Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\4af32dbd-f46e-49d3-81e1-a54071056021\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2004-жылдын 2-августу № 103

Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду жөнүндө

(КР 2005-жылдын 13-февралындагы № 30, 2005-жылдын 30-июнундагы № 84,

2006-жылдын 30-октябрындагы № 177, 2009-жылдын 23-январындагы № 19,

2009-жылдын 26-январындагы № 26, 2009-жылдын 15-июлундагы № 219,

2010-жылдын 25-февралындагы № 35, 2011-жылдын 21-июнундагы № 50,

2011-жылдын 6-октябрындагы № 166, 2012-жылдын 29-октябрындагы №175,

2015-жылдын 22-майындагы № 115, 2015-жылдын 3-августундагы № 212, 2016-жылдын 17-ноябрындагы № 178, 2020-жылдын 13-майындагы № 54

Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

 

Караңыз:

Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду жөнүндө Жобо (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 20-февралындагы № 137 токтому менен бекитилген)

Ушул Мыйзам Кыргыз Республикасынын Социалдык фондун уюштуруунун жана ишинин укуктук жана экономикалык негиздерин белгилейт, анын укуктук статусун, укуктарын жана милдеттерин, ошондой эле анын юридикалык жана жеке жактар, мамлекеттик башкаруу органдары менен мамилелерин жөнгө салуунун негиздерин аныктайт.

1-статья. Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду

Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду (мындан ары - Социалдык фонд) Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик социалдык камсыздандыруу жана пенсия менен камсыз кылуу чөйрөсүндө мамлекеттик саясатты жүргүзгөн жана башкарууну жүзөгө ашырган, мамлекеттик социалдык камсыздандыруу жана пенсия менен камсыз кылуу тутумунун өзалдынча башкаруу принцибинде иштеген аткаруучу органы болуп саналат.

Социалдык фонд өз ишин Кыргыз Республикасынын Конституциясына, ушул Мыйзамга, Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына, Мамлекеттик социалдык камсыздандырууну башкаруу боюнча байкоо жүргүзүү кеңешинин чечимдерине ылайык жүзөгө ашырат.

Социалдык фонд юридикалык жак болуп саналат, анын өзүнүн аталышы жана Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик гербинин сүрөтү түшүрүлгөн мөөрү болот. Социалдык фонддун Кыргыз Республикасынын аймагында региондук органдары жана ведомстволук мекемелери  болот.

(КР 2011-жылдын 6-октябрындагы №166, 2016-жылдын 17-ноябрындагы № 178 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

2-статья. Социалдык фонддун милдеттери жана иш-милдеттери

Социалдык фонддун милдеттери болуп төмөндөгүлөр саналат:

- мамлекеттик социалдык камсыздандыруу жана пенсия менен камсыз кылуу жаатындагы макулдашылган саясатты иштеп чыгуу жана ишке ашыруу;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык камсыздандырылган адамдардын мамлекеттик социалдык камсыздандырууга болгон укугун камсыз кылуу;

- Социалдык фонддун компетенциясынын чегинде мамлекеттик социалдык камсыздандыруу тутумунун финансылык туруктуулугун камсыз кылуу.

Социалдык фонд төмөндөгү иш-милдеттерди аткарат:

- Кыргыз Республикасынын аймагында өзүнүн ишин жүзөгө ашырган юридикалык жана жеке жактарды эсепке алууну, камсыздандыруу төгүндөрүн төлөөчүлөрдүн бардык категориялары боюнча маалыматтар банкын жүргүзүүнү;

- камсыздандыруу төгүмдөрүн топтоону жана өз учурунда Пенсиялык фондго, Мамлекеттик топтоочу пенсиялык фондго, Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна, Эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фондуна өткөрүп берүүгө;

- пенсияларды, жөлөкпулдарды дайындоону, компенсацияларды кошуп эсептөөнү жана аларды төлөөнү уюштурууну;

- "Милдеттүү мамлекеттик социалдык камсыздандыруу максатында Кыргыз Республикасынын жарандарын жекече (индивидуалдык) эсепке алуу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык камсыздандырылган адамдардын жекече (индивидуалдык) эсебин жүргүзүүнү;

- Пенсиялык фонддун, Мамлекеттик топтоочу пенсиялык фонддун, Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун жана Эмгекчилердин ден соолугун чындоо фондунун чыгымдарын каржылоону;

- кызматкерлердин жана башка жарандардын ден соолугуна зыян келтирүүгө күнөөлүү болушкан иш берүүчүлөрдөн жана жарандардан эмгектик мертинүүсүнүн, кесиптик дартка чалдыгуусунун натыйжасында келип чыккан майыптыгы боюнча мамлекеттик пенсиялардын же баккан адамынан айрылгандыгы боюнча пенсиялардын суммаларын өндүрүүнү;

- мамлекеттик социалдык камсыздандыруунун каражаттарынын Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарына ылайык туура чыгымдалышын контролдоону;

- мамлекеттик социалдык камсыздандыруу жана пенсия менен камсыз кылуу жаатында мамлекеттик тарифтик саясаттын негизги багыттарын калыптандыруу, топтоо бөлүгүн өзүнө камтыган мамлекеттик социалдык камсыздандыруунун жана пенсия менен камсыз кылуунун тартибин аныктоочу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын өркүндөтүү боюнча сунуштарды иштеп чыгуу жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө киргизүү;

- Мамлекеттик топтоочу пенсиялык фондду түзүү жана башкаруу;

- пенсиялык топтоолордун каражаттарын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген максаттарда гана пайдалануу; - Социалдык фонддун компетенциясына кирген маселелер боюнча Кыргыз Республикасынын Президентине, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө сунуштарды даярдоону; - Социалдык фонддун компетенциясына кирген маселелер боюнча калктын жана юридикалык жактардын арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнү;

- пенсиялык топтоолорду инвестициялоо жана жарандарды пенсия менен камсыз кылуу маселелери боюнча топтоочу пенсиялык системанын катышуучулары менен эриш-аркак иштөөнү; - Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык дагы башка иш-милдеттерди.

(КР 2005-жылдын 13-февралындагы № 30, 2005-жылдын 30-июнундагы № 84, 2009-жылдын 15-июлундагы № 219, 2011-жылдын 6-октябрындагы № 166, 2012-жылдын 29-октябрындагы №175, 2015-жылдын 3-августундагы № 212, 2016-жылдын 17-ноябрындагы № 178 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

3-статья. Социалдык фонддун укуктары жана милдеттери

Коюлган милдеттерге жетишүү үчүн Социалдык фонд төмөндөгүдөй укуктарга ээ:

- уюмдаштыруу-укуктук түрүнө жана менчигинин түрүнө карабастан, Кыргыз Республикасынын аймагында ишин жүзөгө ашырып жаткан юридикалык жана жеке жактардын (анын ичинде чет өлкөлүк) ишин белгиленген тартипте иликтеп чыгууга, камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөө, мамлекеттик социалдык камсыздандыруу каражаттарын чыгымдоо маселелери боюнча зарыл болгон документтерди жана маалыматтарды алууга;

- мамлекеттик социалдык жана пенсиялык камсыздандырууну жүзөгө ашыруу үчүн зарыл болгон камсыздандыруучулар жана камсыздандырылган адамдар жөнүндөгү маалыматты, анын ичинде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына белгиленген тартипте салык декларациясы тууралуу жана башка маалыматтарды салык кызматынын органдарынан алууга;

- юридикалык жактын кызмат адамдарынан, жеке жактардан (пенсияларды, жөлөкпулдарды, компенсацияларды, Кыргыз Республикасынын жарандарынын бирдиктүү салык декларациясын берүүсүнө даярдык көрүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамында каралган учурларды кошпогондо, төлөөгө кетүүчү каражаттарды чыгымдоо боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузууларды четтетүүнү талап кылууга;

- (бешинчи абзац (КР 2015-жылдын 3-августундагы № 212 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

- мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүн чогултууга Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленген тартипте жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын тартуу;

- (жетинчи абзац КР 2020-жылдын 13-майындагы № 54 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

- (сегизинчи абзац КР 2020-жылдын 13-майындагы № 54 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

- Социалдык фонддун талаптарын аткарбаган адамдарга даярдалган материалдарды укук коргоо органдарына берүүгө;

- (онунчу абзац (КР 2015-жылдын 3-августундагы № 212 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

- банктарда эсептерин ачууга;

- убактылуу бош каражаттардын банктардагы кыска мөөнөттүү депозиттерге жайгаштырууга, жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен белгиленген башка баалуу кагаздары менен операцияларды жүзөгө ашырууга;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында уруксат берилген пенсиялык топтоолордун каражаттарын активдерге жайгаштырууга;

- Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан чыгарылган баалуу кагаздарды сатып алууга жана сатууга;

- Социалдык фонддун финансылык туруктуулугун камсыз кылуу үчүн резервдик фонд ошондой эле Социалдык фондду өнүктүрүү фондун түзүүгө;

- заемдук каражаттарды тартууга;

- Социалдык фонддун таламдарын коргоо үчүн зарыл болгон доолорду коюуга же башка укуктук аракеттерди жасоого;

- (он сегизинчи абзац (КР 2015-жылдын 3-августундагы № 212 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

- Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынан Социалдык фонддун ишин жүзөгө ашыруу үчүн зарыл болгон маалыматтарды алууга;

- белгиленген тартипте эларалык кызматташууга, пенсиялар жана жөлөкпулдар маселелери боюнча Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган эл аралык келишимдерди иштеп чыгууга жана ишке ашырууга катышууга;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленген тартипте конкурстун жыйынтыгы боюнча тандалып алынган пенсиялык системанын топтоо бөлүгүнө адистештирилген депозитарий жана компаниялардын башкаруучулары менен келишим түзүүгө;

- адистештирилген депозитарий менен башкаруучу компаниялардын пенсия топтоо каражаттарын түзүү жана инвестирлөө боюнча ишмердигинин финансылык жыйынтыктары жөнүндө алардын отчетторун кароого.

Социалдык фонд:

- (экинчи абзац КР 2020-жылдын 13-майындагы № 54 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

- мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн эсебин жүргүзүүнү жүзөгө ашырууга;

- мамлекеттик социалдык жана пенсиялык камсыздандыруу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте жана шарттарда камсыздандырылган адамдардын камсыздандыруу менен камсыз болушун алууга болгон укуктарын камсыз кылууга;

- мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандырылган адамдарга пенсиялар, пенсиялык топтоо каражаттары менен жөлөкпулдарды эсептөөнүн жана жалаң гана акчалай түрүндө туура жана өз убагында жүргүзүлүшүн камсыз кылууга;

- мамлекеттик социалдык камсыздандыруу жана пенсиялык системанын топтоо бөлүгү үчүн боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтер долбоорун иштеп чыгууга;

- Социалдык фонддун бюджетинин долбоорун иштеп чыгууга жана Социалдык фонддун компетенциясынын чегинде аталган бюджеттин аткарылышын камсыз кылууга;

- Социалдык фонддун финансылык абалы жөнүндө камсыздандыруучуларды, камсыздандырылган адамдарды, мамлекеттик жана мамлекеттик социалдык камсыздандыруу системасынын компетенциясынын чегинде коомдук уюмдарды белгиленген тартипте маалымдоого жана Социалдык фонддун финансылык туруктуулугун камсыз кылуу боюнча чараларды көрүүгө;

- камсыздандырылуучулар, камсыздандырылган адамдар жана компаниялардын башкаруучулары тарабынан берилген маалыматтардын камсыздандырылган адамдардын жеке камсыздандыруу эсептерине өз убагында киргизилишин камсыз кылууга, ошондой эле алардын ишенимдүү сакталышына;

- ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан түзүлүүчү маалыматтарды эске алуу менен жылына бир жолу камсыздандырылган адамдарды жеке камсыздандыруу эсептеринен пенсиялык топтоолору жөнүндө маалымат менен камсыз кылууга;

- маалыматты (жекече маалыматтарды) санкциясыз алуу мүмкүнчүлүгүнөн коргоо маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын аткарылышын камсыз кылууга;

- мамлекеттик социалдык жана пенсиялык камсыздандыруу маселелери боюнча ченемдик укуктук актылар тууралуу камсыздандыруучуларга жана камсыздандырылган адамдарга маалымдоого жана консультация берүүгө;

- (он үчүнчү абзац (КР 2015-жылдын 3-августундагы № 212 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

- (он төртүнчү абзац КР 2020-жылдын 13-майындагы № 54 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

- (он бешинчи абзац КР 2015-жылдын 3-августундагы № 212 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

- отчетту бекиткенге жогорку органдарга өз убагында берип турууга милдеттүү;

- пенсиялык топтоо каражаттарын ишенимдүү башкаруу келишимдерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү белгилеген тартипте жана мөөнөттөрдө пенсиялык топтоо каражаттарын башкаруучу компанияларга өткөрүп берүүгө;

- пенсиялык топтоо каражаттарын инвестициялоого байланышкан чыгымдарды төлөөгө;

- пенсиялык топтоо каражаттарын, аларды жайгаштырууну, алынган инвестициялык кирешелерди өзгөчөлөнгөн каттоо жүргүзүүгө;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте жана мөөнөттөрдө камсыздандырылган адамдардын пенсиялык топтоо эсептерине пенсиялык топтоо каражаттарын инвестициялоонун жыйынтыктарын чагылдырууга;

- камсыздандырылган адамдын пенсиялык активдерин анын арызы боюнча пенсиялык топтоо фонддоруна жиберүүгө;

- пенсиянын топтоо бөлүгүн жана пенсиялык топтоо каражаттарын төлөп берүүнү жүргүзүүгө;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте даттанууларды кароого.

Социалдык фонд өзүнүн компетенциясына таандык болгон иш-милдеттердин аткарылышына жооп берет.

Өзүнүн компетенциясына таандык болгон, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына карама-каршы келбеген маселелер боюнча ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгууга катышат.

(5-бөлүгү КР 2016-жылдын 17-ноябрындагы № 178 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

Социалдык фонддун бюджетинин каражаттарын бөлүштүрүүчү Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду болуп саналат.

(КР 2005-жылдын 13-февралындагы № 30, 2005-жылдын 30-июнундагы № 84, 2006-жылдын 30-октябрындагы № 177, 2009-жылдын 15-июлундагы № 219, 25 февраля 2010 года № 35, 21 июня 2011 года № 50, 2012-жылдын 29-октябрындагы №175, 22 мая 2015 года № 115, 2015-жылдын 3-августундагы № 212, 2016-жылдын 17-ноябрындагы № 178, 2020-жылдын 13-майындагы № 54 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

4-статья. Социалдык фонддун каражаттары

Социалдык фонддун каражаттары төмөндөгүлөрдүн эсебинен түзүлөт:

- Мамлекеттик топтолуучу пенсиялык фондго түшкөн камсыздандыруу төгүмдөрүнөн жана пенсиялык топтоо каражаттарын инвестициялоо боюнча операциялардан алынган инвестициялык кирешеден башка Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык иш берүүчүлөрдүн, иштеген жарандардын жана башка адамдардын камсыздандыруу төгүмдөрүнүн;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган республикалык бюджеттен бөлүнүп берилген суммалардын;

- камсыздандыруу төгүмдөрүн өз убагында жана толук чегербегендиги үчүн туумдардан, айыптардан жана пайыздардан;

- регресстик талаптарды коюунун натыйжасында иш берүүчүлөрдөн жана жарандардын өндүрүлүүчү каражаттардын;

- иш берүүчүлөр тарабынан чегерилүүчү эмгектин өзгөчө шарттары үчүн пенсияларды төлөө каражаттарынын;

- жоюлуучу ишканалардын кызматкерлерине пенсияларды жана жөлөкпулдарды төлөө үчүн капиталдаштырылган суммалардын;

- Социалдык фондго таандык болгон ишканалардын акциялар боюнча дивиденддеринин;

- Кыргыз Республикасынын юридикалык жана жеке жактары менен чет өлкөлүк жарандардын ыктыярдуу төгүмдөрүнүн;

- Социалдык фонддун бош каражаттарын жайгаштыруудан алынган кирешелердин;

- (11-абзац КР 2016-жылдын 17-ноябрындагы № 178 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

- Социалдык фондго ыкчам башкаруу укугунда таандык мүлктү ижарага берүүдөн алынган кирешелер, толук көлөмдө;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына карама-каршы келбеген башка келип түшүүлөрдүн.

Социалдык фонддун каражаттары төмөндөгүлөрдүн эсебинен түзүлөт.

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык пенсияларды төлөөгө;

- аза күтүүлөр (сөөк коюуга) төлөөгө;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык эмгектик мертинүү же кесиптик дартка чалдыгуу боюнча компенсация төлөөгө;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык милдеттүү медициналык камсыздандырууну каржылоого;

- Социалдык фонддун күндөлүк ишин каржылоого жана материалдык-техникалык жактан камсыз кылууга;

- Социалдык фонддун финансылык туруктуулугун камсыз кылуу үчүн резервдик фондду түзүүгө жөнөтүлөт. Резервдик фондду түзүүнүн жана пайдалануунун тартиби Мамлекеттик социалдык камсыздандырууну башкаруу боюнча байкоо жүргүзүү кеңеши тарабынан аныкталат;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Социалдык фонддун өнүктүрүү фондун түзүүгө Өнүктүрүү фондун пайдалануунун тартиби Мамлекеттик социалдык камсыздандырууну башкаруу боюнча байкоо жүргүзүү кеңеши тарабынан аныкталат;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык камсыздандырылган адамдарга жана алардын багуусунда турган үй-бүлө мүчөлөрүнүн ден соолугун чыңдоо жана эс алдыруу боюнча чыгымдарды каржылоого.

(КР 2005-жылдын 13-февралындагы № 30, 2005-жылдын 30-июнундагы № 84, 2009-жылдын 15-июлундагы № 219, 2011-жылдын 6-октябрындагы № 166, 2015-жылдын 3-августундагы № 212, 2016-жылдын 17-ноябрындагы № 178 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

5-статья. Социалдык фонддун бюджети жана отчеттуулугу

Социалдык фонддун бюджети мамлекеттик социалдык камсыздандыруу тутумунун акча каражаттарын түзүүнүн жана пайдалануунун негизги финансылык планы болуп саналат.

Социалдык фонддун бюджеттик тутумун Пенсиялык фонддун, Мамлекеттик топтоочу пенсиялык фонддун, Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, Эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фондунун бюджеттери түзөт.

Социалдык фонддун бюджетинин өзалдынчалыгынын негизи Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген Социалдык фонддун кирешелеринин өздүк булактарынын болушу болуп саналат.

1-январдан тартып 31-декабрды да кошкон мезгилдеги аралык бюджеттик жыл деп саналат. Эсептөө мезгили финансылык жылды жана ал аяктагандан кийин бир айдан ашпаган мезгилди түзгөн финансылык жылды камтыйт, анын аралыгында пенсиялык милдеттенмелерди кошпогондо, отчеттук жылдын ичинде бюджеттин аткарылышынын алкагында кабыл алынган милдеттенмелер боюнча операциялар аякталат.

Бюджет боюнча операциялардын аякталышынын айкын мөөнөтү жыл сайын Социалдык фонддун башкармалыгы тарабынан аныкталат.

Социалдык фонддун бюджетинин долбоору жыл сайын Социалдык фонд тарабынан, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун жана Кыргыз Республикасы тарабынан аныкталуучу Эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фондунун каражаттарын бөлүштүрүү боюнча ыйгарым укуктуу органдын катышуусу менен иштелип чыгат жана Мамлекеттик социалдык камсыздандырууну башкаруу боюнча башка жүргүзүү кеңеши менен макулдашылат жана белгиленген тартипте Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн кароосуна жиберилет.

Социалдык фонддун кезектеги финансылык жылга бюджети Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан каралат жана бекитилет.

Социалдык фонддун бюджети жөнүндөгү Мыйзам чыгымдарды жүзөгө ашырууга жана бюджеттик милдеттенмелерди кабыл алууга Социалдык фондго ыйгарым укук берет.

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларды кошпогондо, Социалдык фонддун бекитилген бюджеттин аткаруу процессине башка органдардын кийлигишүүсүнө жол берилбейт.

Социалдык фонддун бюджетинин аткарылышы жөнүндөгү отчет Мамлекеттик социалдык камсыздандырууну башкаруу боюнча байкоо жүргүзүү кеңеши, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан каралат жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан бекитилет.

(КР 2005-жылдын 13-февралындагы № 30, 2005-жылдын 30-июнундагы № 84, 2009-жылдын 15-июлундагы № 219, 2011-жылдын 6-октябрындагы № 166, Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

6-статья. Социалдык фонддун иши жөнүндөгү маалымдама

Социалдык фонд өз ишин айкындуулук принцибине негизденип жүзөгө ашырат.

Социалдык фонд, жашыруун жана мыйзам тарабынан корголо турган дагы башка маалымдаманы кошпогондо, өз иши жөнүндөгү маалымдаманы Социалдык фонд камсыздандырылган адамдардын өздүк камсыздандыруу эсептеринде камтылган маалыматтарды сактаганда, өткөрүп бергенде жана пайдаланганда жашырындуулукту камсыз кылат Камсыздандырылган адамдардын таламдарын коргоо максатында Социалдык фонд, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген учурларды кошпогондо, аталган маалыматтарды үчүнчү жактарга берүүгө укуксуз.

Өз ишинин ачыктыгын камсыз кылуу максатында Социалдык фонд квартал сайын жалпыга маалымдоо каражаттарында финансылык отчетторун жарыялайт.

7-статья. Социалдык фонддун аудити

Социалдык фонддун аудитинин ишин Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасы жүзөгө ашырат.

Мамлекеттик социалдык камсыздандырууну башкаруу боюнча байкоо жүргүзүү кеңеши Социалдык фонддун көз карандысыз финансы аудитин жүзөгө ашырууга укуктуу.

Аудит өткөрүү жөнүндөгү чечим аудит өткөрүлүүгө тийиш болгон жыл аяктаганга чейин Мамлекеттик социалдык камсыздандырууну башкаруу боюнча байкоо жүргүзүү кеңеши тарабынан кабыл алынат.

Аудитордук уюм тендер өткөрүү жолу менен аныкталат жана Мамлекеттик социалдык камсыздандырууну башкаруу боюнча байкоо жүргүзүү кеңеши тарабынан бекитилет. Аудит боюнча кызмат көрсөтүү акысын төлөп берүү Социалдык фондун каражаттарынын эсебинен жүзөгө ашырылат.

Социалдык фонддун ички аудити "Ички аудит жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык жүргүзүлөт.

(КР 2009-жылдын 26-январындагы № 26  Мыйзамынын редакциясына ылайык)

8-статья. Социалдык фонддун ишин координациялоо

Социалдык фонддун ишин мамлекеттик социалдык камсыздандыруунун өзалдынча башкаруу тутумунун органы болуп саналган жана тутумдун бардык катышуучуларынын (мамлекет, иш берүүчүлөр, кесиптик бирликтер, пенсия жана саламаттык сактоо жагынан жарандардын таламдарын билдирүүчү коомдук бирикмелер жана уюмдар) бирдей өкүлчүлүгүнүн принциби боюнча түзүлүүчү Мамлекеттик Социалдык камсыздандырууну башкаруу боюнча байкоо жүргүзүү кеңеши координациялайт.

Мамлекеттик социалдык камсыздандырууну башкаруу боюнча байкоо жүргүзүүчү кеңеш социалдык камсыздандыруунун макулдашылган саясатын иштеп чыгууну, ошондой эле социалдык камсыздандыруунун тутумунун катышуучу катары Социалдык фонддун финансы жана укук жагындагы аудитине контролду жүзөгө ашырат; ченемдик укуктук базаны даярдоо боюнча ишти координациялайт, төгүмдөрдүн тарифи жана мамлекеттик социалдык камсыздандыруунун бюджети боюнча сунуштарды даярдайт.

(КР 2005-жылдын 13-февралындагы № 30 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

9-статья. Социалдык фонддун ишин уюштуруу

Социалдык фонд Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген ыйгарым укуктардын чектеринде өз ишин өзалдынча уюштурат жана жүзөгө ашырат.

Социалдык фонддун ишине жетекчиликти Социалдык фонддун башкармалыгы жүзөгө ашырат.

Социалдык фонддун башкармалыгынын компетенциясына төмөндөгүлөр кирет:

- Социалдык фонддун келечектеги жана күндөлүк милдеттерин аныктоо;

- Социалдык фонддун бюджетинин долбоорлорун жана анын аткарылышы жөнүндө отчетторду жактыруу;

- мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча төгүмдөрдүн тарифтеринин долбоорлорун жактыруу;

- пенсиялык жана социалдык камсыздандыруу саясатына ылайык иштелип чыккан ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун жактыруу;

- Социалдык фонддун түзүмүн бекитүү;

- Социалдык фонддун штатынын ырааттамасын, кызматкерлеринин эмгек акысынын формаларын, тутумдарын жана өлчөмдөрүн бекитүү;

- Социалдык фонддун эсептеринин планын бекитүү;

- түзүмдү, финансы отчетторун даярдоонун жана жарыялоонун тартибин аныктоо;

- Социалдык фонддун компетенциясына таандык кылынган локалдык ченемдик актыларды бекитүү;

- Социалдык фонддун жана анын башкармалыгынын регламентин, ошондой эле Социалдык фонддун ички жол-жоболорун бекитүү;

- Социалдык фонддун региондук органдарын жана дагы башка өзалдынча түзүмдүк бөлүкчөлөрүн түзүү жана жоюу;

- эларалык кызматташтыкка катышуу жөнүндө чечимдерди кабыл алуу;

- Социалдык фонддун ишин камсыз кылуу үчүн негизги каражаттарды сатып алуу жана сатуу жөнүндө чечимдерди кабыл алуу. Мында негизги каражаттарды сатып алуу жана сатуу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте жүзөгө ашырылат.

Социалдык фонддун башкармалыгы Социалдык фонддун ишине тиешеси бар кандай башка маселе болбосун кароого укуктуу.

Социалдык фонддун башкармалыгынын чечимдери токтомдор түрүндө кабыл алынат жана Социалдык фонддун бардык органдары жана кызматкерлери тарабынан аткаруу үчүн милдеттүү болуп саналат.

Бир жыныстагы адамдардын жетимиш пайыздан ашык эмес өкүлчүлүгүн эске алуу менен Социалдык фонддун башкармасынын курамы жети адамдан турат. Башкарманын курамына Социалдык фонддун төрагасы жана анын орун басарлары кызмат орду боюнча кирет. Башкарманын калган мүчөлөрү Социалдык фонддун жооптуу кызматкерлеринин ичинен Социалдык фонддун төрагасынын сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Премьер-министри тарабынан кызматка дайындалат жана кызматтан бошотулат.

Социалдык фонддун башкармалыгы өзүнүн жыйналыштарын зарылдыгына жараша өткөрөт, бирок ал айына бир жолудан кем болбоого тийиш.

Башкарманын жыйналышынын кворуму башкармалыктын беш мүчөсүнөн турат. Эгерде башкармалыктын чечими үчүн анын мүчөлөрүнүн кеминде төртөө добуш берсе, бул чечим кабыл алынат.

Социалдык фонддун төрагасы Социалдык фонддун башкармалыгынын ишине жетекчилик кылат жана анын жыйналышын алып барат, ал эми ал жокто - аны алмаштырган адам.

Социалдык фонддун төрагасы Кыргыз Республикасынын Премьер-министри тарабынан кызматка дайындалат жана бошотулат. Орун басарлары Социалдык фонддун төрагасынын сунуштамасы боюнча Кыргыз Республикасынын Премьер-министри тарабынан кызматка дайындалат жана бошотулат.

(Бөлүк КР 2011-жылдын 21-июнундагы № 50 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

Социалдык фонддун төрагасы:

- Социалдык фондго жүктөлгөн милдеттерди аткаруу үчүн жекече жоопкерчилик тартат;

- Социалдык фонддун башкармалыгын жетектейт жана анын ишин уюштурат;

- Социалдык фонддун атынан аракеттенет;

- мамлекеттик органдар, банктар, кредиттик, Кыргыз Республикасындагы жана чет өлкөдөгү эларалык жана башка мекемелер жана уюмдар менен болгон мамилелерде Социалдык фонддун таламдарын билдирет;

- ушул Мыйзамга ылайык башкармалыктын компетенциясына таандык кылынган маселелерден башка Социалдык фонддун ишинин бардык маселелери боюнча чечим кабыл алат;

- башкармалыктын жыйналыштарынын чечимдерине, протоколдоруна, ошондой эле Социалдык фонд тарабынан түзүлгөн макулдашууларга жана келишимдерге кол коет;

- өзүнүн орун басарларын милдеттерин жана жоопкерчилигин аныктайт;

- борбордук аппараттын кызматкерлерин, региондук органдардын (мамлекеттик администрация жана өзалдынча башкаруу башчыларынын макулдугусуз) жана өзалдынча түзүмдүк бөлүмчөлөрдүн жетекчилерин кызматка дайындайт жана бошотот, аталган адамдарга карата тартиптик жазаларды берет жана аларды сыйлап кызыктырат;

- Социалдык фонддун бардык кызматкерлери тарабынан милдеттүү түрдө аткарыла турган буйруктарды, тескемелерди чыгарат жана көрсөтмөлөрдү берет.

Социалдык фонддун кызматкерлерин ишке алуунун шарттары, кызматтык милдеттери жана укуктары, сыйлап кызыктыруу жана тартип жазасын берүү тутуму Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Социалдык фонддун башкармалыгы тарабынан аныкталат.

(КР 2009-жылдын 23-январындагы № 19, 21 июня 2011 года № 50, 2012-жылдын 29-октябрындагы №175, 2016-жылдын 17-ноябрындагы № 178 Мыйзамдарынын редакциясына ылайык)

10-статья. Социалдык фонддун региондук органдары

Социалдык фонддун региондук органдары юридикалык жактар болуп саналат. Социалдык фонддун региондук органдарынын ишинин укуктук жана уюштуруу негиздери Социалдык фонддун башкармалыгы тарабынан бекитилүүчү Социалдык фонддун органдары жөнүндө Жобо менен аныкталат.

Социалдык фонддун региондук органдары Социалдык фонддун башкармалыгынын чечими боюнча түзүлөт, кайра уюштурулат жана ишин токтотот. Ведомствого караштуу региондук органдардын ишине контроль жүргүзүү Социалдык фонд тарабынан белгиленген тартипте жүзөгө ашырылат.

Башкармалыктын чечимдери, Социалдык фонддун төрагасынын буйруктары менен тескемелери Социалдык фонддун региондук органдары тарабынан милдеттүү түрдө аткарылат.

11-статья. Социалдык фонддун мүлкү жана акчалай каражаттары

Социалдык фонддун мүлкү жана акчалай каражаттары мамлекеттин менчигинде турат. Социалдык фонддун акчалай каражаттары мамлекеттик бюджеттин курамына кирбейт, алынып коюлбайт жана салык, салыктык эмес төлөмдөр жана комиссиялык жыйымдар салынбайт. Социалдык фонд өзүнө таандык болгон акчалай каражаттарга, имараттарга, курулуштарга, дагы башка материалдык баалуулуктарга жана мүлктөргө ээлик кылат, пайдаланат жана тескейт.

(КР 2016-жылдын 17-ноябрындагы № 178 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

12-статья. Ушул Мыйзамдын күчүнө кириши

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

"Эркин Тоо" газетасынын 2004-жылдын 10-августунда № 63 жарыяланды

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү өзүнүн ченемдик укуктук актыларын ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

 

Кыргыз Республикасынын

          Президенти

 

А.Акаев