Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\a0661c4f-bcfa-4046-a34a-20af536022eb\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2020-жылдын 3-апрели № 34

Ал жеткис күчтүн жагдайларына байланыштуу социалдык-экономикалык кырдаалды турукташтыруу маселелери боюнча айрым мыйзам актыларга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

2020-жылдын 1-апрелинде

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан кабыл алынган

 

1-берене.

Кыргыз Республикасынын Салык кодексине (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2008-ж., № 8, 922-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөрдү киргизилсин:

1) 4-берененин 2-бөлүгүнүн 25-пунктту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"25) "Контролдук баалардын минимапдык деңгээли" - Кыргыз Республикасынын аймагына Евразия экономикалык бирлигинин мүчө-мамлекеттеринен импорттолуучу жана Кыргыз Республикасынын аймагында өндүрүлгөн товарлардын ушул Кодексте аныкталган учурларда жана тартипте белгиленүүчү баасы.";

2) 29-беренеде:

а) "Ал жеткис күч" деген сөздөр "1. Ал жеткис күч" деген сөздөргө алмаштырылсын;

б) төмөнкүдөй мазмундагы 2-бөлүк менен толукталсын:

"2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү ал жеткис күчтүн жагдайлары келип чыккан учурда белгилүү мөөнөткө төмөнкүлөр боюнча чечим кабыл алуу укугуна ээ болот:

1) банктык кепилдиктерди берүүсүз, ал жеткис күчтүн жагдайларынын натыйжасында түзүлгөн салыктык карыздардын суммасы боюнча кийинкиге жылдырууларды же бөлүп төлөөлөрдү берүү боюнча;

2) Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдарында каралган ставкалардын чектеринде салыктардын ставкаларын өзгөртүү боюнча;

3) Евразия экономикалык бирлигинин мүчө-мамлекеттеринин аймактарынан Кыргыз Республикасынын аймагына товарларды импорттоодо кыйыр салыктар боюнча салыктык отчетту кошпогондо, салыктык отчетту берүү мөөнөттөрүн узартуу боюнча;

4) салыктык милдеттенмелерди өз убагында аткарбагандыгы үчүн салыктык санкцияларды жана туумдарды колдонбоо боюнча.";

3) 79-берененин 6-бөлүгүнүн экинчи сүйлөмү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: "Эгерде ушул Кодексте башкача белгиленбесе, бул арызга ушул берененин 2-бөлүгүндө көрсөтүлгөн негиздердин жана салыктык карыздын кийинкиге жылдырылган же бөлүп төлөнүүчү суммасын төлөөнүн банктык кепилдиктери жөнүндө документтердин бар экендигин ырастоочу документтер тиркелет.";

4) 88-берененин 1-бөлүгүндө "ушул беренеде" деген сөздөр "ушул Кодексте" деген сөздөргө алмаштырылсын;

5) 120-берененин 9-бөлүгүндө "импорттолуучу" деген сөз "импорттолуучу/өндүрүлүүчү" деген сөздөргө алмаштырылсын;

6) 139-берене төмөнкүдөй мазмундагы 5-бөлүк менен толукталсын:

"5. Ал жеткис күчтүн жагдайлары пайда болгон учурда, салыктык укук бузуу жасагандыгы үчүн салыктык санкциялар Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечими боюнча колдонулбайт.";

7) 349-берененин З-бөлүгү "көрсөтүлүүчү кызматтардын" деген сөздөрдөн мурда «ал жеткис күчтүн жагдайлары пайда болгон учурду кошпогондо," деген сөздөр менен толукталсын;

8) 352-берененин З-бөлүгү "патент алынгандан" деген сөздөрдөн мурда "колдонулуу мөөнөтү ал жеткис күчтүн жагдайларынын мезгилине туш келген патенттин негизинде кайра эсептелген салыктын суммасын кошпогондо, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталган тартипте," деген сөздөр менен толукталсын;

9) 354-берененин З-бөлүгү "хронометраждык иликтөөлөрдүн" деген сөздөрдөн мурда ", ал жеткис күчтүн жагдайлары пайда болгон учурду кошпогондо, " деген сөздөр менен толукталсын;

10) 355-берененин З-бөлүгү "патент алгандан кийин кайра эсептелбейт" деген сөздөрдөн кийин ", ал эми салыктын төлөнгөн суммасы, колдонулуу мөөнөтү ал жеткис күчтүн жагдайларынын мезгилине туш келген патенттин негизинде кайра эсептелген салыктын суммасын кошпогондо, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталган тартипте, патент алгандан кийин кайтарылып берилүүгө жатпайт." деген сөздөр менен толукталсын;

11) 369-берененин З-бөлүгүндө:

а) бешинчи абзацында "аны үзүлтүккө учуратууга" деген сөздөр "контрактам кайра түзүүгө, токтото турууга, бузууга" деген сөздөргө алмаштырылсын;

б) бөлүк төмөнкүдөй мазмундагы тогузунчу абзац менен толукталсын:

"4) ал жеткис күчтүн жагдайлары пайда болгондо.".

2-берене

Салыктык эмес кирешелер жөнүндө Кыргыз Республикасынын кодексине (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2018-ж., № 7-8, 490-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

2-берене төмөнкүдөй мазмундагы 3-бөлүк менен толукталсын:

"3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү аргасыз кырдаал жагдайлары пайда болгон учурда, белгилүү мөөнөткө салыктык эмес кирешелерди төлөө боюнча милдеттенмелердин пайда болуу, өзгөрүү, аткаруу жана токтотуу негиздери боюнча, ошондой эле салыктык эмес кирешелер боюнча милдеттенмелерди өз убагында аткарбагандыгы үчүн санкцияларды жана туумдарды колдонбоо боюнча чечим кабыл алуу укугуна ээ болот.".

3-берене

"Кыргыз Республикасынын Салык кодексин колдонууга киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2008-ж., № 8, 923-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөрдү киргизилсин:

1) 8-берененин З-бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы абзац менен толукталсын:

"Жеке жактардын жана жеке ишкерлердин 2019-жылдын жыйынтыктары боюнча бирдиктүү салык декларациясын тапшыруу мөөнөтү 2021-жылдын 1-апрелине чейин деп белгиленсин.";

2) Мыйзам төмөнкүдөй мазмундагы 82-берене менен толукталсын:

"82-берене.

Төмөнкүлөр белгиленсин:

-2020-жылдын 1-апрелинен тартып 1-октябрына чейин салык төлөөчүлөр ал жеткис күчтүн жагдайларынын натыйжасында түзүлгөн салыктык карыздардын суммасы боюнча кийинкиге жылдырууларды жана бөлүп төлөөлөрдү берүү жөнүндө арыздарды, 1 жылдан ашык эмес мөөнөткө банктык кепилдиктер жөнүндө документтерди көрсөтүүсүз бере алышат;

-салыктык отчетту берүү мөөнөтү, Евразия экономикалык бирлигинин мүчө-мамлекеттеринин аймактарынан Кыргыз Республикасынын аймагына товарларды импорттоодо кыйыр салыктар боюнча салыктык отчетту кошпогондо, ишкердик субъекттери үчүн 2020-жылдын 1-июлуна чейин узартылат;

-ал жеткис күчтүн жагдайларынын натыйжасында салык төлөөчү тарабынан 2020-жылдын мартынан тартып июнуна чейинки салыктык мезгилде салыктык милдеттенмелердин өз убагында аткарылбагандыгы үчүн салыктык санкциялар жана туумдар колдонулбайт;

-салык кызматы органынын чечимин чыгаруу/тапшыруу/даттануу мөөнөттөрү ал жеткис күчтүн жагдайлары пайда болгон мезгилде Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталган мөөнөткө токтотулуп турат.".

4-берене

"Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарын ээлеп турган же ээлеген адамдардын кирешелерин, чыгымдарын, милдеттенмелерин жана мүлкүн декларациялоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2017-ж., № 7-8, 766-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөрдү киргизилсин:

1) 5-беренеде:

а) 1-бөлүгүнүн үчүнчү абзацы "отчеттук жылдан кийинки жылдын 30-июнунан кечиктирбестен" деген сөздөрдөн кийин ", салыктын суммасынын өзгөрүүсүнө алып келүүчү каталар табылган учурда өзгөртүүлөрдү жана\же толуктоолорду киргизүүнү кошпогондо, Кыргыз Республикасынын Салык кодексинде белгиленген мөөнөттө" деген сөздөр менен толукталсын;

б) берене төмөнкүдөй мазмундагы 11-бөлүк менен толукталсын:

"11. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү ал жеткис күчтүн жагдайлары пайда болгон учурда декларацияларды тапшыруу мөөнөтүн өзгөртүүгө укуктуу.";

2) 10-берене төмөнкүдөй мазмундагы 4-бөлүк менен толукталсын:

"4. Декларанттын 2019-жылдын жыйынтыктары боюнча декларация тапшыруу мөөнөтү 2021-жылдын 1-апрелине чейин деп белгиленсин.

Декларант 2019-жылдын жыйынтыктары боюнча декларациясына 2021-жылдын 30-июнунан кечиктирбестен өзгөртүүлөрдү жана\же толуктоолорду киргизе алат.

Салык кызматынын органдары декларанттар тарабынан 2019-жылдын жыйынтыктары боюнча декларацияларды тапшырууларынын жыйынтыктары тууралуу маалыматты Кыргыз Республикасынын Президентине, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө 2021-жылдын 1-октябрына чейин беришет.".

5-берене

"Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2009-ж., № 7, 751-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөрдү киргизилсин:

1) 19-берененин 1-бөлүгү "таасирин талдоо" деген сөздөрдөн кийин ", ал жеткис күчтүн жагдайларынын шарттарында ишкердик иш-аракетти жөнгө салуу учурларын кошпогондо, " деген сөздөр менен толукталсын;

2) 23-берененин 1-бөлүгү "бир айдан кем эмес" деген сөздөрдөн мурда ", ал жеткис күчтүн жагдайларынын шарттарында жарандардын жана юридикалык жактардын укуктарын жөнгө салууга багытталган ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун кошпогондо, " деген сөздөр менен толукталсын.

6-берене

"Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Ведомосттору, 1996-ж., № 7, 85-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөрдү киргизилсин:

1) 81-статьянын 1-бөлүгүнүн он экинчи абзацы "банкрот болушуна алып келиши мүмкүн болсо, " деген сөздөрдөн кийин "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү аныктаган тартипте, " деген сөздөр менен толукталсын;

2) 26-статьянын 2-бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы абзац менен толукталсын:

"Ал жеткис күчтүн жагдайларынын кесепетинен пайда болгон айыптык төлөмдөрдүн суммасына үстөктөр эсептелбейт.".

7-берене

"Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2004-ж., № 5, 229-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

11-статья төмөнкүдөй мазмундагы 6-пункт менен толукталсын:

"6. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү ал жеткис күчтүн жагдайлары пайда болгон учурда белгилүү мөөнөткө жеке ишкерлерди камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөдөн бошотуу тууралуу чечим кабыл алуу укугуна ээ болот.".

8-берене

"Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Регламента жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2011-ж., № 10, 1514-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөрдү киргизилсин:

55-берененин 10-бөлүгүндө:

а) биринчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"10. Бардык фракциялардын, ушул бөлүктүн 8-пунктунда каралган учурду кошпогондо, жооптуу жана тармактык комитеттеринин оң корутундулары болгондо, Жогорку Кеңеш мыйзам долбоорун бир эле мезгилде экинчи жана үчүнчү окууда жанае үч окууда кабыл алууга төмөнкү учурларда укуктуу:";

б) бөлүк төмөнкүдөй мазмундагы 8-пункт менен толукталсын:

"8) өзгөчө абал, өзгөчө кырдаал киргизилишине жана\же ал жеткис күчтүн жагдайларына байланыштуу социалдык-экономикалык кырдаалды турукташтыруу, укук тартиби жана коопсуздук маселелери боюнча мыйзам долбоорун кароодо.".

9-берене

"Акционердик коомдор жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2003-ж., № 6, 240-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөрдү киргизилсин:

1) 37-статьянын 1-пункту төмөнкүдөй мазмундагы үчүнчу абзац менен толукталсын:

"Өзгөчө абал, өзгөчө кырдаал киргизүү менен жана\же ал жеткис күчтүн жагдайларына байланышкан өзгөчө учурларда Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечими менен акционерлердин жылдык жалпы чогулуштарын өткөрүүнүн башка мөөнөтү белгилениши мүмкүн.";

2) 81-статьянын 2-пункту төмөнкүдөй мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын:

"Өзгөчө абал, өзгөчө кырдаал киргизүү менен жана\же ал жеткис күчтүн жагдайларына байланышкан өзгөчө учурларда Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечими менен коомдун финансылык-чарбалык иши жөнүндө жылдык отчетту жарыялоонун башка мөөнөтү белгилениши мүмкүн.".

10-берене

"Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2016-ж., № 11, 1183-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

1) 127-берененин 1-бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы абзац менен толукталсын:

"Өзгөчө абал, өзгөчө кырдаал киргизүү менен жанае ал жеткис күчтүн жагдайларына байланышкан өзгөчө учурларда Улуттук банктын Башкармалыгынын чечими менен ушул бөлүктүн 1, 3, 4, 5-пункттарында белгиленген мөөнөттөр узартылышы мүмкүн.".

11-берене

Ушул Мыйзам жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыяланууга тийиш жана 2018-жылдын 1-январынан тартып күчүнө кирүүчү 4-берененин 1-пунктунун «а» пунктчасын кошпогондо, 2020-жылдын 1-апрелинен тартып күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү өзүнүн чечимдерин ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

 

Кыргыз Республикасынын

         Президенти

 

С.Ш. Жээнбеков