Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\7cea46cb-3d92-4c9f-93ff-2178308b6f0a\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2003-жылдын 23-январы № 30

Экспорттук контроль жөнүндө

(КР 2008-жылдын 28-апрелиндеги № 73, 2011-жылдын 5-октябрындагы № 161 , 2019-жылдын 29-мартындагы N 40 , 2019-жылдын 24-апрелиндеги N 51 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

Ушул Мыйзам экспорттук контролго алынуучу продукцияны контроль жаатындагы мамлекеттик саясатты жүзөгө ашыруунун принциптерин, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик башкаруу органдарынын иш-аракеттеринин жана тышкы экономикалык иш-аракеттин катышуучуларынын укуктук негиздерин белгилейт, ошондой эле алардын бул багыттагы укуктарын, милдеттерин жана жоопкерчилигин аныктайт.

(КР 2019-жылдын 24-апрелиндеги N 51 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

1-Глава
Жалпы жоболор

 

1-статья. Негизги түшүнүктөр

Ушул Мыйзамдын максаттары үчүн төмөнкүдөй негизги түшүнүктөр колдонулат:

тышкы экономикалык иш-аракеттер - чийки заттарды жана материалдарды, жабдууларды жана технологияларды, илимий-техникалык маалыматтарды, иштерди жана кызмат көрсөтүүлөрдү, интеллектуалдык иш-аракеттердин натыйжаларын, анын ичинде аларга болгон өзгөчө укуктарды (интеллектуалдык менчик) эл аралык алмашуу жаатындагы өндүрүштүк кооперацияны камтыган тышкы соодалык инвестициялык, брокердик жана башка иш-аракеттер;

контролго алынуучу продукция - Кыргыз Республикасынын Улуттук контролдоо тизмесине киргизилген массалык кыйратуучу куралдарды, аны жеткирүү каражаттарын, куралдардын жана аскердик техниканын башка түрлөрүн жасоодо колдонулушу мүмкүн болгон чийки заттардын жана материалдардын, жабдуулардын жана технологиялардын, илимий-техникалык маалыматтардын, иштердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн, кош багыттуу продукциялардын жана интеллектуалдык иш-аракеттердин натыйжаларынын түрлөрү;

кош багыттагы продукция - тынчтык максатына багытталган, бирок массалык кыйратуучу ядролук, химиялык жана бактериологиялык (биологиялык) куралдарды, аны жеткирүү каражаттарын, куралдардын жана аскердик техниканын башка түрлөрүн жасоодо колдонулушу мүмкүн болгон продукция, технологияларды жана программалык камсыз кылууну кошо алганда, же товарлар;

экспорт жана импорт - контролго алынуучу продукцияны Кыргыз Республикасынын аймагынан ташып чыгаруу жана аймагына ташып кирүү. Маалыматтык-коммуникациялык технологияларды пайдалануу менен техникалык каражаттардын жардамы аркылуу технологияларды Кыргыз Республикасынын аймагынан жана аймагына өткөрүү да экспортко (импортко) теңештирилет;

реэкспорт - өлкөнүн чегинен тышкары өндүрүлгөн, мурда Кыргыз Республикасынын аймагына ташып кирилген жана кайра иштетүүгө дуушар болбогон контролго алынуучу продукцияны экспорттоо;

транзит - ташыла (транспорттоло) баштаган жана Кыргыз Республикасынын аймагынын чегинен тышкары жакта аякташы керек болгон контролго алынуучу продукцияны Кыргыз Республикасынын аймагы аркылуу өткөрүү (Кыргыз Республикасынын аймагына конбогон аба кемелеринин эл аралык транзиттик учууларын кошпогондо);

ядролук жана атайы ядролук эмес материалдар - ядролук куралдарды жайылтпоо жөнүндө эл аралык ченемдердин жана эрежелердин талаптарына ылайык ушундайча аныкталган материалдар;

экспорттук контроль - контролго алынуучу продукцияларга карата тышкы экономикалык иш-аракеттерди жүзөгө ашыруунун ушул Мыйзамда, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн башка ченемдик укуктук актыларында белгиленген тартипте ишке ашырууну камсыздоочу иш-чаралар комплекси;

тышкы экономикалык иш-аракеттердин катышуучулары - белгиленген тартипте катталган Кыргыз Республикасынын юридикалык, жеке жактары, ошондой эле жарандык укук жөндөмдүүлүгү чет мамлекеттин укуктары боюнча аныкталган жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык тышкы экономикалык иш-аракеттерди жүзөгө ашыруучу чет өлкөлүк юридикалык, жеке жактар;

экспорттук контролдун фирмалык ички программасы - экспорттук контролдун эрежелерин сактоо максатында ишканалар жана уюмдар тарабынан жүзөгө ашырылуучу уюштуруучулук, администрациялык, маалыматтык жана башка мүнөздөгү иш-чаралар;

массалык кыйратуучу куралдар - ядролук, химиялык жана бактериологиялык (биологиялык) куралдар;

жеткирүү каражаттары - массалык кыйратуучу куралдарды жеткирүүгө жөндөмдүү учуучу ракеталар жана учкучсуз учуучу аппараттар, зениттик-ракеталык комплекстер жана артиллериялык тутумдар;

ыйгарым укуктуу орган - экспорттук контроль жаатында тиешелүү ыйгарым укуктары бар Кыргыз Республикасынын мамлекеттик башкаруу органы;

мамлекеттик экспертиза - Кыргыз Республикасынын эл аралык милдеттенмелерине, анын мамлекеттик таламдарына жана экологиялык коопсуздуктун талаптарына ылайык келүүсүн аныктоо максатында тышкы экономикалык бүтүмдөргө тиешеси бар документтерди жана маалыматтарды текшерүү, талдоо боюнча чаралар комплекси;

брокердик иш - контролго алынуучу продукцияны сатып алуу-сатуу бүтүмдөрүн жасоо, жеткирүү боюнча, ошондой эле сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү, контракттарды даярдоо же финансылык жана транспорттук кызмат көрсөтүүлөрдү кошо алганда, контролго алынуучу продукцияны өткөрүп берүүнү уюштуруу боюнча кызматтарды көрсөтүү;

кызмат көрсөтүүлөр - үчүнчү жактардын муктаждыктарын, брокердик иш-аракетти, техникалык жардамды жана контролго алынуучу продукцияны транспорттоону кошо алганда канааттандырууга багытталган иш-аракет;

идентификациялоо - контролго алынуучу продукцияга карата товарлардын, маалыматтардын, иштердин, кызмат көрсөтүүлөрдүн, интеллектуалдык иш-аракеттин натыйжаларынын таандыктыгын (ылайыктуулугун) белгилөө;

техникалык жардам - контролго алынуучу продукция жана технологиялар менен байланышкан техникалык колдоо көрсөтүү;

технология - илимий-техникалык маалымат жана интеллектуалдык иш-аракеттин (аларга укуктардын) моделдер, прототиптер, чиймелер, диаграммалар, долбоорлор, нускамалар, программалык өнүмдөр формасында же болбосо көзгө көрүнбөгөн формада - товарды иштеп чыгуу, өндүрүү же пайдалануу үчүн керек болгон окутуу, техникалык камсыз кылуу (тейлөө) түрүндө берилген башка натыйжалары;

ядролук, химиялык жана биологиялык куралга жана аны жеткирүү каражаттарына тиешелүү материалдар - тиешелүү көп тараптуу (эл аралык) келишимдердин жана макулдашуулардын (жалпыга кыргын салуучу куралдарды жайылтпоо жаатындагы) аракетине туш келүүчү же ядролук, химиялык жана биологиялык куралдарды жана аны жеткирүү каражаттарын долбоорлоо, иштеп чыгуу, өндүрүү же колдонуу үчүн пайдаланууга мүмкүн болгон улуттук контролдук тизмеге киргизилген материалдар, жабдуулар жана технологиялар.

(КР 2019-жылдын 24-апрелиндеги N 51 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

2-статья. Ушул Мыйзамды колдонуунун чөйрөсү

Ушул Мыйзам экспорттук контролду жүзөгө ашырууда Кыргыз Республикасынын мамлекеттик башкаруу органдарынын жана тышкы экономикалык иш-аракеттин катышуучуларынын мамилелерин жөнгө салат.

Ушул Мыйзамдын аракети Кыргыз Республикасынын бүткүл аймагында контролго алынуучу продукцияга карата тышкы экономикалык иш-аракеттерге жайылтылат.

Согуштук максаттагы продукция болуп саналган куралдарга жана аскердик техникаларга, ошондой эле илимий-техникалык маалыматтарга, иштерге жана кызмат көрсөтүүлөргө, интеллектуалдык иш-аракеттердин натыйжаларына, анын ичинде ага болгон өзгөчө укуктарга (интеллектуалдык менчикке) карата экспорттук контроль аскердик-техникалык кызматташтык жаатындагы мыйзамдарга жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн башка ченемдик укуктук актыларына ылайык жүзөгө ашырылат.

Ушул Мыйзам мамлекеттик органдар жана уюмдар, юридикалык жана жеке жактар тарабынан Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жасалган (түзүлгөн) аракеттер (макулдашуулар) массалык кыйратуучу куралды, аны жеткирүү каражаттарын, массалык кыйратуучу куралдарды түзүү технологияларын жана аларды жеткирүү каражаттарын жайылтууга түрткү бере турган же Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздугуна зыян келтире турган учурларда да колдонулат.

(КР 2019-жылдын 24-апрелиндеги N 51 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

3-статья. Экспорттук контроль жаатындагы Кыргыз Республикасынын мыйзамдары

Экспорттук контроль жаатындагы мыйзамдар Кыргыз Республикасынын Конституциясына негизделет жана ушул Мыйзамдан, Кыргыз Республикасынын башка ыыйзамдарынан жана аларга ылайык кабыл алынуучу Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ченемдик укуктук башка актыларынан турат.

Экспорттук контролду камсыздоо маселелери Кыргыз Республикасынын өзгөчө башкаруусунда болот.

 

4-статья. Экспорттук контролдун максаттары

Экспорттук контролдун негизги максаттары төмөнкүлөр болуп саналат:

Кыргыз Республикасынын таламдарын коргоо;

массалык кыйратуучу куралдарды, аны жеткирүү каражаттарын жайылтпоо жаатында, ошондой эле контролго алынуучу продукциянын экспортун, импортун, реэкспортун жана транзитин контролдоо жаатында Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдеринин талаптарын ишке ашыруу;

Кыргыз Республикасынын экономикасын дүйнөлүк экономикага интеграциялоо үчүн шарттарды түзүү.

 

5-статья. Экспорттук контроль жаатындагы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик саясатынын принциптери

Экспорттук контроль жаатындагы мамлекеттик саясат Кыргыз Республикасынын ички жана тышкы саясатынын бөлүгү болуп саналат жана жалаң гана мамлекеттин коопсуздугун анын саясий, экономикалык жана аскердик таламдарын камсыздоо максатында жүзөгө ашырылат.

Кыргыз Республикасынын экспорттук контроль жаатындагы мамлекеттик саясаты төмөнкүдөй негизги принциптерге ылайык түзүлөт:

экспорттук контроль маселелери боюнча маалыматтардын мыйзамдуулугу, айкындыгы жана жеткиликтүүлүгү, ошондой эле экспорттук контроль тутумунун иштөө тартиби, эрежелери, максаттары, милдеттери жана принциптери жөнүндөгү жана экспорттук контроль тууралу Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларын бузгандыгы үчүн жоопкерчилик чаралары жөнүндөгү маалыматтар;

экспорттук контролду жүзөгө ашырууда Кыргыз Республикасынын улуттук таламдарынын жана коопсуздугунун артыкчылыгын камсыз кылуу;

массалык кыйратуучу куралдарды, аны жеткирүү каражаттарын жайылтпоо жаатында, ошондой эле контролго алынуучу продукциянын экспортун, импортун, реэкспортун жана транзитин контролдоо жаатында Кыргыз Республикасынын эл аралык милдеттенмелерин аткаруудагы ак ниеттүүлүк;

контролго алынуучу продукцияларды Кыргыз Республикасынын аймагында жана мамлекеттик чек ара аркылуу ордун которуштурууга мамлекеттик контроль жүргүзүү;

экспорттук контроль жаатында массалык кыйратуучу куралдарды жана аны жеткирүү каражаттарын жайылтуунун алдын алуу жана эл аралык коопсуздукту жана турукташууну чыңдоо максатында эл аралык уюмдар жана чет мамлекеттер менен өз ара аракеттенүү;

экспорттук контролду жүзөгө ашыруунун жол-жоболорун жана усулдарын жалпы таанылган эл аралык ченемдерге жана тажрыйбага шайкештөө;

экспорттук контролду анын максаттарына жетүүгө зарыл болгон өлчөмдө гана жүзөгө ашыруу.

(КР 2019-жылдын 24-апрелиндеги N 51 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

6-статья. Кыргыз Республикасынын Улуттук контролдоо тизмеси

Кыргыз Республикасынын контролго алынуучу продукциясынын Улуттук контролдоо тизмеси Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилет.

Кыргыз Республикасынын контролго алынуучу продукциясынын Улуттук контролдоо тизмесин жаңылоо акыркы жаңыланган мезгилден тартып эки жылдын ичинде бир жолудан кем эмес жана экспорттук контролдун эл аралык режимдеринин контролдук тизмелериндеги өзгөрүүлөргө ылайык жүзөгө ашырылат.

Кыргыз Республикасынын Улуттук контролдоо тизмесине кирген контролго алынуучу продукция менчигинин түрүнө, чыгарылган жерине жана аны өндүргөн мезгилине карабастан, экспорттук контролго алынууга жана идентификацияланууга тийиш. Идентификацияны жүргүзүү тышкы экономикалык иш-аракеттин катышуучуларынын милдети болуп саналат.

Тышкы экономикалык иш-аракеттин катышуучусу контролго алынуучу продукцияны идентификациялоо боюнча иш-аракеттерди жүзөгө ашырууга Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленген тартипте атайын уруксат алган уюмга тиешелүү келишим түзүү аркылуу контролго алынуучу продукцияга идентификация жүргүзүүнү тапшырууга укуктуу. Бул учурда контролго алынуучу продукцияны идентификациялоонун натыйжаларынын тууралыгы жана негиздүүлүгү үчүн жоопкерчиликти эксперттик уюм тартат.

(КР 2019-жылдын 24-апрелиндеги N 51 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

7-статья. Экспорттук контролду жүзөгө ашыруу усулдары

Кыргыз Республикасында экспорттук контроль тышкы экономикалык иш-аракеттерди укуктук жөнгө салуу аркылуу жүзөгө ашырылат жана ал төмөнкүлөрдү камтыйт:

тышкы экономикалык операциялардын объекттери болуп эсептелген конкреттүү продукция түрлөрүнүн чийки заттардын жана материалдардын, жабдуулардын жана технологиялардын, илимий-техникалык маалыматтардын, иштердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн, кош багыттагы продукциялардын жана интеллектуалдык иш-аракеттердин натыйжаларынын Кыргыз Республикасынын Улуттук контролдоо тизмесине киргизилген продукция түрлөрүнө туура келүүсүн (идентификациясын) аныктоо;

лицензиялоону же аны мамлекеттик жөнгө салуунун башка түрүн белгилеген контролго алынуучу продукция менен тышкы экономикалык операцияларды жүзөгө ашыруунун уруксат берүүчү тартиби;

контролдонуучу продукцияны экспорттоодо, импорттоодо, реэкспорттоодо жана транзиттөөдө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык бажы операцияларын жүргүзүү;

контролго алынуучу продукция менен жасалуучу тышкы экономикалык операцияларга валюта контролун жүргүзүү, анын ичинде ыйгарым укуктуу банктардын эсебине валюталык акчанын өз учурунда жана толук түшүшүн валюталык контролдоо;

ушул Мыйзамда, Кыргыз Республикасынын башка мыйзамдары менен ченемдик укуктук актыларында белгиленген контролго алынуучу продукцияга карата тышкы экономикалык иш-аракеттерди жүзөгө ашыруунун тартибин бузган же андай иштерди жасоого аракет кылган жактарга карата мамлекеттик мажбурлоо чараларын (санкцияларды) колдонуу;

Кыргыз Республикасынын коргонуу жөндөмдүүлүгүнүн жана коопсуздугун камсыздоо боюнча илимий жана өндүрүштүк иш-аракеттерди ишке ашыруучу ишканаларда жана мекемелерде фирма ичинде экспорттук контроль программасын түзүү;

чет мамлекеттердин экспорттук контролдоо боюнча ыйгарым укуктуу органдары жана эл аралык уюмдар менен маалымат алмашуу жана башка өз ара аракеттенүү;

Контролго алынуучу продукциянын жана товарлардын (иштердин, кызмат көрсөтүүлөрдүн) Кыргыз Республикасынын Улуттук контролдук тизмесин эл аралык укуктун жана тажрыйбанын жалпыга таанылган ченемдерин эске алуу менен жаңылоо;

Кыргыз Республикасына импорттолуучу контролго алынуучу продукцияны пайдаланууга карата мамлекеттик кепилдиктерди, анын ичинде акыркы пайдалануучунун сертификаты түрүндө берүү;

баарын камтуучу контроль;

(КР 2019-жылдын 29-мартындагы N 40, 2019-жылдын 24-апрелиндеги N 51 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

2-Глава
Экспорттук контролду уюштуруунун укуктук негиздери

 

8-статья. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жана мамлекеттик башкаруу органдарынын экспорттук контроль жаатындагы ыйгарым укуктары

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү:

экспорттук контроль жаатында, анын ичинде экспорттук контролдун эл аралык режимдерине карата мамлекеттик саясатты ишке ашырууну уюштурат;

ушул Мыйзамга, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн башка ченемдик укуктук актыларына ылайык контролго алынуучу продукцияларга карата тышкы экономикалык иш-аракеттерди жүзөгө ашыруу жана эсепке алуу тартибин аныктайт;

өз компетенциясынын чегинде экспорттук контроль жаатында сүйлөшүүлөрдү өткөрүү жана эл аралык, өкмөттөр аралык келишимдерге кол коюу жөнүндө чечимдерди кабыл алат жана алардын жүзөгө ашырылышына контролдук кылат;

экспорттук контроль жана санкцияланган транзитти жүзөгө ашыруу үчүн жооптуу Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу органдарынын иш-аракеттерин аныктайт жана аларга жетекчилик кылат;

контролго алынуучу продукциясынын Кыргыз Республикасынын Улуттук контролдук Тизмегин жана бул продукцияларды экспорттоого тыюу салынган же чектелген өлкөлөрдүн тизмесин бекитет, ошондой эле контролго алынуучу продукцияны экспорттоонун, импорттоонун жана реэкспорттоонун санын чектөөнү белгилейт;

контролго алынуучу продукцияга идентификация жүргүзүү тартибин белгилейт;

экспорттук контроль боюнча ведомстволор аралык комиссияны түзөт, ал жөнүндө жобону жана анын курамын бекитет;

импорттолгон (экспорттолгон) өзгөчө товарларды (иштерди, кызмат көрсөтүүлөрдү) пайдалануу боюнча милдеттенмелердин аткарылышына билдирилген максаттарда мамлекеттик контролду уюштуруу тартибин белгилейт;

өзүнүн компетенциясынын чегинде экспорттук контроль жаатында башка ыйгарым укуктарды жүзөгө ашырат.

Мамлекеттик башкаруу органдары:

экспорттук контроль жаатында ушул Мыйзамдын, башка мыйзамдардын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ченемдик укуктук актыларынын жана экспорттук контролго карата эл аралык милдеттенмелердин аткарылышын камсыз кылат;

Кыргыз Республикасынын Улуттук контролдоо тизмесин, аны жаңылоо, контролго алынуучу продукциянын экспортуна, импортуна жана реэкспортуна, ошондой эле бул продукциянын экспортуна тыюу же чектөө салынган Өлкөлөрдүн тизмеси боюнча сунуштарды иштеп чыгат жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн кароосуна киргизет;

контролго алынуучу продукцияга идентификация жүргүзүү тартибин иштеп чыгат жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн кароосуна киргизет;

контролго алынуучу продукциянын транзитине корутунду даярдайт, текшерүү жүргүзүп, ага уруксат берет, ошондой эле контролго алынуучу продукция Кыргыз Республикасынын аймагынан жүктөп жөнөтүлүп жаткан учурда текшерүүнү жүзөгө ашырат;

контролго алынуучу продукциянын Кыргыз Республикасынын аймагында мыйзамсыз орун которуштуруусун жана мамлекеттик чек арасы аркылуу алынып өтүшүн токтотот;

тышкы экономикалык ишке катышуучулардан, кабыл алынган милдеттенмелерге ылайык, мурда жасалган бүтүмдөр боюнча алынган контролго алынуучу продукциянын пайдаланылышы тууралу маалыматты сурап алат;

эл аралык уюмдар, чет мамлекеттердин мамлекеттик органдары жана мамлекеттик эмес уюмдары менен өз ара аракеттенүүнү жүзөгө ашырат, ошондой эле экспорттук контроль жаатында Кыргыз Республикасынын коомдук уюмдары менен чет өлкөлүк өкмөттүк эмес уюмдардын ортосундагы байланыштардын өнүгүшүнө жана маалымат алмашуусуна көмөк көрсөтөт;

өз компетенциясынын чегинде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык тышкы экономикалык иштин катышуучуларына көзөмөл жана текшерүү жүргүзүүнү жүзөгө ашырат;

өз компетенциясынын чегинде экспорттук контроль жаатында башка ыйгарым укуктарды да жүзөгө ашырат.

 (КР 2008-жылдын 28-апрелиндеги № 73, 2011-жылдын 5-октябрындагы № 161 , 2019-жылдын 24-апрелиндеги N 51 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

 

9-статья. Маалымат берүү боюнча тышкы экономикалык иштин катышуучуларынын жана берилген маалыматка карата ыйгарым укуктуу органдардын милдеттери

Тышкы экономикалык иш-аракеттин катышуучулары:

Контролго алынуучу продукция менен жасалуучу тышкы экономикалык бүтүмдөрдүн эсебин жүргүзүүгө жана ыйгарым укуктуу органдардын талабы боюнча ушул Мыйзамда жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн экспорттук контролго карата башка ченемдик укуктук актыларында каралган иш-милдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон документтерди, түшүндүрмөлөрдү жана башка маалыматтарды берүүгө милдеттүү;

экспорттук контролдун максаттары үчүн ыйгарым укуктуу органдарга берилүүчү маалыматтын тактыгы үчүн жоопкерчиликтүү болот.

Тышкы экономикалык иш-аракеттин катышуучулары берген маалымат ыйгарым укуктуу органдар тарабынан экспорттук контроль үчүн гана пайдаланылат.

Мамлекеттик, коммерциялык жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдары тарабынан корголуучу башка сырларды түзүүчү маалыматты, ошондой эле жашырын маалыматты ыйгарым укуктуу органдардын кызмат адамдары ачыкка чыгарбоого жана жеке максаттарда пайдаланбоого, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралгандан башка учурларда, үчүнчү жактарга бербөөгө тийиш.

Баарын камтуучу контроль:

тышкы экономикалык иш-аракеттин катышуучуларына, эгерде бул продукция жана интеллектуалдык иш-аракеттин, иштин, кызмат көрсөтүүнүн натыйжалары чет элдик мамлекеттер же чет элдик юридикалык жактар, жеке жактар тарабынан жалпыга кыргын салуучу куралдарды жана аны жеткирүү каражаттарын түзүү, өндүрүү же пайдалануу максатында же террористтик актыларды даярдоо жана (же) жасоо үчүн пайдалана тургандыгы белгилүү болгон учурда, товарлар, технологиялар, программалык камсыз кылуу, интеллектуалдык иш-аракеттин натыйжалары, иштер, кызмат көрсөтүүлөр менен тышкы экономикалык бүтүмдөрдү түзүүгө же аларга кандай гана түрдө болбосун катышууга тыюу салынат;

тышкы экономикалык иш-аракеттин катышуучулары ушул Мыйзамдын 6-статьясынын колдонулушуна туш болбогон товарлар, технологиялар, программалык камсыз кылуу, интеллектуалдык иш-аракеттин натыйжалары, иштер, кызмат көрсөтүүлөр менен тышкы экономикалык бүтүмдөрдү жүзөгө ашырууга ыйгарым укуктуу органдын лицензиясын жана (же) уруксатын төмөнкү белгиленген тартипте алууга милдеттүү:

- тышкы экономикалык иш-аракеттин катышуучулары ыйгарым укуктуу орган же Кыргыз Республикасынын башка мамлекеттик органы тарабынан ушул продукция жана интеллектуалдык иш-аракеттин натыйжалары жалпыга кыргын салуучу куралдарды жана (же) аны жеткирүү каражаттарын түзүү максаттарында пайдаланыла тургандыгы жөнүндө маалымдалса;

- тышкы экономикалык иш-аракеттин катышуучулары ушул продукция жана интеллектуалдык иш-аракеттин натыйжалары жалпыга кыргын салуучу куралдарды жана (же) аны жеткирүү каражаттарын түзүү максаттарында пайдаланылышы мүмкүн экендигин баамдаса.

(КР 2019-жылдын 24-апрелиндеги N 51 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

10-статья. Контролго алынуучу продукция менен болгон тышкы экономикалык бүтүмдөргө коюлуучу талаптар

Контролго алынуучу продукцияны чет өлкөлүк жакка өткөрүп берүүнү белгилеген тышкы экономикалык бүтүмдөр, соңку пайдалануучунун сертификаты жана чет өлкөлүк жактын бул продукция массалык кыйратуучу куралды жана аны жеткирүү каражаттарын жасоо максатында пайдаланылбайт деген жазуу жүзүндөгү милдеттенмеси болгон учурда гана жасалат.

Тышкы экономикалык иш-аракеттин катышуучуларына, эгерде бул продукция чет мамлекет же чет өлкөлүк жак тарабынан массалык кыйратуучу куралды жана аны жеткирүү каражаттарын жасоо максатында пайдаланылары анык белгилүү болсо, контролго алынуучу продукция менен тышкы экономикалык бүтүмдөрдү ишке ашырууга тыюу салынат.

Эгерде чет мамлекеттер Кыргыз Республикасына берген милдеттенмелерин аткарууну бузса, улуттук кызыкчылыктарды коргоо жана алардын Кыргыз Республикасындагы эл аралык милдеттенмелерин аткартуу максатында, ошондой эле Кыргыз Республикасы өзү кирген эл аралык уюмдардын чечимдерине ылайык тышкы экономикалык иш-аракеттеги контролго алынуучу продукцияга карата ошол чет мамлекеттерге тыюу салууларды жана чектөөлөрдү коюуга, эмбарго салууга чейин барууга болот.

Коопсуздукту камсыз кылуу максатынан улам айрым мамлекеттерге контролго алынуучу продукция менен тышкы экономикалык иш-аракеттерге белгиленүүчү тыюу салуулар жана чектөөлөр Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен киргизилет.

Кыргыз Республикасынын эл аралык милдеттенмелерине ылайык белгиленген контролго алынуучу продукция менен тышкы экономикалык иш-аракеттерге тыюу салуулар жана чектөөлөр Кыргыз Республикасынын Президентинин Указы менен киргизилет.

Массалык кыйратуучу куралды жана аны жеткирүү каражаттарын жайылтпоо принциптери менен туура келбеген иш-аракеттерди жасаган айрым чет өлкөлүк жактарга карата контролго алынуучу продукция менен болгон тышкы экономикалык иш-аракеттерге тыюу салуулар жана чектөөлөр Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдору менен киргизилет.

Республика ичинде субъекттер ортосунда контролго алынуучу продукцияны өткөрүп берүүгө ыйгарым укуктуу орган тарабынан берилген тиешелүү уруксат болгондо жол берилет.

Республика ичинде субъекттер ортосунда контролго алынуучу продукцияны өткөрүп берүүгө уруксат берүү тартиби жана шарттары Кыргыз Республикасынын Өкмөтү бекиткен Кыргыз Республикасында контролго алынуучу продукцияга экспорттук контролду жүзөгө ашыруунун тартибине ылайык аныкталат.

(КР 2019-жылдын 24-апрелиндеги N 51 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

11-статья. Контролго алынуучу продукция менен болгон тышкы экономикалык операцияларды жүргүзүүгө лицензия берүү

Контролго алынуучу продукциянын экспортун, импортун жана реэкспортун белгилеген тышкы экономикалык операциялар милдеттүү түрдө лицензияланууга тийиш.

Бул операцияларды лицензиялоо, анын принциптери жана тартиби Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүзөгө ашырылат.

 

12-статья. Тышкы экономикалык бүтүмдөрдүн мамлекеттик экспертизасы

Контролго алынуучу продукциянын экспортун, импортун жана реэкспортун белгилеген тышкы экономикалык бүтүмдөр ыйгарым укуктуу органдар жүргүзүүчү мамлекеттик экспертизадан өткөрүлүүгө тийиш.

Мамлекеттик экспертизаны жүргүзүүнүн тартиби жана шарттары мыйзамдарга жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ченемдик укуктук актыларына ылайык белгиленет.

 

3-Глава
Экспорттук контроль жаатындагы эл аралык кызматташтык

 

13-статья. Экспорттук контроль жаатындагы эл аралык кызматташтыктын максаттары жана формалары

Экспорттук контроль жаатындагы Кыргыз Республикасынын эл аралык кызматташтыгы төмөнкүдөй максаттарда жүзөгө ашырылат:

массалык кыйратуучу куралдарды, аны жеткирүү каражаттарын, ошондой эле аларды жасоо боюнча технологияларды жайылтууну алдын алуу боюнча чет мамлекеттер менен аракеттерди шайкеш келтирүү жана өз ара аракеттешип иштөө;

эл аралык мамилелердин турукташтыруу жана коопсуз тутумун түзүүгө жардам көрсөтүү;

тең укуктуу жана өз ара пайдалуу негизде Кыргыз Республикасынын экономикасын дүйнөлүк экономикага интеграциялоо үчүн жагымдуу шарттарды түзүү;

контролго алынуучу продукциянын бардык түрлөрү менен эл аралык алмашууларга Кыргыз Республикасынын катышуусун күчөтүү жана тышкы экономикалык иш-аракеттерге катышуучулардын дүйнөлүк рынокко кирүү мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү;

экспорттук контролдун эл аралык жана мамлекет ичиндеги механизмдерин өркүндөтүү, экспорттук контроль жаатында Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларын бузуу фактыларын, ошондой эле мындай бузууларга жол берген ишканаларды, уюмдарды жана тышкы экономикалык иш-аракеттердин катышуучуларын аныктоо.

Кыргыз Республикасынын экспорттук контроль жаатындагы эл аралык кызматташтыгы, анын экспорттук контролдун эл аралык режимдерине жана эл аралык форумдарына, ошондой эле чет мамлекеттер менен сүйлөшүүлөрдү, консультацияларды өткөрүүгө, маалыматтар менен өз ара алмашууга жана биргелешкен программалар менен эки тараптуу жана көп тараптуу негизде экспорттук контроль жаатындагы башка иш-чараларды ишке ашырууга катышуусу менен жүзөгө ашырылат.

Бир өлкөгө же бир катар өлкөлөргө карата экспорттук контролго байланыштуу эл аралык санкцияларга Кыргыз Республикасынын катышуусу жана ал санкциялардын жүзөгө ашырылышы эл аралык укук ченемдеринин негизинде Кыргыз Республикасынын мыйзамдары тарабынан аныкталат. Айрым учурларда мындай санкциялар Кыргыз Республикасы тарабынан бир жактуу кабыл алынышы мүмкүн.

Эл аралык санкция жарыяланган учурдан баштап Кыргыз Республикасы тышкы экономикалык иш-аракеттин катышуучуларына тарткан зыяндарынын ордун толтуруп бербейт.

 

4-Глава
Экспорттук контроль жаатындагы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузгандык үчүн жоопкерчилик

 

14-статья. Экспорттук контроль жаатындагы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын бузулушу

Экспорттук контроль жаатындагы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузуу болуп төмөнкүлөр саналат:

контролго алынуучу продукцияны экспорттоо, импорттоо, реэкспорттоо боюнча санкцияланбаган тышкы экономикалык бүтүмдөрдү жүзөгө ашыруу, ошондой эле анын Кыргыз Республикасынын аймагы аркылуу транзити жана тиешелүү уруксаты жок кызмат көрсөтүү;

контролго алынуучу продукция менен тышкы экономикалык операцияны жүзөгө ашырууда мамлекеттик башкаруу органдарына жасалма документтерди же жалган маалыматтарды камтыган документтерди берүү;

ыйгарым укуктуу органдардын жазма буйруктарын аткарбагандык же толук аткарбагандык;

экспорттук контроль жаатындагы ыйгарым укуктуу органдардын кызмат адамдарынын өз ыйгарым укуктарын жүзөгө ашыруусуна тоскоолдук кылуу;

экспорттук контролдоо максатында ыйгарым укуктуу органдар сураган маалыматтарды берүүдөн негизсиз баш тартуу, аны атайы бурмалоо же жашыруу;

контролго алынуучу продукция менен тышкы экономикалык бүтүмдөрдүн эсебин алуунун белгиленген тартибин бузуу;

Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп эсептелген, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдеринин талаптары менен туура келбеген иш-аракеттер менен алектенүү.

(КР 2011-жылдын 5-октябрындагы N 161, 2019-жылдын 24-апрелиндеги N 51 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

 

15-статья. Экспорттук контроль жаатындагы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузгандык үчүн жоопкерчилик

"Экспорттук контроль жөнүндөгү" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын бузулушуна күнөөлүү тышкы экономикалык иш-аракеттин катышуучулары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартат.

15-1-статья. Экспорттук контроль жаатында ыйгарым укугун жүзөгө ашыруучу мамлекеттик органдардын жана уюмдардын жана алардын кызмат адамдарынын чечимдерине, аракеттерине (аракетсиздигине) даттануу

Тышкы экономикалык иш-аракеттин катышуучулары экспорттук контроль жаатында ыйгарым укугун жүзөгө ашыруучу мамлекеттик органдардын жана уюмдардын жана алардын кызмат адамдарынын экспорттук контроль жаатында ыйгарым укугун жүзөгө ашырууда алардын укуктарын жана мыйзамдуу таламдарын бузган аракеттерин (аракетсиздигин), чечимдерин Кыргыз Республикасынын административдик иштин жана административдик жол-жоболордун негиздери жөнүндө мыйзамдарында каралган тартипте даттанууга укуктуу.

(КР 2019-жылдын 24-апрелиндеги N 51 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

16-статья. Ушул Мыйзамдын күчүнө кириши тууралу

Ушул Мыйзам жарыяланган күндөн 30 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү эки айлык мөөнөттө:

Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларын ушул Мыйзаыга ылайык келтирүү боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине сунуш киргизсин;

өзүнүн ченемдик укуктук актыларын ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

 

Кыргыз Республикасынын

            Президенти

 

А.Акаев