Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\55a55bce-0281-4c56-8677-51bc2998c7be\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2003-жылдын 12-августу № 197 

Жазык-аткаруу (пенитенциардык) тутумунун органдары жана мекемелери жөнүндө

(Кыргыз Республикасынын 2008-жылдын 17-октябрындагы № 231, 2009-жылдын 5-октябрындагы № 259,
2009-жылдын 30-декабрындагы № 319, 2010-жылдын 10-февралындагы № 27,
 2011-жылдын 19-июлундагы № 111, 2012-жылдын 12-июлундагы № 105,
2013-жылдын 20-декабрындагы № 222, 2014-жылдын 14-ноябрындагы № 152,
2016-жылдын 6-апрелиндеги № 36, 2016-жылдын 6-июлундагы № 99, 2019-жылдын 25-июлундагы № 102,  Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

 

Ушул Мыйзам Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жазык жазаларын аткарууну, кылмыш жасаган адамдарды камакта кармоону жүзөгө ашыруучу органдардын жана мекемелердин ишинин негиздерин, жазык-аткаруу тутумунун статусун, пенитенциардык кызматтын кызматкерлеринин укуктук абалын аныктайт.

 

I Глава
Жалпы жоболор

 

1-статья. Жазык-аткаруу тутумунун иш принциптери

 

Жазык-аткаруу тутумунун иши мыйзамдуулуктун, гумандуулуктун жана адамдын укуктарын урматтоо принциптеринин негизинде жүзөгө ашырылат.

 

2-статья. Жазык-аткаруу тутумунун милдеттери

Жазык-аткаруу тутумунун милдеттери:

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жазык жазаларын аткаруу;

- кылмыш жасаган адамдарды тергөө абактарында Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык кармоо;

- жазык-аткаруу тутумунун мекемелеринде укук тартибин жана мыйзамдуулукту, аларда кармалып турган соттолгон, камоодо кармалган адамдардын, ошондой эле ал мекемелердин аймагындагы кызмат адамдарынын жана жарандардын коопсуздугун камсыз кылуу;

- (абзац КР 2021-жылдын 23-апрелиндеги № 56 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

- соттолгондорду эмгекке тартуу, ошондой эле аларга жалпы жана кесиптик билим берүүнү камсыз кылуу;

- соттолгондордун саламаттыгын сактоону камсыз кылуу;

- кайрымдуулук, коомдук жана башка бюджеттен тышкаркы каражаттарды кыйла кеңири тартуу жана максаттуу пайдалануу үчүн шартты камсыз кылуу;

- изин суутпай издөө ишин жүзөгө ашыруу, ошондой эле аны жүзөгө ашыруучу органдарга кылмыштарды ачууда жана алардын алдын алууда көмөк көрсөтүү;

- белгиленген маршруттар боюнча, ошондой эле Кыргыз Республикасынын эларалык милдеттенмелерин аткарууда алар экстрадиция болгон учурда соттолгондорду жана кайтарууга алынган адамдарды күзөттөө жана айдап узатуу болуп саналат.

 (КР 2010-жылдын 10-февралындагы № 27, 2021-жылдын 23-апрелиндеги № 56 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

 

3-статья. Жазык-аткаруу тутумунун ишинин укуктук негизи

 

Жазык-аткаруу тутумунун органдарынын жана мекемелеринин ишинин укуктук негизин Кыргыз Республикасынын Конституциясы, ушул Мыйзамы, башка ченемдик укуктук актылары, ошондой эле Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдери түзөт.

(КР 2013-жылдын 20-декабрындагы № 222 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

3-1-статья. Ушул Мыйзамдын жөнгө салуу предмети

 

Ушул Мыйзам Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жазык жазаларын аткарууну, кылмыш жасады деп күнөөлөнгөн адамдарды камакта кармоону жүзөгө ашыруучу органдардын жана мекемелердин ишинин негиздерин, жазык-аткаруу тутумунун статусун, пенитенциардык кызматтын кызматкерлеринин укуктук абалын аныктайт.

(КР 2013-жылдын 20-декабрындагы № 222 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

4-статья. Мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ыйгарым укуктары

              

Мамлекеттик органдар өз ыйгарым укуктарынын чектеринде жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары берилген мамлекеттик ыйгарым укуктардын жана берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды жүзөгө ашыруу үчүн өткөрүп берилген каражаттардын чектеринде:

- жазык-аткаруу тутумундагы мекемелердин кызматкерлерин (мындан ары - кызматкерлер) квалификациялуу кадрлар менен толуктоого көмөк көрсөтөт;

- жазык-аткаруу тутумунун мекемелерине алардын иши жана соттолгондорду эмгекке тартуу үчүн шарттарды түзүп, ошондой эле жазык-аткаруу тутумундагы кызматкерлердин жана алардын үйбүлө мүчөлөрүнүн укуктук жана социалдык жактан корголушунун кепилдиктерин ишке ашырууну камсыз кылат;

- байкоочу комиссияларды, балдардын иштери боюнча комиссияларды түзөт жана түзөтүүчү мекемелердин ишин контролдойт;

- жазык-аткаруу тутумунун кызматкерлери үчүн тиешелүү бюджеттердин эсебинен ушул Мыйзам менен каралбаган социалдык коргоонун кошумча кепилдиктерин белгилейт;

- жазаны аткаруу жайларынан бошотулган адамдардын социалдык адаптациясына жана алардын эмгекке орношуусуна жардам көрсөтөт;

- түзөтүү мекемелерин куруу жана аймакта болгон объектилерди түзөтүү мекемелерине реконструкциялоо үчүн каражаттарды бөлүп берет;

- акысыз негизде жер участокторун, курулмаларды, түзөтүү мекемелеринин көмөкчү чарбаларын уюштуруу үчүн шаймандарды бөлүп берет.

(КР 2011-жылдын 19-июлундагы № 111, 2016-жылдын 6-июлундагы № 99 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

 

II Глава
Жазык-аткаруу тутумунун уюму жана анын ишин камсыз кылуу

 

5-статья. Жазык-аткаруу тутумунун уюму

Кыргыз Республикасынын жазык-аткаруу тутуму өзүнө:

- жазык-аткаруу тутумунун мекемелерин;

- тергөө абактарын;

- (абзац КР 2021-жылдын 23-апрелиндеги № 56 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

- Түзөтүү мекемелерин кайтаруу жана соттолгондор менен кайтарууга кармалган адамдарды айдап узатуу боюнча департаменттин (мындан ары - Кайтаруу жана айдап узатуу боюнча департамент) кичи бөлүмдөрүн камтыйт.

Кайтаруу жана айдап узатуу боюнча Департаментке Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүндөгү кызматты жөнгө салуучу ченемдик укуктук актылардын аракети жайылтылат.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечими боюнча жазык-аткаруу тутумуна жазык-аткаруу тутумунун ишин камсыз кылуу үчүн атайын түзүлгөн ишканалар, дарылоо, окутуу жана башка мекемелер кириши мүмкүн.

 (КР 2010-жылдын 10-февралындагы № 27, 2011-жылдын 19-июлундагы № 111, 2021-жылдын 23-апрелиндеги № 56 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

 

6-статья. Жазык-аткаруу тутумунун мамлекеттик органы

 

Жазык-аткаруу тутумунун мамлекеттик органы Кыргыз Республикасынын жазык-аткаруу тутумунун ишиндеги маселелер боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын аткарылышын уюштурууну камсыз кылуучу өз алдынча аткаруу бийлик органы болуп саналат.

(2-бөлүгү (КР 2009-жылдын 5-октябрындагы № 259 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

Жазык-аткаруу тутумунун социалдык чөйрөсүн өнүктүрүүнүн, ошондой эле соттолгондорду эмгекке тартуунун кызыкчылыгында жазык-аткаруу тутумунун мамлекеттик органы кандай болбосун уюштуруу-укуктук түрдөгү ишканаларды түзүүгө укуктуу.

Жазык-аткаруу тутумунун социалдык чөйрөсүн өнүктүрүү, ошондой эле соттолгондорду эмгекке тартуу кызыкчылыктарында Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык тиешелүү ишканалар түзүлүшү мүмкүн.

(КР 2009-жылдын 5-октябрындагы № 259, 2011-жылдын 19-июлундагы № 111, 2013-жылдын 20-декабрындагы № 222 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык) 

7-статья. Жазык-аткаруу тутумунун мекемелери

 

Жазык-аткаруу тутумундагы мекемелердин түрлөрү Кыргыз Республикасынын Жазык-аткаруу кодекси менен аныкталат. Жазык-аткаруу тутумунун мекемелери юридикалык жак болуп саналышат.

Жазык-аткаруу тутумунун мекемелерин түзүү, кайра уюштуруу жана жоюу жөнүндө чечимдер Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан кабыл алынат.

Жазык-аткаруу тутумунун мекемелеринин түзүмү жана штаттары, ошондой эле көрсөтүлгөн мекемелер жөнүндө жоболор Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталган тартипте бекитилет.

Кызматкерлердин штаттык саны мунапыс берилген, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары, жазаларды аткаруунун шарттары өзгөргөн учурларда жана башка учурларда эки жыл бою Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленген тартипте өзгөртүүсүз сакталып калат.

(КР 2011-жылдын 19-июлундагы № 111, 2013-жылдын 20-декабрындагы № 222 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

 

8-статья. Тергөө абактары

 

Тергөө абактары юридикалык жактын укуктарына ээ.

Тергөө абактарын түзүү, кайра уюштуруу жана жоюу жөнүндө чечимдер Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан кабыл алынат.

Тергөө абактарынын түзүмү жана штаттык саны, ошондой эле алар жөнүндө жоболор Кыргыз Республикасынын жазык-аткаруу тутумунун мамлекеттик органынын жетекчиси тарабынан Кыргыз Республикасынын Өкмөтү белгилөөчү ченемдерге ылайык бекитилет.

Жазы-аткаруу тутумундагы мекемелердин аймактарында аларга карата бөгөт коюу чарасы катары кайтарууда кармоо колдонулган адамдарды кармап туруу үчүн тергөө абактарынын режиминде иштөөчү атайын жайлар жабдылышы мүмкүн. Мындай мекемелердин тизмеси Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилет.

(КР 2011-жылдын 19-июлундагы № 111, 2013-жылдын 20-декабрындагы № 222 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

 

9-статья. Кайтаруу жана айдап узатуу боюнча департамент жана анын кичи бөлүмдөрү

 

Жазык-аткаруу тутумунун мекемелерин кайтаруу, соттолгон жана кайтарууга алынган адамдарды айдап узатуу Кайтаруу жана айдап узатуу боюнча департаменттин кичи бөлүмдөрү тарабынан жүзөгө ашырылат.

Кайтарууга алынган адамдарды айдап узатуунун тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленет.

Жазык-аткаруу тутумунун мамлекеттик органынын алдында жазык-аткаруу тутумунун объекттеринин коопсуздугун камсыз кылуу үчүн атайын бөлүмчөлөр түзүлүшү мүмкүн. Мындай бөлүмчөлөрдүн ишинин тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилген жобо менен белгиленет.

(КР 2011-жылдын 19-июлундагы № 111, 2013-жылдын 20-декабрындагы № 222 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

 

9-1-статья. Жазык-аткаруу инспекциясы

(КР 2021-жылдын 23-апрелиндеги № 56 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

 

10-статья. Аткаруу бийлик органдарынын өздөрүнө жүктөлгөн милдеттерди аткарууда Кайтаруу жана айдап узатуу боюнча департаменттин кичи бөлүмдөрүнө көмөктөшүү боюнча милдеттери

 

Карамагында катнашуу жолдору, ошондой эле байланыш каражаттары болгон аткаруу бийлик органдары ушул Мыйзам менен өздөрүнө жүктөлгөн милдеттерди аткаруучу Кайтаруу жана айдап узатуу боюнча департаменттин кичи бөлүмдөрүнө Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен каралган тартипте линияларды, каналдарды жана байланыш каражаттарын берет.

Карамагында катнашуу жолдору болгон аткаруу бийлик органдары Кайтаруу жана айдап узатуу боюнча департаменттин кичи бөлүмдөрүнө Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен каралган тартипте соттолгон жана кайтарууга алынган адамдарды ташуу үчүн атайын вагондорду ижарага берип, темир жол бекеттеринде атайын вагондордун токтошу үчүн жабдылган жерлерди, ошондой эле аларга соттолгон жана кайтарууга алынган адамдарды киргизүү жана түшүрүү үчүн орундарды бөлүп берет.

Карамагында транспорт болгон аткаруу бийлик органдары Кайтаруу жана айдап узатуу боюнча департаменттин кичи бөлүмдөрүнө соттолгондорду жана кайтарууга алынган адамдарды ташуу үчүн транспорт каражаттарын берүүдө көмөк көрсөтөт.

Аткаруу бийлик органдары өзгөчө абалдын жана башка өзгөчө жагдайлардын шарттарында өздөрүнө жүктөлгөн милдеттерди аткаруучу Кайтаруу жана айдап узатуу боюнча департаменттин кичи бөлүмдөрүнө темир жолдорду, каналдарды жана байланыш каражаттарын акысыз берет.

 

11-статья. Жазык-аткаруу тутумун каржылоо

 

Жазык-аткаруу тутумун каржылоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленген ченемдердин негизинде республикалык бюджетте өзүнчө сап менен көрсөтүлүп, максаттуу багытта жүзөгө ашырылат.

Жазык-аткаруу тутумундагы мекемелердин өндүрүштүк ишинен түшкөн кирешелер жана жазык-аткаруу тутумундагы мекемелердин ишканаларынын пайдасы тиешелүү бюджеттерге милдеттүү төлөөлөрдү төлөгөндөн кийин соттолгондорду жана кайтарууга алынган адамдарды күтүүнүн шарттарын жакшыртуу, соттолгондорду эмгекке тартуу, ошондой эле жазык-аткаруу тутумундагы мекемелердин социалдык чөйрөсүн өнүктүрүү үчүн пайдаланылат.

Жазык-аткаруу тутумунун мамлекеттик органы жазык-аткаруу тутумунун айрым мекемелерине жана жазык-аткаруу тутумунун мекемелериндеги ишканаларына, жазык-аткаруу тутумундагы мекемелердин өндүрүштүк ишиндеги кирешелеринин, жазык-аткаруу тутумунун мекемелериндеги ишканалардын пайдасынын, ошондой эле ушул максаттарга берилүүчү коомдук уюмдардын жана жарандардын ыктыярдуу кайрымдуулуктарынын эсебинен каржылык жардам көрсөтүү үчүн атайын фонддорду түзүү укугуна ээ. Атайын фонддорду түзүү жөнүндө жоболор Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилет.

Жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары өз тескөөсүндө болгон каражаттардын эсебинен жазык-аткаруу тутумунун мекемелерин күтүүгө чыгымдарды өз алдынча көбөйтүүгө укуктуу.

Жазык-аткаруу тутумунун өнүктүрүүгө жана чыңдоого каражатарды бөлүп берүү мамлекеттик программалардын негизинде жүзөгө ашырылат.

 

12-статья. Жазык-аткаруу тутумуна жеңилдиктерди берүү

 

Жазык-аткаруу тутумунун мекемелери жана жазык-аткаруу тутумунун мекемелеринин ишканалары Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдарына ылайык салыктык жеңилдиктерден пайдаланат.

Соттолгондорду эмгекке тартууну камсыз кылуучу шарттарды түзүү үчүн жазык-аткаруу тутумунун мекемелери жана жазык-аткаруу тутумунун мекемелеринин ишканалары мамлекеттик муктаждыктар үчүн продукциялардын, жумуштардын жана кызматтардын айрым түрлөрүнө тапшырыктарды артыкчылык берилүүчү тартипте алуу укугунан пайдаланат.

 

13-статья. Жазык-аткаруу тутумунун мүлкү

 

Жазык-аткаруу тутумунун мүлкү мамлекеттин менчигинде болот жана жазык-аткаруу тутумунун алдына коюлган милдеттерди жүзөгө ашыруу үчүн пайдаланылат.

Жазык-аткаруу тутумунун мекемелеринин, жазык-аткаруу тутумунун мекемелериндеги ишканалардын, ошондой эле жазык-аткаруу тутумунун ишин камсыз кылуу үчүн атайын түзүлгөн ишканалардын, илим-изилдөө, долбоорлоо, дарылоо, окутуу жана башка мекемелердин мүлкү толук чарба жүргүзүү укугунда аларга бекитилип берилет, болбосо Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен белгиленген тартипте жазык-аткаруу тутумунун мамлекеттик органы тарабынан аларга оперативдүү башкарууга берилет.

Жазык-аткаруу тутумунун мекемелери, жазык-аткаруу тутумунун мекемелеринин ишканалары өздөрүнө толук чарба жүргүзүү укугунда бекитилип берилген мүлктү Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленүүчү тартипте мыйзам менен тыюу салынбаган кандай ишкердик иш болбосун жүзөгө ашыруу үчүн пайдаланууга милдеттүү.

Жазык-аткаруу тутумунун мекемелер мүлкүн алып коюу чарасын колдонууга жол берилбейт. Жазык-аткаруу тутумунун мекемелери өздөрүнүн карамагындагы акча каражаттары менен өзүнүн өндүрүштүк ишин жүргүзүү менен байланышкан милдеттенмелери боюнча жооп берет. Жазык-аткаруу тутумунун мекемелеринин акчалай каражаттары жетишсиз болгондо алардын милдеттенмелери боюнча жоопкерчиликти жазык-аткаруу тутумунун мамлекеттик органы тартат.

(КР 2013-жылдын 20-декабрындагы № 222 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

III Глава
Жазык-аткаруу тутумунун мекемелер ишин уюштуруунун негиздери

 

14-статья. Жазык-аткаруу тутумунун мекемелер милдеттери

 

Жазык-аткаруу тутумунун мекемелери:

1) жазык жазаларынын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык аткарылышын камсыз кылууга;

2) укук тартибин жана мыйзамдуулукту, соттолгондордун, ошондой эле өздөрүнүн аймагындагы кызматкерлердин, кызмат адамдарынын жана жарандардын коопсуздугун камсыз кылуу үчүн шарттарды түзүүгө;

3) соттолгонду эмгекке тартууну камсыз кылуу боюнча чараларды көрүүгө, ошондой эле аларды жалпы жана кесиптик билим алуусун жүзөгө ашырууга;

4) соттолгондорду түзөтүүгө багытталган тарбия иштерин жүргүзүүгө;

5) соттолгондордун саламаттыгын сактоону камсыз кылууга;

6) өзүнүн материалдык-техникалык базасын жана социалдык чөйрөсүн өнүктүрүү боюнча ишти жүзөгө ашырууга;

7) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык изин суутпай издөө ишин жүзөгө ашырууга, ошондой эле өз компетенциясынын чектеринде аны Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүзөгө ашыруучу органдарга көмөк көрсөтүүгө;

8) аларга карата бөгөт коюу чарасы катары кайтарууда кармоо колдонулган шектүүлөрдү жана күнөө коюлгандарды күтүү режимин камсыз кылууга, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык алардын укуктарын жана өз милдеттерин аткарышын сактоого;

9) жазык-аткаруу тутумунун мекемелеринин объекттеринде жана алардын жанындагы аймактарда режимдик талаптардын сакталышын контролдоону жүзөгө ашырууга милдеттүү.

(КР 2013-жылдын 20-декабрындагы № 222 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

15-статья. Жазык-аткаруу тутумунун мекемелеринин укуктары

Жазык-аткаруу тутумунун мекемелерине төмөнкү укуктар берилет:

      1) (КР 2013-жылдын 20-декабрындагы № 222 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

2) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык изин суутпай издөө ишин жүзөгө ашыруу;

3) соттолгондордон жана башка адамдардан Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен белгиленген өз милдеттерин аткарууну жана жазык-аткаруу тутумунун түзөтүү мекемелеринин ички тартип эрежелерин сактоону талап кылуу;

4) укук бузуучуларга карата Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен каралган таасир көрсөтүү жана мажбурлоо чараларын колдонуу;

5) протоколдорду түзүү, кармоону жүзөгө ашыруу жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен каралган башка чараларды колдонуу;

6) жазык-аткаруу тутумунун мекемелеринин, жазык-аткаруу тутумунун мекемелериндеги ишканалардын аймагында жана режимдик талаптар белгиленген аларга чектеш аймактарда жүргөн соттолгондорду, башка адамдарды, алардын буюмдарын, транспорт каражаттарын текшерүүнү жана тинтүүнү жүргүзүү, ошондой эле тыюу салынган буюмдар менен документтерди алып коюу;

7) соттолгондорду каттоону, ошондой эле аларды сүрөткө түшүрүүнү, үнүн жазып алууну, киного жана видеотартылмага тартууну жана дактилоскопированиени жүзөгө ашыруу;

8) алкоголду, баңги, психотроптук же уулуу заттарды пайдалануунун фактысын табуу максатында соттолгондорду медициналык ырастоо жүргүзүү, соттолгондорго медициналык текшерүү дайындоо;

9) качып кеткен соттолгондорду издөө үчүн массалык маалымат каражаттарынын мүмкүнчүлүктөрүн бекер пайдалануу;

10) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жазык-процесстик аракеттерди жүргүзүү;

11) ушул Мыйзам менен белгиленген учурларда жана тартипте күч колдонуу, атайын каражаттарды жана куралды пайдалануу;

12) режимдик талаптар белгиленген жазык-аткаруу тутумунун мекемелерине чектеш аймактарда транспорт кыймылын убактылуу чектөө, аларга тыюу салуу, ал аймакка жарандарды киргизбөө же режимдик талаптарды сактоо, жарандардын өмүрүн жана саламаттыгын коргоо максатында ал жерде турууга, же болбосо ал аймактардан кетүүгө милдеттендирүү;

13) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте өзгөчө шарттардын режимин камсыз кылуу боюнча чараларды көрүү;

14) эмгекке жөндөмдүүлүгүн жана мүмкүнчүлүгүнө жараша адистигин эске алуу менен соттолгондорду эмгекке тартуу;

15) жазык-аткаруу тутумунун мекемелеринин турмуш-тиричилигин камсыз кылуу жана соттолгондорду эмгекке тартуу үчүн ишкердикти жана иштин башка түрлөрүн жүзөгө ашыруу;

16) бекитилип берилген мүлккө белгиленген компетенциянын чектеринде ээлик кылуу, пайдалануу жана тескөө;

17) уюштуруу-укуктук формасы ар кандай мекемелерден, уюмдардан жана ишканалардан, ошондой эле жарандардан материалдык-техникалык ресурстарды, финансы каражаттарын жана мүлктү ээлик кылууга жана пайдаланууга алуу;

18) өзүнүн мыйзамдуу укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо үчүн сотко кайрылуу.

 (КР 2013-жылдын 20-декабрындагы № 222, 2021-жылдын 23-апрелиндеги № 56 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

 

16-статья. Кайтаруу жана айдап узатуу боюнча департаменттин укугу

 

Кайтаруу жана айдап узатуу боюнча департаменттин кичи бөлүмдөрүнө жүктөлгөн милдеттерди аткарууда төмөнкүдөй укуктар берилет:

1) соттолгондорду жана камакка алынган адамдарды кайтаруу жана айдап узатууну жүзөгө ашыруу;

2) соттолгондордон жана камакка алынган адамдардан Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган милдеттерди аткарышын талап кылуу;

3) укук бузууларга жол берип соттолгон жана камакка алынган адамдарга карата Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган таасир этүү жана мажбурлоо чараларын колдонуу;

4) көрсөтүлгөн адамдарга карата жаза колдонуу жана мажбурлоо чаралары жөнүндөгү маселени чечүү үчүн Кыргыз Республикасынын мыизамдарында каралган милдеттерди соттолгон жана камакка алынган адамдар бузгандыгы тууралу протокол түзүү;

5) соттолгон жана камакка алынган адамдарды тинтүүгө, буюмдарын текшерүүгө, ошондой эле аталган адамдардын алып жүрүүгө тыюу салынган буюм заттарын алуу;

6) качып кеткен соттолгон жана камакка алынган адамдарды издөөдө алардын келиши мүмкүн болгон жерлерде транспорт каражаттарын тинтүү жана жарандардын документтерин текшерүү;

7) ушул Мыйзамда каралган учурларда жана тартипте күч колдонуу, атайын каражаттарды жана куралды колдонуу жана пайдалануу.

Кайтаруу жана айдап узатуу боюнча департаменттин аскер кызматкерлерине иликтөө иш-чараларын жүргүзүүдө укуктук жана социалдык коргоо кепилдиктери жайылтылат.

 

17-статья. Соттолгон жана камакка алынган адамдарды материалдык турмуш-тиричилик жактан камсыз кылуу

 

Соттолгон жана камакка алынган адамдарды материалдык турмуш-тиричилик жактан камсыз кылуу Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленген ченем боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык мамлекеттик бюджеттин эсебинен жүзөгө ашырылат.

 

18-статья. Соттолгондорго жалпы жана кесиптик билим берүү

 

Соттолгондорго жалпы жана кесиптик билим берүү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүзөгө ашырылат.

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жазык-аткаруу тутумунда билим берүү мекемелери түзүлөт, кайра уюштурулат жана жоюлат.

Жазык-аткаруу тутумунда түзүлгөн мамлекеттик билим берүү мекемелеринин кызматкерлеринин кызмат акысы эмгектин өзгөчө шарттары үчүн эмгек акысы Кыргыз Республикасынын Өкмөтү белгилеген өлчөмгө көбөйтүлөт.

Жазык-аткаруу тутумунда өз ишин жүзөгө ашырган мамлекеттик жана башка билим берүү мекемелеринин кызматкерлери жазык-аткаруу мекемелеринде белгиленген режимдик талаптарды сактоого жана соттолгондордун ички тартип эрежелеринин сакталышына анын кызматкерлерине көмөк көрсөтүүгө милдеттүү.

(КР 2011-жылдын 19-июлундагы № 111, 2013-жылдын 20-декабрындагы № 222 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

19-статья. Соттолгондорду эмгекке тартуу

 

Жазык-аткаруу тутумунун мекемелери соттолгондорду эмгекке жарамдуулугуна жана мүмкүнчүлүктөрүнө, адистиктерине жараша акы төлөнүүчү төмөнкүдөй иштерге тартат:

1) жазык-аткаруу тутумунун мекемелериндеги өз өндүрүштөрүнө;

2) жазык-аткаруу тутумунун мекемелериндеги ишканаларына;

3) жазык-аткаруу тутумундагы мекемелердин аймагында жана андан тышкаркы жерлерде жайгашкан уюштуруу-укуктук формасы ар кандай ишкана объекттерине;

4) жазык-аткаруу тутумундагы мекемелердин жана тергөө абактарынын чарбасын тейлөөгө.

Соттолгондор Кыргыз Республикасынын жазык-аткаруу мыйзамдарына ылайык акы төлөөсүз эмгекке тартылышы мүмкүн.

 

20-статья. Жазык-аткаруу тутумунун мекемелериндеги өз өндүрүшү

 

Жазык-аткаруу тутумунун мекемелериндеги өз өндүрүшү ушул Мыйзамдын талаптарына ылайык жүзөгө ашырылуучу өз алдынча жүргүзүлүүчү өндүрүштүк иштерди билдирет.

Жазык-аткаруу тутумунун мекемелери өз өндүрүштүк ишин жүзөгө ашырууда төмөнкүлөргө милдеттүү:

1) иштегендерге Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык эмгек шарттарын камсыз кылууга;

2) түзүлгөн келишимдер боюнча милдеттенмелерди аткарууга;

3) келишимдик милдеттенмелерди, башка чарба жүргүзүү субъекттеринин менчик укугун бузгандыгы, жаратылыш айлана-чөйрөсүн булгагандыгы, эмгек коопсуздугунун шарттарын бузгандыгы, жарандардын өмүрүн жана денсоолугун коргоо боюнча санитардык-гигиеналык ченемдерди жана талаптарды аткарбагандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартууга;

4) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте бухгалтердик жана статистикалык отчеттуулукту жүргүзүүгө;

5) Кыргыз Республикасынын мыйзамдары жазык-аткаруу тутумунун мекемелериндеги өндүрүштүк ишти текшерүү милдети жүктөлгөн мамлекеттик бийлик органдарына алардын компетенциясынын чегинде маалымат берүүгө.

Жазык-аткаруу тутумунун мекемелери өз өндүрүштүк ишин жүргүзүү үчүн төмөнкүлөргө укуктуу:

1) каржылоо каражаттарын, интеллектуалдык менчик объекттерин, жеке жана юридикалык жактардын мүлктөрүн жана мүлктүк укуктарын келишимдик башталыштарда тартууга;

2) материалдык-техникалык ресурстарды жөнөтүүчүлөрдү жана чыгарылуучу продукцияны керектөөчүлөрдү өз алдынча тандап алууга, мамлекеттик муктажыктар үчүн тапшырык боюнча чыгарылган продукциядан тышкары түзүлгөн келишимдин жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдары аныктаган чекте ага бааларды белгилөөгө;

3) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган тартипте ишканалар үчүн тышкы экономикалык ишти жүзөгө ашырууга;

4) ошол мекемелердин өз өндүрүштүк ишке тартылган жумушчулардын жана кызматчылардын штатын бекитүүгө, ошондой эле Кыргыз Республикасынын эмгек жөнүндө мыйзамдарына жана ведомстволук ченемдик актыларга ылайык аларды ишке алууга жана иштен бошотууга;

5) мамлекеттик муктаждыктар үчүн тапшырык боюнча чыгарылган продукциядан башка чыгарылган продукцияларды жана тиешелүү бюджеттерге милдеттүү төлөмдөрдү төлөгөндөн кийин калган бардык пайданы тескөөгө;

6) банк кредитин пайдаланууга.

Жазык-аткаруу тутумунун мекемелери өз өндүрүштүк ишин өз алдынча пландаштырат жана соттолгондорго жумуш орундарынын жетиштүү санын түзүү зарылдыгын, ошондой эле өндүрүлө турган продукцияга, жумуштарга жана көрсөтүлүүчү кызматтарга керектөөчүлөрдүн суроо-талабын эске алуу менен анын өнүгүү келечегин аныктайт.

 

21-статья. Жазык-аткаруу тутумунун мекемелериндеги ишканалары

 

Жазык-аткаруу тутумунун мекемелериндеги ишканалары соттолгондорду эмгекке тартуу жана аларды коомдук маанилүү кесиптерге үйрөтүүгө арналган жана жазык-аткаруу мекемесинде ошол мекеменин түзүмдүк кичи бөлүмдөрү катары түзүлөт.

Жазык-аткаруу тутумунун мекемелериндеги ишканаларынын уюмдаштыруучусу болуп алардын уставдарын (жобосун) бекиткен жана аларга мамлекеттик мүлктү бекитип берген жазык-аткаруу тутумунун мекемеси саналат.

Жазык-аткаруу тутумунун мекемелериндеги ишканалары өзүнүн уюштуруу-укуктук формасы боюнча мамлекеттик ишкана болуп саналат.

Жазык-аткаруу тутумунун мекемелериндеги ишканалары өзүнүн ишин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык төмөнкүдөй өзгөчөлүктөрдү эске алуу менен жүзөгө ашырышат:

1) жазык-аткаруу тутумунун мекемелериндеги ишканаларын түзүү, кайра уюштуруу жана жоюу, алардын мүлкүн тескөө жазык-аткаруу тутумунун мамлекеттик органынын сунушу боюнча жүзөгө ашырылат;

2) жазык-аткаруу тутумунун мекемелериндеги ишканаларына оперативдүү жетекчилик ушул мекемелердин зардалдары тарабынан жүзөгө ашырылат;

     3) (КР 2013-жылдын 20-декабрындагы № 222 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

4) жазык-аткаруу тутумунун мекемелериндеги ишканалары айрым жазык-аткаруу тутумунун мекемелерине жана жазык-аткаруу тутумунун мекемелериндеги ишканаларга жана жазык-аткаруу тутумун өнүктүрүү программасын каржылоого каржылоо жардамдарын көрсөтүү үчүн жазык-аткаруу тутумунун мекемелериндеги ишканалар пайдадан түшкөн чегерүүлөрдү жүргүзүшөт;

5) жазык-аткаруу тутумунун мекемелериндеги ишканалары өзүнүн ишин өз алдынча пландаштырат жана соттолгондор үчүн жеткиликтүү жумуш орундарын түзүү зарылчылыгын эске алуу менен өнүгүү келечегин аныктайт.

(КР 2011-жылдын 19-июлундагы № 111, 2013-жылдын 20-декабрындагы № 222 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

 

22-статья. Жазык-аткаруу тутумунун мекемелеринин аймактарында жана андан тышкары жайгашкан жазык-аткаруу тутумуна кирбеген уюштуруу-укуктук формалары кандай ишкана болбосун объекттеринде соттолгондорду эмгекке тартуунун өзгөчөлүктөрү

 

Жазык-аткаруу тутумунун мекемелеринин аймактарында жана андан тышкары жайгашкан жазык-аткаруу тутумуна кирбеген уюштуруу-укуктук формалары кандай ишкана болбосун объекттеринде соттолгондорду эмгекке тартуу жазык-аткаруу тутумунун мекемелеринин жана ишканаларынын жетекчилери түзгөн келишимдердин (контракттардын) негизинде жүзөгө ашырылат.

Келишим (контракт) жазык-аткаруу тутумунун мамлекеттик органынын сунуштоосун эсепке алынуу менен иштелип чыгат. Анда төмөнкүлөр милдеттүү түрдө каралат:

1) бул объекттерге алынып келинген соттолгондордун саны;

2) эмгек акы, ошондой эле соттолгондорго зарыл болгон жөлөкпулдарды төлөө үчүн каражаттар;

3) ишкананын башка объекттеринен атайын бөлүнүп коюлган соттолгондор иштөөчү жумуш орундары;

4) жазык-аткаруу тутумунун мекемелери менен ишканаларынын ортосундагы мүлктүк мамилелер;

5) Кыргыз Республикасынын эмгек жөнүндө мыйзамдарына ылайык соттолгондордун иштөөсү үчүн эмгек коопсуздугунун шарттарын камсыз кылуу, техникалык коопсуздуктун эрежелери менен ченемдерин жана эмгек гигиенасын сактоо.

 

23-статья. Жазык-аткаруу тутумунун мекемелерин чарбалык жактан тейлөө боюнча аткарылуучу иштердин өзгөчөлүктөрү

 

Жазык-аткаруу тутумунун мекемелерин чарбалык жактан тейлөө боюнча иштерди аткаруучу кызматкерлердин штаты жазык-аткаруу тутумунун мамлекеттик органы бекиткен ченемдердин негизинде жана мамлекеттик бюджеттен бөлүнгөн каражаттардын чектеринде жазык-аткаруу тутумунун мекемелеринин зардалдары тарабынан бекитилет.

Жазык-аткаруу тутумунун мекемелерин жана тергөө абактарын чарбалык жактан тейлөө боюнча иштерди аткаруу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүзөгө ашырылат.

 

IV Глава
Жазык-аткаруу тутумунун кызматкерлеринин укугу жана милдеттери

 

24-статья. Жазык-аткаруу тутумунун кызматкерлери

Жазык-аткаруу тутумунун кызматкерлерине төмөнкүлөр кирет:

1) жазык-аткаруу тутумунун кызматкерлери - Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте, жазык-аткаруу тутумунун катардагы жана жетекчилик курамынын атайын наамы ыйгарылган (мындан ары - жазык-аткаруу тутумунун кызматкерлери) жазык-аткаруу тутумунда кызмат өтөп жаткан Кыргыз Республикасынын жарандары;

2) Кайтаруу жана айдап узатуу боюнча департаменттин аскер кызматчылары;

3) жазык-аткаруу тутумунун мамлекеттик кызматчылары - мыйзамдарда белгиленген тартипте жазык-аткаруу тутумунун органдарында жана мекемелеринде кызматта иштешкен жана катардагы жана жетекчилик курамдардын атайын жана аскердик наамы жок, Кыргыз Республикасынын жарандары;

4) жазык-аткаруу тутумунун кызматкерлери - жазык-аткаруу тутумунун органдары жана мекемелери менен эмгек мамилелеринде турган Кыргыз Республикасынын жарандары.

 (КР 2014-жылдын 14-ноябрындагы № 152 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

Атайын наамдардын тизмеси Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан белгиленет.

Кылмыш жана укук бузуулар жөнүндө иштер боюнча жазык-аткаруу тутумунун кызматкеринин көрсөтмөлөрү ушул Мыйзамда белгиленген тартипте алынган башка далилдер менен барабар бааланат.

Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн аскер кызматчылары жана пенсионерлери үчүн ченемдик укуктук актыларда белгиленүүчү артыкчылыктар жазык-аткаруу тутумунун кызматкерлерине жана пенсионерлерине да жайылтылат.

Жазык-аткаруу тутумунун кызматкерлери өз ыйгарым укуктарынын чегинде өз алдынча чечимдерди кабыл алат, мыйзамга ылайык өзүнүн укукка каршы аракеттери же аракетсиздиги үчүн жооп берет.

Эгерде жазык-аткаруу тутумунун кызматкерине мыйзамга карама-каршы келген буйрук же тескеме берилсе, ал мыйзамды жетекчиликке алат.

Жазык-аткаруу тутумунун кызматкери бийликтин өкүлү болуп саналат жана мамлекеттин коргоосунда турат. Жазык-аткаруу тутумунун кызматкеринин мыйзамдуу талабын жарандар жана кызмат адамдары аткарууга милдеттүү.

Жазык-аткаруу тутумунун кызматкерлеринин кызмат өтөө тартиби жана шарты ушул Мыйзам жана "Жазык-аткаруу тутумунун органдарында жана мекемелеринде кызмат өтөө жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актылары менен регламенттелет.

Жазык-аткаруу тутумунун кызматкерлеринин ишин уюштуруу, алардын эмгек мамилелери Кыргыз Республикасынын эмгек жөнүндө мыйзамдары жана жазык-аткаруу тутумунун мекемелеринин ички тартип эрежелери менен регламенттелет.

 (КР 2009-жылдын 30-декабрындагы № 319, 2013-жылдын 20-декабрындагы № 222, 2014-жылдын 14-ноябрындагы № 152, 2021-жылдын 23-апрелиндеги № 56 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

 

25-статья. Жазык-аткаруу тутумунун кызматкерлеринин милдети жана укугу

 

Жазык-аткаруу тутумунун кызматкерлери өз милдеттерин аткарышат жана жазык-аткаруу тутумунун органдарына жана мекемелерине берилген өз укуктарынын компетенцияларынын чегинде пайдаланышат, ал Кыргыз Республикасынын ушул Мыйзамында жана башка ченемдик укуктук актыларында каралган.

Жазык-аткаруу тутумунун кызматкерлери Кыргыз Республикасынын аймагында иштеген кызматына, кайсы жерде турганына жана сутканын кайсы убагы экенине карабастан жеке же коомдук коопсуздукка түздөн-түз коркунуч келтирүүчү окуяларды байкаса, адамдарды сактап калуу үчүн укук бузууларга бөгөт коюучу чараларды көрүүгө, ушундай укук бузуулардын болушуна шектүүлөрдү кармап жана жакын жерде жайгашкан Кыргыз Республикасынын ички иштер органына бул жөнүндө билдирүүгө милдеттүү.

(КР 2011-жылдын 19-июлундагы № 111 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

26-статья. "Жазык-аткаруу тутумунун отличниги" деген ардактуу төш

белгиси менен сыйлоо

 

Кызмат милдеттерин аткаруу учурунда артыкчылыктарды көрсөткөн жазык-аткаруу тутумунун кызматкерлери "Жазык-аткаруу тутумунун отличниги" деген ардактуу төш белгиси менен сыйланат.

"Жазык-аткаруу тутумунун отличниги" деген ардактуу төш белги жөнүндө жобо жазык-аткаруу тутумунун мамлекеттик органынын жетекчиси тарабынан бекитилет.

(КР 2011-жылдын 19-июлундагы № 111 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

V Глава
Күчтү, атайын каражаттарды жана куралды колдонуу

(КР 2019-жылдын 25-июлундагы № 102 Мыйзамына ылайык
күчүн жоготту)

VI Глава
Жазык-аткаруу тутумунун кызматкерин укуктук жана социалдык жактан коргоо

 

31-статья. Жазык-аткаруу тутумунун мекемелериндеги кызматкерди жана алардын үйбүлө мүчөлөрүн укуктук жактан коргоо

 

Кызматкер, ошондой эле кызматкердин үйбүлө мүчөлөрү мамлекеттин коргоосунда турат. Керт башына колтийгистиги, кызматкердин ар-намысы жана аброю мыйзам менен корголот. Кызматкердин мыйзамдуу талаптары кызмат адамдары жана жарандар тарабынан милдеттүү түрдө аткарылууга тийиш. Кызматкердин мыйзамдуу талаптарын аткарбоо, ошондой эле кызмат адамдарынын жана жарандардын кызматкер тарабынан өз милдеттерин аткарышына тоскоолдук кылуучу аракети мыйзамда белгиленген тартипте жоопкерчилик тартууга алып келет.

Ушул Мыйзам жана Кыргыз Республикасынын башка мыйзамдары түздөн-түз ыйгарым укук берген мамлекеттик органдардан жана кызмат адамдарынан башка эч ким кызматкердин кызматтык ишин аткарышына кийлигишүүгө укугу жок.

 

32-статья. Жазык-аткаруу тутумунун кызматкерлеринин жана алардын үйбүлө мүчөлөрүнүн жеке коопсуздугунун кепилдиктери

 

Жазык-аткаруу тутумунун кызматкерлеринин жана алардын үйбүлө мүчөлөрүнүн жеке коопсуздугу Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен кепилдикке алынат.

Жазык-аткаруу тутумунун кызматкерлеринин жана алардын үйбүлө мүчөлөрүнүн жеке коопсуздугун камсыз кылуу максатында жазык-аткаруу тутумунун кызматкерлеринин жашаган жери тууралу маалымат массалык маалымат каражаттарында чагылдырылышына жол берилбейт.

Жазык-аткаруу тутумунун кызматкерлеринин кызмат өтөп жатканы тууралу малыматтар жазык-аткаруу тутумунун органдарынын жана мекемелеринин зардалдарынын уруксаты менен гана берилиши мүмкүн.

Жазык-аткаруу тутумунун мамлекеттик органы жазык-аткаруу тутумунун кызматкерлерин Кыргыз Республикасынын Өкмөтү белгилеген ченемдер боюнча дайыма алып жүрүүгө жана сактоого жекече коргонуу үчүн курал жана атайын каражаттар менен камсыз кылууга милдеттүү.

 

33-статья. Жазык-аткаруу тутумунун мекемелеринин жана тергөө абактарынын жумушчулары жана кызматчылары өлүп калган
(курман болгон) же жабыр тарткан учурда мамлекеттик камсыздандыруу жана зыяндын ордун толтуруу

 

Жазык-аткаруу тутумунун кызматкерлери республикалык бюджеттин каражаттарынын, ошондой эле министрликтерден, мамлекеттик комитеттерден жана администрациялык ведомстволордон, ишканалардан, мекемелерден, уюмдардан жана жарандардан Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен белгиленген тартипте жана шарттарда келишимдердин негизинде түшкөн каражаттардын эсебинен милдеттүү мамлекеттик жеке камсыздандырылууга тийиш.

Жазык-аткаруу тутумунун кызматкери кызматтык милдеттерин аткарууга байланыштуу курман болгондо же кызматтык ишин жүзөгө ашырууга байланыштуу кызмат өтөө мезгилинде жарадар болуунун, жаракаттын, оорунун кесепетинен кызматтан бошотулгандан кийин кайтыш болсо, курман болгон (өлгөн) адамдын үй-бүлөсүнө жана анын багуусундагы адамдарга мамлекеттик милдеттүү жеке камсыздандыруу каражаттарынан өлгөн адамдын акыркы ээлеген кызматы боюнча жыйырма жылдык акчалай акы өлчөмүндө бир жолу берилүүчү жөлөкпул төлөнүп берилет. Курман болгон (өлгөн) кызматкердин үй-бүлөсүнө Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленген тартипте жана өлчөмдө ай сайын компенсация төлөнөт.

Жазык-аткаруу тутумунун кызматкери кызматтык ишин жүзөгө ашырышына байланыштуу курман болгон (өлгөн) учурда курман болгон (кайтыш болгон) адамдын үйбүлөсүнө же анын багуусундагыларга багар-көрөрүнөн адамынан ажырагандыгына байланыштуу айлык акчалай акы өлчөмүндө пенсия (өмүр бою) дайындалат.

Жазык-аткаруу тутумунун кызматкерине кызмат ишин жүзөгө ашырууга байланыштуу жаракат, травма же денсоолугуна дагы башка залал келтирилсе, майыптуулугу боюнча дайындалган пенсиянын суммасынан ашык өлчөмдө жазык-аткаруу тутумунун каражаттарынын эсебинен акчалай компенсация төлөнөт.

Жазык-аткаруу тутумунун кызматкери кызматтык ишин жүзөгө ашырышына байланыштуу денесинен андан ары кызмат өтөөгө мүмкүнчүлүк бербей турган жаракат алса, ага мамлекеттик милдеттүү жеке камсыздандыруунун каражаттарынын эсебинен он жылдык өлчөмдө бир жолку акчалай жөлөкпул төлөнүп берилет.

Жазык-аткаруу тутумунун кызматкери кызмат өтөө мезгилинде жарадар болуудан, жаракаттан, денесине доо кеткенден, оорунун кесепетинен ээлеген кызматынан төмөндөтүлсө, жазык-аткаруу тутумунун каражаттарынын эсебинен ээлеген кызматынан төмөндөтүлөөрдөн мурдагы кызмат орду боюнча акчалай каражат (компенсация) төлөп берүү жүргүзүлөт.

Кызмат боюнча ишин жүзөгө ашырууга байланыштуу жазык-аткаруу тутумунун кызматкеринин, анын үйбүлө мүчөлөрүнүн мүлкүнө келтирилген зыян мамлекет тарабынан Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте толук көлөмдө орду толтурулат.

Жазык-аткаруу тутумунун кызматкерлерине алар өлгөн (курман болгон), жаракат алган же ооруп калган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен жазык-аткаруу тутумунун кызматкерлери үчүн каралган мамлекеттик камсыздандыруу жана зыяндын ордун толтуруу тартиби жайылтылат.

(КР 2016-жылдын 6-апрелиндеги № 36 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

34-статья. Жазык-аткаруу тутумунун кызматкерлерин турак-жай аянты менен камсыз кылуу

 

Жазык-аткаруу тутумунун кызматкерлери мыйзамдарда белгиленген ченемдер боюнча үч жыл ичинде жергиликтүү бийлик органдары тарабынан берилүүчү өзүнчө квартира же үй түрүндөгү турак жай аянтын алуу укугуна ээ. Белгиленген мөөнөттө турак жай аянты берилгенге чейин алар жатакана менен камсыз кылынат, болбосо убактылуу турак жайды жалдагандыгы (жалдап алгандыгы) үчүн турак жайды жалдоо (жалдаганга берүү) келишиминде эскертилген, бирок жалдоочунун кызмат акысынан ашпаган өлчөмдө, жазык-аткаруу тутумунун мамлекеттик органынын каражаттарынын эсебинен акчалай компенсация төлөнүп берилет.

Жазык-аткаруу тутуму Кыргыз Республикасынын Өкмөтү белгилеген тартипте түзүлүүчү ведомстволук турак жай фондусуна ээ болушу мүмкүн.

Жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жеңилдик шарттарында жазык-аткаруу тутумунун кызматкерлерине турак жайды жеке менчикке анын 50 пайыздык наркы менен сата алышат.

Жазык-аткаруу тутумунун органдары колдо бар каражаттардын эсебинен өз кызматкерлери үчүн турак жайды алууга укугу бар.

Жазык-аткаруу тутумунун кызматкерлерине жана кызматтан жашы, денсоолугунун абалы, штаттардын кыскаргандыгы боюнча бошотулган жана 20 календардык жылдан кем эмес иштеген жылдары үчүн, ошондой эле жазык-аткаруу тутумунун кызматтык ишин жүзөгө ашырышына байланыштуу курман болгон же өлгөн кызматкерлеринин үйбүлө мүчөлөрүнө мамлекеттик жана ведомстволук турак жай фондусунан өздөрү ээлеген турак жайлар менчигине бекер өткөрүп берилет.

Кызмат ишин жүзөгө ашырууга байланыштуу курман болгон (өлгөн) жазык-аткаруу тутумунун кызматкерлеринин үйбүлө мүчөлөрү кызматта иштеген жана жашап турган мөөнөтүнө карабастан башка турак жай берилмейинче кызматтык турак жайдан чыгарылууга тийиш эмес.

Жазык-аткаруу тутумунун кызматкерлерине жеке, кооперативдик турак жай жана дача курулушу үчүн пайызсыз же жандырылуучу ссудалары мыйзамда белгиленген тартипте берилет.

      (8-бөлүк КР 2009-жылдын 30-декабрындагы № 319 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

     (9-бөлүк КР 2009-жылдын 30-декабрындагы № 319 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

Кызмат өтөп жаткан, ошондой эле запаска же отставкага чыккан полковник жана андан жогорку наамдагы офицердик курамдагы адамдарга колдонулуп жаткан мыйзамдарда белгиленген өлчөмдө кошумча турак жай аянты берилет.

Жазык-аткаруу тутумунун кызматкери кызматтык ишин жүзөгө ашырууга байланыштуу курман болгон (өлгөн) учурда курман болгон (кайтыш болгон) адамдын үйбүлөсүнө зарылчылыкка жараша турак жай аянтын кезексиз берүү же турак жай шарттарын жакшыртуу укугу берилет.

Жазык-аткаруу тутумунда кеминде 15 жыл кызмат өтөгөн жазык-аткаруу тутумунун кызматкери запаска же отставкага чыгарылгандан кийин жеңилдиктер менен турак жайды сатып алуу жана турак жайга акы төлөө укугу сакталат.

Туруктуу жашоочу турак жайы болбогон же турак жай шарттарын жакшыртуу үчүн турак жай-курулуш (турак жай) кооперативдерине кирген же турак жай мыйзамдарында каралган ченемдер боюнча жеке курулуш жүргүзгөн кызматкерлерге кызмат өтөгөн жери боюнча жазык-аткаруу тутумунун мамлекеттик органынын каражаттарынын эсебинен бекер каржылоо жардамы берилет:

- жалпы узактыгы 10 жылдан 25 жылга чейин кызмат өтөгөндөргө - 75 пайыздан кем эмес, ал эми жалпы узактыгы 25 жыл же андан узак кызмат өтөгөндөргө - турак жай-курулуш (турак жай) кооперативдерине тиешелүү турак жайдын наркынын 100 пайызы же жеке үй курууга алынган банк кредити. Бул жеңилдик чектелген жашка чыккандыгына жана денсоолугунун абалына же уюштуруу-штаттык иш-чараларга байланыштуу кызматтан бошотулган жарандар үчүн да сакталат.

Жазык-аткаруу тутумунун мекемелеринен жана органдарынан бошотулган жарандардын макулдугу менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан аларга турак жай куруу же сатып алуу үчүн Кыргыз Республикасынын Өкмөтү аныктаган өлчөмдөрдө каражат берилиши мүмкүн.

(КР 2009-жылдын 30-декабрындагы № 319 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

35-статья. Кызматкерге жеңилдиктерди берүү

 

Кызматкерлердин кызматтык маяналары Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленет.

Жазык-аткаруу тутумунун кызматкери жазык-аткаруу тутумунун мамлекеттик органынын каражаттарынан жогорку окуу жайын бүткөндөн кийин кызматка дайындалган учурда чарбачылык жүргүзүү үчүн 3 жылга чейинки мөөнөткө 10го чейинки акчалай айлык акы өлчөмүндө пайызсыз ссуда түрүндө төлөм алууга укуктуу.

Жазык-аткаруу тутумунун мекемелеринин соттолгондор, камакта кармалган адамдар менен иштөөчү жумушчуларына жана кызматчыларына Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилген иштердин жана кесиптердин тизмеси боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык пенсия чектелет.

Жазык-аткаруу тутумунун кызматкерлери аскер кызматкерлерин пенсия менен камсыз кылуу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген пенсиялык кепилдиктер менен камсыз кылынуу укугуна ээ.

Жазык-аткаруу тутумунун кызматкерлерине пенсия дайындоо үчүн иштеген жылдарын жеңилдик иретинде эсептөө белгиленет: эки күндүк кызмат өтөө - үч күн, ал эми жугуштуу оорулууларды багуу жана дарылоого арналган мекемелерде - бир күндүк кызмат өтөө алардын мурдагы белгиленген жеңилдиктерин сактоо менен эки күн катары эсептелет.

Укук коргоо органдарында, прокуратура органдарында, юстицияда, соттордо, жазык-аткаруу тутумунун органдарында жана мекемелеринде мамлекеттик кызматчы жазык-аткаруу тутумунун кызматкери катары иштеген иши жазык-аткаруу тутумунун кызматкерлерине пенсия дайындоо үчүн кызмат өтөө стажысынын жана иштеген жылдарынын эсебине толук бойдон киргизилет.

Пенсияга чыгуу укугу менен жазык-аткаруу тутумунун мекемелеринен жана органдарынан бошотулган, 20 жана андан көп иштеген жылдары бар (жеңилдик иретинде эсептегенде), ошондой эле алардын үйбүлө мүчөлөрү аскердик-врачтык комиссиянын корутундусу боюнча санатордук-курорттук жана ден соолук чыңдоочу мекемелерге дарыланууга жазык-аткаруу тутумунун мамлекеттик органынын каражаттарынын эсебинен акысыз барып-келүүгө (жылына бир жолу) укугу бар.

Жазык-аткаруу тутумунун кызматкерлери Кыргыз Республикасынын бардык аймагында шаардын, шаар четиндеги жана жергиликтүү каттамдагы коомдук транспорттун бардык түрүнө (таксиден тышкары), ошондой эле айыл жерлеринде Кыргыз Республикасынын мыйзамдары белгилеген тартипте өтүп бараткан транспортто акысыз жүрө алышат.

Жазык-аткаруу тутумунун кызматкерлерине кызмат өтөөнүн чектик жашына чыккандыгы, ден-соолугунун абалы, штаттардын кыскартылышы, пенсияга укугу бар адамдын жеке өтүнүчү боюнча бошотулганда жазык-аткаруу тутумунун мамлекеттик органынын каражаттарынан Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленген тартипте жана өлчөмдөрдө бир жолу берилүүчү жөлөк пул төлөнөт.

Кызмат өтөө мезгилинде мамлекеттик сыйлык алган жазык-аткаруу тутумунун кызматкерлерине бир жолку төлөнүүчү жөлөкпулдун өлчөмү 2 акчалай айлык акынын өлчөмүнө көбөйтүлөт.

(КР 2010-жылдын 10-февралындагы № 27, 2016-жылдын 6-апрелиндеги № 36 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

 

36-статья. Жазык-аткаруу тутумунун кызматкерлерин социалдык турмуш-тиричилик жактан камсыз кылуу

 

Жазык-аткаруу тутумунун кызматкерлери жазык-аткаруу тутумунун мамлекеттик органынын каражаттарынан төмөндөгүдөй учурларда 3 жылга чейинки мөөнөткө 12 акчалай айлык акынын өлчөмүндө чарба жүргүзүү үчүн пайызсыз ссуда түрүндө алгачкы төлөмдөрдү алууга укуктуу:

1) ички иштер органдарынын же жазык-аткаруу тутумунун окуу жайларын аяктагандан кийин кызмат орунга дайындалса;

2) жарандык жогорку окуу жайлардын бүтүрүүчүлөрүн бөлүштүрүү боюнча келгендер кызматка дайындалса;

3) биринчи никеге турган учурдан тартып 3 ай ичинде.

Жазык-аткаруу тутумунун кызматкерлери жаңы кызмат өтөөчү жерге которулгандыгына байланыштуу жаңы жашай турган жерине көчкөн учурда, аларга жазык-аткаруу тутумунун мамлекеттик органынын каражаттарынан төлөмдөр жүргүзүлөт:

1) жазык-аткаруу тутумунун кызматкерлерине 2 акчалай айлык акынын өлчөмүндө жана аны менен бирге келген ар бир үйбүлө мүчөсүнө акчалай айлык акынын жарымынын өлчөмүндө;

2) Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленген иш сапарга жиберилген кызматкерлердин жолдо жүргөн ар бир күнүнө, аны менен кошо бараткан ар бир үйбүлө мүчөсүнө туруктуу ставканын (суткалык) өлчөмүндө.

Мындан тышкары жазык-аткаруу тутумунун кызматкерлери жаңы кызмат өтөөчү жерге которулганына байланыштуу мурдагы жашаган жеринен жаңы жерге көчкөндө аба транспортунан башка транспорттун бардык түрү менен 20 тоннага чейин өзүмдүк мүлкүн ташып кетүүгө жана жазык-аткаруу тутумунун мекемелеринен жана органдарынан бошотулганда тарткан чыгымдарын жазык-аткаруу тутумунун мамлекеттик органынын каражаттарынын эсебинен компенсациялоого укуктуу.

Жазык-аткаруу тутумунун кызматкерлерине кызматтык иш сапарында жүргөндө алардын балдарына мектепке чейинки мекемелерден орун, мейманканалардан орун берүү, квартиралык телефон менен камсыз кылуу, жеке менчик турак жай куруу үчүн жер участокторун алуу, квартирасын жазык аткаруу тутумунун органдарынын эсебинен кайтаруу сигнализациясы менен жабдуу кепилдиги берилет.

Жаш курагы, иштеген жылдары же оорусу боюнча кызматынан бошотулган жазык-аткаруу тутумунун кызматкерелеринин жазык-аткаруу тутумунун органдарынын өздүк курамындагылар үчүн каралган жеңилдиктерди пайдалануу укугу сакталат.

Объекттерди кайтарууну жүзөгө ашыруучу жазык-аткаруу тутумунун кызматкерлери ошол ишканалар менен мекемелердин жумушчулары жана кызматчылары үчүн белгиленген бардык жеңилдиктен пайдаланышат.

Жазык-аткаруу тутумунун кызматкерлери Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн аскер кызматчылары үчүн мыйзамда белгиленген ченемдер боюнча азык-түлүк пайы, болбосо пайды акчалай компенсация менен камсыз кылынат.

Кызмат өтөө максатында менчик транспортун пайдаланган жазык-аткаруу тутумунун кызматкерлерине белгиленген өлчөмдөрдө акчалай компенсация төлөнүп берилет.

Жазык-аткаруу тутумунун кызматкерлери башка кызматка (окууга) которулганда анын жубайынын мурдагы иштеген жеринен бошогон күндөн тартып 6 айга чейин эмгек стажысы үзгүлтүккө учурабайт.

Жазык-аткаруу тутумунун кызматкерлери жана алардын үйбүлө мүчөлөрү акысыз медициналык жана жеңилдик берүүчү санатордук-курорттук тейлөөдөн пайдаланышат.

Кепилдик берилген медициналык жардам, ошондой эле санатордук-курорттук, дарылоо-профилактикалык тейлөө жазык-аткаруу тутумунун кызматкеринин каалоосу боюнча Кыргыз Республикасынын кайсы гана медициналык, дарылоо-денсоолукту чыңдоо мекемелери болбосун көрсөтүлүшү мүмкүн.

Жазык-аткаруу тутумунун кызматкерлери жеңилдик берүүчү медициналык-социалдык, дары-дармек жана протездик-ортопедиялык камсыздоодон пайдаланышат.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү, жергиликтүү аткаруу бийлигинин органдары жазык-аткаруу тутумунун кызматкерлеринин социалдык жактан корголушуна кошумча кепилдиктерди белгилөөгө укуктуу.

(КР 2008-жылдын 17-октябрындагы № 231, 2011-жылдын 19-июлундагы № 111 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

 

VII Глава
Жазык-аткаруу тутумунун ишине контролдук кылуу

 

37-статья. Жазаларды аткаруу чөйрөсүндөгү контроль жана көзөмөл

Жазаларды аткаруу чөйрөсүндөгү контролдун жана көзөмөлдүн түрлөрү Кыргыз Республикасынын Жазык-аткаруу кодексинде аныкталат.

(КР 2021-жылдын 23-апрелиндеги № 56 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

38-статья. Прокурордук көзөмөл

(КР 2013-жылдын 20-декабрындагы № 222 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

 

39-статья. Ушул Мыйзамдын күчүнө кириши

 

Ушул Мыйзам кол коюлган учурдан тарып күчүнө кирет.

Ушул Мыйзам кол коюлган күн Жазык-аткаруу тутумунун кызматкеринин күнү деп эсептелсин.

Жазык-аткаруу тутумунун мекемелерин ички иш тартибинин эрежелери ушул Мыйзам күчүнө киргенден тартып эки айлык мөөнөттөн кечиктирилбестен иштелип чыгууга жана бекитилүүгө тийиш.

 

Кыргыз Республжкасынын Өкмөтү алты айлык мөөнөттө "Жазык-аткаруу тутумунун органдарында жана мекемелеринде кызмат өтөө жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун иштеп чыксын жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине киргизсин.

 

Кыргыз Республикасынын

             Президенти

 

А.Акаев