Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\CBD\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\7e06e9e0-87d5-4e01-b0db-272feb251bf6\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2003-жылдын 27-марты № 66

Кыргыз Республикасында инвестициялар жөнүндө

(Кыргыз Республикасынын 2004-жылдын 14-июнундагы № 76, 2006-жылдын 31-июлундагы № 144, 2008-жылдын 23-июнундагы № 127, 2008-жылдын 17-октябрындагы № 231, 2009-жылдын 30-апрелиндеги № 141, 2009-жылдын 16-июлундагы №222, 2009-жылдын 22-октябрындагы № 284, 2015-жылдын 6-февралындагы № 31, 2015-жылдын 13-февралындагы № 32, 2016-жылдын 16-декабрындагы № 207, 2018-жылдын 13-апрелиндеги № 39, 2018-жылдын 6-августундагы № 88, 2020-жылдын 26-декабрындагы № 12 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

Ушул Мыйзам республикада инвестициялык абалды жакшыртууга жана инвесторлорго адилеттүү, тењ укуктук режимди жана Кыргыз Республикасынын экономикасына инвесторлор тарткан инвестицияларды коргоо кепилдигин берүү аркылуу ата мекендик жана чет өлкөлүк инвестицияларга түрткү берүүгө багытталган мамлекеттик инвестициялык саясаттын негизги принциптерин белгилейт.

 

1-Глава

Жалпы жоболор

 

1-статья. Ушул Мыйзамда пайдаланылуучу негизги түшүнүктөр

 1. Инвестициялар - бул пайда алуу жана башка пайдалуу натыйжага ээ болуу максатында экономикалык иш-аракеттин объектилерине салынган, инвестордун менчигинде турган же ал тарабынан тикелей же кыйыр түрдө көзөмөлдөнгөн активдердин бардык түрлөрүнүн төмөнкү түрдөгү материалдык жана материалдык эмес салуулары:

 - акча каражаттары;

 - кыймылдуу жана кыймылсыз мүлк;

 - мүлк укуктары (ипотека, мүлктү кармап турууга укук, күрөө жана башкалар);

 - акциялар жана юридикалык жак катары катышуунун башка формалары;

 - облигациялар жана башка карыз милдеттенмелери;

 - мүлктүк эмес укуктар (анын ичинде ишкердик беделин, автордук укуктарды, патенттерди, товардык белгилерди, өнөр жай үлгүлөрүн, технологиялык процесстерди, фирмалык аталыштарды жана ноу-хауну кошо алганда интеллектуалдык менчикке укук);

 - Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдары тарабынан берилген лицензияларга же башка формага негизделген иш-аракетти жүзөгө ашыруучу бардык укуктар;

 - Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстарын издөөгө, иштетүүгө, казып алууга же эксплуатациялоого концессияны кошо алганда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына негизделген концессиялар;

 - инвестициялоодон алынган жана Кыргыз Республикасынын аймагында реинвестицияланган пайдалар же кирешелер;

 - инвестициялоонун Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен тыюу салынбаган башка формалары.

 Мүлк инвестициялануучу форма же бул форманын өзгөрүшү инвестиция катары анын мүнөзүнө таасирин тийгизбейт.

(КР 2008-жылдын 23-июнундагы № 127 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 2. Тике инвестициялар - Кыргыз Республикасынын аймагында түзүлгөн же кайра түзүлүүчү корпорацияланган ишканалардагы добуш берүүчү акциялардын же акционердик коомдун акционерлеринин добуштарынын үчтөн биринен кем эмес пайызына ээлик кылуу, болбосо сатып алуу же корпорацияланбаган ишканаларда мындай катыштын эквиваленти жана инвестор менен инвестициялануучу ишкананын ортосундагы бардык кийинки операциялар, Кыргыз Республикасынын аймагында түзүлүүчү юридикалык жактын филиалдарынын, өкүлчүлүктөрүнүн негизги фонддоруна капитал салуу.

3. Инвестор - тике инвестиция формасында жеке, карыз же тартылган каражаттарды салууну ишке ашыруучу инвестициялык иш-аракеттин субъекти.

Ата мекендик инвестор - Кыргыз Республикасынын юридикалык жана жеке жактары, ошондой эле Кыргыз Республикасынын резиденти статусуна ээ болгон жана Кыргыз Республикасынын аймагында инвестициялык иш-аракеттерди жүзөгө ашыруучу чет өлкөлүк жарандар жана жарандыгы жок жактар;

Чет өлкөлүк инвестор - ата мекендик инвестор болуп саналбаган жана Кыргыз Республикасынын экономикасына инвестиция салууну жүзөгө ашыруучу бардык эле жеке жана юридикалык жактар, анын ичинде:

1) чет өлкөлүк жаран деп саналган жеке жак же Кыргыз Республикасынан тышкары такай жашоочу жарандыгы жок жактар;

2) юридикалык жак:

чет мамлекеттин мыйзамдарына ылайык түзүлгөн жана катталган; же

чет өлкөлүктөрдүн катышы менен түзүлгөн, башкача айтканда, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык уюмдаштырылган төмөнкүдөй жактар;

а) чет өлкөлүк бир же андан көп жеке, юридикалык жактарга толук таандык; же

б) жазуу жүзүндө контракт, көпчүлүк добуш берүүчү акцияларды сатуу укугу, аткаруу же байкоочу органдардын көпчүлүк мүчөлөрүн дайындоо укугу аркылуу чет өлкөлүк бир же андан көп жеке, юридикалык жактар контролдоочу жана башкаруучу; же

в) добуш берүүчү акциялардын же чет өлкөдө такай жашоочу чет өлкөлүк жарандардын, жарандыгы жок жактардын же ушул статьяда аталган юридикалык жактардын менчигинде турган акционерлердин добушунун жыйырмадан кем эмеси;

3) Кыргыз Республикасынын эл аралык келишиминин негизинде түзүлгөн юридикалык жак;

 4) юридикалык жак болуп саналбаган чет өлкөлүк уюм;

 5) эл аралык уюм.

 4. Инвестициялык иш-аракет - инвестордун өз инвестициясына карата иштиктүү аракетти жүзөгө ашыруусу.

4-1. Инвестициялык макулдашуу - бул инвестордун жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн, юридикалык жана жеке жактардын ортосунда түзүлүүчү, инвестициялык долбоорду ишке ашыруу тартибин аныктоочу келишим.

4-2. Инвестициялык долбоор - инвестициялык макулдашуунун негизинде жүзөгө ашырылуучу, белгилүү бир мезгилде белгиленген натыйжага жеткенге чейин инвестицияларды ишке ашырууну караган иш-чаралардын жана документтердин комплекси.

43. Инвестициялык лоттор - бул өзүнө инвестициялык сунушту, долбоордун инфратүзүмүн, активдерди, чийки базаны жана сатуу рыногун талдоону, уруксат берүүчү документтерди жана преференцияларды берүүнү камтыган демилгеленген долбоорлордун өзгөчөлүгүн эске алуу менен инвесторго берилүүчү чечимдердин комплекси.

 5. Реинвестирлөө - Кыргыз Республикасында инвесторлор инвестициядан алган кирешелердин же пайдалардын эсебинен Кыргыз Республикасынын аймагындагы ишкерлик иш-аракеттин объекттерине тартылган инвестициялар.

 6. Инвестициялык талаш-тартыштар - инвестор менен Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын, кызмат адамдарынын жана инвестициялык иштин башка катышуучуларынын ортосунда инвестицияларды сатууда келип чыгуучу талаш-тартыштар.

 7. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган - Кыргыз Республикасында инвестицияны илгерилетүүгө жана инвестициялык ишти координациялоону ишке ашырууга Кыргыз Республикасынын Өкмөтү ыйгарым укук берген мамлекеттик органы. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик башкаруу орган жөнүндө Жобо Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилет.

8. Инвестициялануучу ишкана - Кыргыз Республикасынын аймагында түзүлгөн, анын иш-аракетине инвестор инвестицияларды салууну жүзөгө ашырган чарбалык шериктик же коом.

9. Турукташтыруу режими - салыктык жана салыктык эмес төлөмдөр маселелерин жөнгө салуучу Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизген учурда, инвестор жана/же инвестициялануучу ишкана үчүн жагымдуу укуктук режим.

(КР 2015-жылдын 6-февралындагы № 31, 2015-жылдын 13-февралындагы № 32, 2020-жылдын 26-декабрындагы № 12 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

2-статья. Инвестициялар жана турукташтыруу режими жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдары

1. Инвестициялык режимди жөнгө салуучу мыйзамдар Кыргыз Республикасынын Конституциясынан, ушул Мыйзамдан жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларынан турат.

2. Ушул Мыйзамга, Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдарына жана салыктык эмес төлөмдөр жөнүндө мыйзамдарына өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген учурда, инвестор, ошондой эле ушул статья менен белгиленген шарттарга жооп берүүчү инвестициялануучу ишкана турукташтыруу жөнүндө макулдашууга кол коюлган күндөн тартып он жылдын ичинде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте кошумча наркка болгон салыкты кошуп алганда, бирок башка кыйыр салыктарды, салыктык эмес төлөмдөрдү албаганда, салыктарды төлөө боюнча (мамлекеттик органдар тарабынан көрсөтүлүүчү кызмат көрсөтүүлөргө төлөмдөрдү кошуп албаганда) өздөрүнө кыйла жагымдуу шарттарды тандап алууга укуктуу. Салыктык жана салыктык эмес укуктук мамилелерде турукташтыруу режимин колдонуунун тартиби жана шарттары Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен белгиленет.

Турукташтыруу режими турукташтыруу жөнүндө макулдашууга кол койгон инвестордун жана/же инвестициялануучу ишкананын турукташтыруу жөнүндө макулдашуусуна кол коюлгандан кийин күчүнө кирген Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында "белгиленген жагымдуу шарттарды пайдалануу укуктарын чектөө үчүн негиз боло албайт.

3. Турукташтыруу режиминин укугуна төмөнкүлөр ээ:

а) турукташтыруу жөнүндө макулдашууга кол коюлган күндөн тартып үч жылдын ичинде инвестициялануучу ишкананын капиталына, анын ичинде инвестициялануучу ишкананын уставдык капиталына жүгүртүүдөгү акциялардын санын, турукташтыруу жөнүндө макулдашууга кол коюлган күнгө карата Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын курсу боюнча аныкталуучу 3 (үч) миллиондон кем эмес АКШ долларына эквиваленттүү сом суммасындагы уставдык капиталды көбөйтүү жолу менен инвестицияларды салууну жүзөгө ашыруучу инвестор, ошондой эле инвестициялануучу ишкана өзү; же

б) турукташтыруу жөнүндө макулдашууга кол коюлган күндөн тартып беш жылдын ичинде инвестициялануучу ишкананын капиталына, анын ичинде инвестициялануучу ишкананын уставдык капиталына жүгүртүүдөгү акциялардын санын көбөйтүү жолу менен турукташтыруу жөнүндө макулдашууга кол коюлган күнгө карата Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын курсу боюнча аныкталуучу 20 (жыйырма) миллиондон кем эмес АКШ долларына эквиваленттүү сом суммасындагы уставдык капиталды көбөйтүүгө инвестицияларды салган, пайдалуу кендерди изилдөө, издөө, чалгындоо жана иштетүүгө байланышкан иш-аракетти жүзөгө ашыруучу инвестор, ошондой эле инвестициялануучу ишкана өзү.

4. Инвестор тарабынан инвестициялануучу ишканага инвестицияларды салуу боюнча милдеттенмелердин аткарылбагандыгы турукташтыруу жөнүндө макулдашууну бузууга жана инвестордон, инвестициялануучу ишканадан алар тарабынан турукташтыруу режимин колдонуунун айынан төлөнбөгөн салыктарды жана салыктык эмес төлөмдөрдү өндүрүп алуу үчүн негиз болуп саналат.

5. Акционерлердин же инвестордун катышуучуларынын жана/же инвестициялануучу ишкананын курамынын өзгөрүүсү турукташтыруу режимин колдонууга укугунун токтотулушуна жана ушул Мыйзам менен белгиленген анын мөөнөттөрүнүн аякташына алып келбейт.

(КР 2015-жылдын 13-февралындагы № 32 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

 3-статья. Ушул Мыйзамдын аракет чөйрөсү

 1. Кыргыз Республикасында тике инвестицияларга байланышкан мамилелер ушул Мыйзам менен, ошондой эле ушул Мыйзамга ылайык кабыл алынган Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актылары менен жөнгө салынат.

 2. Кредиттик жана камсыздандыруу уюмдарына инвестициялар Кыргыз Республикасынын өзүнчө ченемдик укуктук актылары менен жөнгө салынат.

 

2-Глава

Инвесторлор үчүн мыйзамдык кепилдиктер

 

 4-статья. Инвестицияларды жана инвесторлорду коргоо кепилдиктери

 1. Кыргыз Республикасы Кыргыз Республикасынын аймагында инвестицияларды жүзөгө ашыруучу чет өлкөлүк инвесторлорго Кыргыз Республикасынын юридикалык жана жеке жактарына карата колдонулуучу экономикалык иштин улуттук режимин түзүп берет.

 2. Кыргыз Республикасында инвестициялык иш-аракетке байланыштуу жүргөн чет өлкөлүк инвесторлор, алардын өкүлдөрү жана чет өлкөлүк кызматкерлер Кыргыз Республикасынын тиешелүү мыйзамдары менен Кыргыз Республикасынын бүткүл аймагында болуунун шарттары жана тартиби белгиленген аймактардан башка аймактарда эркин жүрүүгө укуктуу.

 3. Кыргыз Республикасы өзү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдарынын атынан жергиликтүү жана чет өлкөлүк инвесторлор үчүн жарандуулугуна, улутуна, тилине, жынысына, расасына, динине, алардын экономикалык иш-аракетти жүргүзүү ордуна, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзам дарында каралган учурларды албаганда, инвесторлор же инвестициялар келген өлкөгө карабастан тењ инвестициялык укуктарды берет.

 4. Кыргыз Республикасы өзү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдарынын, кызмат адамдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын атынан, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралгандан башка учурда, инвесторлордун экономикалык иш-аракетине, укуктарына жана мыйзамдуу таанылган таламдарына кийлигишүүгө тыюу салат.

 5. Ушул статьянын жоболорун сактабаган Кыргыз Республикасынын кызмат адамдары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартат.

 6. Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен кепилденген инвесторлордун бузулган укуктарын жана таламдарын калыбына келтирүү Кыргыз Республикасынын мыйзамдары жана эл аралык келишимдери менен жөнгө салынат.

 7. Республиканын экономикасынын артыкчылыктуу тармактарында жана социалдык чөйрөсүндө, ошондой эле белгилүү бир аймагында инвестицияларды жүзөгө ашыруучу инвесторлорго өнүгүүнүн мамлекеттик программаларына (долбоорлоруна) ылайык Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын негизинде инвестициялык жењилдиктер каралышы мүмкүн.

 8. Инвестициялар объектке жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында тыюу салынбаган иш-аракеттин түрлөрүнө, анын ичинде "Лицензиялоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык иштин лицензиялануучу түрлөрүнө бардык формада жүзөгө ашырылат.

(2004-жылдын 14-июнундагы № 76 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

 5-статья. Инвестицияларды, мүлктү жана маалыматты Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары алып чыгууга жана репатриациялоого кепилдиктер

 1. Инвестор ушул Мыйзамдын 6-статьясында каралган ордун толтурууну эркин алмаштыруучу валютада Кыргыз Республикасынын аймагындагы инвестициялардан алынган кирешелердей эле төмөнкүлөрдү кошуп, бирок чектелбестен алып чыгууга же репатриациялоого укуктуу:

 а) дивиденддер, пайыздар жана түшүүлөрдүн башка түрлөрү катары инвестициялардан алынган пайданы;

 б) Кыргыз Республикасында инвестициялык иш жарым-жартылай же толугу менен токтогондон кийин Кыргыз Республикасына же башка кредиторлорго карата инвестордун милдеттерин аткаруу боюнча зыян келтирбестен инвестициялардан, менчиктен жана мүлк укуктарынан ажыратылгандан кийин инвесторлор алган каражаттар.

 2. Мүлктү жана документ түрүндө же электрондук алып жүрүүчүлөрдө жазуу жүзүндө маалыматты Кыргыз Республикасынын аймагына алгач инвестиция катары алып келген инвестор аталган мүлктү жана маалыматты Кыргыз Республикасынын чегинен сырткары алып чыгууга (квотасыз, лицензиясыз жана тышкы соода ишин тарифсиз жөнгө салуунун башка чараларын ага колдонуусуз) укуктуу.

 

 6-статья. Инвестицияларды экспроприациялоодон коргоо жана инвесторлорго чыгымынын ордун толтурууга кепилдиктер

 1. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралгандан башка учурларда экспроприация дискриминациялабоонун негизинде, коомдук кызыкчылыкта мыйзамдык тартипти так сактоо менен ишке ашырылса жана алынбай калган пайданы кошо алганда зыяндын ордун тиешелүү түрдө жана реалдуу толтуруу, өз убагында төлөө менен жүргүзүлсө, инвестициялар экспроприацияланбайт (мамлекеттештирбейт, реквизицияланбайт же инвестордун каражаттарын мажбурлап алып коюуга же инвестициялардын жыйынтыгынан пайдалануу мүмкүнчүлүгүнөн аны ажыратууга кириптер кылуучу Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдары тарабынан аракетти же аракетсиздикти камтуучу башка эквиваленттүү чаралар көрүлбөйт).

 2. Ордун толтуруу экспроприация жөнүндө чечим кабыл алынган датанын өзүндө, алынбай калган пайданы кошкондо, экспроприацияланган инвестициялардын же анын бир бөлүгүнүн объективдүү рынок баасына эквиваленттүү болууга тийиш. Объективдүү рынок баасы мурдагы экспроприациялоо жөнүндө маалымдуу болушунун натыйжасында наркта кандайдыр бир өзгөрүүнү чагылдырбоого тийиш.

 3. Ордун толтуруу реалдуу ишке ашырылууга, тараптар макулдашкан мөөнөттө бүткөрүлүүгө тийиш жана эркин алмаштырылуучу валютада төлөнөт.

Ордун толтуруу LIBOR сунушунун Лондон банктар аралык ставка боюнча компенсация эсептелүүчү мөөнөткө туш келүүчү АКШ доллары менен пайыздарды камтыйт. Мөөнөт бир жылдан ашык узарган учурда LIBORдун он эки айлык ставкасы пайдаланылат.

 4. Инвестордун инвестициясын баалоону жана ушул статьянын жоболоруна ылайык ордун толтуруу төлөмүн кошкондо экспроприациянын таасирине доо-талаптар болгон учурда тиешелүү мыйзамдык тартип Кыргыз Республикасынын сот органдары же башка компетенттүү мамлекеттик органдары тарабынан ушул Мыйзамдын 18-статьясына ылайык инвесторлорго зыянынын ордун толтуруу тартибин бузуусуз ишти тезинен карап берүү жагын карайт.

 5. Кыргыз Республикасында согуштун же башка куралдуу кагылыштардын, революциянын, өзгөчө кырдаалдын, жарандык кагылышуулардын же башка ушундай жагдайлардын кесепетинен инвестициясына зыян келтирилген инвесторлорго юридикалык статус берилет жана Кыргыз Республикасынын юридикалык жана жеке жактарына колдонулуучу мамиледен кем эмес шарттар түзүлөт.

 

7-статья. Кирешелерди пайдалануу кепилдиги

 1. Инвесторлор өз инвестицияларына жана алардан алган кирешелерине жана пайдаларына Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен тыюу салынбаган бардык максаттарга эркин жана өз каалаганындай ээлик кылууга, пайдаланууга жана тескөөгө укуктуу.

 2. Кирешелерди жана башка каражаттарды сактоо жана пайдалануу үчүн инвесторлор Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Кыргыз Республикасынын аймагында улуттук жана чет өлкөлүк валютада эсеп ачууга укуктуу.

 

 8-статья. Акча операцияларынын эркиндиги

 1. Валюталык операциялар инвесторлор тарабынан "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иши жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына жана Кыргыз Республикасынын валюталык жөнгө салуу тууралу башка ченемдик укуктук актыларына ылайык жүргүзүлөт.

 2. Инвесторлор Кыргыз Республикасында инвестициялоого тиешелүү бардык төлөмдөрдү төлөөдө Кыргыз Республикасынын улуттук валютасын башка бардык валютага эркин алмаштырууга укуктуу.

 3. Инвестицияга байланышкан Кыргыз Республикасына чет өлкөлүк валютадагы бардык акча которуулары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте эркин жана тоскоолдуксуз жүргүзүлөт.

 4. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына Кыргыз Республикасында жана анын чегинен тышкары чет өлкөлүк валютада акча которууларды чектеген ченемдер киргизилгенде, алар чет өлкөлүк инвесторлорго таралбайт. Чет өлкөлүк инвесторлор үчүн мындай чектөөлөр террористтик ишти финансылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү максатындагы мыйзамдын негизинде гана киргизилиши мүмкүн.

(КР 2009-жылдын 30-апрелиндеги № 141, 2016-жылдын 16-декабрындагы № 207, 2018-жылдын 6-августундагы № 88 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

 

 9-статья. Ачык маалыматка эркин жетимдүүлүк

 1. Кыргыз Республикасынын бардык ченемдик укуктук актылары, ошондой эле инвесторлордун таламдарына кандайдыр бир жол менен тиешеси бар сот чечимдери аларга жетимдүү болууга, ал эми Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында тикеден-тике каралган учурда алар жарыяланууга тийиш.

 2. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдары жана кызмат адамдары инвесторлордун талабы боюнча аларды кызыктырган ачык маалыматтарды Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган тартипте берет.

 

 10-статья. Инвесторлордун экономикалык өз алдынчалыгы жана инвесторлордун укугун таануу

 1. Эгерде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында башкача каралбаса, инвесторлор түзүлүүчү юридикалык жактын уставдык капиталынын өлчөмүн, курамын жана түзүмүн эркин тандоого укуктуу.

 2. Инвесторлор юридикалык жана жеке жактар, анын ичинде чет өлкөлүк инвесторлор менен, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык инвестициялык иш-аракеттерди жүзөгө ашыруу үчүн зарыл болгон экономикалык иш-аракетти жүргүзүүгө укуктуу.

 3. Инвесторлор Кыргыз Республикасынын аймагында Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын сактоо менен туунду ишканаларды, ошондой эле филиалдарды жана өкүлчүлүктөрдү түзө алышат. Филиалдар жана өкүлчүлүктөр башкы (негизги) коом бекиткен жоболордун негизинде иш жүргүзөт жана өз иш-аракетин аларды түзгөн коомдун атынан жүзөгө ашырат. Башкы (негизги) коом филиалдын жана өкүлчүлүктүн ишине жоопкерчилик тартат.

 4. Инвестор келишимдин негизинде өз укуктарын (талаптарга көнүү) жана милдеттерин (карыздарды которуу) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык өткөрүп берүүгө укуктуу.

 5. Инвесторлор Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ыктыярдуу негизде Кыргыз Республикасынын аймагында ассоциацияларды жана башка бирикмелерди түзө алышат.

 6. Инвесторлор Кыргыз Республикасына акча каражаттарын кредиттер, баалуу кагаздар эмиссиялары жана карыз түрүндө тартууга укуктуу. Инвестордун милдеттерин камсыз кылуучу катары анын мүлкү жана ар түрдүү мүлктүк жана мүлктүк эмес укуктарынын түрлөрү пайдаланылышы мүмкүн.

 7. Инвестор мамлекеттик жана муниципалдык мүлккө менчик укугун же менчиктештирилүүчү ишкананын уставдык капиталындагы үлүштөрдү, акцияларды (үлүштөрдү, салымдарды) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте сатып алуу жолу менен мамлекеттик жана муниципалдык менчиктин объекттерин менчиктештирүүгө катыша алат.

 8. Инвестор Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Кыргыз Республикасында катталган юридикалык жактардын баалуу кагаздарын, акцияларды жана мамлекеттик башка баалуу кагаздарды сатып алууга укуктуу.

 9. Кыргыз Республикасы жана анын кызмат адамдары интелллектуалдык менчикке жана мүлккө карата инвесторлордун бардык укуктарын, ошондой эле чет өлкөлүк инвестицияларга тиешелүү укуктарды тааныйт.

 10. Курулуштарга жана курулмаларга менчик укугу өткөн учурда, бул объекттер менен бирге жер участокторун пайдалануу укугу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте жана шарттарда өтөт.

 11. Инвестор жер участогун ижаралоого укуктарды Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык белгиленген тартипте алышы мүмкүн.

(КР 2009-жылдын 22-октябрындагы № 284 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

 11-статья. Концессиялык келишимдер

 1. Инвесторлорго жаратылыш ресурстарын жана кен байлыктарын чалгындоого, иштетүүгө жана эксплуатациялоого, башка чарбалык ишти жүргүзүүгө концессияларды берүү инвесторлор Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдары менен түзүүчү концессиялык келишимдердин, макулдашуулардын негизинде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте жүргүзүлөт.

 2. Эгерде Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен тыюу салынбаса жана түзүлүүчү концессиялык келишимдердин максаттарына жооп берсе, концессияларга иштин бардык чөйрөлөрүндө жана түрлөрүндө жол берилет.

 

111-статья. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан түзүлүүчү инвестициялык макулдашуу

1. Эгерде инвестициялык долбоорду ишке ашыруунун демилгечиси болуп инвестор чыккан учурда, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү экономиканын артыкчылыктуу тармактарындагы жана социалдык чөйрөдөгү мамлекеттик өнүктүрүү программаларына ылайык инвестициялык долбоорду ишке ашыруу үчүн инвестициялык макулдашууну түзүүгө укуктуу. Эгерде инвестициялык долбоорго инвестор тарабынан жүзөгө ашырылуучу инвестициялардын суммасы 10 миллион АКШ долларынан кем эмести түзгөн жана инвестор жалпы таанылган эл аралык иштиктүү беделге, иш-аракеттин окшош чөйрөсүндө долбоорлорду ийгиликтүү ишке ашыруунун уникалдуу билимдерине жана тажрыйбасына ээ болгон шартта, инвестициялык макулдашуу Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жана инвестордун ортосунда тикелей сүйлөшүүлөр жолу менен түзүлүшү мүмкүн.

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жана инвестордун ортосунда түзүлгөн инвестициялык макулдашуу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралбаган жеңилдиктерди жана преференцияларды берүүнү белгилей албайт.

3. Ушул статьянын жоболору Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдерин түзүүдө колдонулбайт.

(КР 2015-жылдын 6-февралындагы № 31, 2020-жылдын 26-декабрындагы № 12 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

112-статья. Инвестициялык лоттор

Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталган инвестициялык лотторду түзүүнүн жана сунуштоонун тартиби жөнүндө жобого ылайык инвестициялык конкурстук тандоону жүргүзүүнүн натыйжалары боюнча инвестициялык лотту инвесторго берет.

(КР 2020-жылдын 26-декабрындагы № 12 Мыйзамынын редакцияcына ылайык)

12-статья. Өзгөчө эркин экономикалык зоналардагы инвестициялар

 Өзгөчө экономикалык зоналарда инвестицияларды ишке ашырууга Кыргыз Республикасынын өзгөчө экономикалык зоналар жөнүндө мыйзамдарынын ченемдери колдонулат.

 

3-Глава

Инвесторлорду жана инвестицияларды мамлекеттик колдоо

 

 13-статья. Инвесторлорду жана инвестицияларды мамлекеттик колдоонун максаттары

 1. Жагымдуу инвестициялык абалды түзүү жана республиканын экономикасына тике инвестицияларды тартуу инвесторлорду жана инвестицияларды колдоонун максаты болуп саналат.

 2. Инвесторлорду мамлекеттик колдоону жана коргоону, инвестицияларды илгерилетүүнү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган жүзөгө ашырат.

 

 14-статья. Инвесторлорду колдоону жана коргоону, инвестицияларды илгерилетүүнү ишке ашырууга ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган

 1. Кыргыз Республикасында инвесторлорду мамлекеттик колдоо жана коргоо, инвестицияларды илгерилетүү үчүн ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган Кыргыз Республикасынын Өкмөтү бекитүүчү Жобого ылайык төмөнкүдөй иш-аракеттерди аткарат:

 - мамлекеттик органдар менен инвесторлордун ортосунда байланышты камсыз кылат;

 - Кыргыз Республикасында инвестициялык мүмкүнчүлүктөр жана шарттар жөнүндө маалыматты даярдайт жана таратат;

 - конкреттүү иш-аракеттерге карата юридикалык, экономикалык жана башка маселелер боюнча потенциалдуу инвесторлорго кењешин берет;

 - инвесторлорго иш-аракет жүргүзүүгө уруксат берилген тартипке байланышкан керектүү маалыматты берет жана зарыл жардамды көрсөтөт;

 - иштеп жаткан жана потенциалдуу инвесторлорду, эгерде алар мамлекеттик же башка органдар тарабынан мыйзамсыз жана жолтоо болуучу ара-кеттерге кириптер болсо, колдоону жана коргоону кошо алганда, проблемаларын чечүүгө активдүү көмөк көрсөтөт;

 - Кыргыз Республикасында инвестициялык абалды жакшыртуу боюнча Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдары үчүн сунуштарды иштеп чыгат;

 - Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктарын аткарат жана өз компетенциясынын чегинде инвестициялар боюнча эл аралык сүйлөшүүлөргө же кеңештерге катышууга укуктуу;

 - эл аралык келишимдерден келип чыгуучу Кыргыз Республикасынын милдеттенмелерин аткарууга багытталган чараларды көрөт, эл аралык кызматташтык боюнча иш-чараларды жүргүзөт, чет өлкөлүк тажрыйбаны изилдөөнү жана пайдаланууну уюштурат;

 - инвестиция жаатындагы учурдагы же пландаштырылган саясат боюнча мамлекеттик органдарга жана кызмат адамдарына кењешин берет;

 - таламдаш министрликтер жана ведомстволор менен бирдикте инвестициялык долбоорлордун жана программалардын конкурсун уюштурат жана өткөрөт;

 - Кыргыз Республикасында инвестицияларды илгерилетүүгө, инвесторлорду колдоого жана коргоого багытталган башка функцияларды жүзөгө ашы-

рат.

 2. Инвесторлор бирдей негизде инвестицияларды илгерилетүүгө ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган көрсөтүүчү өз кызыкчылактарын өнүктүрүү жана коргоо боюнча кызматтардан пайдаланууга укуктуу, бирок милдеттүү эмес.

 

4-Глава

Инвесторлор үчүн эмгек мыйзамдарынын көрсөтмөлөрү

 

 15-статья. Инвесторлор менен Кыргыз Республикасынын жарандарынын ортосундагы эмгек мамилелери

 

 Инвестор менен Кыргыз Республикасынын жараны болуп саналган кызматкерлердин ортосундагы мамиле Кыргыз Республикасынын эмгек мыйзамдары менен жөнгө салынат.

 

 16-статья. Кыргыз Республикасынын жараны болбогон кызматкерлерди тартуу

 

 1. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык инвесторлор Кыргыз Республикасынын жараны болбогон кызматкерлерди эркин жалдоого укуктуу.

Кыргыз Республикасынын жараны болбогон кызматкерлер ишкананын жетекчи органдарына жалданышы мүмкүн.

 2. Инвестордун кызматкерге төлөөчү эмгек акы, сыйакы жана ордун толтуруунун башка түрлөрү, ошондой эле анын башка кирешелери Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте салык жана башка милдеттүү төлөмдөрдү төлөө шарты менен Кыргыз Республикасынан тышкары которулушу мүмкүн.

 3. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар Кыргыз Республикасында инвестициялык иш-аракеттин чегинде чет өлкөлүк жарандардын эмгектик иш-аракет мезгилинде алардын келүүсүнө, кетүүсүнө жана туруусуна көмөктөшөт.

 

 17-статья. Социалдык камсыздандыруу жана камсыз кылуу

 

 1. Инвесторлор Кыргыз Республикасынын жараны болуп саналган өз кызматкерлерине, жарандыгы жок жактарга мамлекеттик социалдык камсыздандыруунун бардык түрдөгү камсыздандыруу төлөмдөрү боюнча чегерүүлөрдү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте жүргүзөт.

 2. Эгерде Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдеринде башкача каралбаса, чет өлкөлүк инвестор чет өлкөлүк кызматкер үчүн социалдык камсыздандыруу жана социалдык камсыз кылуу боюнча төлөмдөрдү чет мамлекеттин тиешелүү фонддоруна которууга укуктуу.

 

5-Глава

Корутунду жоболор

 

 18-статья. Инвестициялык талаш-тартыштарды чечүү

 

 1. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык инвестициялык талаш-тартыштар укуктук жактан коргоонун башка каражаттарын инвесторлор тарабынан пайдаланылышын жокко чыгарбаган, инвесторлор менен Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын ортосунда алдын ала макулдашылган колдонулуучу бардык жол-жобого ылайык чечилет.

 2. Мындай макулдашуу болбогон учурда Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдары менен инвесторлордун ортосундагы инвестициялык талаш-тартыш мүмкүн болушунча тараптар ортосундагы кеңешүү жолу менен чечилет. Эгерде тараптар мындай кењешүү үчүн жазуу жүзүндө кайрылууну алган күндөн тартып үч айдын ичинде талаш-тартышты тынышуу жолу менен жөнгө салбаса, эгерде чет өлкөлүк инвестор менен Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органынын ортосунда талаш-тартыш болгон учурда тараптардын бири кайрылуу жолу менен төмөнкүдөй жол-жоболордун бирине ылайык талаш-тартышты кароону суранбаса, инвестор менен Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын ортосундагы инвестициялык бардык талаш-тартыштар Кыргыз Республикасынын сот органдарында чечилет:

 а) мамлекеттер менен башка мамлекеттердин жарандарынын ортосундагы инвестициялык талаш-тартыштарды жөнгө салуу боюнча Конвенциянын же Борбордун секретариаты тарабынан угууларды өткөрүү үчүн кошумча каражаттарды пайдаланууну жөнгө салуучу эрежелердин негизинде инвестициялык талаш-тартыштарды чечүү боюнча эл аралык Борборго (ИТЧЭБ); же

 б) Эл аралык соода укугу боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун комиссиясынын арбитраждык эрежелерине ылайык түзүлгөн арбитражга же эл аралык убактылуу арбитраждык трибуналга (коммерциялык сот).

 3. Эгерде инвестициялык талаш-тартыш ушул статьянын 2-пунктунун "а" жана "б" пунктчаларында аталган арбитражга берилсе, Кыргыз Республикасы талаш-тартыш эл аралык арбитражга берилгенге чейин бардык ички администрациялык же сот жол-жоболорун алдын ала колдонууну талап кылуу укугунан баш тартат.

 4. Эгерде тараптар талаш-тартыштарды жөнгө салуу үчүн башка бардык жол-жобо жөнүндө макулдаша албаса, чет өлкөлүк инвесторлор менен ата мекендик инвесторлордун ортосундагы бардык инвестициялык талаш-тартыштар Кыргыз Республикасынын сот органдарында, анын ичинде ички жана эл аралык арбитраж тарабынан каралат.

 5. Чет өлкөлүк инвесторлор менен Кыргыз Республикасынын жеке, юридикалык жактарынын ортосундагы талаш-тартыштар тараптардын макулдашуусу боюнча бейтарап сотунда, анын ичинде андан тышкары жайгашкан жерде чечилиши мүмкүн. Мындай макулдашуу болбогон учурда талаш-тартыштар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте чечилет.

 

 19-статья. Инвестициялар боюнча Кыргыз Республикасынын милдеттенмелери

 

 Кыргыз Республикасы чет өлкөлүк жана (же) ата мекендик инвестицияларды тартуучу Кыргыз Республикасынын резиденттеринин жана резиденти эместеринин милдеттенмелери боюнча, бул милдеттенмелер Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен мамлекет тарабынан белгиленген тартипте кепилденгенден башка учурларда, жооп бербейт.

 

 20-статья. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын инвесторлор тарабынан сакталышы

 

 1. Инвесторлор Кыргыз Республикасынын аймагында экономикалык иш-аракет жүргүзүүдө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын сактоого тийиш.

 2. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптары бузулган учурда, инвестор Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартат.

 

 21-статья. Чет өлкөлүктөр менен катышы бар юридикалык жактарды мамлекеттик каттоонун өзгөчөлүктөрү

 

 Чет өлкөлүктөр менен катышы бар юридикалык жактарды, ошондой эле алардын филиалдарын жана өкүлчүлүктөрүн мамлекеттик каттоо, кайра каттоо жана жоюу Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексине жана "юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) мамлекеттик каттоо жөнүндө мыйзамдарга ылайык жүргүзүлөт.

 Чет өлкөлүк инвестор кошумча төмөнкүдөй документтерди берет:

 - уюмдаштыруучу катары чыккан чет өлкөлүк юридикалык жак - реестрден уюмдаштыруучу өз өлкөсүнүн мыйзамдары боюнча иштеп жаткан юридикалык жак экендигин ырастоочу, нотариус күбөлөндүргөн мамлекеттик же расмий тилдеги котормосунун мыйзамдаштырылган көчүрмөсүн. Жогоруда көрсөтүлгөн документтерди мыйзамдаштыруу КМШ мамлекеттеринин катышуучуларынын юридикалык жактары үчүн талап кылынбайт;

 - уюмдаштыруучу катары чыккан чет өлкөлүк жак - паспорттун көчүрмөсүн же адамдын инсандыгын ырастоочу башка документти (визанын мөөнөтүн көрсөтүү менен) мамлекеттик же расмий тилдеги котормосун нотариуста күбөлөндүрүүсү менен.

(КР 2016-жылдын 16-декабрындагы № 207 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

21-1-статья. Инвестициялык конкурстук тандоо

1. Инвестициялык конкурстук тандоо - ал аркылуу инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу үчүн товарларды, жумуштарды, кызмат көрсөтүүлөрдү жана консультациялык кызмат көрсөтүүлөрдү берүүгө жеңүүчү аныкталуучу процесс.

2. Инвестициялык конкурстук тандоону жүргүзүү усулу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин тармактык комитети менен макулдашуу боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилет.

(КР 2018-жылдын 13-апрелиндеги № 39 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

 22-статья. Инвестицияларды камсыздандыруу

  1. Инвесторлордун инвестицияларын жана тобокелчилигин камсыздандыруу ыктыярдуу негизде жүргүзүлөт. Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен камсыздандыруу милдеттүү түрдө каралбаса, иывестициялар жана тобокелчиликтер Кыргыз Республикасындагыдай эле анын чегинен тышкары жерлерде да камсыздандырылышы мүмкүн.

 2. Кыргыз Республикасы камсыздандыруу уюмдарынын милдеттенмелери боюнча жооп бербейт.

 

 23-статья. Ушул Мыйзамды ал кабыл алынганга чейин иштеп жаткан чет өлкөлүк инвестицияларга колдонуу

 Ушул Мыйзам Кыргыз Республикасында күчүнө киргенге чейин катталган чет өлкөлүк инвесторлорго "Кыргызстан Республикасында чет өлкөлүк инвестициялар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын (Кыргызстан Республикасынын Жогорку Советинин Ведомсттору, 1991-ж., № 13, 449-ст.) 20-статьясынын биринчи бөлүгүндө жана 23-статьясында каралган жеңилдиктер 1993-жылдын 7-майындагы жана 1995-жылдын 28-июлундагы өзгөртүүлөрү жана толуктоолору (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Ведомсттору, 1993-ж., № 9, 181-ст., 1995-ж., № 10, 390-ст.) менен алардын мөөнөтү бүткөнгө чейин колдонулат.

 

 24-статья. Инвестициялык иш-аракетти жүзөгө ашырууга байланышкан иш-аракеттеги айкындуулук

 Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган инвестициялык иш-аракетти жөнгө салуу чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын бардык ченемдик укуктук актыларын массалык маалымат каражаттарында жарыялайт.

 

 25-статья. Ушул Мыйзамды ишке киргизүү

 1. Ушул Мыйзам жарыялангандан учурдан тартып күчүнө кирет.

 2. "Кыргыз Республикасында чет өлкөлүк инвестициялар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кењешинин Ведомосттору, 1997-ж., № 10, 475-ст.) күчүн жоготту деп табылсын.

 3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү үч айлык мөөнөттө:

 - ченемдик укуктук актыларды ушул Мыйзамга ылайык келтирүү жөнүндө сунуш даярдасын жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кењешине киргизсин;

 - өз чечимдерин ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

 

Кыргыз Республикасынын

Президенти

А. Акаев