Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

 

 

Тиркеме

(Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2019-жылдын 9-январындагы
№ 5
токтомуна)

Кыргыз Республикасынын Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин алдындагы "Транском" мамлекеттик мекемеси жөнүндө
ЖОБО

1. Жалпы жоболор

1. Кыргыз Республикасынын Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин алдындагы "Транском" мамлекеттик мекемеси (мындан ары - Мекеме) "Электрондук башкаруу жөнүндө", "Электрондук колтамга жөнүндө" жана "Электр жана почта байланышы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык түзүлгөн.

2. Мекеменин уюштуруучусу болуп Кыргыз Республикасынын Өкмөтү саналат.

3. Мекеме өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдорун жана буйруктарын, Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларын, Кыргыз Республикасынын Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин актыларын, ошондой эле ушул Жобону жетекчиликке алат.

4. Мекеме уюштуруу-укуктук формада түзүлгөн юридикалык жак болуп саналып, ага бекитилип берилген мамлекеттик мүлктү ыкчам башкарууну жүзөгө ашырат, Кыргыз Республикасынын банктарында эсептешүү, валюталык жана башка эсептерди белгиленген тартипте ачуу укугуна ээ болот.

5. Мекеме толук чарбалык эсеп принциптеринде иштеп, өз алдынча баланска ээ болуп, келишимдерди түзүүгө жана бүтүмдөрдү жасоого, мүлктүк жана жеке мүлктүк эмес укуктарга ээ болууга, сот органдарында доогер жана жоопкер болууга жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана ушул Жобого ылайык жоопкерчилик тартууга укуктуу.

6. Мекеме мамлекеттик жана расмий тилдерде өзүнүн аталышы жазылган штамптарга, бланктарга, логотипке жана башка атрибутка ээ.

7. Мекеменин толук аталышы:

- мамлекеттик тилде:

"Кыргыз Республикасынын Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин алдындагы "Транском" мамлекеттик мекемеси";

- расмий тилде:

"Государственное учреждение "Транском" при Государственном комитете информационных технологий и связи Кыргызской Республики".

8. Мекеменин юридикалык дареги: 720040, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Абдумомунов көчөсү, 205.

2. Мекеменин максаты, милдеттери жана функциялары

9. Мекеменин максаты мамлекеттик жана жергиликтүү маалыматтык системалардын, ресурстардын, базалардын жана маалымат базаларынын ведомстволор аралык жана региондор аралык өз ара аракеттенүүсүн камсыз кылган мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын маалыматтык системаларын камтыган, ошондой эле маалыматтарды, анын ичинде Кыргыз Республикасынын Евразия экономикалык бирлигине кирүүсүнө жана башка эл аралык бирикмелерге катышуусуна байланышкан маалыматтарды мамлекеттер аралык жана ведомстволор аралык алмашууну ишке ашырган Кыргыз Республикасынын маалыматтык-коммуникациялык инфратүзүмүнүн бирдиктүү комплексин түзүү болуп эсептелет.

10. Мекеменин милдеттери төмөнкүлөр болуп саналат:

- Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарына жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына маалыматтык-коммуникациялык технологиялар жана байланыш чөйрөсүндөгү кызмат көрсөтүүлөрдүн комплексин берүү, ведомстволор аралык байланыш кызматтарын көрсөтүүнү натыйжалуу жана үзгүлтүксүз камсыз кылуу;

- мамлекеттик жана жергиликтүү маалыматтык системалардын, ресурстардын, маалымат базаларынын жана банктарынын ведомстволор аралык жана региондор аралык өз ара аракеттенүүсүн түзүү, интеграциялоо жана уюштуруу;

- жол чарбасы ишканаларынын өндүрүштүк-чарбалык иш процессинде, байланыш жана транспорт чөйрөсүндө автоматташтырылган маалыматтык-коммуникациялык системаны жана байланыштын технологиялык каражаттарын уюштуруу жана ишке киргизүү, ошондой эле аларды андан ары пайдалануу;

- Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын маалыматтык-коммуникациялык инфратүзүмүн өнүктүрүү жана тейлөө;

- эл аралык маалыматтык системаларга интеграцияланган Кыргыз Республикасынын маалыматтык системаларын түзүү жана маалыматтык ресурстарды пайдалануунун натыйжалуулугун арттыруу;

- тийиштүү маалыматты мамлекеттер аралык жана ведомстволор аралык алмашууну, анын ичинде Кыргыз Республикасынын Евразия экономикалык бирлигине киришине байланышкан маалыматтарды алмашууну камсыз кылуу;

- Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарына жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына ведомстволор аралык байланыш кызматтарын көрсөтүүдө өз компетенциясынын чегинде инженердик-техникалык коопсуздукту жана купуялуулукту камсыз кылуу;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында тыюу салынбаган башка милдеттерди ишке ашыруу.

11. Мекеменин функциялары болуп төмөнкүлөр саналат:

- Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарында жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында маалыматтык-коммуникациялык технологиялар жана байланыш чөйрөсүндөгү бирдиктүү техникалык саясатты жүргүзүүгө көмөктөшүү;

- маалыматтык алмашуу максатында эл аралык, улуттук жана эки тараптуу долбоорлорду даярдоонун жана ишке ашыруунун алкагында Кыргыз Республикасы тарабынан пайдаланылган программалык-аппараттык каражаттарды жана телекоммуникациялык жабдууларды коштоо жана техникалык тейлөө боюнча маалыматтык-коммуникациялык кызматтарды көрсөтүү;

- маалыматтык алмашуу максатында мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын маалыматтык-коммуникациялык системаларын туташтыруу, ыңгайлаштыруу, ишке киргизүү жана иштөөсүн камсыздоо боюнча жумуштарды аткаруу, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын колдоо жана коштоо;

- маалыматтык-коммуникациялык инфратүзүмдү, телекоммуникациялык тармактарды, техникалык каражаттарды жана маалыматташтыруу системаларын долбоорлоо, иштеп чыгуу, монтаждоо, коштоо, пайдалануу жана техникалык тейлөө боюнча ишти жүзөгө ашыруу, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдары менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ортосундагы электрондук ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү үчүн локалдуу жана глобалдуу маалымат сактагычтарын түзүү;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык долбоорлонуучу, иштелип чыгуучу, ишке киргизилүүчү техникалык каражаттардын жана маалыматташтыруу системаларынын маалыматтык коопсуздугун камсыздоо боюнча иштерди жүргүзүү;

- мамлекеттик маалыматтык системаларды модернизациялоого багытталган программалык камсыздоону иштеп чыгуу жана техникалык жактан колдоо;

- мамлекеттик маалыматтык системалардын абалына мониторинг жүргүзүү;

- маалыматтык-коммуникациялык технологиялар жаатындагы долбоордук документтердин экспертизасын жүргүзүү;

- Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарына жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына маалыматтык-коммуникациялык технологиялар жана байланыш жаатындагы маркетингдик изилдөөлөрдү жүргүзүү жана консультациялык кызматтарды көрсөтүү;

- Мекеменин компетенциясына кирген маселелер боюнча конференцияларды, семинарларды, көргөзмөлөрдү жана башка иш-чараларды уюштуруу;

- маалыматтык-коммуникациялык технологиялар жана байланыш жаатында илимий-изилдөө жана инновациялык иштерди жүргүзүү;

- Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын маалыматтык системаларын, ресурстарын, маалымат базаларын жана банктарын байланыш каналдары менен камсыздоо;

- бөлүнгөн телефон тармагына кошуу укугу берилген абоненттерди байланыш менен камсыз кылуу;

- маалыматтык-коммуникациялык технологиялар жана байланыш чөйрөсүндөгү техникалык тапшырмалардын, техникалык шарттардын долбоорлорун жана башка долбоордук документтерди иштеп чыгуу;

- мамлекеттик башкаруу чөйрөсүндөгү программалык камсыздоону иштеп чыгуу жана ишке киргизүү;

- автоматташтырылган маалыматтык системаларды камсыздоочу заманбап каражаттарды тестирлөө жана ишке киргизүү;

- ведомстволор аралык байланыш аркылуу жиберилген маалыматтын купуялуулугун камсыздоо;

- Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын маалыматтык системаларында, ресурстарында, маалымат базаларында жана банктарында пайдаланылган программалык-аппараттык каражаттардын жана телекоммуникациялык жабдуулардын техникалык талаптарга, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мамлекеттик маалыматтык системаларын, ресурстарын, маалымат базаларын жана банктарын түзүү, өнүктүрүү, пайдаланууга берүү, пайдалануу жана пайдалануудан чыгаруу тартибинин талаптарына шайкеш келишине корутундуларды берүү;

- ведомстволор аралык байланыш кызмат көрсөтүүлөрүн натыйжалуу жана үзгүлтүксүз берүү үчүн техникалык каражаттарды даярдоо жана камсыздоо;

- Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарына, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына, ошондой эле менчигинин түрүнө карабастан жеке жана юридикалык жактарга маалыматтык-коммуникациялык технологиялар жана байланыш чөйрөсүндөгү консультациялык кызматтарды көрсөтүү;

- ири көлөмдөгү маалыматтарды сактоо жана иштетүү үчүн долбоорлорду даярдоо жана жүзөгө ашыруу;

- маалыматтык-коммуникациялык технологиялар жана байланыш чөйрөсүндөгү иштин артыкчылыктуу багыттарын жүзөгө ашыруу үчүн чет элдик инвестицияларды тартууга көмөктөшүү;

- Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдары жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, эл аралык уюмдар, менчигинин түрүнө карабастан башка юридикалык жактар үчүн маалыматтык-коммуникациялык технологиялар жана байланыш чөйрөсүндөгү долбоорлорду иштеп чыгуу, жүзөгө ашыруу, пайдалануу, администрациялоо жана коштоо;

- Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын маалыматтык системаларынын, ресурстарынын, маалымат базаларынын жана банктарынын администраторлоруна методологиялык колдоо көрсөтүү;

- Мекеменин каталогунда маалыматтык системаларды, ресурстарды, маалымат базаларын жана банктарын каттоо, маалыматтык-коммуникациялык технологиялар жана байланыш чөйрөсүндөгү долбоорлорду жүзөгө ашыруунун жүрүшүндө өзүнүн отчет берүүсүн жана статистикасын жүргүзүү;

- Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын долбоорлорун, маалыматтык-коммуникациялык технологиялар жана байланыш чөйрөсүндөгү мамлекеттик стандарттардын жана техникалык шарттардын долбоорлорун иштеп чыгууга катышуу;

- Мекеменин милдеттеринин аткарылышын камсыздоочу башка функцияларды аткаруу.

3. Мекеменин укуктары жана милдеттери

12. Мекеме ушул Жободо аныкталган милдеттерин жана функцияларын ишке ашыруу үчүн төмөнкүлөргө укуктуу:

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте юридикалык жана жеке жактардан материалдык ресурстарды, мүлктөрдү сатып алууга;

- мамлекеттик маалыматтык системалардын, ресурстардын, маалымат базаларынын жана банктардын коопсуздугун, алардын бүтүндүгүн, жеткиликтүүлүгүн жана купуялуулугунун камсыздоо, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарындагы жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарындагы маалыматтык-коммуникациялык технологияларды пайдалануу маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын компетенттүү мамлекеттик органдары менен өз ара аракеттенүүгө;

- радио жыштыктарын, радио жыштык тилкелерин бөлүштүрүүнү жана ыйгарууну ишке ашырган тиешелүү мамлекеттик органдардан артыкчылыктуу негизде алууга;

- белгиленген тартипте калкка, мамлекеттик бийлик органдарына жана менчигинин уюштуруу-укуктук формасына карабастан юридикалык жактарга өз компетенциясынын чегинде кызматтарды көрсөтүүгө;

- материалдык ресурстарды, мүлктү, анын ичинде негизги каражаттарды Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте жеке жана юридикалык жактардан накталай жана накталай эмес эсептешүү менен сатып алууга;

- ыкчам башкаруу укугунда берилген мамлекеттик мүлктү менчик ээсинин макулдугу менен күрөөгө коюуга;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте юридикалык жана жеке жактар менен эсептешүүлөрдү, анын ичинде накталай эмес эсептешүүлөрдү жүргүзүүгө;

- өзгөчөлөнгөн мүлккө ээ болууга;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык тышкы экономикалык иш жүргүзүүгө;

- белгиленген тартипте жарандар менен эмгек келишимдерин, мөөнөттүү эмгек келишимдерин, подряд келишимдерин жана башка жарандык-укуктук келишимдерди түзүүгө;

- жалпыга жеткиликтүү болушу үчүн контакт-борборлорду жана колл-борборлорду түзүүгө;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте Кыргыз Республикасынын аймагында жана аймагынан сырткары жактарда филиалдарды жана өкүлчүлүктөрдү түзүүгө;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте Кыргыз Республикасында жана андан сырткары юридикалык жана жеке жактардан коммерциялык жана башка негизде алынган кредиттик каражаттарды пайдаланууга;

- жарнама берүүчү катары чыгууга;

- ыкчам башкаруу укугунда өзүнө таандык болгон жабдууларды, транспорт каражаттарын, инвентарды жана башка материалдык баалуулуктарды Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жана менчик ээсинин макулдугу менен юридикалык жана жеке жактарга ижарага берүүгө, убактылуу акысыз пайдаланууга берүүгө;

- Кыргыз Республикасынын аймагында жаңы муундагы заманбап телекоммуникациялык тармактарды түзүүгө жана аларды дүйнөлүк коммуникациялар тармагына интеграциялоого;

- жаңы муундагы өтө жогорку ылдамдыктагы телекоммуникациялык тармактын базасында түзүлгөн административдик байланыш тармагын ишке киргизүүгө;

- керектөөчүлөргө Кыргыз Республикасынын аймагында жана анын аймагынан сырткары телекоммуникациялык кызматтарды көрсөтүүгө;

- шаар аралык жана эл аралык телекоммуникациялык тармактардын операторлору катары башка мамлекеттердин байланыш администрациялары, керектөөчүлөр, эл аралык уюмдар менен эл аралык электр байланыш регламентине ылайык иш жүргүзүүгө, төмөнкүлөр боюнча эсептешүү укугу менен:

магистралдык жана эл аралык байланыш линияларын долбоорлоо, куруу жана пайдалануу;

"Интернет" тармагына жетүү боюнча кызматтарды көрсөтүү;

мобилдик байланыш кызматтарын көрсөтүү;

маалыматтарды жана билдирүүлөрдү зымсыз берүү кызмат көрсөтүүлөрүн ишке киргизүү, пайдалануу;

транкингдик байланыш системаларын ишке киргизүү жана пайдалануу;

геостационардык байланыш спутниктеринин радио жыштык спектрин пайдалануу;

курулуш-монтаждоо, оңдоп-түзөө жана пайдаланууга берүү жумуштарын жүргүзүү;

маалыматтык-коммуникациялык технологиялар жаатында метрологиялык ишти аткаруу;

телекоммуникациялык жабдууларды сатуу;

- жумушчу жана башка топторду, комиссияларды түзүүгө;

- белгиленген тартипте эл аралык финансылык жана башка уюмдардын гранттарын жана каражаттарын тартууга;

- Мекеменин кызматкерлерине консультация берүү, окутуу жана башка максаттар үчүн адистерди келишимдик негизде ишке тартууга;

- эл аралык конференцияларга, семинарларга, көргөзмөлөргө катышуу үчүн Мекеменин кызматкерлерин командировкага жиберүүгө;

- Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынан, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан, ишканалардан, мекемелерден жана уюмдардан зарыл маалыматты белгиленген тартипте суроого жана алууга;

- Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдары жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен, ошондой эле менчигинин түрүнө карабастан юридикалык жана жеке жактар менен Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык өз ара аракеттенүүгө.

13. Мекеме Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, Мекеменин максаттарына жана милдеттерине каршы келбеген башка иштерди жүргүзүүгө укуктуу.

14. Мекеме төмөнкүлөргө милдеттүү:

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, Мекеменин жамааттык келишимине жана түзүлгөн келишимдерге ылайык өз милдеттерин аткарууга;

- Мекеменин отчетторун салык органдарына өз убагында берүүгө жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында аныкталган тартипте жана өлчөмдөрдө салыктарды төлөөгө;

- ыкчам башкарууга берилген мамлекеттик мүлктүн сакталышын камсыз кылууга.

15. Мекеме ушул Жободо каралбаган жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбеген башка укуктарга жана милдеттерге да ээ болушу мүмкүн.

4. Мекемени башкаруу

16. Мекеменин ишин жалпы координациялоону Кыргыз Республикасынын Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитети ишке ашырат.

17. Мекеменин ишине жалпы жетекчиликти Мекеменин директору ишке ашырат.

18. Директор Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте Кыргыз Республикасынын Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин төрагасынын сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Премьер-министри тарабынан кызматка дайындалат жана кызматтан бошотулат.

19. Мекеменин директору Мекеменин атынан иш жүргүзүп, ишеним катсыз келишимдерди түзөт, анын ичинде эмгек келишимдерин түзөт, ишеним каттарды берет, банктарда алыш-барыш жана башка эсептерди ачат, ушул Жободо белгиленген чектерде каражаттарды башкаруу укугунан пайдаланат, белгиленген тартипте Мекеменин кызматкерлерин кызматка дайындайт жана кызматтан бошотот, Мекеменин бардык кызматкерлери үчүн милдеттүү болгон буйруктарды, тескемелерди чыгарат жана көрсөтмөлөрдү берет.

20. Мекеменин кызматкерлеринин иш жана эс алуу режими, аларды социалдык камсыздоо жана камсыздандыруу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын ченемдери жана Мекеменин жамааттык келишиминин жоболору менен жөнгө салынат.

21. Мекеменин түзүмү, штаттык ырааттамасы Мекеменин директорунун сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитети тарабынан бекитилет. Мекеменин кирешелеринин жана чыгымдарынын сметалары Кыргыз Республикасынын Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитети менен макулдашылат.

22. Мекеменин директору соттордо ишеним катсыз Мекеменин кызыкчылыктарын көздөө укугуна, юридикалык жана жеке жактар менен мамилелерде Мекеменин атынан чыгуу укугуна ээ.

23. Мекеменин директору Мекемеге жүктөлгөн милдеттердин жана функциялардын аткарылышы үчүн жеке жоопкерчилик тартат.

24. Мекемеде директордун эки орун басарынын кызмат орду каралган, алар белгиленген тартипте Мекеменин директорунун сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин төрагасы тарабынан кызматка дайындалат жана кызматтан бошотулат. Мекеменин директорунун орун басарлары өз ыйгарым укуктарын Мекеменин директору берген ишеним каттын негизинде жана директор тарабынан бекитиле турган алардын ортосундагы бөлүштүрүлгөн милдеттерине ылайык ишке ашырышат.

5. Эсепке алуу, пландаштыруу, отчеттуулук

25. Мекеме Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана Мекеменин жамааттык келишиминде белгиленген тартипте бухгалтердик эсепти жүргүзөт.

26. Мекеме өз ишин иштелип чыккан иш пландарынын негизинде жүргүзөт. Мекеменин келечектүү иш пландары Кыргыз Республикасынын Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин төрагасы тарабынан бекитилет. Мекеменин жылдык жана күндөлүк иш пландарын Мекеменин жамааттык келишиминин жоболорун эске алуу менен Мекеменин директору бекитет.

27. Мекеме белгиленген тартипте Кыргыз Республикасынын Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетине финансы-чарбалык ишинин жыйынтыгы жөнүндө отчет берет.

6. Мекеменин мүлкү

28. Мекеменин мүлкү мамлекеттин менчиги болуп саналат.

29. Мекеменин мүлкүн негизги фонддор жана жүгүртүү каражаттары, ошондой эле наркы Мекеменин өзүнчө балансында чагылдырган башка материалдык байлыктар түзөт.

30. Мекеменин кирешелерин жана мүлкүн түзүү булактары төмөнкүлөр болуп саналат:

- ыкчам башкаруудагы мүлк;

- гранттар, банктардын жана башка кредит берүүчүлөрдүн кредиттери;

- юридикалык жана жеке жактардын ыктыярдуу төгүмдөрү;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында тыюу салынбаган башка кирешелер.

31. Мекеме Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген чектерде ага бекитип берилген мүлккө ээлик кылуу, пайдалануу жана башкаруу укугун жүзөгө ашырат.

32. Мекеме өзүнө бекитип берилген мүлктү жана ага смета боюнча бөлүнгөн каражаттардын эсебинен сатып алынган мүлктү бул мүлктүн менчик ээсинин макулдугу менен ээликтен ажыратууга же башка ыкма менен тескөөгө укуктуу. Мекеменин кирешелерин бөлүштүрүү тартибин анын мүлкүнүн менчик ээси аныктайт.

33. Ыкчам башкаруу укугунда Мекемеге бекитип берилген мүлктүн менчик ээси ашыкча же арналышы боюнча пайдаланылбаган мүлктү алып коюуга жана аларды өзүнүн кароосу боюнча тескөөгө укуктуу.

34. Мекеме алган кирешелер, ошондой эле ал кирешелердин эсебинен сатылып алынган мүлк Мекеменин өз алдынча башкаруусуна келип түшөт жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык пайдаланылат.

35. Мекеменин кирешелери Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте бөлүштүрүлөт.

7. Мекемени өзгөртүп уюштуруу жана жоюу

36. Мекемени жоюу жана өзгөртүп уюштуруу Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечими менен ишке ашырылат.

37. Мекемени жоюуда кредит берүүчүлөрдүн талаптарын канааттандыргандан кийинки Мекеменин калган мүлкү Уюштуруучуга өткөрүп берилет.

38. Мекеменин иши токтотулганда анын ишинин жүрүшүндө пайда болгон документтер "Кыргыз Республикасынын Улуттук архив фонду жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык сакталат жана пайдаланылат.