Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

 

 

Тиркеме

 

 

(Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2019-жылдын 28-январындагы
№ 20
токтомуна)

Кыргыз Республикасынын техникалык регламенттеринин талаптарына шайкештик жөнүндө декларацияны кабыл алуунун тартиби жөнүндө
ЖОБО

1. Ушул Жобо Кыргыз Республикасынын техникалык регламенттеринин талаптарына шайкештик жөнүндө декларацияны кабыл алуунун тартибин аныктайт.

2. Шайкештик жөнүндө декларация продукцияны өндүрүүчүнүн же дилердин өздөрүнүн далилдеринин негизинде же өздөрүнүн далилдеринин жана үчүнчү тараптын катышуусу менен алынган далилдердин негизинде кабыл алынат.

3. Өндүрүүчү/дилер, импортер шайкештик жөнүндө декларацияны продукциянын белгиленген милдеттүү талаптарга шайкештигин тастыктаган документтердин негизинде кабыл алат.

Өндүрүүчү/дилер, импортер төмөнкү схемалардын ичинен декларациялоо схемасын тандап алууга укуктуу:

1) Д 1 схемасын продукциянын шайкештиги жөнүндө декларацияны кабыл алууда ата мекендик же чет элдик аны өндүрүүчүнүн же Кыргыз Республикасында белгиленген тартипте катталган чет элдик өндүрүүчүнүн өкүлүнүн (мындан ары - дилер) өзүнүн далилдеринин негизинде колдонуу сунушталат. Мында декларацияны кабыл алуучу өндүрүүчү/дилер, импортер продукциянын коопсуздуктун милдеттүү талаптарына шайкештигин тастыктоо максатында өз алдынча далил базасын түзөт. Далилдер катары төмөндөгүлөр пайдаланылышы мүмкүн: техникалык документтер; өз алдынча сыноолордун жана ченөөлөрдүн жыйынтыктары; сырьёго, материалдарга, комплекттөөчү буюмдарга шайкештик сертификаттары же сыноо протоколдору; бул продукция үчүн ченемдик укуктук актыларда каралган жана ыйгарым укуктуу органдар жана уюмдар тарабынан берилген документтер (гигиеналык корутундулар, ветеринардык күбөлүктөр, өрт коопсуздугунун сертификаттары (сыноолордун протоколдору) жана башкалар); декларациялануучу продукциянын милдеттүү талаптарга шайкештиги жөнүндө билдирүүгө негиз катары кызмат кылган башка документтер. Шайкештик жөнүндө декларация продукцияны өндүрүүчү/дилер, импортер белгилеген мөөнөткө, бул продукцияны чыгаруунун пландаштырылган мөөнөтүнө же партияны сатуу мөөнөтүнө негизденип, бирок 3 жылдан ашпаган мөөнөткө кабыл алынат.

2) Д 2 схемасын продукциянын шайкештиги жөнүндө декларацияны кабыл алууда өндүрүүчү/дилер өздөрүнүн далилдеринин жана үчүнчү тараптын катышуусу менен алынган далилдердин негизинде колдонуу сунушталат. Мында өздөрүнүн далилдерине кошумча техникалык документтердин комплектисине үчүнчү тарап өткөргөн декларациялануучу продукциянын сыноо (аккредиттелген сыноо лабораторияларында) протоколдору киргизилет.

3) Д 2а схемасын Д 2 схемасындагыдай эле шарттарда колдонуу сунушталат, бирок өздөрүнүн жана үчүнчү тараптын катышуусу менен алынган далилдерге кошумча өндүрүүчү/дилер, импортер менчик өндүрүшүнүн продукциясынын же анын курамдык бөлүктөрүнүн (келишимдер боюнча алынуучу) сапат менеджмент системасынын сертификатын берет. Д 2 жана Д 2а схемалары боюнча шайкештик жөнүндө декларациялар ошондой эле 3 жылга чейинки мөөнөткө кабыл алынышы мүмкүн.

4. Шайкештик жөнүндө декларация бир өндүрүүчү чыгарган жана ченемдик укуктук актынын жана/же стандарттын коопсуздук талаптары боюнча декларациялануучу бир продукцияга же бирдей продукциянын тобуна карата кабыл алынат, мында шайкештик жөнүндө декларацияга (зарылдыкка жараша) колдонулушу жайылтыла турган ошол продукциянын тизмесин камтыган тиркеме жана (же) шайкештик жөнүндө декларацияга кирбеген декларацияга карата кошумча маалыматтар таризделет.

5. Шайкештик жөнүндө декларация бул продукцияны чыгаруунун пландалган мөөнөтүнө, продукциянын партиясынын жарамдуулук мөөнөтүнө же сатуу мөөнөтүнө негизденип, продукцияны өндүрүүчү/дилер, импортер белгилеген, бирок 3 жылдан ашпаган мөөнөткө кабыл алынат.

6. Өндүрүүчү/дилер, импортер тарабынан шайкештик жөнүндө декларация белгиленген форма боюнча кабыл алынат жана Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин Оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөл департаментине жана анын аймактык бөлүмдөрүнө же продукцияны сертификаттоо боюнча аккредиттелген органга (мындан ары - каттоочу органдар) ушул Жобонун тиркемесинде белгиленген форма боюнча кабарлоо менен тапшырылат.

7. Каттоого жиберилүүчү шайкештик жөнүндө декларацияга кабарлоо жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык юридикалык жактын мамлекеттик каттоосун же жеке жактын жеке ишкер катары мамлекеттик каттоосун ырастоочу документтердин көчүрмөлөрү, ошондой эле продукциянын белгиленген талаптарга шайкештигин тастыктаган далилдөөчү материалдардын көчүрмөлөрү (сыноолордун, өлчөөлөрдүн, изилдөөлөрдүн жыйынтыгы) тиркелүүгө тийиш, эгерде техникалык регламенттерде же ченемдик укуктук актыларда жана/же стандарттарда сыноолорду, өлчөөлөрдү, изилдөөлөрдү жүргүзүү каралса.

Чет өлкөлүк өндүрүүчүнүн/дилердин, импортердун функцияларын аткаруучу адам чет өлкөлүк өндүрүүчү менен алар берүүчү продукциянын техникалык регламенттердин талаптарына шайкештигин камсыздоо боюнча жоопкерчилигин караган келишимдин көчүрмөсүн кошумча берет.

8. Каттоочу орган 3 иш күндүн ичинде төмөнкүлөргө милдеттүү:

1) Шайкештиги милдеттүү түрдө тастыкталуучу продукциялардын тизмегинде продукциянын бул түрүнүн бар экендигин текшерүүгө;

2) өндүрүүчүнүн/дилердин, импортердун шайкештик жөнүндө декларацияны кабыл алууга укуктуулугун текшерүүгө;

3) бул продукциянын шайкештигин тастыктоо үчүн каралган документтердин толуктугун жана тууралыгын текшерүүгө;

4) белгиленген тартипте күбөлөндүрүлгөн, ыйгарым укуктары бар органдар тарабынан берилген ушул продукция үчүн каралган бардык документтердин көчүрмөлөрүнүн болушун текшерүүгө;

5) шайкештик жөнүндө декларациянын толтурулушунун тууралыгын текшерүүгө.

Документтерди текшерүүнүн жыйынтыгы оң болсо, каттоочу орган шайкештик декларациясын каттоого алат, ал эми документтерди текшерүүнүн жыйынтыгы терс болгон учурда - өндүрүүчүгө/дилерге, импортерго белгиленген талаптарга шайкеш келбеген жыйынтыктарды жоюу зарылдыгы жөнүндө билдирет.

Шайкештик жөнүндө декларация каттоочу органдын реестринде катталган учурдан тартып күчүнө кирет.

9. Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин алдындагы Оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдөө департаменти тарабынан шайкештик жөнүндө декларацияны каттоо үчүн акы алынбайт. Продукцияны сертификаттоо боюнча аккредиттелген органдар тарабынан жумуштарга жана кызмат көрсөтүүлөргө мыйзамдарда белгиленген тартипте бекитилген тарифтер боюнча акы алынат.

10. Каттоо каттоочу органдын идентификациялык белгисин (кодун) жана каттоочу орган жүргүзүүчү реестрге ылайык шайкештик жөнүндө декларациянын катар номерин камтуучу каттоо номерин шайкештиги жөнүндө декларацияга ыйгаруу аркылуу ишке ашырылат.

Реестрге шайкештик жөнүндө декларацияны кабыл алган уюмдун аталышы же жеке ишкердин аты-жөнү, шайкештиги тастыкталган продукциянын түрү, партиядагы бирдиктердин саны (салмагы) же өндүрүштүн түрү жана шайкештик жөнүндө декларациянын колдонуу мөөнөтү толтурулат.

11. Шайкештик жөнүндө декларация өзүн кабыл алганда негиз болгон документтер менен бирге өндүрүүчүдө/дилерде, импортердо колдонулуу мөөнөтү бүткөндөн кийин 3 жылдан кем эмес сакталат.

Катталган шайкештик жөнүндө декларациянын көчүрмөсү жана аны кабыл алганда негиз болгон документтер каттоочу органда декларациянын колдонулуу мөөнөтүндө сакталат.

12. Шайкештик жөнүндө декларация продукцияны өндүрүүчү/дилер, импортер тарабынан Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте шайкештик белгиси менен маркалоо үчүн негиз болуп саналат.

13. Шайкештик жөнүндө декларацияда көрсөтүлгөн документтер өзгөргөндө, ошондой эле кайра уюшулганда өндүрүүчү/дилер, импортер шайкештик жөнүндө жаңы декларацияны толтурууга жана аны каттоого ошол эле каттоочу органга белгиленген тартипте берүүгө милдеттүү.

14. Өндүрүүчүлөр/дилерлер, импортерлор продукцияны башка юридикалык же жеке жактарга берүүдө аларга шайкештик жөнүндө декларациянын көчүрмөсүн беришет, анда: көчүрмө кимге берилгени, товардык-транспорттук накладнойдун номери жана ушул көчүрмө берилген партиянын конкреттүү көлөмү, көчүрмө ким тарабынан берилгендиги аты-жөнүн, күнүн көрсөтүү, шайкештик жөнүндө декларациянын көчүрмөсүнүн каалаган бетине кол коюу жана мөөр (ал бар болсо) басуу менен көрсөтүлөт.

Продукциянын алынган партиясын башка соода уюмдарына же жеке жактарга андан ары сатуу үчүн берүүдө (сатууда) шайкештик жөнүндө декларациянын көчүрмөсү менен продукциянын партиясын алган юридикалык же жеке жак түп нускасын кармаган адамдан декларациянын көчүрмөлөрүнүн тиешелүү санын сатып алат, аларды берүүдө жогоруда аталган маалыматтар да чагылдырылат.

Сериялуу өндүрүлгөн продукцияны фирмалык дүкөндөргө жеткирүүдө же түзүлгөн келишимдер (контракттар) боюнча бир эле соода түйүндөрүнө дайыма жеткирүүдө партиянын көлөмүн көрсөтпөстөн декларациянын колдонулуу мөөнөтүнө көчүрмөнү бир жолу берүүгө жол берилет. Көчүрмөдө келишимге (контрактка) шилтеме жасалат.

15. Катталган шайкештик жөнүндө декларациянын ээси шайкештик жөнүндө декларациялардын берилген көчүрмөлөрүнүн эсебин жүргүзүүгө тийиш. Мында төмөнкү маалыматтар катталат: көчүрмө кимге берилди, көчүрмөнү алган адамдын колу; шайкештик жөнүндө декларациянын көчүрмөсүнүн бланкынын эсепке алуу номери. Декларациянын тиркемелери болсо, тиешелүү түрдө бул тууралуу да жазылат.

16. Ушул Жобонун талаптарын бузуу менен берилген шайкештик жөнүндө декларациянын көчүрмөсү коопсуздуктун белгиленген милдеттүү талаптарына продукциянын шайкештигин күбөлөндүрүүчү документ болуп эсептелбейт жана продукцияны сатууга укук бербейт.

17. Шайкештик жөнүндө декларация менен шайкештиги тастыкталган продукцияны мамлекеттик контролдоо (көзөмөлдөө) Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына ылайык аткаруу бийлигинин атайын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдары аркылуу ишке ашырылат.

18. Техникалык регламенттердин талаптарынын сакталышын мамлекеттик контролдоо (көзөмөлдөө) ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар тарабынан коопсуздуктун милдеттүү талаптарына продукциянын шайкеш эместиги аныкталса, шайкештик жөнүндө декларацияны кабыл алган өндүрүүчү/дилер, импортер үч күндүк мөөнөттө декларацияны каттаган каттоочу органга декларациянын жарактуулугун токтотуу (убактылуу токтотуу) жөнүндө билдирүүгө милдеттүү.

19. Каттоочу орган өндүрүүчүнүн/дилердин, импортердун билдирүүсүнүн негизинде реестрге шайкештик жөнүндө декларациянын жарактуулугунун токтогондугу (убактылуу токтотулгандыгы) тууралуу жазат жана ал жөнүндө өндүрүүчү/дилер, импортер жайгашкан жердеги контролдоо (көзөмөлдөө) боюнча ыйгарым укуктуу органдарга жана техникалык жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу органга маалымдайт.

20. Декларацияны каттаган юридикалык жак жоюлганда же кайрадан уюшулганда ал мурда өндүрүлгөн продукция үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык белгиленген кызмат өтөө мөөнөтүнүн (жарактуулугунун) аралыгында продукцияны ташып жеткирүүдө, сатууда жарактуу болуп эсептелет.

21. Өндүрүүчү/дилер, импортер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык коопсуздуктун милдеттүү талаптарына жооп бербеген декларацияланган продукцияны колдонууга чыгаргандыгы үчүн жоопкерчилик тартат.

22. Каттоочу орган менен пикир келишпестик келип чыккан учурда өндүрүүчү/дилер, импортер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык каттоочу органдын иш-аракетине соттук тартипте даттанууга укуктуу.

23. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген шайкештикти декларациялоо формасында анын шайкештигин тастыктоодо сертификациялоо жол-жобосу жүргүзүлгөн продукцияны жүгүртүүгө чыгаргандыгы үчүн өндүрүүчү/дилер, импортер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартат.

 

 

 

Кыргыз Республикасынын техникалык регламенттеринин талаптарына шайкештик жөнүндө декларацияны кабыл алуунун тартиби жөнүндө жобого
тиркеме

 

Форма

 

 

 

_____________________________________________________________________________

шайкештик жөнүндө декларацияны каттаган органдын аталышы

_____________________________________________________________________________

(анын дареги)

Продукциянын шайкештиги жөнүндө декларацияны кабыл алуу тууралуу
БИЛДИРҮҮ

1. ___________________________________________________________________________

(өндүрүүчү уюмдун/дилердин, импортердун аталышы)

_____________________________________________________________________________

(жеке ишкердин ОКПО жана (же) ИСН коду же каттоо документинин

_____________________________________________________________________________

(патенттин) номери аты-жөнү, юридикалык же жашаган жеринин дареги)

_____________________________________________________________________________

Телефон ___________________________________ Факс ____________________________

_____________________________________________________________________________

(жетекчинин, жеке ишкердин аты-жөнү)

2. Төмөндөгүлөр тууралуу билдирет:

_____________________________________________________________________________

(продукциянын аталышы, тиби, түрү, маркасы)

_____________________________________________________________________________

(сериялуу же партия түрүндө чыгарылуучу ТЭИ ТН коду (номерин көрсөтүү))

өндүрүлүүчү __________________________________________________________________

(даярдоочунун, товар чыккан өлкөнүн аталышы)

_____________________________________________________________________________

(ченемдик укуктук актыларды же стандарттарды белгилөө)

декларациялоо схемасы боюнча _________________________________________________

(декларациялоо схемасынын номери) талаптарга жооп берет ________________________

______________________________________________________________________________

жана шайкештик жөнүндө тиркелген декларацияны каттоону өтүнөт.

3. Декларациялануучу продукциянын коопсуздук талаптарына шайкеш келишине
жоопкерчилик тартат.

 

М.О. Декларант _______________________________________________________________

(колу, аты-жөнү, кызматы)

 

200_-жылдын "___" __________________________