Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\6629d639-6e60-450c-8bea-1f551bf4109f\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

1998-жылдын 30-сентябры № 125

Кыргыз Республикасындагы мобилизациялык даярдык жана мобилизация жөнүндө

(КР 2008-жылдын 13-октябрындагы № 209, 2013-жылдын 30-июлундагы № 174,
2016-жылдын 15-апрелиндеги № 42, 2017-жылдын 1-декабрындагы N 197 (2) Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

Ушул Мыйзам Кыргыз Республикасындагы мобилизациялык даярдыктын жана мобилизациянын укуктук негиздерин жана аны уюштурууну аныктайт, мамлекеттик бийлик, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, менчигинин түрүнө карабастан юридикалык жактардын, жетекчилердин жана граждандардын ушул жааттагы укуктарын, милдеттерин жана жоопкерчилигин белгилейт.

I бөлүм.
Жалпы жоболор

 

1-статья. Негизги түшүнүктөр 

Тынчтык мезгилде Кыргыз Республикасынын экономикасын, мамлекеттик бийлик органдарын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын, менчигинин түрүнө карабастан юридикалык жактарды, Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүн, аткаруучу бийлик органдарынын согуш мезгилинде коргоо жана коопсуздук чөйрөсүндөгү мамилелерди жөнгө салуучу мыйзамдарга ылайык түзүлүүчү атайын түзүлүштөрүн, ошондой эле Кыргыз Республикасынын аймагын, мамлекетти куралдуу кол салуудан коргоону камсыз кылуу жана согуш мезгилинде мамлекеттин биринчи кезектеги керектөөлөрүн жана элдин муктаждыгын канааттандыруу үчүн алдын ала даярдоо боюнча көрүлгөн иш-чаралардын комплекси Кыргыз Республикасындагы мобилизациялык даярдык деп түшүнүлөт.

Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүн, Кыргыз Республикасынын аткаруучу бийлик органдарынын атайын түзүлүштөрүн же алардын бөлүктөрүн согуш мезгилине жараша уюштурууга жана курамга, ал эми Кыргыз Республикасынын экономикасын, мамлекеттик бийлик, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын, Кыргыз Республикасынын аймагын, менчигинин түрүнө карабастан юридикалык жактардын же алардын бир бөлүгүн согуш мезгилинин шарттары боюнча иштөөгө которуу боюнча иш-чаралардын комплекси Кыргыз Республикасындагы мобилизация деп түшүнүлөт.

Кыргыз Республикасындагы мобилизация жалпы же чектелүү болушу мүмкүн.

(КР 2013-жылдын 30-июлундагы № 174 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

2-статья. Мобилизациялык даярдык жана мобилизация боюнча иш-чаралардын мазмуну 

1. Кыргыз Республикасындагы мобилизациялык даярдык жана мобилизация ушул Мыйзамга, коргоо жана коопсуздук чөйрөсүндөгү мамилелерди жөнгө салуучу башка мыйзамдарга ылайык жүргүзүлөт жана мамлекетти коргоону уюштуруунун курамдык бөлүгү болуп саналат.

2. Мобилизациялык даярдыктын жана мобилизациянын негизги принциптери төмөндөгүлөр болуп саналат:

1) пландаштырылган мобилизациялык иш-чараларды уюштурууга жана өткөрүүгө борбордук жетекчилик;

2) мобилизациялык иш-чараларды уюштуруунун жана өткөрүүнүн алдын-ала, пландуу жасалышы, көзөмөлгө алынышы;

3) тармактык жана аймактык мобилизациялык иш-чаралардын комплекстүүлүгү жана өз ара макулдашылгандыгы.

3. Мобилизациялык даярдык жана мобилизация боюнча иш-чаралардын мазмунуна төмөнкүлөр кирет:

1) мобилизациялык даярдык жана мобилизация жаатында ченемдик укуктук жөнгө салуу;

2) мобилизация учурунда жана согуш мезгилинде мамлекеттик бийлик, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын иштөө шартын аныктоо жана аларды ишке даярдоо;

3) Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүн жана атайын түзүлүштөрдү мобилизацияга даярдоо;

4) Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүн жана атайын түзүлүштөрдү мобилизация учурунда жана согуш мезгилинде толуктоо үчүн аскердик-каттоодогу адистиктер боюнча граждандарды даярдоо;

5) Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн жана атайын түзүлүштөрдүн запасында (резервде) турган граждандардын ичинен жетекчилерди, адистерди жана квалификациялуу жумушчулар менен кызматчыларды (мындан ары - аскерге милдеттүүлөр деп аталышат) мобилизация мезгилинде алардын ишин камсыз кылуу үчүн мамлекеттик бийлик, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына жана менчигинин түрүнө карабастан юридикалык жактарда калтыруу (брондоо);

6) Кыргыз Республикасынын экономикасын, Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүн жана атайын түзүлүштөрдү мобилизация пландарын иштеп чыгуу;

7) Кыргыз Республикасынын экономикасын, аймагын жана менчигинин түрүнө карабастан юридикалык жактарды мобилизация учурундагы жана согуш мезгилиндеги ишке даярдоо;

8) куралдарга жана аскер техникасына, эң маанилүү граждандык продукцияга документтерди камсыздандыруу фондун, ошондой эле өтө тобокел объекттерге, калктын жашоо тиричилигин камсыз кылуу тутумунун объекттерине жана улуттук кенч болуп саналган объекттерге долбоордук документтерди түзүү жана сактоо;

9) Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнө жана атайын түзүлүштөргө мобилизацияга арналган өздүк курамды жана техниканы даярдоо;

10) Кыргыз Республикасынын экономикасын, Куралдуу Күчтөрүн жана атайын түзүлүштөрдү мобилизациялык жайгаштыруу жана мобилизациялык пландарды аткаруу боюнча аскердик-экономикалык жана командалык-штабдык машыгууларды өткөрүү;

11) мобилизациялык жана мамлекеттик резервдерде жана мамлекеттик бөксөрбөс запаста материалдык каражаттарды түзүү, топтоо жана сактоо;

12) Кыргыз Республикасынын мобилизациялык даярдыгынын абалына баа берүү;

13) мобилизациялык органдардын кызматерлеринин квалификациясын жогорулатуу;

14) Кыргыз Республикасындагы мобилизациялык даярдыкты жана мобилизацияны илимий жана методикалык жактан камсыз кылуу;

15) мобилизациялык даярдык жана мобилизация боюнча милдеттерди чечүү таламындагы эл аралык кызматташтык;

16) мамлекеттик бийлик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын согуштук абалга которуу;

17) Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүндө жана атайын түзүлүштөрдө мобилизация өткөрүү;

18) Кыргыз Республикасынын экономикасын, аймагын жана менчигинин түрүнө карабастан юридикалык жактарды аскер абалына которуу боюнча иштер;

19) мобилизация учурунда жана согуш мезгилинде калкты азык-түлүк жана азык-түлүк эмес товарлар менен ченемдүү жабдууну, аларды медициналык жактан тейлөөнү жана байланыш каражаттары жана транспорт каражаттары менен камсыздоону даярдоо жана уюштуруу;

20) мамлекеттик бийлик органдарын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын жана уюмдарды башкаруунун запастык пункттарын белгиленген тартипте түзүү жана көрсөтүлгөн пункттарды согуш мезгилиндеги шарттарда иштөөгө даярдоо;

21) массалык маалымат каражаттарын мобилизация учурунда жана согуш мезгилинде иштөөгө даярдоо;

22) мамлекеттик бийлик органдарында, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында, уюмдарда, мекемелерде жана ишканаларда аскердик эсепке алууну уюштуруу.

(КР 2013-жылдын 30-июлундагы № 174, 2017-жылдын 1-декабрындагы N 197 (2) Мыйзамдарынын редакциясына ылайык)

3-статья. Мобилизациялык даярдыктын жана мобилизациянын укуктук негиздери 

Мобилизациялык даярдыктын жана мобилизациянын укуктук негиздери Кыргыз Республикасынын Конституциясы, ушул Мыйзам жана Кыргыз Республикасынын коргонуу жаатындагы башка ченемдик укуктук актылары болуп саналат.

 

II бөлүм.
Мобилизациялык даярдык жана мобилизация боюнча мамлекеттик бийлик органдарынын
ыйгарым укуктары жана милдеттери

 

4-статья. Кыргыз Республикасынын Президентинин ыйгарым укуктары

Кыргыз Республикасынын Президенти Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн Башкы командачысы болуу менен:

1) Кыргыз Республикасындагы мобилизациялык даярдыктын жана мобилизациянын максаттарын жана милдеттерин аныктайт;

2) сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт жана Кыргыз Республикасынын Премьер-министри менен макулдашуу боюнча мобилизациялык даярдык жана мобилизация жаатындагы кызматташтык жөнүндө эл аралык келишимдерге кол коет;

3) жалпы же жарым-жартылай мобилизациялоону жарыялайт; Кыргыз Республикасына агрессия жасалганда эле түздөн-түз агрессия коркунучу туулганда согуш абалын жарыялайт жана токтоосуз бул маселени Жогорку Кеңештин кароосуна киргизет.

(КР 2013-жылдын 30-июлундагы № 174 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

5-статья. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин ыйгарым укуктары 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши:

1) мобилизациялык даярдыкты жана мобилизацияны мыйзамдык жөнгө салууну жүзөгө ашырат;

2) мобилизациялык даярдык жана мобилизация жаатындагы эл аралык келишимдерди ратификациялайт же денонсациялайт;

3) жалпы же жарым-жартылай мобилизация, аскер абалын, согуш абалын жарыялоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыктарын бекитет же жокко чыгарат.

(КР 2013-жылдын 30-июлундагы № 174 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

6-статья. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ыйгарым укуктары 

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү:

1) Кыргыз Республикасынын экономикасын мобилизация даярдыгына жетекчилик кылат жана Кыргыз Республикасындагы мобилизациялык даярдык жана мобилизация жаатындагы бирдиктүү мамлекеттик саясатты жүргүзүүнү камсыз кылат;

2) аткаруу бийлик органдарынын ыйгарым укуктарын аныктайт, мобилизациялык даярдык жана мобилизация жаатындагы алардын ишин уюштурат жана жетекчилик кылат;

3) Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүн жана атайын түзүлүштөрүн мобилизациялык жайгаштыруу планын иштеп чыгууну координациялайт, калктын жашоо турмушун камсыз кылуу, Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүн жана атайын түзүлүштөрдү мобилизацияга тартуу таламдарында Кыргыз Республикасынын экономикасын мобилизация пландарын иштеп чыгууну уюштурат, заказдарды (тапшырмаларды) материалдык-техникалык ресурстар менен камсыз кылуу тартибин белгилейт;

4) согуш мезгилинде менчигинин түрүнө карабастан юридикалык жактардын заказдарды (тапшырмаларды) аткаруусуна карата келишимдерди (контракттарды) түзүү тартибин белгилейт;

5) Кыргыз Республикасындагы мобилизациялык даярдыкка жана мобилизацияга байланышкан иш-чараларды каржылоонун тартибин жана булактарын аныктайт;

6) республикалык бюджеттен мобилизациялык даярдыкка каражат бөлүү жана менчигинин түрүнө карабастан мобилизациялык даярдык боюнча иш аткарган юридикалык жактарга экономикалык жана башка жеңилдиктерди берүү жөнүндө сунуштарды даярдайт;

7) мобилизация жана аскер абалын киргизүү жарыялоо менен колдонулууга киргизилүүгө жаткан, ошондой эле мобилизациялык даярдык маселелери боюнча ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун иштеп чыгууну уюштурат;

8) мобилизациялык даярдык жана мобилизация жаатындагы кызматташтык жөнүндө Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерде камтылган милдеттерди аткарууну уюштурат;

9) мобилизациялык даярдык жана мобилизация маселелери боюнча өкмөттөр аралык келишимдерди түзүү боюнча чечим кабыл алат;

10) Кыргыз Республикасында мобилизациялык даярдыкты илимий жана методикалык жактан камсыз кылууну уюштурат;

11) өз ыйгарым укуктарынын чегинде мобилизациялык даярдык жана мобилизация маселелери боюнча чечимдерди кабыл алат;

12) мобилизациялык органдардын кызматкерлеринин квалификациясын жогорулатууну уюштурат;

13) мобилизациялык даярдыкка көзөмөлдүк жүргүзөт, тийиштүү статистикалык отчеттуулуктун тартибин белгилейт, Кыргыз Республикасынын мобилизациялык даярдыгынын деңгээлине баа берет жана бул жөнүндө Кыргыз Республикасынын Президентине жыл сайын баяндайт;

14) мобилизация жарыяланган учурда Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүн же алардын бөлүктөрүн согуш мезгилиндеги уюштурууга жана курамга которуу, ошондой эле атайын түзүлүштөрдү жайгаштыруу боюнча иш-чараларды өткөрүүгө көзөмөлдүк кылат;

15) мобилизация жарыялоодо Кыргыз Республикасынын экономикасын аскер абалындагы шартта иштөөгө которуу жөнүндө чечимдерди аткарууну уюштурат;

16) мобилизация мезгилинде жана согуш учурунда аскерге милдеттүү граждандардын ичинен жетекчилерди, адистерди, квалификациялуу жумушчуларды жана кызматчыларды мамлекеттик бийлик, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында жана менчигинин түрүнө карабастан юридикалык жактарда калтыруу (брондоо) боюнча иштин тартибин белгилейт, чечим кабыл алат жана аны жүргүзүүнү уюштурат;

17) Кыргыз Республикасынын экономикасында, Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүндө жана атайын түзүлүштөрдө мобилизациялык жайгаштыруу жана мобилизациялык иш-чараларды аткаруу боюнча аскердик-экономикалык жана командалык-штабдык машыгууларды өткөрүүнү уюштурат;

18) мобилизациялык, мамлекеттик резервдерде жана мамлекеттик бөксөрбөс запаста материалдык каражаттарды топтоонун, жаңыртуунун жана пайдалануунун тартибин аныктайт;

19) курал-жарак жана аскер техникасынын, эң маанилүү граждандык продукциянын документтеринин камсыздандыруу фондун, ошондой эле опурталдуу делинген, калктын жашоо турмушун камсыз кылуу тутумунун объектеринин жана улуттук кенч болуп саналган объекттердин долбоордук документтерин түзүүнүн, сактоонун жана пайдалануунун тартибин аныктайт;

20) мобилизациялык даярдык жана мобилизация жаатында мамлекеттик бийлик органдарынын макулдашып иштешин жана өз ара аракетгенүүсүн камсыз кылат.

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү ушул статьянын 1-пунктунда көрсөтүлгөн ыйгарым укуктардан тышкары ушул Мыйзамда жөнгө салынбаган мобилизациялык даярдык жана мобилизация боюнча жана башка ыйгарым укуктарды ишке ашырат.

(КР 2013-жылдын 30-июлундагы № 174 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

7-статья. Аткаруу бийлигинин органдарынын милдеттери 

Аткаруу бийлигинин органдары өз ыйгарым укуктарынын чегинде:

1) мобилизациялык даярдык жана мобилизация үчүн жоопкерчиликтүү болушат;

2) мобилизациялык даярдык боюнча иш-чараларды каржылоонун зарыл болгон көлөмдөрүн аныктайт;

3) менчигинин түрүнө карабай юридикалык жактардын мобилизациялык даярдыгын уюштурат жана жетекчилик кылат;

4) экономиканын мобилизациялык пландарын аткарууга даярдык көрүү боюнча иш-чараларды жүргүзөт;

5) мобилизациялык даярдык жана мобилизация жаатындагы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын сакталышын камсыз кылат;

6) мобилизация жарыялоодо ишканаларды согуш абалындагы шартта иштөөгө которуу боюнча иш-чаралардын комплексин жүргүзүүнү уюштурат;

7) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө мобилизациялык даярдык жана мобилизация тутумун өркүндөтүү боюнча сунуштар киргизет;

8) тынчтык мезгилде жана мобилизация жарыялоо учурунда аскер комиссариаттарынын ишин камсыз кылат.

(КР 2013-жылдын 30-июлундагы № 174 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

8-статья. Мамлекеттик бийликтин жергиликтүү органдарынын милдеттери 

1. Жергиликтүү мамлекеттик акимдиктер жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген ыйгарым укуктарынын чегинде:

1) тийиштүү аймактардын, анын ичинде менчигинин түрүнө карабастан өздөрүнүн иш чөйрөсүндө турган юридикалык жактардын мобилизациялык даярдыгынын абалы үчүн жоопкерчиликтүү болушат;

2) мобилизациялык даярдык жана мобилизация жаатындагы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын сакталышын камсыз кылат;

3) тийиштүү аймактын чегинде мобилизациялык даярдык боюнча иш-чараларды жүргүзөт;

4) экономиканын мобилизация планынын аткарылышын даярдоо боюнча иш-чараларды жүргүзөт, аскер комиссариаттарынын тынч мезгилдеги жана мобилизация жарыялоодогу ишине көмөктөшөт;

5) аймактын мобилизациялык даярдыгынын таламында менчигинин түрүнө карабастан юридикалык жактар менен тынчтык мезгилде, ошондой эле мобилизация учурунда жана согуш мезгилинде продукция берүүгө, кызмат көрсөтүүгө келишимдер (контракттар) түзөт;

6) мобилизация жарыяланган учурда экономиканы, аймакты согуш абалынын шартында иштөөгө которуу боюнча иш-чараларды жүргүзөт;

7) тийиштүү аймактын чегинде чакырылууга тийиш граждандарга өз убагында кабар берүүнү жана аларды жеткирүүнү, жыйын пункттарына же аскер бөлүктөрүнө техника берүүнү, имараттарды, курулуштарды, коммуникацияларды, мобилизация боюнча транспорттук жана башка материалдык каражаттарды берүүнү уюштурат жана камсыз кылат;

8) мобилизация учурунда жана согуш мезгилинде аскерге милдеттүү граждандардын ичинен жетекчилерди, адистерди, квалификациялуу жумушчуларды жана кызматчыларды тиешелүү жергиликтүү мамлекеттик акимдиктерде, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында калтыруу (брондоо) боюнча иш жүргүзөт;

9) мобилизациялык даярдык жана мобилизация тутумун өркүндөтүү боюнча мамлекеттик бийлик органдарына сунуштар киргизет.

2. Жергиликтүү мамлекеттик акимдиктерге жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына Кыргыз Республикасынын Өкмөтү аныктаган тартипте зарыл материалдык жана каржылоо каражаттарын өткөрүп берүү менен ушул Мыйзамга ылайык мобилизациялык даярдык жана мобилизация жаатында мамлекеттик ыйгарым укуктар берилет.

(КР 2013-жылдын 30-июлундагы № 174 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

III бөлүм.
Мобилизациялык даярдык жана мобилизация боюнча Кыргыз Республикасынын ишканаларынын
жана граждандарынын милдеттери

 

9-статья. Менчигинин түрүнө карабастан юридикалык жактардын милдеттери 

1. Менчигинин түрүнө карабастан юридикалык жактар:

1) өздөрүнүн мобилизациялык даярдыгынын абалы, мобилизациялык даярдыктын таламында түзүлгөн келишимдерди (контракттарды) жана мобилизация учурунда жана согуш мезгилиндеги заказдарды (тапшырмаларды) аткаруу үчүн жооп берет;

2) мобилизация учурунда жана согуш мезгилинде заказдарды (тапшырмаларды) аткаруу боюнча келишимдик милдеттенмелерди жүзөгө ашыруу максатында өндүрүштү даярдайт;

3) мобилизациялык даярдык жана мобилизациянын таламында продукция берүү, иш аткаруу, кызмат көрсөтүү заказдарын (тапшырмаларды) орундатат;

4) мобилизация жарыяланган учурда өндүрүштү согуш мезгилинин шартында иштөөгө которуу боюнча иш-чараларды жүргүзөт;

5) аскер комиссариаттарын ишине көмөк көрсөтөт;

6) өзү менен эмгектик мамиледе турган жана аскерге чакырылуучу граждандарга өз убагында кабар берүүнү, аларды жеткирүүнү, жыйын пункттарына же аскер бөлүктөрүнө техника берүүнү, имараттарды, курулуштарды, коммуникацияларды, мобилизация боюнча транспорттук жана башка материалдык каражаттарды берүүнү уюштурат жана камсыз кылат;

7) мобилизация учурунда жана согуш мезгилинде аскерге милдеттүү граждандардын ичинен жетекчилерди, адистерди, квалификациялуу жумушчуларды жана кызматчыларды калтыруу (брондоо) боюнча иш жүргүзөт;

8) экономиканын тийиштүү тармагында аскерге милдеттүүлөр калтырылуучу (брондолуучу) кызматтардын жана кесиптердин тизмесине өзгөртүүлөр киргизүү боюнча тийиштүү министрликтерге, мамлекеттик комитеттерге жана акимдик ведомстволорго сунуш киргизет;

9) мобилизация пландарына ылайык жыйын пункттарына жана аскер бөлүктөрүнө техника берүүнү камсыз кылат.

2. Эгерде, өндүрүштү мобилизациялык жайгаштыруудан кийин менчигинин түрүнө карабастан юридикалык жактардын мүмкүнчүлүктөрү заказдарды аткарууга шарт түзсө, алар мобилизация учурунда жана согуш мезгилинде мамлекеттин коргонуу таламында заказдарды (тапшырмаларды) аткарууга келишим (контракт) түзүүдөн баш тартууга укуксуз болушат.

3. Менчигинин түрүнө карабастан юридикалык жактар мобилизация учурунда жана согуш мезгилинде мамлекеттин коргонуу таламында заказдарды аткарууга келишим түзүүдө мамлекеттик бийликтин, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун тийиштүү органдарынан ал заказдарды аткарууну каржылык, эмгектик, энергетикалык жана материалдык-техникалык ресурстар менен камсыз кылууга көмөктөшүүсүн талап кылууга укуктуу болушат.

 

10-статья. Кыргыз Республикасынын граждандарынын укуктары жана милдеттери 

1. Мобилизация мезгилинде граждандар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн аскер кызматчылары үчүн белгиленген бардык укуктардан жана жеңилдиктерден пайдаланышат.

2. Кыргыз Республикасынын граждандары мамлекеттин мобилизациялык даярдыгын камсыз кылуу максатында:

1) жашаган жери боюнча аскердик катталууда турушат;

2) согуш мезгилинде өзүнүн аскердик кызматын аныктоо үчүн, аскер комиссариатына чакыруу боюнча келишет;

3) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык башка милдеттерди аткарышат;

4) өзүнүн менчигиндеги имараттарды, курулуштарды, транспорт каражаттарын жана башка мүлктү, тарткан зыянды Кыргыз Республикасынын Өкмөтү аныктаган тартипте кайтарып алуу менен Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык согуш учурунда өлкөнү коргоону жана мамлекеттин коопсуздугун камсыз кылуу максатында өткөрүп беришет.

3. Кыргыз Республикасынын мобилизациялык көрсөтмө же аскер комиссариатынан чакыруу алган граждандары аларда көрсөтүлгөн талаптарды аткарууга милдеттүү.

4. Кыргыз Республикасынын граждандары мобилизациялык даярдык жана мобилизация жаатындагы милдеттерди аткарбагандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартышат.

 

IV бөлүм.
Мамлекеттик бийлик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын мобилизациялык
даярдыгы жана мобилизацияга тартылышы

 

11-статья. Мобилизациялык даярдыкты жана мобилизацияны уюштуруу жана анын тартиби 

1. Мамлекеттик бийлик, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын, Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүн, атайын түзүлүштөрүн, Кыргыз Республикасынын экономикасын жана аймагын уюштуруу жана мобилизациялык даярдыгынын жана мобилизациялоонун тартиби ушул Мыйзамда жана мобилизациялык даярдык жана мобилизация жаатындагы мамилелерди жөнгө салуучу башка ченемдик укуктук актыларда аныкталат.

2. Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүн жана атайын түзүлүштөрдү мобилизацияга даярдоону жана аларды мобилизацияга тартууну тийиштүү мобилизациялык органдар Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн Генералдык штабы менен өз ара аракетте жана анын жетекчилиги астында уюштурушат жана жүргүзүшөт.

3. Мамлекеттик бийликтин, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана менчигинин түрүнө карабастан юридикалык жактардын жетекчилери мобилизациялык даярдык жана мобилизация жаатында аларга жүктөлгөн иш милдеттерин аткаруу үчүн жекече жооп берет, ошондой эле мобилизациялык органдардын кызматкерлерине аларга жүктөлгөн милдеттерди аткарышы үчүн зарыл шарттарды түзөт.

(КР 2013-жылдын 30-июлундагы № 174, 2016-жылдын 15-апрелиндеги № 42 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

12-статья. Мобилизациялык органдар 

1. Тынчтык мезгилде мобилизациялык даярдык боюнча иш-чараларды уюштуруу, координациялоо жана анын өткөрүлүшүнө контролдук кылуу үчүн мамлекеттик бийлик органдарынын жана мобилизациялык даярдык боюнча заказдары (тапшырмалары) бар ишканалардын башкаруу аппаратынын курамында өз алдынча мобилизациялык органдар (бөлүктөр же айрым кызматкерлер), ал эми жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында - өз алдынча аскердик-каттоо кызматкерлери түзүлөт (дайындалат), алардын түзүмү, кызмат орундарынын саны, иш милдеттери, укуктары жана милдеттери заказдардын (тапшырмалардын) мүнөзүнө жана көлөмүнө жараша аныкталат.

Мобилизациялык органдар жөнүндөгү жобону Кыргыз Республикасынын Өкмөтү бекитет.

2. Мобилизациялык органдарды (бөлүктөрдү же айрым кызматкерлерди) жана аскердик-каттоо кызматкерлерин күтүү Кыргыз Республикасынын Өкмөтү белгилеген тартипке ылайык бөлүнгөн каражаттардын эсебинен жүргүзүлөт.

 

13-статья. Аскердик-транспорттук милдеттер жөнүндө 

1. Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүн жана атайын түзүлүштөрдү мобилизация учурунда транспорт каражаттары менен камсыз кылуу үчүн Кыргыз Республикасынын аймагында аскердик-транспорттук милдет белгиленет.

2. Аскердик-транспорттук милдет жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына, менчигинин түрүнө карабастан юридикалык жактарга жана транспорт каражаттарынын ээси болгон граждандарга, ошондой эле портторго, пристандарга, аэропортторго, мунайбазаларга, күйүүчү майларды жыйып-жөнөтүү базаларына, автомобилге май куюу станцияларына, ремонттук ишканаларга жана транспорт каражаттарынын ишин камсыз кылуучу башка уюмдарга жайылтылат.

3. Аскердик-транспорттук милдетти аткаруунун тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталат.

4. Өлкөнү коргоо жана мамлекеттин коопсуздугун камсыз кылуу максатында өздөрүнүн менчигиндеги транспорт каражаттарын жана башка мүлктү өткөрүп бергенден уюмдар менен граждандар тарткан зыяндын ордун толуктоо мамлекет тарабынан Кыргыз Республикасынын Өкмөтү белгилеген тартипте жүргүзүлөт.

(КР 2013-жылдын 30-июлундагы № 174 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

14-статья. Мобилизациялык даярдыкты каржылоо 

1. Мобилизациялык даярдыкты каржылоо республикалык бюджеттен, жергиликтүү бюджеттен бөлүнгөн каражаттардын жана менчигинин түрүнө карабастан юридикалык жактардын каражаттарынын эсебинен жүргүзүлөт.

2. Аткарылышы мамлекеттин таламында жүргүзүлгөн мобилизациялык даярдык боюнча иштер республикалык бюджеттен каржыланат.

3. Жергиликтүү маанидеги мобилизациялык даярдык боюнча иштер жергиликтүү бюджеттен каржыланат.

4. Өздөрүнүн иштешинин туруктуулугун жогорулатуу максатында юридикалык жактардын өздөрүнүн демилгеси боюнча жүргүзүлгөн мобилизациялык даярдык боюнча иштер менчигинин түрүнө карабастан юридикалык жактардын каражаттарынын эсебинен каржыланат.

5. Мобилизация боюнча иш-чараларды каржылоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтү бекиткен тартипте жүргүзүлөт.

 

15-статья. Мобилизациялык даярдыкка колдоо көрсөтүү 

1. Мобилизациялык даярдык боюнча иш аткарган мамлекеттик бийлик, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына жана менчигинин түрүнө карабастан юридикалык жактарга экономикалык жана башка жеңилдиктерди берүү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүргүзүлөт.

2. Консервацияланган жана учурдагы өндүрүштө пайдаланылбаган мобилизациялык багыттагы объекттер, мобилизациялык кубаттуулуктар, мобилизациялык запастардын (резервдердин) бардык түрлөрү жана мобилизациялык багыттагы башка мүлк мамлекеттик бийлик органдарынын чечими боюнча түзүлүүчү камсыздандыруу запастарына кирет.

3. Менчигинин түрүнө карабастан өз каражаттарын мамлекеттин таламдарында өткөрүлгөн мобилизациялык даярдык боюнча иш-чараларга жумшаган юридикалык жактарга Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралаган жеңилдиктер жайылтылат.

4. Кыргыз Республикасынын мобилизациялык даярдыгына колдоо көрсөтүү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жараша так ишке ашырылат.

 

16-статья. Мобилизациялык даярдыкты жана мобилизацияны өткөрүү тартиби 

Мобилизациялык даярдык жана мобилизация жаатындагы иштерди уюштуруу, жүргүзүү жана маалыматты коргоо Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана жашыруун иш кагаздарын жүргүзүү маселелери боюнча тийиштүү ченемдик актылардын талаптарына ылайык жүргүзүлөт.

 

V бөлүм.
Кыргыз Республикасынын граждандарын мобилизация боюнча аскердик кызматка чакыруу

 

17-статья. Граждандарды мобилизация боюнча аскердик кызматкачакыруу маселелери жаатындагы Кыргыз Республикасынын мыйзамдары 

Граждандарды мобилизация боюнча аскердик кызматка чакыруу ушул Мыйзамга жана аскердик милдеттерге, аскердик жана альтернативдик кызматтарга тиешелүү мамилелерди жөнгө салуучу ченемдик укуктук актыларга ылайык жүргүзүлөт.

(КР 2013-жылдын 30-июлундагы № 174 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

18-статья. Мобилизация боюнча аскердик кызматка чакырыла турган граждандар 

1. Мобилизация боюнча аскердик кызматка мобилизация боюнча аскердик кызматка чакыруудан кийинкиге калтырууга укугу болбогон аскерге милдеттүү граждандар чакырылат.

2. Мобилизацияда граждандар Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн жана атайын түзүлүштөрдүн граждандык кызматтарында иштөө үчүн чакырылышы мүмкүн.

 

19-статья. Мобилизация боюнча аскердик кызматка чакыруудан бошотуу

Оор кылмыш жасагандыгы үчүн соттуулугу алынбаган же жазасын өтөбөгөн граждандар мобилизация боюнча аскердик кызматка чакырылышы мүмкүн эмес.

 

20-статья. Мобилизация боюнча аскердик кызматка чакырууну кийинкиге калтыруу

Мобилизация боюнча аскерге чакырууну кийинкиге калтыруу аскерге милдеттүү төмөнкү граждандарга:

1) ден соолугунун абалы боюнча аскердик кызматка убактылуу жараксыз деп табылгандарга - 6 айга чейинки мөөнөткө;

2) мамлекеттик бийлик, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына жана менчигинин түрүнө карабастан юридикалык жактарда калтырылгандарга (брондолгондорго) - мобилизация мезгилине карата;

3) башка бирөөнүн жардамына муктаж болгон жана мамлекеттин толук багуусунда болбогон үй-бүлө мүчөсүн мыйзам боюнча багып-көрүүгө милдеттүү болгон башка адамдар болбосо, ошол үй-бүлө мүчөсүн багып-көрүп жаткан адамга.

Пенсиялык жашка чыккан же I жана II топтогу майыптыгы белгиленген адамдар, ошондой эле 16 жашка чыга элек үй-бүлө мүчөлөрү башка бирөөнүн жардамына муктаж жана багууда тургандар деп эсептелет;

4) 16 жашка чейин төрт жана андан ашык балдары барларга (аялдар үчүн - багуусунда бир бала);

5) 8 жашка чейинки төрт жана андан ашык баласы бар энелери жалгыз бой болгондорго берилет.

(КР 2013-жылдын 30-июлундагы № 174 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

21-статья. Граждандарды мобилизация боюнча аскердик кызматка чакыруунун мөөнөттөрү 

Мобилизация жарыяланганда граждандарды аскердик кызматка чакыруу Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн жана атайын түзүлүштөрдүн мобилизациялык пландарында белгиленген мөөнөттө жүргүзүлөт.

 

22-статья. Граждандарды мобилизация боюнча аскердик кызматка чакырууну уюштуруу 

1. Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүн согуш мезгилиндеги уюштурууга жана курамга өз убагында которуу үчүн аскерге милдеттүү граждандар согуш мезгилинде аскердик кызматтарда аскер кызматын өтөө үчүн аскер бөлүктөрүнө, ошондой эле атайын түзүлүштөргө жана согуш мезгилинин кызмат орундарында каралган граждандык кызматтарга мурдатан дайындалат (катталат).

2. Согуш мезгилинде аскердик кызматтарда, ошондой эле граждандык кызматтарда аскердик кызмат өтөө үчүн дайындалган (катталган) граждандар алар катталган аскер бөлүктөрүн жана атайын түзүлүштөрдү согуш мезгилиндеги уюштурууга жана курамга которуу боюнча иш-чаралар жүргүзүлгөн учурда мобилизация боюнча аскер кызматына (граждандын кызматтардагы ишке) чакырылат.

3. Мобилизация боюнча аскердик кызматка граждандарды чакырууну райондун же шаардын (районго бөлүнбөгөн) жергиликтүү мамлекеттик акимдигинин башчысы райондун же шаардын (районго бөлүнбөгөн) аскер комиссариаты менен бирдикте уюштурат жана камсыз кылат.

4. Мобилизация жарыялоо учурунда согуш мезгилиндеги кызмат орундары боюнча аскердик кызматка жана граждандык кызматка дайындалган (катталган) граждандарды аскер кызматына чакыруунун тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү бекиткен Мобилизация боюнча Кыргыз Республикасынын граждандарын аскердик кызматка чакыруунун тартиби жөнүндөгү жобо менен аныкталат.

 

23-статья. Мобилизация боюнча граждандарды аскердик кызматка чакырууга байланыштуу граждандардын, кызмат адамдарынын милдеттери 

Мобилизация жарыяланганда:

1) 16 жашка чейинки балдары бар аял-аскер кызматчыларынан бөлөк Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүндө жана атайын түзүлүштөрдө аскердик кызмат өтөп жаткан граждандар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген мөөнөткө аскердик кызматта кала берет;

2) аскердик каттоодо турган граждандар райондук (шаардык) аскер комиссариаттарынын буйруктарында (мобилизациялык көрсөтмөлөрүндө, чакыруу кагаздарында) аныкталган мөөнөттө аскерге милдеттүүлөр топтолуучу пункта келүүгө милдеттүү. Аскердик каттоодо турган граждандарга мобилизация жарыяланган учурдан баштап райондук (шаардык) аскер комиссариатынын уруксаты болмоюнча жашаган жеринен сыртка кетүүгө тыюу салынат.

 

VI бөлүм.
Мобилизациям учурунда жана согуш мезгилинде Кыргыз Республикасынын аскерге милдеттүү граждандарын
мамлекеттик бийлик, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында, менчигинин түрүнө
карабастан юридикалык жактарда калтыруу (брондоо)

 

24-статья. Мобилизация учурунда жана согуш мезгилинде Кыргыз Республикасынын аскерге милдеттүү граждандарын мамлекеттик бийликте, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында, менчигинин түрүнө карабастан юридикалык жактарда калтыруу (брондоо) боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдары 

1. Мобилизация учурунда жана согуш мезгилинде аскерге милдеттүү граждандарды мамлекеттик бийликте, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында, менчигинин түрүнө карабастан юридикалык жактарда калтыруу (брондоо) ушул Мыйзамгажана аскердик милдеттерге, аскердик жана альтернативдик кызматтарга тиешелүү мамилелерди жөнгө салуучу ченемдик укуктук актыларга ылайык жүргүзүлөт.

2. Кыргыз Республикасынын аскерге милдеттүү граждандарын калтырууну (брондоону) уюштуруу жана анын тартиби ушул Мыйзам жана Кыргыз Республикасында аскерге милдеттүү граждандарды калтыруу (брондоо) боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтү бекиткен негизги жоболор менен аныкталат.

(КР 2013-жылдын 30-июлундагы № 174 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

25-статья. Кыргыз Республикасынын аскерге милдеттүү граждандарын калтыруу (брондоо) 

1. Аскерге милдеттүү граждандарды калтыруу (брондоо) мобилизация учурунда жана согуш мезгилинде мамлекеттик бийлик, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, ишканалардын үзгүлтүксүз иштөөсүн камсыз кылуу үчүн жүргүзүлөт.

2. Мамлекеттик бийликте, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында, менчигинин түрүнө карабастан юридикалык жактарда калтырылган (брондолгон) граждандар мобилизация боюнча чакыруудан жана согуш мезгилиндеги кийинки чакыруулардан кийинкиге калтыруу берилген мөөнөткө бошотулат.

 

VII бөлүм.
Корутунду жоболор

 

26-статья. Ушул Мыйзамдын күчүнө кириши 

1. Бул Мыйзам жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

2. Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ченемдик укук актылары, ведомстволук ченемдик укуктук актылар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын чечимдери ушул Мыйзамга ылайык келтирилет.

 

Кыргыз Республикасынын

Президенти

 

А.Акаев