Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\a0661c4f-bcfa-4046-a34a-20af536022eb\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2020-жылдын 18-апрели № 44

Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына (Кыргыз Республикасынын Салык кодексине, Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексине, Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексине) өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

2020-жылдын 18-мартында

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан кабыл алынган

 

1-берене.

Кыргыз Республикасынын Салык кодексине (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2008-ж., № 8, 922-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 4-берененин 2-бөлүгүндө:

а) 29-пункт күчүн жоготту деп таанылсын;

б) бөлүк төмөнкүдөй мазмундагы 34-37-пункттар менен толукталсын:

"34) "Фискалдык программалык камсыз кылуу" - төмөнкүлөр чагылдырылган салыктык, бажылык маалыматты топтоо, берүү, иштеп чыгуу жана сактоо үчүн пайдаланылуучу программалык камсыз кылуу:

а) салыктар боюнча салык төлөөчүнүн милдеттенмелери;

б) салыктык милдеттенмелерин аткарууга байланышкан салык төлөөчүнүн жеке маалыматтары;

35) "Маркалоонун жана маркаланган товарлардын көзөмөлдөнүүсүнүн улуттук системасынын оператору (мындан ары - Маркалоо оператору)" - Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталган жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана ЕАЭБ келишимдик базасына ылайык төмөнкүлөрдү камсыз кылуучу мамлекеттик орган жана/же менчиктин мамлекеттик үлүшү бар уюм:

а) маалыматты топтоо, берүү, иштеп чыгуу жана сактоо, анын ичинде фискалдык программалык камсыз кылууну пайдалануу менен;

б) маркалоо системасынын иштөөсү жана маркаланган товарлардын көзөмөлдөнүүсү.

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана ЕАЭБ келишимдик базасына ылайык жүктөлгөн функцияларды аткаруу максатында маркалоо оператору төмөнкүлөргө укуктуу:

- товарларды маркалоонун эмитенти/улуттук оператору (администратору) катары чыгууга;

- ЕАЭБ мүчө-мамлекеттердин жана башка мамлекеттердин эмитенттери/операторлору менен макулдашууларды/контракттарды/келишимдерди түзүүгө;

- көрсөтүлүүчү кызматтар үчүн, анын ичинде товарларды маркалоонун коддорун берүү жана генерациялоо үчүн акы чогултууга.

Маркалоо жана маркаланган товарлардын көзөмөлдөнүү системасы үч жылда бир жолу маалыматтык коопсуздуктун аудитинен өтүүгө тийиш;

36) "Фискалдык маалыматтарды берүүчү оператор (мындан ары - ФМО)" - ыйгарым укуктуу салык органына же Маркалоо операторуна гана корголгон түрдө маалыматтарды топтоонун жана берүүнүн техникалык процессин камсыз кылуучу уюм;

37) "Программалык-талдоо каражаты" - салык төлөөчүнүн маалыматтарын талдоо жана контролдоо жүргүзүлө турган программалык чечим.";

2) 31-берененин 6-бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы 8-пункт менен толукталсын:

"8) чекене соодадан алынуучу салыктын негизинде салык салуунун жөнөкөйлөтүлгөн системасы.";

3) 40-берененин 3-бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы 8-пункт менен толукталсын:

"8) чекене соодадан алынуучу салыктын негизинде салык салуунун жөнөкөйлөтүлгөн системасы.";

4) 44-берененин 1-бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы 14-пункт менен толукталсын:

"14) Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилген тартипке ылайык пайдаланууга уруксат берилген фискалдык программалык камсыз кылууну пайдаланууга.";

5) 50-берененин 1-бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы 16-18-пункттар менен толукталсын:

"16) фискалдык программалык камсыз кылууну функционалдык арналыштарына ылайык келүүсүн текшерүүнү жүзөгө ашырууга;

17) төмөнкү учурларда товардык материалдык баалуулуктардын калдыктарын алууга:

а) салык төлөөчү КНС боюнча отчетту нөлдүк көрсөткүчтөр менен берген же салык төлөөчү товарларды сатуу фактылары болгондо кийинки катар келген 2 календарлык айдын ичинде КНС боюнча отчет бербеген;

б) ишкердик иш салыктык каттоосуз жүзөгө ашырылган;

18) салык контролун жүргүзүүдө салыктык каттоосуз жана/же патенттин негизинде салыкты төлөбөстөн ишти жүзөгө ашырган учурда салык төлөөчүнүн иши менен байланышкан мүлк объекттерин мөөр басып бекитүүгө.";

6) 54-беренеде:

а) 1-бөлүгүндө:

- биринчи абзацында "же анын кызмат адамдары" деген сөздөр ", Маркалоо оператору же алардын кызмат адамдары" деген сөздөргө алмаштырылсын;

- расмий тилдеги 1-пунктунда ", адрес" деген сөз алып салынсын;

- 3-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"3) эсеп-фактуралар, акциз жыйымынын маркалары жана идентификациялоо каражаттары жөнүндө;";

б) берене төмөнкүдөй мазмундагы 21-бөлүк менен толукталсын:

"21. Маркалоо оператору салыктык купуя сырды камтыган маалыматтарды салык кызматынын органдарына гана берет.";

в) 4-бөлүгү "мамлекеттик органдардын кызмат адамдарына" деген сөздөрдөн кийин "жана Маркалоо операторуна" деген сөздөр менен толукталсын;

г) 5-бөлүгү "Салык кызматынын органына" деген сөздөрдөн кийин "жана Маркалоо операторуна" деген сөздөр менен толукталсын;

д) 6-бөлүгү "салык кызматынын органынын жетекчисинин" деген сөздөрдөн кийин "жана Маркалоо операторунун" деген сөздөр менен толукталсын;

е) 7-бөлүгү "Салык кызматынын органдары," деген сөздөрдөн кийин "Маркалоо оператору жана" деген сөздөр менен толукталсын;

ж) 9-бөлүгү "Салык кызматынын органдарынан" деген сөздөрдөн кийин "жана Маркалоо операторунан" деген сөздөр менен толукталсын;

з) 10-бөлүгү "Мамлекеттик органдардын" деген сөздөрдөн кийин "жана Маркалоо операторунун" деген сөздөр менен толукталсын;

7) 94-берене төмөнкүдөй мазмундагы 7-9-пункттар менен толукталсын:

"7) "Контролдук-кассалык машиналар (мындан ары - ККМ) - фискалдык эске тутуусу же программалык камсыз кылуусу бар, фиксация функциясы, маалыматтарды сутка сайын (нөөмөт сайын) оңдолбой турган каттоосу, узак мезгил бою сактоосу жана коргогон түрдө реалдуу убакыт режиминде ыйгарым укуктуу салык органына берүүсү бар аппараттык-программалык каражаттар.

Ушул аныктаманын максатында:

а) фискалдык эске тутуусу бар аппараттык-программалык каражат болуп саналган контролдук-кассалык машина (мындан ары - аппараттык ККМ) деп орнотулган программалык башкаруусу бар маалыматты топтоочу, иштетүүчү жана берүүчү техникалык каражат таанылат;

б) программалык камсыз кылуу болуп саналган контролдук-кассалык машина (мындан ары - программалык ККМ) деп төмөнкүлөр менен интеграцияда иштеген кардарлардын тиркемеси түрүндө ишке ашырылган программалык камсыз кылуу таанылат:

- реалдуу убакыт режиминде корголгон түрдө ыйгарым укуктуу салык органынын сервери менен; же

- ыйгарым укуктуу салык органына реалдуу убакыт режиминде маалыматтарды корголгон түрдө берүүнү камсыз кылуучу ФМО маалымат системасы менен;

8) "ККМ реестри" - Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилген ККМге коюлуучу техникалык талаптарга ылайыктуулугун ырастоону белгиленген тартипте алган ККМдин ар бир модели/версиясы боюнча ыйгарым укуктуу салык органынын автоматташтырылган маалымат системасындагы маалыматтардын жыйындысы;

9) "Фискалдык эс тутум" - ККМди колдонуу менен жүзөгө ашырылуучу акчалай эсептешүүлөрдү толук эсепке алуу үчүн зарыл болгон жыйынтык маалыматты оңдолбой турган сутка сайын (нөөмөт сайын) каттоону жана узак мезгил бою сактоону камсыз кылуучу программалык-аппараттык каражаттардын комплекси.";

8) 96-берененин 1-бөлүгүнүн 1-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"1) кагаз жүзүндөгү документ же электрондук документ түрүндөгү салыктык каттоо жөнүндө субъекттин арызынын же жеке ишкер катары мамлекеттик каттоо жөнүндө жеке жактын арызы;";

9) 14-главанын аталышында "Фискалдык эсте сактоосу бар контролдук-кассалык машиналарды" деген сөздөр "ККМ" деген аббревиатурага алмаштырылсын;

10) 108-беренеде:

а) 1-бөлүгүндө:

- 2-пунктунда "контролдук-кассалык машиналарды" деген сөздөр "ККМды" деген аббревиатурага алмаштырылсын;

- 5-пунктунда "белгилер (белги салуулар)" деген сөздөр "идентификациялык каражаттар" деген сөздөргө алмаштырылсын;

- бөлүк төмөнкүдөй мазмундагы 6-пункт менен толукталсын:

"6) Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталган тартипте акциздик жана маркалануучу товарларды эсепке алуунун автоматташтырылган системаларын колдонуу.";

б) 2 жана 3-бөлүктөр төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"2. Контролдук сатып алууну кошпогондо, рейддик салык контролу айрым салык төлөөчүгө же анын обочолонгон бөлүгүнө карата жылына 12 жолудан ашык жүзөгө ашырылбайт.

3. Рейддик салык контролун жүргүзүү үчүн көрсөтмө жол-жоболоштурулат. Көрсөтмөнүн формасы жана рейддик салык контролун жүргүзүү тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленет.";

в) 5-бөлүгү күчүн жоготту деп таанылсын;

11) 109-беренеде:

а) 1-бөлүгүнүн биринчи сүйлөмү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: "1. Кыргыз Республикасынын аймагында соода операцияларында же иштерди аткарууда жана кызмат көрсөтүүлөрдө накталай/электрондук акчалар, банктык төлөм карталары жана башка төлөм инструменттери аркылуу жүзөгө ашырылуучу калк менен акчалай эсептешүүлөр ККМди милдеттүү түрдө колдонуу жана кагаз түрүндө жана/же автоматтык эсептөө үчүн жарактуу түрдө контролдук-кассалык чекти берүү/жөнөтүү менен жүргүзүлөт.";

б) 2-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"2. Субъекттер калк менен акчалай эсептешүүдө ККМ реестрине киргизилген аппараттык ККМди же программалык ККМди пайдаланууга милдеттүү.";

в) 3 жана 4-бөлүктөрү күчүн жоготту деп таанылсын;

г) 5-бөлүгүндө:

- 1-пункту күчүн жоготту деп таанылсын;

- 2-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"2) ККМ карата техникалык корутундуну берүү жана ККМ реестрин түзүү тартиби;";

- 3-пунктунда ", ошондой эле виртуалдык ККМдин операторлоруна" деген сөздөр "жана ФМОго" деген сөздөргө алмаштырылсын";

- 4-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"4) ККМди каттоо, колдонуу тартибин, пайдалануунун типтүү эрежелерин жана киргизүүнүн мөөнөттөрүн;";

- 5-7-пункттар күчүн жоготту деп таанылсын;

д) 6-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"6. ККМ байланыш жана маалыматташтыруу жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан берилүүчү техникалык корутундунун негизинде ККМ реестрине киргизилет жана чыгарылат.

Техникалык корутунду ККМди Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленген техникалык талаптарга шайкештигин/шайкеш эместигин ырастаган документ болуп саналат.";

12) 110-беренеде:

а) расмий тилдеги биринчи абзацында "К налогоплательшику" деген сөздөр "1. К налогоплательщику" деген сөздөргө алмаштырылсын;

б) 3-пунктунда "ККМдин ички механизмдерине жана фискалдык эске тутуусуна" деген сөздөр "ККМдин фискалдык эс тутуусуна, башка ички механизмдерине жана программалык башкаруусуна" деген сөздөргө алмаштырылсын;

в) 5-пункту күчүн жоготту деп таанылсын;

г) 6-пункту "ККМге" деген сөздөн кийин "жана кассалык орунга" деген сөздөр менен толукталсын;

д) 10-пунктунда "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү бекиткен тартипте" деген сөздөр "ККМди каттоо, кайра каттоо, каттоодон чыгаруу жана оңдоо учурунда" деген сөздөргө алмаштырылсын;

е) берене төмөнкүдөй мазмундагы 2-бөлүк менен толукталсын:

"2. ККМди колдонуу боюнча Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдарынын ченемдеринин талаптарын бузгандыгы үчүн салык төлөөчү Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексине ылайык жоопкерчилик тартат.";

13) 111-беренеде:

а) берененин аталышында жана 1-бөлүгүндө "жана пайдалануу" деген сөздөр алып салынсын;

б) 2-бөлүгүндө:

- 6-пунктунда "ыйгарым укуктуу салык органына реалдуу убакыт режиминде" деген сөздөр "реалдуу убакыт режиминде ыйгарым укуктуу салык органына" деген сөздөргө алмаштырылсын:

- бөлүк төмөнкүдөй мазмундагы 8-пункт менен толукталсын:

"8) ККМдин Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилген техникалык талаптарга ылайык келиши.";

14) 112-берененин 2-бөлүгүнүн 4-пункту "соода" деген сөздөн кийин ", калкка кызмат көрсөтүү" деген сөздөр менен толукталсын;

15) 126-беренеде:

а) берененин аталышында "банк" деген сөздөн кийин "жана төлөм уюму/төлөм системасынын оператору" деген сөздөр менен толукталсын;

б) биринчи абзацында "Салык кызматы" деген сөздөр "1. Салык кызматы" деген сөздөргө алмаштырылсын;

в) төмөнкүдөй мазмундагы 8-пункт менен толукталсын:

"8) POS-терминалдары аркылуу эсептешүүлөр жөнүндө маалыматтарды реалдуу убакыт режиминде берүүгө.";

г) берене төмөнкүдөй мазмундагы 2-бөлүк менен толукталсын:

"2. Салык кызматы органдары менен өз ара аракеттенүү максатында банктар жана төлөм уюмдары/төлөм системасынын операторлору жүргүзүлгөн төлөмдөр жөнүндө маалыматты реалдуу убакыт режиминде берүүгө милдеттүү. Берилүүчү маалыматтын тартиби жана ага карата талаптар Улуттук банк менен макулдашуу боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленет.";

16) 216-берененин 1-2-бөлүгү "100 эселенген эсептик көрсөткүчтөн" деген сөздөрдөн мурда "ККМдин ар бир бирдигине же фискалдык маалыматтарды берүү түзүлүшүнө карата" деген сөздөр менен толукталсын;

17) 230-берене төмөнкүдөй мазмундагы 31-бөлүк менен толукталсын:

"31. Ушул Кодекстин 2771-беренесинде белгиленген режимди колдонгон салык салынуучу субъект ушул режим колдонулган күндөн тартып беш күндүн ичинде каттоону жоюу максатында салык органына кайрылууга милдеттүү.";

18) Кодексти төмөнкүдөй мазмундагы 2501-берене менен толукталсын:

"2501-берене. Идентификациялоо каражаттарын, ошондой эле товарларды маркалоонун коддорун берүү жана генерациялоо боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү беримдер

Идентификациялоо каражаттарын, ошондой эле товарларды маркалоонун коддорун берүү жана генерациялоо боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү беримдер КНСтен бошотулган беримдер болуп саналат.";

19) 257-берененин 1-бөлүгүнүн 6-пунктунда "акциздик жыйымдын маркалары" деген сөздөрдөн кийин ", идентификациялоо каражаттары" деген сөздөр менен толукталсын;

20) 270-берененин 3-бөлүгүнүн 4 жана 5-пункттарында "товарларды импорттоодо" деген сөздөрдөн мурда "салык салынуучу субъект тарабынан" деген сөздөр менен толукталсын;

21) 271-берене төмөнкүдөй мазмундагы 9-бөлүк менен толукталсын:

"9. Эгерде салык салынуучу субъект ушул Кодекстин 2771-беренесинде белгиленген режимди пайдаланса, сатып алынган материалдык ресурстар үчүн КНС эсепке алынбайт.";

22) Кодекс төмөнкүдөй мазмундагы 2771-берене менен толукталсын:

"2771-берене. Шарттуу эсептөөдө импортко КНС төлөө тартиби

1. Товарлардын салык салынуучу импортун жүзөгө ашырган салык төлөөчү ушул беренеде белгиленген тартипте товарлардын импортуна КНСти шарттуу эсептөө режимин колдонууга укуктуу.

Ушул берененин максатында импортко КНС шарттуу эсептөө деп КНС төлөө тартиби түшүнүлөт, ага ылайык салык төлөөчү Кыргыз Республикасынын аймагына товарларды импорттоодо эсептелген КНСтин суммасын бул товарларды Кыргыз Республикасынын  аймагынан кийин экспорттоо шарты менен казыналыктын системасында ачылган депозиттик эсепке төлөөгө милдеттүү.

2. Товарлардын экспорту импорттолгон товарларды эсепке алууга кабыл алган датадан тартып 180 күндүн ичинде ырасталган учурда, салык төлөөчү депозиттик эсепке төлөгөн импортко КНСтин суммасы Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленген импортко КНСти шарттуу эсептөө режимин колдонуу тартибине жана шарттарына ылайык салык төлөөчүнүн арызы боюнча анын эсептешүү эсебине кайра кайтарылат.

3. Товарлардын экспорту белгиленген мөөнөттө ырасталбаган учурда депозиттик эсепке төлөгөн импортко КНСтин суммасы бюджетке которулат.";

23) 286-берененин 1-бөлүгүндө:

а) 2, 3 жана 4-пункттар күчүн жоготту деп таанылсын;

б) 5-пунктунда "физикалык көлөмү" деген сөздөр "физикалык көлөмү; жана/же" деген сөздөргө алмаштырылсын;

в) бөлүк төмөнкүдөй мазмундагы 6-пункт менен толукталсын;

"6) акциздик жыйым маркасы менен белгиленүүгө тийиш болбогон импорттолгон акциздик товардын физикалык көлөмү.";

24) 290-берененин 1-бөлүгүнүн 3-пункту "Евразия экономикалык бирлигине мүчө-мамлекеттердин" деген сөздөрдөн мурда "Кыргыз Республикасынын аймагында өндүрүлүүчү жана/же" деген сөздөр менен толукталсын;

25) 291-берененин 1-бөлүгүндөгү "Бул Кодекстин 292 жана 293-беренелери" деген сөздөр "Ушул Кодекстин 292-беренеси" деген сөздөргө алмаштырылсын;

26) 357-беренеде:

а) берене төмөнкүдөй мазмундагы 11-бөлүк менен толукталсын:

"11. Ушул Кодекстин 2771-беренесинде белгиленген режимди колдонгон субъект ушул главага ылайык төмөнкүлөрдүн ордуна бирдиктүү салыкты төлөөгө милдеттүү:

1) пайда салыгынын;

2) сатуулардан салыктын;

3) салык салынуучу беримдерге КНС.";

б) 2-бөлүгүндө:

- биринчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"2. Салык салуунун жөнөкөйлөтүлгөн системасын колдонгон субъект (мындан ары ушул главада - салык төлөөчү) төмөнкүлөргө милдеттүү:";

- 1-пункту күчүн жоготту деп таанылсын;

- 2-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"2) ушул Кодексте белгиленген тартипте ККМды колдонууга;";

- 3-пунктунда "1-бөлүгүндө" деген сөздөр "1 жана 11-бөлүктөрүндө" деген сөздөргө алмаштырылсын;

- бөлүк төмөнкүдөй мазмундагы 4-пункт менен толукталсын:

"4) ушул Кодексте белгиленген тартипте эсеп-фактураларды колдонууга.";

в) 4-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"4. Салык төлөөчү ушул Кодекске ылайык жалданма кызматкерлердин эмгек акысынан ар бир жалданма кызматкерге киреше салыгынын суммасын кармап калат жана төлөп берет.";

27) 358-беренеде:

а) 2-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"2. Салык салуунун жөнөкөйлөтүлгөн системасын колдонууга ниеттенген салык төлөөчү салыктык катталган жери боюнча бирдиктүү салыкты төлөөчү катары салык органына арыз берүүгө милдеттүү.";

б) берене төмөнкүдөй редакциядагы 21-бөлүк менен толукталсын:

"21. Салык салуунун жөнөкөйлөтүлгөн системасы боюнча каттоо төмөнкүдөй күчүнө кирет:

1) жаңыдан катталган салык төлөөчүлөр үчүн салыктык каттоо учурунан тартып;

2) иштеп жаткан салык төлөөчүлөр үчүн салык төлөөчү каттоо жөнүндө арыз берген айдан кийинки айдын биринчи күнүнөн тартып;

3) ушул Кодекстин 2771-беренесинде белгиленген режимди колдонгон субъекттер үчүн ушул режим колдонулган учурдан тартып.";

в) 4-бөлүк "салыктык милдеттенме" деген сөздөрдөн кийин "ушул Кодекстин 2771-беренесинде белгиленген режимди колдонгон субъекттерди кошпогондо," деген сөздөр менен толукталсын;

г) 5-бөлүгүндө "кийинки жылдын биринчи күнүнөн тартып күчүнө кирет" деген сөздөр "биринчи күнүнөн тартып төмөнкүдөй күчүнө кирет:

1) ушул Кодекстин 2771-беренесинде белгиленген режимди колдонгон субъекттер үчүн кийинки жылы;

2) калган салык төлөөчүлөр үчүн кийинки айда" деген сөздөргө алмаштырылсын;

28) 359-беренеде:

а) 1-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"1. Салык төлөөчү болуп төмөнкүлөр саналат:

1) Чакан ишкер субъекти, эгер бир эле мезгилде төмөнкү шарттар сакталса:

- жыл үчүн түшкөн акчанын көлөмү КНС боюнча каттоо чегинин өлчөмүнөн ашпаса;

- КНС төлөөчү болуп саналбаса;

2) ушул Кодекстин 2771-беренесинде белгиленген режимди колдонгон субъект.";

б) 2-бөлүгүндө "салык төлөөчүлөр" деген сөздөр, "чакан ишкердиктин субъекттери" деген сөздөргө алмаштырылсын;

29) 361-берене төмөнкүдөй мазмундагы 3-бөлүк менен толукталсын:

"3. Ушул Кодекстин 2771-беренесинде белгиленген режимди колдонгон субъекттер үчүн товардын наркы салыктык база болуп саналат.";

30) 362-беренеде:

а) 1-бөлүгүнүн биринчи абзацы "Салык төлөөчү" деген сөздөрдөн кийин, "ушул Кодекстин 2771-беренесинде белгиленген режимди колдонгон субъекттерди кошпогондо," деген сөздөр менен толукталсын;

б) берене төмөнкүдөй мазмундагы 11-бөлүк менен толукталсын:

"11. Ушул Кодекстин 2771-беренесинде белгиленген режимди колдонгон субъект 3 пайыз өлчөмүндө салык төлөйт.";

в) 2-бөлүгү "салык төлөөчү" деген сөздөрдөн кийин "ушул Кодекстин 2771-беренесинде белгиленген режимди колдонгон субъектти кошпогондо," деген сөздөр менен толукталсын;

31) 363-берене төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"363-берене. Салыктык мезгил

Салыктык мезгил болуп төмөнкүлөр саналат:

1) чакан ишкерликтин субъекттери үчүн - бир квартал;

2) ушул Кодекстин 2771-беренесинде белгиленген режимди колдонгон субъекттер үчүн - календардык ай.";

32) 365-беренеде:

а) 1-бөлүгүндө:

- биринчи абзацында "Салык төлөөчүлөр" деген сөздөр "Эгерде ушул беренеде башкасы каралбаса, салык төлөөчү" деген сөздөргө алмаштырылсын;

- 1-пунктунда "15инен" деген цифралар "20сынан" деген цифраларга алмаштырылсын;

- 2-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"2) ушул Кодекстин 92-беренесинде белгиленген мөөнөттөрдө бирдиктүү салыктык декларацияны.";

б) 2-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"2. Эгерде ушул беренеде башкасы каралбаса, чакан ишкердиктин субъектиси кварталдан кийинки айдын 20сынан кийинки күндөн кечиктирбестен квартал сайын бирдиктүү салыкты төлөөгө милдеттүү.";

в) берене төмөнкүдөй мазмундагы 3-бөлүк менен толукталсын:

"3. Ушул Кодекстин 2771-беренесинде белгиленген режимди колдонгон субъект отчеттук айдан кийинки айдын 20сынан кийинки күндөн кечиктирбестен салык отчетун берүүгө жана бирдиктүү салык төлөөгө милдеттүү.";

33) 367-берене төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"367-берене. Салыктык контракттын негизиндеги салык төлөөчүлөр

Курорттук-ден соолукту чыңдоо чөйрөсүнүн, коомдук тамактануунун субъекттери жана турак жай куруучулар контракттын негизиндеги салык төлөөчүлөр боло алышат.";

34) 369-беренеде:

а) 1-бөлүгүнүн биринчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"1. Контрактты кайра түзүүгө ниеттенген турак жай куруучуларды кошпогондо, салык төлөөчү салыктык контракттын негизинде салык төлөөчү катары тиешелүү контракт түзүлгөн же кайра түзүлгөн жылдын алдындагы жылдын 1-ноябрынан кийинки күндөн кечиктирбестен салык кызматынын органына арыз берүүгө милдеттүү.";

б) 2-бөлүгүнүн 5-пункту күчүн жоготту деп таанылсын;

35) 370-берененин 1-бөлүгү күчүн жоготту деп таанылсын;

36) Кодекс төмөнкүдөй мазмундагы 60-глава менен толукталсын:

"60-глава. Чекене сатуулардан салыктын негизинде салык салуунун жөнөкөйлөтүлгөн системасы

390-берене. Жалпы жоболор

1. Жеке ишкер чекене сатуулардан салыктын негизинде салык салуунун жөнөкөйлөтүлгөн системасына ылайык салыктарды төлөөгө укуктуу (мындан ары ушул главада - салык төлөөчү).

2. Салыктардын төмөнкү түрлөрүн кошпогондо, салык төлөөчү ушул Кодексте белгиленген салыктарды төлөйт;

1) пайдага салыкты;

2) сатуулардан салыкты.

3. Чекене сатуулардан салыктын негизинде салык салуунун жөнөкөйлөтүлгөн системасын колдонууга төмөндөгүлөр укуксуз:

1) КНС төлөөчү болуп саналган жана/же соңку 12 айдын ичинде кирешесинин көлөмү КНС боюнча каттоо чегинин өлчөмүнөн ашкан жеке ишкер;

2) уюмдар.

4. Салык төлөөчү жалданма кызматкерлердин эмгек акысынан киреше салыгын эсептөөнүн жана төлөөнүн ордуна ушул Кодекстин 163-беренесине ылайык аныкталуучу минималдуу эсептик кирешеден эсептелүүчү салыкты төлөө менен ар бир жалданма кызматкерге ыктыярдуу патент сатып алууга милдеттүү.

391-берене. Салык салуунун объекти

Салык төлөөчү жүзөгө ашыруучу ишкердик иш салык салуунун объектиси болуп саналат.

392-берене. Салыктык мезгил

Календардык ай чекене сатуулардан салыктын негизинде салык салуунун жөнөкөйлөтүлгөн системасы үчүн салыктык мезгил болуп саналат.

393-берене. Салыктык база

Жумуштарды, кызмат көрсөтүүлөрдү жана товарларды сатуудан түшкөн пайда чекене сатуулардан салыктын негизинде салык салуунун жөнөкөйлөтүлгөн системасы боюнча салык базасы болуп саналат.

394-берене. Салыктын ставкасы

1. Чекене сатуулардан салыктын негизинде салык салуунун жөнөкөйлөтүлгөн системасы боюнча иш үчүн салыктын ставкасы төмөнкүдөй өлчөмдө белгиленет:

1) ушул салык режими колдонулган күндөн тартып иштин биринчи жылында - 0 пайыз;

2) ушул салык режими колдонулган күндөн тартып иштин экинчи жылында төлөөдө:

а) накталай формада 1 пайыз;

б) накталай эмес формада 0,5 пайыз;

3) ушул салык режими колдонулган күндөн тартып иштин үчүнчү жылында төлөөдө:

а) накталай формада 2 пайыз;

б) накталай эмес формада 1 пайыз;

4) ушул салык режими колдонулган күндөн тартып иштин төртүнчү жылынан баштап төлөөдө:

а) накталай формада 3 пайыз;

б) накталай эмес формада 1,5 пайыз.

2. Чекене сатуулардан салыктын негизинде салык салуунун жөнөкөйлөтүлгөн системасына өтүү мөөнөтү жана шарттары, колдонуу тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталат.

395-берене. Эсепке коюу, салык милдеттенмелерин аткаруу жана салык отчеттуулугу

1. Чекене сатуулардан салыктын негизинде салык салуунун жөнөкөйлөтүлгөн системасы боюнча жеке ишкерди эсепке коюу Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленген тартипте жүргүзүлөт.

2. Салыктык мезгил үчүн жеке ишкердин салык милдеттенмелерин эсептөө ыйгарым укуктуу салык органынын автоматташтырылган маалымат системасынын маалыматтарынын негизинде салык органы тарабынан жүргүзүлөт.

3. Салыктык мезгил үчүн салык милдеттенмелеринин эсептелген суммасы жөнүндө салык органдарынын салык төлөөчүнү кабарлоосунун тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленет.

4. Салык төлөөчү чекене сатуулардан салыктын негизинде салык салуунун жөнөкөйлөтүлгөн системасы боюнча отчеттук айдан кийинки айдын 20сынан кийинки күндөн кечиктирбестен ай сайын төлөө жүргүзүүгө милдеттүү.

5. Чекене сатуулардан салыктын негизинде салык салуунун жөнөкөйлөтүлгөн системасы боюнча салыкты төлөп жаткан салык төлөөчү бирдиктүү салык декларациясын кошпогондо, салык отчеттуулугун берүүдөн бошотулат.

6. Салык төлөөчүнүн чекене сатуулардан салыктын негизинде салык салуунун жөнөкөйлөтүлгөн системасы боюнча жүзөгө ашырган ишине утурлаган текшерүүлөрдү кошпогондо, көчмө салык текшерүүсү жүргүзүлбөйт. Салык контролунун калган формалары ушул Кодекске ылайык жүзөгө ашырылат.".

2-берене.

Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексине (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2017-ж., № 4, 285-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 219-берене күчүн жоготту деп таанылсын;

2) 220-берене төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"220-берене. Контролдук-кассалык машиналарды колдонуусуз акчалай эсептешүүлөрдү жүзөгө ашыруу

Контролдук-кассалык машиналарды колдонуусуз калк менен акчалай эсептешүүлөрдү жүзөгө ашыруу, ага тете контролдук-кассалык чекти чыгарбай коюу, сатып алуучуга (кардарга) бербөө же төлөнгөн сумманы аз көрсөткөн контролдук-кассалык чекти берүү -

2-категориядагы айып пул салууга алып келет.";

3) Кодекс төмөнкүдөй мазмундагы 2201 жана 2202-беренелер менен толукталсын:

"2201-берене. Контролдук-кассалык машиналарды колдонуу боюнча талаптарды бузуу менен ишти жүзөгө ашыруу

Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдарында коюлган контролдук-кассалык машиналарды колдонуу боюнча талаптарды бузуу менен ишти жүзөгө ашыруу, ага тете контролдук-кассалык машиналарды пайдалануунун типтүү эрежелерин бузуу -

2-категориядагы айып пул салууга алып келет.

2202-берене. Салык органдарынын кызматкерлеринин контролдук-кассалык машиналарга жана товарларды, жумуштарга жана кызмат көрсөтүүлөргө акы төлөөнү эсепке алуунун программалык каражаттарына жеткиликтүүлүгүнө тоскоолдук кылуу

Салык органдарынын кызматкерлеринин контролдук-кассалык машиналарга жана товарларды, жумуштарга жана кызмат көрсөтүүлөргө акы төлөөнү эсепке алуунун программалык каражаттарына жеткиликтүүлүгүнө тоскоолдук кылуу -

4-категориядагы айып пул салууга алып келет.".

3-берене.

Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексине (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2016-ж., № 5, 398-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

46-берененин 2-бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы 61-пункт менен толукталсын:

"61) салык салуунун жөнөкөйлөтүлгөн системасы боюнча чекене сатуулардан салык;".

4-берене.

Ушул Мыйзамдын 2021-жылдын 1-январынан тартып күчүнө кире турган 1-беренесинин 2, 3, 17, 21, 22, 26-36-пункттарын кошпогондо, ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

"Эркин Тоо" газетасынын 2020-жылдын 28-апрелиндеги № 34(3106) жарыяланды

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү өзүнүн ченемдик укуктук актыларын ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

 

Кыргыз Республикасынын

         Президенти

 

С.Ш. Жээнбеков