Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\a0661c4f-bcfa-4046-a34a-20af536022eb\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2020-жылдын 17-августу № 135

Алименттик миллеттенмелерди жөнгө салуу чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

2020-жылдын 24-июнунда

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан кабыл алынган

1-берене.

Кыргыз Республикасынын Үйбүлө кодексине (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2004-ж., № 1, 1-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 2-статья төмөнкүдөй мазмундагы жыйырма төртүнчү абзац менен толукталсын:

"алимент төлөөдөн кыянаттык менен качуу - алимент төлөө боюнча алименттик макулдашууну же алимент төлөө боюнча сот актысын системалуу түрдө (ушул Кодекстин 109-статьясынын негизинде алименттерди ай сайын төлөө милдетинде үч айдан ашык катары менен же бардыгын кошкондо бир жыл бою же алименттерди мезгил-мезгил менен төлөө милдетинде үч жолудан ашык), анын ичинде өзүнүн кирешелерин толугу менен же болбосо жарым-жартылай жашыруу, өндүрүп алууга мүмкүн болгон мүлкүн жашыруу, соттук аткаруучуга иштеген, окуган, киреше алган жерлерин өзгөрткөнү жөнүндө маалымат бербөө, жорук жасагандыгы үчүн жоопко тартылганына карабастан, өзүнүн кирешелери жана мүлкү, жашаган жана иштеген жери жөнүндө жалган маалыматтарды берүү жолу менен атайылап аткарбай коюу же толук эмес көлөмдө аткаруу.";

2) 40-статьянын 2-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"2. Сот жашы жетпеген балдардын кызыкчылыгынан жана (же) жубайлардын биринин көңүл бурууга арзый турган кызыкчылыгынан улам, атап айтканда, эгерде экинчи жубайы жүйөлүү себепсиз киреше албаган, баланы (балдарды) багууга катышуудан баш тарткан, жалпы мүлктү жашырган, жок кылган же бүлүндүргөн, же үйбүлөнүн кызыкчылыгына залал келтирүү менен чыгымдаган учурларда, алардын жалпы мүлкүндөгү жубайлардын үлүштөрүнүн баштапкы текчилигинен чегинүүгө укуктуу.";

3) 71-статьяда:

а) 2-пунктунда:

- экинчи абзацы "ата-эненин (экөөнүн биринин) койгон талабы боюнча талаш-тартыш" деген сөздөрдөн кийин "баланын кызыкчылыктарынан улам" деген сөздөр менен толукталсын;

- пункт төмөнкүдөй мазмундагы үчүнчү абзац менен толукталсын:

"Баланын Кыргыз Республикасынын аймагынын чегинен тышкары, анын ичинде дарыланууга, спорттук жана башка мелдештерге, эс алууга, туугандары менен жолугушууга убактылуу жөнөп кетүүсүнүн маселеси боюнча ата-энелердин ортосунда талаш-тартыш болгон учурда, сот он жашка чыккан баланын пикирин милдеттүү түрдө эске алуу менен, ишти өндүрүшкө кабыл алган күндөн тартып бир айдан кечиктирбестен бул талаш-тартышты карайт жана чечет.";

б) 3-пунктунда "жарандык процесстик мыйзамдарда" деген сөздөр "жоруктар жөнүндө мыйзамдарда" деген сөздөргө алмаштырылсын;

4) 84-статьянын 1-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"1. Балдарды тарбиялоо менен байланышкан иштер боюнча соттун чечимдерин аткаруу соттук аткаруучу тарабынан аткаруу өндүрүшү жөнүндө мыйзамдарда белгиленген тартипте жүргүзүлөт.

Эгерде ата-эненин бири (баланы көзөмөлдөп турган башка адам) соттун чечимин аткарбаса, ага карата жоруктар жөнүндө мыйзамдарда каралган чаралар колдонулат.";

5) 85-статьянын 2-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"2. Эгерде ата-энеси (экөөнүн бири) өздөрүнүн жашы жетпеген балдарын багууга каражат бербеген учурда, аларды багуу үчүн каражат (алимент) баланын атынан, ата-энесинин биринен сотко берилген доонун, же болбосо алардын ата-энесинен (экөөнүн биринен) жашы жетпеген балдарына алимент өндүрүп алуу тууралуу доо коюу укугу берилген балдарды коргоо боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын аймактык бөлүмүнүн доосунун негизинде ата-энелеринен (экөөнүн биринен) сот тартибинде өндүрүп алынат.";

6) 86-статьяда:

а) 1-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"1. Алимент төлөө жөнүндө макулдашуу болбогондо, жашы жетпеген балдарга алименттер сот тарабынан алардын ата-энесинен ай сайын төмөндөгүдөй өлчөмдө өндүрүп алынат: бир балага - ата-энесинин иштеп тапкан жана (же) иш жүзүндөгү кирешесинин төрттөн бири, эки балага - үчтөн бири, үч же андан көп балага - жарымы. Мында, ушул Кодекстин 88-статьясында каралган учурларды кошпогондо, эмгекке жөндөмдүү ата-энелер үчүн алардын жашы жетпеген балдарына өндүрүп алынуучу алименттин эң аз өлчөмү айына бир балага - бир эң аз эмгек акыдан кем эмести, эки балага - бир жарым эң аз эмгек акыдан кем эмести, үч жана андан көп балага - эки эң аз эмгек акыдан кем эмести түзүшү керек.";

6) 3-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"3. Ата-энеси фермердик чарба жүргүзүүдө, жүгүртүүдөгү накталай акча каражаттары жок болсо, жашы жетпеген балдарга алименттин орду тараптардын макулдашуусу боюнча накта азык-түлүк менен толтурулушу мүмкүн.";

7) 91-статьянын 1-пунктунун биринчи абзацында "катуу" деген сөз алып салынсын, "башка адамдарга бактырууга жардамдашуу зарылдыгы" деген сөздөрдөн кийин ", туруктуу жашап туруу үчүн жарактуу турак жайдын жоктугу" деген сөздөр мекен толукталсын;

8) 113-статьянын 1-пунктунда "чыгарууга укуктуу" деген сөздөр "чыгарат" деген сөзгө алмаштырылсын;

9) 117-статьянын 2-пунктунда "жарандык-процесстик мыйзамдарда" деген сөздөр "аткаруу өндүрүшү тууралуу мыйзамдарда" деген сөздөргө алмаштырылсын;

10) 125-статьянын 3-пункту төмөнкүдөй мазмундагы бешинчи абзац менен толукталсын:

"Алимент төлөөнүн эсебине берилген кыймылсыз мүлккө (турак үйгө, квартирага, жер участогуна) же анын бөлүгүнө менчик укугуна ээ болуу, бөлөк жашаган ата-эненин бирин баланын кошумча чыгашаларына катышуу милдетинен бошотпойт.".

2-берене.

"Сот аткаруучулардын статусу жөнүндө жана аткаруу өндүрүшү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы. 2017-ж., № 1 (2), 15-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 52-берененин 1-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"1. Алименттерди өндүрүү жөнүндө аткаруу документи боюнча карызкордун чыгуусун убактылуу чектөө жөнүндө токтом ыктыярдуу аткаруунун мөөнөтү аяктагандан кийин сот аткаруучу тарабынан беш жумушчу күндүн ичинде чыгарылат. Эгерде алимент өндүрүп алуу жөнүндө аткаруу документи боюнча карызкор жашаган жеринде жок болсо же анын жашаган жери белгисиз болсо, сот аткаруучу өз демилгеси менен же өндүрүп алуучунун арызы боюнча ыктыярдуу аткаруу жөнүндө сунушту тапшырганга чейин карызкордун чыгуусун убактылуу чектөө жөнүндө токтом чыгарат.";

2) 53-берененин 1-бөлүгүндө;

а) биринчи абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"1. Баккан адамдын ден соолугуна же өлүмгө учурашынан келтирилген зыяндын ордун толтуруу, кылмыш менен келтирилген залалдын ордун толтуруу жөнүндө аткаруу документтери боюнча карызкордун турган жери тууралуу маалыматтар болбогон учурда, сот аткаруучу өз демилгеси менен же өндүрүп алуучунун арызы боюнча карызкорду издөө жөнүндө токтом чыгарат.";

б) бөлүк төмөнкүдөй мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын:

"Карызкордун турган жери жөнүндө маалыматтар жок болгон учурда, алименттерди өндүрүү жөнүндө аткаруу документи боюнча сот аткаруучу өндүрүп алуучунун арызына карабастан карызкорду издөө жөнүндө токтом чыгарат.";

3) 93-беренеде:

а) 4-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"4. Сот аткаруучу тарабынан аныкталган алимент боюнча карыздын өлчөмү аткаруу өндүрүшүнүн тараптарынын биринин кызыкчылыктарын олуттуу бузган учурда, кызыкчылыктары бузулган тарап, карыздын өлчөмүн туруктуу акчалай суммада аныктоо же үй-бүлө мыйзамдарында каралган тартипте аны төлөөдөн бошотуу жөнүндө доо менен сотко кайрылууга укуктуу.";

б) берене төмөнкүдөй мазмундагы 6-бөлүк менен толукталсын:

"6. Жашы жете элек балага алимент өндүрүү жөнүндө аткаруу документин системалуу түрдө (үч жолудан ашык) атайылап аткарбай койгондо же толук эмес көлөмдө аткарганда сот аткаруучу материалдарды ички иштер органдарына өткөрүп берүүгө милдеттүү.".

3-берене.

"Тышкы миграция жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2000-ж., 7, 371-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 40-статьянын биринчи бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Кыргыз Республикасынын 18 жашка жете элек жарандары мыйзамдуу өкүлдөрүнүн нотариат тастыктаган өтүнүчү боюнча Кыргыз Республикасынан чыгып кете алышат. Мыйзамдуу өкүлдөрүнүн же алардын биринин өтүнүчү болбогондо, жашы жете электерге соттун чечими боюнча чыгып кетүүгө уруксат берилиши мүмкүн.";

2) 43-статьянын экинчи бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы экинчи сүйлөм менен толукталсын: "Ата-энесинин биринин өтүнүчү болбогондо, жалпы жарандык паспортту тариздөө соттун чечиминин негизинде жүргүзүлөт.".

4-берене.

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып 15 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

"Эркин Тоо" газетасынын 2020-жылдын 21-августундагы № 66 (3138) жарыяланды

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү үч айлык мөөнөттө өзүнүн чечимдерин ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

 

Кыргыз Республикасынын

         Президенти

 

С.Ш. Жээнбеков