Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

КР 2015-жылдын 3-апрелиндеги № 72 Мыйзамына ылайык
КҮЧҮН ЖОГОТТУ

 

Описание: Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\6bca2fd0-7836-4e4a-bce3-9a42aa31c7e9\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2004-жылдын 24-майы № 69

Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө

 (Кыргыз Республикасынын
2008-жылдын 28-июлундагы № 172, 2009-жылдын 20-июлундагы №236,
2011-жылдын 8-июлундагы № 88 , 2011-жылдын 12-декабрындагы № 235 ,
2012-жылдын 10-августундагы № 164, 2013-жылдын 30-майындагы № 84,
2013-жылдын 17-июлундагы № 147, 2014-жылдын 17-майындагы № 70
Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

Ушул Мыйзам мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, мамлекеттик жана муниципалдык мекемелер жана ишканалар, кызматтар жана фонддор, ошондой эле мамлекеттик же муниципалдык үлүшү бар акционердик коомдор тарабынан товарларды, жумуштарды, кызмат көрсөтүүлөрдү жана консультациялык кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуунун жалпы укуктук, экономикалык жана техникалык принциптерин белгилейт.

Ушул Мыйзамдын максаттары:

- сатып алуулардын эң жогорку үнөмдүүлүгүн жана натыйжалуулугун камсыз кылуу;

- сатып алууларды жүзөгө ашыруунун жүрүшүндө жөнөтүүчүлөрдүн (подрядчылардын) катышууларын кеңейтүү жана алардын ортосундагы атаандаштыкты өнүктүрүү;

- бардык жөнөтүүчүлөргө (подрядчыларга) карата адилет мамилени камсыз кылуу;

- сатып алуу жол-жоболорунун ачыктыгын камсыз кылуу болуп саналат.

(КР 2011-жылдын 8-июлундагы № 88, 2013-жылдын 17-июлундагы № 147 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

1-Глава
Жалпы жоболор

 

1-статья. Ушул Мыйзамда колдонулуучу түшүнүктөр

 

Ушул Мыйзамда төмөндөгүдөй түшүнүктөр колдонулат жана төмөндөгүдөй маанини билдирет:

ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган - аткаруу бийлигинин системасында Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан ыйгарым укук берилген, товарларды, жумуштарды, кызмат көрсөтүүлөрдү жана консультациялык кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу жаатындагы мамлекеттик саясатты жүргүзгөн мамлекеттик орган;

валюта - Кыргыз Республикасынын эсептешүү акчалай бирдиги - сом же башка мамлекеттин эсептешүү акчалай бирдиги;

мамлекеттик сатып алуулар - мамлекеттик каражаттардын эсебинен толук же жарым-жартылай каржылануучу, ушул Мыйзамда белгиленген ар кандай усулдар менен сатып алуучу уюм тарабынан товарларды, жумуштарды, кызмат көрсөтүүлөрдү жана консультациялык кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу;

мамлекеттик каражаттар - каржылоонун төмөндөгү булактары, алар мына булар менен камсыз кылынат:

- өзүнүн ишин жүргүзүүгө жана капиталдык салымдарга багытталган республикалык жана жергиликтүү бюджеттердин каражаттарынын эсебинен;

- бюджет жөнүндө мыйзам менен акционердик коомдордун "бюджеттен тышкары каражаттар" катары аныкталган, мамлекеттик же муниципалдык үлүш 50 пайыздан ашыгын түзгөн каражаттар, мамлекеттик же муниципалдык каражаттардын эсебинен түзүлгөн фонддордун каражаттары, мамлекеттик же муниципалдык ишканалардын жана мекемелердин каражаттары;

- эгерде макулдашууларында каражаттарды колдонуунун башка жолдору каралбаса, эларалык макулдашуулардын негизинде чет өлкөлүк жардам катары берилген каражаттар;

- мамлекеттик кредиттик кепилдик берилген жана камсыз кылынган каражаттар;

сатып алуулар жөнүндө келишим - сатып алуулардын жолжоболорунун натыйжасында сатып алуучу уюм менен жөнөтүүчүнүн (подрядчынын) ортосунда түзүлгөн келишим;

сатып алуучу уюм (сатып алуучу) - юридикалык жактын статусуна ээ болгон мамлекеттик орган же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы тарабынан түзүлгөн, республикалык же жергиликтүү бюджеттердин каражаттарынын эсебинен каржылануучу бюджеттик уюм, мамлекеттик же муниципалдык органдар, кызматтар, фонддор жана мамлекет же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары акциялардын 50 пайыздан ашыгына ээ болгон ишканалар, акционердик коомдор;

тендердик табыштаманын кепилдигин камсыз кылуу - сатып алуучу уюмга жөнөтүүчү (подрядчы) тарабынан берилүүчү ар кандай милдеттенменин аткарылышын камсыз кылуу, буга баштапкы милдеттенмени кайсы бир банктын моюнуна ала тургандыгы тууралу банк кепилдиктери, резервдик аккредитивдер, чектер сыяктуу камсыз кылуу ыкмалары, накталай каражаттагы депозитгер, жөнөкөй жана которулма векселдер кирет;

сатып алуу келишимин аткаруунун кепилдигин камсыз кылуу - жөнөтүүчүнүн (подрядчынын) сатып алуу келишимин аткарууга байланыштуу милдеттенмелеринин сатып алуучу уюм тарабынан камсыз кылынышы, буга ушул статьянын 9-пунктунда каралган камсыз кылуу ыкмалары да кирет;

жөнөтүүчү (подрядчы) - контекстке жараша - ушул Мыйзамдын 8-статьясынын талаптарына жооп берген, сатып алуучу уюмдар менен сатып алуулар жөнүндө келишимдин бардык потенциалдуу тарабы же конкреттүү тарабы;

жөнөтүү - сатып алуучу уюмга жөнөтүлгөн чийки заттарды, даяр продукцияларды, жабдууларды, дагы башка товарларды сатып алуу процессинин бардык стадиясы;

жумуштар - курууга, реконструкциялоого, бузууга, ремонттоого жана имаратты, курулманы же объектти жаңылоого, анын ичинде курулуш аянтын даярдоого, чуңкурун казууга, курулма тургузууга, жабдуу-шайманды же материалдарды монтаждоого, ички жана тышкы жасалгалоого байланышкан бардык жумуштар, ошондой эле бургулоо, геодезиялык жумуштар, спутник аркылуу тартып алуу, сейсмикалык изилдөө ж.б. ушул сыяктуу кошумча кызмат көрсөтүү жагындагы сатып алуу келишимине ылайык көрсөтүлүүчү көмөкчү курулуш иштери, эгерде мындай көмөкчү кызмат көрсөтүүлөрдүн наркы курулуштун өзүнүн наркынан ашпаса;

тендер (тоорук) - анын жардамы менен товарларды, жумуштарды, кызмат көрсөтүүлөрдү жана консультациялык кызмат көрсөтүүлөрдү жөнөтүүгө ушул Мыйзам менен каралган тартипте жеңүүчүнү аныктоочу сынак;

товарлар - ар кандай түрдөгү жана сыпаттамадагы продукциянын түрлөрү, анын ичинде чийки заттар, буюмдар, жабдуу-шаймандар жана катуу, суюк же газ абалындагы нерселер, электр энергиясы, жөнөтүүгө ылайыктуу товарлар, ошондой эле кызмат көрсөтүүлөр, эгерде мындай көмөкчү кызмат көрсөтүүлөрдүн наркы товарлардын өзүнүн наркынан ашпаса;

кызмат көрсөтүүлөр - товарларды, жумуштар менен консультациялык кызмат көрсөтүүлөрдөн тышкары ар кандай сатып алуулар; же келишим түзүү максатында күчтүн натыйжасын майнаптуу ченөө даражасына таянып, булгулоо, топографиялык сүрөткө тартуулар, имараттарды, станоктор менен жабдуу-шаймандарды карап-күтүү жана жууп-тазалоону кошо алганда, бирок алар менен чектелбеген тендер боюнча ар кандай сатып алуулар; кургак жер, аба, деңиз же дарыя менен ташуулар; телебайланыш жагынан кызмат көрсөтүү; камсыздандыруу жагынан кызмат көрсөтүү; компьютерлерди долбоорлоо, орнотуу, учурдагы техникалык колдоо жана программалык камсыз кылуу; жарыялоо, бөлүштүрүү жана басмаканалык кызмат көрсөтүүлөр; агын сууларды тазалоо; коопсуздук жана финансы жагындагы кызмат көрсөтүүлөр;

консультациялык кызмат көрсөтүүлөр - зарыл болгон атайын кесиптик билими, тажрыйбасы жана тиешелүү квалификациясы бар жеке консультанттар же консультациялык фирмалар тарабынан көрсөтүлүүчү интеллектуалдык же консультациялык мүнөздөгү кызмат көрсөтүүлөр;

ички жөнөтүүчүлөр (подрядчылар) - Кыргыз Республикасынын аймагында ошондой сапатта катталган жеке ишкерлер же юридикалык жактар;

мамлекеттик же муниципалдык муктаждыктар - тиешелүү бюджеттердин каражаттарынын эсебинен канааттандырылуучу мамлекеттик органдардын же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын товарларга, жумуштарга, кызмат көрсөтүүлөргө жана консультациялык кызмат көрсөтүүлөргө болгон керектөөлөрү;

чектелген суммалар - ал аркылуу чыгымдардын ар бир беренеси боюнча мамлекеттик сатып алуулардын усулун тандоону аныктоочу суммалардын өлчөмү. Чектелген суммалардын өлчөмү жана аларды колдонуунун ыкмалары Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленет;

чектелген суммалардын түрлөрү - эң көп чектелген сумма, эң аз чектелген сумма;

тендердик табыштама - тооруктарды өткөргөн учурда товарларды жөнөтүүгө, кызмат көрсөтүү, жумуштарды жасоо жана консультациялык кызмат көрсөтүү жагынан жасалган сунуш;

лот - сатып алуу-сатууга керектелүүчү бөлүнбөй турган нерсе;

тендер документтери - сатып алуучу уюм тарабынан тоорукту өткөрүү шарттары жана тартиби камтылган тендердик табыштаманы даярдоо үчүн жөнөтүүчүгө (подрядчыга) берилүүчү документтердин топтому;

чыныгы табыштамалар - тендердик документтердин маани-мазмунуна жооп берүүчү тендердик табыштамалар;

бааланган нарк - ички өндүрүшчүлөргө жана атамекендик подрядчыларга колдонулуучу жеңилдиктерди эске алуу, арифметикалык каталарын эсептеп чыгуу, ошондой эле бардык сунуштардын бааларын тендердик документте көрсөтүлгөн бирдиктүү валютага которуу жана дагы башка тендердик документте көрсөтүлгөн чен-өлчөмдөргө баа берүү жолу менен түзүлгөн сунуштун баасы;

консультант - консультациялык кызматтарды көрсөтүүчү жеке же юридикалык жак;

эл аралык басма сөз - Бириккен Улуттар Уюмунун бардык өлкөлөрүндө таралуучу "Developme№t Busi№ess" жалпыга маалымдоо каражаттары жана (же) кеңири таратылуучу эл аралык соода басылмалары, ошондой эле ченемдик укуктук актыларга ылайык электрондук каражаттар;

мамлекеттик сатып алуулардын бюллетени - мамлекеттик маалыматтык басылма, анын мазмунун мамлекеттик сатып алуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан кайтарымсыз негизде электрондук жана басма формасында жарыялануучу товарларга, жумуштарга жана кызмат көрсөтүүлөргө дүң жана чекене бааны кошкондо ченемдик, нускамалык, жарнамалык жана маалымдамалык материалдар түзөт.

(КР 2011-жылдын 8-июлундагы № 88 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

1-1-статья. Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө мыйзамдар

 

Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө мыйзамдар ушул Мыйзамдан, башка ченемдик укуктук актылардан, ошондой эле Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерден жана макулдашуулардан турат.

(КР 2011-жылдын 8-июлундагы № 88 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

2-статья. Жөнгө салуунун жүйөсү

 

1. Ушул Мыйзам толугу менен же жарым-жартылай мамлекеттик каражаттардын эсебинен товарларды, жумуштарды, кызмат көрсөтүүлөрдү жана консультациялык кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууга карата колдонулат.

2. Ушул Мыйзам мамлекеттик коопсуздук, улуттук коргонуу, мамлекеттик сырды сактоо, азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу жана табигый кырсыктарга түздөн-түз байланышкан сатып алууларды жөнгө салбайт, аларды уюштуруу сатып алуу тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталат.

3. Сатып алуучу уюм ушул Мыйзамдын колдонулушунан качуу үчүн бөлүп-бөлүп сатып алууга же сатып алуулардын наркын төмөндөтүүгө укуксуз.

(КР 2009-жылдын 20-июлундагы №236 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

3-статья. Ички жөнөтүүчүлөргө (подрядчыларга) берилүүчү жеңилдиктер

 

1. Сатып алуучу уюм Кыргыз Республикасынын аймаганда өндүрүлгөн товарларды тендердик баалоодо сунуш кылынган баага чет өлкөдө чыгарылган товарлардын тендердик бааларына салыштырмалуу 20 пайызга чейин, ошондой эле өлкөлүк фирмалардын сунуштары менен жумуштарын аткарууда салыштырмалуу ички подрядчылардын сунуштарына 10 пайызга чейин жеңилдиктерди бере алат.

1-1. Тендерди өткөрүүдө сатып алуучу уюм тендерге катышууга ички жөнөтүүчүлөрдү чакыруу жөнүндө жарыяны жалпыга маалымдоо каражаттарына жайгаштыруу жолу менен ата мекендик товарларды, жумуштарды, кызмат көрсөтүүлөрдү жана консультациялык кызмат көрсөтүүлөрдү берүү үчүн зарыл чараларды көрүүгө милдеттүү.

2. Эгерде сатып алуунун жүйөсү Кыргыз Республикасынын аймагында ишке ашырылуучу жумуштар болсо, сатып алуучу уюм ички подрядчыларга жеңилдиктерди жергиликтүү эмгек ресурстарын, ошондой эле жергиликтүү чийки заттын жана материалдардын кеминде 30 пайызын пайдаланган учурда гана бере алат.

3. Ички жөнөтүүчүлөргө (подрядчыларга) жеңилдиктерди берген учурда сатып алуу жол-жоболору башталганга чейин сатып алуучу уюм катышуучуларга тиешелүү билдирүү жасайт. Жеңилдиктерди берүү тууралу жасалган билдирүү өзгөртүлбөөгө тийиш.

4. Сатып алуучу уюм ички жөнөтүүчүлөргө (подрядчыларга) жеңилдик-

терди берген учурда төмөндөгүлөрдү аныктоодо эларалык милдеттенмелерди жетекчиликке алат:

ички жөнөтүүчүлөргө (подрядчыларга) жайылтылган жеңилдиктер товарларды жөнөтүү жана жумуштарды аткаруу категорияларына;

ушул статьянын 1 жана 2-пункттарында каралган мамлекеттик сатып алууларды жүзөгө ашырууда ички жөнөтүүчүлөргө (подрядчыларга) берилген жеңилдиктерди колдонуу жол-жоболорун.

5. Эгерде атамекендик өндүрүүчүлөргө же ички подрядчыларга жеңилдиктерди берүү жөнүндө чечим кабыл алынган учурда сатып алуучу уюм тендердик табыштамаларды баалоодо жана жөнөтүүчүлөргө (подрядчыларга) салыштырууда Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилген усулдук нускаманы жетекчиликке алат.

6. Ички жөнөтүүчүлөргө (подрядчыларга) жеңилдиктерди берүү жөнүндө чечим кабыл алынган учурда мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген, Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп эсептелген эларалык келишимдеринде каралган бардык милдеттенмелер эске алынат.

7. Ички жана чет өлкөлүк жөнөтүүчүлөргө (подрядчыларга) ушул статьянын 1 жана 2-пунктунан тышкаркы сатып алуу жол-жоболоруна катышуу үчүн бирдей мүмкүнчүлүктөр берилүүгө тийиш.

(КР  2008-жылдын 28-июлундагы № 172, 2011-жылдын 8-июлундагы № 88 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

4-статья. Мамлекеттик сатып алууларга катышуудан четтетүүнүншарттары

 

Талапкерлерди мамлекеттик сатып алуулардын жол-жоболоруна катышуудан четтетүү жөнүндө чечим сатып алуучу уюмдар тарабынан төмөндөгүдөй учурларда кабыл алынат:

жөнөтүүчүлөр (подрядчылар) сатып алуулардын жол-жоболору башталганга чейин эки жыл ичинде мамлекеттик сатып алуулардын эч болбогондо бир келишимин талаптагыдай аткарбаса;

жөнөтүүчүлөр (подрядчылар) банкрот деп жарыяланса же банкрот болуу процессинде турса;

жөнөтүүчүлөр (подрядчылар) салыктар жана (же) башка милдеттүү төлөмдөр боюнча карыз болсо;

жөнөтүүчүлөр (подрядчылар) же алардын жакын туугандары саясий мамлекеттик, саясий муниципалдык кызмат орундарын, атайын мамлекеттик кызмат орундарын, ошондой эле прокуратура органдарында жана башка укук коргоо органдарында кызмат орундарын ээлеген аффилирленген жак болуп саналышса.

(КР 2011-жылдын 8-июлундагы № 88, 2014-жылдын 17-майындагы № 70 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

 

5-статья. Таламдардын кагылышы

 

1. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик, муниципалдык кызматчыларына жана сатып алуучу уюмдардын кызматкерлерине төмөнкүлөрдү жасоого тыюу салынат:

сатып алуулар тараптарынын кайсы биринин болбосун кызыкчылыктарын көздөп сатып алуулардын жол-жоболоруна кандайдыр бир таасир көрсөтүүгө аракет кылса; ушул Мыйзам менен жөнгө салынуучу сатып алуулардын учурунда жөнөтүүчүлөр (подрядчылар) катарында катышууга; өздөрү иштеп жаткан уюмдардын ортосунда сатып алуулар жөнүндөгү келишимдердин түзүлүшүнө (жана) же түзүүгө көмөк көрсөтүүгө же өздөрү алардын өкүлдөрү, уюмдаштыруучулары, катышуучулары, пайчылары, акционерлери же кызмат адамдары болууга; сатып алуулардын жол-жоболору боюнча чечим кабыл алууга, катышууга, эгерде алар туугандык даражасы боюнча же өткөрүлүп жаткан сатып алуулардын жыйынтыктарына тикеден-тике же кыйыр түрдө сатып алуу жолжоболору боюнча чечимдердин кабыл алынышына таламдаш болууга.

Мамлекеттик, муниципалдык кызматчылар жана сатып алуучу уюмдардын кызматкерлери ушул пункттун жоболорун бузган учурда алар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген жоопкерчиликке тартылышат, ал эми сатып алуу жол-жоболору сатып алуу уюмунун чечими боюнча же ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын чечими боюнча токтотула турат же токтотулат.

11. Уюштуруучулары же катышуучулары саясий мамлекеттик, саясий муниципалдык кызмат орундарын, атайын мамлекеттик кызмат орундарын, ошондой эле прокуратура органдарында жана башка укук коргоо органдарында кызмат орундарын ээлеген жактар же алардын жакын туугандары болуп саналган жөнөтүүчүлөргө (подрядчыларга) мамлекеттик каражаттардын эсебинен каржылануучу тендерге катышууга тыюу салынат. Бул ченемди бузган учурда жөнөтүүчү (подрядчы) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган тартипте жоопкерчиликке тартылат, ал эми сатып алуу жол-жобосу ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын чечими боюнча токтотулат

2. Сатып алуучу уюмдун өкүлү же сатып алуу жол-жоболоруна байланышкан дагы башка милдеттерди, ошондой эле сатып алуулардын жол-жоболоруна тиешелүү консультантык иш-милдеттерди аткара албайт, эгерде ал адам:

жөнөтүүчүнүн (подрядчынын) жубайы болсо же түздөн-түз туугандык байланышы болсо, ошондой эле бала асырап алуу, камкорчулук же көзөмөлчүлүк жагынан мамилеси болсо, анын юридикалык өкүлү же кызмат адамдары болсо;

акыркы эки жыл ичиндеги сатып алуулардын жол-жоболоруна катышкан кайсы бир жөнөтүүчүнүн (подрядчынын) кызматчысы же кызмат адамы болсо.

3. Кызматкери сатып алуулар жөнүндөгү келишимге карата спецификацияларды же тендердик документтерди даярдаганга жооп бере турган негизги компания же филиалы менен байланышта болгон жөнөтүүчү (подрядчы) сатып алуучу уюм менен сатып алуулар жөнүндө келишим түзө албайт.

4. Ушул статьяга ылайык тендердик табыштамадан, сунуштан же котировкалоодон четтөө жана анын себептери сатып алуулардын жолжоболору жөнүндөгү протоколдо чагылдырылат жана таламдаш жөнөтүүчүлөргө (подрядчыга) ошол замат билдирилет.

(КР  2008-жылдын 28-июлундагы № 172, 2011-жылдын 8-июлундагы № 88, 2014-жылдын 17-майындагы № 70 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

 

6-статья. Жөнөтүүчүлөрдүн (подрядчылардын) жең ичинен сатып алышы

 

Эгерде (тендердик табыштама же котировка берген жөнөтүүчү (подрядчы) сатып алуу жол-жобосун өткөрүүгө таасир көрсөтүү, чечим кабыл алуу же сатып алуучу уюмга кандайдыр бир жол-жобону колдонууга таасир көрсөтүү максатында сатып алуучу уюмдун же мамлекеттик башка органдын азыркы учурда иштеп жаткан мурдагы ар кандай кызмат адамына же кызматкерине ар кандай түрдөгү сыйакы берүүнү) же кызмат көрсөтүүнү сунуш кылса, берсе же макул болсо, жөнөтүүчүнүн (подрядчынын) аталган аракеттери аныкталса, анда сатып алуучу уюм тендердик табыштаманы же котировканы четке кагат. Жөнөтүүчүнүн (подрядчынын) тендердик табыштамасын же котировкасын четке кагуу тууралу маалымат жана кабыл алынган жүйөлөрү сатып алуулардын жол-жобосунун протоколунда көрсөтүлөт жана токтоосуз түрдө жөнөтүүчүгө (подрядчыга) кабар берилет.

(КР 2008-жылдын 28-июлундагы № 172 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

    

7-статья. Билдирүүлөрдүн түрлөрү

 

1. Ушул Мыйзамда белгиленген максаттарга жетүү үчүн мамлекеттик сатып алуулардын жол-жоболорун жүзөгө ашырган учурда жазуу жүзүндөгү билдирүүлөр менен кабарламалар гана жарактуу деп таанылат. Жогоруда аталган маалыматтарды жөнөтүүгө факсимилдик жана электрондук-сандык ыкмаларды пайдаланууга жол берилет. Мында билдирүү же кабар жасаган тараптан документ берилгенин аныктоо иретинде жазуу жүзүндөгү тастыктоо тендердик документте белгиленген мөөнөттө камсыз кылынууга тийиш.

Маалымат менен алмашуунун түрлөрү жана анын жиберүү мөөнөттөрү маалымат алууга бирдей укугу бар бардык жөнөтүүчүлөр (подрядчылар) үчүн жалпы болуп саналат.

 

8-статья. Жөнөтүүчүлөрдүн (подрядчылардын) квалификациялык маалыматтары

 

1. Сатып алуу жол-жоболоруна катышуу үчүн жөнөтүүчүлөр (подрядчылар) төмөндөгүдөй чен-өлчөмдөргө жооп берген квалификациялык маалыматтарга дал келүүгө тийиш:

алар тендердик документтердин талаптарына ылайык сатып алуулар жөнүндөгү келишимди аткарууга керектелүүчү кесиптик, техникалык компетенттүүлүккө, тажрыйбага жана беделге, финансы ресурстарына, жабдууларга жана башка материалдык мүмкүнчүлүктөргө ээ болууга тийиш;

алар төлөөгө жөндөмсүз, банкрот болбоого, алардын мүлкү соттун контролунда болбоого тийиш, алардын иштерин сот же сот дайындаган адам тарабынан тескелбөөгө, алардын коммерциялык иши токтотулбоого жана алар мындай сот процесстерине тартылбоого тийиш;

алардын Кыргыз Республикасында салыктарды жана дагы башка милдеттүү төлөмдөрдү төлөө боюнча милдеттенмелери аткарылууга тийиш;

юридикалык жактар (жөнөтүүчүлөр, подрядчылар), ошондой эле алардын жетекчи кызматкерлери жана/же жөнөтүүчүлөрдүн, подрядчылардын өздөрү (жеке адамдар) сатып алуулардын жол-жоболору башталаар алдындагы үч жыл ичиңде сатып алуулар жөнүндөгү келишимди түзүү максатында өздөрүнүн квалификациялык маалыматтарын бурмалап жалган маалыматтарды бергенге же фактыларды чаташтырганга аралашпоого тийиш;

алар сатып алуулар жөнүндөгү келишимдерди түзүүгө юридикалык жактан укуктуу болууга тийиш.

2. Жөнөтүүчүлөрдүн (подрядчылардын) өздөрүнүн интеллектуалдык менчигин же коммерциялык жашыруун сырын эске алуу менен сатып алуучу уюм сатып алуулардын жол-жоболоруна катышкан жөнөтүүчүлөрдөн (подрядчылардан) ушул статьянын 1-пунктунда баяндалган чен-өлчөмдөргө ылайык квалификациялык маалыматтарга ээ экендигин күбөлөндүргөн документтештирилген далилдерди же дагы башка маалыматтарды берүүнү талап кылат.

3. Ушул статьяга ылайык белгиленген квалификациялык талаптар квалификациялоо алдындагы документтерде (эгерде квалификациялоонун алдында жол-жобо жүргүзүлгөндө) жана тендердик документтерде же сунуштарды, котировкаларды ишке тартуу боюнча башка документтерде баяндалат. Бул талап бардык жөнөтүүчүлөргө (подрядчыларга) тиешелүү.

Айрым учурларда тендерге катышкан жөнөтүүчүлөр (подрядчылар) үчүн Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечими боюнча ушул статьянын 1-пунктунун төртүнчү абзацында белгиленген талаптар алып салынышы мүмкүн.

Сатып алуу учурунда эң төмөнкү чектелген суммадан кем суммага ушул статьяда белгиленген талаптар колдонулбайт.

4. Сатып алуучу уюм жөнөтүүчүлөрдүн (подрядчылардын) квалификациялык маалыматтарына квалификациялоо алдындагы документтерде (эгерде квалификациялоонун алдында жол-жобо жүргүзүлгөндө) жана тендердик документтерде же сунуштарды же болбосо котировкаларды ишке тартуу боюнча башка документтерде баяндалган квалификациялык талаптарга ылайык баа берет.

5. Сатып алуучу уюм ушул Мыйзамдын 3-статьясында каралгандан башка учурларда, калыс адилеттүү болуп эсептелбеген жөнөтүүчүлөрдү (подрядчыларды) кемсинткен чен-өлчөмдөрдү, талаптарды же жолжоболорду белгилебөөгө тийиш.

6. Сатып алуучу уюм жөнөтүүчүнү (подрядчыны) төмөндөгүдөй учурларда сатып алуу жолжоболоруна катышуудан четтетет:

өзүнүн квалификациялык маалыматтары жөнүндө атайылап жалган маалымат бергенде;

эгерде жөнөтүүчү (подрядчы) квалификациялык талаптарды канааттандырбаса;

ушул Мыйзамдын 4-статьясында каралган.

(КР 2014-жылдын 17-майындагы № 70 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

7. (КР 2013-жылдын 17-июлундагы № 147 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

  (КР  2008-жылдын 28-июлундагы № 172, 2011-жылдын 8-июлундагы № 88, 2013-жылдын 17-июлундагы № 147 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

 

9-статья. Квалификациялоонун алдындагы жол-жоболор

 

1. Тооруктун жол-жоболорун жарыялаганга чейин же мамлекеттик сатып алуулардын жол-жоболоруна катышууга чакырганга чейин сатып алуучу уюм жөнөтүүчүлөрдүн (подрядчылардын) квалификациялоонун алдындагы жол-жоболорун өткөрүүгө укуктуу.

2. Тоорук жарыялаганга чейин кеминде бир айдан кечиктирбей сатып алуучу уюм республикалык жалпыга маалымдоо каражаттарында жана Мамлекеттик сатып алуулардын бюллетенинде, зарылчылык туулса, эларалык басма сөздө квалификациялоонун алдындагы тандап алуу өткөрүү тууралу маалымат жарыялайт.

3. Квалификациялоонун алдындагы тандап алууну өткөрүү тууралу билдирүү кеминде төмөндөгүдөй маалыматтарды камтыйт:

- сатып алуучу уюмдун аталышын жана дарегин;

- жеткириле турган товарлардын мүнөзүн жана санын; аткарылууга тийиш болгон жумуштун мүнөзүн, санын жана турган жерин же кызмат көрсөтүүлөрдүн мүнөзүн жана алар көрсөтүлө турган жерди;

- товарларды жеткирүүнүн ойдогудай же талап кылынган мөөнөттөрүн же жумуштарды аяктоонун, же болбосо кызмат көрсөтүүнүн графигин;

- квалификациялоонун алдындагы тандап алууга табыштамаларды бере турган жерин жана акыркы мөөнөтүн;

- кийин өзгөртүүгө мүмкүн болбогон, жөнөтүүчүлөр (подрядчылар) кайсы өлкөдөн экенине карабастан, сатып алуу жол-жоболоруна катыша алары тууралу билдирүү же ушул Мыйзамдын 3-статьясынын 1-пунктуна ылайык ички жөнөтүүчүлөргө (подрядчыларга) жеңилдиктер бериле турганы жөнүндөгү билдирүүнү;

- квалификациялоонун алдындагы документтерди алуунун жолдору жана аны ала турган жерди;

- квалификациялоонун алдындагы документтер үчүн сатып алуучу уюм тарабынан алынуучу акынын (эгерде ушундай да болсо) өлчөмүн;

- квалификациялоонун алдындагы сатып алуу жол-жоболорунда пайдаланылуучу тил.

4. Сатып алуучу уюм табыштамаларды берүүнүн акыркы мөөнөтү аяктаганга кеминде 14 күн калганда бардык таламдаш жөнөтүүчүлөргө (подрядчыларга) квалификациялоонун алдындагы документтерди берет, анда ушул статьянын 3-пунктунда белгиленген билдирүүлөр жана ошондой эле төмөндөгүлөр камтылат:

- квалификациялоонун алдындагы документтерди даярдоо жана берүү боюнча нускама;

- ушул Мыйзамдын 8-статьясынын 1-пунктуна ылайык жөнөтүүчүлөрдүн (подрядчылардын) квалификациялык маалыматтарынын чен-өлчөмдөрүнүн сыпаттамасы жана аларга баа берүүнүн жол-жоболору;

- жөнөтүүчүлөр (подрядчылар) тарабынан берилүүчү маалыматтардын белгиленген талапка ылайык келишин тастыктоо максатында документтердин далилденишин талап кылуу;

- жөнөтүүчүлөр (подрядчылар) менен түздөн-түз байланышып туруу ыйгарым укугу берилген сатып алуучу уюмдун кызматчыларынын аты-жөнү, кызмат орду жана алар менен байланышуунун жолдору.

5. Сатып алуучу уюм квалификациялоонун алдындагы документтерде аныкталган шарттардын негизинде гана сатып алуу жол-жоболоруна андан ары катышуу үчүн жөнөтүүчүлөрдү (подрядчыларды) квалификациялык тандап алууну жүзөгө ашырат.

6. Мамлекеттик сатып алуулардын андан аркы жол-жоболоруна катышууга квалификациялоонун алдындагы тандап алуудан өткөн жөнөтүүчүлөр (подрядчылар) гана катыша алышат.

7. Сатып алуучу уюм чечим кабыл алынган күндөн тартып 2 жумуш күнүнөн кечиктирбестен ар бир жөнөтүүчүгө (подрядчыга) алардын квалификациялоонун алдындагы тандап алуудан өткөрүүнүн жыйынтыктары тууралу кабар берет. Сатып алуулардын жол-жоболоруна андан ары катышууга уруксат берилген жөнөтүүчүлөрдүн (подрядчылардын) тизмеси республикалык жалпыга маалымдоо каражаттарына, Мамлекеттик сатып алуулардын бюллетенине, зарылчылык туулса, эларалык басма сөзгө да жарыяланууга тийиш.

 

10-статья. Сатып алуулардын жол-жоболору жөнүндөгү протокол

 

1. Сатып алуулардын жол-жоболорун өткөргөн учурда сатып алуучу уюм сатып алуулардын жол-жоболорунун расмий протоколун түзөт, анда жок дегенде төмөндөгүдөй маалыматтар камтылат:

ар бир лот боюнча сатып алынуучу буюмдун сыпаттамасы;

тендердик табыштамаларды, сунуштарды же котировкаларды берген жөнөтүүчүлөрдүн (подрядчылардын) аталышы жана дареги;

сатып алуулар жөнүндөгү келишимди түзгөн учурда жөнөтүүчүлөргө (подрядчыларга) коюлуучу талаптар;

ар бир тендердик табыштаманын, сунуштун баасы жана башка негизги шарттар;

берилген тендердик табыштамаларды, сунуштарды тандап алуу үчүн баалардын, салыштыруулардын жана негиздердин баяндалышы;

бардык тендердик табыштамалар, сунуштар четке кагылган учурда төмөндөгүлөр четке кагуунун негизги себептеринен болот;

сатып алуулардын жол-жоболорунун натыйжасында сатып алуулар жөнүндө келишим түзүлбөсө-тиешелүү негиздерди баяндоо менен бул тууралу билдирүү;

ички жөнөтүүчүлөргө (подрядчыларга) ушул Мыйзамдын 3-статьясына ылайык жеңилдиктер берилген учурда - бул сыяктуу мындай артыкчылык үчүн төмөндөгүлөр негиз болот;

чектелбеген катышуучулар менен тооруктан тышкары дагы башка жол-жоболорду пайдаланган учурда - мындай тандап алууга негиз;

жөнөтүүчүлөрдүн (подрядчылардын) квалификациялоонун алдындагы жол-жоболорун пайдалануу үчүн негиз;

квалификациялоонун алдындагы же тендердик документтерге түшүндүрмөлөр жөнүндөгү сурамдардын жана аларга берилген жооптордун жыйынтыкталган баяндамасы;

коюлган даттануулар, доолор жана аларды чечүүнүн ыкмалары тууралу маалымат;

жол-жоболорду токтото туруу тууралу маалымат;

эксперттерди тартуу тууралу маалымат;

жеңүүчү деп жарыяланган жөнөтүүчүнүн (жөнөтүүчүлөрдүн), подрядчынын (подрядчылардын) аталышы (аты).

Эң аз чектелген суммага же бир жерден алынган усул менен сатып алган учурда сатып алуулардын жол-жоболору жөнүндө протокол түзүлбөйт.

2. Ушул статьянын 1-пунктунун экинчи-сегизинчи, он экинчи-он төртүнчү абзацтарында каралган маалыматтар тендердик табыштамаларды же котировкаларды берүүчү жөнөтүүчүлөрдүн (подрядчылардын) талабы боюнча тендердик табыштамалар же котировкалар тандалып алынгандан кийин, болбосо келишим түзүүгө алып келбеген сатып алуулардын жолжоболору аяктагандан кийин берилет.

3. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган төмөндөгүлөрдү белгилөөчү актыларды министрликтер жана ведомстволор менен макулдашуу боюнча чыгарууга укуктуу:

сатып алуулардын жол-жоболорунун протоколунун моделин;

сатып алуулардын жол-жоболорунун протоколуна коюлуучу кошумча талаптарды.

4. Сатып алуулардын жол-жоболорунун протоколу түзүлгөндөн кийин үч жумушчу күндүн ичинде маалымат берүү жана отчеттуулук үчүн ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга берилет.

(КР 2008-жылдын 28-июлундагы № 172, 2013-жылдын 17-июлундагы № 147 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

11-статья. Мамлекеттик сатып алууларды жүзөгө ашырган учурда колдонулуучу тил

 

1. Сунуштарды же котировкаларды тартуу боюнча квалификациялоонун алдындагы документтер, тендердик документтер жана башка документтер мамлекеттик жана (же) расмий жана (же) англис тилдеринде түзүлөт.

2. Сатып алуучу уюм сатыла турган товарлардын, жумуштардын, кызмат көрсөтүүлөрдүн жана консультациялык кызмат көрсөтүүлөрдүн санынын анчалык көп эместигин жана наркынын анчалык жогору эместигин эске алуу менен тендердик табыштамаларды берүүгө ата мекендик жөнөтүүчүлөр (подрядчылар) гана кызыгдар болот деп чечкен учурда мамлекеттик жана (же) расмий тил колдонулат.

 

12-статья. Сатып алуулар жөнүндөгү ченемдик укуктук актылар

(КР 2011-жылдын 8-июлундагы № 88 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

 

2-Глава
Сатып алуулардын жол-жоболоруна катышуучулар

 

13-статья. Сатып алуучу уюм

 

1. Сатып алуучу уюм сатып алууну жүзөгө ашырууда жоопкерчиликти өзүнүн бөлүмдөрүнүн бирине (мындан ары текст боюнча - бөлүм) жүктөйт жана ар бир өткөрүлүүчү тендерге өзүнчө тендердик комиссия түзөт.

1-1. Эгерде сатып алуунун суммасы максималдуу чектелген суммалардын өлчөмүнөн беш эсеге ашса, анда ар бир сатып алуучу уюм тендердин жеңүүчүсүн тандоонун алдында сатып алуунун ушул Мыйзам жана мамлекеттик сатып алууларды жөнгө салуучу Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актылары менен белгиленген талаптарга ылайыктуулугун аныктоо үчүн аудит жүргүзүүгө милдеттүү.

2. Өз ишинде бөлүм жана сатып алуучу уюмдун тендердик комиссиясы ушул Мыйзамды, Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларын, ошондой эле Бөлүм жана тендердик комиссия жөнүндөгү жоболорду жетекчиликке алат.

3. Республикалык бюджет бекитилгенден кийин 10 күндүк мөөнөттө бөлүм Мамлекеттик сатып алуулардын бюллетенинде жайгаштыруу үчүн кезектеги финансылык жылга мамлекеттик сатып алуулардын планын бекитилген формаларга ылайык ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга берет.

3-1. Сатып алуучу уюм чечимдердин көчүрмөлөрүн жана киргизилген

өзгөртүүлөрү жана (же) толуктоолору менен мамлекеттик сатып алуулардын планынан үзүндү жазууларды ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга берүү жолу менен бул чечим кабыл алынган күндөн тартып 5 жумуш күндүн ичинде милдеттүү түрдө кабарлоо менен мамлекеттик сатып алуулардын жылдык планына өзгөртүүлөрдү жана (же) толуктоолорду киргизүүгө укуктуу.

3-2. Мамлекеттик сатып алуулардын бекитилген жылдык планында (мамлекеттик сатып алуулардын такталган жылдык планында) каралбаган товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууга жол берилбейт.

4. Бөлүм төмөндөгүдөй иш-милдеттерди жүзөгө ашырат:

- сатып алуу усулдарын тандап алууну аныктайт;

- талапкерлердин болжолдуу квалификациясын жүргүзөт;

- тендердик документтерди иштеп чыгат;

- сатып алуулар жөнүндөгү билдирүүлөрдү жарыялоону уюштурат же болбосо тоорукка түздөн-түз катышуучу кудуреттүү жөнөтүүчүлөргө (подрядчыларга) катышууга чакыруу кагазын жөнөтөт;

- сатып алуулардын жол-жоболорун өткөрүү үчүн ушул Мыйзамдын жоболоруна анын ылайык келишин камсыз кылуу максатында контролду жүзөгө ашырат;

- тендердик комиссиянын чечиминин негизинде сатып алуучу уюмдун атынан келишимди жеңип алуучуга ыйгаруу жөнүндө чечим чыгарат;

- жөнөтүүчүлөрдүн (подрядчылардын) нааразычылыктарын жана даттанууларын карайт жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык чечим кабыл алат;

- ушул Мыйзамдын 29-статьясында каралган учурларда тоорукту жокко чыгарат;

- жалпыга маалымдоо каражаттарына жана/же Мамлекеттик сатып алуулардын бюллетенине сатып алуулардын жол-жоболорунун натыйжалары жөнүндө отчетту жарыялайт.

- мамлекеттик сатып алууларга тиешелүү болгон жөнөтүүчүлөрдүн (подрядчылардын) тендердик документтерин, тендердик табыштамаларын жыйноону жана үч жыл бою сактоону камсыз кылат;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгилеген тартипте аудиторду аныктайт;

- ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга квартал сайын кошмо отчет берет.

5. Сатып алуучу уюмдун тендердик комиссиясы төмөндөгүдөй иш-милдеттерди жүзөгө ашырат:

- тендердик документтерде көрсөтүлгөн мөөнөттө тендердик табыштамаларды ачууну өткөрөт;

- тендердик табыштамаларды ачуу протоколун түзөт жана көчүрмөсүн ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга токтоосуз жөнөтөт;

- ушул Мыйзамга ылайык тендердик документтерде каралган жол-жоболорду жана чен-өлчөмдөрдү пайдаланып, тендердик табыштамаларды баалоону өткөрөт жана тендердин натыйжалары жөнүндө баа берүүчү отчет даярдайт;

- жеңүүчүнү аныктоо маселелери боюнча сунуш киргизет же сатып алуулардын жол-жоболорунун натыйжалары боюнча башка чечим кабыл алат;

- сатып алуулардын жол-жоболорунун протоколун түзөт.

6. Бөлүмдүн жана тендердик комиссиянын курамына ар бирине кеминде үчтөн адам кирүүгө тийиш, саны так эмес болууга тийиш жана тендердик комиссиянын мүчөлөрүнүн бири сатып алуулар боюнча тастыкталган сертификаты бар адис болушу керек. Бөлүм жана сатып алуучу уюмдун тендердик комиссиясы контракттык тарап боло албайт.

7. Сатып алуучу уюмдун жетекчиси бөлүмдүн жана/же сатып алуучу уюмдун тендердик комиссиясынын курамына кирүүгө укугу жок.

8. Эгерде бир нече сатып алуучу уюм бир же бир нече сатып алуу предмети менен байланыштуу товарларды сатып алууну жүзөгө ашырууга ниет кылган учурда, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бул сатып алуучу уюмдардын атынан биргелешкен сатып алууларды жана анын жол-жоболорун борбордоштурулган тартипте жүзөгө ашыруу үчүн мамлекеттик башкаруунун конкреттүү органы дайындалат.

9. Борборлоштурулган сатып алууларды башкаруунун мамлекеттик органы бир нече нерсени сатып алган сатып алуулардын планына ылайык сатып алынуучу товарлардын тизмегин аныктайт.

(КР 2008-жылдын 28-июлундагы № 172, 2011-жылдын 8-июлундагы № 88 , 2013-жылдын 17-июлундагы № 147 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

14-статья. Мамлекеттик сатып алуулар боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган

 

1. (Биринчи абзац КР 2011-жылдын 8-июлундагы № 88 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

(Экинчи абзац КР 2011-жылдын 8-июлундагы № 88 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган Кыргыз Республикасынын Өкмөтү иштеп чыккан жобонун негизинде электрондук системанын жардамы менен соода уюштурууга укуктуу.

2. (КР 2011-жылдын 8-июлундагы № 88 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

3. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын негизги иш-милдеттери төмөндөгүлөр болуп саналат:

- мамлекеттик сатып алуулардын тутумунун иштеши үчүн сатып алуунун тартибин жана жол-жоболорун, келишимдерди түзүүнү жана алар боюнча төлөп берүүнү камтыган ченемдик укуктук базаны иштеп чыгуу;

- мамлекеттик каражаттын эсебинен товарларды, жумуштарды, кызмат көрсөтүүлөрдү жана консультациялык кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууларды жүзөгө ашыруу боюнча мамлекеттик органдардын ишин координациялоо жана жөнгө салып туруу;

- сатып алуучу уюмдардын, мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө келишимдердин, мамлекеттик сатып алуулардын ишенимсиз жана ак ниет эмес катышуучуларынын бирдиктүү республикалык реестрин түзүү жана жүргүзүү;

- мамлекеттик органдарга товарларды, жумуштарды, кызмат көрсөтүүлөрдү жана консультациялык кызмат көрсөтүүлөрдү жүзөгө ашырууда, сатып алуулардын жол-жоболору жана консультациялык кызмат көрсөтүү боюнча персоналдарды окутууну камтуу менен көмөк көрсөтүү;

- сатып алуулардын жол-жоболорунун ачыктыгын жана маалымдуулугун камсыз кылуу;

- даттанууларды жана нааразылыктарды кароо, алар боюнча өз компетенциясынын чегинде мамлекеттик сатып алуулар жаатындагы мыйзамдарда каралган корутундуларды чыгаруу.

4. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган сатып алуулар жаатындагы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузууларды тапканда ушул Мыйзамдын 65-статьясынын 1-пунктунун экинчи-алтынчы абзацтары менен каралган ченемдерди колдонууга, сатып алуучу уюмдарга бузууларды жоюуну сунуш кылууга жана жол берилген бузуулар жөнүндө тиешелүү органдарга кабарлоо жиберүүгө милдеттүү.

5. (КР 2011-жылдын 8-июлундагы № 88 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

6. Өз компетенциясынын чегинде чыгарылган ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын актылары бардык министрликтер, администрациялык ведомстволор, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, мамлекеттик уюмдар менен мекемелер тарабынан милдеттүү түрдө аткарылат.

(КР 2008-жылдын 28-июлундагы № 172, 2011-жылдын 8-июлундагы № 88 , 2013-жылдын 17-июлундагы № 147 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык) 

15-статья. Талапкер

 

1. Жөнөтүүчү (подрядчы) талапкер статусуна тендердик документтерди алган учурдан тартып ээ болот.

Талапкердин статусу төмөндөгүдөй учурларда:

- талапкердин каалоосу боюнча - даярдык көрүүнүн ар кандай учурунда;

- кош этаптуу тооруктун биринчи этабынан өтпөй калуу кесепетинен;

- тендердик табыштаманы берген учурда тендердик табыштаманын кепилдигин камсыз кылуу акысын төкпөгөндө;

- талапкер тарабынан ушул Мыйзам же өзүнө белгилүү болгон тооруктун шарттары бузулганда күчүн жоготот.

2. Талапкер сатып алуучу уюмдан сатып алуулардын жол-жоболорун өткөрүүнүн шарттары жана тартиби жөнүндө толук маалымат алууга укуктуу.

 

16-статья. Жашыруундуулук принциби

 

1. Сатып алуулардын жол-жоболоруна катышуучулар коммерциялык сыр болуп саналган маалыматты камтыган берилүүчү жана пайдаланылуучу маалыматтын жашыруундуулук принцибин сактоого милдеттүү; аны үчүнчү бир жактарга берүү өзара макулдашылган шарттарда же Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларда гана болушу мүмкүн.

Мында сатып алуучу уюм төмөндөгүлөрдү ачууга укугу жок:

эгерде маалыматты ачып салуу мамлекеттин таламдарына жооп бербесе, тараптардын маанилүү коммерциялык таламдарына же адилеттүү атаандаштыктын принциптерине зыян келтирген маалыматты;

ушул Мыйзамдын 10-статьясынын 1-пунктунун бешинчи абзацында каралган маалыматтардан башка берилген тендердик табыштамаларды, котировкаларды же алардын бааларын иликтөөгө, баалоого жана салыштырууга байланышкан маалыматты.

2. Сатып алуулардын жол-жоболорунун катышуучулары жөнөтүүчүлөрдүн (подрядчылардын) коммерциялык сыр болгон маалыматын жарыялаган учурда Кыргыз Республикасынын жарандык мыйзамдарына ылайык юридикалык жана жеке жактарга келтирилген чыгымдын орду толтурулууга тийиш.

 

3-Глава
Мамлекеттик сатып алуулардын усулдары. Тоорукту өткөрүүнүн тартиби

 

17-статья. Мамлекеттик сатып алуулардын усулдары

 

1. Мамлекеттик сатып алуулар төмөндөгүдөй усулдар менен жүзөгө ашырылат:

катышуучулардын санына чек койбогон тоорук;

катышуучулары чектелген тоорук;

кош этаптуу тоорук;

котировкалардын суроо-талабы;

бир гана жерден сатып алуулар;

мамлекеттик электрондук сатып алуулар;

электрондук кайтарылуучу аукцион.

2. Катышууга чектөө коюлбаган тооруктар жана мамлекеттик электрондук сатып алуулар мамлекеттик сатып алуулардын негизги усулу болуп саналат. Максималдуу чектелген суммаларга барабар же андан ашык суммага тооруктарды өткөрүүдө катышууга чектөө коюлбаган тооруктар же мамлекеттик электрондук сатып алуулар усулдары колдонулат.

Товарларды, жумуштарды, кызмат көрсөтүүлөрдү жана консультациялык кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууда сатып алуу усулун тандоону (ушул Мыйзамдын 38-статьясынын 3-пунктуна ылайык бир булактан алуу усулунан тышкары) сатып алуучу уюм тарабынан өз алдынча жүзөгө ашырылат.

(Үчүнчү абзац КР 2011-жылдын 8-июлундагы № 88 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

Эң көп чектелген суммага барабар же андан да көбүрөөк суммада сатып алууларды жүргүзгөн учурда тоорук тууралу кулактандыруу жалпыга маалымдоо каражаттарында жана Мамлекеттик сатып алуулардын Бюллетенинде жарыяланат;

Эң көп чектелген суммадан азыраак сатып алган учурда кулактандыруу Мамлекеттик сатып алуулардын Бюллетенинде жарыяланат. Эң аз чектелген суммадан азыраак сатып алган учурда кулактандырууну жарыялоо милдеттүү эмес.

3. Дары-дармек каражаттарын жана медициналык арналыштагы буюмдарды сатып алуу Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталган тартипте жүзөгө ашырылат.

  (КР  2008-жылдын 28-июлундагы № 172, 2011-жылдын 8-июлундагы № 88 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

 

18-статья. Чектелбеген жана чектелген катышуу менен тооруктар

 

1. Чектелбеген катышуу менен тоорук өткөргөн учурда сатып алуулардын жол-жоболоруна катышууну каалаган жөнөтүүчүлөрдүн (подрядчылардын) санына чек коюлбайт. Мында бир гана жөнөтүүчү (подрядчы) катышкан тоорук болгон жок деп таанылат.

2. Чектелген катышуу менен тоорук төмөндөгүдөй учурларда өткөрүлөт, эгерде:

тендердик табыштамалардын саны көп болгондо, аларда кароо жана баалоо үчүн талап кылынуучу чыгашалар сатып алынуучу товарлардын, жумуштардын же кызмат көрсөтүүлөрдүн наркына ылайык келбесе;

товарлар, жумуштар же кызмат көрсөтүүлөр техникалык жагындагы өздөрүнүн татаалдыгынын деңгээли же адистештирилишинин мүнөзүнө байланыштуу жөнөтүүчүлөрдүн (подрядчылардын) чектелүү чөйрөсүндө гана болсо.

3. Чектелген катышуу менен тоорук өткөргөн учурда сатып алуучу уюм атаандаштыкты камсыз кылуу үчүн жөнөтүүчүлөрдүн (подрядчылардын) жетишээрлик сандагы, бирок үчтөн кем болбогон тендердик табыштамаларды тартат.

4. Сатып алуучу уюм чектелген катышуу менен тоорук өткөргөн учурда сатып алуулар жөнүндө кабарлоону жалпыга маалымдоо каражаттарына жана Мамлекеттик сатып алуулардын Бюллетенине жарыялайт.

(КР 2012-жылдын 10-августундагы № 164 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

 

19-статья. Тоорукка катышууга чакыруу кагазынын мазмуну

 

1. Тоорукка чакырган кагаз жок эле дегенде төмөндөгүдөй маалыматтарды камтууга тийиш:

сатып алуучу уюмдун аталышын жана юридикалык дарегин;

жөнөтүлүүгө тийиш болгон товарлардын мүнөзүн, тизмегин, санын жана жөнөтүлө турган жерди; аткарылууга тийиш болгон жумуштардын мүнөзүн, тизмегин жана жерин же болбосо алар көрсөтүлүүгө тийиш болгон;

товарларды жөнөтүүнүн ойдогудай же талап кылынган, же жумуштарды же болбосо кызмат көрсөтүүлөрдүн графигин бүткөрүүнүн мөөнөттөрү;

жөнөтүүчүлөргө (подрядчыларга) коюлуучу талаптар;

кайсы өлкөдөн экенине карабастан жөнөтүүчүлөрдүн (подрядчылардын) сатып алуулардын жол-жоболоруна катыша ала тургандыгы тууралу билдирүүсү, же ушул Мыйзамдын 3-статьясынын 1-пунктуна ылайык ички жөнөтүүчүлөргө (подрядчыларга) жеңилдиктер бериле тургандыгы жөнүндө билдирүү;

тендердик документтерди ала турган жер жана анын жолдору, ал үчүн сатып алуучу уюм тарабынан төлөнө турган акы (эгерде ал белгиленсе);

тендердик табыштамаларды берүүчү жер жана мөөнөттөр;

тендердик табыштамаларды ачуучу жер жана мөөнөттөрү.

2. Тоорукка катышууга чакырган кулактандырууда кеминде ушул статьянын 1-пунктунун экинчи, үчүнчү, жетинчи, сегизинчи, тогузунчу абзацтарында белгиленген маалыматтар жана сатып алынуучу товарлардын, жумуштардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн жалпы сыпаттамасы камтылууга тийиш.

3. Сатып алуучу уюм өткөрүлө турган тендердин тендердик документтери иштелип чыккандан кийин гана тендерди жарыялайт.

(КР 2011-жылдын 8-июлундагы № 88 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

20-статья. Тендердик документтерди берүү

 

1. Сатып алуу жол-жоболорунун негизги жоболорун белгилеген тендердик документтерди берүү жөнүндө сатып алуучу уюмга кайрылган кызыкдар адамдарга (жөнөтүүчүлөргө, подрядчыларга) сатып алуучу уюм алар кайрылуу берген күнү тендердик документтерди берүүгө милдеттүү.

2. Чектелген катышуу менен тоорук өткөргөндө адистештирүүнү камтыган тендердик документтер чакыруу кагазы менен бир мезгилде жөнөтүлөт.

3. Квалификациялоонун алдындагы жол-жоболорду өткөргөндө тендердик документтер тандалып алынган бардык жөнөтүүчүлөргө (подрядчыларга) жөнөтүлөт.

4. Сатып алуулардын жол-жоболорунун негизги шарттарын камтыган тендердик документтерди бергендиги үчүн сатып алуучу уюм акысы кайтарылбаган төлөм алышы мүмкүн, ал акы документтерди басып чыгарууга жана жөнөтүүгө кеткен чыгымдарды жабуу үчүн зарыл болгон суммадан ашпоого тийиш.

(КР 2011-жылдын 8-июлундагы № 88 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

21-статья. Тендердик документтердин мазмуну

 

Тендердик документтер милдеттүү түрдө төмөндөгүдөй бөлүмдөрдөн турат:

- тендердик табыштамаларды даярдоо боюнча нускамалар;

- ушул Мыйзамдын 8-статьясына ылайык квалификациялык талаптарга коюлуучу жөнөтүүчүлөрдүн (подрядчылардын) ылайык келишин баалоонун критерийлери жана усулдары;

- өздөрүнун квалификациялык маалыматтарын тастыктоо үчүн жөнөтүүчүлөр (подрядчылар) тарабынан берилүүгө тийиш болгон документтик далилдерди же дагы башка маалыматты талап кылуу;

- сатып алынуучу товарлардын, жумуштардын же кызмат көрсөтүүлөрдүн, анын ичинде техникалык атайын маалыматтардын, пландардын, чиймелердин жана эскиздердин сыпаттамасы жана зарыл болгон техникалык жана сапаттык мүнөздөмөлөрү; товардын саны; келишимге ылайык көрсөтүлүүчү кошумча кызмат көрсөтүүлөр; жумуштар аткарылуучу же кызмат көрсөтүлүүчү жай;

- келишимди аткаруунун ойдогудай же талап кылынган мөөнөттөрү;

- тендердик табыштамаларды баалоодо сатып алуучу уюм тарабынан пайдаланылуучу баадан тышкары бардык чен-өлчөмдөрдү, анын ичинде акчалай түрүндө көрсөтүлүүгө тийиш болгон мындай чен-өлчөмдөрдүн салыштырма салмагын жана ушул Мыйзамдын 3-статьясына ылайык берилүүчү жеңилдиктерди сыпаттап жазуу;

- сатып алуучу уюм тарабынан зарыл нерсе катары аныкталган, жазуу жүзүндөгү келишимге киргизилүүчү жоболор;

- эгерде жөнөтүүчүлөргө (подрядчыларга) сатып алынуучу товарлардын, жумуштардын же кызмат көрсөтүүлөрдүн бир бөлүгүнө гана тендердик табыштамаларды берүү уруксаты берилсе, тендердик табыштамалар берилиши мүмкүн болгон сатып алынуучу товарлардын бир бөлүгүн же бөлүктөрүн сыпаттап жазуу;

- тендердик табыштаманын наркын эсептөөнүн жана көрсөтүүнүн ыкмасы, анын ичинде сатып алынуучу товарлардын, жумуштардын же кызмат көрсөтүүлөрдүн өзүнүн наркынан (ташууга жана камсыздандырууга, бажы алымдарына жана салыктарга жана башкаларга кеткен чыгымдар) башка элементтердин баасын камтышын көрсөтүү;

- тендердик табыштамаларды чет өлкөлүк валютада берген учурда чет өлкөлүк валютада көрсөтүлгөн тендердик табыштамалардын бааларын салыштыруу ыкмасы;

- тендердик табыштаманы жана келишимдин аткарылышын камсыз кылуунун суммасына жана дагы башка негизги шарттарына карата талаптар, ошондой эле мындай кепилдиктерди колдонуу мөөнөтү;

- тендердик табыштамаларды берүүнүн такталган орду жана мөөнөттөрү;

- жөнөтүүчү (подрядчы) сураган тендердик документтер боюнча түшүндүрмөлөрдү берүүнүн жол-жоболорунун сыпаттамасы, ошондой эле сатып алуучу уюмдун ушул тапта жөнөтүүчүлөр (подрядчылар) менен жолугушууга ниеттене тургандыгын билдириши;

- тендердик табыштамалар күчүндө болгон мөөнөт;

- тендердик табыштамаларды ачуучу жайдын, күнүнүн жана убактысынын так көрсөтүлүшү;

- тендердик табыштамаларды ачууда жана кароодо пайдаланылуучу жол-жоболор;

- тендердик табыштамаларды даярдоодо колдонулуучу тил же тилдер;

- сатып алуучу уюмдун жөнөтүүчүлөр (подрядчылар) менен түздөн-түз байланыш жүргүзүүгө ыйгарым укуктуу бир же бир нече кызмат адамынын же кызматчыларынын фамилиясы, ысымы, кызматы жана дареги, ошондой эле байланыш жүргүзүү ыкмалары;

- жөнөтүүчүлөрдүн (подрядчылардын) сатып алуу жол-жоболорун жүзөгө ашыруунун жүрүшүндө сатып алуучу уюмдун тендердик комиссиясы тарабынан жасалган мыйзамсыз иш-аракеттерине же чечимдерине даттануу укугу жөнүндө билдирүүсү;

- эгерде сатып алуучу уюмдун тендердик комиссиясы жөнөтүүчүлөрдөн (подрядчылардан) келишимге кол коюну талап кылса, сатып алуулар боюнча келишимдин жалпы шарттары жана келишимдин формасы.

2. Сатып алуучу уюм жумуштарды, кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алган учурда сатып алуучу нерсенин сыпаттамасы, сметасы жана жумуштун көлөмүнүн ведомостунан турган документтери болууга тийиш.

3. (КР 2011-жылдын 8-июлундагы № 88 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

(КР 2011-жылдын 8-июлундагы № 88 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

22-статья. Тендердик документтерди түшүндүрүү жана өзгөртүү

 

1. Жөнөтүүчү (подрядчы) тендердик документтерге түшүнүк берүү жөнүндө сатып алуучу уюмга суроо-талап бере алат. Сатып алуучу уюм 3 жумуш күнүнөн кечиктирбестен мындай суроо-талапка жооп берүүгө жана суроо-талаптын булагын билдирбестен тендердик документтерин беришкен бардык жөнөтүүчүлөргө (подрядчыларга) түшүнүк берүүгө тийиш.

2. Өзгөчө учурларда сатып алуучу уюм тендердик табыштамаларды берүүнүн акыркы мөөнөтү аяктаганга чейинки ар кандай убакта толуктоо басып чыгаруу аркылуу тендердик документтерди өзгөртө алат. Толуктоо токтоосуз түрдө бардык жөнөтүүчүлөргө (подрядчыларга) билдирилет жана мындай жөнөтүүчүлөр (подрядчылар) үчүн милдеттүү күчкө ээ болот.

3. Эгерде сатып алуучу уюм жөнөтүүчүлөр (подрядчылар) менен тендердик документтер жагындагы кандайдыр бир маселелерди түшүндүрүү үчүн жолугушуу өткөрсө, ал тендердик документтерге түшүнүк берүү жөнүндө ушул жолугушуунун жүрүшүндө берилген суроо-талаптарды, ошондой эле алардын булагын көрсөтпөстөн, бул суроо-талаптарга берилген жоопторду камтыган протокол түзөт. Протокол токтоосуз түрдө тендердик табыштама алышкан бардык жөнөтүүчүлөргө (подрядчыларга) берилет.

 

23-статья. Тендердик табыштамаларды берүүнүн мөөнөттөрү

 

1. Сатып алуучу уюм тендердик табыштамаларды берүүнүн так күнүн жана акыркы мөөнөттүн убактысын белгилейт. Тендердик табыштамаларды берүүнүн акыркы мөөнөтү аяктагандан кийин алынган тендердик табыштама ачылбайт жана аны берген жөнөтүүчүлөргө (подрядчыларга) кайтарып берилет.

2. Сатып алуучу уюм тендердик табыштамаларды берүүнүн акыркы мөөнөтүн белгилейт, ал:

чектелбеген катышуу менен тооруктун жол-жоболорун жүзөгө ашырганда тоорук жарыялангандан кийин кеминде 3 жуманы;

чектелген катышуу жана ички тооруктар менен тооруктун жол-жоболорун жүзөгө ашырганда тоорукка катышууга чакыруу кагаз жөнөтүлгөн күндөн тартып жалпыга маалымдоо каражаттарына жана Мамлекеттик сатып алуулардын бюллетенине кулактандыруу жарыялангандан тартып кеминде 2 жуманы тузүүгө тийиш.

3. Тендердик табыштама жазуу жүзүндө жана чапталган конвертте берилет. Тендердик табыштама тендердик документтерде көрсөтулгөн ар кандай формада альтернативалуу түрдө берилиши мүмкүн, ал табыштаманын кимден келип жатканын так аныктоого мүмкүндүк берет. Сатып алуучу уюм тендердик табыштамаларды ушул Мыйзам менен белгиленген мөөнөттө кабыл алууга милдеттүү. Тендердик табыштаманы алгандан кийин сатып алуучу уюм жөнөтүүчүлөргө (подрядчыларга) тендердик табыштаманын алынган күнүн жана мезгилин көрсөтүү менен тил кат берет.

4. Сатып алуучу уюм тендердик документтерге кандайдыр бир түшүндүрмө берген же өзгөртүү киргизген учурларда ал жөнөтүүчүлөргө (подрядчыларга) өзүнүн тендердик табыштамаларына киргизилген өзгөртүүлөрдү жана түшүндүрмөлөрдү эске алышы үчүн атайын убакыт берип, тендердик табыштамаларды берүүнүн акыркы мөөнөтүн узарта алат.

5. (КР 2008-жылдын 28-июлундагы № 172 Мыйзамына ылайык алынып салынды)

(КР 2008-жылдын 28-июлундагы № 172, 2011-жылдын 8-июлундагы № 88 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

 

24-статья. Тендердик табыштамаларды колдонуу, өзгөртүү жана кайра алуу мөөнөтү

 

1. Табыштамалар тендердик документтерде көрсөтүлгөн мөөнөт ичинде күчүндө болот. Мөөнөттүн мындай эсептелиши тендердик табыштамалар ачылган күндөн тартып башталат.

2. Тендердик табыштамалардын колдонуу мөөнөтү өткөнгө чейин сатып алуучу уюм жөнөтүүчүлөрдөн (подрядчылардан) бул мөөнөттү айкын мезгилге узартууну сурана алат.

3. Сатып алуучу уюмдун суроо-талабы четке кагылган учурда жөнөтүүчү (подрядчы) өзүнүн тендердик табыштамасынын кепилдигин камсыз кылуу укугун жоготпойт.

4. Өздөрүнүн тендердик табыштамаларынын колдонуу мөөнөтүн узартууга макул болгон жөнөтүүчүлөр (подрядчылар) тендердик табыштамалардын колдонуу мөөнөтүнүн кепилдигин камсыз кылууну узартышат же өздөрүнүн тендердик табыштамаларынын колдонушунун узартылган мөөнөтүн жабуу үчүн тендердик табыштамаларга жаңы кепилдиктин камсыз кылуусун беришет.

5. Жөнөтүүчү (подрядчы) өзүнүн тендердик табыштамасынын камсыз кылынышын кайтарып алуу укугун жоготпостон, тендердик табыштама берүүнүн акыркы мөөнөтү аяктаганга чейин өзүнүн тендердик табыштамасын өзгөртүүгө же кайра алууга укуктуу.

 

25-статья. Тендердик табыштамалардын кепилдигин камсыз кылуу

 

1. Жөнөтүүчү (подрядчы) тендердик табыштама берилгенде аны менен бирге тендердик табыштаманын кепилдигин камсыз кылууну кошо төгөт, анын өлчөмү сатып алуучу уюмдун тендердик комиссиясы тарабынан аныкталат жана жөнөтүүчүлөр (подрядчылар) тарабынан тендердик табыштамада сунуш кылынуучу товарлардын, жумуштардын, кызмат көрсөтүүлөрдүн наркынын 2 пайызынан ашпоого тийиш. Тендердик табыштаманын кепилдигин камсыз кылууну колдонуу мөөнөтү тендердик табыштаманы колдонуу мөөнөтү аяктагандан кийин кеминде 2 жумадан ашпоого тийиш.

1-1. Тендерге катышуу үчүн тендердик табыштаманы кепилдик камсыздоо төмөнкүлөргө кепилдик берүү менен жөнөтүүчүлөр киргизет:

мындай табыштамаларды берүүнүн акыркы мөөнөтү аяктагандан кийин тендерге катышуу үчүн өзүнүн табыштамасын чакыртып албайт же болбосо өзгөртпөйт жана (же) толуктабайт;

аны тендердин катышуучусу деп тапкан учурда белгиленген мөөнөттө өзүнүн сынактык баасын сунуш кылат, ал эми кийин бул сунушту чакыртпайт;

аны тендердин жеңүүчүсү деп аныктаган учурда тендердик документтерде каралган мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө келишимди түзөт жана мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө келишимдин аткарылышын камсыз кылууну киргизет.

2. Табыштамалардын кепилдигин камсыз кылуу акчалай, облигациялар, банк кепилдиктери түрүндө, ошондой эле сатып алуучу уюмдун уруксаты менен ачык операциялар үчүн кабыл алынган акциялар, көрсөтүүчүгө депозиттик сертификаттар же векселдер түрүндө болушу мүмкүн. Кепилдик жактан камсыз кылуунун айкын формасын сатып алуучу тарап аныктайт.

3. Эң көп чектелген суммадан азыраак сатып алууларда тендердик табыштаманын кепилдик жактан камсыз кылууну төгүүнүн жол-жоболору колдонулбашы мүмкүн.

4. Сатып алуучу уюм төмөндөгүдөй учурларда тендердик табыштаманын кепилдик жактан камсыз кылуусун кайтарып берет:

тендердик документтерде көрсөтүлгөн тендердик табыштаманы кепилдик жактан камсыз кылууну колдонуу мөөнөтү бүткөндө;

тендердик документтерде мындай кепилдик жактан камсыз кылууну берүү каралса, сатып алуу келишимин түзүү жана бул келишимдин аткарылышынын кепилдигин камсыз кылганда;

тендердик табыштамаларды берүүнүн акыркы мөөнөтү аяктаганга чейин тендердик табыштама кайра алынганда;

сатып алуу жол-жоболору сатып алуу келишими түзүлбөй туруп токтотулганда.

5. Талапкер тендердик табыштаманы кепилдик жактан камсыз кылууну кайтаруу укугун төмөндөгүдөй учурларда гана жоготот:

өзүнүн табыштамасында каралган шарттардагы келишимге кол коюудан баш тартканда;

келишимдин аткарылышын кепилдик жактан камсыз кылууну берүүдөн баш тартканда;

тендердик табыштаманын талапкери аны ачкандан кийин жана анын колдонуу мөөнөтү аяктаганга чейин алып алганда.

 

(КР 2011-жылдын 8-июлундагы № 88 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

26-статья. Тендердик табыштамаларды ачуу

 

1. Тендердик табыштамалар тендердик документтерде көрсөтүлгөн мөөнөттө жана белгиленген жерде ачылат. Тендердик табыштамаларды берүүнүн акыркы мөөнөтү узартылган учурда алардын ачылышы тиешелүү күндө жүргүзүлөт. Тендердик табыштамаларды ачуунун мөөнөтү тендердик табыштамаларды берүүнүн акыркы мөөнөтүнө дал келүүгө тийиш.

2. Сатып алуучу уюм кызыкдар тараптардын катышуусунда тендердик табыштамаларды ачууну жүргүзөт.

Тендердик табыштамаларды ачууга бардык каалоочулардын катышуусуна уруксат берилет.

Катышуучуларга аудиожазууларды жана видеотартууларды жүргүзүүгө уруксат берилет.

Тендердик комиссиянын жыйынына катышкан адамдар тендердик комиссиянын ишине кийлигишүүгө укуксуз.

3. Табыштамасы ачылган ар бир талапкердин аталышы жана дареги, ошондой эле тендердик табыштаманын баасы, кепилдик камсыз кылуунун формалары, өлчөмдөрү, салыктар жана башка милдеттүү төлөмдөр боюнча карыздар тендердик табыштамаларды ачууда катышкан адамдарга токтоосуз жарыяланат жана тендердик табыштамаларды ачуунун протоколунда белгиленет. Протоколдун көчүрмөсү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга токтоосуз жиберилет жана Мамлекеттик сатып алуулардын бюллетенинде жарыяланат.

4. Ушул статьянын 3-пунктунда каралган маалыматтар тендердик табыштамаларды ачкан учурда катышпай калган талапкерлерге алардын расмий өтүнүчү боюнча билдирилет.

 

(КР 2011-жылдын 8-июлундагы № 88 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

27-статья. Тендердик табыштамаларга баа берүү жана салыштыруу

 

1. Тендердик табыштамаларды тандап алуу жол-жобосун өткөргөн учурда ушул Мыйзамда жана тендердик документтерде каралган жол-жоболор жана чен-өлчөмдөр гана пайдаланылат.

2. Берилген табыштамаларга баа берүүнүн жүрүшүндө сатып алуучу уюм жөнөтүүчүлөргө (подрядчыларга) өздөрүнүн тендердик табыштамаларына түшүнүк берүүсүн сурап, кайрыла алат.

3. Тендердик табыштамалардын маани-мазмунуна, анын ичинде баанын өзгөрүшүнө эч кандай өзгөртүү киргизүүгө же болбосо берилген тендердик табыштама жагынан сатып алуучу уюм менен талапкерлердин ортосунда сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө жол берилбейт.

4. Тендердик документтердин талаптарынын маани-мазмунуна жооп берген жана эң төмөн бааланган наркы бар тендердик табыштама, ушул берененин 5-пунктунда каралган ченемдерди кошпогондо, уткан тендердик табыштама деп таанылат.

5. Инсулин сыяктуу өмүр бою кабыл алынуучу дары-дармектерди мамлекеттик сатып алууда жеке көтөрүмдүүлүк эске алынышы керек, мында эң төмөн бааланган наркы аныктоочу болуп саналбайт.

(КР 2011-жылдын 12-декабрындагы № 235, 2013-жылдын 30-майындагы № 84 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

 

28-статья. Тендердик табыштамаларды четке кагуу

 

Сатып алуучу уюм төмөндөгүдөй учурларда тендердик табыштаманы четке кагат, эгерде:

тендердик табыштама тендердик документтерде белгиленген квалификациялык талаптарга жооп бербесе;

тендердик табыштама маани-мазмун жагынан тендердик документтердин талаптарына жооп бербесе;

талапкер тендердик табыштамадагы арифметикалык каталардын оңдолушуна макул болбосо;

ушул Мыйзамдын 6-статьясында айтылган жагдайларда.

 

29-статья. Тоорукту токтотуу жана болгон жок деп таануу

 

1. Эгерде сатып алууларды өткөрүү кырдаалдын күтүлбөгөн жерден

олуттуу өзгөрүшүнө байланыштуу мамлекеттин таламдарына дал келбей калса, сатып алуучу уюм тоорукту токтотот.

1-1. Сатып алуучу уюм төмөнкүдөй учурларда тоорукту болгон жок деп тааныйт:

бардык арыздар четке кагылганда;

аудитордун корутундусунун негизинде;

тендердик арыздын эң аз баасы сатып алуучу уюм тарабынан сатып алууларды өткөрүүгө бөлүнгөн суммадан ашып кетсе.

2. Тооруктуу токтотуу жөнүндөгү кабарламада сатып алуучу уюм бул негиздемелердин тууралыгынын далилин келтирбестен, тоорукту токтотууга негиз болгон себептерди көрсөтөт.

3. Сатып алуучу уюм бардык талапкерлерге ушул статьянын 2-пунктунда көрсөтүлгөн кабарламаларды токтоосуз жиберет.

4. Сатып алуучу уюм табыштамалардын бардыгы четке кагылган учурда талапкерлердин алдында эч кандай жоопкерчилик тартпайт.

5. Ушул статьянын 1-1-пунктуна ылайык тоорук болгон жок деп таанылган учурда сатып алуучу уюм мамлекеттик сатып алуулардын башка усулу менен кайталап тоорук өткөрө алат.

  (КР  2008-жылдын 28-июлундагы № 172, 2011-жылдын 8-июлундагы № 88 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

30-статья. Тандап алуулардын натыйжалары жөнүндө кабарлама

 

1. Тендердик табыштаманы жеңип чыккан катары таануу жөнүндөгү жазуу жүзүндөгү кабарлама аны берген жөнөтүүчүгө (подрядчыга) тандап алуу өткөргөндөн кийин 3 жумуш күндүн ичинде жөнөтүлөт.

2. Сатып алуучу уюм жеңип чыккан талапкердин аталышын жана турган жерин жана ал тарабынан берилген табыштаманын баасын көрсөтүү менен өткөрүлгөн тандап алуу жөнүндө башка талапкерлерге 3 жумуш күндүн ичинде кулактандыруу жарыялоо жолу менен билдирет.

3. Тоорук жөнүндөгү кулактандыруу Мамлекеттик сатып алуулардын бюллетенинде жарыяланган учурда ушул статьянын 2-пунктунда көрсөтүлгөн кабарлама ушул Бюллетенде жарыяланат.

(КР 2011-жылдын 8-июлундагы № 88 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

31-статья. Тендердик табыштаманы тандап алуу жана келишим түзүү

 

1. Ушул Мыйзамдын жоболоруна ылайык тандап алуу өткөрүлгөн сатып алуучу уюм менен жеңип чыккан жөнөтүүчү (подрядчы) ушул Мыйзамдын 30-статьясынын 1-пунктуна ылайык жеңүүчүгө жазуу жүзүндөгү кабарлама тапшырылган күндөн тартып 7 күндүк мөөнөттөн ашырбай келишимге кол коюуга тийиш.

2. Тендердик табыштамасы жеңип чыкты деп эсептелген жөнөтүүчү (подрядчы) менен тендердик табыштаманын шарттарына ылайык сатып алуу келишими түзүлөт.

3. Тандалып алынган жөнөтүүчү (подрядчы) келишимге кол койбогон же сатып алуулар жөнүндөгү келишимдин аткарылышына кепилдик жактан камсыз кылууну бербеген учурда ушул Мыйзамдын 27-статьясына ылайык андаи кийинки талапкер менен келишим түзүлөт.

 

4-Глава
Кош этаптуу тооруктун жол-жобосу

 

32-статья. Кош этаптуу тооруктун түшүнүгү

 

1. Кош этаптуу тооруктун жол-жобосу төмөндөгүдөй учурларда колдонулат, мында:

- кош этаптуу тоорукту өткөрүүнүн жол-жобосунун биринчи этабында бардык жөнөтүүчүлөргө (подрядчыларга) тендердик табыштамалардын баасын көрсөтпөстөн баштапкы тендердик табыштамаларды берүү сунуш кылынат. Сатып алуучу уюмдун товарлардын, жумуштардын же кызмат көрсөтүүлөрдүн техникалык, сапаттык жана дагы башка мүнөздөмөлөрүнө тиешелүү болгон сунуштарды, аларды жеткирүүнүн келишимдик шарттарын, керек болгон учурда, жөнөтүүчүлөрдүн (подрядчылардын) кесиптик жана техникалык компетенттүүлүгүн жана квалификациялык маалыматтарын тартат. Кош этаптуу тооруктун жол-жоболорунун бул этабында сатып алуучу уюм тендердик табыштамасы четке кагылбаган жөнөтүүчүлөрдүн (подрядчылардын) кимиси менен болсо да сүйлөшүү жүргүзүүгө укуктуу. Биринчи этапта тендердик табыштаманын кепилдик жактан камсыз кылуусу берилбейт;

- сатып алуучу уюм кош этаптуу тооруктун жол-жоболорунун экинчи этабында тендердик табыштамалары четке кагылбаган, биринчи этапка катышкан талапкерлерге бааларын көрсөтүү менен акыркы тендердик табыштамаларды берүүнү сунуш кылат. Мындай сатып алуучу уюм баштапкы ар кандай тендердик документтерде белгиленген сатып алынуучу товарлардын, жумуштардын же кызмат көрсөтүүлөрдүн техникалык же сапаттык мүнөздөмөлөрүнүн жагдайын ошондой эле бул документтердеги баштапкы тендердик табыштамаларды баалоо жана салыштыруу үчүн колдонулуучу жана жеңип чыккан табыштамаларды аныктоо үчүн пайдаланылуучу чен-өлчөмдөрдү алып салат же ага өзгөртүү киргизе алат жана/же ушул Мыйзамга ылайык келген жаңы мүнөздөмөлөрдү же чен-өлчөмдөрдү кошумчалай алат. Мындай алып салуулардын, өзгөртүүлөрдүн же кошумчалардын ар бири тууралу тендердик табыштамалары четке кагылбаган жөнөтүүчүлөргө (подрядчыларга) берилген акыркы тендердик табыштамаларды берүү жөнүндөгү чакыруу кагазында айтылат.

2. Эгерде ушул главада башкасы каралбаса, кош этаптуу тооруктун жол-жобосун өткөргөн учурда чектелбеген катышуу менен тоорукту өткөргөндөгүдөй жол-жоболор колдонулат.

 

33-статья. Кош этаптуу тоорукту колдонуунун шарттары

 

Кош этаптуу тооруктун жол-жобосу төмөндөгүдөй учурларда колдонулат, эгерде:

- сатып алуучу уюм сатып алынуучу товарлардын, жумуштардын же кызмат көрсөтүүлөрдүн өзгөчөлөнгөн техникалык мүнөздөмөлөрүн жана сапаттык көрсөткүчтөрүн алдын ала аныктай албаганда;

- сатып алынуучу товарлардын, жумуштардын же кызмат көрсөтүүлөрдүн өзгөчө мүнөздө болушуна байланыштуу жөнөтүүчүлөр (подрядчылар) менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү зарыл болгондо;

- иликтөө, эксперимент, илимий корутунду даярдоо же дагы башка өзгөчө мүнөздөгү кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуунун жүйөсү саналса.

 

34-статья. Кош этаптуу тооруктардын жол-жоболоруна катышууга чакыруу

 

Кош этаптуу биринчи этаптагы тооруктардын жол-жоболоруна катышууга чакыруу кагазы төмөндөгүдөй маалыматтарды камтууга тийиш:

- сатып алуучу уюмдун аталышын жана юридикалык дарегин;

- сатып алынуучу нерселердин, анын ичинде адистештирүүнүн сыпаттамасын, техникалык жана башка көрсөткүчтөрүн, ал эми жумуштар сатып алынган учурда - жумуш аткарыла турган жерди жана анын түрүн;

- жөнөтүүчүлөрдүн (подрядчылардын) кайсы өлкөдөн экенине карабастан, сатып алуулардын жол-жоболоруна катыша ала турганын ырастаган билдирүүнү, же ушул Мыйзамдын 3-статьясынын 1-пунктуна ылайык ички өндүрүшчүлөргө же ата мекендик подрядчыларга жеңилдиктер бериле турганы жөнүндө билдирүүнү;

- тендердик документтерди алуунун ыкмаларын жана дарегин, ал үчүн сатып алуучу уюмдан алынуучу акыны;

- тендердик табыштамаларды бере турган жана ача турган жерди жана мөөнөттөрүн.

Кош этаптуу тооруктун жол-жоболоруна катышууга чакыруу кагазында төмөндөгүдөй маалыматтар камтылууга тийиш:

- сатып алуучу уюмдун аталышы жана юридикалык дареги;

- сунуштун баасын көрсөтүү менен жөнөтүүчүлөргө (подрядчыларга) коюлуучу акыркы талаптар, ошондой эле сатып алынуучу товарлардын техникалык жана сапаттык мүнөздөмөлөрү;

- жөнөтүүгө тийиш болгон товарлардын мүнөзү, саны жана жеткирилүүчү жери, аткарылууга тийиш болгон жумуштардын мүнөзү жана жасалуучу жери, же болбосо кызмат көрсөтүүлөрдүн мүнөзү жана кызмат көрсөтө турган жер;

- товарларды жеткирүүнүн же жумуштарды аткаруунун ойдогудай же талап кылынган мөөнөттөрү же кызмат көрсөтүүлөрдүн графиги;

- тендердик документтерди ала турган жер жана ыкмалары;

- тендердик табыштамаларды бере турган жер жана ачуунун мөөнөттөрү.

 

35-статья. Баштапкы табыштамаларды берүүнүн мөөнөттөрү

 

1. Баштапкы табыштамаларды берүүнүн акыркы мөөнөтү кош этаптуу тооруктардын жол-жоболоруна катышууга чакыруу жарыяланган күндөн тартып 4 жумадан кем болбоого тийиш.

(КР  2008-жылдын 28-июлундагы № 172 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

5-Глава
Мамлекеттик сатып алуулардын башка жол-жоболору

 

36-статья. Котировкаларды суратуу түшүнүгү

 

1. Котировкаларды суратуу - бул мамлекеттик сатып алуулардын жол-жобосу, анын учурунда сатып алуучу уюм атаандаштыкты жана мыкты сунушту натыйжалуу тандап алууну камсыз кылуучу саны үчтөн кем болбогон жөнөтүүчүлөрдөн товарлардын котировкасын сурайт.

Котировкаларды суратуу усулу белгиленген стандарттагы сапаттуу товарлары жана эң көп чектелген суммадан азыраак суммага сатып алуулар болгон учурда колдонулат.

2. Котировкасы суралып жаткан ар бир жөнөтүүчүгө товарлардын өзүнө кеткен чыгымдардан тышкары баага дагы башка кандайдыр бир элементтер, жеткирүүгө, камсыздандырууга, бажы алымдарын жана салыктарды төлөөгө кеткен чыгымдар кошула турганы кошумча түрдө билдирилет.

 (КР  2008-жылдын 28-июлундагы № 172 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

37-статья. Котировкаларды суратуу жол-жоболору

 

1. Ар бир жөнөтүүчүгө бир гана баа котировкасын берүүгө уруксат берилет жана аны өзгөртүүгө уруксат берилбейт. Баа котировкасы жагынан сатып алуучу уюм менен жөнөтүүчүнүн ортосунда эч кандай сүйлөшүүлөр жүргүзүлбөйт.

2. Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө келишим сатып алуучу уюм тарабынан сатып алуучу уюмдун талаптарын канааттандырган эң төмөнкү баадагы котировканы берген жөнөтүүчү менен түзүлөт.

3. Котировкаларды суратуу усулу менен сатып алууларды өткөргөн учурда сатып алуучу уюм Мамлекеттик сатып алуулардын Бюллетенине кулактандыруу жарыялайт, котировкаларды берүү мөөнөтү кулактандыруу жарыяланган күндөн тартып бир жумадан кем болбоого тийиш.

 

37-1-статья. Электрондук сатып алуулар жана электрондук кайтарылуучу аукцион

 

1. Мамлекеттик электрондук сатып алуулар - бул Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталган тартипте реалдуу мезгилдин режиминде товарларды, жумуштарды, кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууну камсыз кылган, маалыматтык системаларды жана электрондук маалыматтык ресурстарды колдонуу менен жүзөгө ашырылуучу мамлекеттик сатып алуулар.

2. Электрондук кайтарылуучу аукцион - бул мамлекеттик сатып алуулардын жол-жобосу, мында сатып алуучу уюм өзгөчөлүгү олуттуу мааниге ээ болбогон товарларды сатып алууну жүзөгө ашырат, мында баа чечүүчү шарт болуп саналат.

3. Сатып алуучу уюм өзү товар үчүн төлөөгө даяр болуп, баштапкы бааны белгилейт, ал эми жөнөтүүчүлөр баалык планканы ырааттуу төмөндөтүү менен өздөрүнүн сунуштарын беришет.

4. Кайтарылуучу аукциондун жеңүүчүсү болуп заказды аткаргандыгы үчүн абдан төмөн наркты сунуш кылган аукционер саналат.

5. Эгерде абдан төмөн бааны бир нече жөнөтүүчүлөр сунуш кылса, анда сунушту башка жөнөтүүчүлөрдөн мурда берген жөнөтүүчү жеңүүчү деп табылат.

6. Электрондук кайтарылуучу аукцион жолу менен мамлекеттик сатып алуу реалдуу мезгилдин режиминде жана максималдуу чектелген суммадан аз суммада товарларды сатып алууну камсыз кылган электрондук соода системасы аркылуу жүзөгө ашырылат.

(КР 2011-жылдын 8-июлундагы № 88 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

38-статья. Бир жерден сатып алуулар жана аларды колдонуу шарттары

 

1. Бир жерден сатып алуулар - бул мамлекеттик сатып алуулардын жол-жобосу, бул учурда сатып алуучу уюм бир гана жөнөтүүчү (подрядчы) менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөндөн кийин сатып алуулар жөнүндө келишимге кол коет.

2. Сатып алуучу уюм ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга кабарлап, бир булактан сатып алууну төмөнкү учурларда өз алдынча жүргүзүүгө укуктуу:

- мурдагы ченемдер, параметрлер жана стандарттар боюнча мурдагы сатып алуунун наркынын 10 пайызынан ашпаган келишим түзүлгөн учурдан тартып 6 айдын ичинде кошумча заказдарды жүзөгө ашырууга;

- максималдуу чектелген суммадан ашпаган суммага изилдөөлөрдү, эксперименттерди өткөрүүгө же илимий корутундуларды даярдоого;

- минималдуу чектелген суммага чейин жыл бою чыгымдардын ар бир беренеси боюнча товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууга;

- жазык-аткаруу системасынын (пенитенционардык) мекемелеринен жана ишканаларынан товарларды сатып алууга;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтү аныктаган ички жөнөтүүчүлөрдүн тизмегине ылайык товарларды сатып алууга;

- искусство же маданият жаатындагы чыгармачылык долбоорду же чыгармачылык ишти аткаруу үчүн сатып алууларды жүзөгө ашырууга;

- (сегизинчи абзац КР 2013-жылдын 17-июлундагы № 147 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

- (тогузунчу абзац КР 2013-жылдын 17-июлундагы № 147 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

- токтоосуз калыбына келтирүүнү талап кылган, форс-мажордук кырдаалдардын кесепеттерин жоюу үчүн товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууга;

- монополияга каршы жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу орган белгилеген баалар боюнча табигый монополиянын субъекттеринен товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууга;

- дипломатиялык протоколду камсыз кылуу менен байланышкан сатып алууга;

- күн сайын керектелүүчү товарларды сатып алуунун шашылыш зарылдыгы пайда болгондо. Сатып алуучу уюм күтүүсүз жагдайларга байланыштуу бир булактан алуу усулу менен сатып алуу жүргүзүүгө укуктуу, мында сатып алуучу уюм аталган жагдайлар пайда болгон учурдан баштап бир айдын ичинде тендерди милдеттүү түрдө өткөрөт.

3. Сатып алуучу уюм күтүүсүз жагдайларга байланыштуу сатып алуунун шашылыш зарылдыгы пайда болгон учурда бир булактан сатып алууну ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен макулдашуу боюнча жүргүзө алат.

(КР 2011-жылдын 8-июлундагы № 88, 2013-жылдын 17-июлундагы № 147 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

6-Глава
Консультациялык кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуулар

 

39-статья. Консультациялык кызмат көрсөтүүлөр

 

1. Консультациялык кызмат көрсөтүүлөр жарандыгына, ошондой эле кайсы өлкөдөн экендигине карабастан, тиешелүү квалификациясы бар, атайын укукка ээ болгон юридикалык же жеке жактар тарабынан жүзөгө ашырылат.

2. Консультациялык кызмат көрсөтүүлөр жеке консультанттар, ошондой эле консультация берүүчү фирмалар тарабынан көрсөтүлүшү мүмкүн.

 

40-статья. Консультациялык кызмат көрсөтүүлөрдү тандап алуу усулдары

 

1. Консультациялык кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуулар төмөндөгүдөй тандап алуу усулдары менен жүзөгө ашырылат:

- сапаты жана наркы боюнча;

- сапаты боюнча;

- белгиленген бюджеттин шартында;

- эң төмөн баа боюнча;

- жеке консультанттар аркылуу.

 

41-статья. Сапаты жана наркы боюнча тандап алуу усулу

 

1. Консультациялык кызмат көрсөтүүлөрдүн усулдарын тандап алуунун негизги усулу болуп сапаты жана наркы боюнча тандап алуу болуп саналат:

2. Тандап алуу процесси төмөндөгүдөй этаптардан турат:

а) техникалык тапшырманы даярдоо;

б) чыгымдар (бюджет) сметасын даярдоо;

в) кулактандырууларды жана/же жарнаманы жайгаштыруу;

г) консультанттардын кыскача тизмесин түзүү;

д) сунуштарды берүү үчүн чакыруу кагазын даярдоо (СБЧКД);

е) консультанттар үчүн маалымат;

ж) келишимдин негизги шарттары;

з) сунуштарды кабыл алуу;

и) техникалык сунуштарга баа берүү;

к) финансылык сунуштарга баа берүү;

л) сапатына жана наркына акыркы баа берүү;

м) сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү жана келишим түзүү.

 

42-статья. Техникалык тапшырманы даярдоо

 

1. Сатып алуучу уюм техникалык тапшырманы түзөт жана техникалык тапшырманын даярдалышына жооп берет. Техникалык тапшырмада тапшырманын максаты, милдети, көлөмү, талаптардын сыпаттамасы, отчетторду берүү боюнча мөөнөттөрү жана маалыматтык маалымат, анын ичинде ушул учурда жүргүзүлгөн тиешелүү изилдөөлөрдүн тизмеги жана базалык маалыматтар көрсөтүлөт.

2. Эгерде максат билим берүү же кадрларды даярдоо болсо, ал консультанттар кызмат көрсөтүүлөргө керек болгон көлөмгө баа бере тургандай окуудан өтүү үчүн кызматкерлердин саны тууралу кеңири маалымат менен өзүнчө көрсөтүлүүгө тийиш.

3. Техникалык тапшырмада тапшырманы аткарууга керектелүүчү кызмат көрсөтүүлөр жана изилдөөлөр, болжолдонгон жыйынтыктоочу документтер саналып, ошондой эле сатып алуучу уюмдун жана консультанттардын милдеттери так аныкталууга тийиш.

 

43-статья. Чыгымдардын (бюджет) сметасын даярдоо

 

1. Сатып алуучу уюм чыгымдардын (бюджеттин) сметасын түзөт, анда тапшырманы аткарууга зарыл болгон чыгымдар камтылат: так убактысы, уюштуруу-техникалык жактан колдоо көрсөтүү жана баштапкы материалдык-техникалык ресурстар.

2. Чыгымдардын (бюджеттин) сметасы үч бөлүмдөн турат:

а) кызмат көрсөтүүлөргө акы төлөө же сый акы;

б) чыгашаларды төлөп берүү (тиешелүү түрдө чет өлкөлүк жана жергиликтүү деп бөлүнөт);

в) материалдык-техникалык жактан колдоо көрсөтүүгө кеткен чыгашалар.

 

44-статья. Консультациялык кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуулар

жөнүндө кулактандыруу

 

1. Кудуреттүү консультанттардын кызыгууларын алуу үчүн сатып алуучу уюм болжолдуу консультациялык тапшырмалардын тизмегин жалпыга маалымдоо каражаттарында, Мамлекеттик сатып алуулардын Бюллетенинде, ал эми эл аралык тендер өткөрүлгөн учурда - эларалык жалпыга маалымдоо каражаттарында, ошондой эле Интернеттеги сайтта жарнама жарыялоого тийиш.

2. Консультанттардан алардын кызыгуусу тууралу күбөлүгүн алуу үчүн сатып алуучу уюм консультанттардын кыскача тизмесин түзүү үчүн мөөнөт белгилейт, бирок ал жалпыга маалымдоо каражаттарында кулактандыруу жарыяланган учурдан тартып 14 күндөн кем болбойт.

 

45-статья. Консультанттардын кыскача тизмесин түзүү

 

Сатып алуучу уюм консультанттардын кыскача тизмесин түзүүгө милдеттүү жана кыскача тизмеге өзүнүн кызыгуусун билдирген күбөлүгүн жөнөткөн жана квалификациялык талаптарга жооп берген консультанттарды киргизет. Кыскача тизмеге үчтөн алтыга чейинки консультанттар кирүүгө тийиш.

 

46-статья. Сунуштарды берүүгө чакыруу кагазы

 

1. Сунуштарды берүүгө чакыруу кагазында төмөндөгүдөй маалыматтар камтылууга тийиш:

- сатып алуулар, сунуштар күчүндө боло турган мөөнөт, ошондой эле сунуштарды бере турган күн жана дареги жөнүндөгү маалыматтарды камтыган чакыруу каты;

- консультанттар үчүн маалымат;

- техникалык тапшырма;

- келишимдин жалпы шарттары.

 

47-статья. Консультанттар үчүн маалымат

 

1. Консультанттар үчүн маалыматта төмөндөгүлөр камтылууга тийиш:

- тапшырманын кыскача сыпаттамасы, техникалык жана финансылык сунуштардын типтүү формалары;

- керек болгон учурда түшүндүрүп берүүсүн суранып, консультанттардын өкүлдөрүнө кайрыла турган кызматкерлердин аты-жөнү жана координаттары;

- тандап алууда колдонулуучу жол-жоболордун кеңири сыпаттамасы, анын ичинде: техникалык жактан баа берүүнүн чен-өлчөмдөрүн санактоо, финансылык жактан баа берүүнүн кеңири сыпаттамасы, сапаты боюнча өткөрүлүүчү эң аз балл, финансылык сунуштарды көпчүлүктүн алдында ачкан учурдагы маалыматтар;

- консультанттар үчүн керектелүүчү негизги кызматкерлердин убактысын эсептешүү чыгымдары;

- сунуштарды берүүнүн акыркы мөөнөтү;

- ушул Мыйзамдын 5-статьясына ылайык таламдардын кагылышууларынан улам кызмат көрсөтүүлөрдүн келишими түзүлгөндөн кийин консультант жана анын туунду мекемелеринин ар кандайы аталган долбоор боюнча сатып алуулардын жол-жоболоруна катышууга укугу жоктугу тууралу билдирүү;

- сунуштарды берүүнүн ыкмасы, анын ичинде техникалык жана финансылык сунуштарды ар башка конверттерге салып берүү жөнүндөгү талаптар;

- чакырылган консультанттарга сунуш берүүгө Чакыруу кагазын алгандыгын тастыктаган жана өз сунуштарын сатып алуучу уюмга берер-бербестигин билдирип коюусун суранган өтүнүч;

- сунуштар күчүндө боло турган мөөнөттө консультанттар сунуш кылуучу негизги кызматкерлердин курамына өзгөртүү киргизүү укугунун жоктугун жана сунуш кылынган ставкаларды жана жалпы бааны кармоо жөнүндө билдирүү;

- башта караштырылгандай, консультанттык тапшырманы аткарууга кирише турган болжолдуу күнү;

- сатып алуучу уюм тарабынан көрсөтүлө турган кызмат көрсөтүүлөр, имарат-жайлар, жабдуулар жана кызматкерлер жөнүндөгү толук маалымат;

- эгерде тапшырманы улантууну болжолдоштуруу зарылчылыгы туулса, тапшырманын этаптарынын сыпаттамасы;

- сунуш берүүгө Чакыруу кагазында көрсөтүлгөн маалыматты түшүндүрүү жөнүндө суроо-талап берүүнүн тартиби;

- тапшырманын бир бөлүгүнө субподряддардын келишимин түзүү шарттары.

2. Сатып алуучу уюм консультанттардын белгилүү категориялары үчүн билдирүүгө кошумча маалыматтарды киргизе алат.

 (КР  2008-жылдын 28-июлундагы № 172 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

48-статья. Сунуштарды берүү жана ачуу

 

1. Сатып алуучу уюм сунуштар бериле турган акыркы мөөнөттүн так күнүн жана убактысын белгилейт, бирок ал сунуштарды берүүгө чакыруу кагаз жөнөтүлгөн күндөн кеминде 4 жумадан кем болбойт.

2. Сунуштарды берүүнүн акыркы мөөнөтүнө 10 күн калганда консультант сатып алуучу уюмдан сунуштарды берүү үчүн жөнөтүлгөн чакыруу кагазында айтылган маалыматтарды түшүндүрүп берүүнү сурай алат. Сатып алуучу уюм 3 жумуш күнүнөн кечиктирбей мындай суроо-талапка жооп берүүгө жана берилген түшүндүрмөлөрдүн көчүрмөсүн кыскача тизмеге киргизилген бардык консультанттарга жөнөтүүгө тийиш. Зарылчылык туулса, сатып алуучу уюм сунуштарды берүүнүн акыркы мөөнөтүн узарта алат.

3. Сунуштарды берүүнүн мөөнөтү бүткөндөн кийин техникалык жана финансылык сунушка түзөтүүлөр кабыл алынбайт. Техникалык жана финансылык сунуштар бир эле мезгилде ар башка конверттерге салынып чапталып берилүүгө тийиш.

4. Сунуштарды берүүнүн мөөнөтү бүткөндөн кийин техникалык сунуштар салынган конверттер тендердик комиссия тарабынан дароо ачылат жана бардык негизги маалыматтар сунуштарды ачуу протоколуна киргизилет.

5. Финансылык сунуштардын конверти ачылбайт жана бөлүмгө берилет, ал жерде ачылганга чейин сакталат.

6. Сунуштарды берүүнүн акыркы мөөнөтү бүткөндөн кийин алынган сунуштар ачылбайт жана консультанттарга кайтарып берилет.

 

49-статья. Сунуштарга баа берүү: сапатты жана наркты эсепке алуу

 

1. Сунуштарга баа берүү эки этап менен жүргүзүлөт: адегенде финансылык сунуштарды кароого мүмкүндүк берилбестен, техникалык сунуштарга, андан кийин финансылык сунуштарга баа берилет.

2. Техникалык сунуштарга баа берилгенден кийин сатып алуучу уюм ушул Мыйзамдын 26-статьясына ылайык финансылык сунуштарды кызыкдар тараптардын катышуусунда ачат; баа берүү сунуш берүүгө чакыруу кагазынын жоболоруна ылайык өткөрүлүүгө тийиш.

(КР 2011-жылдын 8-июлундагы № 88 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

50-статья. Сапатка баа берүү

 

1. Сатып алуучу уюм консультанттардын техникалык сунуштарын төмөндөгү критерийлер боюнча баалайт:

- консультанттын тапшырманы аткаруу үчүн маанилүү болгон тажрыйбасы;

- сунуш кылынган усулдун сапаты;

- сунуш кылынган негизги персоналдын квалификациясы;

- билим берүүсү;

- негизги персоналдын курамына кирген Кыргыз Республикасынын жарандарынын тапшырманы аткарууга катышуу даражасы.

2. Сатып алуучу уюм ар бир сунушту квалификациялык талаптарга жана техникалык тапшырмага ылайык келиши жагынан баалайт; эгерде квалификациялык талаптарга жана техникалык тапшырманын негизги талаптарына жооп бербесе же сунуштарды берүүгө чакыруу кагазында көрсөтүлгөн төмөнкү өтүүчү баллды ала албаса, сунуш ушул этапта четке кагылат.

3. Техникалык баалоо процесси аяктагандан кийин сатып алуучу уюм сунуштарга сапаты боюнча баа берүү отчетун түзөт.

 

51-статья. Наркка баа берүү

 

1. Сапатка баа берүүнүн жыйынтыгы боюнча сатып алуучу уюм сунуштары төмөнкү өтүүчү баллды ала албаган же квалификациялык талаптарга, ошондой эле сунуш берүүгө чакыруу кагазында көрсөтүлгөн техникалык тапшырманын негизги талаптарына жооп бербеген консультанттардын финансылык сунуштарын ачпастан кайтарып берет.

2. Бир эле мезгилде сатып алуучу уюм сунуштары төмөнкү өтүүчү баллды алган консультанттарга кабарлама жиберип, финансылык сунуштарды ачууну белгилеген күндү жана убакытты көрсөтөт, сунуштарды берүү мөөнөтү кабарлама жиберилген күндөн тартып кеминде 2 жумадан кем болбоого тийиш.

3. Финансылык сунуштар белгиленген мөөнөттө жана сатып алуучу уюмдун чакыруу кагазында көрсөтүлгөн жерде сунуштардын ачылышына келүүнү каалаган консультанттардын өкүлдөрүнүн катышуусунда көпчүлүктүн алдында ачылат.

4. Консультанттын аты-жөнү жана дареги, сапат үчүн берилген баллы жана тендердик табыштаманын баасы окулат жана финансылык сунуштарды ачуу протоколуна киргизилет; протоколдун көчүрмөсү маалымат жана отчеттуулук үчүн ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга дароо жөнөтүлөт.

5. Сатып алуучу уюм финансылык сунуштардын толуктугун жана арифметикалык каталары жоктугуна текшерүү жүргүзөт, ошондой эле сунуштарды өз ара салыштыруу үчүн алардын наркы сунуш берүүгө чакыруу кагазында көрсөтүлгөн бирдиктүү валютага которулат. Баа берүү максатында нарктан жергиликтүү салыктар алып салынат.

(КР 2011-жылдын 8-июлундагы № 88 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

52-статья. Сапатка жана наркка биргелешип баа берүү

 

1. Жалпы баллды чыгаруу максатында сатып алуучу уюм консультанттардын техникалык сунуштан алган баллын финансылык сунуштан алган баллына сунуш берүүгө Чакыруу кагазында көрсөтүлгөн салыштырма салмагын ар бир сунушка пайдалануу менен суммалап чыгат.

2. Эң көп балл алган консультант сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө чакырылат.

 

53-статья. Сүйлөшүүлөр жана келишим түзүү

 

1. Баа берүү процесси аяктагандан кийин 3 календардык күндүн ичинде сатып алуучу уюм эң көп балл алган консультантты келишим түзүү боюнча сүйлөшүүлөргө чакырат.

2. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө техникалык тапшырма, усулдары, персонал, сатып алуучу уюм тарабынан берилүүчү материалдык-техникалык ресурстар жана келишимдин өзгөчө шарттары талкууланат. Сунуш кылынган баа, ошондой эле чыгашаларды төлөп берүү талкууга алынбайт.

3. Талкуу кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатына, алардын наркына жана баштапкы баа берүүнүн маанисине таасирин тийгизбеши үчүн техникалык тапшырманын же келишимдин шарттарынын баштапкы вариантын олуттуу өзгөрүүгө алып келбеши керек. Техникалык тапшырманын акыркы варианты жана макулдашылган усулу келишимдин бир бөлүгү болуп эсептелген "Кызмат көрсөтүүлөрдүн сыпаттамасына" киргизилет.

4. Сунуштардын колдонуу мөөнөтү бүткөнгө чейинки сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө сатып алуучу уюм консультанттан бул мөөнөттү убакыттын айкын мезгилине узартуу жөнүндө сурай алат.

Өз сунуштарынын колдонуу мөөнөтүн узартууга макул болгон консультант сатып алуучу уюм менен макулдашып, негизги персоналды квалификациясы бирдей болгон башка персоналга алмаштырууга укуктуу.

5. Эгерде негизги персонал катары сунуш кылынган адис тажрыйбасы жана квалификациясы жагынан ылайык келбесе, консультант сатып алуучу уюм тарабынан квалификациясынан ажыратылышы мүмкүн, ал эми тандап алуу процесси-рейтинги боюнча экинчи орунду ээлеген консультантты ишке тартуу менен улантылышы, же консультанттарды кайра тандоо өткөрүлүшү мүмкүн.

6. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө тараптар келишим түзүү жөнүндө келише алышпаган учурда, сатып алуучу уюм мындай сүйлөшүүлөрдү токтотот жана сүйлөшүүгө рейтингдин чоңдугу боюнча андан кийинки консультантты сүйлөшүүгө чакырат же консультанттарга кайталап тандоо өткөрүлөт.

7. Келишим консультантка сүйлөшүүлөр ийгиликтүү аяктагандан кийин берилет, сатып алуучу уюм башка катышуучуларга алардын сунушу жеңип чыккан сунуш катары тандалып алынбаганы тууралуу дароо кабар берет.

(КР  2008-жылдын 28-июлундагы № 172 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

7-Глава
Консультациялык кызмат көрсөтүүлөрдү тандап алуунун башка усулдары

 

54-статья. Сапаты боюнча тандап алуу

 

1. Сапаты боюнча тандап алуу төмөндөгүлөрдү аткаруу зарылчылыгы туулганда колдонулат:

а) татаал же тар адистиктин тапшырмалары, аларга так техникалык тапшырманы иштеп чыгуу жана консультанттардан талап кылынуучу материалдык-техникалык ресурстардын чыгымдалышын так аныктоо кыйын болгондо;

б) келечекте иштерди жүргүзүү жагынан маанилүү натыйжаларга алып келиши мүмкүн болгон тапшырмалар жана алардын максаты квалификациялуу эксперттерди тандап алуу болгондо;

в) ар түрдүү ыкмалар менен аткарылышы мүмкүн болгон тапшырмалар, мунун өзү сунуштарды өз ара салыштыруу мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарат.

2. Сапаты боюнча тандап алуу алкагында сатып алуучу уюм сунуш берүүгө чакыруу кагазында консультанттардан техникалык сунуштарды гана берүүнү (финансылык сунуштарсыз) же техникалык жана финансылык сунуштарды бир эле мезгилде, бирок ар башка конверттерде берүүнү сурай алат.

3. Сунуш берүүгө чакыруу кагазында болжолдуу бюджет көрсөтүлбөйт, бирок негизги персонал үчүн сарпталуучу убакыттын эсеби көрсөтүлүшү мүмкүн, мында бул маалымат болжол үчүн гана көрсөтүлгөнү жана консультанттар өздөрүнүн эсептерин сунуш кылууга укуктуу экендиги учкай айтылат.

4. Эгерде техникалык сунуштар гана суратылган болсо, техникалык сунуштарга баа берүү ушул Мыйзамдын 51-статьясына ылайык жүргүзүлөт жана сатып алуучу уюм техникалык сунушу эң жогорку баллга ээ болгон консультанттан толук финансылык сунуш берүүнү суранат, ушундан кийин сатып алуучу уюм менен консультант финансылык сунуш жана келишим боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт.

5. Техникалык жана финансылык сунуштарды бир мезгилде берүү суроо-талабы коюлган учурда техникалык сунуштарга баа берүү ушул Мыйзамдын 50-статьясына ылайык жүргүзүлөт. Эң жогорку баллга ээ болгон техникалык сунуштун финансылык сунушу ачылат, ал эми калган сунуштар келишим түзүлгөндөн кийин ачылбастан кайтарып берилүүгө тийиш.

6. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө тараптар келишим түзүү жөнүндө келише алышпаган учурда ушул Мыйзамдын 53-статьясынын 6-пункту колдонулат.

 

55-статья. Белгиленген бюджеттин шарттарында тандап алуу

 

1. Белгиленген бюджеттин шарттарында тандап алуу усулу тапшырманын так аныктамасы жана белгиленген бюджет болгон учурларда пайдаланылат.

2. Сунуш берүүгө чакыруу кагазында тапшырманын бюджети көрсөтүлөт, ал эми консультанттарга ар башка конверттерде бюджеттин чегиндеги техникалык жана финансылык сунуштарды берүү сунуш кылынат. Техникалык тапшырма абдан ойлонулган жана тапшырманы аткаруу үчүн бюджеттин жетиштүү болуу кепилдигин бериши керек.

3. Бардык техникалык сунуштарга баа берүү ушул Мыйзамдын 50-статьясына ылайык "сапатка баа берүү" усулу боюнча жүргүзүлөт. Андан кийин финансылык сунуштар ачылат жана сунуштун наркы бюджеттин чегинен ашып кеткен учурда сунуш четке кагылат.

4. Келишим боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө техникалык сунуш боюнча жогорку балл алган консультант чакырылат.

 

56-статья. Эң төмөнкү нарк боюнча тандап алуу

 

1. Эң төмөнкү нарк боюнча тандап алуу усулу калыптанган тажрыйба менен ченемдер болгондо типтүү же стандарттуу тапшырмалар үчүн эң жогорку чектелген суммадан төмөн консультанттарды тандаган учурда колдонулат. Сатып алуучу уюм техникалык сунуштар боюнча төмөнкү өтүүчү баллды белгилейт жана аны сунуштарды берүүгө чакыруу кагазында көрсөтөт.

2. Сатып алуучу уюм ушул Мыйзамдын 44-статьясына ылайык алардын кызыгуусун билдирген күбөлүгүн алуу үчүн консультанттарды чакырат. Кызыккан консультанттар бир эле мезгилде техникалык жана финансылык сунуштарды беришет. Адегенде бардык техникалык сунуштар ачылат жана бааланат. Эң аз баллды ала албаган техникалык сунуштар четке кагылат, андан кийин калган финансылык сунуштар ачылат.

3. Келишим боюнча сүйлөшүүлөр эң төмөнкү баллдан көбүрөөк топтогон жана финансылык сунуш боюнча эң аз нарк сунуш кылган консультант тандалып алынат.

 

57-статья. Жекече консультанттарды тандап алуу

 

1. Сатып алуучу уюм жеке консультанттарды жалпыга маалымдоо каражаттары жана мамлекеттик сатып алуулардын Бюллетени аркылуу төмөндөгүдөй учурларда тапшырмаларды аткарууга чакырат, эгерде:

- адистердин тобун жалдоо зарылчылыгы болбосо;

- башка жактан кошумча маалымат алуу зарылчылыгы болбосо;

- жеке адамдын тажрыйбасы жана квалификациясы негизги талап болуп саналса.

2. Жеке консультанттарды тандап алуу айкын тапшырманы аткаруу үчүн алардын тажрыйбасын жана квалификациясын эске алуу менен жүргүзүлөт. Консультанттар тапшырманы аткарууга кызыккандардын ичинен тажрыйбасын жана квалификациясын салыштыруу жолу менен же сатып алуучу уюм кайрылгандардын арасынан тандалып алынат.

3. Сатып алуучу уюм тарабынан жалданган жеке адамдар квалификациялык талаптарга жооп берүүгө тийиш жана тапшырманы аткара билүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болушу керек. Алардын мүмкүнчүлүгү алган билимине, тажрыйбасына жана квалификациясына жараша бааланат.

4. Сатып алуучу уюм жекече консультанттарды төмөндөгүдөй учурларда гана конкурссуз (бир жерден тандап алуу усулу боюнча) тандап алышы мүмкүн, эгерде:

(а) тапшырма конкурстук негизде тандалып алынган консультанттын аткарган мурдагы ишинин уландысы болсо;

(б) тапшырманын узактыгы 3 айдан азыраак болсо;

(в) форс-мажордук кырдаал жагдайдын кесепетинен өзгөчө мүнөзгө ээ болсо;

(г) жеке адам бул аткара турган квалификациясы жана тажрыйбасы бар жападан-жалгыз консультант болсо.

(КР  2008-жылдын 28-июлундагы № 172 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

  

8-Глава
Мамлекеттик сатып алуулардын келишимдери

 

58-статья. Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө келишим

 

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилген нускамага ылайык ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда келишим (контракт) катталган күндөн тартып түзүлдү деп эсептелген, мамлекеттик бюджеттен каржылануучу бюджеттик мекемелердин келишимдерин албаганда, мамлекеттик сатып алуулардын келишими ага тараптар кол койгон датадан тартып күчүнө кирет.

2. Келишим түзгөн жөнөтүүчүнүн (подрядчынын) аталышы жана дареги жана баасы көрсөтүлгөн келишим түзүлгөндүгү тууралу кабарлама ал түзүлгөн күндөн кийин 3 күндүн ичинде сатып алуулардын жол-жоболоруна катышкан бардык жөнөтүүчүлөргө (подрядчыларга) берилет.

3. Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндөгү келишимдерге Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексинин, ушул Мыйзамдын жана Кыргыз Республикасынын дагы башка ченемдик укуктук актылары колдонулат.

4. Мамлекеттик сатып алуулардын келишими жазуу жүзүндө түзүлөт. Тараптар ага кол койгондон кийин үч күндүн ичинде келишимдин наркы тууралу маалымат ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга берилет.

5. Эң аз чектелген суммадан төмөн нарктадагы товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алган учурда сатып алуучу уюм тарабынан жумшалган чыгымдарды (төлөм тапшырмалары, эмгек макулдашуулары, сатып алынган товарлар жөнүндөгү актылар ж.б.) тастыктаган документтер сатып алуучу уюмда сакталат жана ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга анын талабы боюнча берилет.

6. Сатып алуучу уюм мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө келишим түзүлгөн күндөн кийин 5 жумуш күндүн ичинде төмөнкү маалыматтарды камтыган маалыматты Мамлекеттик сатып алуулар бюллетенинин сайтында жайгаштырууга тийиш:

- жөнөтүүчүнүн (подрядчынын) аталышы жана юридикалык дареги;

- өткөрүү датасы;

- сатып алынган товар жөнүндө маалымат (параметрлери, товарлардын, жумуштардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн тизмеги, комплектациясы, өзгөчөлүгү жана башка талаптар);

- товардын бирдиги үчүн баа;

- сатып алуулардын жалпы суммасы.

(КР 2011-жылдын 8-июлундагы № 88 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

59-статья. Келишимди аткаруу үчүн кепилдик жактан камсыз кылуу

 

1. Сатып алуучу уюм жөнөтүүчүдөн (подрядчыдан) келишимди кепилдик жактан камсыз кылууну талап кылат.

2. Ушул статьянын 1-пунктунда белгиленген кепилдик жактан камсыз кылуу накталай акчалай каражаттар, казыналык облигациялар, банк кепилдиктери, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан чыгарылган баалуу кагаздар жана сатып алуучу уюмдун уруксаты менен - бүтүмдөрдү жасоого жарактуу акциялар, көрсөтүүгө берилген депозиттик сертификаттар, векселдер жана кепилдиктер, жеке адамдар же юридикалык жактар тарабынан берилген күрөөлүк камсыз кылуулар түрүндө берилиши мүмкүн. Кепилдик жактан камсыз кылуу келишимде каралган айып акылардын эки эселенген өлчөмүнөн ашпоого же сатып алуулардын наркынын 10 пайызынан жогору болбоого тийиш. Кепилденген камсыз кылуу келишим боюнча милдеттенмелер аткарылган күндөн тартып 3 жумуш күндүн ичинде жөнөтүүчүгө кайтарылат.

(КР 2011-жылдын 8-июлундагы № 88 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

60-статья. Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө түзүлгөн келишимге

өзгөртүүлөрдү киргизүүнүн негиздери

 

1. Эгерде мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө келишимди аткаруунун процессинде ошого окшош сатып алынуучу товарларга, жумуштарга, кызмат көрсөтүүлөргө болгон баа төмөндөө тарабына өзгөрүлсө, мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө түзүлгөн келишимдин товарларга, жумуштарга жана кызмат көрсөтүүлөргө болгон бааны, жөнөтүүчүнү (подрядчыны) тандоо үчүн негиз болуп эсептелген сапаттар жана башка шарттар өзгөрүлбөгөн учурда, тиешелүү түрдө келишимдин суммасын төмөндөтүүнүн бөлүгүнө өзгөртүүлөрдү киргизүүгө тараптардын өз ара макулдугу боюнча жол берилет.

2. Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө түзүлгөн келишимге кандайдыр бир параметрлери боюнча келишимдин (ушул жөнөтүүчүнү тандоо үчүн негиз болуп эсептелген) шарттарын начарлатуучу өзгөртүүлөрдү киргизүүгө жол берилбейт.

(КР 2011-жылдын 8-июлундагы № 88 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

61-статья. Келишимди бузуу

 

1. Келишимди түзүүдө тараптар негиз кылган жагдайлар олуттуу өзгөрүп, мындай өзгөрүүлөрдүн болушун келишим түзүү учурунда көрө билүүгө мүмкүн эмес болгондо жана эгерде мында келишимди аткаруу мамлекеттик кызыкчылыктарга карама-каршы келсе, мындай жагдайлар жөнүндө белгилүү болгондон кийин 2 жуманын ичинде сатып алуучу тарап келишимди бузат.

Бул ченем мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө түзүлүүчү келишимде чагылдырылууга тийиш.

2. Эгерде келишим ушул статьянын 1-пунктунда көрсөтүлгөн ушундай жагдайлардан улам бузулган болсо, тараптардын сарпталган чыгашаларынын ордун толтуруу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүргүзүлөт.

  (КР  2008-жылдын 28-июлундагы № 172, 2011-жылдын 8-июлундагы № 88 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

 

62-статья. Келишим боюнча дооматтар

 

1. Эгерде мамлекеттик сатып алуулардын келишимин аткарууга байланыштуу карама-каршылык келип чыкса, жөнөтүүчү (подрядчы) өз талаптарын сатып алуучу тарапка даректөө менен ал карама-каршылыктарды чече алат.

2. Сатып алуучу уюм жөнөтүүчүлөргө (подрядчыларга) коюлган дооматтарды кароого жана доомат берилген күндөн баштап 10 календардык күндүн ичинде жазуу жүзүндө жооп берүүгө милдеттүү.

3. Эгерде сатып алуучу уюм дооматты четке какса, же ушул статьянын 2-пунктунда көрсөтүлгөн убакыттагы мезгилдин ичинде жооп бербесе, жөнөтүүчү (подрядчы) Бейтарап сотко, эгерде келишимде бейтарап сот тууралу каралса, же жалпы юрисдикциядагы сотко кайрылууга укуктуу.

(КР 2011-жылдын 8-июлундагы № 88 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

9-Глава
Каршылык билдирүүлөр жана даттануулар

 

63-статья. Даттануу укугу

 

1. Тооруктун жол-жоболоруна катышуучулар тендердик комиссиянын тандап алуу чечими чыгарылганга чейин сатып алуучу уюмга даттануу берүүгө укуктуу.

2. Ушул статьянын 3-пунктун эске алуу менен тендердик комиссиянын ар кандай башка чечимине сатып алуу жол-жоболоруна катышкандар сатып алуучу уюмга сатып алуу жол-жоболорунун жыйынтыктары тууралу кулактандыруу жарыялангандан кийин 10 күндүн ичинде даттана алышат. Бул мөөнөт өткөндөн кийин жөнөтүүчулөр (подрядчылар) тарабынан берилген даттануулар сатып алуучу уюм тарабынан каралбайт.

3. Төмөндөгүлөр даттануунун жүйөсү боло албайт:

- сатып алуулардын усулун тандап алуу;

- ушул Мыйзамдын 27-статьясынын 4-пунктуна ылайык тандап алуулардын жол-жоболорун тандап алуу;

- ушул Мыйзамдын 3-статьясына ылайык ички жөнөтүүчүлөргө (подрядчыларга) жеңилдиктерди берүү;

- ушул Мыйзамдын 29-статьясына ылайык сатып алуучу уюмдун кабыл алган чечими.

4. Даттануунун натыйжасында таламдары бузулган же бузулушу мүмкүн болгон жөнөтүүчү (подрядчы) же ар кандай мамлекеттик орган даттануунун жол-жобосуна катышууга укуктуу. Мындай жол-жобого катышпаган жөнөтүүчү (подрядчы) кийин ушул сыяктуу даттануу берүү укугунан ажыратылат.

 

64-статья. Сатып алуучу уюмдун иш-аракеттери

 

1. Сатып алуулар жөнүндөгү келишимге кол коюлганга чейин жөнөтүүчү (подрядчы) себептерин көрсөтүү менен жазуу жүзүндөгү даттанууну сатып алуучу уюмга берүүгө укуктуу.

2. Даттануу берүү үчүн негиз болгон жагдайлар жөнүндө жөнөтүүчү (подрядчы) билген күндөн же билүүгө тийиш болгон күндөн тартып 10 күндүн ичинде даттануу берилиши мүмкүн.

3. Сатып алуучу уюм даттанууну ал берилген күндөн тартып 3 жумуш күндүн ичинде карайт.

4. Даттанууну кароонун натыйжалары боюнча сатып алуучу уюм жазуу жүзүндө чечим чыгарат, анда мына булар көрсөтүлүүгө тийиш:

- чечим кабыл алуунун себептеринин негиздемеси;

- даттануу толук же жарым-жартылай канааттандырылганда баяндалган талаптарды канаттандырууга багытталган чаралар.

5. Эгерде ушул статьянын 3-пунктунда белгиленген мөөнөттө сатып алуучу уюм тарабынан чечим чыгарылбаса, же болбосо жөнөтүүчү (подрядчы) кабыл алынган чечимге канааттанбаса, ал ушул Мыйзамдын 65 же 67-статьяларына ылайык ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга, андан кийин жалпы юрисдикциядагы сотко кайрылууга укуктуу. Мындай даттануу берилген учурдан тартып талаш-тартышты кароо сатып алуучу уюмдун компетенциясына кирбей калат.

6. Эгерде ушул Мыйзамдын 65 же 67-статьяларына ылайык териштирүү башталбаса, сатып алуучу уюмдун чечими акыркы чечим болуп эсептелет.

(КР 2011-жылдын 8-июлундагы № 88 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

65-статья. Сатып алуулар боюнча ыйгарым укуктуу Мамлекеттик

органда даттанууну кароонун жол-жобосу

 

1. Эгерде жөнөтүүчүнун (подрядчынын) даттануусу четке кагылбаса, ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган укуктук коргонуунун төмөндөгүдөй каражаттарынын бирин же бир нечесин берүүгө укуктуу:

сатып алуучу уюм тарабынан мыйзамсыз аракеттерди жасоого же мыйзамсыз чечимдерди кабыл алууга же мыйзамсыз жол-жоболорду колдонууга тыюу салат;

сатып алуучу уюмдун мыйзамсыз чечимин толук же жарым-жартылай жокко чыгарат;

сатып алуучу уюмдун тооруктун жол-жоболорунун шарттарын бузган мыйзамсыз чечимин жокко чыгарат;

даттануу берген жөнөтүүчү (подрядчы) тарабынан тартылган чыгымдардын ордун толтурууну сатып алуучу уюмга милдеттендирет, мындай чыгымдарга сатып алуучу уюм тарабынан мыйзамсыз аракеттердин же чечимдердин натыйжасында, ал тарабынан мыйзамсыз жол-жобону пайдалануунун натыйжасында алынбай калган киреше (колдон чыгарылган пайда) киргизилбейт;

сатып алуу жол-жоболорун токтотуу жөнүндө чечим чыгарат.

2. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган 7 жумуш күндүн ичинде даттануу боюнча жазуу жүзүндө жүйөлүү чечим чыгарат жана аны кызыкдар тараптарга жөнөтөт. Чечим төмөнкүлөрдү камтыйт:

- чечим кабыл алуунун жүйөлөрүнүн негиздемеси;

- даттануу толук же жарым-жартылай канааттандырылган учурда баяндалган талаптарды канааттандырууга багытталган чаралар.

3. Эгерде чечимге ушул Мыйзамдын 67-статьясына ылайык сот тартибинде даттанылбаса, ал акыркы чечим болуп эсептелет.

4. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган даттанууну алгандыгы тууралу сатып алуучу уюмга токтоосуз билдирет.

5. Эгерде даттануу аны берген жөнөтүүчү (подрядчы) даттануу берүү үчүн негиз болгон жагдайлар жөнүндө билген же билүүгө тийиш болгон учурдан тартып 15 күн өткөндөн кийин, ошондой эле сатып алуулар жөнүндө келишим түзүлгөндөн кийин берилсе даттануу каралбайт. Мындай учурда даттануу ушул Мыйзамдын 67-статьясына ылайык жүзөгө ашырылат.

(КР 2011-жылдын 8-июлундагы № 88 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

65-1-статья. Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө мыйзамдарды

бузгандыгы үчүн жоопкерчилик

 

Сатып алуучу уюмдардын жетекчилери жана тендердик комиссиялардын төрагалары ушул Мыйзамдын жоболорун бузгандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жеке жоопкерчилик тартышат.

(КР 2011-жылдын 8-июлундагы № 88 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

66-статья. Сатып алуу жол-жоболорун токтото туруу

 

1. Даттануу негиздүү болуп эсептелсе жана жол-жоболор токтотула турбаса жөнөтүүчү (подрядчы) зыян тарта тургандыгын ырастаган шартта даттануу ушул Мыйзамдын 63-65-статьяларына ылайык өз убагында берилсе, сатып алуу жол-жоболору 10 күнгө чейинки мөөнөткө токтотула турат; эгерде токтото туруу жөнүндө чечим кабыл алуу сатып алуучу уюмга жана башка жөнөтүүчүлөргө (подрядчыларга) олуттуу зыян келтирбесе.

2. Эгерде келишим түзүлсө, ушул Мыйзамдын 67-статьясына ылайык аталган даттануу ушул статьянын 1-пунктунда каралган талаптарга ылайык келген шартта, ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган бул келишимдин аткарылышын 10 календардык күнгө чейинки мөөнөткө токтото турат.

3. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган даттануу жол-жоболору аяктаганга чейин, токтото туруунун жалпы мөөнөтү 30 күндөн ашпаган шартта даттануу берген же доо козгогон жөнөтүүчүнүн (подрядчынын) укуктарын камсыз кылуу максатында ушул статьянын 1-2-пункттарында каралган токтото туруу мөөнөтүн узартууга укуктуу.

4. (Кыргыз Республикасынын 2008-жылдын 28-июлундагы № 172 Мыйзамына ылайык алынып салынды)

5. Сатып алуулардын жол-жоболорун улантуу талабынын негиздемесин камтыган сатып алуучу уюмдун арызы сатып алуулардын жол-жоболору жөнүндөгү протоколго тиркелет жана сот тартибинде гана даттанылышы мүмкүн.

6. Ушул статьяга ылайык сатып алуучу уюм тарабынан кабыл алынган жана аны кабыл алуунун негиздерин камтыган ар кандай чечим сатып алуулардын жол-жоболорунун протоколуна тиркелет.

  (КР  2008-жылдын 28-июлундагы № 172, 2011-жылдын 8-июлундагы № 88 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

 

67-статья. Сот тартибинде даттануу

 

Сатып алуу жол-жоболорун жүзөгө ашырган учурда жөнөтүүчүлөр (подрядчылар) менен сатып алуучу уюмдун ортосундагы талаштар, ошондой эле сатып алуучу уюмдун жана ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын ушул Мыйзамдын 63-65-статьяларына ылайык кабыл алынган чечимдери Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган тартипте жалпы юрисдикциядагы сотко даттанылат.

Ушул статьянын жоболору жөнөтүүчүлөрдүн (подрядчылардын) ушул Мыйзамга ылайык пикир келишпөөчүлүктөрүн алдын ала чечпей туруп сотко кайрылуу укугуна чек койгон катары каралышы мүмкүн эмес.

(КР 2011-жылдын 8-июлундагы № 88 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

10-Глава
Корутунду жоболор

 

68-статья. Кыргыз Республикасынын эларалык милдеттенмелери

 

Эгерде мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген, Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп эсептелген эларалык келишимдеринде ушул Мыйзамда же сатып алуулар жөнүндөгү мыйзамга караштуу актыларда каралгандан башка эрежелер белгиленсе, эларалык келишимдин эрежелери колдонулат.

(КР  2008-жылдын 28-июлундагы № 172 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

69-статья. Ушул Мыйзамды колдонууга киргизүү тартиби

 

1. Ушул Мыйзам кол коюлган күндөн тартып күчүнө кирет.

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү үч айлык мөөнөттө:

- өз чечимдерин ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

3. Төмөндөгүлөр күчүн жоготту деп табылсын:

1. "Товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Ведомосттору, 1997-ж., № 5, 186-ст.)

2. "Товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 1999-ж., № 4, 189-ст.).

 

Кыргыз Республикасынын

Президенти

 

А.Акаев