Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

 

 

7-тиркеме

 

 

(Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2019-жылдын 30-июлундагы
№ 382
токтомуна)

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жер ресурстары боюнча мамлекеттик агенттиктин алдындагы "Кыргызмамжердолбоорлоо" жерге жайгаштыруу мамлекеттик долбоорлоо институту" мамлекеттик ишканасынын
УСТАВЫ

1. Жалпы жоболор

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жер ресурстары боюнча мамлекеттик агенттиктин алдындагы "Кыргызмамжердолбоорлоо" жерге жайгаштыруу мамлекеттик долбоорлоо институту" (мындан ары - Институт) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жер ресурстары боюнча мамлекеттик агенттиктин (мындан ары - Агенттик) ведомствого караштуу мамлекеттик бөлүмү болот, ал өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясына, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларына, эл аралык укуктун жалпы таанылган принциптерине жана нормаларына, Кыргыз Республикасы катышкан жана мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерге, ошондой эле ушул Уставга таянат.

2. Институттун Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик гербинин сүрөтү түшүрүлгөн, өзүнүн аталышы мамлекеттик жана расмий тилдерде жазылган мөөрү, мөөрлөрү, штампы, бланктары жана башка атрибутикасы болот.

3. Институттун толук расмий аталышы:

- мамлекеттик тилде: ''Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жер ресурстары боюнча мамлекеттик агенттиктин алдындагы "Кыргызмамжердолбоорлоо" жерге жайгаштыруу мамлекеттик долбоорлоо институту" мамлекеттик ишканасы;

- расмий тилде: "Государственное предприятие "Государственный проектный институт по землеустройству "Кыргызгипрозем" при Государственном агентстве по земельным ресурсам при Правительстве Кыргызской Республики".

4. Институттун кыскартылган аталышы:

- мамлекеттик тилде: "Кыргызмамжердолбоорлоо" МДИ";

- расмий тилде: "ГПИ "Кыргызгипрозем".

5. Институт ишкананын уюштуруу-укуктук формасында иштеген юридикалык жак болот, өзүнчө мүлкү, Кыргыз Республикасынын банктарында жана Казыналык системасында алыш-бериш жана башка эсептери болот.

6. Институттун жайгашкан жери: Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Орозбеков көчөсү, 44.

7. Бул Устав менен жөнгө салынбаган маселелер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жөнгө салынат.

2. Институттун милдеттери

8. Институттун милдеттери болуп Кыргыз Республикасынын аймагында жерге жайгаштыруучу долбоорлоо-изилдөө жана жер кадастры жумуштарынын комплексин чарбалык субъекттердин менчигинин түрүнө карабастан, ошондой эле жеке жана юридикалык жактар менен келишим аркылуу аткаруу эсептелет.

3. Институттун функциялары

9. Институттун функциялары төмөнкүлөр болуп саналат:

- жерге жайгаштыруу, топографиялык жана кадастрдык жумуштарды аткаруу;

- шаар куруучулук, экологиялык жана экономикалык өзгөчөлүктөрдү эске алуу менен жер ресурстарын пайдалануунун жана коргоонун республикалык, региондук программаларын жана болжолдорун иштеп чыгууга катышуу;

- чек аралардагы туташ эместиктерди, кирип кеткен бөтөн тилкелерди жоюу менен менчик ээлеринин жана пайдалануучулардын (анын ичинде ижарачылардын) жер участокторунун чек араларынын жаңы долбоорлорун түзүү жана мурдагыларын тартипке келтирүү, сервитуттарды белгилөө, жер участокторунун чектерин натуралай (жеринде) аныктоо, жерге жайгаштыруу иштеринин долбоорлорун даярдоо;

- менчик ээлеринин жана жер пайдалануучулардын жерлерин пайдалануу, коруу боюнча долбоорлорду алардын жаратылыштык ландшафтын жакшыртуу менен иштеп чыгуу;

- топуракты суу, шамал эрозияларынан, селден, жер көчкүдөн, суу каптоодон, сазга айлануудан, кургап кетүүдөн, тыгыздалуудан, шор басуудан, өндүрүштүк калдыктар менен, химиялык жана радиоактивдүү заттар менен булгануудан коргоо жана бузулган жерлерди рекультивациялоо боюнча иштердин долбоорлорун иштеп чыгуу;

- күрдүүлүгү төмөн айыл чарба жерлерин айыл чарба өндүрүшүн жүргүзүүгө берүү үчүн долбоордук-сметалык документтерди иштеп чыгуу жана долбоордук-сметалык документтер боюнча аткарылуучу жумуштардын сапатына автордук көзөмөл жүргүзүү;

- колдо болгон пландык-картографиялык материалдарды, жерге жайгаштыруу, мелиорациялык курулуш долбоорлорун, кыртышты, кыртыштык-мелиорациялык, геоботаникалык изилдөөлөрдүн, туздуулукту изилдөөнүн материалдарын, жер кадастрынын маалыматтарын, жерди инвентаризациялоонун материалдарын изилдөөнүн негизинде жерди башка категорияга (түргө) которуу керек болгон айыл чарба жерлеринин бар экендигин жана алардын кыртыштык-мелиорациялык абалын аныктоо жана которуунун (трансформациянын) негиздүүлүгү жөнүндө корутунду берүү;

- топурактын бонитетинин баллы, чабындынын, жайыттын кургак желүүчү массасынын түшүмдүүлүгү боюнча жер участогунун сапаттык абалын изилдөөнүн жыйынтыктарынын негизинде жер участогунун күрдүүлүгү аз экендиги жөнүндө корутунду даярдоо;

- жер участогунун күрдүүлүгүнүн төмөндүгү жөнүндө, айыл чарба жерлерин өздөштүрүү боюнча долбоорлонгон жумуштардын аткарылышы жөнүндө корутунду даярдоо;

- өзгөчө корголуучу жаратылыштык аймактардан башка, жаратылышы өзгөчө корголуучу жана башка укуктук режимдеги аймактарды чектөөнү жана чектерин аныктоону негиздөө;

- жерлердин, шаардын, айылдык калктуу конуштардын жана шаарчалардын чектерин белгилөөгө катышуу;

- жерге жайгаштыруу, картографиялык, топурактык, агрохимиялык, геоботаникалык жана башка изилдөө иштерин жүргүзүү, топуракка жана өсүмдүк үлгүлөрүнө анализ жасоо;

- администрациялык аймактардын же анын бир бөлүгүнүн чегинде баардык категориядагы жерлерге инвентаризация жүргүзүү;

- айыл чарба өндүрүшүнүн жоготууларынын ордун толтуруунун өлчөмдөрүн аныктоо, салык салуу, жер рыногун уюштуруу жана өнүктүрүү үчүн жерди баалоо жумуштарын жүргүзүү;

- мамлекеттик жер фондуна мониторинг жүргүзүү;

- жер ресурстарын пайдалануунун абалы боюнча кадастрдык, тематикалык карталарды жана атластарды түзүү;

- мамлекеттик, администрациялык-аймактык чектерди делимитациялоо жана демаркациялоо жумуштарына катышуу;

- жерге жайгаштыруу жана жер кадастрын жүргүзүү үчүн өндүрүштүк иштерде геомаалыматтык системаларды пайдалануу;

- картографиялык материалдарды системага салуу жана сактоо.

10. Институт аткарган жумуштарынын сапаты үчүн жоопкерчиликте болот.

4. Институттун укуктары жана милдеттери

11. Институт өзүнүн милдеттерин ишке ашыруу үчүн төмөнкүдөй укуктарга ээ:

- башка юридикалык жана жеке жактар менен белгиленген тартипте эсептешүүлөрдү, анын ичинде акчалай эмес эсептешүүлөрдү жүргүзүүгө;

- сот органдарында доочу жана жоопкер болууга;

- уюштуруу-укуктук формасына карабастан юридикалык жактар менен, ошондой эле жеке адамдар менен Институттун функцияларына жана милдеттерине ылайык келишимдерди түзүүгө;

- өзүнүн атынан мүлктүк жана жекече мүлктүк эмес укуктарга ээ болууга жана милдеттерди алууга;

- Агенттикке Институттун ведомствого караштуу уюмдарын, филиалдарын, экспедицияларын, бөлүмдөрүн, секторлорун, топторун жана өкүлчүлүктөрүн ачуу жөнүндө сунуштарды киргизүүгө;

- өзүнүн компетенциясынын чегинде Агенттиктин кароосуна мыйзамдарды өркүндөтүү боюнча сунуштарды киргизүүгө;

- Институттун өзгөчө айырмаланган кызматчыларына сыйлыктарды берүү, колдоо көрсөтүү жөнүндө белгиленген тартипте сунуш киргизүүгө;

- кеңеш берүү, окутуу үчүн жана башка максаттарда Институттун кызматчыларын келишимдин негизинде ишке тартууга;

- Институттун кызматчыларын командировкага, анын ичинде чет өлкөлөргө, ошондой эле эл аралык конференцияларга, семинарларга, көргөзмөлөргө катышуу үчүн жиберүүгө;

- мыйзамда белгиленген тартипте жерге жайгаштыруу тармагында сырткы экономикалык иш жана эл аралык кызматташтык жүргүзүүгө, келишимдерди, контракттарды жана макулдашууларды түзүүгө;

- Институттун жумуштарын аткаруу үчүн жарандарды келишимдин негизинде ишке тартууга;

- Агенттиктин макулдугу менен белгиленген тартипте банктардын кредиттерин жана гранттарды пайдаланууга;

- Институтка тапшырылган милдеттерди аткаруу үчүн инвестицияларды жана алдыңкы технологияларды тартуу жөнүндө сунуштарды киргизүүгө;

- мыйзамда белгиленген тартипте басма жана башка иштерди жүргүзүүгө;

- белгиленген тартипте акы төлөнүүчү кызматтарды көрсөтүүгө.

Институт Агенттик менен макулдашуу боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана ушул Уставга каршы келбеген башка укуктарды жана милдеттерди алышы мүмкүн.

12. Институт төмөнкүлөргө милдеттүү:

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана түзүлгөн келишимдерге ылайык өзүнүн милдеттерин аткарууга;

- тийиштүү органдарга Институттун отчетторун өз убагында берүүгө, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында аныкталган тартипте жана өлчөмдөрдө салыктарды жана башка төлөмдөрдү төлөөгө.

5. Институттун өндүрүштүк-чарбалык жана финансылык иши

13. Институттун негизги өндүрүштүк-чарбалык иши республикалык бюджеттин эсебинен жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбеген башка булактардан каржыланат.

14. Институт аткаруучу долбоорлоо-изилдөө, жерге жайгаштыруу жана изилдөө жумуштарынын план-тематикасы Агенттик тарабынан бекитилет.

15. Институт өзүнүн ишин жана жерге жайгаштыруу жумуштарын өнүктүрүүнүн келечегин заказдарга жана аларга болгон суроо-талаптарга жараша пландаштырат.

16. Институттун ишин пландоонун башкы негизи болуп Агенттиктин тапшырмалары жана жеке, юридикалык жактар менен келишим боюнча аткарылуучу жумуштар эсептелет.

17. Институт өз ишин белгиленген тартипте бекитилүүчү бааларга ылайык аткарат.

18. Бюджетке төлөөлөр жана эмгек акыны төлөө эсептик документтердин келип түшүүсүнүн календардык кезектүүлүгү менен (төлөө мөөнөтүнүн келишине жараша) жүргүзүлөт. Жеке жана юридикалык жактардын милдеттенмелери боюнча эсептер банк мекемелери аркылуу накталай эмес тартипте жүргүзүлөт.

6. Институттун эмгек жамааты

19. Институттун эмгек жамаатын Институттун кызматкерлери түзүшөт, алар өздөрүнүн өндүрүштүк ишин эмгек келишиминин (контракттын) негизинде жүргүзүшөт.

20. Эмгек жамаатынын ыйгарым укуктарын ишке ашыруунун негизги формасы жалпы чогулуш болот.

21. Институттун эмгек жамаатынын жалпы чогулушу Институттун ишинин негизги маселелерин карайт жана өз ыйгарым укуктарынын чегинде чечимдерди кабыл алат.

22. Өндүрүштүк, социалдык жана эмгектик мамилелер, ошондой эле эмгекти коргоо менен байланышкан маселелер эмгек келишиминде жөнгө салынат.

23. Эмгек жамаатынын ар бир мүчөсү өзүнө тапшырылган эмгектик милдеттерин ак ниет аткарууга, эмгек тартибин сактоого, Институттун буйруктарын өз убагында аткарууга, чыгарыла турган долбоорлордун жана иликтөөчү, изилдөөчү жумуштардын материалдарынын сапатын жакшыртууга, эмгектик коргоо, коопсуздук техникасы жана өндүрүштүк санитария боюнча талаптарды аткарууга, Институттун мүлкүнө аяр мамиле кылууга милдеттүү.

7. Институттун ишин уюштуруу

24. Институттун ишин жалпы башкарууну Агенттик ишке ашырат.

25. Институттун ишин Агенттиктин директорунун сунушу менен Кыргыз Республикасынын Премьер-министри кызматка дайындоочу жана кызматтан бошотуучу директор (мындан ары - директор) башкарат.

26. Директордун эки орун басары болот, аларды Институттун директорунун сунушу менен Агенттиктин директору кызматка дайындайт жана кызматтан бошотот.

27. Институттун директору:

- өзүнүн ишинде түздөн-түз Агенттиктин директоруна баш иет;

- Институттун ишин жетектейт жана Институтка жүктөлгөн милдеттерди жана функцияларды аткаруу, иштин натыйжалары үчүн жеке жоопкерчилик тартат;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жана Агенттиктин чечимдеринин аткарылышын камсыздайт;

- Институттун атынан ишеним катсыз иш жүргүзүп, анын кызыкчылыгын Кыргыз Республикасынын бардык мамлекеттик органдарында жана уюмдарында, сот органдарында коргойт, келишимдерди түзөт, ишеним каттарды берет, банктарда алыш-бериш жана башка эсептерди ачат, банктык жана финансылык документтерге кол коёт;

- өзүнүн компетенциясынын чегинде Институттун бардык кызматчылары үчүн милдеттүү приказдарды, буйруктарды чыгарат, көрсөтмөлөрдү берет жана алардын аткарылышын текшерүүнү уюштурат;

- Институттун директорунун орун басарларынын жана кызматкерлеринин ыйгарым укуктарын аныктайт;

- Институтка баш ийген бөлүктөрдү өндүрүштүк-техникалык жана чарбалык жактан жетектейт, алардын ишин, эсебин жана отчетторун контролдоону уюштурат, пландарды жана отчетторду бекитет;

- Агенттик менен макулдашып, Институттун киреше жана чыгаша сметасын бекитет;

- Агенттик менен макулдашып, Институттун ишинин жылдык жана учурдагы пландарын бекитет;

- Институтка кызматкерлерди тандайт;

- кызмат орундарынын нускамасын, иштөө режимин жана Институттун кызматкерлерин сыйлоо жөнүндө жобону бекитет;

- белгиленген тартипте Институттун кызматкерлерине карата сыйлоо жана тартиптик жоопкерчилик чараларын колдонот;

- Институттун милдеттерин жана функцияларын аткаруу үчүн ушул Уставга ылайык Агенттиктин компетенциясына киргенден тышкары башка аракеттерди жасайт.

28. Институттун түзүмүн жана штаттык расписаниесин Агенттиктин директору бекитет.

29. Өтө маанилүү долбоорлорду, нускама-методикалык документтерди кароо үчүн Институтта техникалык кеңеш түзүлөт. Институттун жана кызыкдар министрликтердин жана ведомстволордун (макулдашуу боюнча) кыйла квалификациялуу адистеринен түзүлгөн техникалык кеңештин курамы жана ал жөнүндө жобо Институттун директору тарабынан бекитилет.

8. Институттун мүлкү жана финансы

30. Институттун мүлкүн негизги фондулар жана жүгүртүү каражаттары, ошондой эле наркы Институттун өзүнчө балансында көрсөтүлүүчү башка материалдык баалуулуктар түзөт.

31. Институттун негизги фондуларын, жүгүртүү каражаттарын жана пайдалануудагы мүлкүн алып коюу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүргүзүлөт.

32. Институттун мүлкүн жана финансы каражаттарын топтоо булагы болуп төмөндөгүлөр эсептелет:

- менчик ээси чарба жүргүзүү укугунда өткөрүп берген мүлк, алар Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексине ылайык мүлктүн менчик ээсинин макулдугу менен тескелет жана пайдаланылат;

- чарбалык иш жүргүзүүнүн натыйжасында алынган кирешелер;

- юридикалык жана жеке жактар менен түзүлгөн келишимдин негизинде аткарылуучу жумуштардан жана кызмат көрсөтүүлөрдөн алынуучу кирешелер;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында тыюу салынбаган башка булактар.

33. Институттун чарбалык иштен түшкөн кирешелери, ошондой эле өз каражаттарынын эсебинен сатып алынган мүлкү Институтка таандык болот жана анын балансына киргизилет.

34. Институт чарбалык иш жүргүзүүдөн алган пайда салыктарды, бюджетке чегерүүлөрдү жана төлөмдөрдү, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган кредиттер жана башка зайымдык каражаттар боюнча төлөмдөрдү белгиленген тартипте төлөгөндөн кийин Институттун карамагында калат жана Агенттик менен макулдашуу боюнча Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Борбордук казыналык системасы аркылуу белгиленген тартипте төмөнкүлөргө пайдаланылат:

- Институттун чарбалык-финансылык ишин өнүктүрүүгө жана кеңейтүүгө;

- Институттун кызматкерлерин материалдык кызыктырууга, окутууга жана квалификациясын жогорулатууга;

- илимий-изилдөө жумуштарын жүргүзүүгө, рыноктун конъюктурасын, кардарлардын керектөөлөрүн изилдөөгө, маркетингге;

- Институттун кызмат көрсөтүүсүн жарнама кылууга;

- жаңы техниканы жана технологияны өздөштүрүүгө, киргизүүгө.

9. Пландаштыруу, эсеп, отчёт

35. Институт өзүнүн ишин Агенттик бекиткен иш пландардын негизинде жүргүзөт жана Агенттикке отчёт берет.

36. Институт өзүнүн ишинин натыйжаларына оперативдүү чарбалык, бухгалтердик эсеп жана статистикалык отчёт жүргүзөт, ошондой эле белгиленген тартипте өзүнүн финансылык-чарбалык ишинин натыйжалары жөнүндө зарыл маалыматтарды мамлекеттик органдарга берет.

10. Институтту кайра уюштуруу жана жоюу

37. Институтту кайра уюштуруу жана жоюу Кыргыз Республикасынын жарандык мыйзамдарында белгиленген тартипте ишке ашырылат.

38. Институттун иши токтотулган учурда анын документтери "Кыргыз Республикасынын Улуттук архив фонду жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык сакталат жана пайдаланылат.