Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

 

 

2-тиркеме

 

 

(Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2019-жылдын 30-июлундагы
№ 382
токтомуна)

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жер ресурстары боюнча мамлекеттик агенттик жөнүндө
ЖОБО

(КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 21-ноябрындагы № 618 токтомунун редакциясына ылайык)

1. Жалпы жоболор

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жер ресурстары боюнча мамлекеттик агенттик (мындан ары - Агенттик) жер ресурстары жана жер укук мамилелери жаатында мамлекеттик саясатты ишке ашыруу, кыймылсыз мүлккө укуктарды мамлекеттик каттоо, геодезия жана картография, анын ичинде жер мыйзамдарын колдонууда жана сактоодо бир түрдүүлүктү камсыздоо, жер ресурстары боюнча толук кандуу геомаалыматтык системаны түзүү, топографиялык-геодезиялык, картографиялык жана жерге жайгаштыруу жумуштарын аткаруу, кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо боюнча функцияларды камсыздоочу аткаруу бийлигинин ыйгарым укуктуу органы болуп саналат.

2. Агенттик өзүнүн ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларын, ошондой эле эл аралык укуктун жалпы таанылган принциптерин жана ченемдерин, Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган мыйзамдарда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерди жана ушул Жобону жетекчиликке алат.

3. Агенттиктин толук аталышы:

- мамлекеттик тилде: "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жер ресурстары боюнча мамлекеттик агенттик";

- расмий тилде: "Государственное агентство по земельным ресурсам при Правительстве Кыргызской Республики";

Агенттиктин кыскартылган аталышы:

- мамлекеттик тилде: "Жер агенттиги";

- расмий тилде: "ГАЗР".

4. Агенттик мекеменин уюштуруу-укуктук формасында иштеген юридикалык жак болуп саналат, обочолонгон мүлккө ээ, республикалык бюджеттин каражаттарынын эсебинен каржыланат.

Агенттик белгиленген тартипте алыш-бериш жана башка эсептерди, анын ичинде валюталык эсептерди Кыргыз Республикасынын банктарында ачууга укуктуу

Агенттиктин мамлекеттик жана расмий тилдерде аталышы жазылган Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик гербинин сүрөтү түшүрүлгөн мөөрү, штампы, бланктары жана башка атрибутикасы болот.

5. Агенттиктин курамында ведомстволук бөлүмдөр - "Кадастр" мамлекеттик мекемеси жана анын филиалдары, Мамлекеттик картографиялык-геодезиялык кызмат, "Кыргызмамжердолбоорлоо" мамлекеттик долбоорлоо институту" мамлекеттик ишканасы жана анын ведомстволук, аймактык бөлүмдөрү бар.

6. Агенттиктин юридикалык дареги: 720040, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Орозбеков көчөсү, 44.

2. Агенттиктин максаты

7. Агенттиктин ишинин максаты жер ресурстарын башкаруу жана жер укук мамилелери, кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо боюнча мамлекеттик саясатты ишке ашыруу, жерге жайгаштыруу, жер кадастры, топография, геодезия жана картография боюнча натыйжалуу кызматтарды көрсөтүү, ошондой эле жер жана кыймылсыз мүлк рыногун өнүктүрүүгө көмөк көрсөтүү болуп саналат.

3. Агенттиктин милдеттери

8. Агенттиктин милдеттери:

- жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо, жер кадастры, топография, геодезия жана картография боюнча бирдиктүү мамлекеттик системанын иштешин камсыздоо;

- кыймылсыз мүлккө катталган укуктарды мамлекеттик коргоону камсыздоо;

- Кыргыз Республикасынын мейкиндик маалыматтарын түзүүгө жана инфраструктурасын өнүктүрүүгө катышуу;

- кыймылсыз мүлк жана ага болгон укуктар жөнүндө маалыматтар менен баардык кызыкдар жактарды белгиленген тартипте камсыздоо;

- ведомстволук таандыктыгына жана жеке менчик түрүнө карабастан уюмдар тарабынан топографиялык-геодезиялык жана картографиялык жумуштарды талаптагыдай аткарууга мамлекеттик геодезиялык көзөмөлдөө жүргүзүү.

4. Агенттиктин функциялары

9. Агенттик төмөнкүдөй функцияларды аткарат:

1) тармактык саясатты иштеп чыгуу боюнча функциялар:

- Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин кароосуна жер ресурстарын башкаруу жана жер укук мамилелери боюнча мамлекеттик саясат маселелери; жерге жайгаштыруу, кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо, жер кадастры, топография, геодезия жана картография боюнча натыйжалуу кызматтарды көрсөтүү; жер жана кыймылсыз мүлк рыногун өнүктүрүүгө көмөк көрсөтүү; жоготуулардын ордун толтуруунун ченемдерин, мамлекеттик жерлерди пайдалануунун жана жерлерди бир категориядан башкасына которуунун (трансформациялоонун) тартибин өркүндөтүү боюнча ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун иштеп чыгуу үчүн сунуштарды киргизүү;

2) тармактык саясатты ишке ашыруу боюнча функциялар:

- кыймылсыз мүлккө укуктарды мамлекеттик каттоо, кыймылсыз мүлккө болгон укуктардын бирдиктүү мамлекеттик реестрин жүргүзүү жана кыймылсыз мүлккө катталган укуктар жөнүндө маалыматтарды белгиленген тартипте берүү, жерге жайгаштыруу боюнча топографиялык-геодезиялык, картографиялык жана комплекстүү долбоорлоо-изилдөө жумуштарын аткаруу;

3) жөнгө салуу боюнча функциялар:

- топографиялык-геодезиялык, картографиялык, аэро жана космофототасма материалдарын борбордоштурулган эсепке алуу, сактоо жана берүү;

- республиканын мамлекеттик чек араларынын, облустарынын, шаарларынын жана райондорунун, ошондой эле башка административдик-аймактык жана географиялык элементтеринин басып чыгарылган карталарындагы географиялык чиймелерди туура колдонууну камсыздоо;

- республиканын аймагында геодезиялык пункттарды эсепке алуу жана аларды сактоону камсыздоо;

- геодезиялык аталыштардын каталогун жүргүзүү, аларды басып чыгарылган карталарга туура жазууну камсыз кылуу;

- жерге жайгаштыруу картографиялык материалдарын белгиленген эрежелерге ылайык системалаштыруу жана сактоо;

4) координациялоо боюнча функциялар:

- каттоочу органдар тарабынан тиешелүү чечимдерди жана билдирүүлөрдү алууда каттоону, камактан чыгарууну жана тыюуларды жокко чыгарууну камсыздоо;

- Кыймылсыз мүлк боюнча бирдиктүү маалыматтык жана геомаалыматтык системаларды түзүүнү жана жүргүзүүнү камсыздоо;

- жерди сандык жана сапаттык каттоо, Кыргыз Республикасынын жер фондунун абалы жана аны пайдалануу жөнүндө жер отчетун түзүү боюнча жер кадастрын жүргүзүү;

- "Kyrg-06" Бирдиктүү мамлекеттик координаттар системасын киргизүү жана өнүктүрүү;

- кадастрдык тасмага тартуу боюнча жаңы технологияларды киргизүү жана өнүктүрүү;

- туруктуу жана убактылуу GPS/GNSS базалык станциялар тармагын өнүктүрүү;

- "KyrPos" туруктуу GPS/GNSS станцияларынын тармагын башкаруу борборунун ишин камсыздоо;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте айыл чарбалык эмес муктаждыктар үчүн жерди бөлүүдө жана которууда айыл чарба өндүрүшүнүн жоготууларынын жана алынган калган пайданы эсептөөнүн методикасын иштеп чыгуу;

- жер участокторун берүү, жерлерди бир категориядан башкасына которуу жөнүндө ыйгарым укуктуу органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын чечимдеринин долбоорлорун жана жерге жайгаштыруу материалдарын белгиленген тартипте даярдоодо көмөк көрсөтүү;

- мейкиндик, каттоо жана кадастр маалыматтар базасын жүргүзүү;

- чектеш мамлекеттер менен Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик чек ара линиясын делимитациялоо жана демаркациялоо маселелери боюнча комиссиялардын ишине белгиленген тартипте катышуу;

- Кыргыз Республикасынын аймагында фундаменталдык жана атайын геодезиялык тармактарында пайдалануу үчүн координаттардын жана бийиктиктердин илимий негизделген системаларын белгилөө, жердин кыртышынын кыймылына байкоо салуу;

- Кыргыз Республикасынын бүткүл аймагында зарыл болгон масштабдарды топографиялык тасмалардын жана координаттардын бирдиктүү системасында геодезиялык, астрономиялык жана гравиметриялык жумуштарды камсыздоо;

- ар түрдүү багыттагы карталарды түзүү жана чыгаруу;

- кыймылсыз мүлк объекттерине дарек ыйгаруу жана даректерди каттоого алуу;

- аймактын шаар куруу, экологиялык жана экономикалык өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен жер ресурстарын пайдалануунун жана коргоонун республикалык, региондук программаларын жана божомолдорун иштеп чыгууга катышуу;

5) кызмат көрсөтүү боюнча функциялар:

- кадастрдык жана жерге жайгаштыруу жумуштарын жүргүзүү, кыймылсыз мүлк объекттерин түзүү, кыймылсыз мүлккө укуктарды мамлекеттик каттоо;

- укук ырастоочу документтердин негизинде жер участогуна укук күбөлөндүрүүчү документтерди тариздөө жана берүү;

- жер участокторун накталай (жеринде) бөлүү, юридикалык жана жеке жактардын пайдаланган жерлеринин чек араларын белгилөө жана бекитүү;

- укук ээлеринин арыздарынын негизинде кыймылсыз мүлк бирдиктерин түзүү, бөлүштүрүү жана бириктирүү;

- кыймылсыз мүлк бирдигин техникалык текшерүү жана техникалык паспорт берүү;

- кыймылсыз мүлктүн катталган бирдиктери жөнүндө маалыматтарды берүү;

- топографиялык, картографиялык, кыртыштык, агрохимиялык, геоботаникалык жана башка текшерүү иштерин жүргүзүү, кыртышты жана өсүмдүк үлгүлөрүн анализдөө;

- административдик аймактардын же алардын бөлүгүнүн чегинде жердин баардык категорияларына инвентаризация жүргүзүү;

- жер ресурстарын пайдалануунун абалына кадастрдык, тематикалык карталарын жана атластарын түзүү;

6) колдоо көрсөтүү функциялары:

- кыймылсыз мүлктүн рыноктук наркына таасирин тийгизүүчү факторлорду изилдөө жана талдоо;

- Агенттиктин компетенциясына таандык болгон маселелер боюнча эл аралык уюмдар жана институттар менен өз ара аракеттенүү жана тажрыйба алмашуу;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбеген иштин башка түрлөрүн жүргүзүү.

5. Агенттиктин укуктары, милдеттери жана жоопкерчилиги

10. Агенттик өзүнө жүктөлгөн милдеттерди ишке ашыруу үчүн төмөнкүлөргө укуктуу:

- башка юридикалык жана жеке жактар менен эсептешүүлөрдү жүргүзүүгө;

- чарбалык келишимдерди жана бүтүмдөрдү түзүүгө, мүлктүк жана башка укуктарды, милдеттерди алууга, сот органдарында доогер жана жоопкер катары чыгууга;

- Агенттиктин кызматкерлерин консультациялоо, окутуу жана башка максаттар үчүн келишимдердин негизинде адистерди тартууга;

- Агенттиктин кызматкерлерин командировкаларга, анын ичинде чет өлкөлүк иш сапарларга, ошондой эле эл аралык конференцияларга, семинарларга жана көргөзмөлөргө катышуу үчүн жиберүүгө;

- Агенттиктин компетенциясынын алкагында тышкы экономикалык ишти жүргүзүүгө;

- белгиленген тартипте акы төлөмө кызматтарын көрсөтүүгө;

- жер ресурстарын башкаруу, жерге жайгаштыруу, жер кадастры, кадастрдык картографиялоо, жер жана кыймылсыз мүлк рыногун өнүктүрүү, кыймылсыз мүлккө укуктарды мамлекеттик каттоо боюнча Агенттиктин ишин өркүндөтүүгө багытталган сунуштарды Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө киргизүүгө;

- кыймылсыз мүлккө укуктарды түзүү/токтотуу процессине катышкан мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттенүүгө;

- министрликтерден, мамлекеттик комитеттерден, административдик ведомстволордон, жергиликтүү бийлик органдарынан, юридикалык жана жеке жактардан кыймылсыз мүлк, жер ресурстары, инструменталдык жана аэрофототасма жөнүндө зарыл болгон маалыматтарды, пландык-картографиялык материалдарды, метеорологиялык маалыматтарды, жер суу кадастрынын маалыматтарын жана башка документтерди каттоо жана кадастрдык иштерди жүргүзүү үчүн белгиленген тартипте сурап алууга;

- Агенттиктин ведомстволук бөлүмдөрү тарабынан аткарылуучу жумуштарга белгиленген тартипте бааларды бекитүүгө.

11. Агенттик төмөнкүлөргө милдеттүү:

- өзүнүн милдеттерин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана түзүлгөн келишимдерге ылайык аткарууга;

- тиешелүү органдарга отчетторду өз убагында берүүгө, салыктарды жана башка төлөмдөрдү төлөөгө;

- Агенттиктин милдеттерин жана функцияларын натыйжалуу аткарууну камсыздоого;

- Агенттиктин кызматкерлерине коопсуз эмгек шарттарын камсыздоого жана алардын ден соолугуна, эмгекке жөндөмдүүлүгүнө келтирилген зыян үчүн белгиленген тартипте жоопкерчилик тартууга.

Агенттиктин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана ушул Жобого каршы келбеген башка укуктары жана милдеттенмелери болушу мүмкүн.

12. Агенттиктин кызматкерлери мамлекеттик, кызматтык жана мыйзам менен корголуучу башка сырды, анын ичинде Агенттикте иштебей калгандан кийин ал сырды сактоого, кызматтык милдеттенмелерин аткарууда жарандардын өмүрүнө, ар-намысына жана кадыр-баркына тиешелүү болгон маалыматтарды жашыруун сактоого милдеттүү.

6. Агенттиктин ишин уюштуруу

13. Агенттикти Кыргыз Республикасынын Премьер-министри тарабынан кызматка дайындалуучу жана кызматтан бошотулуучу директор башкарат.

14. Агенттиктин директору Агенттикке жүктөлгөн милдеттерди жана функцияларды аткаруу үчүн жеке жоопкерчилик тартат.

15. Агенттиктин штатында статс-катчынын жана директордун орун басарларынын кызматтары каралган.

(КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 21-ноябрындагы № 618 токтомунун редакциясына ылайык)

16. Агенттиктин статс-катчысын кызматка дайындоо жана кызматтан бошотуу тартиби, анын функциялары жана ыйгарым укуктары мамлекеттик жарандык кызмат жөнүндө мыйзамдарга ылайык аныкталат.

17. Агенттиктин директорунун орун басарлары Агенттиктин директорунун сунуштамасы боюнча Кыргыз Республикасынын Премьер-министри тарабынан кызматка дайындалышат жана кызматтан бошотулушат.

(КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 21-ноябрындагы № 618 токтомунун редакциясына ылайык)

18. Агенттиктин директору:

Агенттиктин ишин, коллегияны, борбордук аппаратты, ведомстволук бөлүмдөрүн жалпы жетектейт;

- Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бийлик органдары, Кыргыз Республикасынын ишканалары, мекемелери жана уюмдары, Кыргыз Республикасынын аймагындагы чет өлкөлүк уюмдар менен өз ара аракеттенүүдө Агенттиктин атынан чыгат, өзүнүн ыйгарым укуктарынын алкагында сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт жана белгиленген тартипте Агенттиктин компетенциясына таандык болгон маселелер боюнча өз ара аракеттенүү жана кызматташуу жөнүндөгү эл аралык келишимдерге, макулдашууларга жана протоколдорго кол коёт;

- Агенттиктин ишин уюштуруу боюнча буйруктарды жана тескемелерди чыгарат;

- Агенттиктин борбордук аппаратынын түзүмдүк бөлүмдөрү жөнүндө жоболорду бекитет;

- Агенттиктин борбордук аппаратынын жана ведомстволук бөлүмдөрүнүн кызматкерлерине карата Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген сыйлоо түрлөрүн жана тартиптик жоопкерчилик чараларын колдонот;

- Агенттиктин борбордук аппаратынын жана ведомстволук бөлүмдөрүнүн түзүмүн бекитет, аны өзгөртүү Агенттиктин милдеттери менен функциялары өзгөргөндүгүнө байланыштуу гана мүмкүн болот. Мында Агенттиктин директорун дайындоо Агенттиктин түзүмүн өзгөртүү үчүн негиз болуп саналбайт;

- Агенттиктин кызматкерлеринин штаттык санынын чегинде жана эмгек акы төлөө фондунун белгиленген ченемдеринин алкагында Агенттиктин борбордук аппаратынын жана ведомстволук бөлүмдөрүнүн штаттык санын бекитет;

- Агенттиктин атынан ишеним каттарды берет, Агенттиктин мүлкүн жана каражаттарын тескейт, алар боюнча бүтүмдөрдү түзөт;

- ведомстволук бөлүмдөргө тапшырмаларды берет жана алардын аткарылышын контролдойт;

- чечимдерди жокко чыгаруунун башка тартиби мыйзамдарда белгиленбеген болсо, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келген ведомстволук бөлүмдөрүнүн чечимдерин жокко чыгарат;

- Агенттиктин статс-катчысынын сунуштамасы боюнча класстык чиндерди ыйгарат, Агенттиктин борбордук аппаратынын жана ведомстволук уюмдарынын кызматкерлерин кызматка дайындайт жана кызматтан бошотот;

- Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин номенклатурасына кирген кызмат орундарын ээлөөгө Кыргыз Республикасынын Премьер-министрине сунуштама киргизет;

- Агенттиктин борбордук аппаратынын жана ведомстволук бөлүмдөрүнүн кызмат адамдары тарабынан оперативдүү, уюштуруу-штаттык, кадрдык, финансылык, өндүрүштүк-чарбалык жана Агенттиктин компетенциясына таандык болгон башка маселелерди чечүү боюнча ыйгарым укуктарын белгилейт;

- Агенттиктин банктардагы алыш-бериш эсептериндеги, атайын жана башка эсептердеги акчалай каражаттарын тескейт;

- башка ыйгарым укуктарды аткарат.

19. Агенттиктин директорунун орун басарлары жана Агенттиктин статс-катчысы өздөрүнүн компетенциясына таандык болгон маселелер боюнча чечимдерди өз алдынча кабыл алышат.

(КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 21-ноябрындагы № 618 токтомунун редакциясына ылайык)

20. Агенттикте 7 адамдан турган коллегия түзүлөт. Агенттиктин директору, статс-катчысы, директордун орун басарлары коллегиянын курамына кызмат орундары боюнча кирет. Коллегиянын курамына Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын өкүлү жана Агенттиктин түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жетекчилери кирет.

(КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 21-ноябрындагы № 618 токтомунун редакциясына ылайык)

21. Коллегиянын жекече курамы Агенттиктин директорунун сунуштамасы боюнча Кыргыз Республикасынын Премьер-министри тарабынан бекитилет.

Коллегиянын иш-тартиби Агенттиктин директору тарабынан бекитилген жобого ылайык аныкталат.

22. Агенттикте илимий-техникалык кеңеш түзүлөт. Илимий-техникалык кеңештин жекече курамы жана ал жөнүндөгү жобо Агенттиктин директору тарабынан бекитилет.

23. Агенттиктин ишине коомдук мониторинг жүргүзүү максатында ишин коомдук негизде аткарган консультациялык-кеңеш берүүчү орган - коомдук кеңеш түзүлөт.

7. Эсепке алуу жана отчеттуулук

24. Агенттик өзүнүн ишинин натыйжаларына белгиленген тартипте бухгалтердик эсеп жана статистикалык отчеттуулукту жүргүзөт.

8. Агенттикти кайра уюштуруу жана жоюу

25. Агенттикти кайра уюштуруу жана жоюу Кыргыз Республикасынын жарандык мыйзамдарында белгиленген тартипте ишке ашырылат.

26. Агенттиктин иши токтотулган учурда анын документтери "Кыргыз Республикасынын Улуттук архив фонду жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык сакталат жана пайдаланылат.