Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском
Бишкек шаары, Өкмөт Үйү
2005-жылдын 13-февралы № 29

          КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

       "Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча
      камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери жөнүндө"
       Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөр
          жана толуктоолор киргизүү тууралу

  2005-жылдын 4-январында      Кыргыз Республикасынын Жогорку
                    Кењешинин Мыйзам чыгаруу жыйыны
                    тарабынан кабыл алынган

   1-статья.

   "Мамлекеттик социалдык  камсыздандыруу  боюнча  камсыздандыруу
төгүмдөрүнүн тарифтери жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыр-
гыз Республикасынын Жогорку Кењешинин Жарчысы, 2004-ж., № 5, 229-ст.)
төмөндөгүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:
   1. 2-статьяда:
   а) 1-пунктунда:
   "а" пунктчасында:
   - биринчи абзацтагы "25" деген цифра "24" деген цифра менен алмаш-
тырылсын;
   - үчүнчү абзацтагы "21,5 пайыз" деген сөздөр "21 пайыз" деген
сөздөр менен алмаштырылсын;
   - бешинчи абзац алып салынсын;
   "б" пунктчасында:
   - биринчи абзацтагы "22,5 пайыз" деген сөздөр "22 пайыз" деген
сөздөр менен алмаштырылсын;
   - үчүнчү абзацтагы "21,5 пайыз" деген сөздөр "21 пайыз" деген
сөздөр менен алмаштырылсын;
   "в" пунктчасынын үчүнчү абзацы алып салынсын;
   б) 2-пунктунда:
   "а" пунктчасында:
   - биринчи  абзац  "бардык  түрлөрүнөн" деген сөздөрдөн кийин
"түрлөрүнөн Пенсиялык фондго" деген сөздөр менен толукталсын;
   - экинчи, үчүнчү жана төртүнчү абзацтар алып салынсын;
   2. 3-статьянын "а" пунктунда:
   - экинчи абзацтагы "24,5 пайыз" деген сөздөр "24 пайыз" деген
сөздөр менен алмаштырылсын;
   - төртүнчү абзацтагы "21,5 пайыз" деген сөздөр "21 пайыз" деген
сөздөр менен алмаштырылсын.
   3. 5-статьянын 2-пунктунда:
   - үчүнчү абзацтагы "88 пайыз" деген сөздөр "91 пайыз" деген сөздөр
менен алмаштырылсын;
   - бешинчи абзац алып салынсын;
   - жетинчи абзац "0,1гага жетпеген" деген сөздөрдөн кийин "сугат
айдоо" деген сөздөр менен толукталсын;
   - сегизинчи абзацтагы "91 пайыз" деген сөздөр "94 пайыз" деген
сөздөр менен алмаштырылсын;
   - тогузунчу абзац алып салынсын.
   4. 6-статъяда:
   1-пунктунда:
   - үчүнчү абзацтагы "23" деген цифра "24" деген цифра менен алмаш-
тырылсын;
   - бешинчи абзац алып салынсын;
   2-пунктунда;
   - үчүнчү абзацтагы "92 пайыз" деген сөздөр "96 пайыз" деген сөздөр
менен алмаштырылсын;
   - бешинчи абзац алып салынсын.
   5. 7-статьянын 1-пункту "төгүмдөрдүн" деген сөздөн кийин "Пенсия-
лык фондго" деген сөздөр менен толукталсын; экинчи сүйлөмү алып салын-
сын.
   6. 8-статьяда:
   статьянын аталышы төмөндөгүдөй редакцияда баяндалсын:
   "Эл аралык макулдашууларга ылайык түзүлгөн уюмдар жана эл аралык
долбоорлордо иштеген адамдар үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифте-
ринин чендери";
   2-пункту төмөндөгүдөй редакцияда баяндалсын:
   "2. Кызматкерлер - Кыргыз Республикасынын жарандары, Кыргыз Рес-
публикасында туруктуу жашаган чет өлкөлүк жарандар жана жарандыгы жок
адамдар үчүн, - каржылоо булактарына карабастан, алардын пайдасына че-
герилген бардык төлөмдөрдүн түрлөрүнөн Пенсиялык фондго - 8 пайыз
өлчөмүндө.".
   7. 11-статьянын 4-пункту алып салынсын.

   2-статья.

   Ушул Мыйзам 2005-жылдын 1-январынан тартып күчүнө кирет.
   Кыргыз Республикасынын Өкмөтү өзүнүн ченемдик укуктук актыларын
ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

   Кыргыз Республикасынын Президенти        А.Акаев