Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: Описание: C:\Users\CBD\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\c9ecf073-59c0-4f39-9736-457074b3537c\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ

ТОКТОМ

2018-жылдын 19-марты № 143

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 15-июнундагы № 319 "2016-2020-жылдарга Кыргыз Республикасынын калкынын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу программасы жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

 

Калктын финансылык сабаттуулук деңгээлин мындан ары жогорулатуу максатында, "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 15-июнундагы № 319 "2016-2020-жылдарга Кыргыз Республикасынын калкынын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу программасы жөнүндө" токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

- 1-пунктунда:

үчүнчү абзацындагы "(мындан ары - Иш-чаралар планы)" деген сөздөр алып салынсын;

пункт төмөнкүдөй мазмундагы төртүнчү абзац менен толукталсын:

"- 2016-2020-жылдарга Кыргыз Республикасынын калкынын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу программасынын экинчи этабын жүзөгө ашыруу боюнча иш-чаралар планы 3-тиркемеге ылайык.";

- 2-пунктунда:

"Иш-чаралар планын аткарууга" жана "Иш-чаралар планын аткаруунун" деген сөздөр тиешелүүлүгүнө жараша "Жогоруда аталган иш-чаралар пландарын аткарууга" жана "жогоруда аталган иш-чаралар пландарын аткаруунун" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

"15" деген цифралар "25" деген цифралар менен алмаштырылсын;

- 3-пунктундагы "Иш-чаралар планын аткаруунун жүрүшү жөнүндө маалыматты отчеттук жарым жылдыктан кийинки айдын 15инен" деген сөздөр "жогоруда аталган иш-чаралар пландарын аткаруунун жүрүшү жөнүндө маалыматты отчеттук жарым жылдыктан кийинки айдын 25инен" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

- токтом ушул токтомдун тиркемесине ылайык редакциядагы 3-тиркеме менен толукталсын;

- жогоруда аталган токтом менен бекитилген 2016-2020-жылдарга Кыргыз Республикасынын калкынын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу программасында:

1-главасынын үчүнчү абзацындагы "финансылык-кредиттик мекемелердин" деген сөздөр "финансы-кредиттик уюмдардын" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

бүткүл текст боюнча "ФКМ" деген аббревиатура "ФКУ" деген аббревиатура менен алмаштырылсын;

4-главасынын жетинчи жана сегизинчи абзацтары төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Бул багыт жашоонун ар кандай этаптарында чоң кишилерди окутуу, ошондой эле калкка финансылык сабаттуулук боюнча консультациялык колдоо көрсөтүү механизмдерин түзүү милдеттерин камтыйт.

Жарандардын финансылык маалыматка жана финансылык кызматтарга бирдей жана толук жетүүсүн камсыздоо боюнча 3-артыкчылыктуу багыттын милдеттери болуп жарандардын жеке финансылык жоопкерчилигине, коркунучтарды билүүсүнө негизделген карыз алууга карата жаңы мамилесин калыптандыруу, жеке аманат жана финансылык коргоо чөйрөсүндө улуу курактагы жарандарды ынандыруу, финансылык кызматты керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо боюнча ченемдик укуктук базаны өркүндөтүү жана төмөнкүлөр саналат:";

- жогоруда аталган Программанын 2-тиркемесинде:

"КМБ" - "Ишеним" кредиттик-маалымат берүү бюросу" деген аббревиатура жана сөздөр "КМБ" - "Кредиттик маалыматты пайдалануучулар ассоциациясы" юридикалык жактар бирикмеси" деген аббревиатура жана сөздөр менен алмаштырылсын;

"ФКМ" - финансылык-кредиттик мекемелер" деген аббревиатура жана сөздөр "ФКУ" - финансы-кредиттик уюмдар" деген аббревиатура жана сөздөр менен алмаштырылсын;

тиркеме төмөнкүдөй кыскартуулар менен толукталсын:

"Финмин - Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги;

Жаштар жана спорт агенттиги - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттик.";

- жогоруда аталган токтом менен бекитилген 2016-2020-жылдарга Кыргыз Республикасынын калкынын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу программасынын биринчи этабын жүзөгө ашыруу боюнча иш-чаралар планында:

- бүткүл текст боюнча "ФКМ" деген аббревиатура "ФКУ" деген аббревиатура менен алмаштырылсын;

2.1-милдетиндеги "Күтүлүүчү натыйжалар" графасынын экинчи абзацындагы "борборлору түзүлгөн" деген сөздөр "борборлорду түзүү маселелери иштелип чыккан" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

2.3-милдетиндеги "Күтүлүүчү натыйжалар" графасынын экинчи абзацындагы "иштелип чыккан жана веб-сайтта жайгаштырылган" деген сөздөр "веб-сайтта жайгаштыруу үчүн иштелип чыккан" деген сөздөр менен алмаштырылсын.

2. Ушул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып он күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

 

Премьер-министри

 

С. Исаков

 

Тиркеме

"3-тиркеме

2016-2020-жылдарга Кыргыз Республикасынын калкынын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу программасынын экинчи этабын жүзөгө ашыруу боюнча
ИШ-ЧАРАЛАР ПЛАНЫ

Милдеттер

Жүзөгө ашырылуучу иш-чаралар

Күтүлүүчү жыйынтыктар

Аткаруу мөөнөтү

Аткаруучулар

Каржылоо булактары

1-багыт

Мектеп жашындагы балдардын жана жаштардын финансылык сабаттуулугунун деңгээлин жогорулатуу

1

1.1-милдет. Финансылык сабаттуулуктун элементтерин мамлекеттик билим берүү программаларына киргизүү

Окуучулар үчүн финансылык сабаттуулук боюнча компетенциялардын стандарттарына(*) ылайык финансылык сабаттуулуктун элементтерин предметтик стандарттарга, окуу пландарына жана базистик окуу планына киргизилген окуу предметтеринин билим берүү программаларын киргизүү (жылына кеминде финансылык сабаттуулук боюнча 4 сабак)

5-11-класстар үчүн предметтик стандарттарга, окуу пландарына жана билим берүү программаларына Окуучулар үчүн финансылык сабаттуулук боюнча компетенциялардын стандарттарына ылайык келген өзгөртүүлөрдүн долбоорлору иштелип чыкты (жылына кеминде финансылык сабаттуулук боюнча 4 сабак)

2018-жыл

БИМ, БСМ; макулдашуу боюнча: УБ, ЖКУ, БА, ФНУ

Бекитилген бюджеттин чегинде

2

Финансылык сабаттуулук элементтери камтылган предметтик стандарттардын, окуу пландарынын жана билим берүү программаларынын иштелип чыккан долбоорлору боюнча тандалып алынган бир же бир нече билим берүү мекемелеринде 5-11-класстардын окуучуларын пилоттук окутуу жүргүзүлдү

2018-2019-жылдар

3

Пилоттук долбоордун жыйынтыктары боюнча колдонуудагы предметтик стандарттарга, окуу пландарына жана базистик окуу планына киргизилген окуу предметтеринин билим берүү программаларына өзгөртүүлөр киргизилди

2019-жыл

4

1.2-милдет. Финансылык сабаттуулукка класстан тышкаркы окутуу

Жалпы билим берүү мектептеринин 5-11-класстарынын окуучуларына класстан тышкары сабак өткөрүү үчүн Окуучулар үчүн финансылык сабаттуулук боюнча компетенциялардын стандарттарына ылайык келген финансылык сабаттуулук боюнча атайын курсту киргизүү

БИМге караштуу Кыргыз билим берүү академиясында экспертизадан өткөрүлгөн финансылык сабаттуулук боюнча методикалык колдонмолорду (атайын курстар) пайдалануу менен жалпы билим берүүчү мектептердин окуучуларына класстан тышкары жана мектептен тышкары билим берүү иш-чаралары өткөрүлдү

2018-2019-жылдар

БИМ, БСМ

Бекитилген бюджеттин чегинде

5

1.3-милдет. Жаштардын финансылык сабаттуулугунун деңгээлин билим берүү мекемелеринен тышкары жогорулатуу

Чоңдор үчүн финансылык сабаттуулук боюнча компетенциялардын стандарттарына(**) негизделген финансылык сабаттуулук боюнча иштелип чыккан программалар (факультативдик курстар) боюнча жаштарды окутуу

Мамлекеттик органдар, ЖКУлар жана ишке тартылган башка мекемелер тарабынан жаштарды (18-28 жаштагы) иштелип чыккан финансылык сабаттуулук боюнча факультативдик курстар боюнча окутуу иш-чаралары өткөрүлдү.

Финансылык сабаттуулук боюнча факультативдик курстардын материалдары ишке тартылган мамлекеттик органдардын, ЖКУлардын жана кызыкдар мекемелердин сайттарында жайгаштырылды

2018-2019-жылдар

БИМ, Жаштар жана спорт агенттиги, Финкөзөмөл, БСМ; макулдашуу боюнча: УБ, ЖКУ, БА, ФНУ, КФБ

Бекитилген бюджеттин чегинде; зарылчылыкка жараша - донорлордун каражаттары тартылат

6

1.4-милдет. Финансылык сабаттуулукка окуткан мугалимдерди даярдоо

Финансылык сабаттуулукка окутуу боюнча педагогикалык кызматкерлерди даярдоо

Финансылык сабаттуулук боюнча окуу курстары (модулдар) иштелип чыкты жана педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдыктан өткөрүү программаларына киргизилди

2018-жыл

БИМ, УБ (макулдашуу боюнча)

Бекитилген бюджеттин чегинде; зарылчылыкка жараша - донорлордун каражаттары тартылат

7

Финансылык сабаттуулук боюнча иштелип чыккан курстун негизинде БИМге караштуу Республикалык педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо институтунда педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана аларды кайра даярдоо иш-чаралары өткөрүлдү

2018-2019-жылдар

БИМ

8

Зарылчылыкка жараша педагогикалык кызматкерлерди БИМге караштуу Республикалык педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо институтунан тышкары финансылык сабаттуулукка окутуу боюнча даярдоо иштери өткөрүлдү

2018-2019-жылдар

БИМ; макулдашуу боюнча: УБ, ЖКУ, БА, ФНУ

2-багыт

Жарандардын финансылык сабаттуулугунун деңгээлин жогорулатуу

9

2.1-милдет. Жарандарды финансылык сабаттуулукка окутуу

Чоңдор үчүн финансылык сабаттуулук боюнча компетенциялардын стандарттарына негизделген финансылык сабаттуулук боюнча иштелип чыккан билим берүү программалары боюнча чоңдорду окутуу

Чоңдор үчүн атайын билим берүү программалары жана окуу модулдары иштелип чыкты жана Координациялык кеңештин(***) кароосуна киргизилди

2018-2019-жылдар

БИМ, Финмин, Финкөзөмөл, БСМ; макулдашуу боюнча: УБ, ЖӨБО, БА, ЖКУ, ФНУ, КФБ

Бекитилген бюджеттин чегинде; зарылчылыкка жараша - донорлордун каражаттары тартылат

10

Мамлекеттик органдардын окуу борборлорунда, ЖКУ, БА ж.б. кызыкдар мекемелерде финансылык сабаттуулук боюнча атайын иштелип чыккан окуу программаларынын негизинде чоңдорду окутуу иш-чаралары өткөрүлдү

11

2.2-милдет. Калкка финансылык сабаттуулук маселелери боюнча консультациялык колдоо көрсөтүү

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана/же жогорку окуу жайлардын, китепканалардын ж.б. базасында калк үчүн финансылык сабаттуулук боюнча кеп-кеңештерди берген финансылык агартуу борборлору түзүлгөн

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана/же жогорку окуу жайлардын, китепканалардын ж.б. базасында финансылык агартуу борборлору түзүлдү

2018-2019-жылдар

БИМ, БСМ; макулдашуу боюнча: УБ, ЖӨБО, БА, ЖКУ, ФНУ

12

Өз кирешелеринин жана чыгашаларынын эсебин жүргүзүп, жеке өзүнүн жана үй-бүлөсүнүн бюджетинин финансылык планын түзгөн, финансылык алдамчылыкка кабылуу коркунучун азайткан ж.б. жарандардын саны өстү.

Аталган көрсөткүчтүн өсүшү социалдык изилдөөнүн жыйынтыктары боюнча аныкталды

3-багыт

Жарандардын бардык категорияларынын финансылык маалыматтарга жана финансылык кызмат көрсөтүүлөргө бирдей жана толук жетүүсүн камсыздоо

13

3.1-милдет. Калкты көз карандысыз жана сапаттуу финансылык маалыматтар менен камсыз кылуу

Финансылык сабаттуулук боюнча башкы интернет-сайттын (www.flnsabat.kg) ишин камсыздоо

Чоңдор үчүн финансылык сабаттуулук боюнча компетенцияларынын стандарттарына ылайык бөлүмдөрдү жана маалыматтык материалдарды камтыган финансылык сабаттуулук боюнча башкы интернет-сайт модернизацияланды (анын структурасын жана дизайнын жаңыртуу, ошондой эле пайдалануучу интерфейсти жакшыртуу жолу менен)

2018-2019-жылдар

Ишке тартылган мамлекеттик органдар; макулдашуу боюнча: УБ, ЖКУ, МФУА, КББ, ФНУ

Бекитилген бюджеттин чегинде; зарылчылыкка жараша - донорлордун каражаттары тартылат

14

Финансылык сабаттуулук боюнча башкы интернет-сайттын штаттык режимде иштөөсү, анын бөлүмдөрүнүн финансылык сабаттуулук чөйрөсүндөгү актуалдуу, толук, ачык-айкын жана так маалыматтар менен дайыма толукталышы камсыздалды

15

3.2-милдет. Финансылык мекемелерге болгон ишенимди колдоо

Финансылык жармаңкелерди жыл сайын уюштуруу

Калкты ФНУ жана башка финансылык институттардын иши менен тааныштыруу максатында ФНУ жана башка финансылык институттардын катышуусунда финансылык жармаңке (ачык эшиктер күнү) өткөрүлдү

2018-2019-жылдар

Финкөзөмөл; макулдашуу боюнча: УБ, КББ, МФУА, ФНУ, ЖКУ, БА

 

16

Финансылык кызматты керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо боюнча мыйзамдарды өркүндөтүү

Зарылчылыкка жараша финансылык кызматтарды керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына өзгөртүүлөр киргизилди

2018-2019-жылдар

УБ (макулдашуу боюнча), Финкөзөмөл

 

17

3.3-милдет. Жарандардын жеке финансылык жоопкерчилигине жана коркунучтарды билүүсүнө негизделген зайымдарга жаңы мамилесин калыптандыруу

Жарандардын жеке финансылык жоопкерчилигине жана коркунучтарды билүүсүнө негизделген зайымдарга карата жаңы мамилесин калыптандырууга багытталган маалыматтык материалдарды жалпы маалымат каражаттары аркылуу жайылтуу

Басма сөз жана интернет басылмаларында макалалар жарыяланды, радио жана телеберүүлөр чыгарылды, калк арасында плакаттар жана буклеттер таратылды

2018-2019-жылдар

Макулдашуу боюнча: УБ, КББ, МФУА, КМБ, ФНУ, ЖКУ

Бекитилген бюджеттин чегинде; зарылчылыкка жараша - донорлордун каражаттары тартылат

18

Финансылык сабаттуулук боюнча башкы интернет-сайтка жарандын кредиттик туруктуулук деңгээлин аныктоо үчүн кредитти төлөө жөндөмдүүлүгүн эсептеген калькуляторду, ошондой эле кредиттик продуктулардын наркын салыштыруу үчүн инструментти жайгаштыруу

Жарандын кредиттик туруктуулук деңгээлин аныктоо үчүн кредитти төлөө жөндөмүн эсептеген калькулятор, ошондой эле кредиттик продуктулардын наркын салыштыруу үчүн инструмент финансылык сабаттуулук боюнча башкы интернет-сайтка жайгаштырылды

2018-жыл

УБ (макулдашуу боюнча)

Бекитилген бюджеттин чегинде; зарылчылыкка жараша - донорлордун каражаттары тартылат

19

3.4-милдет. Финансы жактан пландаштыруу, жеке аманат жана финансылык коргоо чөйрөсүндө калкты ынандыруу

Финансы жактан пландаштыруу зарылдыгы, аманаттардын жана активдерди финансылык коргоонун артыкчылыктары тууралуу жарандарга маалымдоо

Финансылык пландын (жеке, үй-бүлөлүк бюджеттин) үлгүлөрү финансылык сабаттуулук боюнча башкы интернет-сайтка жайгаштырылды, ошондой эле калк арасында таратылды

2018-жыл

УБ (макулдашуу боюнча), Финкөзөмөл

Бекитилген бюджеттин чегинде; зарылчылыкка жараша - донорлордун каражаттары тартылат

20

Жарандардын кирешелер жана чыгашалар эсебин жүргүзүүсүнө, жеке жана үй-бүлөлүк бюджетти түзүүсүнө, алган акча которуулардын бөлүгүн аманат түрүндө сактоосуна, камсыздандыруу продуктуларын пайдалануусуна түрткү берүүгө багытталган жалпы улуттук маалыматтык кампаниялар уюштурулду

2018-2019-жылдар

Макулдашуу боюнча: УБ, ДКА, КББ, МФУА, КФБ, ФНУ, камсыздандыруу рыногунун катышуучулары; Соцфонд

Эскертүү:

(*) Окуучулар үчүн финансылык сабаттуулук боюнча компетенциялардын стандарттары - Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин 2017-жылдын 27-январындагы № 60 буйругу менен түзүлгөн 2016-2020-жылдарга Кыргыз Республикасынын калкынын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу программасын иш жүзүнө ашыруу боюнча координациялык кеңеш тарабынан бекитилген окуучулар үчүн финансылык сабаттуулук боюнча базалык компетенциялардын стандарттары.

(**) Чоңдор үчүн финансылык сабаттуулук боюнча компетенциялардын стандарттары - Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин 2017-жылдын 27-январындагы № 60 буйругу менен түзүлгөн 2016-2020-жылдарга Кыргыз Республикасынын калкынын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу программасын иш жүзүнө ашыруу боюнча координациялык кеңеш тарабынан бекитилген чоңдор үчүн финансылык сабаттуулук боюнча базалык компетенциялардын стандарттары.

(***) Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин 2017-жылдын 27-январындагы № 60 буйругу менен түзүлгөн 2016-2020-жылдарга Кыргыз Республикасынын калкынын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу программасын иш жүзүнө ашыруу боюнча координациялык кеңеш.".