Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

 

 

4-тиркеме

 

 

(Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2019-жылдын 30-июлундагы
№ 382
токтомуна)

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жер ресурстары боюнча мамлекеттик агенттиктин алдындагы "Кадастр" мамлекеттик мекемеси жөнүндө
ЖОБО

1. Жалпы жоболор

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жер ресурстары боюнча мамлекеттик агенттиктин алдындагы "Кадастр" мамлекеттик мекемеси (мындан ары - "Кадастр" мамлекеттик мекемеси) жер кадастрын, кадастрдык картографиялоону жүргүзүүчү, кыймылсыз мүлккө укуктарды жана аны менен бүтүмдөрдү каттоочу жана кыймылсыз мүлккө катталган укуктарга мамлекеттик коргоону камсыздоочу Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жер ресурстары боюнча мамлекеттик агенттиктин ведомстволук бөлүмү болуп эсептелет

"Кадастр" мамлекеттик мекемеси өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жер ресурстары боюнча мамлекеттик агенттиктин (мындан ары - Агенттик) актыларын, ошондой эле ушул Жобону жетекчиликке алат.

2. Жобо "Кадастр" мамлекеттик мекемесинин уюштуруучу документи болуп эсептелет.

3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү "Кадастр" мамлекеттик мекемесинин уюштуруучусу болуп эсептелет.

4. "Кадастр" мамлекеттик мекемесинин толук фирмалык аталышы:

мамлекеттик тилде: "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жер ресурстары боюнча мамлекеттик агенттигинин алдындагы "Кадастр" мамлекеттик мекемеси";

расмий тилде: "Государственное учреждение "Кадастр" при Государственном агентстве по земельным ресурсам при Правительстве Кыргызской Республики".

"Кадастр" мамлекеттик мекемесинин кыскартылган фирмалык аталышы:

мамлекеттик тилде: "Кадастр" мамлекеттик мекемеси";

расмий тилде: "Государственное учреждение "Кадастр".

5. "Кадастр" мамлекеттик мекемеси мекеменин уюштуруучулук-укуктук түрүндө түзүлгөн юридикалык жак болуп саналат, анын мамлекеттик жана расмий тилдердеги өзүнүн аталышы менен Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик гербинин сүрөтү түшүрүлгөн мөөрү, штампы жана башка атрибутикасы болот.

6. "Кадастр" мамлекеттик мекемеси белгиленген тартипте Кыргыз Республикасынын банктарында алыш-бериш жана башка эсептерин ачат.

7. "Кадастр" мамлекеттик мекемеси өз алдынча каржылоо принциптеринде иштейт, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана ушул Жобого ылайык келишимдерди түзүүгө, бүтүмдөрдү жүргүзүүгө, мүлктүк жана жеке мүлктүк эмес укуктарды сатып алууга жана милдеттенмелерди алууга, сот органдарында доогер жана жоопкер катары чыгууга укуктуу.

9. "Кадастр" мамлекеттик мекемесинин юридикалык дареги: Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Орозбеков көч., 44.

10. "Кадастр" мамлекеттик мекемеси Кыргыз Республикасынын юстиция органдарында мамлекеттик каттоодон өткөндөн тартып юридикалык жактын укуктарына ээ болот.

2. "Кадастр" мамлекеттик мекемесинин максаты

11. "Кадастр" мамлекеттик мекемесинин максаты болуп кыймылсыз мүлккө жана аны менен бүтүмдөргө укуктарды мамлекеттик каттоо боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү натыйжалуу камсыздоо, жердин жана кыймылсыз мүлктүн кадастрын, кадастрдык картографиялоону жүргүзүү, ошондой эле жер жана кыймылсыз мүлк рыногун өнүктүрүүгө көмөктөшүү эсептелет.

3. "Кадастр" мамлекеттик мекемесинин милдеттери

12. "Кадастр" мамлекеттик мекемесинин милдеттери:

- кадастр жана кыймылсыз мүлккө жана аны менен бүтүмдөргө укуктарды каттоонун бирдиктүү мамлекеттик системасынын иштешин камсыздоо;

- кыймылсыз мүлккө жана аны менен бүтүмдөргө катталган укуктардын мамлекеттик корголушун камсыздоо;

- Кыймылсыз мүлккө укуктардын бирдиктүү мамлекеттик реестринин базасында Кыймылсыз мүлк боюнча мамлекеттик геомаалыматтык системаны түзүү жана актуалдаштыруу;

- өз компетенциясынын чегинде Мамлекеттик жер кадастрын түзүү жана жүргүзүү;

- жеке мүнөздөгү маалыматтын корголушун камсыздоо.

4. "Кадастр" мамлекеттик мекемесинин функциялары

13. "Кадастр" мамлекеттик мекемеси өз компетенциясынын чегинде жана ага жүктөлгөн милдеттерге ылайык төмөнкүдөй функцияларды ишке ашырат:

1) тармактык саясат функциялары:

- кыймылсыз мүлккө жана аны менен бүтүмдөргө укуктарды каттоо, жер кадастры, кадастрдык картографиялоо, ошондой эле жер рыногун жана кыймылсыз мүлктү өнүктүрүү чөйрөсүндөгү мыйзамдарды талдоо, аларды өркүндөтүү боюнча сунуштарды иштеп чыгуу жана Агенттиктин кароосуна киргизүү;

- Агенттиктин кароосуна кыймылсыз мүлккө жана аны менен бүтүмдөргө укуктарды мамлекеттик каттоо, жер кадастры жана Кыймылсыз мүлккө жана жер кадастрына укуктардын бирдиктүү мамлекеттик реестрин жүргүзүү, ошондой эле жер жана кыймылсыз мүлк рыногун өнүктүрүү маселелери боюнча ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун иштеп чыгуу боюнча сунуштарды киргизет;

- Агенттиктин кароосуна өз компетенциясынын чегинде бирдиктүү мамлекеттик маалыматтык ресурстарды иштеп чыгуу жана өнүктүрүү боюнча сунуштарды киргизет;

- эл аралык практиканы эске алуу менен кыймылсыз мүлккө жана аны менен бүтүмдөргө укуктарды каттоо системасын, жер кадастрын жана Кыймылсыз мүлккө жана жер кадастрына укуктардын бирдиктүү мамлекеттик реестрин жүргүзүүнү өркүндөтүү, ошондой эле жер жана кыймылсыз мүлк рыногун өнүктүрүү боюнча сунуштарды изилдеп чыгат жана белгиленген тартипте Агенттиктин кароосуна киргизет;

- Агенттикке сунуштарды киргизүү жолу менен мамлекеттик маалыматтык системалардын коопсуздугун камсыздоо боюнча талаптарды иштеп чыгууга катышат;

- Кыймылсыз мүлк боюнча бирдиктүү маалыматтык системаны жана Кыймылсыз мүлк боюнча мамлекеттик геомаалыматтык системаны түзүүгө жана жүргүзүүгө катышат;

2) мамлекеттик кызматтарды көрсөтүү функциялары:

- кыймылсыз мүлккө жана аны менен бүтүмдөргө укуктарды каттайт, Кыймылсыз мүлккө укуктардын бирдиктүү мамлекеттик реестрин жүргүзөт жана белгиленген тартипте кыймылсыз мүлккө жана аны менен бүтүмдөргө катталган укуктар жөнүндө маалыматтарды берет;

- кыймылсыз мүлк объекттерине кадастрдык сүрөткө тартуу жүргүзөт жана аларды түзөт;

- жер участокторун жеринде бөлүштүрөт, ошондой эле юридикалык жана жеке жактардын жерди пайдалануу чектерин белгилейт жана бекитет;

- укук ээлеринин арыздарынын негизинде кыймылсыз мүлк бирдиктерин бөлүштүрөт жана бириктирет;

- укук белгилөөчү документтердин негизинде жер участогуна укуктарды күбөлөндүрүүчү документтерди тариздейт, берет жана каттайт;

- каржылоо булактарына карабастан, жеке жана юридикалык жактар аткарган кадастрдык сүрөткө тартуу боюнча документтерге экспертиза жүргүзөт;

- кызыкдар жактарды белгиленген тартипте кыймылсыз мүлк жана ага болгон укуктар жөнүндө маалымат менен камсыздайт;

- кыймылсыз мүлк бирдиктерин техникалык жактан изилдейт жана техникалык паспортторду берет;

3) колдоо функциялары:

- мамлекеттик маалыматтык ресурстарды түзүүгө, сактоого, пайдаланууга жана коопсуздугун камсыздоого катышат;

- өз компетенциясынын чегинде Кыргыз Республикасынын мамлекеттик реестрлерин түзөт жана тейлейт;

- өз компетенциясынын чегинде мамлекеттик маалыматтык ресурстарды пайдалануу боюнча жарандардын жана уюмдардын укуктарын ишке ашырат;

- каттоо органдары тарабынан тиешелүү чечимдер жана билдирүүлөр алынганда камакка алуу жана тыюу салуу, ошондой эле аларды өз убагында алып салуунун эсебин жүргүзөт;

- кыймылсыз мүлккө жана аны менен бүтүмдөргө укуктарды каттоо боюнча кызмат көрсөтүүлөргө, кыймылсыз мүлккө жана аны менен бүтүмдөргө укуктарды каттоо чөйрөсүндөгү жергиликтүү каттоо бөлүмдөрү тарабынан аткарылган кадастрдык жана башка иштерге, жер кадастрына, "Кадастр" мамлекеттик мекемесинин кадастрдык картографиялоосуна тарифтерди белгилөө боюнча сунуштарды талдайт жана Агенттиктин кароосуна киргизет;

- өз компетенциясынын чегинде Кыргыз Республикасынын жер фондусунун абалы жана аны пайдалануу жөнүндө жылдык жер отчётун түзүү менен Мамлекеттик жер кадастрын жүргүзөт;

- каттоо, кадастрдык материалдарды эсепке алуу, сактоо жана берүү тартибин белгилейт жана белгиленген тартиптин сакталышын контролдойт;

- башка мамлекеттик органдар менен биргеликте Координаттар улуттук системасын ишке киргизет жана өнүктүрөт;

- Агенттиктин тапшырмасы боюнча белгиленген тартипте жерге жайгаштыруу материалдарын, жер участокторун берүү, жерди бир категориядан экинчи категорияга өткөрүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечимдеринин долбоорлорун даярдайт;

- кыймылсыз мүлккө салык салуу максатында кыймылсыз мүлктү мамлекеттик баалоого (кайра баалоого) катышат;

- кыймылсыз мүлккө салык салуу базасы боюнча реестрди түзүүнү камсыздайт;

- кыймылсыз мүлктүн рыноктук наркына таасир этүүчү факторлорду үзгүлтүксүз изилдейт жана талдайт;

- жер ресурстары жөнүндө бардык маалыматтарды кошуп алганда кыймылсыз мүлк жөнүндө маалымат базасын түзүүгө катышат;

- кыймылсыз мүлктү, анын ичинде жерди баалоо методикасын иштеп чыгууга катышат;

- белгиленген тартипте кыймылсыз мүлккө конкурстарды жана аукциондук тооруктарды өткөрүүгө катышат;

- кыймылсыз мүлк боюнча талаштарды чечүүгө өз компетенциясынын чегинде катышат;

- координаттардын мамлекеттик системасын, анын ичинде "Kyrg-06" жана бийиктиктер системасын өнүктүрүү жана колдоо боюнча уюштуруу-техникалык иш-чараларды жүргүзүүгө катышат;

- коңшулаш мамлекеттер менен Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек арасынын линиясын делимитациялоо жана демаркациялоо маселелери боюнча комиссиялардын ишине белгиленген тартипте катышат;

- кадастрдык сүрөткө тартуунун жаңы технологияларын киргизүүгө жана аны өнүктүрүүгө катышат;

- GNSS тармагынын иштешине жана базалык станциялар системасын техникалык камсыздоого жана колдоого катышат;

- кыймылсыз мүлктүн рыноктук наркына таасир тийгизүүчү факторлорду талдоо жана изилдөө ишине катышат;

- Кыргыз Республикасынын Мейкиндик маалыматтарынын улуттук инфраструктурасын түзүүгө жана өнүктүрүүгө катышат;

- мейкиндик маалыматтарынын базалык геопорталын түзүүгө жана кармоого катышат;

- жарандардын жана юридикалык жактардын кайрылууларын, арыздарын жана сунуштарын белгиленген тартипте карайт;

- "Кадастр" мамлекеттик мекемесинин компетенциясына таандык маселелер боюнча эл аралык кызматташтыкты жүзөгө ашырат;

- кадастр системасын, кыймылсыз мүлккө укукту жана аны менен бүтүмдөрдүн каттоосун институттук өнүктүрүүнү камсыздайт;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбеген иштин башка түрүн жүзөгө ашырат.

5. "Кадастр" мамлекеттик мекемесинин укуктары жана милдеттери

14. "Кадастр" мамлекеттик мекемеси ушул Жободо аныкталган өзүнүн милдеттерин жүзөгө ашыруу үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте төмөнкүлөргө укуктуу:

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык өз компетенциясынын чегинде буйруктарды чыгарууга;

- Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынан, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан, ошондой эле жеке жана юридикалык жактардан "Кадастр" мамлекеттик мекемесинин компетенциясына таандык милдеттерди аткаруу үчүн керектүү маалыматты жана материалдарды сурап алууга;

- мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууга;

- уюштуруу-укуктук формасына карабай жеке жана юридикалык жактар менен келишимдерди түзүүгө;

- эл аралык конференцияларга, семинарларга, көргөзмөлөргө катышуу үчүн Агенттик менен макулдашуу боюнча "Кадастр" мамлекеттик мекемесинин кызматкерлерин командировкаларга, анын ичинде чет өлкөгө жиберүүгө;

- "Кадастр" мамлекеттик мекемесинин кызматкерлерин окутуу, аларга консультация берүү үчүн келишимдик негизде адистерди тартууга;

- коомдук жетүү борборлорун жана колл-борборлорун түзүүгө;

- "Кадастр" мамлекеттик мекемесинин компетенциясынын чегинде эл аралык кызматташтыкты жүзөгө ашырууга;

- "Кадастр" мамлекеттик мекемесинин өндүрүштүк ишин жүзөгө ашыруу үчүн керектүү филиалдарды жана өкүлчүлүктөрдү түзүү жөнүндө Агенттикке сунуштарды киргизүүгө;

- акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүлөрдү белгиленген тартипте берүүгө;

- "Кадастр" мамлекеттик мекемесинин ишин жакшыртуу боюнча сунуштарды Агенттикке берүүгө;

- монополияга каршы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен макулдашуу боюнча "Кадастр" мамлекеттик мекемеси аткара турган жумуштарга бааларды аныктоого жана аларды белгиленген тартипте Агенттикке бекитүү үчүн киргизүүгө.

15. "Кадастр" мамлекеттик мекемесинин кызматкерлеринин иштөө жана эс алуу режими, төлөнүүчү жыл сайынкы өргүүлөрдү берүү тартиби Кыргыз Республикасынын эмгек мыйзамдарынын ченемдери менен жөнгө салынат.

16. "Кадастр" мамлекеттик мекемеси төмөнкүлөргө милдеттүү:

- ыкчам башкаруу укугунда өткөрүп берилген мүлктүн сактыгын камсыздоо боюнча зарыл чараларды көрүүгө;

- "Кадастр" мамлекеттик мекемесинин кызматкерлерине коопсуз эмгек шартын камсыздоого жана алардын ден соолугуна жана эмгекке жөндөмүнө келтирилген зыян үчүн белгиленген тартипте жоопкерчилик тартууга;

- түзүлгөн келишимдерге ылайык өзүнүн милдеттерин аткарууга.

17. "Кадастр" мамлекеттик мекемесинин кызматкерлери мамлекеттик, кызматтык жана мыйзам аркылуу корголуучу башка сырды сактоого, анын ичинде "Кадастр" мамлекеттик мекемесинде иштебей калгандан кийин кыймылсыз мүлккө укуктарды мамлекеттик каттоо жана аны менен бүтүмдөрдү жүргүзүү чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген мезгилдин аралыгында сактоого, жарандын жеке турмушуна тиешелүү, кызматтык милдеттерин аткарган учурда алган, анын ар-намысына шек келтирген маалыматтарды жашырын сактоого милдеттүү жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларды кошпогондо, ушундай маалыматты алардан талап кылбоого тийиш.

"Кадастр" мамлекеттик мекемесинин кызматкерлери эмгек мыйзамдарын бузгандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексине ылайык жоопкерчилик тартат.

"Кадастр" мамлекеттик мекемесинин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана ушул Жобого каршы келбеген башка укуктары жана милдеттери болушу мүмкүн.

6. "Кадастр" мамлекеттик мекемесинин ишин уюштуруу

18. "Кадастр" мамлекеттик мекемесин директор башкарат, аны кызматка Кыргыз Республикасынын Премьер-министри Агенттиктин директорунун сунушу боюнча дайындайт жана кызматтан бошотот.

19. "Кадастр" мамлекеттик мекемесинин директору өзүнө жүктөлгөн функциялык милдеттерди талаптагыдай аткарууга жеке жооптуу болот.

20. "Кадастр" мамлекеттик мекемесинин кызматкерлерин "Кадастр" мамлекеттик мекемесинин директору кызматка дайындайт жана кызматтан бошотот.

21. "Кадастр" мамлекеттик мекемесинин директору:

- "Кадастр" мамлекеттик мекемесин башкарат жана "Кадастр" мамлекеттик мекемесине жүктөлгөн милдеттерди жана функцияларды аткарууга жана өзүнүн ишинин жыйынтыктары үчүн жоопкерчилик тартат;

- ишеним катсыз "Кадастр" мамлекеттик мекемесинин атынан аракеттенет;

- "Кадастр" мамлекеттик мекемесинин кызыкчылыгын Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарында, уюмдарында, мекемелеринде көрсөтөт, келишимдерди түзөт, ишеним каттарды берет, банктарда алыш-бериш эсептерин ачат, банктык жана финансылык документтерге кол коёт;

- "Кадастр" мамлекеттик мекемесинин кызматкерлеринин функциялык милдеттерин, эмгегине төлөө системасын, жана формасын, чыгаша жана киреше сметасын, иш пландарын бекитет;

- Агенттик менен макулдашуу боюнча "Кадастр" мамлекеттик мекемесинин мүлкүн башкарат жана каражаттарын тескейт;

- "Кадастр" мамлекеттик мекемесинин бардык кызматкерлери үчүн милдеттүү буйруктарды чыгарат жана көрсөтмөлөрдү берет;

- Агенттиктин директоруна бекитүүгө "Кадастр" мамлекеттик мекемесинин түзүмүн жана штаттык расписаниесин киргизет;

- "Кадастр" мамлекеттик мекемесинин кызматкерлерин белгиленген тартипте кызматка дайындайт жана кызматтан бошотот;

- "Кадастр" мамлекеттик мекемесинин кызматкерлерине карата сыйлоо жана тартипке чакыруу чараларын колдонот;

- кошумча төлөмдөрдү белгилейт, кызматкерлерге сый акы берүү жөнүндө жобону бекитет;

- "Кадастр" мамлекеттик мекемесинин филиалдары жөнүндө жобону жана алардын иштешинин ички тартибин бекитет;

- "Кадастр" мамлекеттик мекемесинин ишин жетектөө боюнча башка функцияларды жана ыйгарым укуктарды Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана ушул Жобого ылайык ишке ашырат.

7. "Кадастр" мамлекеттик мекемесинин эсепке алуу, пландоо, отчёт берүү иши

22. "Кадастр" мамлекеттик мекемеси Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте өзүнүн ишинин бухгалтердик эсебин жүргүзөт жана статистикалык отчётторун берет.

23. "Кадастр" мамлекеттик мекемесинин ишин Агенттик контролдойт.

24. "Кадастр" мамлекеттик мекемеси Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларда "Кадастр" мамлекеттик мекемесинин карамагында турган каражаттардын эсебинен ички аудитти өткөрөт.

8. "Кадастр" мамлекеттик мекемесинин мүлкү жана финансы каражаттары

25. Мүлктү сатуу жана сатып алуу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ишке ашырылат.

26. "Кадастр" мамлекеттик мекемесинин мүлкүн негизги фонддор жана жүгүрткөн каражаттары, ошондой эле башка баалуулуктар түзөт, алардын наркы "Кадастр" мамлекеттик мекемесинин өз алдынча балансында чагылдырылат.

27. "Кадастр" мамлекеттик мекемесинин финансы каражаттарын түзгөн булактар болуп төмөнкүлөр эсептелет:

- мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдөн түшкөн кирешелер;

- гранттар;

- жеке жана юридикалык жактардын ыктыярдуу төгүмдөрү;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбеген башка булактар.

28. Чарбалык-эсептик ишин жүргүзгөн "Кадастр" мамлекеттик мекемесин кармоого чыгымдар "Кадастр" мамлекеттик мекемесинин эсептеринде топтолгон каражаттардын эсебинен жүзөгө ашырылат.

9. "Кадастр" мамлекеттик мекемесин кайра уюштуруу жана жоюу

25. "Кадастр" мамлекеттик мекемесин кайра уюштуруу жана жоюу Кыргыз Республикасынын жарандык мыйзамдарында белгиленген тартипте ишке ашырылат.

26. "Кадастр" мамлекеттик мекемесинин иши токтотулган учурда, анын документтери "Кыргыз Республикасынын улуттук архив фонду жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык сакталат жана колдонулат.