Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\a0661c4f-bcfa-4046-a34a-20af536022eb\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2020-жылдын 11-апрели № 39

Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына (Кыргыз Республикасынын Жарандык процесстик кодексине, Салыктык эмес кирешелер жөнүндө Кыргыз Республикасынын кодексине, Кыргыз Республикасынын Административдик-процесстик кодексине, "Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту жана жергиликтүү соттор жөнүндө", "Кыргыз Республикасынын жергиликтүү сотторунун түзүмүн жана жергиликтүү соттордун судьяларынын штаттык санын бекитүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына) өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

2020-жылдын 26-февралында

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан кабыл алынган

 

1-берене.

Кыргыз Республикасынын Жарандык процесстик кодексине (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2017-ж., № 1 (2), 14-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 2-берененин 16-пунктунда ", областтын жана Бишкек шаарынын райондор аралык соту" деген сөздөр алып салынсын;

2) 8-берененин 2-бөлүгү "соттун" деген сөздөн кийин "жана Бишкек шаардык сотунун" деген сөздөр менен толукталсын;

3) 13-берененин 2-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"2. Ишке катышуучу жактар же соттун ачык жыйналышына катышып жаткан кайсы болбосун кызыкдар жак соттук териштирүүнүн жүрүшүн жазуу жүзүндө же аудио жазуу каражаттарынын жардамы менен жаздырууга укуктуу. Соттун жыйналышын киного жана фотосүрөткө, видеого жазып алууга, радио, теле көрсөтүү жана маалыматтык-телекоммуникациялык интернет түйүндөрү аркылуу алып берүүдө соттун уруксаты менен жол берилет.

Жабык сот жыйналышын радио, теле көрсөтүү жана маалыматтык-телекоммуникациялык интернет түйүндөрү аркылуу алып берүүгө жол берилбейт.";

4) 23-беренеде:

а) 5-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"5. Судьяны четтетүү жөнүндө арызды кароонун натыйжалары боюнча билдирилген четтетүүнү канааттандыруу же канааттандыруудан баш тартуу жөнүндө жүйөөлөнгөн аныктама чыгарылат. Четтетүү жана өзүн-өзү четтетүү маселеси боюнча аныктама даттанылбайт, бирок жүйөлөр апелляциялык, кассациялык даттанууларга киргизилиши мүмкүн.";

б) 6-бөлүгү күчүн жоготту деп таанылсын;

5) 28-беренеде:

а) 1-бөлүгүндө "Райондор аралык" деген сөздөр "Административдик" деген сөзгө алмаштырылсын;

6) 2-бөлүгү күчүн жоготту деп таанылсын;

б) 29-беренеде:

а) 1-бөлүгүнүн биринчи абзацы күчүн жоготту деп таанылсын;

б) 2 жана 3-бөлүктөрүндө ар түрдүү жөндөмө формаларындагы "райондор аралык" деген сөздөр тиешелүү жөндөмөлөрдөгү "административдик" деген сөзгө алмаштырылсын;

7) 33-берененин 3-бөлүгүндө "эгерде ал билдирилбесе же жазыктык иштин өндүрүшүндө чечилбесе," деген сөздөр алып салынсын;

8) 41-берененин 3-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"3. Мыйзамда каралган учурларда сот кошо жоопкерди же кошо жоопкерлерди ишке катышуу үчүн тартат.";

9) 43-беренеде:

а) 1-бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын:

"Доо арызга толуктоолор жана (же) өзгөртүүлөр сотко жазуу жүзүндө машинкага басылган текст менен доо арыз берилген тилде берилет.";

б) 4-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"4. Эгерде анын шарттары мыйзамга каршы келсе, сот тараптардын жарашуу макулдашуусун бекитүүдөн баш тартат.";

10) 46-берененин 2-бөлүгү күчүн жоготту деп таанылсын;

11) 64-берененин 2-бөлүгү "күбөлөрдүн" деген сөздөн кийин ", анын ичинде видеоконференцбайланыш тутумун пайдалануу жолу менен алынган, ошондой эле" деген сөздөр менен толукталсын;

12) 67-берененин 3-бөлүгүндө "(адистер)" деген сөз ", адистер" деген сөзгө алмаштырылсын;

13) 70-берененин 3-бөлүгүндө "өкүмү" деген сөз "актысы" деген сөзгө алмаштырылсын;

14) 79-берененин 4-бөлүгү күчүн жоготту деп таанылсын;

15) 82-берененин 3-бөлүгү күчүн жоготту деп таанылсын;

16) 94-берененин 2-бөлүгүндө "экспертиза жүргүзүү боюнча чыгымдарды" деген сөздөр "экспертизаны төлөө жүктөлгөн тараптардын аталышын" деген сөздөргө алмаштырылсын;

17) 102-беренеде:

а) 2-бөлүгүндө:

- 5-пункт күчүн жоготту деп таанылсын;

- 9-пунктунда "берүү жөнүндө" деген сөздөр "берүү маселелери боюнча" деген сөздөргө алмаштырылсын;

- 11-пунктунда "берүү жөнүндө" деген сөздөр "берүү маселелери боюнча" деген сөздөргө алмаштырылсын;

- бөлүк төмөнкүдөй мазмундагы 12-пункт менен толукталсын:

"12) бейтарап териштирүү тарабынан доону камсыз кылуу жөнүндө арыздардан.";

б) 3-бөлүгүндө "биринчи инстанциядагы сотто төлөнүүгө тийиш" деген сөздөр "даттануудагы талаш сумманын негизинде" деген сөздөргө алмаштырылсын;

18) 104-берененин 3-бөлүгү "аныктайт" деген сөздөн кийин ", бул жөнүндө жүйөлөнгөн аныктама чыгарылат" деген сөздөр менен толукталсын;

19) 105-беренеде "Мамлекеттик алым жөнүндө" деген сөздөр "Салыктык эмес кирешелер жөнүндө" деген сөздөргө алмаштырылсын;

20) 108-беренеде:

а) 1-бөлүгүндө:

- 2-пунктунда "1-бөлүгүнүн 2-пунктунда" деген сөздөр "1-бөлүгүндө" деген сөздөргө алмаштырылсын;

- 3-пунктунда "1-4-пункттарында" деген сөздөр "1-5, 8-пункттарында" деген сөздөргө алмаштырылсын;

- 4-пунктунда "1, 2, 4-пункттарында" деген сөздөр "1, 2, 4-6, 9, 10-пункттарында" деген сөздөргө алмаштырылсын;

- бөлүк төмөнкүдөй мазмундагы 7 жана 8-пункттар менен толукталсын:

"7) апелляциялык же кассациялык инстанция апелляциялык же кассациялык сот актысына даттануу үчүн өткөрүп жиберген мөөнөттү калыбына келтирүү жөнүндө арызды канааттандыруудан баш тартканда;

8) жак апелляциялык жана кассациялык даттануулардан баш тартканда.";

б) 3-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"3. Доогер доодон толугу менен баш тарткандыгына, жарашуу макулдашуусу сот тарабынан бекитилгендигине, талашты бейтарап сотко өткөрүп берүү жөнүндө макулдашуу түзүлгөндүгүнө же жоопкер доону толук мойнуна алгандыгына байланыштуу чечим чыгарылганына байланыштуу иш боюнча өндүрүш токтотулганда, ошондой эле медиациялык макулдашуунун негизинде тийиштүү сот жарашуу келишимин бекиткендигине байланыштуу иш боюнча өндүрүш токтотулганда тийиштүү соттук инстанцияга төлөнгөн мамлекеттик алымдын жарым суммасы кайтарылып берилет.";

в) 4-бөлүгүндө "Мамлекеттик алым жөнүндө" деген сөздөр "Салыктык эмес кирешелер жөнүндө" деген сөздөргө алмаштырылсын;

г) 5-бөлүгүндө "бир жылдык мөөнөт бүткөнгө" деген сөздөр "бир жылга" деген сөздөргө алмаштырылсын;

21) 110-беренеде:

- аталышында "Күбөлөргө," деген сөз алып салынсын;

- 1-бөлүгүндө "Күбөлөргө, эксперттерге" деген сөздөр "Эксперттерге" деген сөзгө алмаштырылсын;

22) 111-беренеде:

а) берененин аталышында "Күбөлөргө," деген сөз алып салынсын;

б) 1-бөлүгүнүн экинчи абзацында "күбөлөрдү чакыруу," деген сөздөр алып салынсын;

23) 112-берененин аталышында жана текстинде "Күбөлөргө," деген сөз алып салынсын;

24) 117-берененин 2-бөлүгү күчүн жоготту деп таанылсын;

25) 126-беренеде "алар аяктаганга чейин" деген сөздөр алып салынсын;

26) 127-берененин 4-бөлүгүндө "же кайрадан калыбына келтирүү жөнүндө" деген сөздөр алып салынсын;

27) 131-берененин 2-бөлүгүнүн 3-пункту "сот" деген сөздөн кийин "жеке жактын жашаган жери же" деген сөздөр менен толукталсын;

28) 134-берене төмөнкүдөй мазмундагы 6-бөлүк менен толукталсын:

"6. Доо арызы ошондой эле тийиштүү соттун маалыматтык-телекоммуникациялык интернет түйүнүнүн расмий сайтында жайгашкан форманы толтуруу жолу менен сотко берилиши мүмкүн, ага Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен белгиленген тартипте электрондук кол тамга коюлат.";

29) 135-беренеде:

а) 1-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"1) доо арыздын жана ага тиркелген документтердин көчүрмөлөрүн ишке катышуучу жактарга жөнөткөндүгү жөнүндө далилдер;";

б) 5-пунктунда "жазуу жүзүндөгү өтүнмөлөр" деген сөздөр "жазуу жүзүндө машинкага басылган текст түрүндөгү өтүнмөлөр" деген сөздөргө алмаштырылсын;

30) 139-беренеде:

а) 1-бөлүгүндө "1-3" деген цифралар "1, 3, 6 жана 7" деген цифраларга алмаштырылсын;

б) 3-бөлүгү күчүн жоготту деп таанылсын;

31) расмий тилдеги 143-берененин 2-бөлүгүнүн 2-пунктунда "удостоверенная" деген сөз "засвидетельствованная" деген сөзгө алмаштырылсын;

32) 145-берененин 3-бөлүгүндө "ушул аныктама ага белгилүү болгон күндөн баштап" деген сөздөр "ушул Кодексте белгиленген тартипте" деген сөздөргө алмаштырылсын;

33) расмий тилдеги 152-берененин 4-бөлүгүндө "отзыв" деген сөз "возражение" деген сөзгө алмаштырылсын;

34) 153-беренеде:

а) 12-пункту күчүн жоготту деп таанылсын;

б) берене төмөнкүдөй мазмундагы 131-пункт менен толукталсын:

"131) ишке катышкан жактардын, алардын өкүлдөрүнүн өтүнмөсү боюнча же өзүнүн демилгеси боюнча ишке катышкан жактар видеоконференцбайланыш тутумун пайдалануу жолу менен соттун жыйналышына, анын ичинде алдын ала болгон сот жыйналышына катышуу мүмкүндүгү жөнүндө маселени чечет, ошондой эле мындай катышууну камсыз кылуу боюнча чараларды көрөт;";

35) 154-берененин 4-бөлүгү "220-беренесинин," деген цифралардан кийин "1-4, 7-9-пункттарында" деген сөздөр менен толукталсын;

36) 157-берененин 2-бөлүгүнүн биринчи абзацы "иштер" деген сөздөн кийин "боюнча арыздар соттун өндүрүшүнө кабыл алынгандан баштап" деген сөздөр менен толукталсын;

37) 170-берененин 2-бөлүгүнүн экинчи абзацында "экинчи жолу чакырууга" деген сөздөр алып салынсын;

38) 174-берененин 1-бөлүгүндө "же судьялардын кимдир-бирөөсүнүн" деген сөздөр алып салынсын;

39) 175-беренеде:

а) 6-бөлүгүндө "бекитилбеген" деген сөз "бекитүүдөн баш тарткан" деген сөздөргө алмаштырылсын;

б) берене төмөнкүдөй мазмундагы 7-бөлүк менен толукталсын:

"7. Өз ыктыяры менен аткарылбаган жарашуу келишими кызыкдар тараптын арызы боюнча сот тарабынан берилген аткаруу барагынын негизинде мажбурлоо жолу менен аткарылат.";

40) 179-берененин 4-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"4. Сот ошол эле же кийинки жыйналышта күбөнү кайталап суракка ала алат, ошондой эле алардын көрсөтмөлөрүндө карама-каршылыктар болгондо күбөлөрдү кайталап суракка ала алат.";

41) 192-беренеде "корутундуларды түшүндүрүү жана толуктоо максатында" деген сөздөр алып салынсын;

42) 197-беренеде:

а) 1-бөлүгүнүн экинчи абзацы "аны даттануунун" деген сөздөрдөн кийин ", соттун жыйналышынын протоколу менен таанышууга жана ага сын-пикирлерди берүүгө" деген сөздөр менен толукталсын;

б) 2-бөлүгү күчүн жоготту деп таанылсын;

43) 198-беренеде:

а) 2-бөлүк "чыгарылат" деген сөздөн мурда "жашыруун" деген сөз менен толукталсын;

б) берене төмөнкүдөй мазмундагы 3 жана 4-бөлүктөр менен толукталсын:

"3. Чечим ишти териштирүүдөн кийин дароо чыгарылат.

4. Чечимдин жүйөлөштүрүү бөлүгүн жазуу жүзүндө түзүү беш күндөн ашпаган мөөнөткө калтырылышы мүмкүн, бирок сот чечимдин резолюциялык бөлүгүн жазуу жүзүндө түзүүсү жана соттук териштирүү бүткөн ошол эле жыйналышта жарыялоосу керек. Бир эле убакта сот ишке катышкан жактар жана өкүлдөр жүйөлөштүрүлгөн чечимдин акыркы (жазуу жүзүндөгү) формасы менен качан тааныша алары жөнүндө жарыялайт. Чечимдин жарыяланган резолюциялык бөлүгү ушул ишти кароого катышкан бардык судьялар тарабынан кол коюлууга жана ишке тиркелүүгө тийиш.";

44) 202-берененин 4-бөлүгүндө "укуктуу" деген сөз "милдеттүү" деген сөзгө алмаштырылсын;

45) 209-берененин 1-бөлүгү "Ишти караган" деген сөздөрдөн кийин "же аткаруу барагын берген" деген сөздөр менен толукталсын;

46) 210-берененин 3-бөлүгүндө "жөнүндө" деген сөз "маселелери боюнча" деген сөздөргө алмаштырылсын;

47) 215-берененин 5-пункту күчүн жоготту деп таанылсын;

48) 217-берененин 5-пунктунда "215-беренесинин 5-пунктунда жана" деген сөздөр алып салынсын;

49) 220-берененин 10-пункту "макулдашууну," деген сөздөн кийин "же" деген сөз менен толукталсын;

50) 224-берененин 5-бөлүгү "жекече даттануу (сунуштама)" деген сөздөрдөн кийин "ушул Кодексте каралган учурларда" деген сөздөр менен толукталсын;

51) 241-берененин 2-бөлүгүнүн экинчи сүйлөмү алып салынсын;

52) 254-берененин 3-бөлүгүндө "бюджеттин" деген сөз "мамлекеттин" деген сөзгө алмаштырылсын;

53) 256-берененин 1-бөлүгүндө "райондор аралык" деген сөздөр "райондук" деген сөзгө алмаштырылсын;

54) 259-берененин 1-бөлүгүнүн 1, 3-пункттары күчүн жоготту деп таанылсын;

55) 261-беренеде "райондор аралык" деген сөздөр "райондук" деген сөзгө алмаштырылсын;

56) 262-берененин 1-бөлүгүнүн 12 жана 13-пункттары күчүн жоготту деп таанылсын;

57) 322-берененин 4-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"4. Жоголгон сот өндүрүшүн калыбына келтирүү маселелери боюнча аныктамага карата жекече даттануу (сунуштама) берилиши мүмкүн.";

58) III бөлүмдүн аталышында "жана кирген" деген сөздөр алып салынсын;

59) 324-берененин 3-бөлүгүндө:

а) биринчи абзацындагы экинчи сүйлөм алып салынсын;

б) үчүнчү абзацындагы экинчи сүйлөм алып салынсын;

60) 328-берене төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"328-берене. Биринчи инстанциядагы соттун апелляциялык даттанууну (сунуштаманы) алгандан кийинки аракеттери

Биринчи инстанциядагы сот апелляциялык даттанууну (сунуштаманы) алгандан кийин даттануу (сунуштама) сотко келип түшкөн күндөн тартып беш күндүн ичинде ишке катышкан жактарга кабарлоо менен, ишти апелляциялык сотко жиберүүгө милдеттүү.";

61) 330-берененин 1-бөлүгү "(сунуштамага)" деген сөздөн кийин "жазуу жүзүндө машинкага басылган текст түрүндөгү" деген сөздөр менен толукталсын;

62) 332-беренеде:

а) 2-бөлүгүндө экинчи сүйлөм алып салынсын;

б) берене төмөнкүдөй мазмундагы 3-бөлүк менен толукталсын:

"3. Ушул Кодекстин 43-беренесинин 4-бөлүгүндө көрсөтүлгөн негиздер болгондо, сот жарашуу келишимин бекитүүдөн баш тартат жана ишти апелляциялык тартипте карайт.";

63) 333-беренеде:

а) 3-бөлүгүндө "судья-баяндамачы" деген сөздөр "апелляциялык инстанциядагы сот" деген сөздөргө алмаштырылсын;

б) берене төмөнкүдөй мазмундагы 7-бөлүк менен толукталсын:

"7. Ишке катышуучу жактар иштин материалдары менен, ошондой эле апелляциялык даттануу (сунуштама) менен таанышууга жана каршы пикир билдирүүгө укуктуу.";

64) 336-берене төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"336-берене. Соттун чечиминин аткарылышын токтото туруу

Апелляциялык даттанууну жана биринчи инстанциядагы соттун чечимине даттануу мөөнөтүн калыбына келтирүү жөнүндө арызды берүүдө апелляциялык инстанция соттун чечимин аткарууну апелляциялык даттануу (сунуштама) чечилгенге чейин токтото турууга укуктуу.";

65) 341-беренеде:

а) 1-бөлүгүнүн 8-пунктунда "беренесинин 3-бөлүгүндө" деген сөздөр "беренесинде" деген сөзгө алмаштырылсын;

б) 2-бөлүгү күчүн жоготту деп таанылсын;

66) 344-беренеде:

а) 3-бөлүгүндө:

- 1-пункттун "в" пунктчасында "жана ага кошулган жак" деген сөздөр алып салынсын;

- 2-пункттун "б" пунктчасы "актынын" деген сөздөн мурда "соттук" деген сөз менен толукталсын;

б) 4-бөлүгүндө "2" деген цифра "3" деген цифрага алмаштырылсын;

в) 5-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"5. Ушул Кодекстин 206-беренесине ылайык апелляциялык инстанциядагы сот туура эмес жазууларды жана даана арифметикалык каталарды оңдоо жөнүндө маселени кароого укуктуу.";

67) 345-берене төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын;

"345-берене. Апелляциялык инстанциядагы соттун жекече аныктамасы

Ишти апелляциялык тартипте кароочу сот ушул Кодекстин 226-беренесинде каралган учурларда жекече аныктама чыгарууга укуктуу.";

68) 351-берененин 2-бөлүгү "апелляциялык тартипте даттанылбаган актылары" деген сөздөрдөн кийин ", ушул Кодекстин 25-1-главасында каралган учурларды кошпогондо," деген сөздөр менен толукталсын;

69) 353-берененин 2-бөлүгүндө "апелляциялык инстанциядагы сот актысына" деген сөздөр "соттун аныктамасына" деген сөздөргө алмаштырылсын;

70) 358-беренеде:

а) 3-бөлүгүндө "(сунуштамадан)" деген сөз алып салынсын;

б) 5-бөлүгүндө "(сунуштамадан)" деген сөз алып салынсын;

71) 360-берененин 3-бөлүгү "каршы пикирлерин" деген сөздөрдөн кийин "жазуу жүзүндө машинкага басылган текст түрүндө" деген сөздөр менен толукталсын;

72) 361-берененин 3-бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын:

"Соттук актынын резолюциялык бөлүгүн жарыялоодо сот жүйөлөштүрүлгөн соттук акты менен таанышуу датасын жарыялоого милдеттүү. Мында жазуу жүзүндөгү жүйөлөнгөн сот актысын түзүү он беш күндөн ашпаган мөөнөткө кийинкиге калтырылышы мүмкүн.";

73) 362-берене күчүн жоготту деп таанылсын;

74) 365-берененин 1-бөлүгүнүн 3-пунктунун экинчи абзацы күчүн жоготту деп таанылсын;

75) 369-берененин 1-бөлүгүндө:

а) биринчи абзацында "Кыргыз Республикасынын атынан" деген сөздөр алып салынсын;

б) бөлүк төмөнкүдөй мазмундагы үчүнчү абзац менен толукталсын:

"Биринчи же апелляциялык инстанциядагы соттун актысы толук же айрым бөлүгү жокко чыгарылган же өзгөртүлгөн учурда жана жаңы чечим кабыл алынганда кассациялык инстанциянын токтому Кыргыз Республикасынын атынан чыгарылат.";

76) 370-беренеде:

а) 2-бөлүгүнөн 3-пунктунда "жана ага кошулган жак" деген сөздөр алып салынсын;

б) 7 жана 8-бөлүктөр төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"7. Кассациялык инстанциядагы сот ушул Кодекстин 206-беренесине ылайык туура эмес жазууларды жана даана арифметикалык каталарды оңдоо жөнүндө маселени кароого укуктуу.

8. Жаңы чечим кабыл алынган учурда кассациялык инстанциядагы сот ушул Кодекстин 208-беренесине ылайык чечимди түшүндүрүү жөнүндө маселени кароого укуктуу.";

77) 374-беренеде:

а) расмий тилдеги 2-бөлүгүнүн 4-пунктунда "пленума" деген сөз "Пленума" деген сөзгө алмаштырылсын;

б) 3-бөлүгүндө "Шайлоонун талаштары боюнча", ", ошондой эле" деген сөздөр алып салынсын;

78) Кодекс төмөнкүдөй мазмундагы 3761-берене менен толукталсын:

"3761-берене. Арыздын (сунуштаманын) мазмуну

1. Жаңы ачылган жагдайлар же жаңы жагдайлар боюнча сот актысын кайра кароо жөнүндө арыз (сунуштама) жазуу жүзүндө машинкага басылган текст түрүндө берилет жана төмөнкүлөрдү камтууга тийиш:

1) даттанылуучу сот актысын көрсөтүүнү;

2) ушул Кодекстин 373, 374-беренелеринде каралган арызды (сунуштаманы) берүү негиздерин;

3) арызды (сунуштаманы) берүүгө мөөнөттү сактоо жөнүндө маалыматты.

2. Арызга (сунуштамага) документтердин түп нускалары же болбосо аларга негиз болгон документтердин талаптагыдай түрдө күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрү, ишке катышуучу жактарга арыздардын жана ага тиркелген документтердин көчүрмөлөрү жиберилгени жөнүндө далилдер тиркелет.

3. Арыз ээси өзүнүн арызынын (сунуштаманын) жана ага тиркелген документтердин көчүрмөлөрүн ишке катышуучу жактарга жиберүүгө милдеттүү.";

79) 377-берененин 4-пунктунда "пленумунун" деген сөз "Пленумунун" деген сөзгө алмаштырылсын;

80) 41-глава төмөнкүдөй мазмундагы 3791-берене менен толукталсын:

"3791-берене. Арызды (сунуштаманы) кайтарып берүүнүн негиздери

1. Сот актысын жаңыдан ачылган жагдайлар же жаңы жагдайлар боюнча кайра кароо жөнүндө арыз (сунуштама) арыз берген жакка төмөнкүдөй негиздер боюнча кайра кайтарылат:

1) эгерде арыз (сунуштама) арыз берүүгө укугу жок адам тарабынан берилсе;

2) эгерде арыз ушул Кодекстин 376-беренесинде белгиленген мөөнөт өткөндөн кийин берилсе жана ага өткөрүп жиберилген мөөнөттү калыбына келтирүү жөнүндө өтүнмө тиркелбесе;

3) эгерде сот актыларын жаңыдан ачылган жагдайлар же жаңы жагдайлар боюнча кайра кароо жөнүндө арыз (сунуштама) берген адамдан аны кайра алуу жөнүндө арыз түшсө;

4) эгерде арыздын (сунуштаманын) жана ага тиркелген документтердин көчүрмөлөрү ишке катышуучу жактарга жиберилгендигин ырастоочу далилдер тиркелбесе.

2. Сот актыларын жаңыдан ачылган жагдайлар же жаңы жагдайлар боюнча кайра кароо жөнүндө арызды (сунуштаманы) кайтарып берүү жөнүндө соттун аныктамасы чыгарылат, кассациялык инстанциядагы соттун аныктамасын кошпогондо, ал даттанылышы мүмкүн.";

81) 385-беренеде:

а) расмий тилдеги 3-пунктунда "и" деген сөз "или" деген сөзгө алмаштырылсын;

б) 5 жана 7-пункттар күчүн жоготту деп таанылсын;

82) 391-берененин 4-бөлүгүнүн экинчи абзацында "дипломатиялык тартипте" деген сөздөр "дипломатиялык каналдар боюнча" деген сөздөргө алмаштырылсын;

83) Кодекс 393-беренеден кийин төмөнкүдөй сөздөр менен толукталсын:

"VI БӨЛҮМ
"СОТ АКТЫЛАРЫН ЖАНА БАШКА ОРГАНДАРДЫН АКТЫЛАРЫН АТКАРУУГА БАЙЛАНЫШКАН ӨНДҮРҮШ";

84) 395-беренеде:

а) 1-бөлүгүндө "Райондор аралык" деген сөздөр "Административдик" деген сөзгө алмаштырылсын;

б) 2-бөлүгүндө "Райондор аралык" жана "райондор аралык" деген сөздөр "Административдик" жана "административдик" деген сөздөргө алмаштырылсын;

в) 3-бөлүгүндө "аткарылуучу жери боюнча", "жана райондор аралык сотко" деген сөздөр алып салынсын;

85) 396-беренедеги "коллегиялуу жана" деген сөздөр алып салынсын;

86) 397-беренеде:

а) 1-бөлүгүнүн биринчи абзацы "жазуу жүзүндө" деген сөздөрдөн мурда "машинкага басылган текст менен" деген сөздөр менен толукталсын;

6) 2-бөлүгүндө "Сот аткаруучунун" деген сөздөр "Токтомго даттануу келтиргенде сот аткаруучунун" деген сөздөргө алмаштырылсын;

87) 398-беренеде:

а) 2-бөлүгүндө "ушул өндүрүштү жүргүзгөн," деген сөздөр алып салынсын;

б) 4-бөлүгү күчүн жоготту деп таанылсын;

88) 399 жана 400-беренелер төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"399-берене. Процесстин катышуучуларын кабардар кылуу

Ишке катышуучу жактарга сот жыйналышын өткөрүү убактысы жана орду жөнүндө сот тарабынан телефонограмма, телеграмма, факсимилдик байланыш, электрондук почта же кабар берүү фактысын тастыктоочу башка байланыш каражаттарын пайдалануу менен кабарланат.

400-берене. Арызды кайтарып берүү

1. Судья үч күндүк мөөнөттө арызды жана ага тиркелген документтерди кайтарып берет, эгерде:

1) арызга кол коюлбаса же ага кол коюуга укугу жок адам тарабынан кол коюлса;

2) ишке катышуучу жактарга арыздын көчүрмөсүн жиберүү же тапшыруу далилдери көрсөтүлбөсө.

Арызды кайтарып берүү бул арызды кайтарууга негиз болгон жагдайларды четтеткенден кийин ушундай эле талап менен сотко жалпы тартипте кайрадан кайрылууга тоскоолдук кылбайт.";

89) 401-беренеде:

а) 3-бөлүгүндө "токтотуп турууга" деген сөздөр "арыз берүүчүнүн өтүнмөсү боюнча токтото турууга" деген сөздөргө алмаштырылсын;

б) 5-7-бөлүктөр күчүн жоготту деп таанылсын;

90) 402-беренеде:

а) расмий тилдеги 1-бөлүгүндө "принимает" деген сөз "выносит" деген сөзгө алмаштырылсын;

б) 2-бөлүгүндө "чечим" деген сөз "аныктама" деген сөзгө алмаштырылсын;

в) 5-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"5. Эгерде талашылып жаткан токтом же аракеттер (аракетсиздик) мыйзамдуу түрдө чыгарылганын же жасалгандыгын белгилесе, сот арызды канааттандыруудан баш тартат.";

91) 403-берене төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"403-берене. Сот актылары боюнча даттануу жана сот аткаруучулардын токтомдору, аракеттери (аракетсиздиги) боюнча талаш иштерди кайра кароо

Соттун аныктамасына даттануу ушул иш боюнча соттун аныктамасы менен укуктары жана мыйзамдуу кызыкчылыктары бузулган адамдар тарабынан он күндүк мөөнөттө биринчи инстанциядагы сот аркылуу берилет, ал сотко даттануу келип түшкөн күндөн тартып үч күндүк мөөнөттө даттанууну иш менен бирге тийиштүү инстанцияга жиберүүгө милдеттүү.";

92) 403-беренеден кийин "VI Бөлүм Сот актыларын жана башка органдардын актыларын аткарууга байланышкан өндүрүш" деген сөздөр алып салынсын;

93) расмий тилдеги 405-берененин 1-бөлүгүндө "рассматривавшим" деген сөз "рассмотревшим" деген сөзгө алмаштырылсын;

94) 414-беренеде:

а) 1-бөлүгүндө:

- "Кыргыз Республикасынын Административдик-процесстик кодексинде" деген сөздөр "ушул Кодексте" деген сөздөргө алмаштырылсын;

- бөлүк төмөнкүдөй мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын:

"Мүлктү камакка алууну жокко чыгаруу маселелери жөнүндө соттун аныктамасына жекече даттануу (сунуштама) берилиши мүмкүн.";

б) 4-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"4. Чечим ушул Кодексте каралган тартипте даттанылышы мүмкүн.";

95) 424-берененин 1-бөлүгү "жазуу жүзүндө" деген сөздөрдөн кийин "машинкага басылган текст түрүндө" деген сөздөр менен толукталсын;

96) 433-берененин 3-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"3. Чет өлкөлүк соттун чечимин таануу жана аткарууга киргизүү жөнүндө иш боюнча аныктамага жекече даттануу (сунуштама) берилиши мүмкүн.".

2-берене.

Кыргыз Республикасынын Салыктык эмес кирешелер жөнүндө кодексине (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2018-ж., № 7-8, 490-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 27-берененин 1-бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы 31 жана 32-пункттар менен толукталсын:

"3-1) сот актысына апелляциялык же кассациялык даттануунун өтүп кеткен мөөнөтүн калыбына келтирүү жөнүндө арызды канааттандыруудан апелляциялык же кассациялык инстанция баш тартканда;

З-2) жак апелляциялык жана кассациялык даттануулардан баш тартканда;";

2) 138-берененин 1-пунктунда:

а) "д" пунктчасы күчүн жоготту деп таанылсын;

б) пункт төмөнкүдөй мазмундагы "м" пунктчасы менен толукталсын:

"м) бейтарап териштирүүнүн тарабынын доону камсыз кылуу жөнүндө арыздарын;".

3-берене.

Кыргыз Республикасынын Административдик-процесстик кодексине (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2017-ж., № 1 (2), 13-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 3-беренеде:

а) 11-пунктунда "жана экономикалык" деген сөздөр алып салынсын;

б) 14-пунктунда "жана экономикалык" деген сөздөр алып салынсын;

в) 23-пунктунда:

- "район аралык" деген сөздөр "административдик" деген сөзгө алмаштырылсын;

- "жана экономикалык" деген сөздөр алып салынсын;

г) 25-пунктунда "район аралык" деген сөздөр "административдик" деген сөзгө алмаштырылсын;

2) 16-беренеде:

а) 1-бөлүгүндө "райондор аралык" деген сөздөр алып салынсын;

б) 2-бөлүгүндө "райондор аралык" деген сөздөр "административдик" деген сөзгө алмаштырылсын;

3) 18-берененин 2 жана 3-бөлүктөрүндө "жана экономикалык" деген сөздөр алып салынсын;

4) 25-берененин 1-бөлүгүндө "Райондор аралык" жана "райондор аралык" деген сөздөр тиешелүүлүгүнө жараша "Административдик" жана "административдик" деген сөздөргө алмаштырылсын;

5) 50-берене төмөнкүдөй мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын:

"Далил катары ишке катышкан тараптардын түшүндүрмөлөрүнө жана күбөлөрдүн көргөзмөлөрүнө, анын ичинде видеоконференцбайланыш тутумун пайдалануу жолу менен алынган, ошондой эле жазуу жана буюм түрүндөгү далилдерге, аудио жана видео жазууларга, эксперттердин корутундуларына жол берилет.";

6) 111-берене төмөнкүдөй мазмундагы 6-бөлүк менен толукталсын:

"6. Административдик доо сотко тийиштүү соттун маалыматтык-телекоммуникациялык интернет түйүнүндөгү расмий сайтында жайгашкан форманы толтуруу аркылуу берилиши мүмкүн, ага Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте электрондук кол тамга коюлат.";

7) 121-берененин 5-бөлүгүндө "эки айдан" деген сөздөр "бир айдан" деген сөздөргө алмаштырылсын;

8) 123-берененин 1-бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы 131-пункт менен толукталсын:

"131) ишке катышкан жактардын, алардын өкүлдөрүнүн өтүнмөсү боюнча же өзүнүн демилгеси менен соттун жыйналышына, анын ичинде алдын ала болгон сот жыйналышына видеоконференцбайланыш тутумун пайдалануу жолу менен катышуу мүмкүндүгү жөнүндө маселени чечет, ошондой эле мындай катышууну камсыз кылуу боюнча чараларды көрөт.";

9) 225-берененин 1 жана 2-бөлүктөрү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"1. Сот соттук жарыш сөздөрдөн кийин чечим (аныктама) чыгаруу үчүн кеңешүүчү бөлмөгө чыгып кетет. Кеңешүүдөн кийин судьялар чыгарылган чечимди (аныктаманы) жарыялайт.

2. Сот актысынын резолюциялык бөлүгүн чыгарууда сот жүйөлөнгөн сот актысы менен таанышуу датасын жарыялоого милдеттүү. Жүйөлөнгөн сот актысы соттук териштирүү аяктаган күндөн тартып беш күндөн кечиктирилбестен түзүлөт.";

10) 227-берене төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"227-берене. Соттук чечимдин аткарылышын токтото туруу

Апелляциялык даттанууну жана биринчи инстанциядагы соттун чечимине даттануу мөөнөтүн калыбына келтирүү жөнүндө арызды берүүдө апелляциялык инстанция соттун чечимин аткарууну апелляциялык даттануу (сунуштама) чечилгенге чейин токтото турууга укуктуу.";

11) 233-берененин 3-бөлүгү күчүн жоготту деп таанылсын;

12) 259-беренеде:

а) 3-бөлүгүндө "сот актысын жарыя кылуунун датасын жана убактысын жарыялап," деген сөздөр алып салынсын;

б) 4 жана 5-бөлүктөр төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"4. Сот актысынын резолюциялык бөлүгүн жарыя кылганда сот жүйөлөнгөн сот актысы менен таанышуу датасын жарыялоого милдеттүү.

Мында жүйөлөнгөн сот актысын жазуу жүзүндө түзүү он беш күндөн ашпаган мөөнөткө кийинкиге калтырылышы мүмкүн.

5. Ишти кароо күнү, убактысы жана орду жөнүндө талаптагыдай кабарланган процесстин катышуучуларынын кассациялык инстанциядагы соттук жыйналышка келбегени ишти териштирүүгө тоскоолдук болуп саналбайт.";

13) 260-берененин 1-бөлүгү күчүн жоготту деп таанылсын;

14) 264-берененин 7-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"7. Ушул Кодекстин 178 жана 179-беренелерине ылайык кассациялык инстанциядагы сот туура эмес жазууларды жана даана арифметикалык каталарды оңдоо жөнүндө, сот актысын түшүндүрүү тууралуу маселени кароого укуктуу.".

4-берене.

"Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту жана жергиликтүү соттор жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2003-ж., № 10, 463-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 13-берененин 2-пунктунда:

а) экинчи абзацында "пленум" деген сөз "Пленум" деген сөзгө алмаштырылсын;

б) үчүнчү абзацында "административдик укук бузуулар жөнүндө" деген сөздөр "жоруктар жөнүндө" деген сөзгө алмаштырылсын;

в) төртүнчү абзацы "жарандык" деген сөздөн кийин "жана экономикалык" деген сөздөр менен толукталсын;

г) бешинчи абзацында "жана экономикалык" деген сөздөр алып салынсын;

2) 14-беренеде:

а) 1-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"1. Жогорку Сот процесстин катышуучуларынын даттануулары боюнча жергиликтүү соттордун сот актыларын кайра кароону кассациялык тартипте жүзөгө ашырат.";

б) 2-пунктунда:

- 1-пунктчасында "көзөмөл иретинде" деген сөздөр "кассациялык тартипте" деген сөздөргө алмаштырылсын;

-11-пунктчасы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"11) жаңы же жаңыдан ачылган жагдайлар боюнча иштерди кайра карайт;";

3) 15-беренеде:

а) берененин аталышында жана бүткүл тексти боюнча ар түрдүү жөндөмө формаларындагы "пленум" деген сөз тиешелүү жөндөмөлөрдөгү "Пленум" деген сөзгө алмаштырылсын;

б) 2-пунктунун 1-пунктчасында "иликтөө" жана "жетекчиликке алуучу" деген сөздөр алып салынсын;

в) 5-пунктунда ", ал эми ушул Мыйзамда каралган учурларда - жашыруун добуш берүү жолу" деген сөздөр алып салынсын;

4) 17-беренеде:

а) 1-пунктунда "пленуму" деген сөз "Пленуму" деген сөзгө алмаштырылсын;

б) 4-пунктунда:

- 1-пунктчасында "көзөмөл тартибинде" деген сөздөр "кассациялык тартипте" деген сөздөргө алмаштырылсын;

- 2-пунктчасында "жаңы" деген сөздөн кийин "же жаңыдан" деген сөздөр менен толукталсын;

5) 18-беренеде:

а) 1-бөлүктөгү "инстанциялар" деген сөз "коллегиялар" деген сөзгө алмаштырылсын;

б) 2-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"2. Жогорку Соттун кассациялык тартипте каралган иштер боюнча соттук коллегияларынын токтомдору акыркы чечим болуп саналат жана даттанууга жатпайт, алар кабыл алынганда токтоосуз мыйзамдуу күчүнө кирет жана процесстик жана башка мыйзамдарда каралган тартипте аткарылат.";

6) 191-берененин 3-пунктунун экинчи абзацында "регламентинде" деген сөз "Регламентинде" деген сөзгө алмаштырылсын;

7) 20-беренеде:

а) берененин бүткүл тексти боюнча ар түрдүү жөндөмө формаларындагы "пленум" деген сөз тиешелүү жөндөмөлөрдөгү "Пленум" деген сөзгө алмаштырылсын;

б) берене төмөнкүдөй мазмундагы 71-пункт менен толукталсын:

"71) зарыл болгон учурда жергиликтүү сотто ушул соттогу судьянын милдеттерин аткарууну 6 айдан ашпаган мөөнөткө башка бир соттун судьясына жүктөшү мүмкүн;";

в) берене төмөнкүдөй мазмундагы 137-пункт менен толукталсын:

"137) Судьялар кеңешинин макулдугу менен аткаруу документтеринин аткарылышын жүзөгө ашыруучу ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жетекчисин кызмат ордуна дайындайт жана бошотот;";

8) 21-беренеде:

а) 3-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"3) Жогорку Соттун төрагасы жок учурда анын тапшырмасы боюнча Жогорку Соттун төрагасынын укуктарын жана милдеттерин аткарат, эгер мындай тапшырманы берүүгө мүмкүнчүлүк болбосо, Жогорку Соттун төрагасынын ыйгарым укуктарын жүктөө жөнүндө чечимди судьялар жыйналышы чыгарат;";

б) 6 жана 7-пункттарында "пленумунда" жана "пленумуна" деген сөздөр тиешелүүлүгүнө жараша "Пленумунда" жана "Пленумуна" деген сөздөргө алмаштырылсын;

9) 22-беренеде:

а) 2-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"2) автоматташтырылган бөлүштүрүү жолу менен келип түшкөн соттук иштерди жана материалдарды баяндайт, аларды кароонун натыйжалары боюнча алар боюнча сот актыларын даярдайт;";

б) берене төмөнкүдөй мазмундагы 21-пункт менен толукталсын:

"21) автоматташтырылган тутум бузук болгон учурда Жогорку Соттун төрагасынын же анын орун басарларынын тапшырмасы боюнча сот иштерин жана материалдарды баяндайт, аларды кароонун натыйжалары боюнча алар боюнча сот актыларын даярдайт;";

в) 4-пунктунда "орун басарларынын" деген сөздөр "орун басарынын" деген сөздөргө алмаштырылсын;

10) 24-беренеде "пленумунун" деген сөз "Пленумунун" деген сөзгө алмаштырылсын;

11) 241-берене төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"241-берене. Жогорку Соттун ыйгарым укуктуу органдары

1. Жогорку Соттун алдында жергиликтүү соттордун жана аткаруу документтеринин аткарылышын жүзөгө ашыруучу ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын ишин уюштуруучулук, материалдык-техникалык жана башка камсыз кылуучу ыйгарым укуктуу орган иштейт.

2. Мыйзамдарда каралган аткаруу документтеринин аткарылышын камсыз кылуу Жогорку Соттун ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы тарабынан жүзөгө ашырылат.

3. Ушул берененин 1 жана 2-пункттарында көрсөтүлгөн органдардын уюштурулушу жана иши Жогорку Соттун төрагасы тарабынан бекитилген жоболордо аныкталат.";

12) 242-берененин 2-пунктунда "окутууну" деген сөз "тестирлөө жүргүзүүнү уюштурууну" деген сөздөргө алмаштырылсын;

13) 25-берененин 1-пунктунун 1-пунктчасында "райондор аралык" деген сөздөр "административдик" деген сөзгө алмаштырылсын;

14) 27-берененин 1-пунктунда:

а) үчүнчү абзацында "администрациялык укук бузуулар жөнүндөгү" деген сөздөр "жоруктар жөнүндө" деген сөздөргө алмаштырылсын;

б) төртүнчү абзацы "жарандык" деген сөздөн кийин "жана экономикалык" деген сөздөр менен толукталсын;

в) бешинчи абзацында "жана экономикалык" деген сөздөр алып салынсын;

15) 28-беренеде:

а) 11-пункту күчүн жоготту деп таанылсын;

б) 2-пункту "жаңыдан" деген сөздөн мурда "жаңы же" деген сөздөр менен толукталсын;

16) 30-берененин 7-пунктунун 2-пунктчасы күчүн жоготту деп таанылсын;

17) 321-беренеде:

а) 2-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"2) автоматташтырылган бөлүштүрүү жолу менен келип түшкөн сот иштерин жана материалдарды баяндайт, аларды кароонун натыйжалары боюнча алар боюнча сот актыларын даярдайт;";

б) берене төмөнкүдөй мазмундагы 21-пункт менен толукталсын:

"21) автоматташтырылган тутум бузук болгон учурда төраганын же анын орун басарларынын тапшырмасы боюнча сот иштерин жана материалдарын баяндайт, аларды кароонун натыйжалары боюнча алар боюнча сот актыларын даярдайт;";

в) 4-пунктунда "орун басарларынын" деген сөздөр "орун басарынын" деген сөздөргө алмаштырылсын;

18) 35-берененин 2-пунктунда:

а) 1-пунктчасында "администрациялык укук бузуулар тууралуу" деген сөздөр "жоруктар жөнүндө" деген сөздөргө алмаштырылсын;

б) 2-пунктча "жаңыдан" деген сөздөн мурда "жаңы же" деген сөздөр менен толукталсын;

19) 36-беренеде:

а) 1-пунктунда:

- 4-пунктчанын бешинчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"- соттук аткаруучуларга карата сыйлоо жана тартиптик жаза чарасын колдонуу жөнүндө;";

- 5-пунктчасында "жүргүзүүгө жетекчилик кылат" деген сөздөр "жүргүзүүнү уюштурат" деген сөздөргө алмаштырылсын;

- расмий тилдеги 8-1-пунктчада "действие" деген сөз "действия" деген сөзгө алмаштырылсын;

- пункт төмөнкүдөй мазмундагы 8-2-пунктча менен толукталсын:

"8-2) тергөө судьясынын ыйгарым укуктарын аткарууну бир жылдык мөөнөткө чейин ушул эле соттун башка судьясына жүктөйт;";

б) 5-пункту күчүн жоготту деп таанылсын.

5-берене.

"Кыргыз Республикасынын жергиликтүү сотторунун түзүмүн жана жергиликтүү соттордун судьяларынын штаттык санын бекитүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2011-ж., № 9, 1287-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

1-берененин бүткүл тексти боюнча "Райондор аралык" деген сөздөр "Административдик" деген сөзгө алмаштырылсын.

6-берене.

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып он күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

"Эркин Тоо" газетасынын 2020-жылдын 28-апрелиндеги № 34(3104) жарыяланды

 

Кыргыз Республикасынын

         Президенти

 

С.Ш. Жээнбеков