Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\a0661c4f-bcfa-4046-a34a-20af536022eb\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2020-жылдын 13-майы № 54

Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу салымдарын жыйноону башкаруу маселелери боюнча айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

2020-жылдын 15-апрелинде

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан кабыл алынган

 

1-берене.

"Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Ведомосттору, 1996-ж., № 7, 85-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 2-статьяда:

а) биринчи абзацы "эл аралык уюмдар," деген сөздөрдөн кийин "эл аралык макулдашууларга ылайык түзүлгөн уюмдар, эл аралык долбоорлор," деген сөздөр менен толукталсын;

б) тогузунчу абзацында "камсыздандыруучулардын айрым категориялары үчүн" деген сөздөр "мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу салымдарын төлөөчүлөрдүн тиешелүү категориясы үчүн" деген сөздөргө алмаштырылсын;

в) он сегизинчи абзацында "ушул Мыйзамдын талаптарына" деген сөздөр "мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча мыйзамдардын талаптарын" деген сөздөргө алмаштырылсын;

2) 4-статья төмөнкүдөй мазмундагы экинчи бөлүк менен толукталсын:

"Камсыздандыруу салымдарын жыйноого, камсыздандыруу салымдарынын эсептелишин жана төлөнүшүн контролдоону жүзөгө ашырууга, ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын функцияларын жүзөгө ашырууда пайда болгон мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча мыйзамдарды бузгандыгы үчүн жоопкерчиликке тартууга байланышкан жана ушул Мыйзам менен жөнгө салынбаган мамилелер, институттар, терминдер жана аныктамалар Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдары менен жөнгө салынат.";

3) 5-статьяда:

а) үчүнчү абзацы "жеке жактар" деген сөздөрдөн кийин "анын ичинде жеке эмгек ишин жүзөгө ашыргандар" деген сөздөр менен толукталсын;

б) төртүнчү абзацында "колдонуудагы" деген сөз алып салынсын;

4) 7-статьяда:

а) 1-бөлүгүндө:

- мамлекеттик тилдеги үчүнчү абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"өзүнүн укуктарын сот аркылуу коргоого;";

- бөлүк төмөнкүдөй мазмундагы төртүнчү абзац менен толукталсын:

"ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын чечимдерине Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдарында каралган тартипте даттанууга укуктуу.";

б) 2-бөлүгүндө:

- бешинчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"камсыздоочуга жана/же ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга мамлекеттик социалдык камсыздандыруунун каражаттары, камсыздандыруу салымдары, камсыздандырылган адамдардын укуктарын камсыз кылуу жана камсыздандыруучунун милдеттенмелеринин аткарылышы жөнүндө отчетторду, документтерди жана маалыматтарды берүүгө;";

- алтынчы абзацында "социалдык камсыздандыруу органдарынын" деген сөздөр "камсыздоочунун жана/же ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын" деген сөздөргө алмаштырылсын;

- жетинчи абзацында "камсыздоочуга чыгашалар жөнүндө отчетторду" деген сөздөр "камсыздандыруу салымдарын" деген сөздөргө алмаштырылсын;

5) 8-статьянын 1-бөлүгүнүн он биринчи абзацы күчүн жоготту деп таанылсын;

6) 81-статьяда:

а) 1-бөлүгүндө:

- бүткүл тексти боюнча ар түрдүү сандардагы жана жөндөмө формаларындагы "камсыздоочу" деген сөз тиешелүү сандардагы жана жөндөмөлөрдөгү "камсыздандыруу салымдарын төлөөчү" деген сөздөргө алмаштырылсын;

- экинчи абзацында "финансылык" деген сөз алып салынсын;

- үчүнчү абзацы "камсыздандыруучулардын" деген сөздөн мурда "Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдарына ылайык" деген сөздөр менен толукталсын;

- алтынчы абзацында "Өкмөтү тарабынан аныкталган" деген сөздөр "салык мыйзамдарында каралган" деген сөздөргө алмаштырылсын; "мамлекеттик социалдык камсыздандыруу органдарында" деген сөздөр "жана камсыздандыруу салымдарынын төлөнгөн фактысынын" деген сөздөргө алмаштырылсын;

- жетинчи абзацында "камсыздандыруу салымдарын төлөө" деген сөздөр "мамлекеттик социалдык камсыздандыруу" деген сөздөргө алмаштырылсын;

- сегизинчи абзацында "камсыздоочунун" деген сөз "ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын" деген сөздөргө алмаштырылсын;

- тогузунчу жана онунчу абзацтары төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"ушул Мыйзамда жана башка мыйзам актыларында каралган камсыздандыруу салымдары боюнча милдеттүү төлөмдөрдүн, санкциялардын белгиленген мөөнөттө төлөнбөгөн суммаларын камсыздандыруучунун бюджетине өндүрүп алууга, ошондой эле Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдарына ылайык камсыздандыруу салымдарын төлөөчүлөрдүн мүлкүнөн өндүрүп алууга;

мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча мыйзамдарды бузуулар жөнүндө иштерди Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларда жана тартипте кароого;";

- он үчүнчү абзацы "төлөөчүлөргө" деген сөздөн мурда "камсыздандыруу салымдарын" деген сөздөр менен толукталсын;

б) 2-бөлүгүндө:

- бешинчи абзацында "Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча отчетту" деген сөздөр "камсыздандыруу салымдарын жыйноо боюнча функцияларды жана ыйгарым укуктарды жүзөгө ашырууда алынган жана түзүлгөн маалыматтарды" деген сөздөргө алмаштырылсын;

- бөлүк төмөнкүдөй мазмундагы абзацтар менен толукталсын:

"- мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу салымдарын жыйноону камсыз кылууга жана алардын эсептелишин жүзөгө ашырууга;

- камсыздандыруу салымдарын төлөөчүлөрүнүн даттанууларын Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдарында каралган тартипте кароого.";

7) 17-статьяда:

а) биринчи бөлүгүндө ", ошондой эле ден соолук кассаларынын" деген сөздөр "чыгымдары, ошондой эле милдеттүү медициналык камсыздандырууга байланышкан" деген сөздөргө алмаштырылсын;

б) экинчи бөлүгү күчүн жоготту деп таанылсын;

8) 21-статьянын төртүнчү бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Камсыздандыруу салымдарынын тарифтеринин өлчөмдөрү "Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы менен белгиленет.";

9) 22-статьянын 3-бөлүгүндө:

а) биринчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"3. Камсыздандыруу салымдарын төлөөчүлөр ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталган формада, тартипте, мөөнөттөрдө жана учурларда камсыздандырылган адамдар, алардын камсыздандыруу номери, стажы, эсептелген эмгек акысы (кирешеси), төлөнгөн камсыздандыруу салымдары жөнүндө маалыматтарды жана жеке эсепке алуу үчүн зарыл болгон башка маалыматтарды көрсөтүүгө милдеттүү.";

б) үчүнчү абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Камсыздандыруучу жана ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган алынган маалыматтарды сактоодо жана пайдаланууда купуялуулукту камсыз кылат. Аларды башка жактарга берүүгө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларда жол берилет.";

10) 23-статьянын 2-бөлүгүндө:

а) "эмгек акынын түрлөрүнүн тизмеси" деген сөздөр "төлөмдөрдүн түрлөрү" деген сөздөргө алмаштырылсын;

б) "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилет" деген сөздөр "Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы менен белгиленет" деген сөздөргө алмаштырылсын;

11) 24-статьяда:

а) 1-бөлүгүндө "мамлекеттик социалдык камсыздандыруу органдарында" деген сөздөр "ыйгарым укуктуу мамлекеттик органында" деген сөздөргө алмаштырылсын;

б) 3-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"3. Эмгек шарттарына жараша эмгеги үчүн сыйакы төлөө колдонуудагы мыйзамдарга ылайык иштин акыркы натыйжалары боюнча белгиленген камсыздандыруу салымдарын төлөөчүлөр камсыздандыруу салымдарын эмгек акынын эсебине төлөнгөн суммалардан көрсөтүлгөн максаттарга каражаттарды иш жүзүндө алган мөөнөттөрдө төлөп беришет.";

в) 4-бөлүгүндө "жеке адамдардан киреше салыгын алуу жөнүндө" деген сөздөр алып салынсын;

12) 241-статья төмөнкүдөй мазмундагы биринчи бөлүк менен толукталсын:

"Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу органдарында каттоо - ушул субъекттерди мамлекеттик каттоону жүзөгө ашыруучу мамлекеттик органдардын маалыматтарынын негизинде камсыздандыруу салымдарын төлөөчүлөр катары мамлекеттик социалдык камсыздандыруу субъекттерин эсепке алуу.";

13) 26-статьянын 3-бөлүгүндө "сот тартибинде" деген сөздөр "Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдарынын ченемдерине ылайык" деген сөздөргө алмаштырылсын;

14) 28-статьянын 2-бөлүгүнүн биринчи абзацында "жыйноо жана" деген сөздөр алып салынсын.

2-берене.

"Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2004-ж., № 11, 510-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

3-статьяда:

а) биринчи бөлүгүнүн жетинчи жана сегизинчи абзацтары күчүн жоготту деп таанылсын;

б) экинчи бөлүгүндө:

- экинчи абзацы күчүн жоготту деп таанылсын;

- онунчу абзацы "жылына бир жолу" деген сөздөрдөн мурда "ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан түзүлүүчү маалыматтарды эске алуу менен" деген сөздөр менен толукталсын;

- он төртүнчү абзацы күчүн жоготту деп таанылсын;

- жыйырма үчүнчү абзацында "камсыздандырылуучулардын даттанууларын" деген сөздөр "даттанууларды" деген сөзгө алмаштырылсын.

3-берене.

"Ишкердиктин субъекттерине текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2007-ж., № 5, 463-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

1-статьянын 4-бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы экинчи сүйлөм менен толукталсын: "Камсыздандыруу салымдарынын эсептелишине жана төлөнүшүнө байланыштуу мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын сактоо маселеси боюнча ишкердиктин субъекттерин текшерүү Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдарына ылайык жүзөгө ашырылат.".

4-берене.

"Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишин текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2016-ж., № 3, 184-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

2-берененин 4-бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы 6-пункт менен толукталсын:

"6) Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдарын жана мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын сактоо маселеси боюнча салык кызматынын органдары.".

5-берене.

Кыргыз Республикасынын Салык кодексине (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2008-ж., № 8, 922-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 1-берене төмөнкүдөй мазмундагы 5-бөлүк менен толукталсын:

"5. Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүн жыйноого, анын эсептелишин жана төлөнүшүн контролдоону жүзөгө ашырууга, мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча мыйзамдарды бузгандыгы үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөчүлөрдү жоопкерчиликке тартууга байланышкан мамилелер мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча мыйзамдарда жөнгө салынбаган жана ага каршы келбеген бөлүгүндө Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдары менен жөнгө салынат.";

2) 41-беренеде:

а) "Салык төлөөчү" деген сөздөр "1. Салык төлөөчү" деген сөздөргө алмаштырылсын;

б) берене төмөнкүдөй мазмундагы 2-бөлүк менен толукталсын:

"2. Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүн жыйноону, анын эсептелишин жана төлөнүшүн контролдоону, мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча мыйзамдардын талаптарын бузгандыгы үчүн салык кызматы органдары тарабынан жоопкерчиликке тартууну жүзөгө ашырууда камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөө милдети жүктөлгөн камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөчүлөр, мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча мыйзамдарда белгиленген жагдайлар болгондо, салык төлөөчүгө теңдештирилет.";

3) 93-берене төмөнкүдөй мазмундагы 3-бөлүк менен толукталсын:

"3. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан камсыздандыруу төгүмдөрүн жыйноо жана мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча мыйзамдарды бузгандыгы үчүн жоопкерчиликке тартуу боюнча функцияларын жүзөгө ашырууда камсыздандыруу төгүмдөрүнүн эсептелишин жана төлөнүшүн контролдоо салыктык контролдоого теңдештирилет жана ушул беренеде белгиленген формаларда жүзөгө ашырылат.".

6-берене.

Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексине (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2016-ж., № 5, 398-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

76-беренеде:

а) 2-пунктунда "жыйноону," деген сөз алып салынсын;

б) 5-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"5) камсыздандыруу төгүмдөрүнүн түшүүлөрүн эсепке алууну жана мамлекеттик социалдык камсыздандыруу каражаттарынын туура чыгымдалышын контролдоону Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүзөгө ашырат;".

7-берене.

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

"Эркин Тоо" газетасынын 2020-жылдын 15-майындагы № 38(3110) жарыяланды

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү алты айлык мөөнөттө өзүнүн ченемдик укуктук актыларын ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

 

Кыргыз Республикасынын

         Президенти

 

С.Ш. Жээнбеков