Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\a0661c4f-bcfa-4046-a34a-20af536022eb\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2020-жылдын 22-апрели № 51

Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына ("Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө", "Инновациялык иш жөнүндө", "Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына) өзгөртүүлөр киргизүү тууралу)

2020-жылдын 1-апрелинде

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан кабыл алынган

 

1-берене.

"Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2016-ж., № 11, 1183-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 17-берененин 7-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"7) ушул Мыйзамга жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, анын ичинде атайын жөнгө салуу режимдеринин алкагында уруксат берүүчү документтерди берүүнү жүзөгө ашырат;";

2) Мыйзам төмөнкүдөй мазмундагы 111-глава менен толукталсын:

"11-1-глава. Атайын жөнгө салуу режимдери

531-берене. Атайын жөнгө салуу режимдеринин алкагында убактылуу жөнгө салуу

1. Инновациялык кызмат көрсөтүүлөрдү/технологияларды киргизүү менен байланышкан банктык, төлөм кызмат көрсөтүүлөр чөйрөсүндө коомдук мамилелерди укуктук жөнгө салууну апробациялоо максатында, Улуттук банк белгилүү бир мөөнөткө Кыргыз Республикасынын айрым же бүткүл аймагында атайын жөнгө салуу режиминин алкагында пилоттук жөнгө салууну белгилөөгө укуктуу.

Ушул Мыйзамдын максаттарында банктык жана төлөм кызмат көрсөтүүлөр рыногуна инновациялык кызмат көрсөтүүлөрдү/технологияларды киргизүү менен алектенген катышуучуларга аларды чектелген (аймагы, убактысы, операциялар менен пайдалануучулардын саны жана көлөмү жана башкалар боюнча) контролдонуучу чөйрөдө апробациялоого мүмкүндүк берген эрежелердин жыйындысы атайын жөнгө салуу режими деп түшүнүлөт.

Атайын жөнгө салуу режиминин алкагында инновациялык кызмат көрсөтүүлөрдү/технологияларды киргизүү боюнча пилоттук жөнгө салууну киргизүүнүн жана аны ишке ашырууга мониторинг жүргүзүүнүн тартиби Улуттук банк тарабынан аныкталат.

2. Улуттук банк атайын жөнгө салуу режимине катышуучу банктардын, банктык эмес финансы-насыя уюмдарынын жана башка юридикалык жактардын ишине карата талаптарды белгилейт.

3. Атайын жөнгө салуу режиминин алкагында атайын жөнгө салуу режимдерине катышууга айрым юридикалык жактарга кыйла пайдалуу шарттарды камсыз кылган преференцияларды берүүгө жол берилбейт.

4. Атайын жөнгө салуу режиминин алкагында инновациялык кызмат көрсөтүүлөрдү/технологияларды апробациялоонун натыйжалары боюнча Улуттук банк тарабынан тиешелүү ченемдик укуктук акт кабыл алынышы же болбосо Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына тиешелүү өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү сунушталышы мүмкүн.

532-берене. Атайын жөнгө салуу режимине катышуу үчүн лицензиялар

1. Улуттук банк атайын жөнгө салуу режиминин катышуучуларына ушул Мыйзамдын 111-беренесинин 1-бөлүгүндө көрсөтүлгөн банк операцияларынын чектелген тизмегин жүргүзүү укугуна лицензияны атайын жөнгө салуу режиминин алкагында аны ишке ашыруу үчүн зарыл болгон иштин максаттарына жана түрлөрүнө ылайык берет.

2. Атайын жөнгө салуу режиминин алкагында банк операцияларынын чектелген тизмегин жүргүзүү укугуна лицензия контролдонуучу чөйрөнүн шарттарына жараша банк операцияларынын тизмеги боюнча, аймагы боюнча чектөөлөрдү жана атайын жөнгө салуу режиминин алкагында башка чектөөлөрдү карайт, чектелген колдонуу мөөнөтүнө ээ, жеке энчилүү (ээликтен ажыратылгыс) болуп саналат жана үчүнчү жактарга өткөрүп берүүгө жатпайт.

3. Атайын жөнгө салуу режиминин алкагында лицензияларды берүү, токтото туруу, чакыртып алуу жана колдонууну токтотуу тартиби Улуттук банктын ченемдик укуктук актылары менен белгиленет.".

2-берене.

"Инновациялык иш жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2000-ж., № 4, 168-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

преамбула төмөнкүдөй мазмундагы абзац менен толукталсын:

"Атайын жөнгө салуу режиминин алкагында банктык жана төлөм кызмат көрсөтүүлөр чөйрөсүндө укуктук мамилелердин жана инновациялык кызмат көрсөтүүлөрдү/технологияларды апробациялоо шарттарынын өзгөчөлүктөрү "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы менен жөнгө салынат.".

3-берене.

"Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2013-ж., № 9, 1030-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 9-беренеде:

а) 1-пунктунун "б" пунктчасы "каралган уруксаттарга карата" деген сөздөрдөн кийин ", ошондой эле атайын жөнгө салуу режимдеринин алкагында "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык Улуттук банк тарабынан берилүүчү лицензияларга карата" деген сөздөр менен толукталсын;

б) 2-пунктунун "б" пунктчасы "лицензияларына гана," деген сөздөрдөн кийин "атайын жөнгө салуу режимдеринин алкагында "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык Улуттук банк тарабынан берилүүчү лицензияларга карата," деген сөздөр менен толукталсын;

2) 25-берененин 2-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"2. Убактылуу лицензияларды узартуунун негиздери жана тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилген Иштин айрым түрлөрүн лицензиялоо жөнүндө жобо, ал эми атайын жөнгө салуу режимдеринин алкагында "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык Улуттук банк тарабынан берилген лицензияларга карата - Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик укуктук актылары менен белгиленет.".

4-берене.

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

"Эркин Тоо" газетасынын 2020-жылдын 5-майындагы № 35(3107) жарыяланды

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы өзүнүн ченемдик укуктук актыларын ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

 

Кыргыз Республикасынын

         Президенти

 

С.Ш. Жээнбеков