Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\a0661c4f-bcfa-4046-a34a-20af536022eb\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2017-жылдын 28-июлу № 149

Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына (Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексине, "Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө", "Банкроттук (кудуретсиздик) жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына) өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

2017-жылдын 28-июнунда

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан кабыл алынган

 

1-берене.

Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексине (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2006-ж., № 4, 392-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

394-статьянын 2-бөлүгүндө ", убактылуу администратор" деген сөздөр алып салынсын.

2-берене.

"Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2013-ж., № 9, 990-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

23-берененин 1-бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы 6-пункт менен толукталсын:

"6) юридикалык жакты кайра түзүмдөштүрүү.".

3-берене.

"Банкроттук (кудуретсиздик) жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Ведомосттору, 1997-ж., № 11, 537-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 8-статьяда:

а) 2-пунктунда:

- 6 жана 7-пунктчалар төмөнкүдөй редакцияларда баяндалсын:

"6) жоюлбаган соттуулугу бар адам;

7) банкрот болгон учурдан тартып беш жыл өткөнгө чейин банкроттук негиздер боюнча жеке ишкер катары ишин токтоткон адам;";

- төмөнкүдөй мазмундагы 8-пунктча менен толукталсын:

"8) банкроттукка байланыштуу чарба жүргүзүүчү субъекттин иши токтотулган учурдан тартып беш жыл өткөнгө чейин чарба жүргүзүүчү субъекттин жетекчиси болуп саналган адам.";

б) 11-пунктунда "(банкроттук жөнүндө иштер боюнча мамлекеттик орган тарабынан дайындалган)" деген сөздөр алып салынсын;

2) 12-статьяда:

а) 5-пункттун биринчи абзацында "биринчи" деген сөз алып салынсын;

б) 6-пункттун биринчи абзацында "биринчи" деген сөз алып салынсын;

3) 17-статьянын 2-пункту төмөнкүдөй мазмундагы 121-пунктча менен толукталсын:

"12-1) Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексине ылайык банкроттук чөйрөдөгү башкаруу тартибине каршы бузуулар жөнүндө иштерди карайт;";

4) 18-статьянын 2-пунктунда "жактар. Кыргыз Республикасынын кылмыш, административдик жана граждандык мыйзамына" деген сөздөр "жактар Кыргыз Республикасынын граждандык жана жазык мыйзамдарына, ошондой эле Кыргыз Республикасынын бузуулар жана жоруктар жөнүндө мыйзамдарына" деген сөздөргө алмаштырылсын;

5) 19-статьяда:

а) 1-пунктунда "жана күнөөлүү адамдарды мыйзамда белгиленген тартипте жоопко тартууну талап кылууга укуктуу" деген сөздөр "талап кылууга жана күнөөлүү адамдарды ушул Мыйзамдын 18-статьясына ылайык жоопкерчиликке тартуу үчүн тиешелүү ыйгарым укуктуу органдарга кайрылууга укуктуу" деген сөздөргө алмаштырылсын;

б) 2-пунктунда "жана күнөөлүү адамдарды мыйзамда белгиленген тартипте башка жоопкерчиликке тартууну талап кылууга укуктуу" деген сөздөр "талап кылууга жана күнөөлүү адамдарды ушул Мыйзамдын 18-статьясына ылайык жоопкерчиликке тартуу үчүн тиешелүү ыйгарым укуктуу органдарга кайрылууга укуктуу" деген сөздөргө алмаштырылсын;

6) 272-статьянын 2-пункту "ал" деген сөздөн кийин "карыз тарап карызын төлөбөгөн учурда, банкроттук жол-жобо жөнүндө демилгелөөнү көрсөтүү менен" деген сөздөр менен толукталсын;

7) 2712-статьянын 3-пунктунда "Көзөмөлдөө иретинде" деген сөздөр "Кассациялык тартипте" деген сөздөргө алмаштырылсын;

8) 2713-статьянын 4-пунктунда "Көзөмөлдөө иретинде" деген сөздөр "Кассациялык тартипте" деген сөздөргө алмаштырылсын;

9) 2719-статьяда:

а) 1-пункту төмөнкүдөй мазмундагы 71-пунктча менен толукталсын:

"7-1) банкроттук жол-жобо соттон тышкары тартиптен сот тартибине айландырылганда;";

б) 5-пункту күчүн жоготту деп таанылсын;

в) 6-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"6. Соттун аныктамасы апелляциялык аныктама кабыл алынган учурдан тартып он беш күндүк мөөнөттө кассациялык тартипте даттанылышы мүмкүн.";

10) 2722-статьяда:

а) 1-пункттун экинчи абзацында "көзөмөл тартибинде" деген сөздөр "кассациялык тартипте" деген сөздөргө алмаштырылсын;

б) 3-пункттун биринчи абзацында "көзөмөл иретинде" деген сөздөр "кассациялык тартипте" деген сөздөргө алмаштырылсын;

11) 2732 жана 2733-статьялар төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"2732-статья. Апелляциялык инстанциядагы өндүрүш

1. Банкроттук жөнүндө иштер боюнча апелляциялык инстанциядагы өндүрүш ушул статьяда белгиленген өзгөчөлүктөр менен Кыргыз Республикасынын Жарандык процесстик кодексине ылайык жүзөгө ашырылат.

2. Апелляциялык даттануу сот тарабынан тиешелүү сот актысы кабыл алынгандан кийин он күндүн ичинде чечим же аныктама кабыл алган сотко берилет.

3. Апелляциялык даттанууну өндүрүшкө кабыл алуу жөнүндө апелляциялык инстанциядагы соттук курамдын судьясы даттануу келип түшкөн учурдан тартып үч күндүн ичинде аныктама чыгарат.

4. Апелляциялык даттануу ал сотко келип түшкөн күндөн тартып он күндүк мөөнөттө каралат.

2733-статья. Кассациялык инстанциядагы өндүрүш

1. Банкроттук жөнүндө иш боюнча кассациялык инстанциядагы өндүрүш ушул статьяда белгиленген өзгөчөлүктөр менен Кыргыз Республикасынын Жарандык процесстик кодексине ылайык жүзөгө ашырылат.

2. Кассациялык тартипте соттун чечимин же аныктамасын кайра кароо жөнүндө арыз чечим же аныктама күчүнө кирген учурдан тартып он беш күндүн ичинде чечимди же аныктаманы кабыл алган сот аркылуу Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна берилет. Аппеляциялык тартипте даттанылбаган, биринчи инстанциядагы соттордун мыйзамдуу күчүнө кирген актылары кассациялык тартипте кайра каралбайт. Мыйзамдуу күчүнө кирген сот актысын кайра кароо жөнүндө арызды берүүнүн процесстик мөөнөтү, эгер мындай соттук акты күчүнө кирген учурдан тартып үч айдан ашык убакыт өтсө, сот тарабынан калыбына келтирилбейт.

3. Кассациялык тартипте соттун чечимин же аныктамасын кайра кароо жөнүндө арызды өндүрүшкө кабыл алуу тууралуу Кыргыз Республикасынын Жогорку соту кассациялык инстанцияга арыз түшкөн учурдан тартып беш күндүн ичинде аныктама чыгарат.

4. Кассациялык тартипте соттун чечимин же аныктамасын кайра кароо жөнүндө арыз ал иш менен бирге Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна түшкөн күндөн тартып бир айлык мөөнөттө каралат. Өзгөчө учурларда арызды кароонун көрсөтүлгөн мөөнөтү узартылышы мүмкүн, бирок бир айдан ашпоого тийиш.

5. Кыргыз Республикасынын Жогорку соту кассациялык тартипте карыз тарапты банкрот деп таануу жөнүндө чечимди кайра кароо тууралуу арыз берген жактын өтүнүчү (арызы) боюнча атайын администраторго карыз тараптын мүлкүн тескөөгө байланышкан иш-аракеттерди жасоого тыюу салууга укуктуу.";

12) 28-статья төмөнкүдөй мазмундагы 4-пункт менен толукталсын:

"4. Соттон тышкары тартипте атайын администрациялоо жол-жобосун жүргүзүүгө жана (же) аяктоого тоскоол болуучу жагдайлар болгон учурда, ушул Мыйзамдын 273-статьясынын 1-пунктунда көрсөтүлгөн жактар атайын администрациялоо жол-жобосун соттон тышкары тартиптен сот тартибине айландыруу жөнүндө арыз менен сотко кайрылууга укуктуу.";

13) 54-статьянын 2-пункту төмөнкүдөй мазмундагы үчүнчү сүйлөм менен толукталсын: "Жоюу жол-жобосу аяктаганда карыз тараптын негизги эсеби жабылууга тийиш.";

14) 55-статья төмөнкүдөй мазмундагы 9-пункт менен толукталсын:

"9. Карыз тарапты реструктуризациялоонун алкагында анын лицензиялары, соода маркалары жана автордук укуктары жаңы түзүлгөн юридикалык жакка карыз тарапка берилген шарттарда эле өткөрүп берилет.

Мында лицензиялар лицензия берген ыйгарым укуктуу органды алдын ала кабарлоо менен жаңы түзүлгөн юридикалык жакка өткөрүп берилет.

Эгерде реструктуризациялоонун алкагында бир нече юридикалык жак түзүлсө, анда лицензия түзүлгөн юридикалык жактардын бирине кредиторлордун чогулушунун чечими менен өткөрүп берилет.";

15) 62-статьянын 2-пунктунун биринчи абзацында "администратордук кызматка, тышкы башкаруучуга же консерваторго" деген сөздөр "администратор же тышкы башкаруучу кызматына" деген сөздөргө алмаштырылсын;

16) 63-статьянын 7-пункту төмөнкүдөй мазмундагы экинчи жана үчүнчү абзацтар менен толукталсын:

"Мында убактылуу администратор карыз тараптын ишин улантуу үчүн зарыл болгон бүтүмдөр боюнча учурдагы төлөмдөрдү жүзөгө ашырууга укуктуу.

Убактылуу администратор жалпы башкаруу функцияларын жүзөгө ашырган кызматкерлер (жетекчи, анын орун басарлары, башкы бухгалтер жана кызматкерлер) менен эмгек келишимин кайра түзүүгө же бузууга укуктуу эмес.";

17) 66-статьяда:

а) 7-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"7) кредиторлордун чогулушуна карыз тараптын активдерин сатуу шарттарын сунуштоого;";

б) 15-пунктунда "активдерди аукцион аркылуу сатууда старттык баа белгиленет" деген сөздөр "активдерди ачык соода аркылуу сатууда старттык бааны белгилөөгө, мында биринчи соодаларда карыз тараптын активдери баа берүү наркы боюнча коюлууга тийиш" деген сөздөргө алмаштырылсын;

в) 16-пунктунда "мүлктүк, администрациялык же кылмыш жоопкерчилигине тартуу жөнүндө чечимдин кабыл алынышы үчүн сотко жана/же укук коргоо органдарына" деген сөздөр "жоопкерчиликке тартуу жөнүндө чечимдин кабыл алынышы үчүн сотко жана/же тиешелүү ыйгарым укуктуу органдарга" деген сөздөргө алмаштырылсын;

г) төмөнкүдөй мазмундагы 18-пункт менен толукталсын:

"18) карыз тарапты реабилитациялоого багытталган контракттарды аткарууну улантууга укуктуу.";

18) 671-статья төмөнкүдөй мазмундагы 3-пункт менен толукталсын:

"3. Электр жана жылуулук энергиясын жеткирүүчүүлөр, суу чарбасы жана канализациялык системалар, байланыш, карыз тараптын мүлкүн кайтаруу боюнча кызмат көрсөтүүчүлөр, ошондой эле карыз тараптын чарбалык ишин улантуу жана мүлкүн сактоо үчүн башка кызмат көрсөтүүчүлөр менен карыз тарап түзгөн келишимдер карыз тарапты банкрот деп таануу себеби боюнча бузулбайт. Эгерде администратор ушул келишимдерди аткарууну улантуу чечимин кабыл алса, банкроттук процесс башталгандан кийин аларды аткаруу жана пайда болушу менен байланышкан чыгымдар банкроттук процесстин сарптоолоруна кирет.";

19) 70-статьяда:

а) төмөнкүдөй мазмундагы 41-пункт менен толукталсын:

"41) карыз тараптын активдерин сатуу жөнүндө чечимди кредиторлордун чогулушу менен макулдашууга;";

б) 61-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"61) ушул Мыйзамдын 12-статьясынын 9-пунктунун талаптарына ылайык кредиторлордун чогулушун квартал сайын өткөрүүгө, ошондой эле кредиторлордун чогулушунун чечими менен банкроттук процессине чыгымдарды бекитүүгө жана кредиторлордун чогулушуна чыгымдар боюнча отчет берүүгө;";

20) 98-статья төмөнкүдөй мазмундагы 7-пункт менен толукталсын:

"7. Кредиторлор реабилитациялоо планын бекитүүдө же реабилитациялоонун ар кандай этабында аны өзгөртүүдө кредиторлордун сотунун жыйналыштарына катышууга укуктуу.";

21) 125-статья төмөнкүдөй мазмундагы 21-пункт менен толукталсын:

"21. Банкроттук процессинде карыз тарап (жетекчи, жеке ишкер же карыз тараптын катышуучусу) табылган учурда, атайын администрациялоо жол-жобосу менен байланышкан сарптоолор банкроттук жөнүндө ишти караган сот тарабынан карыз тараптан өндүрүлүшү мүмкүн.".

4-берене.

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып он күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

"Эркин Тоо" газетасынын 2020-жылдын 10-январындагы № 2 (3074) жарыяланды

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү алты айлык мөөнөттө өзүнүн ченемдик укуктук актыларын ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

 

Кыргыз Республикасынын

         Президенти

 

А.Ш. Атамбаев