Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\a0661c4f-bcfa-4046-a34a-20af536022eb\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2020-жылдын 12-августу № 122

Таза аба маселеси жана салыктык башкарууну өркүндөтүү боюнча айрым мыйзам актыларга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

2020-жылдын 25-июнунда

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан кабыл алынган

 

1-берене.

Кыргыз Республикасынын Салык кодексине (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2008-ж., № 8, 922-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) Кодекс төмөнкүдөй мазмундагы 2552-берене менен толукталсын:

"2552-берене. Кыргыз Республикасынын ишканаларында өндүрүлгөн, электр кыймылдаткычы менен гана кыймылга келтирилүүчү транспорт каражаттарынын беримдери

Кыргыз Республикасынын ишканаларында өндүрүлгөн, электр кыймылдаткычы менен гана кыймылга келтирилүүчү транспорт каражаттарынын беримдери КНСтен бошотулган беримдер болуп саналат.";

2) 257-берененин 1-бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы 151 жана 152-пункттары менен толукталсын:

"151) ЕАЭБ ТЭИ ТН 870380 товардык позициясында классификацияланган электр кыймылдаткычы менен гана кыймылга келтирилүүчү транспорт каражаттары;

152) ЕАЭБ ТЭИ ТН 8504 40 30, 8504 40 55, 8504 40 90 товардык позицияларында классификацияланган электр кыймылдаткычы менен гана кыймылга келтирилүүчү транспорт каражаттарын электр менен заряддоо үчүн жабдуулар;";

3) 259-берененин 6-бөлүгүндөгү "200000" деген цифралар "500000" деген цифраларга алмаштырылсын;

4) 285-берененин 1-бөлүгүнүн 6-пунктунда "2709, 2710" деген цифралар "2707, 2709, 2710, 3811" деген цифраларга алмаштырылсын;

5) 287-берененин 1-бөлүгүндө:

а) таблицадагы жыйырма биринчи - жыйырма алтынчы саптар төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"

жогорку температурадагы таш көмүр чайырын чыгаруудан чыккан май жана башка өнүмдөр; жыпар жыттуу курамдык бөлүктөрдүн салмагы жыпар жыттуу эмес курамдык бөлүктөрдүн салмагынан жогору болгон ушуга окшош өнүмдөр: отун катары пайдалануу үчүн бензол

2707 10 100 0

тонна

5000 сом

жаратылыш газ конденсаты:

тыгыздыгы 20 ºС 650 кг/м3 кем эмес, бирок 850 кг/м3 көп эмес жана салмагы 1,0%дан көп эмес күкүрттү камтыган туруктуу газ конденсаты, башкалар

2709 00 100 1;

2709 00 100 9

тонна

5000 сом

чийки мунай жана битумдуу материалдардан алынган чийки мунай заттары

2709 00 900 1-

2709 00 900 9

тонна

0 сом

мотор бензиндери, атайын, жеңил жана орто дистилляттар, башка бензиндер жана дистилляттар

2710 12 110 0-

2710 12 900 9;

2710 19 110 0-

2710 19 150 0;

271019 250 0;

2710 19 290 0

тонна

10000 сом

башка мунай заттары (биоотун, экологиялык отун, жеңил дистилляттардын аралашмасы)

2710 20 900 0

тонна

5000 сом

реактивдүү кыймылдаткычтар үчүн отун

2710 19 210 0

тонна

2000 сом

;

б) таблица төмөнкүдөй мазмундагы жыйырма жетинчи - отуз биринчи саптар менен толукталсын:

"

дизелдик отун, газойлдор, оор дистилляттар

2710 19 310 0-

2710 19 480 0;

2710 20 110 0-

2710 20 190 0

тонна

2000 сом

мазут

2710 19 510 0-

2710 19 680 9;

2710 20 310 1-

2710 20 390 9

тонна

2000 сом

майлоочу майлар; башка майлар

2710 19 7100-

2710 19 980 0

тонна

2000 сом

мунай заттар сыяктуу эле максаттарда колдонулуучу коргошундун кошулмаларынын негизиндеги башка антидетонаторлор

3811 11 900 0;

3811 19 000 0

тонна

5000 сом

битумдук породалардан алынган мунайды же мунай заттарын камтыган майлоочу майларга кошундулар

3811 21 000 0

тонна

5000 сом

";

6) 330-берененин 1-бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы 5-пункт менен толукталсын:

"5) электр кыймылдаткычы менен гана кыймылга келтирүүчү транспорт каражаттары.".

2-берене.

Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексине (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2017-ж., № 4, 285-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

Кодекс төмөнкүдөй мазмундагы 1211-берене менен толукталсын:

"1211-берене. Техникалык кароону жүргүзгөн диагностикалык борборлордун жоопкерчилиги

Диагностикалык борборлордун техникалык кароо жүргүзүүдө өзүлөрүнүн функцияларын талаптагыдай эмес аткарышы, техникалык регламенттердин талаптарын сактабашы жана укукка каршы аракеттерди (аракетсиздиктерди) жасашы -

5-категориядагы айып пул салууга алып келет.

Диагностикалык борборлорду жоопкерчиликке тартуунун тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталат.".

3-берене.

"Автомобиль транспорту жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы 2013-ж., № 7, 911-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

3-берене төмөнкүдөй мазмундагы элүү алтынчы абзац менен толукталсын:

"электромобиль - ички күйүүчү кыймылдаткычысыз, электр энергиянын булагынан (аккумуляторлор, отун элементтери, конденсаторлор жана д.у.с.) көз карандысыз кубат алуу менен бир же бир нече электр кыймылдаткычтары менен кыймылга келтирилүүчү автомобиль.".

4-берене.

"Кыргыз Республикасындагы жол кыймылы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 1998-ж., № 8, 248-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

16-статьянын 3-пунктунун экинчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Диагностикалык борборлор транспорт каражаттарын техникалык кароону Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында жана техникалык регламенттерде көрсөтүлгөн талаптарга ылайык жүргүзөт. Диагностикалык борборлор тарабынан берилген оң корутундулар транспорт каражаты бардык талаптарга жооп берээрин, чектөөлөрү жок экендигин, абаны булгабаганын жана эксплуатациялоого толук даяр экендигин ырастоого тийиш.".

5-берене.

Ушул Мыйзамдын 1-беренесин кошпогондо, Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

"Эркин Тоо" газетасынын 2020-жылдын 18-августундагы № 65(3137) жарыяланды

Эгерде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында аны күчүнө кирүүсүнүн башка тартиби белгиленбесе, ушул Мыйзамдын 1-беренеси ал расмий жарыялангандан кийин 2 айдан эрте эмес, кийинки салыктык мезгилдин биринчи күнүнөн тартып күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү өзүнүн чечимдерин ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

 

Кыргыз Республикасынын

         Президенти

 

С.Ш. Жээнбеков