Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

 

 

1-тиркеме

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2018-жылдын 31-декабрындагы
№ 666
токтомуна

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин алдындагы Пробация департаменти жөнүндө
ЖОБО

(КР Өкмөтүнүн  токтомунун редакциясына ылайык)

(КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 5-августундагы № 400, 2019-жылдын 30-декабрындагы № 722 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

1-глава. Жалпы жоболор

1. Ушул Жобо Кыргыз Республикасынын жазык-аткаруу мыйзамына ылайык пробация чөйрөсүндө иш жүргүзүүгө ыйгарым укуктуу Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин алдындагы Пробация департаментинин (мындан ары - Департамент) иш тартибин аныктайт.

2. Департамент уюштуруу-укуктук формасы боюнча Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин (мындан ары - Министрлик) ведомстволук бөлүмү болуп саналат.

3. Департамент өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыктарын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдорун, Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларын, ошондой эле ушул Жобону жетекчиликке алат.

4. Департаменттин кызматкерлери мамлекеттик жарандык кызматчылар болуп саналат.

5. Департамент юридикалык жактын укук жөндөмүнө ээ, анын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык өз алдынча балансы жана ыкчам башкаруу укугунда өзүнө бекитилген мүлкү, алыш-бериш жана башка эсептери бар.

6. Департаменттин Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик герби түшүрүлгөн, мамлекеттик жана расмий тилдерде өзүнүн аталышы бар мөөрү, белгиленген үлгүдөгү башка мөөрлөрү, штамптары жана бланктары бар.

7. Департаменттин ишин Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги контролдойт.

8. Департаменттин штаттык санын, түзүмүн, башкаруу схемасын, борбордук аппаратынын жана аймактык бөлүмдөрүнүн штаттык тизимин белгиленген штаттык санынын чегинде Министрлик бекитет.

9. Департаменттин толук аталышы:

мамлекеттик тилде: "Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин алдындагы Пробация департаменти";

расмий тилде: "Департамент пробации при Министерстве юстиции Кыргызской Республики".

Департаменттин кыскартылып аталышы:

мамлекеттик тилде: "Пробация департаменти";

расмий тилде: "Департамент пробации".

10. Юридикалык дареги: Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Ч.Айтматов көчөсү, 1.

2-глава. Департаменттин милдеттери, функциялары жана укуктары

11. Департаменттин милдеттери төмөнкүлөр:

1) коомдон обочолонтуу менен байланышпаган жазык жазаларын жана жазык-укуктук таасир этүүнүн мажбурлоо чараларын пробация жана жазык аткаруу иши чөйрөсүндөгү мыйзамдарда белгиленген тартипте аткаруу;

2) пробациялык көзөмөлдү, шарттуу соттолгондорду, жаза мөөнөтүн кийинкиге калтыруу менен соттолгондорду, түзөтүү мекемелеринен шарттуу-мөөнөтүнөн мурда бошотулган адамдарды, ошондой эле пробациялык докладды түзүү боюнча функциялардын аткарылышын көзөмөлдөө жана контролдоо;

3) пробация кардарынын ким экендигин изилдөө, жүрүм-турумун түзөө, укукка баш ийген жашоо образын калыптандыруу;

4) пробация кардарларынын укуктарын, эркиндиктерин жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын камсыздоо;

5) пробация кардарларынын укук бузууларынын алдын алуу;

6) пробация кардарларына карата социалдык жана реабилитациялык программаларды ишке ашырууну координациялоо.

(КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 5-августундагы № 400 токтомунун редакциясына ылайык)

12. Департамент төмөнкү функцияларды аткарат:

1) түзүмдүк жана аймактык бөлүмдөрдү башкаруу жана алардын ишин контролдоо;

2) мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, эл аралык жана өкмөттүк эмес уюмдар жана коомчулук менен белгиленген тартипте кызматташуу;

3) өзүнүн компетенциясынын чегинде маалымат системасынын жана пробация кардарларынын маалымат базасынын иштешин камсыз кылуу;

4) пробация органдарынын ишин уюштурууга бөлүнгөн финансылык жана материалдык каражаттарды башкаруу;

5) пробация институтун өнүктүрүүгө багытталган пландарды, долбоордук өтүнмөлөрдү иштеп чыгуу;

6) пробация иши жөнүндө статистикалык маалыматтарды жыйноо жана талдоо;

7) тейлеген тармак чөйрөсүндө укуктук пропагандалоо боюнча иш-чараларды өткөрүү;

8) пробация ишинин маселелери боюнча жарандарды, сунуштарды, арыздарды жана даттанууларды кабыл алуу;

9) пробация кардарлары жөнүндө маалыматтардын купуялуулугун камсыздоо;

10) пробация иши жөнүндө маалыматтык-сурап билүү материалдарын иштеп чыгуу жана жайылтуу;

11) пробация чөйрөсүндө ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун иштеп чыгуу;

12) кызматчыларды, волонтёрлорду кесиптик даярдоого болгон муктаждыкты аныктоо;

13) пробация органдарынын кызматчыларын жана волонтёрлорун кесиптик даярдоо жана кайра даярдоо боюнча окуу программаларын иштеп чыгуу;

14) пробация кардарларын кайра социалдаштыруу чөйрөсүндө иш-чараларды жүзөгө ашыруу;

15) пробация кардарларын алар жараны болгон мамлекеттерге өткөрүп берүү боюнча Кыргыз Республикасынын эл аралык-укуктук милдеттенмелерин аткаруу;

16) соттун өкүмдөрүн, токтомдорун, аныктамаларын, мунапыс жана ырайым кылуу жөнүндө актыларды аткаруу;

17) пробация маселелери боюнча чет өлкөлөрдүн тажрыйбасын үйрөнүү жана анын жакшы тажрыйбаларын пробация ишине киргизүү;

18) илимий-изилдөө иштерин жүргүзүү, пробация жаатында укук колдонуу тажрыйбасын талдоо;

19) пробация ишин каржылоого тийиштүү бөлүгүндө республикалык бюджеттин долбоорун түзүү боюнча сунуштарды иштеп чыгуу;

20) пробация органдарынын мүлкүн эксплуатациялоону, техникалык тейлөөнү жана кайтарууну контролдоо, аны сактоо жана сарамжалдуу пайдалануу боюнча зарыл чараларды көрүү;

21) пробация органдарында бухгалтердик жана статистикалык эсепке алууну уюштуруу, финансылык жана чарбалык операциялардын жүргүзүлүшүнүн максатка ылайыктуулугун жана алардын мыйзамга шайкештигин контролдоо, бюджеттик каражаттардын үнөмдүү жана натыйжалуу сарпталышын уюштуруу;

22) пробация чөйрөсүндөгү мыйзамдарга ылайык башка уюштуруучулук, уруксат берүүчүлүк жана контролдоо функцияларын ишке ашырат.

13. Департамент ушул Жобонун 11-пунктунда белгиленген милдеттерди аткаруу максатында төмөнкүлөргө укуктуу:

1) өз компетенциясынын жана ыйгарым укуктарынын чегинде буйруктарды, тескемелерди чыгарууга;

2) мамлекеттик органдардан, жергиликтүү мамлекеттик администрациялардан жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан, башка уюмдардан пробацияны ишке ашырууга байланышкан маалыматты белгиленген тартипте суроого жана алууга;

3) эл аралык жана өкмөттүк эмес уюмдардан техникалык, гуманитардык жана финансылык жардам алууга жана аны өз милдеттерин аткаруу максатында пайдаланууга;

4) өз атынан мүлктүк жана мүлктүк эмес жеке укуктарды алууга жана милдеттерди аткарууга, келишимдерди түзүүгө, сотто доочу жана жоопкер болууга, ыкчам башкаруу укугунда обочолонгон мүлккө ээ болууга, негизги жана жүгүртүү каражаттарына, өз алдынча баланска ээ болууга;

5) пробация тармагында семинарларды, эл аралык жана улуттук конференцияларды уюштурууга;

6) пробация тармагында маалыматтык басылмаларга ээ болууга, өзүнүн иши жөнүндө маалыматты жайгаштыруу менен веб-сайт түзүүгө жана аны үзбөй улантууга;

7) пробациялык иштин жүрүшүндө келип чыккан маселелерди чечүү максатында келишимдик негизде эксперттерди, адистерди тартууга;

8) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбеген башка укуктарды ишке ашырууга.

3-глава. Департаменттин ишин уюштуруу

14. Департаментти Кыргыз Республикасынын Юстиция министринин сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Премьер-министри кызматка дайындоочу жана кызматтан бошотуучу директор башкарат.

15. Департаменттин жана анын түзүмдүк аймактык бөлүмдөрүнүн кызматкерлери мамлекеттик кызмат чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте кызматка дайындалат жана кызматтан бошотулат.

(КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 30-декабрындагы № 722 токтомунун редакциясына ылайык)

16. Департаменттин директорунун эки орун басары бар. Директордун орун басарлары Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызмат жөнүндө мыйзамдарына ылайык кызматка дайындалышат жана кызматтан бошотулушат.

Директордун орун басарлары түздөн-түз директорго баш ийишет, бөлүштүрүлгөн милдеттердин чегинде Департаменттин ишин уюштурушат.

(КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 30-декабрындагы № 722 токтомунун редакциясына ылайык)

17. Департаменттин директору:

1) Департаменттин ишин жеке башчылык негизинде жалпы жетектейт жана Департаментке жүктөлгөн милдеттерди жана функцияларды аткарууга жеке жоопкерчиликти алат;

2) Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдары, ишканалары, мекемелери жана уюмдары, чет өлкөлүк мамлекеттер менен болгон мамилелерде Департаменттин атынан чыгат, өз компетенциясынын чегинде пробация маселелери боюнча өз ара аракеттенүү жана кызматташуу жөнүндө сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт;

3) Департаменттин ишинин ички тартибин, кызматкерлердин кызматтык милдеттерин жана волонтерлордун ишин уюштурууну аныктайт;

4) Департаменттин түзүмдүк жана аймактык бөлүмдөрү жөнүндө жоболорду бекитет;

5) директордун орун басарларынын ыйгарым укуктарын белгилейт, аларга оперативдүү, уюштуруучулук, кадрдык, финансылык, өндүрүштүк-чарбалык жана Департаменттин компетенциясына тиешелүү башка маселелерди чечүү боюнча өзүнүн ыйгарым укуктарынын бир бөлүгүн өткөрүп берүүгө укуктуу;

6) Департаменттин өзгөчө айырмаланган кызматкерлерин белгиленген тартипте ведомстволук жана мамлекеттик сыйлыктарга көрсөтөт;

7) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Департаменттин кызматкерлеринин эмгегин өбөлгөлөө жөнүндө чечим кабыл алат;

8) Департаментпш кызматкерлерине карата Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартиптик жазалардын түрлөрүн колдонот;

9) Департаменттин системасындагы аткарууга милдеттүү буйруктарды жана башка актыларды, анын ичинде башка органдардын жетекчилери менен биргеликте же макулдашуу аркылуу алардын аткарылышын уюштурат;

10) финансылык каражаттардын бөлүштүрүүчүсү болуп саналат;

11) Департаменттин алдына коюлган маселелерди чечүү үчүн башка ыйгарым укуктарды ишке ашырат.

18. Директор жок учурда аны орун басарларынын бири алмаштырат.

19. Департаменттин кызматкерлери жана персоналы менен болгон эмгек мамилелерин укуктук жөнгө салуу Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызмат чөйрөсүндөгү мыйзамдарына, Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексине, Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларына жана Министрликтин актыларына ылайык ишке ашырылат.

(КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 30-декабрындагы № 722 токтомунун редакциясына ылайык)

20. Департаменттин кызматкерлери аларга жүктөлгөн эмгек милдеттерин аткарбаса же так аткарбаса, мыйзамсыз иш-аракеттерди (аракетсиздик) жасаса, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык материалдык, тартиптик, жазыктык жана башка жоопкерчиликти тартат.

4-глава. Корутунду жоболор

21. Департаменттин борбордук аппаратын, аймактык бөлүмдөрүн кармоого кеткен чыгымдарды каржылоо республикалык бюджеттин каражаттарынын, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдары тыюу салбаган башка каражаттардын эсебинен ишке ашырылат.

22. Департамент белгиленген тартипте финансылык каражаттардын эсебин жүргүзөт жана отчет берет, тийиштүү органдарга статистикалык, бухгалтердик жана башка отчёттуулук маалыматтарын даярдоону жана берүүнү камсыздайт.

23. Департамент Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексине ылайык кайра түзүлөт жана жоюлат.

24. Департаменттин иши токтогон учурда анын ишинде пайда болгон документтер "Кыргыз Республикасынын улуттук архив фонду жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык пайдаланылат жана сакталат.