинде, ушул Мыйзамдын 25-беренесине ылайык, Агенттик тарабынан  банк-катышуучулардын, микрофинансылык компания-катышуучулардын жана турак жай-сактык кредиттик компания-катышуучулардын реестрлеринен чыгаруу жолу менен банк, микрофинансылык компания жана турак жай-сактык кредиттик компания депозиттерди коргоо системасындагы каттоодон чыгарылат.

6. Агенттик 2 жумушчу күндүк мөөнөттөн кечиктирбестен банк-катышуучуга, микрофинансылык компания-катышуучуга жана турак жай-сактык кредиттик компания-катышуучуга алардын реестрлерден чыгарылгандыгы тууралуу маалыматты жиберүүгө, алар өз кезегинде, 2 жумушчу күндүн ичинде мамлекеттик жана расмий тилдерде республикалык газетага жарыялоого жана бул маалыматты алгандан кийин банктын, микрофинансылык компаниянын жана турак жай-сактык кредиттик компаниянын борбордук (башкы) офисинин кире беришине, алардын филиалдарына, сактык кассаларына, өкүлчүлүктөрүнө жана банкоматтарына жайгаштырууга милдеттүү.";

14) 22-беренеде:

а) берененин аталышы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: "22-берене. Депозиттерди коргоо системасынын банк-катышуучусунун, микрофинансылык компания-катышуучусунун жана турак жай-сактык кредиттик компания-катышуучусунун милдеттери";

б) "1. Депозиттерди коргоо системасынын банк-катышуучулары" деген сөздөр "Депозиттерди коргоо системасынын банк-катышуучулары, микрофинансылык компания-катышуучулары жана турак жай-сактык кредиттик компания-катышуучулары" деген сөздөргө алмаштырылсын;

в) 2-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"2) депозиттерди коргоо системасы жөнүндө жана ага банктын, микрофинансылык компаниянын жана турак жай-сактык кредиттик компаниянын катышуусу тууралуу маалыматтарды банктын, микрофинансылык компаниянын жана турак жай-сактык кредиттик компаниянын бардык бөлүмдөрүндө, банк, микрофинансылык компания жана турак жай-сактык кредиттик компания депозиттерди кабыл алууну жүзөгө ашыруучу башка жерлерде Агенттик белгилеген формада жайгаштырууга жана бул маалыматты кардардын биринчи талабы боюнча акысыз негизде берүүгө;";

г) 3-пункт "банктын" деген сөздөн кийин ", микрофинансылык компаниянын жана турак жай-сактык кредиттик компаниянын" деген сөздөр менен толукталсын;

15) 25-беренеде:

а) берененин аталышы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: "25-берене. Депозиттерди коргоо системасына киргизилген банктардын, микрофинансылык компаниялардын жана турак жай-сактык кредиттик компаниялардын депозиттерди коргоо системасына катышуу талаптарына ылайык келбегендигинин натыйжалары";

б) 1-бөлүк "банктар" деген сөздөн кийин ", микрофинансылык компаниялар жана турак жай-сактык кредиттик компаниялар" деген сөздөр менен толукталсын;

в) 3-бөлүк төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"3. Депозиттерди коргоо системасынын банк-катышуучусу, микрофинансылык компания-катышуучусу жана турак жай-сактык кредиттик компания-катышуучусу ушул Мыйзамдын талаптарын бузган учурда, Улуттук банк ага карата "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө", "Кыргыз Республикасындагы микрофинансы уюмдары жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана турак жай-сактык кредиттик компаниялардын ишин жөнгө салуу чөйрөсүндөгү мыйзамдарда каралган бардык таасир этүүчү чараларды колдонууга укуктуу.";

г) 8-бөлүк төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"8. Ушул беренеге ылайык депозиттерди тартууга тыюу салынган банктар, микрофинансылык компаниялар жана турак жай-сактык кредиттик компаниялар аталган тыюу салуу киргизилген күндөн кийинки жумушчу күндөн кечиктирбестен, депозиттерге акча каражаттарын тартуу укугу токтотулгандыгы жөнүндө маалыматтарды банктын же микрофинансылык компаниянын борбордук (башкы) офисинин кире беришинде, банктын же микрофинансылык компаниянын операциялык залдарында, филиалдарында, сактык кассаларында, ошондой эле аманатчыларды тейлөөчү, кардарларга жеткиликтүү бардык орун-жайларында жана турак жай-сактык кредиттик компаниянын аманатчыларды тейлөөчү борбордук (башкы) офисинин, филиалдарынын жана өкүлчүлүктөрүнүн кире беришинде жайгаштырууга милдеттүү.";

д) 10 жана 11-бөлүктөр төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"10. Депозиттерди коргоо системасындагы мүчөлүгүн токтотконго чейин кабыл алынган депозиттер ушул Мыйзамга ылайык банк аманаты келишиминде, микрофинансылык компаниядагы аманат келишиминде жана турак жай-сактык кредиттик компаниядагы депозит келишиминде көрсөтүлгөн мөөнөткө чейин төлөнүүгө тийиш. Келишимдин мөөнөтү узартылышы мүмкүн эмес. Депозиттерди коргоо системасындагы мүчөлүгү токтотулгандан кийин депозитке жөнөтүлгөн бардык каражаттар аларды салган адамдарга кайтарып берилиши керек.

11. Депозиттерди кабыл алууга тыюу салынгандан, депозиттерди коргоо системасындагы мүчөлүк токтотулуп тургандан жана (же) токтотулгандан кийин депозиттерди кабыл алгандыгы үчүн банктын, микрофинансылык компаниянын жана турак жай-сактык кредиттик компаниянын Директорлор кеңеши, банктын, микрофинансылык компаниянын жана турак жай-сактык кредиттик компаниянын Башкармалыгы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартат.";

е) 12-бөлүктө:

- биринчи сүйлөмдөгү "Банк" деген сөздөн кийин ", микрофинансылык компания жана турак жай-сактык кредиттик компания" деген сөздөр менен толукталсын;

- экинчи сүйлөмдөгү "Банк" деген сөз "Банк, микрофинансылык компания жана турак жай-сактык кредиттик компания" деген сөздөргө алмаштырылсын;

ж) 13-бөлүк төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"13. Депозиттерди коргоо системасындагы мүчөлүгү токтотулуп турган же токтотуп коюлган, же аларга карата депозиттерди кабыл алууга тыюу салынган агенттик, банк, микрофинансылык компания жана турак жай-сактык кредиттик компания төмөнкүлөргө милдеттүү:

1) банктын, микрофинансылык компаниянын борбордук (башкы) офисинин кире беришинде, банктын, микрофинансылык компаниянын операциялык залдарында, филиалдарында, сактык кассаларында, ошондой эле кардарларга жеткиликтүү бардык башка орун-жайларында жана турак жай-сактык кредиттик компаниянын борбордук (башкы) офисинин, филиалдарынын жана өкүлчүлүктөрүнүн кире беришинде, ошондой эле турак жай-сактык кредиттик компаниянын кардарларга жеткиликтүү бардык башка орун-жайларында төмөнкүдөй маалыматтарды мамлекеттик жана расмий тилдерде жайгаштырууга:

а) депозиттерди коргоо системасындагы мүчөлүгү токтотуп коюлган дата жөнүндө;

б) депозиттерди кабыл алууга тыюу салуу киргизилген, депозиттерди коргоо системасындагы мүчөлүгү токтотулган же токтотулуп турган датага чейин кабыл алынган бардык депозиттер ушул Мыйзамга ылайык корголууга тийиш экендиги жөнүндө;

2) ушул бөлүктүн 1-пунктунда көрсөтүлгөн маалыматты депозиттерди кабыл алууга тыюу салуу киргизилген, депозиттерди коргоо системасындагы мүчөлүгү токтотулган жана (же) токтотулуп турган датадан кийинки 2 жумушчу күндүн ичинде республикалык газетага мамлекеттик жана расмий тилдерде жарыялоого.";

16) 26-беренеде:

а) 1-бөлүк "банк-катышуучулары" деген сөздөрдөн кийин ", микрофинансылык компаниялар-катышуучулары жана турак жай-сактык кредиттик компаниялар-катышуучулары" деген сөздөр менен толукталсын;

б) 6-бөлүк "катышуучу банктардын" деген сөздөрдөн кийин ", микрофинансылык компания-катышуучулардын жана турак жай-сактык кредиттик компания-катышуучулардын" деген сөздөр менен толукталсын;

17) 27-беренеде:

а) берененин аталышы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: "27-берене. Жаңыдан түзүлүп жаткан банктардын, микрофинансылык компаниялардын жана турак жай-сактык кредиттик компаниялардын мүчөлүк акылары (кирүү мүчөлүк акылары)";

б) 1-бөлүк төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"1. "Жаңыдан түзүлүп жаткан банктар, микрофинансылык компаниялар жана турак жай-сактык кредиттик компаниялар өткөөл" банкты кошпогондо, жеке жана юридикалык жактардан мөөнөттүү аманаттарды кабыл алуу боюнча операцияларды жүргүзүүчү жаңыдан түзүлүп жаткан банктар, микрофинансылык компаниялар жана турак жай-сактык кредиттик компаниялар үчүн тийиштүү түрдө белгиленген минималдык уставдык капиталдын нормативинин бир пайызы суммасындагы кирүү акысын Депозиттерди коргоо фондуна төлөөгө тийиш. Кирүү акысын банк Улуттук банктын уруксатын алгандан кийинки жана лицензия берилгенге чейинки мезгилде, ал эми микрофинансылык компания - лицензиясындагы жеке жана юридикалык жактардан аманаттарды кабыл алууга чектөөлөрү алынганга чейин жана турак жай-сактык кредиттик компания - айрым банктык операцияларды жүргүзүү укугуна лицензия алганга чейин төлөөгө тийиш.

Банкты кайра түзүмдөштүрүүнүн жүрүшүндө түзүлүүчү "өткөөл" банк кирүү акысын төлөөдөн бошотулат.";

в) 2-бөлүк "Банктар" деген сөздөн кийин ", микрофинансылык компаниялар жана турак жай-сактык кредиттик компаниялар" деген сөздөр менен толукталсын;

18) 28-беренеде:

а) берененин аталышындагы "Иштеп жаткан банктардын" деген сөздөрдөн кийин ", микрофинансылык компаниялардын жана турак жай-сактык кредиттик компаниялардын" деген сөздөр менен толукталсын;

б) 1-бөлүк төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"1. Иштеп жаткан банктардын, микрофинансылык компаниялардын жана турак жай-сактык кредиттик компаниялардын мүчөлүк акылары тийиштүү түрдө банктын, микрофинансылык компаниянын жана турак жай-сактык кредиттик компаниянын жалпы депозиттик базасынын жылдык 0,2 пайызынын деңгээлинде, ушул Мыйзамдын 26-беренесинин 2-бөлүгүндө белгиленген максаттуу маанилерге жетишүү үчүн белгиленет.";

в) 2-бөлүктө "Иштеп жаткан банктардын" деген сөздөрдөн кийин ", микрофинансылык компаниялардын жана турак жай-сактык кредиттик компаниялардын" деген сөздөр менен толукталсын;

г) 5-бөлүктө "катышуучу-банк" деген сөздөрдөн кийин ", микрофинансылык компания-катышуучу жана турак жай-сактык кредиттик компания-катышуучу" деген сөздөр менен толукталсын;

19) 29-беренеде:

а) 1-бөлүктүн биринчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"1. Банктар, микрофинансылык компаниялар жана турак жай-сактык кредиттик компаниялар жыл сайын тийиштүү түрдө банктын, микрофинансылык компаниянын жана турак жай-сактык кредиттик компаниянын жалпы депозиттик базасынын жылдык 0,2 пайызы өлчөмүндө календардык мүчөлүк акыларды төлөп турууга тийиш.";

б) 3-бөлүк төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"3. Жаңыдан түзүлүп жаткан банктар, микрофинансылык компаниялар жана турак жай-сактык кредиттик компаниялар үчүн биринчи календардык мүчөлүк акы тийиштүү түрдө банктын, микрофинансылык компаниянын жана турак жай-сактык кредиттик компаниянын жалпы депозиттик базасын 1/360 га, жылдык 0,2 пайызга көбөйтүү жана ушул Мыйзамдын 20-беренесинин 5-бөлүгүнө ылайык депозиттерди коргоо системасына кабыл алынган датадан тартып эсептик квартал аяктаганга чейин калган күндөрдүн санына көбөйтүү жолу менен эсептелет.";

в) 4-бөлүк "банктар" деген сөздөн кийин ", микрофинансылык компаниялар жана турак жай-сактык кредиттик компаниялар" деген сөздөр менен толукталсын;

г) 6-бөлүк "банк-катышуучу" деген сөздөрдөн кийин ", микрофинансылык компания-катышуучу, турак жай-сактык кредиттик компания-катышуучу" деген сөздөр менен толукталсын;

20) 30-берененин 2-бөлүгүнүн 4, 5-пункттары, тогузунчу абзацы жана 4-бөлүгү ар кайсы жөндөмөлөрдөгү жана сандагы "банк" деген сөздөн кийин тиешелүү жөндөмөлөрдөгү жана сандагы ", микрофинансылык компания жана турак жай-сактык кредиттик компания" деген сөздөр менен толукталсын;

21) 31-беренеде:

а) 1-бөлүк "банктардын" деген сөздөн кийин ", микрофинансылык компаниялардын жана турак жай-сактык кредиттик компаниялардын" деген сөздөр менен толукталсын;

б) 3 жана 4-бөлүктөр төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"3. Эгерде банк, микрофинансылык компания же турак жай-сактык кредиттик компания ушул беренеге ылайык мүчөлүк акыны төлөбөсө, алар төлөнүүгө тийиш болгон сумманын ар бир өткөрүлүп жиберген күн үчүн, Улуттук банк тарабынан белгиленген жылдык эсептик ставканын эки эсе өлчөмүндө туум төлөөгө милдеттүү. Айып пулдарды төлөө банкты, микрофинансылык компанияны жана турак жай-сактык кредиттик компанияны мүчөлүк акы төлөөдөн бошотпойт.

4. Банк, микрофинансылык компания же турак жай-сактык кредиттик компания акыркы 6 айда "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө", "Кыргыз Республикасындагы микрофинансы уюмдар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана турак жай-сактык кредиттик компаниялардын ишин жөнгө салуу чөйрөсүндөгү мыйзамдарда белгиленген чараларга жана санкцияларга дуушар болгон учурларды кошпогондо, Агенттик максаттуу көрсөткүчкө жетишкенден кийин Депозиттерди коргоо фондуна төгүлүүчү мүчөлүк акылардын өлчөмүн азайта алат.";

22) 32-берененин 1-бөлүгүндө:

а) 1-пункт "банк-катышуучулар" деген сөздөрдөн кийин ", микрофинансылык компания-катышуучулар жана турак жай-сактык кредиттик компания-катышуучулар" деген сөздөр менен толукталсын;

б) 4-пункт "банктарды" деген сөздөн кийин ", микрофинансылык компанияларды жана турак жай-сактык кредиттик компанияларды" деген сөздөр менен толукталсын;

в) 5-пункт "банк-катышуучулар" деген сөздөрдөн кийин ", микрофинансылык компания-катышуучулар жана турак жай-сактык кредиттик компания-катышуучулар" деген сөздөр менен толукталсын;

23) 33-берененин 1-бөлүгүнүн биринчи абзацы "коммерциялык банктардын" деген сөздөрдөн кийин ", микрофинансылык компаниялардын, турак жай-сактык кредиттик компаниялардын" деген сөздөр менен толукталсын;

24) 34-берене төмөнкүдөй мазмундагы алтынчы-тогузунчу абзацтар менен толукталсын:

"Банктардын мүчөлүк акыларынын эсебинен чогулган каражаттар микрофинансылык компаниялардын жана турак жай-сактык кредиттик компаниялардын мүчөлүк акыларынын эсебинен келип түшкөн каражаттардан өзүнчө эсепке алынат.

Банктардын мүчөлүк акыларынын эсебинен чогулган каражаттар депозиттер боюнча компенсацияларды төлөөнү жүзөгө ашыруу максатында банктардын аманатчыларына компенсацияларды төлөө үчүн гана пайдаланылышы мүмкүн.

Микрофинансылык компаниялардын мүчөлүк акыларынын эсебинен чогулган каражаттар депозиттер боюнча компенсацияларды төлөөнү жүзөгө ашыруу максатында микрофинансылык компаниялардын аманатчыларына компенсацияларды төлөө үчүн гана пайдаланылышы мүмкүн.

Турак жай-сактык кредиттик компаниялардын мүчөлүк акыларынын эсебинен чогулган каражаттар депозиттер боюнча компенсацияларды төлөө максатында турак жай-сактык кредиттик компаниялардын аманатчыларына компенсацияларды төлөө үчүн гана пайдаланылышы мүмкүн.";

25) 36-беренеде:

а) 1-бөлүктөгү "банк-катышуучу" деген сөздөр "банк катышуучу, ар бир микрофинансылык компания-катышуучу жана турак жай-сактык кредиттик компания-катышуучу" деген сөздөргө алмаштырылсын;

б) 3-бөлүктөгү "банктык сырды" деген сөздөр "банктын, микрофинансылык компаниянын жана турак жай-сактык кредиттик компаниянын сырларын" деген сөздөргө алмаштырылсын;

26) 42-беренеде:

а) 2-бөлүктө:

- 1-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"1) банкка банк ишин жүргүзүүгө лицензия берилгендиги жөнүндө, микрофинансылык компаниянын лицензиясындагы жеке жана юридикалык жактардан аманаттарды кабыл алууга чектөөлөрдүн алынгандыгы жөнүндө, турак жай-сактык кредиттик компаниянын айрым банктык операцияларды жүргүзүү укугуна лицензия берилгендиги жөнүндө;";

- 2-пункт "банкты" деген сөздөн кийин ", микрофинансылык компанияны жана турак жай-сактык кредиттик компанияны" деген сөздөр менен толукталсын;

- 3-пункт "банкты" деген сөздөн кийин ", микрофинансылык компанияны жана турак жай-сактык кредиттик компанияны" деген сөздөр менен толукталсын;

б) 3-бөлүк төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"3. Агенттик тиешелүү чечим кабыл алынган күндөн кийинки жумушчу күндөн кечиктирбестен Улуттук банкка жазуу жүзүндө төмөнкүлөрдү маалымдоого тийиш:

1) банктын банктар реестрине киргизилгендиги жана банктын аталган реестрден чыгарылгандыгы жөнүндө;

2) микрофинансылык компаниянын микрофинансылык компаниялар реестрине киргизилгендиги жана микрофинансылык компаниянын аталган реестрден чыгарылгандыгы жөнүндө;

3) турак жай-сактык кредиттик компаниянын турак жай-сактык кредиттик компаниялар реестрине киргизилгендиги жана турак жай-сактык кредиттик компаниянын аталган реестрден чыгарылгандыгы жөнүндө;";

в) 6-бөлүктүн 1 жана 2-пункттары төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"1) банктын, микрофинансылык компаниянын жана турак жай-сактык кредиттик компаниянын ушул Мыйзамдын талаптарын аткарышы боюнча Улуттук банк тарабынан банкка, микрофинансылык компанияга жана турак жай-сактык кредиттик компанияга максаттуу текшерүү жүргүзүүсү жөнүндө;

2) Улуттук банктын банкка, микрофинансылык компанияга жана турак жай-сактык кредиттик компанияга карата таасир көрсөтүү чараларын колдонуусу жөнүндө.".

2-берене.

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү үч айлык мөөнөттө өзүнүн чечимдерин ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

 

Кыргыз Республикасынын

Президенти

С. Жээнбеков