Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Тиркеме

КР Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 24-февралындагы № 95 токтомуна ылайык
КҮЧҮН ЖОГОТТУ

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2018-жылдын 27-июнундагы
№ 304 токтому менен
бекитилген

Электрондук форматтагы документ түрүндө (электрондук патент) ыктыярдуу, милдеттүү патент жана милдеттүү патент алууга тийиш болгон иш чөйрөсүндөгү жалданма жумушчуга патент берүүнүн
УБАКТЫЛУУ ТАРТИБИ

1. Жалпы жоболор

1. Ушул Убактылуу тартип ыйгарым укуктуу салык органынын расмий веб-сайты аркылуу Бишкек жана Ош шаарларынын салык органдары тарабынан электрондук форматтагы документ түрүндө (мындан ары - электрондук патент) ыктыярдуу, милдеттүү патентти жана милдеттүү патент алууга тийиш болгон иш чөйрөсүндөгү жалданма жумушчуга патентти 2018-жылдын 1-июлу - 31-июлунда берүү тартибин белгилейт.

2. Ушул Убактылуу тартипте колдонулуучу түшүнүктөр:

- ыйгарым укуктуу салык органынын расмий веб-сайты (мындан ары - ЫСОнун веб-сайты) - маалыматтарды жана электрондук кызмат көрсөтүүлөрдү, анын ичинде электрондук патентти алуу үчүн ыйгарым укуктуу салык органынын электрондук порталы;

- QR-код - мобилдик түзүлүштөрдүн таанышы үчүн атайын түзүлгөн патент жөнүндөгү маалыматты камтуучу матрицалуу код (кош өлчөмдүү штрих код);

- перифериялык түзүлүштөр - терминалдар, банкоматтар, автоматташтырылган өзүн-өзү тейлөө терминалдары, банктык төлөм карталарын кабыл алуу жана тейлөө боюнча техникалык инфраструктураны түзүүчү башка түзүлүштөр.

3. Электрондук патенттин түрлөрү:

- ыктыярдуу электрондук патент;

- милдеттүү электрондук патент;

- милдеттүү патент алууга тийиш болгон иш чөйрөсүндөгү жалданма жумушчуга электрондук патент.

2. Электрондук патент алуу тартиби

4. Электрондук патент алуу үчүн салык төлөөчүдө төмөнкүлөр болууга тийиш:

1) жашаган жери жана/же ишкердик ишин жүргүзгөн жери боюнча салык органында салыктык жана эсептик каттоосу болуусу;

2) ыйгарым укуктуу салык органынын автоматташтырылган маалымат системасына (мындан ары - ЫСО АМС) ЫСОнун веб-сайты аркылуу кирүү үчүн катталган жери боюнча аймактык салык органынан алына турган жөнөкөй электрондук кол тамга (логин) же күчөтүлгөн квалификациялык электрондук кол тамга (идентификациялык карта - 2017-жылдын үлгүсүндөгү Кыргыз Республикасынын жаранынын паспорту (ID-карта) болуусу;

3) электрондук патенттин түрүнө жараша төмөнкүдөй сумма төлөнөт:

- ыйгарым укуктуу салык органынын буйругу менен бекитилген ставка боюнча ыктыярдуу патенттин негизиндеги салыктын;

- Кыргыз Республикасынын Салык кодекси жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 28-январындагы № 58 "Экономикалык иштин түрлөрү боюнча милдеттүү патенттин негизиндеги салыктын ставкаларын (өлчөмдөрүн) бекитүү жөнүндө" токтому менен бекитилген ставкалар боюнча милдеттүү патенттин негизиндеги салыктын;

- Кыргыз Республикасынын Салык кодексинин 348-беренесинин 3-бөлүгүнө ылайык бир айда 7 эсептик көрсөткүч өлчөмүндө милдеттүү патент алууга тийиш болгон иш чөйрөсүндөгү жалданма жумушчунун эмгек акысынан алына турган киреше салыгынын;

- Кыргыз Республикасынын Салык кодексинин 163-беренесине жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 2-октябрындагы № 630 "2018-жылга бир айдагы минималдуу эсептик кирешенин өлчөмүн бекитүү жөнүндө" токтомуна ылайык аныктала турган, минималдуу эсептик кирешеге жараша эсептелген, ыктыярдуу патент алууга тийиш болгон иш чөйрөсүндөгү жалданма жумушчунун эмгек акысынан алынуучу киреше салыгынын.

5. Патент ар бир иштин түрүнө, ошондой эле ар бир соода түйүнүнө же кызмат көрсөтүүлөрдүн ар бирине өзүнчө берилет.

6. Салыкты төлөө ишти баштаганга чейин электрондук патент алуу жолу менен жүргүзүлөт.

7. Салыктын суммасы салык төлөөчү тарабынан накталай жана накталай эмес формада банк мекемеси, перифериялык түзүлүштөр, POS-терминал, электрондук капчык, Интернет жана/же мобилдик банкинг аркылуу жүргүзүлөт.

Салык төлөөчү тарабынан иш жүзүндө салыктын суммасы төлөнгөндүгү ЫСО АМСте текшерилет. Салык төлөөчү ЫСОнун веб-сайтындагы "Салык төлөө боюнча чекти издөө" бөлүмүнөн салыктын суммасын иш жүзүндө төлөнгөндүгүн текшере алат.

8. Салык төлөөчү тарабынан электрондук патент алуудагы төгүлгөн салыктын суммасы белгиленген болот жана кайрадан эсептелбейт, ал эми салыктын төлөнгөн суммасы электрондук патент алынгандан кийин кайтарылып берилбейт.

9. Ушул Убактылуу тартиптин 4-пунктуна ылайык электрондук кол тамгасы бар салык төлөөчү электрондук патент алуу үчүн ЫСО АМСте электрондук патент алуу үчүн ЫСОнун веб-сайты аркылуу арыз толтурат, анда иш жүргүзгөн жери боюнча аймактык салык органынын аталышы, патенттин түрү ("Ыктыярдуу электрондук патент", "Милдеттүү электрондук патент", "Милдеттүү патент алууга тийиш болгон иш чөйрөсүндөгү жалданма жумушчуга электрондук патент"), идентификациялык салык номери, жеке ишкердин фамилиясы, аты, атасынын аты же юридикалык жактын аталышы, жеке ишкердин паспортунун маалыматтары, жеке ишкердин жашаган жеринин дареги (юридикалык жактар үчүн - юридикалык дареги), иштин түрү, иш жүргүзүлүп жаткан жердин так дареги, объекттин аталышы, төлөнгөн салыктын суммасы, коммерциялык банктын квитанциясынын номери жана датасы, патенттин жарактуулук мөөнөтү көрсөтүлөт.

10. Салыктын суммасы төлөнгөндүгү жана арыздын туура толтурулгандыгы ЫСО АМСте ырасталган учурда, ушул Убактылуу тартиптин 1, 2 жана 3-тиркемелерине ылайык формада ЫСО АМС тарабынан тиешелүү электрондук патент түзүлөт жана берилет.

Салыктын суммасынын төлөнгөндүгү ырасталбаса жана/же арыз туура эмес толтурулган учурда электрондук патент берилбейт. Ушул эле учурда, салык төлөөчү арызга түзөтүүлөрдү киргизет алат.

11. Ыктыярдуу электрондук патент катары менен 15, 30 күнгө берилет.

Милдеттүү электрондук патент катары менен 30 күнгө берилет.

Милдеттүү патент алууга тийиш болгон иш чөйрөсүндөгү жалданма жумушчуга электрондук патент, салык төлөөчүнүн милдеттүү электрондук патентин алгандан кийин гана жана патентте көрсөтүлгөн мөөнөткө берилет.

12. ЫСО АМС автоматтык түрдө электрондук патентке эки жактуу кайталангыс номер жана QR-кодду ыйгарат.

3. Корутунду жоболор

13. Электрондук патентти иш жүзүндө алгандыгын ырастоо максатында салык төлөөчү электрондук патенттин кагаз жүзүндөгү көчүрмөсүн басып чыгарууга жана зарыл болгон учурда, аны салык төлөөчүнүн өздүгүн күбөлөндүргөн документи же юридикалык жактын мамлекеттик каттоосу жөнүндөгү күбөлүгү менен бирге көрсөтүүгө милдеттүү.

14. Электрондук патенттин кагаз жүзүндөгү көчүрмөсүнүн тууралыгы, тийиштүү мобилдик тиркемеси бар мобилдик түзүлүш аркылуу электрондук патентке киргизилген QR-кодун сканирлөө жолу менен текшерилиши мүмкүн.

15. Электрондук патенттин кагаз жүзүндөгү көчүрмөсү айрылып же жоголуп кеткен учурда салык төлөөчү аны ЫСОнун веб-сайты аркылуу кайрадан чыгара алат.

16. Электрондук патент төмөнкүдөй учурларда гана жарактуу деп эсептелет:

- эки тараптуу кайталангыс номери, QR-коду жана ЫСО АМСте тиешелүү маалымат болгондо;

- электрондук патентте аты (аталышы) жазылган гана салык төлөөчү үчүн;

- Кыргыз Республикасынын аймагына жүргүнчүлөрдү жана жүктөрдү шаар аралык ташуу боюнча салык төлөөчүлөрдүн ишин кошпогондо, электрондук патент алган салык төлөөчү иштеп жаткан райондун (шаардын) аймагында.

17. Салык төлөөчүнүн жеке электрондук кол тамгасын башка жакка берүүгө тыюу салынат.

18. Иштин өзүнчө түрүн ишке ашырууга берилген электрондук патент, ушул ишти жүргүзүү укугуна ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар тарабынан берилүүчү лицензияларды жана уруксаттарды алмаштырбайт.

19. Эгерде салык төлөөчү электрондук патентте көрсөтүлбөгөн ишти жүргүзүп жаткан болсо салык органы электрондук патентти жокко чыгарууга укуктуу.

Кошумча нарк салыгы каттоо босогосунан салык төлөөчү тарабынан ашырылган учурда электрондук ыктыярдуу патент жок кылынууга тийиш.

Электрондук патент жок кылынган учурда салык органы ал жөнүндө салык төлөөчүгө билдирүүгө милдеттүү.

20. Электрондук патент алууда салыкты өз убагында жана толук төлөө жоопкерчилиги салык төлөөчүгө жүктөлөт.

 

 

 

Электрондук форматтагы документ түрүндө (электрондук патент) ыктыярдуу, милдеттүү патент жана милдеттүү патент алууга тийиш болгон иш чөйрөсүндөгү жалданма жумушчуга патент берүүнүн убактылуу тартибине
1-тиркеме

ЫКТЫЯРДУУ ЭЛЕКТРОНДУК ПАТЕНТ

Графикалык көчүрмөнү караңыз.

 

 

 

Электрондук форматтагы документ түрүндө (электрондук патент) ыктыярдуу, милдеттүү патент жана милдеттүү патент алууга тийиш болгон иш чөйрөсүндөгү жалданма жумушчуга патент берүүнүн убактылуу тартибине
2-тиркеме

МИЛДЕТТҮҮ ЭЛЕКТРОНДУК ПАТЕНТ

Графикалык көчүрмөнү караңыз.

 

 

 

Электрондук форматтагы документ түрүндө (электрондук патент) ыктыярдуу, милдеттүү патент жана милдеттүү патент алууга тийиш болгон иш чөйрөсүндөгү жалданма жумушчуга патент берүүнүн убактылуу тартибине
3-тиркеме

Милдеттүү патент алууга тийиш болгон иш чөйрөсүндөгү жалданма жумушчуга
ЭЛЕКТРОНДУК ПАТЕНТ

Графикалык көчүрмөнү караңыз.