Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

 

 

6-тиркеме

 

 

(Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2019-жылдын 30-июлундагы
№ 382
токтомуна)

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жер ресурстары боюнча мамлекеттик агенттиктин алдындагы Мамлекеттик картографиялык-геодезиялык кызмат жөнүндө
ЖОБО

(КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 21-ноябрындагы № 618 токтомунун редакциясына ылайык)

1. Жалпы маалыматтар

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жер ресурстары боюнча мамлекеттик агенттиктин алдындагы Мамлекеттик картографиялык-геодезиялык кызмат (мындан ары - Мамкартография) мамлекеттик картографиялык, топографиялык-геодезиялык иштерди жана алардын өндүрүшүн жетектеген, ошондой эле Кыргыз Республикасында геодезиялык көзөмөлдөө жүргүзгөн, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жер ресурстары боюнча мамлекеттик агенттиктин ведомстволук бөлүмү болуп саналат.

2. Мамкартография өзүнүн ишин Кыргыз Республикасынын Конституциясынын жана мыйзамдарынын талаптарына, Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыктарына жана буйруктарына, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдоруна жана буйруктарына, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жер ресурстары боюнча мамлекеттик агенттиктин (мындан ары - Агенттик) актыларына жана ушул Жобого ылайык жүзөгө ашырат.

3. Мамкартографиянын толук аталышы:

- мамлекеттик тилде: "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жер ресурстары боюнча мамлекеттик агенттикке караштуу Мамлекеттик картографиялык-геодезиялык кызмат";

- расмий тилде: "Государственная картографо-геодезическая служба при Государственном агентстве по земельным ресурсам при Правительстве Кыргызской Республики".

Мамкартографиянын кыскартылган аталышы:

- мамлекеттик тилде: "Мамкартография";

- расмий тилде: "Госкартография".

4. Мамкартография мекеменин уюштуруу-укуктук формасында түзүлгөн юридикалык жак болуп саналат, оперативдүү башкаруу укугунда мамлекеттик мүлккө ээ, банк мекемелеринде алыш-бериш жана башка эсептери бар, өз алдынча балансы, өзүнүн аталышы мамлекеттик жана расмий тилдерде жазылган Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик гербинин сүрөтү түшүрүлгөн мөөрү, штампы, бланктары жана башка атрибутикасы болот.

5. Мамкартографиянын юридикалык дареги: 720739, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Киев көчөсү, 107.

2. Мамкартографиянын максаты

6. Мамкартографиянын максаты мамлекеттик багыттагы геодезиялык жана картографиялык жумуштарды, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бийлик органдарынын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, жарандардын жана юридикалык жактардын заказдары боюнча атайын (тармактык) багыттагы геодезиялык жана картографиялык жумуштарды аткарууну камсыздоо, координаттардын, бийиктиктердин системаларын, графиметриялык өлчөмдөрдү, ошондой эле мамлекеттик топографиялык карталардын жана пландардын масштабдуу катарын белгилөө болуп саналат.

3. Мамкартографиянын милдеттери

7. Мамкартографиянын милдеттери:

- мамлекеттик жана атайын багыттагы геодезиялык жана картографиялык жумуштарды аткарууну камсыздоо;

- топографиялык-геодезиялык жана картографиялык жумуштарды өнүктүрүү боюнча бирдиктүү техникалык саясатты жүргүзүү, илимдин жана техниканын акыркы жетишкендиктерин, картографиялык жана топографиялык-геодезиялык жумуштарды аткарууда алдыңкы тажрыйбаны киргизүү.

4. Мамкартографиянын функциялары

8. Мамкартографиянын функциялары:

- Кыргыз Республикасында топографиялык-геодезиялык жана картографиялык жумуштарды өнүктүрүүнүн негизги багыттарын иштеп чыгуу;

- Кыргыз Республикасынын аймагында фундаменталдык жана атайын геодезиялык тармактарда пайдалануу үчүн координаттардын жана бийиктиктердин илимий негизделген системаларын белгилөө, жер кыртышынын кыймылына байкоо салуу;

- картографиялык, топографиялык-геодезиялык жана аэрофототасма материалдарын пайдалануу тартибин белгилөө жана аларды эсепке алууну, көбөйтүүнү жана сактоону контролдоо;

- координаттар системасында геодезиялык, астрономиялык жана графиметриялык жумуштар жана Кыргыз Республикасынын бүткүл аймагында зарыл болгон масштабдагы топографиялык тасмага тартууну камсыздоо;

- ар түрдүү багыттагы карталарды түзүү жана чыгаруу;

- геодезиялык жана картографиялык иштерге мамлекеттик геодезиялык көзөмөлдөө жүргүзүү;

- топографиялык-геодезиялык, картографиялык аэро- жана космофототасма материалдарын борбордоштурулган эсепке алуу, сактоо жана берүү;

- Жердин формасын, өлчөмүн жана гравитациялык талаасын изилдөө жаатындагы илимий изилдөөлөрдү жүргүзүүгө, Жердин жасалма спутниктерине, Айга жана башка асман телолоруна чет мамлекеттердин картографиялык-геодезиялык кызматтары менен бирдикте геодезиялык жана картографиялык максаттарда байкоо салууга катышуу;

- Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча иштерге катышуу;

- Мамлекеттик жер кадастрын, айлана-чөйрөгө мониторинг жүргүзүү, Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстарын комплекстүү изилдөө жана инвентаризациялоо үчүн зарыл болгон масштабдагы топографиялык тасмаларды жаңылоону камсыздоо;

- Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек араларынын, облустарынын, шаарларынын жана райондорунун, ошондой эле башка административдик-аймактык жана географиялык элементтеринин басып чыгарылган карталарындагы географиялык чиймелерди туура колдонууну белгиленген тартипте камсыздоо;

- монополияга каршы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен макулдашуу боюнча Мамкартография тарабынан аткарылган картографиялык жана топографиялык-геодезиялык жумуштарды аткарууга техникалык долбоорлордун жана сметалардын бааларын жана сметалык ченемдерин иштеп чыгуу;

- Кыргыз Республикасынын аймагында геодезиялык пункттарды эсепке алуу жана аларды белгиленген тартипте сактоону камсыздоо;

- геодезиялык аталыштардын каталогун жүргүзүү, аларды басып чыгарылган карталарга туура жазууну белгиленген тартипте камсыз кылуу;

- геодезия жана картография жаатында квалификациялуу кадрларды даярдоого көмөктөшүү;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык башка функцияларды аткаруу.

(КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 21-ноябрындагы № 618 токтомунун редакциясына ылайык)

5. Мамкартографиянын укуктары

9. Мамкартография төмөнкүлөргө укуктуу:

- өзүнүн компетенциясына таандык болгон маселелер боюнча Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын долбоорлорун иштеп чыгууга катышууга;

- Мамкартографиянын кызматкерлерин, Кыргыз Республикасында топографиялык-геодезиялык жана картографиялык жумуштарды өнүктүрүүгө жардам берген адамдарды сыйлоого, ошондой эле аларды белгиленген тартипте мамлекеттик сыйлыктарга көрсөтүүгө;

- белгиленген тартипте акы төлөмө кызматтарын көрсөтүүгө;

- Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө мыйзамдарына ылайык товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууга;

- картография, геодезия, гравиметрия, топография жана фотограмметрия маселелери боюнча чет өлкөлөрдүн мамлекеттик органдары жана эл аралык уюмдар менен кызматташууда Агенттиктин атынан чыгууга;

- геодезия жана картография жаатында ишти өнүктүрүү максатында белгиленген тартипте эл аралык кызматташууга.

6. Мамкартографиянын ишин уюштуруу

10. Мамкартография, анын ведомстволук ишканалары, мамлекеттик геодезиялык көзөмөлдөө инспекциялары жана башка уюмдары менен мекемелери Мамкартографиянын бирдиктүү системасын түзөт.

11. Мамкартография мамлекеттик картографиялык жана топографиялык-геодезиялык жумуштардын абалына, андан ары өнүктүрүүгө, илимий-техникалык прогресске жана техникалык деңгээлине, ушул жумуштардын сапатына жана Кыргыз Республикасынын коргонуу уюмдары менен элдик чарбаны картографиялык продукция жана топографиялык-геодезиялык маалыматтар менен камсыздоо үчүн жоопкерчилик тартат.

12. Мамкартографияны Агенттиктин сунуштамасы боюнча Кыргыз Республикасынын Премьер-министри тарабынан кызматка дайындалуучу жана кызматтан бошотулуучу директор башкарат.

Мамкартографиянын директорунун сунуштамасы боюнча Агенттиктин директору тарабынан дайындалуучу директордун орун басары болот.

13. Мамкартографиянын директору:

- жеке башчылыктын негизинде Мамкартографиянын ишине жалпы жетекчилик жүргүзөт жана Мамкартографияга жүктөлгөн милдеттерди аткаруу үчүн жеке жоопкерчилик тартат;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Мамкартографиянын кызматкерлерин дайындайт жана бошотот;

- мамлекеттик органдарда жана башка уюмдарда Мамкартографиянын атынан чыгат, белгиленген тартипте Мамкартографиянын каражаттарын жана мүлкүн тескейт;

- Агенттиктин директорунун бекитүүсүнө Мамкартографиянын түзүмүн жана штаттык санын киргизет;

- кызматтык нускамаларды, иштөө режимин, Мамкартографиянын кызматкерлерине эмгек акы төлөө жана сыйлоо жөнүндө жобону бекитет;

- кызматкерлерге карата сыйлоо жана тартиптик жоопкерчилик чараларын көрөт;

- Мамкартографиянын милдеттерине жана функцияларына ылайык башка маселелерди чечет.

Директордун чечимдери буйрук жана/же тескеме түрүндө кабыл алынат.

14. Мамкартографиянын директору жок учурда анын милдеттерин тиешелүү буйруктун негизинде директордун орун басары аткарат.

15. Мамкартографияда илимий-техникалык жана технологиялык маселелерди кароо үчүн илимий-техникалык кеңеш (багыттар боюнча секциялар менен) түзүлөт.

Илимий-техникалык кеңештин курамы жана ал жөнүндө жобо Агенттиктин директору тарабынан бекитилет.

7. Мамкартографиянын эсеби жана отчеттуулугу

16. Мамкартография Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте эсеп жүргүзөт жана отчет берет.

8. Мамкартографияны кайра уюштуруу, жоюу

17. Мамкартография Кыргыз Республикасынын жарандык мыйзамдарында белгиленген тартипте кайра уюштурулат жана жоюлат.

18. Мамкартографиянын документтери "Геодезия жана картография жөнүндө" жана "Кыргыз Республикасынын Улуттук архив фонду жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык сакталат жана пайдаланылат.