Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Тиркеме

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2018-жылдын 31-октябрындагы
№ 512
токтомуна

"Сугат айдоо жерлерин жарактуу жерлердин башка категорияларына жана түрлөрүнө которууга (трансформациялоого) мораторий киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы күчүнө киргенге чейин жеке турак үйлөр курулуп калган же жергиликтүү өз алдынча башкаруунун ыйгарым укуктуу органдарынын же алардын укук мурастоочусу болгон жергиликтүү өз алдынча башкаруунун тийиштүү органдарынын чечимдери бар болгон сугат айдоо жерлеринин жер участокторун которуунун (трансформациялоонун)
УБАКТЫЛУУ ТАРТИБИ

(КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 30-июлундагы № 382 токтомунун редакциясына ылайык)

1. Ушул Убактылуу тартип "Сугат айдоо жерлерин жарактуу жерлердин башка категорияларына жана түрлөрүнө которууга (трансформациялоого) мораторий киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы күчүнө киргенге чейин жеке турак үйлөр курулуп калган же жергиликтүү өз алдынча башкаруунун ыйгарым укуктуу органдарынын же алардын укук мурастоочусу болгон жергиликтүү өз алдынча башкаруунун тийиштүү органдарынын чечимдери бар болгон сугат айдоо жерлеринин жер участокторун которуунун (трансформациялоонун) тартибин (мындан ары - Убактылуу тартип) аныктайт.

2. "Сугат айдоо жерлерин жарактуу жерлердин башка категорияларына жана түрлөрүнө которууга (трансформациялоого) мораторий киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы күчүнө киргенге чейин жеке турак үйлөр курулуп калган же жергиликтүү өз алдынча башкаруунун ыйгарым укуктуу органдарынын же алардын укук мурастоочусу болгон жергиликтүү өз алдынча башкаруунун тийиштүү органдарынын чечимдери бар болгон сугат айдоо жерлеринин (мындан ары - сугат айдоо жерлери) жер участокторун которуу (трансформациялоо) Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан жүзөгө ашырылат.

3. Райондук мамлекеттик администрация, республикалык же облустук маанидеги шаардын мэриясы которулуп жаткан жер участогу аймагында жайгашкан жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын, төмөнкү мамлекеттик органдардын райондук, шаардык аймактык бөлүнүштөрүнүн: жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо, архитектура жана курулуш, курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы, айыл жана суу чарбасы, санитардык-эпидемиологиялык көзөмөл, өзгөчө кырдаалдар, энергетика, жерлерди пайдаланууну жана коргоону контролдоо боюнча инспекциянын өкүлдөрүнүн катышуусу менен туруктуу иштеген райондук, шаардык комиссия (мындан ары - Комиссия) түзөт.

Зарыл болгондо Комиссиянын төрагасы башка кызыкдар мамлекеттик органдардын өкүлдөрүн ишке тартууга укуктуу.

4. Комиссияны райондук мамлекеттик администрациянын башчысынын биринчи орун басары, республикалык же облустук маанидеги шаардын вице-мэри жетектейт. Жерлерди пайдаланууну жана коргоону контролдоо боюнча инспекциянын өкүлү Комиссиянын төрагасынын орун басары болот.

5. Комиссия ушул Убактылуу тартиптин талаптарына ылайык жер участогун жерлердин башка категориясына которуу мүмкүндүгү же мүмкүн эместиги жөнүндө чечимин 15 жумуш күндүн ичинде чыгарат.

6. Комиссиянын жыйыны өткөрүлө турган датаны, убакытты жана орунду Комиссиянын төрагасы белгилейт.

7. Комиссиянын жыйынына Комиссиянын мүчөлөрүнүн жалпы санынын үчтөн экисинен аз эмеси катышкан шартта Комиссия чечимдерди кабыл алууга ыйгарым укуктуу болот.

8. Комиссиянын чечимдери ачык добуш берүүдө Комиссиянын мүчөлөрүнүн жалпы санынын көпчүлүк добушу менен кабыл алынат.

9. Комиссиянын мүчөлөрү добуш берүүдө калыс болууга укуксуз болушат,

10. Добуш берүүнүн жыйынтыгы боюнча Комиссия чечим кабыл алат, анда чечим чыгарылган дата жана орун, маселени караган Комиссиянын курамы көрсөтүлөт. Чечимге төрагалык кылуучу жана Комиссиянын жыйынга катышкан мүчөлөрү кол коюшат.

11. Комиссия материалдарды карап чыгуу үчүн зарыл болгон маалыматтарды каалаган мамлекеттик органдардан талап кылууга укуктуу, мамлекеттик органдар 10 жумуш күндүн ичинде каралып жаткан жер участоктору жана алардын укук ээлери боюнча өздөрүндө болгон маалыматтарды толук көлөмдө жана акысыз негизде берүүгө милдеттүү.

12. Кабыл алынган чечимге макул болбогон учурда Комиссиянын мүчөсү өзүнүн өзгөчө пикирин жазуу жүзүндө баяндоого укуктуу, мындай пикир Комиссиянын чечимине тиркелет.

13. Жер участокторун которуу (трансформациялоо) боюнча маалыматтын (материалдардын) тууралыгы үчүн жоопкерчиликти которулуп жаткан жер участогу жайгашкан жердеги жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын башчысы жана райондук мамлекеттик администрациянын башчысы, шаардын мэри тартат. Мамлекеттик органдардын корутундуларында камтылган маалыматтын тууралыгы үчүн жоопкерчиликти ушул мамлекеттик органдардын райондук жана аймактык бөлүнүштөрүнүн жетекчилери жеке тартышат.

14. Сугат айдоо жерлерин "калктуу конуштардын жерлери" категориясына которуу (трансформациялоо) үчүн жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруучу органы же жер участогунун менчик ээси жер участогу жайгашкан жер боюнча Комиссияга арыз менен кайрылат.

15. Кайрылууда жер участогуна укуктар жөнүндө маалыматтар, которулуучу жер участогунун категориясы жана өлчөмү көрсөтүлөт. Арызга арыз ээсинин - жеке адамдын ким экенин билдирүүчү документтердин күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрү же болбосо юридикалык жактын катталганы жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөсү, жер участогуна укук белгилөөчү жана укугун ырастоочу документтердин күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрү тиркелет.

Ушул Убактылуу тартиптин 1-пунктунда аталган Кыргыз Республикасынын Мыйзамы күчүнө киргенге чейин жергиликтүү өз алдынча башкаруунун ыйгарым укуктуу органдарынын же алардын укук мурастоочусу болгон тиешелүү жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын тийиштүү чечимдери бар жер участокторуна материалдарды даярдоодо материалдарга ушул Убактылуу тартиптин 1-пунктунда аталган Кыргыз Республикасынын Мыйзамы күчүнө киргенге чейин кабыл алынган, тийиштүү жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын укук мурастоочусунун жетекчилеринин мөөрү жана колдору менен күбөлөндүрүлгөн, ошондой эле ушул Убактылуу тартип күчүнө киргенден кийин датасы коюлган жергиликтүү өз алдынча башкаруунун ыйгарым укуктуу органдарынын чечимдери тиркелет.

16. Комиссия төмөнкү материалдарды даярдайт:

- масштабы, аянты, чек аралары жана аралыктары көрсөтүлгөн жер участогунун (сугат айдоо) планын, курулуштун эскиз планын;

- аймактык органдардын экологиялык корутундусун;

- Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин "Кыргызмамжердолбоорлоо" жер жайгаштыруу мамлекеттик долбоорлоо институту" мамлекеттик ишканасынын (мындан ары - "Кыргызмамжердолбоорлоо" МИ) корутундусун;

- райондук санитардык-эпидемиологиялык кызматтын корутундусун;

- сот органдарынын чечимдери бар же жок экендиги жөнүндө маалыматты;

- архитектуралык-пландаштыруу, курулуш, авиациялык талаптарды сактоо жөнүндө корутундуну;

- ыйгарым укуктуу органдардын тийиштүү чектөөлөрдү киргизген чечимдеринин бар экендиги жөнүндө маалыматты.

Документтер келип түшкөн күндөн тартып 15 жумуш күндүн ичинде Комиссия жер участогун которуу мүмкүн экендиги же мүмкүн эмес экендиги тууралуу чечимди ушул пунктта аталган материалдар менен бирге райондун мамлекеттик администрациясына, республикалык же облустук маанидеги шаардын мэриясына берет.

Кошумча материалдарды сурап алуу же иликтөө же талаа иштерин жүргүзүү үчүн негиздер бар болсо, материалдарды кароонун убактысы Комиссия мүчөлөрүнүн көпчүлүгүнүн чечими менен бир жолу, бирок 15 жумуш күндөн көп эмес мөөнөткө узартылышы мүмкүн.

17. Чечимде ошондой эле "Сугат айдоо жерлерин жарактуу жерлердин башка категорияларына жана түрлөрүнө которууга (трансформациялоого) мораторий киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы күчүнө киргенге чейин жер участокторуна курулуп калган жеке турак үйлөр (пайыздык катышта) же жергиликтүү өз алдынча башкаруунун ыйгарым укуктуу органдарынын же алардын укук мурастоочусу болгон жергиликтүү өз алдынча башкаруунун тийиштүү органдарынын чечимдери жөнүндө маалыматтар чагылдырылат.

Контурларды аныктоо "Сугат айдоо жерлерин жарактуу жерлердин башка категорияларына жана түрлөрүнө которууга (трансформациялоого) мораторий киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы күчүнө кирген учурда колдонулууда болгон "Кыргызмамжердолбоорлоо" МИсинин жерлерди инвентаризациялоо материалдарынын негизинде жүргүзүлөт.

Контурдун канчалык курулгандыгын аныктоо үчүн Комиссия ачык картографиялык булактардын материалдарын колдонууга укуктуу, алар жерлерди коргоо боюнча ыйгарым укуктуу орган тарабынан тиешелүү көчүрүү актысы менен бекитилүүгө жана белгилүү жер участогун трансформациялоо боюнча материалдарга тиркелүүгө тийиш.

Жерлер Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1999-жылдын 27-декабрындагы № 715 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында Жерге жайгаштыруу жана аны жүргүзүү тартиби жөнүндө жобого ылайык ар кай жерде жайгашкандыгына, сугаруу булагы менен байланышы жоктугуна, айыл чарба техникалары кире турган өтмөк жолдордун жоктугуна байланыштуу мындан ары айыл чарба өндүрүшү үчүн пайдаланууга мүмкүн болбогон жерлердин баарын киргизүү менен, туюк чек аралуу бирдиктүү массив түрүндө которулат. Жерлерди мындан ары айыл чарба өндүрүшүнө пайдалануу мүмкүн эместиги тууралуу корутундуну айыл чарба жана мелиорация чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын аймактык органдары беришет.

18. Жер участокторун которуу (трансформациялоо) маселеси боюнча Комиссия терс корутунду берген учурда райондук мамлекеттик администрация, республикалык же облустук маанидеги шаардын мэриясы чечим чыгарылган күндөн тартып 5 жумуш күндөн ичинде Комиссиянын баш тартуу жөнүндө жүйөлүү чечимин жергиликтүү өз алдынча башкаруу органына же жер участогунун ээсине жиберет.

Комиссиянын сын-пикирлери жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары же жер участогунун ээси тарабынан жоюлган учурда материалдар чечимге тиркелет.

19. Райондук мамлекеттик администрация, республикалык же облустук маанидеги шаардын мэриясы Комиссиянын жер участокторун которууга (трансформациялоо) мүмкүн экендиги жөнүндө чечими жана тиешелүү материалдар келип түшкөн учурда сугат айдоо жерлерин "калктуу конуштардын жерлери" категориясына которууга макулдук берүү жөнүндө чечим кабыл алат.

Жер участогун которууга (трансформациялоого) макулдук берүү жөнүндө чечим кабыл алууда:

- райондук мамлекеттик администрация, республикалык же облустук маанидеги шаардын мэриясы аны ушул Убактылуу тартиптин 15-пунктунда аталган материалдар менен бирге Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн кароосуна жиберет;

- республикалык маанидеги шаардын мэриясы аны ушул Убактылуу тартиптин 16-пунктунда аталган материалдар менен бирге кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын кароосуна жиберет.

Берилген материалдарды кароонун жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлү алар келип түшкөн күндөн тартып 10 жумуш күндүн ичинде өзүнүн корутундусун материалдарды тиркөө менен кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга жиберет.

20. Кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлү берген материалдардын негизинде, алар ушул Убактылуу тартиптин талаптарына шайкеш келген учурда жер участокторун которуу (трансформациялоо) жөнүндө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн тиешелүү чечиминин долбоорун даярдайт жана аны Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн кароосуна белгиленген тартипте киргизет.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлү берген материалдар ушул Убактылуу тартиптин талаптарына шайкеш келбеген учурда кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган 10 жумуш күндүн ичинде жергиликтүү мамлекеттик администрациядан жетишпеген материалдарды сурап алат.

(КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 30-июлундагы № 382 токтомунун редакциясына ылайык)

21. (КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 30-июлундагы № 382 токтомуна ылайык күчүн жоготту)