Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

 Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\096aad71-243c-42f4-948e-12e0a5ebaf92\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2003-жылдын 18-июлу № 152

Кыргыз Республикасынын Президентинин ишмердигинин кепилдиктери жана Кыргыз Республикасынын экс-президентинин статусу жөнүндө

 (КР 2005-жылдын 9-апрелиндеги № 59, 2013-жылдын 11-октябрындагы № 190 , 2019-жылдын 15-майындагы N 61

Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

Ушул Мыйзам Кыргыз Республикасынын Президенти, Кыргыз Республикасынын экс-президенти жана алардын багуусунда турган алардын үй-бүлө мүчөлөрү үчүн укуктук, социалдык жана башка кепилдиктерди, алардын ар-намысын жана аброюн коргоо формаларын жана ыкмаларын белгилейт жана мамлекет башчысынын ишмердигин камсыз кылууга багытталган.

(КР 2019-жылдын 15-майындагы N 61 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

I Глава
Жалпы жоболор

1-статья. Кыргыз Республикасынын Президенти

Кыргыз Республикасынын Президенти Кыргыз Республикасынын Конституциясына ылайык мамлекеттин башчысы, элдин жана мамлекеттик бийликтин биримдигин көрсөтүүчү Кыргыз Республикасынын эң жогорку кызмат адамы болуп саналат.

(КР 2019-жылдын 15-майындагы N 61 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

2-статья. Президенттик бийликтин символдору

Кыргыз Республикасынын Президентинин "Кыргыз Республикасынын Президенти" деген жазуусу бар гербдүү тегерек мөөрү, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик герби түшүрүлгөн атайын бланктары, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Президентинин төшбелгиси жана штандарты болот.

Караңыз:

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2011-жылдын 15-ноябрындагы ПЖ N 289 "Кыргыз Республикасынын Президентинин төш белгиси жөнүндө" Жарлыгы

Жаңы шайланган Кыргыз Республикасынын Президентине президенттик бийликтин символдорун тапшыруунун, аларды сактоонун, пайдалануунун жана өткөрүп берүүнүн тартиби Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан аныкталат.

3-статья. Кыргыз Республикасынын Президентинин кол тийбестиги

Кыргыз Республикасынын Президенти, аны кызматтан четтетүү учурун кошпогондо, кол тийбестик укугуна ээ. Эч бир адам, эч кандай мамлекеттик орган Кыргыз Республикасынын Президентинин кол тийбестигине кол салуучу чараларды көрүүгө же аракеттерди жасоого укуксуз.

Кыргыз Республикасынын Президенти Кыргыз Республикасынын Президентинин ыйгарым укуктарын аткарган мезгилинде жасаган аракеттери же аракетсиздиги үчүн жазык жоопкерчилигине тартылышы, ошондой эле аны кызматтан четтетүү учурун кошпогондо, кармалууга, камакка алынууга, тинтүүгө, суракка алынууга же болбосо жеке текшерүүгө дуушар кылынышы мүмкүн эмес.

Кыргыз Республикасынын Президентинин кол тийбестиги ал ээлеген турак жана кызматтык жайларга, ал пайдаланган транспорт каражаттарына, байланыш каражаттарына, ага таандык болгон архивдерге, башка мүлккө, документтерге, жүктөргө жана анын кат-кабарларына жайылтылат.

Кыргыз Республикасынын Президенти аны кызматтан четтеткенден кийин жазык жоопкерчилигине тартылышы мүмкүн.

Кыргыз Республикасынын Президенти Кыргыз Республикасынын Президентинин аракеттеринде кылмыш белгилери болгону жөнүндө Кыргыз Республикасынын Башкы прокурорунун корутундусу менен бышыкталган Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан коюлган кылмыш жасагандыгы жөнүндө айыптоонун негизинде гана кызматынан четтетилиши мүмкүн.

Кыргыз Республикасынын Президентин кызматтан четтетүү үчүн ага каршы күнөө коюу жөнүндө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин чечими депутаттардын жалпы санынын үчтөн биринен кем эмесинин демилгеси боюнча жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан түзүлгөн атайын комиссиянын корутундусу болгондо гана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарынын жалпы санынын көпчүлүгү менен кабыл алынышы керек.

Кыргыз Республикасынын Президентин кызматтан четтетүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин чечими Кыргыз Республикасынын Президентине каршы күнөө коюлгандан кийин үч айлык мөөнөттөн кечиктирилбестен, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарынын жалпы санынын үчтөн экисинен кем эмес көпчүлүгүнүн добушу менен кабыл алынышы керек. Эгерде бул мөөнөттө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин чечими кабыл алынбаса, коюлган күнөө четке кагылган болуп эсептелет.

(КР 2019-жылдын 15-майындагы N 61 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

4-статья. Кыргыз Республикасынын Президентинин арнамысын жана аброюн коргоо

Кыргыз Республикасынын Президенти мамлекеттин коргоосу астында болот. Кыргыз Республикасынын Президентинин арнамысы жана аброю мыйзам менен корголот.

Кыргыз Республикасынын Президентинин арнамысын жана аброюн жаманатты кылган маалыматтар таратылган учурда Кыргыз Республикасынын Башкы прокурору Кыргыз Республикасынын Президентинин макулдугу жана моралдык зыяндын суммасын алдын ала макулдашуу менен Кыргыз Республикасынын Президентинин атынан анын арнамысын жана аброюн коргоо үчүн сотко кайрылууга милдеттүү. Мында Кыргыз Республикасынын Башкы прокурору Кыргыз Республикасынын Президентинин мыйзамдуу өкүлү болуп таанылат, ал процесстик мыйзамдарда каралган доочунун, жоопкердин, жапа тартуучунун бардык укуктарынан, анын ичинде өз ыйгарым укуктарын башка жактарга өткөрүп берүү укугунан пайдаланат жана ишти сотто алып барууга анын ыйгарым укуктары атайын күбөлүктү (ишенимкатты) талап кылбайт.

(КР 2019-жылдын 15-майындагы N 61 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

Караңыз:

КР Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын 2018-жылдын 17-октябрындагы N 07-р чечими 

II Глава
Кыргыз Республикасынын Президентин мамлекеттик камсыз кылуу, тейлөө жана кайтаруу

5-статья. Кыргыз Республикасынын Президентин камсыз кылуунун жана тейлөөнүн түрлөрү

Кыргыз Республикасынын Президентин камсыз кылуунун жана тейлөөнүн төмөндөгүдөй түрлөрү белгиленет:

1) эмгек акы;

2) кызматтык туракжай;

3) атайын максаттагы транспорт;

4) атайын кайтаруу;

5) өлкөнүн ичиндеги өкүлчүлүк максаттар үчүн чыгымдарга каражат бөлүү;

6) чет мамлекеттерге барууга байланышкан чыгымдарды жабууга каражат бөлүү;

7) Президентти жана анын үйбүлөсүн атайын медициналык, санаторийлик-курорттук жана тиричилик жагынан тейлөө;

8) мамлекеттик камсыздандыруу, анын үй-бүлө мүчөлөрүн кошуп алганда;

9) мамлекеттик дача.

Кыргыз Республикасынын Президентин камсыз кылуу, тейлөө жана кайтаруу республикалык бюджеттин эсебинен жүзөгө ашырылат.

Ушул Мыйзамдын максаттарында Кыргыз Республикасынын Президентинин үй-бүлө мүчөлөрүнүн чөйрөсүнө жубайы жана жашы жетелек балдары кирет.

(КР 2019-жылдын 15-майындагы N 61 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

6-статья. Кыргыз Республикасынын Президентин жана анын үйбүлө мүчөлөрүн камсыз кылуунун жана тейлөөнүн тартиби

Бул кызматка шайланган Кыргыз Республикасынын Президенти кызматта турган мезгилинде Кыргыз Республикасынын аймагындагы резиденциялар, республиканын борборундагы кызматтык квартира (турак үй), мамлекеттик дача менен камсыз кылынат.

Кыргыз Республикасынын Президенти атайын максаттагы автомобиль транспорту, атайын жабдылган самолеттор жана вертолеттор, ошондой эле атайын жабдылган дагы башка транспорт каражаттары жана байланыш каражаттары менен камсыз кылынат.

Кыргыз Республикасынын Президентин жана анын үй-бүлө мүчөлөрүн күзөт, турак жай, транспорттук, медициналык, санаторийлик-курорттук жана ушул Мыйзамда каралган башка тейлөөлөр ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар тарабынан камсыз кылынат.

(Бөлүк КР 2019-жылдын 15-майындагы N 61 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

Туракжайды, транспорт каражаттарын жана байланыш каражаттарын күтүү, пайдалануу (ижаралоо) боюнча бардык чыгымдар мамлекеттин эсебинен жабылат.

(КР 2013-жылдын 11-октябрындагы № 190, 2019-жылдын 15-майындагы N 61 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

7-статья. Эмгек акы жана өкүлчүлүк чыгымдары

Кыргыз Республикасынын Президентинин эмгек акысы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте аныкталат.

Кыргыз Республикасынын Президентине өлкөнүн ичиндеги өкүлчүлүк чыгымдарын жана чет мамлекеттерге баруу менен байланышкан чыгымдарын жабууга анын жогорку статусуна ылайык келүүчү көлөмдө каражаттар бөлүнөт.

8-статья. Кыргыз Республикасынын Президентинин жана анын үйбүлө мүчөлөрүнүн өмүрүн жана денсоолугун камсыздандыруу

Кыргыз Республикасынын Президентинин жана анын үйбүлө мүчөлөрүнүн өмүрү жана денсоолугу мамлекеттин эсебинен камсыздандырылат.

9-статья. Кыргыз Республикасынын Президентинин эс алууга болгон укугу

Кыргыз Республикасынын Президентине ал үчүн ыңгайлуу болгон учурда кырк беш күндүк мөөнөткө аржылдык акы төлөнүүчү өргүү берилет, аны ал бөлүп-бөлүп пайдаланууга укуктуу. Өргүүгө чыкканда ага Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында аныкталган өлчөмдө бир жолку жөлөкпул төлөнөт.

10-статья. Кыргыз Республикасынын Президентин кайтаруу

Кыргыз Республикасынын Президенти жана анын үйбүлө мүчөлөрү алар туруктуу жашаган жана убактылуу болгон жерлеринде жеке күзөт менен камсыз кылынат.

Кыргыз Республикасынын Президенти туруктуу жашаган, иштеген же убактылуу болгон жерлеринде кайтаруу жана башка атайын коргоо чаралары жүргүзүлөт, имараттарга, курулуштарга, курулмаларга жана ага жакын жайгашкан аймактарга атайын режим орнотулат.

II-1 глава
Кыргыз Республикасынын Президентинин мамлекеттик резиденциясы

(Глава КР 2013-жылдын 11-октябрындагы N 190 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

10-1-статья. Кыргыз Республикасынын Президентинин мамлекеттик резиденциясынын статусу

Кыргыз Республикасынын Президентинин мамлекеттик резиденциясы мамлекеттик маанидеги режимдик мүнөздөгү объект болуп саналат жана Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан белгиленген тартипте бекитилүүчү тизмекке ылайык Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бийлик органдарынын жогорку кызмат адамдарынын убактылуу жашап туруусу үчүн арналган.

Кыргыз Республикасынын Президентинин мамлекеттик резиденциясынын ишин камсыз кылуу Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасына жүктөлөт.

(КР 2013-жылдын 11-октябрындагы N 190 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

10-2-статья. Кыргыз Республикасынын Президентинин мамлекеттик резиденциясынын кыймылсыз мүлк объекттерине карата укуктар

Кыргыз Республикасынын Президентинин мамлекеттик резиденциясынын аймагында жайгашкан кыймылсыз мүлк объекттери мамлекеттик менчик болуп саналат жана мамлекеттен ажыратууга жана менчиктештирүүгө жатпайт.

Кыргыз Республикасынын Президентинин мамлекеттик резиденциясынын аймагындагы жерлерди бөлүп берүүгө тыюу салынат.

Кыргыз Республикасынын Президентинин мамлекеттик резиденциясынын аймагында жайгашкан, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык мурда менчикке берилген кыймылсыз мүлк объекттеринин менчик ээлери аларды ээликтен ажыратууга же башкача түрдө аларды сатып алуу үчүн жактардын чектелбеген чөйрөсүнө сунуш кылууга, ошондой эле аларга ээлик кылуу, пайдалануу жана тескөө боюнча өзүнүн укугун өткөрүп берүүгө, күрөөгө коюуга жана аларды башка ыкмалар менен оордотууга укуксуз.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү Кыргыз Республикасынын Президентинин мамлекеттик резиденциясынын аймагында жайгашкан сатылуучу кыймылсыз мүлк объекттерин менчик ээлери менен макулдашылган баа боюнча сатып алуунун өзгөчө укугуна ээ.

(КР 2013-жылдын 11-октябрындагы N 190 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

10-3-статья. Өзүнө таандык болушу мүмкүн болбогон кыймылсыз мүлк объектине адамдын менчик укугунун токтотулушу

Кыргыз Республикасынын Президентинин резиденциясынын аймагында жайгашкан жана жарандык мыйзамдардын ченемдерине ылайык ага ээлик кылууга укугу жок адамдын менчигине таандык болуп калган кыймылсыз мүлк объекти ага менчик укугу пайда болгон учурдан тартып бир жылдын ичинде менчик ээси тарабынан өзүнүн ээлигинен ажыратылууга тийиш. Ээликтен ажыратуу ушул Мыйзамдын 10-2-статьясынын эрежесин сактоо менен жүргүзүлүшү керек.

Кыймылсыз мүлк объекти ушул статьянын 1-бөлүгүндө көрсөтүлгөн мөөнөттө менчик ээси тарабынан ээликтен ажыратылбаган учурларда, бул объект анын мүнөзүн жана арналышын эске алуу менен, кызыкдар мамлекеттик органдын арызы боюнча чыгарылган соттун чечими боюнча анын сот тарабынан аныкталган наркын мурдагы менчик ээсине төлөп берүү менен мамлекеттик менчикке өткөрүп берилүүгө жатат.

Кыргыз Республикасынын Президентинин мамлекеттик резиденциясынын аймагында жайгашкан кыймылсыз мүлк объектин менчик ээсинен мажбурлап алып коюуга Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген учурларда жана тартипте жол берилет.

(КР 2013-жылдын 11-октябрындагы N 190 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

III Глава
Кыргыз Республикасынын экс-президенти

Караңыз:

КР Президентинин 2011-жылдын 2-декабрындагы ПЖ N 4 "Кыргыз Республикасынын экс-президенти Р.И.Отунбаева жөнүндө" Жарлыгы

11-статья. Кыргыз Республикасынын экс-президенти

Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 67-статьясында белгиленген тартипте кызматынан четтетилген учурларды кошпогондо, өзүнүн ыйгарым укуктарын токтоткон Кыргыз Республикасынын Президенти Кыргыз Республикасынын экс-президенти деген наамга ээ болот.

Кыргыз Республикасынын экс-президенти деген наам өмүр бою сакталат.

Кыргыз Республикасынын экс-президенти мамлекеттик бийлик органдарында саясий, атайын мамлекеттик кызмат орундарын ээлөөгө, ошондой эле саясий партиянын жетектөөчү органдарындагы кызмат орундарын ээлөөгө же болбосо саясий партиянын ишине башкача түрдө катышууга тийиш эмес.

Кыргыз Республикасынын экс-президенти ушул статьянын 3-бөлүгүндө белгиленген чектөөлөрдү сактабаган учурда, Кыргыз Республикасынын Башкы прокурорунун сунуштамасы боюнча Кыргыз Республикасынын Президентинин актысы менен ага ушул Мыйзамда каралган бардык кепилдиктерди берүү, ошондой эле республикалык бюджеттин каражаттарынын эсебинен материалдык жана башка камсыз кылуу токтотулат.

(КР 2019-жылдын 15-майындагы N 61 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

Караңыз:

КР Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын 2019-жылдын 24-октябрындагы N 12-р чечими

12-статья. Кыргыз Республикасынын экс-президентинин кол тийбестиги

Кыргыз Республикасынын экс-президенти ушул статьяда белгиленген чектерде кол тийбестикке ээ. Ал Кыргыз Республикасынын Президентинин ыйгарым укуктарын аткарган мезгилинде жасаган аракеттери же аракетсиздиги үчүн жазык жоопкерчилигине тартылышы, ошондой эле буга байланыштуу кармалууга, камакка алынууга, тинтүүгө, суракка алынууга же болбосо жеке текшерүүгө дуушар кылынышы мүмкүн эмес.

Кыргыз Республикасынын экс-президентинин кол тийбестиги ал ээлеген турак жана кызматтык жайларга, ал пайдаланган транспорт каражаттарына, байланыш каражаттарына, ага таандык болгон архивдерге, башка мүлккө, документтерге, жүктөргө жана анын кат-кабарларына жайылтылат.

Кыргыз Республикасынын экс-президенти Кыргыз Республикасынын экс-президентинин статусунан ажыратылгандан кийин жазык жоопкерчилигине тартылышы мүмкүн.

Ал Кыргыз Республикасынын Президентинин ыйгарым укуктарын аткаруу мезгилинде Кыргыз Республикасынын экс-президентинин аракеттеринде кылмыш белгилери болгону жөнүндө Кыргыз Республикасынын Башкы прокурорунун корутундусу менен бышыкталган Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан коюлган өзгөчө оор кылмыш жасагандыгы жөнүндө айыптоонун негизинде гана Кыргыз Республикасынын экс-президентинин статусунан ажыратылышы мүмкүн.

Аны статусунан ажыратуу үчүн Кыргыз Республикасынын экс-президентине каршы күнөө коюу жөнүндө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин чечими депутаттардын жалпы санынын үчтөн биринин кем эмесинин демилгеси боюнча жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан түзүлгөн атайын комиссиянын корутундусу болгондо гана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарынын жалпы санынын көпчүлүгү менен кабыл алынышы керек.

Кыргыз Республикасынын экс-президентинин статусунан ажыратуу жөнүндө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин чечими Кыргыз Республикасынын экс-президентине каршы күнөө коюлгандан кийин үч айлык мөөнөттөн кечиктирилбестен, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарынын жалпы санынын үчтөн экисинен кем эмес көпчүлүгүнүн добушу менен кабыл алынышы керек. Эгерде бул мөөнөттө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин чечими кабыл алынбаса, коюлган күнөө четке кагылган болуп эсептелет.

(КР 2019-жылдын 15-майындагы N 61 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

13-статья. Кыргыз Республикасынын экс-президентинин укуктук, социалдык жана башка кепилдиктери

Кыргыз Республикасынын экс-президенти Кыргыз Республикасынын аймагынын чегинде мамлекеттик күзөт жөнүндөгү мыйзамдарда каралган чаралардын толук көлөмүндө өмүр бою мамлекеттик кайтарууда болот.

Кыргыз Республикасынын экс-президентине жака анын жубайына, багуусундагы жашы жетпеген балдарына Кыргыз Республикасынын Президенти катары өзүнүн ыйгарым укуктарын токтоткон күнү аларга акысыз берилген медициналык тейлөө укугу сакталып калат.

Кыргыз Республикасынын экс-президентине карата соттун айыптоо өкүмү күчүнө кирген учурда, ушул статьяда каралган бардык кепилдиктер токтотулат.

(КР 2005-жылдын 9-апрелиндеги N 59, 2019-жылдын 15-майындагы N 61 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

14-статья. Кыргыз Республикасынын экс-президентин материалдык жактан камсыз кылуу

Кыргыз Республикасынын экс-президенти Кыргыз Республикасынын мыйзамы менен белгиленген пенсиялык куракка жеткенге чейин Кыргыз Республикасынын Президентинин бир айлык эмгек акысынын 75 пайызынын өлчөмүндөгү акчаны өмүр бою ай сайын алып туруу, ал эми пенсия курагына жеткенде - Кыргыз Республикасынын Президентинин бир айлык эмгек акысынын 75 пайызынын өлчөмүндөгү пенсия менен камсыз болуу укугуна ээ. Мында акчалай күтүүнүн (пенсиянын) өлчөмү Кыргыз Республикасынын Президентинин эмгек акысынын өсүшүн эске алуу менен жогорулатылат.

Кыргыз Республикасынын экс-президенти пенсия курагына жеткенге чейин мамлекеттик органдагы же башка уюмдагы кызматка шайланган же дайындалган учурда ушул статьяда каралган акчалай күтүү акысын төлөп берүү ал кызматты ээлеген мезгилге карата токтотула турат, эгерде ал иштеп тапкан акы (киреше) ушул Мыйзам менен белгиленген акчалай күтүүдөн жогору болсо. Эгерде Кыргыз Республикасынын экс-президентинин жаңы иштеген жериндеги эмгек акысы (кирешеси) ушул статьяда каралган акчалай күтүүдөн төмөн болсо, анда ага белгиленген акчалай күтүү менен жаңы иштеген жеринде алган эмгек акысынын (кирешесинин) ортосундагы айырмачылык кошумча төлөнүп берилет.

Кыргыз Республикасынын экс-президенти Кыргыз Республикасынын мыйзамында белгиленген пенсия курагына жеткенде, ушул статьянын биринчи бөлүгүндө каралган пенсия ал башка иште (кызматта) иштеп тапкан эмгек акысына (кирешесине) карабастан, толук көлөмүндө төлөп берилет.

15-статья. Кыргыз Республикасынын экс-президентинин тиричилик жактан камсыз кылууга жана транспорттук тейлөөгө болгон укугу

Кыргыз Республикасынын экс-президентине мамлекеттик дачалардын бири өмүр бою пайдаланууга берилет.

Кыргыз Республикасынын экс-президенти аэропорттор менен аэровокзалдардын, темир жол вокзалдарынын жана бекеттеринин расмий адамдар жана делегациялар үчүн арналган залдарынан акысыз пайдаланууга укуктуу.

16-статья. Кыргыз Республикасынын экс-президентинин байланыш каражаттарын пайдаланышы

Кыргыз Республикасынын экс-президенти Кыргыз Республикасынын аймагында өкмөттүк байланыш жана мамлекеттик бийлик органдарынын, жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын жана уюмдардын карамагындагы байланыштын башка түрлөрүн акысыз пайдалануу укугуна жана байланыш кызматын кезексиз алуу укугуна ээ.

Кыргыз Республикасынын экс-президентинин почта жана телеграф жөнөтүүлөрүнүн бардык түрлөрү өкмөттүк разрядда жөнөтүлөт (жиберилет), иштетилет жана жеткирилет.

17-статья. Кыргыз Республикасынын көзү өткөн экс-президентинин үйбүлө мүчөлөрүнүн социалдык кепилдиктери жана аларды материалдык жактан камсыз кылуу

Кыргыз Республикасынын экс-президентинин көзү өткөндөн кийин анын үйбүлө мүчөлөрүнө анын көзү өткөн күнгө белгиленген карылык боюнча пенсиянын алты эселенген эң аз өлчөмүнө барабар болгон суммада ай сайын жөлөкпул дайындалат. Көрсөтүлгөн жөлөкпулга укуктуу болгон үйбүлө мүчөлөрүнүн чөйрөсү жана аны төлөө мөөнөтү багар-көрөрүнүн көзү өтүшүнө байланыштуу пенсияны дайындоо үчүн каралган тартипте пенсиялык мыйзамдарга ылайык аныкталат.

(Бөлүк КР 2019-жылдын 15-майындагы N 61 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

(КР 2019-жылдын 15-майындагы N 61 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

18-статья. Кыргыз Республикасынын экс-президентинин арнамысын жана аброюн коргоо

Кыргыз Республикасынын экс-президентинин арнамысы жана аброю ушул Мыйзамдын 4-статьясында белгиленген тартипте корголот.

(КР 2005-жылдын 9-апрелиндеги N 59, 2019-жылдын 15-майындагы N 61 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

IV Глава
Кыргыз Республикасынын Биринчи Президенти

 

 (КР 2005-жылдын 9-апрелиндеги № 59  Мыйзамына ылайык алынып салынган)

IV Глава
Кыргыз Республикасынын Биринчи Президенти

(КР 2005-жылдын 9-апрелиндеги N 59 Мыйзамына ылайык алынып салынган)

IV Глава
Корутунду жоболор

30-статья. Ушул Мыйзамда каралган чыгымдарды каржылоо

Ушул Мыйзамда каралган чыгымдарды каржылоо республикалык бюджеттин каражаттарынын эсебинен жүргүзүлөт.

31-статья. Ушул Мыйзамдын күчүнө кириши

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

"Эркин Тоо" газетасынын 2003-жылдын 25-июлунда N 55-56 жарыяланды

 

            Президент

Кыргызской Республики

 

А.Акаев