Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

 

 

1-тиркеме

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2018-жылдын 12-декабрындагы
№ 580
токтомуна

Салыктык отчеттуулукту электрондук документ түрүндө берүү тартиби жөнүндө
ЖОБО

Ушул жобо Кыргыз Республикасынын Салык кодексине, "Электрондук кол тамга жөнүндө", "Электрондук башкаруу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык иштелип чыкты жана салык төлөөчүлөрдүн салыктык отчеттуулукту маалыматтык система аркылуу электрондук документ түрүндө берүүсүн уюштуруунун жалпы принциптерин аныктайт.

1-глава. Жалпы жоболор

1. Ушул жобону колдонуу максатында төмөнкү негизги түшүнүктөр пайдаланылат:

маалыматтык система - маалыматтык технологияларда жана техникалык каражаттарда иштелип чыгуусун камсыз кылган жана маалыматтар базасында камтылган маалыматтардын жыйындысы;

контролдук сан - маалыматтардын аныктыгын текшерүү үчүн колдонулган жана белгилүү бир алгоритмди колдонуу менен маалыматтарды терүү боюнча эсептелген кээ бир сандык маани;

кол тамганы текшерүү ачкычынын сертификаты - күбөлөндүрүүчү орган тарабынан берилүүчү жана кол тамганы текшерүү ачкычынын кол тамганы текшерүү ачкычынын сертификатынын ээсине таандык экендигин ырастоочу электрондук документ же кагаз түрүндөгү документ;

электрондук документ жүгүртүү оператору - байланыш каналдары анын ичинде "Түндүк" ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү системасы аркылуу салык төлөөчү жана салык органынын ортосунда электрондук кол тамганы колдонуу менен электрондук документтер боюнча кызмат көрсөтүүчү уюм же жеке ишкер;

күбөлөндүрүүчү борбор - кол тамганы текшерүү ачкычынын сертификатын жасоо жана берүү боюнча иш жүргүзгөн юридикалык жак же жеке ишкер;

электрондук документ - электрондук форматта берилген, башкача айтканда, адам электрондук эсептөөчү машинаны колдонуу менен кабыл алууга мүмкүн болгон документтештирилген маалымат;

электрондук кол тамга - башка электрондук маалыматка туташтырылган жана (же) аны менен логикалык жактан байланышкан жана анын атынан маалыматка кол коюлган жакты аныктоо үчүн пайдаланылган электрондук формадагы маалымат;

электрондук документ жүгүртүү - салыктык отчеттуулукту берүү боюнча регламенттешкен процессти камсыздоочу, маалыматтык өз ара аракеттенүүнүн катышуучулары арасында байланыш каналдары боюнча электрондук документтерди алмашуу.

2. Салыктык отчеттуулукту электрондук документ түрүндө берүүдө төмөндөгүлөр электрондук документ алмашуунун катышуучулары болуп эсептелет:

1) салык төлөөчү - салыктык отчеттуулукту жөнөтүүчү;

2) салык органы - салыктык отчеттуулукту алуучу.

3. Салыктык отчеттуулукту электрондук документ түрүндө берүү салык төлөөчү тарабынан, ыйгарым укуктуу салык органынын маалыматтык системасы же электрондук документ жүгүртүү оператору аркылуу ишке ашырылат.

4. Салыктык отчеттуулукту берүү боюнча электрондук документ жүгүртүү оператору менен ыйгарым укуктуу салык органынын өз ара аракеттенүүсүнүн регламентин ыйгарым укуктуу салык органы аныктайт.

5. Салык төлөөчүнүн программалык камсыздоосу аркылуу салыктык отчеттуулукту электрондук документ түрүндө түзүү ыйгарым укуктуу салык органы тарабынан аныкталуучу форматка ылайык ишке ашат. Ыйгарым укуктуу салык органы аныкталган форматты өзүнүн расмий баракчасына жайгаштырат.

6. Электрондук документ түрүндөгү салыктык отчеттуулук Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдарында белгиленген мөөнөттө салык төлөөчү тарабынан берилет.

7. Маалыматтык система аркылуу электрондук документ түрүндө берилген салыктык отчеттуулукту кагаз түрүндө берүүгө тыюу салынат.

8. Электрондук документ түрүндө берилген салыктык отчеттуулук, Кыргыз Республикасынын электрондук башкаруу чөйрөсүндөгү мыйзамдарынын талаптарына ылайык салык төлөөчүнүн же салык органынын өкүлүнүн электрондук кол тамгасы менен ырасталат.

9. Ыйгарым укуктуу салык органы салыктык башкаруунун маалыматтык системасы аркылуу салыктык отчеттуулукту электрондук документ түрүндө кабыл алат.

10. Электрондук документ жүгүртүүнүн катышуучулары электрондук документ түрүндөгү салыктык отчеттуулуктун Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдарында аныкталган мөөнөттө жана тартипте сакталышын камсыздайт.

11. Электрондук документ түрүндө берилген, ыйгарым укуктуу салык органынын маалыматтык системасынын кагаз бетине басылып чыккан салыктык отчеттуулук төмөнкү реквизиттерди камтыйт:

1) QR-код;

2) электрондук кол тамганы текшерүү ачкычынын сертификатынын ээсинин - жетекчинин же бухгалтердин аты-жөнүн;

3) контролдук санды.

Глава 2. Салыктык отчеттуулукту электрондук документ түрүндө берүүдө электрондук документ жүгүртүүнүн катышуучуларынын өз ара аракеттенүүсү

12. Салыктык отчеттуулук электрондук документ түрүндө келип түшкөн учурдан тартып ыйгарым укуктуу салык органынын маалыматтык системасы:

1) "Иштеп чыгуу стадиясында" электрондук билдирүү даярдайт;

2) салыктык отчеттуулуктун форматтык-логикалык контролун ишке ашырат;

3) эгер, электрондук документ түрүндөгү салыктык отчеттуулук форматтык-логикалык контролдун талаптарына жооп бербесе, четке кагуу себептерин көрсөтүү менен "Четке кагылды" электрондук билдирүүсүн даярдайт;

4) электрондук документ түрүндөгү салыктык отчеттуулук форматтык-логикалык контролдун талаптарына жооп берсе, электрондук документти кабыл алуу күнүн жана убактысын көрсөтүү менен "Кабыл алынды" электрондук билдирүүсүн даярдайт. Кабыл алуу күнү жана убактысы болуп Салык төлөөчү салыктык отчеттуулукту электрондук документ түрүндө жөнөткөн күнү жана убактысы эсептелет.

13. Эгер, электрондук документ түрүндөгү салыктык отчеттуулук электрондук документ жүгүртүү оператору аркылуу берилсе, бул отчеттуулуктун жөнөтүлгөн күнү жана убактысы автоматтык түрдө электрондук документ жүгүртүү операторунун маалыматтык системасында сакталат, ал эми кабыл алуу күнү жана убактысы ыйгарым укуктуу салык органынын маалыматтык системасында сакталат.

Эгер, электрондук документ түрүндөгү салыктык отчеттуулук ыйгарым укуктуу салык органынын маалыматтык системасы аркылуу берилсе, жөнөтүү күнү жана убактысы, ошондой эле кабыл алуу күнү жана убактысы ыйгарым укуктуу салык органынын маалыматтык системасында сакталат.

3-глава. Ыйгарым укуктуу салык органынын маалыматтык системасына жеткиликтүүлүк алуунун тартиби

14. Маалыматтык системага жеткиликтүүлүк алуу үчүн салык төлөөчү ыйгарым укуктуу салык органынын расмий сайты аркылуу:

- маалыматтык системага карата жашыруун сөздү көрсөтүү менен электрондук түрдө маалымат системасына жеткиликтүүлүк берүү/калыбына келтирүү жөнүндө арызды толтурат;

- киргизилген маалыматтарды сактайт;

- маалыматтык системага жеткиликтүүлүк берүү/калыбына келтирүү жөнүндө арызды эки нускада басып чыгарып, аларга кол коёт жана салыктык каттоо жери боюнча салык органына тапшырат.

Салык органы арызды каттоодон өткөргөндөн кийин каттоодон өткөндүгү жөнүндө белгиси менен бир нускасын салык төлөөчүгө кайтарып берет.

15. Маалыматтык системага жеткиликтүүлүк берүү/калыбына келтирүү жөнүндө арыздын формасы ыйгарым укуктуу салык органы тарабынан бекитилет.

16. Маалыматтык системага жеткиликтүүлүк берүү/калыбына келтирүү жөнүндө арызына төмөнкүлөр тиркелет:

1) жеке жак - паспорттун көчүрмөсү;

2) уюм же жеке ишкер - мамлекеттик каттоо жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөсү.

17. Салык органы маалыматтык системага жеткиликтүүлүк берүү/калыбына келтирүү жөнүндө арыздын негизинде төмөнкүдөй чечим кабыл алып, салык төлөөчүгө тапшырат:

- жеткиликтүүлүк үчүн логинди көрсөтүү менен ыйгарым укуктуу салык органынын маалыматтык системасына жеткиликтүүлүк берүү жөнүндө;

- баш тартуу себептерин көрсөтүү менен жеткиликтүүлүк берүүдөн баш тартуу жөнүндө.

19. Ыйгарым укуктуу салык органына маалыматтык системага жеткиликтүүлүк берүүдөн баш тартуу үчүн негиз болуп төмөнкүлөр саналат:

1) арыз ээсинин салыктык каттоосунун жоктугу;

2) арыз ээсинин жалган ишкердиктин белгилери бар субъектилердин тизмесинде болушу.

5-глава. Электрондук документ жүгүртүүнүн катышуучуларынын жоопкерчилиги

20. Салыктык отчеттуулукту электрондук түрдө берген салык төлөөчү электрондук документ түрүндөгү салыктык отчеттуулуктун өз убагында берилиши үчүн жана андагы маалыматтардын аныктыгы жана толуктугу үчүн жоопкерчилик тартат.

21. Салыктык отчеттуулукту электрондук түрдө кабыл алган жана иштеп чыккан салык органынын кызмат адамдары алынган маалыматты андан ары колдонуу үчүн өз убагында иштеп чыгуу үчүн жеке жоопкерчилик тартышат.