Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\d94a2609-2b80-4b0b-a3b7-0fb94a5e6f84\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ

ТОКТОМ

2019-жылдын 28-июну № 331

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн мамлекеттик тил чөйрөсүндөгү айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

"Кыргызтест" системасын өнүктүрүү максатында, "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 26-мартындагы № 150 "Кыргызтест" мамлекеттик тилди билүү деңгээлин баалоо тутумун түзүү жөнүндө" токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген "Кыргызтест" мамлекеттик тилди билүү деңгээлин баалоо тутумун өнүктүрүү жана киргизүү концепциясында:

- 2-главасында:

расмий тилдеги тексттин биринчи абзацындагы "Целю" деген сөз "Целью" деген сөз менен алмаштырылсын;

төртүнчү абзацындагы "негиздөө" деген сөз "иштеп чыгуу" деген сөз менен алмаштырылсын;

жетинчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"- мамлекеттик тилди билүү деңгээлине сертификат берүү тутумун түзүү (тилди билүү деңгээли жөнүндө күбөлөндүрүүчү сертификаттарды иштеп чыгуу);";

сегизинчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"- мамлекеттик тилди билүү деңгээлин баалоо боюнча тестирлөөнү системалуу жүргүзүүнү камсыздоо.";

- 3-главасында:

экинчи абзацындагы "предметтик тести" деген сөздөр "тутуму" деген сөз менен алмаштырылсын;

үчүнчү абзацындагы "предметтик тестин" деген сөздөр "тутумунун" деген сөз менен алмаштырылсын;

он төртүнчү, он бешинчи жана отузунчу абзацтары күчүн жоготту деп таанылсын;

- 4-главасында:

жетинчи абзацы "окуу, жазуу" деген сөздөрдөн кийин ", сүйлөө" деген сөз менен толукталсын;

жыйырманчы абзацы күчүн жоготту деп таанылсын;

жыйырма төртүнчү абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Төртүнчү блок - жазуу. Бул блокто сунушталган тема боюнча белгиленген убакыттын ичинде чакан эссе жазуу талап кылынат.";

жыйырма алтынчы абзацындагы "1-4" деген цифралар "1-3" деген цифралар менен алмаштырылсын;

жыйырма сегизинчи абзацындагы "грамматиканы колдонуу" деген сөздөр "грамматикалык ченемдерди колдонуу" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

- 8-главасынын төртүнчү абзацы күчүн жоготту деп таанылсын.

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 13-июлундагы № 430 "Кыргызтест" мамлекеттик тилди билүү деңгээлин аныктоо системасы жөнүндө жобону, Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарына талапкерлигин койгон жана аларды ээлеп турган адамдар үчүн мамлекеттик тилди милдеттүү түрдө билүү деңгээли жана көлөмү жөнүндө жобону бекитүү тууралуу" токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

- жогоруда аталган токтомдун 1-тиркемеси ушул токтомдун тиркемесине ылайык редакцияда баяндалсын.

3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 5-апрелиндеги № 186 "Кыргызтест" мамлекеттик мекемесин түзүү жөнүндө" токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген "Кыргызтест" мамлекеттик мекемеси жөнүндө жободо:

- 3-пункту төмөнкүдөй мазмундагы үчүнчү абзац менен толукталсын:

"Мекеме Кыргыз Республикасында мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү деңгээлин баалоо чөйрөсүндө ыйгарым укуктуу орган болуп саналат.";

- 10-пунктунун үчүнчү абзацындагы "камсыз кылуу боюнча иштерди аткаруу" деген сөздөр "камсыздоо" деген сөз менен алмаштырылсын;

- 11-пунктунун алтынчы абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"- тестирлөөнүн жыйынтыгы тууралуу расмий документтерди (тилди билүү деңгээли тууралуу сертификатты же субтесттер боюнча топтолгон балл көрсөтүлгөн маалымкатты) берүүгө;".

4. "Кыргызтест" мамлекеттик мекемеси:

- өзүнүн чечимдерин ушул токтомго ылайык келтирсин;

- ушул токтомдон келип чыгуучу тиешелүү чараларды көрсүн.

5. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын билим берүү, маданият жана спорт бөлүмүнө жүктөлсүн.

6. Ушул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып он күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

"Эркин Тоо" газетасынын 2019-жылдын 9-июлундагы N 57 жарыяланды

 

Кыргыз Республикасынын Премьер-министри

 

М. Абылгазиев

 

 

 

Тиркеме

 

 

 

 

 

"1-тиркеме

"Кыргызтест" мамлекеттик тилди билүү деңгээлин аныктоо системасы жөнүндө
ЖОБО

1-глава. Жалпы жоболор

1. Ушул "Кыргызтест" мамлекеттик тилди билүү деңгээлин аныктоо системасы жөнүндө жобо (мындан ары - Жобо) "Кыргызтест" мамлекеттик тилди билүү деңгээлин аныктоонун бирдиктүү системасынын (мындан ары - "Кыргызтест" системасы) негизги максаттарын, милдеттерин, эрежелерин жана принциптерин аныктайт.

2. "Кыргызтест" системасы боюнча Кыргыз Республикасынын жарандарынын, чет элдик жарандардын жана жарандыгы жок адамдардын мамлекеттик тилди билүү деңгээлин аныктоо Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тилин милдеттүү түрдө билүү деңгээлдерине жана көлөмүнө ылайык элементардык (А1), базалык (А2), ортоңку (В1), ортодон жогору (В2) жана жогорку (С1) деңгээлдери боюнча жүргүзүлөт.

3. Тест тапшырмалары "Кыргызтест" мамлекеттик мекемеси аныктаган тартипте квалификациялуу филолог-адистер тарабынан иштелип чыгат.

4. Тестирлөө жыйынтыгынын протоколдору "Кыргызтест" мамлекеттик мекемесинин архивинде электрондук түрдө жана кагаз вариантында "Кыргыз Республикасынын Улуттук архив фонду жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык сакталат.

2-глава. Максаты жана милдеттери

5. Тестирлөөнүн максаты болуп тестке катышуучулардын мамлекеттик тилди билүү деңгээлин калыс жана ачык аныктоо саналат.

6. "Кыргызтест" системасынын милдеттери төмөнкүлөр:

- мамлекеттик тилди билүү деңгээлин аныктоо жагында "Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын, "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө", "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларынын ишке ашырылышын камсыздоо;

- "Кыргызтест" системасын кыргыз тилинин мамлекеттик тил катары иштөөсүнө жана өнүгүүсүнө мүмкүндүк берүүчү бирдиктүү инструмент катары түзүү жана ишке киргизүү;

- тестирлөө процессин заманбап маалыматтык-техникалык каражаттар менен камсыздоо жана методикалык окуу куралдары, иштелмелер менен коштоо.

3-глава. Тестирлөөнүн принциптери

7. Тестирлөөдө "Кыргызтест" мамлекеттик мекемесинин кызматкерлери төмөнкү принциптерди жетекчиликке алат:

- баалоонун илимий негизделген, стандартташтырылган жана технологиялык жактан өнүккөн каражаттарын колдонуу;

- тест тапшырмаларынын жашыруундугун бекем сактоону камсыздоо;

- тестирлөө процессинде ачык-айкындуулукту, системалуулукту, объективдүүлүктү жана тартипти камсыздоо;

- тестирлөө жүргүзүлгөн жерлерде тиешелүү шарттарды камсыздоо;

- тест тапшыруучуга тестирлөөнүн шарттары жөнүндө толук маалымат берүү.

4-глава. Тестирлөөнүн тартиби

8. Кыргыз Республикасынын жарандарынын, чет өлкөлүк жарандардын жана жарандыгы жок адамдардын мамлекеттик тилди билүү деңгээлин "Кыргызтест" мамлекеттик мекемеси "Кыргызтест" системасы боюнча төмөнкүдөй ыкмалар менен аныктайт:

- компьютердик тест;

- интернет-ресурс аркылуу онлайн режиминдеги тест;

- компьютер (интернет-ресурс) менен тестирлөө мүмкүндүгү болбогон учурда бланктык (кагаз түрүндө) тест.

9. "Кыргызтест" системасы боюнча мамлекеттик тилди билүү деңгээли төмөнкүдөй субтесттер аркылуу аныкталат:

1) "Лексика. Грамматика";

2) "Угуу";

3) "Окуу";

4) "Жазуу";

5) "Сүйлөө".

10. "Лексика. Грамматика", "Угуу" жана "Окуу" субтесттеринин жыйынтыктары компьютер программасы аркылуу бааланат.

"Жазуу" жана "Сүйлөө" субтесттери квалификациялуу филолог-адистер тарабынан бааланат.

11. Тестирлөө 2 этап менен өткөрүлөт:

- 1-этап: каттоо, идентификациялык код алуу, видеонускаманы көрүү жана тестирлөөдөн өтүү эрежелери менен таанышуу;

- 2-этап: тесттен өтүү жана жыйынтыгын алуу.

12. "Кыргызтест" системасы боюнча тестирлөөнүн жыйынтыгы төмөнкүдөй чыгарылат:

- тест тапшыруучу ушул Жобонун 9-пунктунда аталган субтесттердин ар бири боюнча 60 пайыз жана андан жогору балл топтосо, мамлекеттик тилди билүү деңгээли жөнүндө белгиленген үлгүдөгү сертификат (А1, А2, В1, В2 же С1) берилет;

- тест тапшыруучу ушул Жобонун 9-пунктунда аталган субтесттердин биринен 60 пайыздан төмөн балл топтосо, субтесттер боюнча топтолгон баллды көрсөтүү менен маалым кат берилет;

- кагаз түрүндө берилген жыйынтык "Кыргызтест" мамлекеттик мекемесинин гербдүү мөөрү менен күбөлөндүрүлөт;

- тестирлөөнүн жыйынтыгы "Кыргызтест" мамлекеттик мекемесинин www.kyrgyztest.gov.kg. веб-сайтына жайгаштырылат.

13. Белгиленген үлгүдөгү сертификат жана тесттин жыйынтыгы жазылган маалым кат "Кыргызтест" мамлекеттик мекемеси тарабынан берилет.

14. Сертификаттын үлгүсүн "Кыргызтест" мамлекеттик мекемеси бекитет.

Сертификаттын жарактуулугу - мөөнөтсүз.

Маалым кат 2 жылга жарактуу жана тестти кайра тапшырууда көрсөтүлүшү мүмкүн.

15. Эгерде тест тапшыруучу тестирлөөнүн жыйынтыгы менен макул болбосо, ал тесттен өткөндүгү жөнүндө маалым кат алган күндөн тартып үч жумуш күндүн ичинде тесттин жыйынтыгын кайра кароо үчүн апелляциялык комиссияга кайрылууга укуктуу.

Аппеляциялык комиссиянын курамы жана иштөө тартиби "Кыргызтест" мамлекеттик мекемесинин чечими менен аныкталат. Мында комиссиянын курамына Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын бир өкүлү киргизилет.

Апелляциялык комиссия тест тапшыруучунун арызын аны берген күндөн тартып үч жумуш күндүн ичинде карайт.

Эгерде апелляциялык комиссия тестирлөөнүн жыйынтыгын карагандан кийин оң чечим чыгарса, тест тапшыруучуга "Кыргызтест" мамлекеттик мекемесинин белгиленген үлгүдөгү сертификаты берилет.

Эгерде апелляциялык комиссия тестирлөөнүн жыйынтыгын карагандан кийин терс чечим чыгарса, тест тапшыруучуга тестирлөөнүн жыйынтыгы менен "Кыргызтест" мамлекеттик мекемесинин маалым каты берилет.

16. "Кыргызтест" системасынын кийинки деңгээлине өтүү үчүн тест тапшыруу укугуна чек коюлбайт.

17. Тестирлөөнүн эрежелери "Кыргызтест" мамлекеттик мекемеси тарабынан белгиленет.

Тест тапшыруучу тестирлөөнүн эрежелерин бузса, "Кыргызтест" мамлекеттик мекемесинин кызматкерлери тарабынан тестирлөөнүн эрежелерин бузгандыгы жөнүндө акт түзүлүп, аны тест тапшыруудан четтетүү жана тесттин жыйынтыгын жокко чыгаруу боюнча чаралар көрүлөт.

"Кыргызтест" мамлекеттик мекемеси тарабынан аныкталган тестирлөө эрежелерин бузуу тест тапшыруучуну тестирлөөдөн четтетүүгө жана тесттин жыйынтыгын жокко чыгарууга себеп болуп саналат.

18. Ушул Жобо менен жөнгө салынбаган айрым маселелер "Кыргызтест" мамлекеттик мекемесинин актылары аркылуу жөнгө салынат.

5-глава. "Кыргызтест" системасын каржылоо

19. "Кыргызтест" системасы төмөнкүлөрдүн эсебинен каржыланат:

- республикалык бюджеттин;

- тартылган гранттык каражаттардын;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбеген башка булактардын.".