Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: Описание: C:\Users\CBD\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\c9ecf073-59c0-4f39-9736-457074b3537c\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ

ТОКТОМ

2019-жылдын 18-июну № 297

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Салык кодексинин 171, 212, 216 жана 276-беренелерин ишке ашыруу максатында, "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 14-июлундагы № 491 "Кошумча нарк салыгы жана акциз салыгы боюнча салык отчетунун формаларын, аларды толтуруу жана берүү тартибин бекитүү жөнүндө" токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) жогоруда аталган токтом менен бекитилген кошумча нарк салыгы боюнча отчеттун формасында (FORM STI-062):

- "067" уячанын сабында:

"айыл чарба продукциясын" деген сөздөн мурда "ата мекендик өндүрүштөгү" деген сөздөр менен толукталсын;

"35% (мааниси терс болсо минус белгисин көрсөтүү)" деген сөздөр "80% (эгер мааниси терс болсо "0" цифрасын көрсөтүү)" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

- "Жеткирүүлөр реестри" КНС боюнча отчетко карата 01-тиркеменин акыркы барагынын, анын ичинде айыл чарба продукциясын өнөр жайлык кайра иштетүүнүн товарларын жеткирип берүүлөр (102 жеткирүү коду менен) сабында (FORM STI-062-001) "айыл чарба продукциясы" деген сөздөрдөн мурун "Кыргыз Республикасынын аймагындагы ата мекендик өндүрүштөгү" деген сөздөр менен толукталсын";

- КНС боюнча отчеттун "Кыргыз Республикасында сатып алынган материалдык ресурстардын реестри 02-тиркемесинин корутунду барагындагы" (FORM STI-062-002) "анын ичинде "кайра иштетүү өнөр жай министрлигине караштуу" сабы "ата мекендик өндүрүштөгү" деген сөздөр менен толукталсын;

2) жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кошумча нарк салыгы боюнча отчетту толтуруу жана берүү тартибинде:

- 38-1-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"38-1. 067-уячада отчеттук салык мезгили үчүн салык салынуучу субъекттин Салык кодексинин 276-беренесинин ченемдерине ылайык азаюуга тийиш болгон ата мекендик өндүрүштөгү айыл чарба продукциясын өнөр жайлык кайра иштетүү боюнча иш жүргүзүүдөн алынуучу КНС боюнча салык милдеттенмесинин 80 пайызы көрсөтүлөт (терс мааниси болгон учурда "0" цифрасы көрсөтүлөт).

Бул уячада көрсөткүчтөрдүн ортосундагы айырма түрүндө эсептелген маанинин 80 пайызы көрсөтүлөт:

- КНС боюнча отчеттун "Жеткирүүлөрдүн реестри" 01-тиркемесинин 10-графасы боюнча үчүнчү сабынын жыйынтыгынын;

- КНС боюнча отчеттун "Кыргыз Республикасында сатып алынган материалдык ресурстардын реестри" 02-тиркемесинин 9-графасы боюнча экинчи сабынын жыйынтыгынын.

Эскертүү. Бул уяча ата мекендик өндүрүштөгү айыл чарба продукциясын өнөр жайлык кайра иштетүүчү салык салынуучу субъект тарабынан толтурулат.";

- 38-3-пунктунун 1, 2 жана 4-пунктчалары "айыл чарба" деген сөздөрдөн мурда "ата мекендик өндүрүштөгү" деген сөздөр менен толукталсын";

- 45-пунктунда:

4-пунктчасында:

"100-199 "Салык салынуучу жеткирүүлөр" бөлүмүнүн төртүнчү сабы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"

102

Ата мекендик өндүрүштөгү айыл чарба продукциясын өнөр жайлык иштетүүнү жүргүзүүчү субъекттин жеткирүүсү (милдеттенмелердин 80%га азаюусу менен)

";

"200-299 "Бошотулган жеткирүүлөр" бөлүмү төмөнкүдөй мазмундагы отузунчу жана отуз биринчи саптар менен толукталсын:

"

228

Соода-логистикалык борбор тарабынан айыл чарба багытындагы айыл чарба продукциясын жана айыл чарба өндүрүүчүлөрүнөн жана айыл чарба кооперативдеринен алынган аны иштетүүдөн алынган продуктуларын жеткирүү

229

Айыл чарба өндүрүүчүсүнө жана айыл чарба кооперативине машина-трактордук станция тарабынан жеткирүү:

1) айыл чарба техникасын пайдалануу менен жасалган иштер;

2) айыл чарба техникасын оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча кызмат көрсөтүү;

3) айыл чарба техникасына запастык тетиктер;

";

11-пунктчасынын экинчи абзацында:

"айыл чарба продукциясын" деген сөздөрдөн мурда "ата мекендик өндүрүштөгү" деген сөздөр менен толукталсын;

"35" цифрасы "80" цифрасы менен алмаштырылсын;

- 48, 50-1, 66-1 жана 79-1-пункттар "айыл-чарба продукциясын" деген сөздөрдөн мурда "ата мекендик өндүрүштөгү" деген сөздөр менен толукталсын".

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 30-апрелиндеги № 228 "Бирдиктүү салык декларациясынын формаларын жана аларды толтуруу тартибин бекитүү жөнүндө" токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) жогоруда аталган токтом менен бекитилген Ишкердик иш жүргүзбөгөн (FORM STI-100) жеке адамдын бирдиктүү салык декларациясынын формасында:

- 061-уячада "(салык салынуучу базанын 10%дан көп эмес) (060 х 10/100)" деген сөздөр "(салык салынуучу базанын 10%нан көп эмес же 25%) (060 х 10/100) же (060 х 25/100)" деген сөздөр менен алмаштырылсын)";

2) жогоруда аталган токтом менен бекитилген Ишкердик иш жүргүзбөгөн жеке адамдын бирдиктүү салык декларациясын (FORM STI-100) толтуруу жана берүү тартибинде:

- 28-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"28. Эсептен чыгаруулардын суммасы билим алууга эсептен чыгарууну жана мүлктүк эсептен чыгарууларды кошпогон салык базасынын өлчөмүнүн 10 пайызы менен чектелет, ал эми багуусунда үч же андан көп адам бар салык төлөөчүлөр үчүн эсептен чыгаруулардын суммасы билим алууга эсептен чыгарууну кошпогон салык базасынын өлчөмүнүн 25 пайызы менен чектелет.";

- 29-пунктунда:

экинчи абзацындагы "Мисал" деген сөз "1-мисал" деген цифра жана сөз менен алмаштырылсын";

төмөнкүдөй мазмундагы үчүнчү абзац менен толукталсын:

"2-мисал. Ушул Тартиптин 22-пунктунда мисал келтирилген декларация тапшыруучу Искаков өткөн жылдын ичинде Кыргыз Республикасынын Илим жана билим министрлиги тарабынан белгиленген тартипте берилген окутуу үчүн лицензиясы бар университеттин жана орто мектептин камкордук кеңешинин дарегине өздүк каражаттарынан 56000 сом суммада жашы 24төн ашпаган багуусундагы үч баласынын окуулары үчүн төлөгөн. Ушул Тартиптин 22-пунктундагы мисалда стандарттык эсептен чыгарууларды эсепке алуу менен Искаковдун киреше салыгы боюнча салыктык базасы 241224 сомду (262200 - 20976) түздү, көрсөтүлгөн салык базасынан билим алууга эсептен чыгаруу суммасынын чектөө өлчөмүн эсептен чыгарып салуу зарыл. Социалдык эсептен чыгаруу боюнча чектөөнүн суммасы 60306 сомду түзөт (241224 x 25%). Анткени, Искаков 56000 сом өлчөмүндө окуу акысын төлөгөн, ал эсептелген чектөө өлчөмүнөн (60306 сом) аз болгондуктан, окутуу үчүн төлөнгөн бардык сумма эсептен чыгарылууга тийиш.";

- 30-пунктунун "а" пунктчасы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"а) 061-уячада эсептөө жолу менен социалдык эсептен чыгаруу үчүн чектөө көрсөтүлөт: 061=060 x 10/100 же 060 x 25/100;";

3) жогоруда аталган токтом менен бекитилген Уюмдун бирдиктүү салык декларациясынын формасында (FORM STI-101):

- Уюмдун бирдиктүү салык декларациясынын формасы (FORM STI-101) ушул токтомдун 1-тиркемесине ылайык редакцияда баяндалсын;

- жогоруда аталган форманын "Салыктан бошотулган пайда" деген 4-тиркемесинде:

- 5-пунктундагы "товардык-сервистик" деген сөздөр алып салынсын;

- 9-пунктундагы "лизингдик компаниялар" деген сөздөр "машина-трактордук станциялар" деген сөздөр менен алмаштырылсын";

- төмөнкүдөй мазмундагы 12-2, 12-3-пункттар жана 463, 464-уячалар менен толукталсын:

"12-2. Кыргыз Республикасынын Салык кодексинин 213-беренесинин 4-бөлүгүнө ылайык "0" ставка боюнча салык салынган пайда Описание: rt297_180619.png;

12-3. Айыл чарба багытындагы соода-логистикалык борборлордун пайдасы Описание: rt297_180619-2.png;

"БАРДЫГЫ" деген сабында "462" цифрасынан кийин "+463+464" белгиси жана цифралары менен толукталсын";

4) жогоруда аталган токтом менен бекитилген Уюмдун бирдиктүү салык декларациясын (FORM STI-101) толтуруу жана берүү тартибинде (FORM STI-101):

- 25-пунктунун "в" пунктчасында жана эскертүүсүндө "эсептик" деген сөз "салыктык" деген сөз менен алмаштырылсын;

- төмөнкүдөй мазмундагы 40-1-пункт менен толукталсын:

"40-1. 064-уячада 100 эсептик көрсөткүчүнөн ашпаган өлчөмдө контролдук-кассалык машиналарды (мындан ары - ККМ) же фискалдык маалыматтарды өткөрүп берүүчү түзүлүштөрдү сатып алууга кеткен чыгымдар көрсөтүлөт.";

- 41-пунктундагы "064" деген цифралар "065" деген цифралар менен алмаштырылсын;

- 42-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"42. 066-уячада уячалардын маанилеринин оң, нөлдүк же терс арифметикалык айырмасы түрүндө пайда салыгынын суммасынын калдыгы көрсөтүлөт: 066 = (061 - 062 - 063 + 064 - 065). Эгерде мааниси терс болсо, анда 066-уячанын сол тарабында жайгашкан атайын уячада кемитүү белгиси "-" көрсөтүлөт.";

- 43-пунктундагы "065", "066", "067" деген цифралар тиешелүү түрдө "066", "067", "068" деген цифралар менен алмаштырылсын;

- 117-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"117. 454-уячада айыл чарба кооперативдеринин пайдасы көрсөтүлөт.";

- 121-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"121. 458-уячада машина-трактордук станциялардын пайдасы көрсөтүлөт.";

- төмөнкүдөй мазмундагы 124-2, 124-3-пункттар менен толукталсын:

"124-2. 463-уячада Кыргыз Республикасынын Салык кодексинин 213-беренесинин 4-бөлүгүнө ылайык "0" ставка боюнча салык салынуучу пайда көрсөтүлөт.

"124-3. 464-уячада айыл чарба багытындагы соода-логистикалык борборлордун пайдасы көрсөтүлөт.";

5) жогоруда аталган токтом менен бекитилген Ишкердик ишти жүргүзгөн жеке адамдын бирдиктүү салык декларациясынын формасында (FORM STI-102):

- Ишкердик иш жүргүзгөн жеке адамдын бирдиктүү салык декларациясынын формасы (FORM STI-102) ушул токтомдун 2-тиркемесине ылайык редакцияда баяндалсын;

6) жогоруда аталган токтом менен бекитилген Ишкердик иш жүргүзгөн жеке адамдын бирдиктүү салык декларациясын (FORM STI-102) толтуруу жана берүү тартибинде:

- 14-пунктунун в) пунктчасында жана эскертүүсүндө "эсептик" деген сөз "салыктык" деген сөз менен алмаштырылсын;

- төмөнкүдөй мазмундагы 31-1-пункт менен толукталсын;

"31-1. 064-уячада 100 эсептик көрсөткүчтүн өлчөмүнөн ашпаган өлчөмдө контролдук-кассалык машинаны (мындан ары - ККМ) же фискалдык маалыматтарды өткөрүп берүүчү түзүлүштү сатып алууга кеткен чыгымдар көрсөтүлөт.

Эскертүү: Эгерде төмөнкү шарттар сакталса салык төлөөчү пайда салыгынын суммасын 100 эсептик көрсөткүчтөн ашпаган өлчөмдө ККМди же фискалдык маалыматтарды өткөрүп берүүчү түзүлүштү сатып алуу чыгымдарына азайтууга укуктуу:

1) ККМ же фискалдык маалыматтарды өткөрүп берүүчү түзүлүш отчеттук салык мезгилинде сатып алынат;

2) салык төлөөчү өз ишинде ККМди же фискалдык маалыматтарды өткөрүп берүүчү түзүлүштү ККМ же фискалдык маалыматтарды өткөрүп берүүчү түзүлүш катталган күндөн тартып салык мезгили аяктаганга чейинки мезгилдин ичинде үзгүлтүксүз пайдаланган;

3) салык төлөөчү ККМди колдонуу боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарын бузгандыгы үчүн жоопко тартылган эмес.";

- 32-пунктундагы "064" деген цифралар "065" деген цифралар менен алмаштырылсын;

- 33-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"33. 066-уячада уячалардын маанилеринин оң, нөлдүк же терс арифметикалык айырмасы түрүндөгү пайда салыгынын суммасынын калдыгы көрсөтүлөт: 065 = (061 - 062 - 063 - 064) + 065. Эгерде мааниси терс болсо, анда 066-уячанын алдында сол жагында жайгашкан атайын уячада "-" кемитүү белгиси көрсөтүлөт.";

- 34-пунктундагы "065" жана "066" деген цифралар "066" жана "067" деген цифралар менен алмаштырылсын;

- 35-пунктундагы "065" жана "067" деген цифралар "066" жана "068" деген цифралар менен алмаштырылсын;

- 36-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндасын:

"36. 069-уячада 069 = 058 - 061 - 063 + 065 уячалардын маанилеринин арифметикалык айырмасына барабар болгон, пайда салыгын төлөгөндөн кийин ЖИнин карамагында калган кирешенин суммасы чагылдырылат. 069-уячанын мааниси 7-тиркеменин 750-уячасына көчүрүлөт.";

- 38, 39 , 40 жана 41-пункттарындагы "069", "070", "071" жана "072" деген цифралар тиешелүү түрдө "070", "071", "072" жана "073" деген цифралар менен алмаштырылсын;

- 42-пунктунун биринчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"42. 074-уячада мамлекеттик эмес пенсиялык камсыздандырууга кеткен чыгымдар боюнча эсептен чыгарууларды берүү үчүн салык базасы эсептөө жолу менен аныкталат: 074 = 070 - 071 - 072 - 073.";

- 43 жана 44-пункттары төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"43. Эгерде Декларант мамлекеттик эмес пенсиялык фондго төлөмдөрдү жүргүзсө жана бул төлөмдөр боюнча эсептен чыгаруу алууну кааласа, анда:

а) 075-уячада Декларант тарабынан мамлекеттик эмес пенсиялык фондго төлөнгөн сумма боюнча эсептен чыгарууну чектөө суммасы эсептөө жолу менен аныкталат: 075 = 074 х 8/100;

б) 076-уячада Декларант тарабынан мамлекеттик эмес пенсиялык фондго төлөнгөн иш жүзүндөгү сумма көрсөтүлөт;

в) 077-уячада 077 = 075 - 076 уячалардын маанилеринин арифметикалык айырмасы эсептелет;

г) эгерде 077-уячасынын мааниси терс болсо, 077-уячанын алдындагы атайын уячада "-" кемитүү белгиси көрсөтүлөт жана 075-уячанын мааниси 078-уячага көчүрүлөт;

д) эгерде 077-уячанын мааниси оң болсо, 077-уячанын алдындагы атайын уячада "-" кемитүү белгиси көрсөтүлбөйт жана 076-уячанын мааниси 079-уячага көчүрүлөт;

ж) 080-уячада социалдык эсептен чыгаруу үчүн салык базасынын өлчөмү эсептөө жолу менен аныкталат:

080 = 074 - 078, эгерде 078-уяча толтурулган болсо;

080 = 079, эгерде 079-уяча толтурулган болсо.

44. Эгерде Декларант жүргүзүлгөн төлөмдөр боюнча эсептен чыгарууну алууну каалабаса же мамлекеттик эмес пенсиялык фондго төлөмдөрдү жүргүзбөсө, анда 075, 076, 077, 078, 079-уячаларда "0" цифрасы көрсөтүлөт жана 074-уячанын мааниси 080-уячага көчүрүлөт.";

- 45-пунктунда:

биринчи абзацындагы "079" деген цифралар "080" деген цифралар менен алмаштырылсын";

алтынчы абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Эсептен чыгаруулардын суммасы билим алууга эсептен чыгарууну жана мүлктүк эсептен чыгарууларды кошпогон салык базасынын өлчөмүнүн 10 пайызы менен чектелет, ал эми багуусунда үч же андан көп адам бар салык төлөөчүлөр үчүн эсептен чыгаруулардын суммасы билим алууга эсептен чыгарууну кошпогон салык базасынын өлчөмүнүн 25 пайызы менен чектелет.";

сегизинчи абзацындагы "Мисал" деген сөз "1-мисал" деген цифра жана сөз менен алмаштырылсын;

төмөнкүдөй мазмундагы тогузунчу абзац менен толукталсын:

"2-мисал. Ушул Тартиптин 42-пунктунда мисал келтирилген декларация тапшыруучу Искаков өткөн жылдын ичинде Кыргыз Республикасынын Илим жана билим министрлиги тарабынан белгиленген тартипте берилген окутуу үчүн лицензиясы бар университеттин жана орто мектептин камкордук кеңешинин дарегине өздүк каражаттарынан 56000 сом суммада жашы 24төн ашпаган багуусундагы үч баласынын окуулары үчүн төлөгөн. Ушул Тартиптин 42-пунктундагы мисалда стандарттык эсептен чыгарууларды эсепке алуу менен Искаковдун киреше салыгы боюнча салыктык базасы 241224 сомду (262200-20976) түздү, көрсөтүлгөн салык базасынан билим алууга эсептен чыгаруу суммасынын чектөө өлчөмүн эсептен чыгарып салуу зарыл. Социалдык эсептен чыгаруу боюнча чектөөнүн суммасы 60306 сомду түзөт (241224x25%). Анткени, Искаков 56000 сом өлчөмүндө окуу акысын төлөгөн, ал эсептелген чектөө өлчөмүнөн (60306 сом) аз болгондуктан, окутуу үчүн төлөнгөн бардык сумма эсептен чыгарылууга тийиш.";

- 46-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"46. Эгерде Декларант билим алуу үчүн төлөмдөрдү жүргүзсө жана бул төлөм боюнча эсептен чыгарууларын алууга укугу болсо жана алууну кааласа, анда:

а) 081-уячада эсептөө жолу менен социалдык эсептен чыгаруу үчүн чектөө көрсөтүлөт: 080=079x10/100 же 079x25/100;

б) 082-уячада Декларант тарабынан ата мекендик билим берүү мекемесине төлөнгөн иш жүзүндөгү сумма көрсөтүлөт;

в) 083-уячада 083=081-082 уячалардын маанилеринин арифметикалык айырмасы көрсөтүлөт;

г) эгерде 083-уячанын мааниси терс болсо, 083-уячанын алдындагы атайын уячада "-" кемитүү белгиси көрсөтүлөт жана 081-уячанын мааниси 084-уячага көчүрүлөт;

д) эгерде 083-уячанын мааниси оң болсо, 083-уячанын алдындагы атайын уячада белги көрсөтүлбөйт жана 082-уячанын мааниси 085-уячага көчүрүлөт.";

- 47-пунктунда "080", "081", "082", "083", "084" деген цифралар тийиштүү түрдө "081", "082", "083", "084", "085" деген цифралар менен алмаштырылсын;

- 48-пунктундагы "085" деген цифра "086" деген цифра менен алмаштырылсын;

- 49-54-пункттары төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"49. Эгерде Декларант мүлктүк эсептен чыгарууга укуктуу болсо жана аны алууну кааласа, анда:

а) 087-уячада Декларант тарабынан ипотекалык насыя боюнча отчеттук жылдын аралыгында төлөнгөн пайыздардын иш жүзүндөгү суммасы көрсөтүлөт;

б) 088-уячада 088=086-087 уячалардын маанилеринин арифметикалык айырмасы көрсөтүлөт;

в) эгерде 088-уячанын мааниси терс болсо, 088-уячанын алдындагы атайын уячада "-" кемитүү белгиси көрсөтүлөт жана 086-уячанын мааниси 089-уячага көчүрүлөт;

г) эгерде 088-уячанын мааниси оң болсо, 088-уячанын алдындагы атайын уячада белги көрсөтүлбөйт жана 087-уячанын мааниси 090-уячага көчүрүлөт.

50. Эгерде Декларант жүргүзүлгөн төлөмдөр боюнча эсептен чыгарууларын алууну каалабаса же ипотекалык насыя боюнча төлөмдөрдү ишке ашырбаса, анда 087, 088, 089 жана 090-уячаларда "0" цифрасы көрсөтүлөт.

51. 091-уячада Декларанттын киреше салыгынын салык базасынан уруксат берилген эсептен чыгаруунун толук суммасы көрсөтүлөт:

091 = 071 + 072 + 073 + (078 же 079) + (084 же 085) + (089 же 090).

52. 092-уячада Декларанттын ишкердик алкагынан сырткары экономикалык иши боюнча декларация толтуруунун натыйжасында анын салык салынуучу кирешеси көрсөтүлөт: 092 = 070 - 091. 092-уячанын мааниси оң же терс, ошондой эле нөлгө барабар болушу мүмкүн.

Эгер мааниси терс болсо, анда 092-уячанын алдында сол жагында жайгашкан атайын уячада "-" кемитүү белгиси көрсөтүлөт.

Эгерде мааниси терс болсо же "0" гө барабар болсо, анда 093-101-уячаларда "0" цифрасы көрсөтүлөт.

Эгерде мааниси оң болсо, анда атайын уячага белги коюлбайт жана 093-101-уячалар толтурулат.

53. 093-уячада Кыргыз Республикасынын Салык кодексинин 173-беренесине ылайык киреше салыгынын ставкасы көрсөтүлөт.

54. 094-уячада (092 х 093) / 100% формуласы боюнча эсептелип чыккан киреше салыгынын суммасы көрсөтүлөт.";

- 55, 56 жана 57-пункттарындагы "094", "095" жана "096" цифралары тийиштүү түрдө "095", "096" жана "097" цифралары менен алмаштырылсын";

- 58-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"58. 098-уячада 098 = 094 - 095 - 096 - 097-уячаларда көрсөтүлгөн суммалардын ортолорундагы оң, нөлдүк же терс арифметикалык айырма түрүндөгү киреше салыгынын суммасынын калдыгы көрсөтүлөт:

098-уячанын терс мааниси мурда кармалган же төлөнгөн киреше салыгынын бөлүгүн кайтарып алууга Декларанттын укугу бар экенин көрсөтөт. 098-уячанын алдындагы атайын уячада "-" минус белгиси көрсөтүлөт.

098-уячанын "0"гө барабар мааниси толтуруунун натыйжасында Декларантгын бюджет алдындагы милдеттенмелери аткарылганын көрсөтөт.

098-уячанын оң мааниси Декларант отчеттук жыл үчүн киреше салыгы боюнча салык милдеттенмесине кошуп төлөөнү ишке ашырууга милдеттүү экенин көрсөтөт.";

- 59-пунктундагы "098" жана "097" цифралары тиешесине жараша "099" жана "098" цифралары менен алмаштырылсын;

- 60-пунктундагы "099" жана "097" цифралары тиешесине жараша "100" жана "098" цифралары менен алмаштырылсын;

- 61-пункту төмөнкү редакцияда баяндалсын:

"61. 101-уячада Декларанттын ишкердиктин алкагынан тышкаркы экономикалык ишинен түшкөн кирешесинин киреше салыгын, мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча чегерүүлөрдү, мамлекеттик эмес пенсиялык фондго взносторду төлөгөндөн кийин анын карамагында калган суммасы көрсөтүлөт, ал төмөнкүдөй жол менен аныкталат: 101 = 070 - 073 - 076 - 094. 101-уячанын мааниси 7-тиркеменин 760-уячасына көчүрүлөт.".

3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 22-январындагы № 45 "Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарын ээлеп турган же ээлеген адамдардын кирешелерин, чыгымдарын, милдеттенмелерин жана мүлкүн декларациялоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын талаптарын ишке ашыруу боюнча чаралар жөнүндө" токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) жогоруда аталган токтом менен бекитилген Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат ордун ээлеп турган же ээлеген жеке жактын бирдиктүү салык декларациясынын формасында (FORM STI-155):

- 061-уячанын сабындагы "(салык салынуучу базадан 10%дан ашпаган) (060x10/100)" деген сөздөр жана цифралар "(салык салынуучу базадан 10% же 25%дан ашпаган) (060х10/100) же (060x25/100)" деген цифралар жана сөздөр менен алмаштырылсын;

- жогоруда аталган форманын "Салык салынбай турган кирешелер" деген 1-бөлүмүнүн "Салык салынбай турган кирешелер жана төлөм булагында салык салынган төлөмдөр" деген 2-тиркемеси:

төмөнкүдөй мазмундагы 21-1-пункт жана 271-уяча менен толукталсын:

"21-1. Ички иштер маселелерин тейлеген ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын, экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын аскер кызматчыларынын, жазык-аткаруу системасынын мекемелеринин жана органдарынын кызматкерлеринин акчалай үлүш жана азык-түлүк паегунун ордуна компенсация түрүндөгү кирешелери Описание: rt297_180619-3.png";

"Бардыгы" деген сапта "270" цифраларынан кийин "+271" деген цифралар менен толукталсын;

- жогоруда аталган форманын "Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарын ээлеп турган же ээлеген адамдын кыймылдуу мүлкү жана милдеттенмелери жөнүндө маалыматтар" деген 6-тиркемесинде:

"Финансылык милдеттенмелер" деген II бөлүмүнүн 8 жана 9-графаларындагы "негизги" деген сөз алып салынсын;

- жогоруда аталган форманын "Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарын ээлеп турган же ээлеген адамдын жакын тууганынын/багуудагы адамынын кыймылдуу мүлкү жана милдеттенмелери жөнүндө маалыматтар" деген 12-тиркемесинде:

"Финансылык милдеттенмелер" деген II бөлүмүнүн 8 жана 9-графаларындагы "негизги" деген сөз алып салынсын;

2) жогоруда аталган токтом менен бекитилген Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат ордун ээлеп турган же ээлеген жеке жактын бирдиктүү салык декларациясын (FORM STI-155) толтуруу жана берүү тартибинде:

- 46-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"46. Эсептен чыгаруулардын суммасы билим алууга эсептен чыгарууну жана мүлктүк эсептен чыгарууларды кошпогон салык базасынын өлчөмүнүн 10 пайызы менен чектелет, ал эми багуусунда үч же андан көп адам турган декларант үчүн чыгарып салуулардын суммасы салыктык базасынын өлчөмүнүн 25 пайызы менен чектелет, ал билим алууга чыгарып салууларды камтыбайт.";

- 48-пунктунун "а" пунктчасы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"а) 061-уячада социалдык эсептен чыгаруу үчүн чектөө суммасы көрсөтүлөт: 061 = 060 х 10/100 же 061 = 060 х 25/100";

- төмөнкүдөй мазмундагы 103-1-пункт менен толукталсын:

"103-1. 271-уячада ички иштер маселелерин тейлеген ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын, экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын аскер кызматчыларынын, жазык-аткаруу системасынын мекемелеринин жана органдарынын кызматкерлеринин акчалай маяна жана азык-түлүк паегунун ордуна компенсация түрүндөгү кирешелери көрсөтүлөт.";

- 153, 154, 217 жана 218-пункттарында "негизги" деген сөз алып салынсын.

4. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматы салык төлөөчүлөр арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнү камсыз кылсын.

5. Ушул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет, ал эми 1-пункту 2018-жылдын 1-октябрынан баштап күчүнө кирет.

"Эркин Тоо" газетасынын 2019-жылдын 25-июнундагы N 53 жарыяланды

 

 Кыргыз Республикасынын Премьер-министри

 

М. Абылгазиев

 

 

 

1-тиркеме

 

"FORM STI-101

УЮМДУН БИРДИКТҮҮ САЛЫК ДЕКЛАРАЦИЯСЫ

Графикалык көчүрмөнү караңыз.".

 

 

 

2-тиркеме

 

"FORM STI-102

ИШКЕРДИК ИШ ЖҮРГҮЗГӨН ЖЕКЕ АДАМДЫН БИРДИКТҮҮ САЛЫК ДЕКЛАРАЦИЯСЫ

Графикалык көчүрмөнү караңыз.".