Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

КР 2017-жылдын 24-январындагы № 10 Мыйзамына ылайык
2019-жылдын 1-январынан тартып
КҮЧҮН ЖОГОТОТ

 
 
  Бишкек шаары, Окмот Уйу
  2004-жылдын 8-августу № 111
  
                    КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ
  
                Кыргыз Республикасынын Жазык процесстик
              кодексине озгортуулорду жана толуктоолорду
                           киргизуу жонундо
  
  
  2004-жылдын 8-июнунда             Кыргыз Республикасынын Жогорку
                                    Кенешинин Мыйзам чыгаруу жыйыны
                                    тарабынан кабыл алынган
  
  1-статья.
  
  Кыргыз    Республикасынын   Жазык-процесстик    кодексине    (Кыргыз
Республикасынын  Жогорку  Кенешинин Жарчысы,  1999-ж.,  N  10,442-ст.)
томонкудой озгортуулор жана толуктоолор киргизилсин:
  1. 1-статьянын биринчи болугу "Кыргыз Республикасынын Конституциясы"
деген  создордон  кийин ", Кыргыз Республикасынын  Жогорку  Соту  жана
жергиликтуу  соттору  жонундо" Кыргыз Республикасынын  Мыйзамы"  деген
создор менен толукталсын.
  2. 5-статья томонкудой мазмундагы бешинчи абзац менен толукталсын:
  "кассациялык  инстанциядагы  сот - уч  судьянын  курамында  иштеген,
мурда  апелляциялык тартипте даттанылбаган, соттук чечимдин  мыйзамдуу
кучуно  киришине  даттануулар  жана сунуштар  боюнча  иштерди  караган
областтык соттор, Бишкек шаардык соту, Кыргыз Республикасынын Аскердик
соту;";
  бешинчи-кыркынчы абзацтар тиешелуулугуно жараша алтынчы-кырк биринчи
абзацтар болуп эсептелсин.
  3. 12-статья томонкудой мазмундагы бешинчи болук менен толукталсын:
  "(5)  озунун  кылмыш жасагандыгын моюнга алышынын негизинде  эч  ким
соттолууга тийиш эмес.".
  4. 26-статьянын экинчи болугу томонкудой редакцияда баяндалсын:
  "Жеке   айыптоо   иштерине:   110-статьяда,   112-статьянын   экинчи
болугундо, 126-статьянын биринчи болугундо, 127, 128-статьяларда, 134-
статьяда,    135-статьяда,   136-статьянын   биринчи    жана    экинчи
болукторундо,  137-статьянын биринчи болугундо, 139-статьянын  биринчи
болугундо,  140,  141,  146,  150,  151,  178,  194-статьяларда,  324-
статьянын биринчи болугундо каралган кылмыштар жонундогу иштер кирет.
  Ал  жабырлануучунун  даттануусу  боюнча  козголот  жана  тараптардын
жарашуусу  менен  токтотулат. Жарашуу окум мыйзамдуу  кучуно  киргенге
чейин болушу мумкун.".
  5. 27-статьяда:
  экинчи болук алып салынсын;
  учунчу болук экинчи болук болуп эсептелсин.
  6.28-статьянын биринчи болугу:
  7-пункт  ",  олгон адамды реабилитациялоо же башка  жактарга  карата
ишти  тергоо учун иш жургузуу боюнча зарыл болгон учурлардан тышкары;"
деген создор менен толукталсын;
  болук томонкудой мазмундагы 12, 13, 14-пункттар менен толукталсын:
  "12)  жабырлануучу  жеке  жана  жеке-ачык  айыптоону  колдоодон  баш
тартканда;
  13)  прокурор жаран (адам) жабырлануучу болуп саналбаган  иш  боюнча
жеке - ачык айыптоону колдоодон баш тартканда;
  14)   жабырлануучу  жана  прокурор  ачык  айыптоону  колдоодон   баш
тартканда.".
  7. 31 жана 32-статьялар томонкудой редакцияда баяндалсын:
  "31-статья. Соттун курамы
  
  (1)  Жазык  иштерин  кароону  сот  тарабынан  коллегиялуу  же  судья
тарабынан жекече жузого ашырылат.
  (2)  Озгочо  жазалоо  чарасы катары олум жазасы  колдонулушу  мумкун
болгон   кылмыш   жасагандыгы  менен  адамды  айыптоо   боюнча,   жашы
жетелектерди  айыптоо  боюнча  жазык зыян  кароо  судьянын  торагалыгы
астында   жана   эки  соттук  заседателдин  катышуусу  менен   биринчи
инстанциядагы сот тарабынан жузого ашырылат.
  Башка  жазык  иштери биринчи инстанциядагы соттун судьясы  тарабынан
жекече жузого ашырылат.
  (3)   Жазык   иштерин  апелляциялык  тартипте  кароо   уч   судьянын
курамындагы соттук коллегия тарабынан жузого ашырылат.
  (4)  Жазык  иштерин  кассациялык тартипте кароо областтык  жана  ага
тенештирилген   соттун  уч  судьянын  курамындагы  соттук   коллегиясы
тарабынан жузого ашырылат.
  (5)  Жазык  иштерин козомол тартибинде кароо Кыргыз  Республикасынын
Жогорку  Сотунун  жазык  иштери  жана администрациялык  укук  бузуулар
жонундо  иштер  боюнча соттук коллегия тарабынан  уч  судьядан  турган
курамда,  Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотунун Президиуму  тарабынан
кеминде жети судьядан турган курамда жузого ашырылат.
  (6)  Жазык иши уч судьядан турган курамдагы сот тарабынан каралганда
ошол  соттун  торагасынын  же  анын  орунбасарынын  тапшыруусу  боюнча
алардын  бири торагалык кылат. Кыргыз Республикасынын Жогорку  сотунун
Президиумунун  заседаниесинде Кыргыз Республикасынын  Жогорку  Сотунун
Торагасы, болбосо анын тапшыруусу боюнча Президиумдун мучолорунун бири
торагалык кылат.
  
  32-статья. Соттун ыйгарым укуктары
  
  (1) Сот гана томонкулорго ыйгарым укуктуу:
  1)  адамды кылмыш жасагандыгы боюнча куноолуу деп табууга  жана  ага
жаза дайындоого;
  2) соттолуучуну актоого;
  3) адамга медициналык муноздогу мажбурлоочу чараларды колдонууга;
  4) адамга тарбиялык таасир беруучу мажбурлоочу чараларды колдонууга;
  5) жекече аныктама чыгарууга.
  (2)  Сот  ошону  менен  катар  эле соттук  заседаниеге  даярдануунун
журушундо томонкудой чечимдерди кабыл алууга ыйгарым укуктуу:
  1)  соттолуучуга  карата богот коюу чарасын тандоо, озгортуу,  бузуу
жонундо;
  2)  процесстин катышуучуларына карата процесстик мажбурлоо чараларын
колдонуу жонундо;
  3) иш боюнча ондурушту токтото туруу жонундо;
  4) иш боюнча ондурушту кыскартуу жонундо;
  5)   тергоодогу  мучулуштукторду  жоюу  учун  ушул  Кодекстин   264-
статьясында каралган тартипте прокурорго ишти кайра кайтаруу жонундо.
  (3)   Сот   жарандардын   жана  юридикалык  жактардын   тергоочунун,
прокурордун  чечимине  карата даттанууларын  ушул  Кодекстин  131-132-
статьяларында каралган тартипте карайт.
  (4)  Соттун чечими иш боюнча жаны чечим кабыл алууга укуктуу  болгон
жогору  турган  сот  тарабынан гана жокко  чыгарылышы  же  озгортулушу
мумкун.
  (5)   Сот  жаныдан  ачылган  жагдайлар  боюнча  ишти  кайра  кароого
укуктуу.".
  8.  46-статьянын 7-пунктундагы "шектуунун, айыпкердин соттолуучунун"
деген  создор  "шек саналгандардын, айыпталгандардын же соттолуучунун"
деген создор менен алмаштырылсын.
  9. 47-статьянын учунчу болугундогу "46-статьясында" деген создор "46-
статьясынын 2-5-пункттарында" деген создор менен алмаштырылсын.
  10. 71-статья томонкудой редакцияда баяндалсын:
  71-статья. Ишти кароого судьялардын кайталап катышуусунун жол
                             берилгистиги
  
  (1)  Биринчи инстанцияда сотто ишти кароого катышкан судья ошол  эле
ишти  апелляциялык  жана кассациялык тартипте,  козомолдук  тартибинде
кароого, ошондой эле ал чыгарган ишти кыскартуу жонундо окум же токтом
(аныктама) бузулгандан кийин биринчи инстанциядагы сотто ошол эле ишти
жањыдан кароого катыша албайт.
  (2)  Апелляциялык  жана кассациялык тартипте ишти  кароого  катышкан
судья ошол эле ишти козомолдук тартибинде кароого катыша албайт.
  (3)  Анын  катышуусу менен чыгарылган соттун чечими жокко чыгарылган
учурда судья ишти апелляциялык жана кассациялык тартипте же козомолдук
тартибинде кароого кайталап катыша албайт.
  (4) Ишти апелляциялык, кассациялык же козомолдук тартибинде, болбосо
жаныдан ачылган кырдаалдар боюнча кароого катышкан судья ошол эле ишти
биринчи инстанциядагы сотто кароого катыша албайт.".
  11.  73-статьянын бешинчи болугундогу "тараптардын  кимдир  бирооно"
деген   создор   ",  прокурорго,  жактоочуга,"  деген   создор   менен
алмаштырылсын.
  12. 109-статья томонкудой мазмундагы онунчу болук менен толукталсын:
  "(10)   Күрөө  турундогу  богот  коюу  чарасын  камакка  алуу  менен
алмаштыруу  учурунда,  эгерде  бул шек  саналгандын  же  айыпталгандын
талаптагыдай  эмес  журуш-турушу  менен  байланышпаган  болсо,   куроо
беруучуго куроо кайра кайтарылат.".
  13.  114-статьядагы  "кылмыштын  оордугуна  же  аны  бир  нече  жолу
жасалгандыгына"  деген  создор "оор кылмыш  катары  квалификацияланган
жаза  чарасын колдонулуучу жосунду бир нече курдай жасагандыгы же  ото
оор  кылмыш  жасагандыгы менен айыпталгандыгына"  деген  создор  менен
алмаштырылсын.
  14. 132-статьяда:
  биринчи  болуктогу  "богот коюу чарасы катары камакка  алуу  же  аны
озгортуу тандалып алынганда" деген создор алып салынсын;
  учунчу   болуктун   5-пункту   алып   салынсын;   акыркы   абзацтагы
"шектуулордо    жана    айыпкерлерди   камакка   кармоочу    жерлердин
кызматкерлери," деген создор алып салынсын;
  тортунчу  болуктогу "Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту  тарабынан"
деген создор алып салынсын.
  15. Кодекс томонкудой мазмундагы 132-1-статья менен толукталсын:
  "132-1-статья. Богот коюу чарасы катары тергоочунун, прокурордун
  камакка алууну колдонушуна даттанууну кароонун соттук тартиби
  
  (1) Богот коюу чарасы катары тергоочунун, прокурордун камакка алууну
колдонушуна,  ошондой  эле камакка алуу мооноту" узартууга  даттанууну
камакта  жаткан  адам,  анын жактоочусу же мыйзамдуу  окулу  камактагы
адамдын камакта жаткан жери боюнча туздон-туз райондук (шаардык) сотко
берет.
  (2)  Адам камакта жаткан жердин администрациясы ал адамдын арест  же
камакта  кармоо моонотун узартууга сотко жолдонгон даттануусу  алынары
менен  дароо  эле, жок дегенде аны алган учурдан тартып  жыйырма  торт
сааттан  кечиктирбестен ал туурасында прокурорго  кабарлоо  менен  аны
тийиштуу сотко жонотот.
  (3)  Тергоочу жана прокурор жыйырма торт сааттын ичинде келип тушкон
даттанууну  богот  коюу чарасы катары камакка алуу же  камакта  кармоо
моонотун   узартуунун  мыйзамдуулугун  жана  негиздуулугун   ырастаган
материалдар менен бирге сотко жонотууго милдеттуу. Эгерде даттануу  ал
адам  камакта  жаткан жердин администрациясы аркылуу  берилген  болсо,
прокурор   аталган   материалдарды   адам   камакта   жаткан    жердин
администрациясынан  ал  алынган учурдан баштап  жыйырма  торт  сааттын
ичинде   ал  адам  даттанууну  бергендиги  жонундо  билдирууну   сотко
жонотууго милдеттуу.
  (4)  Эгерде  тергоочу  же прокурор керектуу деп таппаса,  даттанууну
беруу  ал  чечилгенге  чейин богот коюу чарасы катары  камакка  кармоо
жонундо  токтомдун  кучун  токтото  албайт  жана  ал  адамды  камактан
бошотууга алып келбейт.
  (5)  Судья  богот коюу чарасы катары камакка алуунун  мыйзамдуулугун
жана  негиздуулугун  ырастаган  материал  алынган  кундон  баштап   уч
суткадан  кечиктирбестен  арест же камакка  алуу  моонотун  узартуунун
мыйзамдуулугун жана негиздуулугун текшерет.
  (6)  Арест  же камакка алуу моонотун узартуунун мыйзамдуулугун  жана
негиздуулугун  соттук текшеруу прокурордун, жактоочунун,  эгерде  ишке
катышып  жаткан  болсо, ошондой эле камакта жаткан  адамдын  мыйзамдуу
окулунун  катышуусу менен жабык заседаниеде жургузулот. Судья  камакта
жаткан  адамды заседаниеге чакыра алат. Даттанууну кароо куну  жонундо
оз  убаганда кабар кылынган тараптардын жуйолуу себепсиз келбей калышы
соттук текшеруу учун тоскоолдук болуп саналбайт.
  (7)  Арест  же камакка алуу моонотун узартуунун мыйзамдуулугун  жана
негиздуулугун  соттук текшерууну камакта жаткан адам жокто  жургузууго
озгочо  учурларда  гана,  ал адам даттанууну ал  жокто  кароо  жонундо
отунуч кылганда, болбосо заседаниеге катышуудан оз демилгеси менен баш
тартканда гана жол берилет.
  (8)   Заседаниенин   башталышында  судья  кандай   даттануу   карала
тургандыгын  жарыя  кылат, заседаниеге келген  адамдарды  тааныштырат,
аларга  алардын  укуктарын жана милдеттерин тушундурот.  Андан  кийин,
эгерде   даттанууну  кароого  катышып  жатса,  арыз  ээси   даттанууну
негиздейт, андан кийин заседаниеге келген башка адамдар угулат.
  (9)  Соттук  текшеруунун натыйжасында судья томонкудой  токтомдордун
бирин чыгарат:
  1)  камакка  алуу  турундогу богот коюу чарасын  бузуу  жана  адамды
камактан бошотуу;
  2) даттанууну канааттандыруусуз калтыруу.
  (10) Эгерде заседаниеде богот коюу чарасы катары камакка алуунун  же
камакта  кармоо моноотун узартуунун мыйзамдуулугун жана  негиздуулугун
ырастаган материалдар сунуш кылынбаган болсо, судья мындай богот  коюу
чарасын  бузуу  жонундо  жана адамды камактан бошотуу  жонундо  токтом
чыгарат.
  (11) Судьянын токтому жуйолуу болууга тийиш.
  (12)  Судья  камакка алуу турундо богот коюу чарасын  бузуу  жонундо
токтом  чыгаруу менен бир эле учурда мыйзамда каралган башка ар кандай
богот коюу чарасын тандап алууга укуктуу.
  (13)  Судьянын  токтомунун  кочурмосу прокурорго  жана  арыз  ээсине
жиберилет, ал эми адамды камактан бошотуу жонундо чечим кабыл  алынган
учурда  дароо аткаруу учун адам камакта турган жерге жиберилет. Эгерде
камакта  жаткан  адам  заседаниеге катышса,  ал  жогоруда  корсотулгон
учурда   соттук  заседание  залынан  дароо  судья  тарабынан  камактан
бошотулат.
  (14)   Даттануу   канааттандырылбастан  калтырылган   учурда   судья
тарабынан  ошол  эле  адамдын ошол эле иши боюнча даттанууну  кайталап
кароосуна, эгерде богот коюу чарасы катары камакка алууну бузуудан  же
озгортуудон  кийин  тергоочу же прокурор тарабынан  кайрадан  тандалып
алынган болсо, ушул статьяда каралган тартипте жол берилет.
  (15)  Ушул  статьяга ылайык чыгарылган судьянын токтому  кассациялык
тартипте да жана козомолдук тартибинде да даттанылышы мумкун.".
  16. 148-статьянын биринчи болугундогу экинчи суйлом алынып салынсын.
  17. 163-статьяда:
  биринчи болуктогу "97-122" деген сандар "97-109, 111-статьялары, 112-
статьянын  биринчи  болугу,  113-122-статьялары"  деген  создор  менен
алмаштырылсын;   "123-128"  деген  сандар  "123-125-статьялары,   126-
статьянын  экинчи болугу" деген создор менен алмаштырылсын;  "192-196"
деген сандар "192, 193, 195, 196" деген сандар менен алмаштырылсын;
  Учунчу  болуктогу  "134-152-статьялар" деген  создор  "136-статьянын
учунчу  болугу, 137-статьянын экинчи болугу, 138-статья, 139-статьянын
экинчи жана учунчу болуктору, 142 145, 147-149, 152-статьялары"  деген
создор менен алмаштырылсын;
  бешинчи  болуктугу  "178-180" деген сандар "179, 180"  деген  сандар
менен алмаштырылсын;
  сегизинчи болуктогу "317-334" деген сандар "317-323-статьялары, 324-
статьянын  экинчи  жана  учунчу болуктору,  325-334-статьялары"  деген
создор менен алмаштырылсын.
  18.  239-статьянын биринчи болугу томонкудой мазмундагы суйлом менен
толукталсын: "Айыпталуучунун жана жабырлануучунун токтомдун кочурмосүн
алгандыгы жонундогу тилкаты ишке тиркелет.".
  19. 240-статья томонкудой редакцияда баяндалсын:
  "240-статья. Жазык иштеринин сотко караштуулугу
  
  (1)  Райондук  (шаардык)  сотторго ушул статьянын  экинчи  болугундо
каралган  иштерден  тышкары бардык кылмыштар  жонундогу  жазык  иштери
караштуу.
  (2)  Гарнизондордун аскер сотторуна аскер кызматчылары, ошондой  эле
аскерге   милдеттуулордун   жыйынына  чакырылгандар   жасаган   бардык
кылмыштар жонундогу жазык иштери караштуу.
  (3)  Бир  адамды  же  адамдардын тобун бир нече  кылмыш  жасады  деп
айыптоодо, эгерде иштеги кылмыштардын бири эле аскердик сотуна, ал эми
башкалары райондук (шаардык) сотторго караштуу болсо, бардык кылмыштар
жонундогу иш аскердик сот тарабынан каралат.
  (4)  Адамдардын  тобун бир же бир нече кылмыш жасады деп  айыптоодо,
эгерде   ал  адамдардын  биринин  эле  иши  аскердик  сотко,  ал   эми
калгандарыныкы   райондук  (шаардык)  сотко  караштуу   болсо,   аскер
кызматчысына  тиешелуу  ишти озунчо болуу  мумкун  болбогондо,  бардык
айыпталуучуга карата иш аскердик сот тарабынан каралат.".
  20. 242-статьяда:
  экинчи болук алып салынсын;
  Учунчу  болук  экинчи  болук  болуп эсептелсин  жана  ал  томонкудой
редакцияда баяндалсын:
  (2) Ушул Кодекстин 70, 71-статьяларында корсотулгон жагдайлар болгон
учурда  Кыргыз  Республикасынын  Жогорку  Сотунун  Торагасы  же   анын
орунбасары  озунун токтому менен ишти кароо учун бир соттон экинчисине
откоруп  берет.  Ушундай эле негиздер боюнча областтык соттун,  Бишкек
шаардык   сотунун   торагасы  ишти  бир  райондук   (шаардык)   соттон
экинчисине,  Кыргыз  Республикасынын Аскердик  сотунун  торагасы  ишти
гарнизондун  бир аскердик сотунан экинчисиие откоруп берууго  укуктуу,
бул туурасында токтом чыгарылат;";
  статья томонкудой мазмундагы учунчу болук менен толукталсын:
  "(3)  Жогору турган сот томон турган соттун чечимин бузуу менен ушул
Кодекстин  70,  71-статьяларында корсотулгон жагдайлар болгон  учурда,
ишти жаныдан кароого башка сотко жиберууго укуктуу.".
  21. 246-статьяда:
  статьянын  аталышындагы "же аны сотко караштуулугу  боюнча  жонотуу"
деген создор алып салынсын;
  тортунчу болуктогу "иш боюнча ондурушту токтото турат" деген  создор
алып салынсын;
  биринчи болук томонкудой мазмундагы 5-пункт менен толукталсын:
  "5) экспертизаны дайындоодо иш боюнча ондурушту токтото турат.";
  Учунчу болук алып салынсын;
  тортунчу болук учунчу болук болуп эсептелсин.
  22.  249-статъя  томонкудой мазмундагы экинчи жана  учунчу  болуктор
менен толукталсын:
  (2)  Ишти  кыскартуу  жонундо маселе судья  (сот)  тарабынан  соттук
заседаниеде прокурордун, жабырлануучунун, айыпталуучунун, жактоочунун,
мыйзамдуу  окулдун,  жарандык доочунун, жарандык жоопкердин  катышуусу
менен  чечилет.  Ишке  катышуучу адамдардын кимдир  бироосунун  келбей
калышы  сот заседаниесин откорууго тоскоолдук кылбайт. Ушул  Кодекстин
28-статьясынын  биринчи болугунун 10 жана 11-пункттарында  корсотулгон
негиздер боюнча ишти кыскартууга айыпталуучунун макулдугу боюнча  гана
жол  берилет. Айыпталуучунун куноосунун далилденгендиги жунундо маселе
соттук заседаниеде талкууланбайт, далилдер иликтенбейт.
  (3)   Торагалык   кылуучу  процесстин  келген  катышуучуларына   сот
заседаниесин  откоруунун  максаты  жонундо  маалымдайт.  Судья   (сот)
эаседаниенин  ар  бир  катышуучусунун созун угат жана  озунчо  болмого
чыгып  кетет.  Судья (сот) ушул Кодекстин 268-статьясынын  талаптарына
ылайык   токтом   (аныктама)   чыгарат.  Соттук   заседаниеде   соттук
заседаниенин катчысы протокол жургузот.".
  23. 251 жана 252-статьялар томонкудой редакцияда баяндалсын:
  "251-статья. Сот заседаниесине чакыруулар
  
  (1)   Сот   процессине   катышуучулар  болуп   саналган   адамдардын
куболордун,   эксперттин,  адистин,  котормочунун,  калыс   куболордун
келишин айыптоочу жана жактоочу тараптары камсыз кылат.
  (2)   Прокурор  соттолуучуну,  жабырлануучуну,  экспертти,   адисти,
котормочуну,  калыс  куболорду  жана  айыптоочу  тараптан   куболорду,
жарандык доочуну жана жоопкерди чакырат.
  (3)  Жактоочу  оз  тарабынан  куболорду чакырат.  Эгерде  иш  боюнча
жактоочу катышпаса, анда соттолуучу тараптан кубону сот чакырат.
  
  252-статья. Соттук териштируунун мооноту
  
  (1) Судья (сот) жазык ишин кароону соттук териштирууго ишти дайындоо
жонундо  токтом  чыгарылган кундон баштап 14  суткадан  кечиктирбестен
баштоого тийиш.
  (2)  Анча  оор  эмес же женил кылмыш жонундо жазык иши  судья  (сот)
тарабынан  мањызы боюнча бир айлык моонотту, ал эми оор же озгочо  оор
кылмыштар жонундо иш ал келип тушкон кундон тартып эки айлык  моонотту
чечилууго тийиш.
  (3)  Ушул  Кодекстин 250-статьясына ылайык иштин бардык материалдары
менен  таанышууга  тараптарга  берилген  убакыт,  ошондой  эле  соттук
териштируу  ушул Кодекстин 265-статьясынын негизинде токтотула  турган
убакыт соттук териштируунун моонотуно кирбейт.".
  24. 258-статьянын биринчи болугундогу "жабырлануучунун даттануусунун
негизинде  гана"  деген  создор  "жеке  айыптоо"  деген  создор  менен
алмаштырылсын.
  25.  260-статьянын  экинчи болугу "ушул Кодекстин"  деген  создордон
кийин  "44-статьясынын  бешинчи болугундо  жана"  деген  создор  менен
толукталсын.
  26. 263-статья томонкудой редакцияда баяндалсын:
  "263-статья. Эксперттин, адистин соттук териштирууго катышуусу
  
  Эксперт, адис соттук териштирууго ушул Кодекстин 62, 63, 64 жана 65-
статьяларында каралган тартипте катышат.".
  27. 264-статьянын учунчу болугу томонкудой редакцияда баяндалсын:
  "(3)  Соттук  заседаниеде айыптоо кыйла оор  же  коюлган  айыптоодон
олуттуу  айырмаланган  айыптоого  озгорткон  учурда,  кылмыштын  башка
катышуучуларын   жоопко   тартуу,   ошондой   эле   тергоонун    башка
мучулуштукторун  жоюу зарылчылыгы болгон учурда прокурор  ишти  тергоо
аракеттерин  жургузуу  учун  откоруп  беруу  жонундо  отунуч   кылууга
милдеттуу,  ал эми жабырлануучулар жана процесстин башка катышуучулары
ал  туурасында расмий отунуч билдирууго укуктуу. Судья расмий отунучту
карап  коруп,  озунун токтому менен ишти прокурорго кайра  кайтарууга,
болбосо  отунучту  четке  кагууга жана соттук  териштирууну  улантууга
укуктуу.   Сот   тергоонун  мучулуштукторун  сотто  жоюу  мумкунчулугу
болбогон учурда ишти прокурорго откоруп берууго укуктуу. Зарыл  тергоо
аракеттери жасалгандан кыйын тергоочу жана прокурор ушул Кодекстин 229-
239-статьяларында каралган процесстик аракеттерди аткарат жана  соттук
териштируу жалпы тартипте улантылат.".
  28. 265-статьяда:
  биринчи болукто:
  биринчи  суйлом  "сот" деген создон кийин "озунун аныктамасы  (судья
озунун токтому) менен" деген создор менен толукталсын;
  болук   томонкудой  мазмундагы  учунчу  суйлом  менен   толукталсын:
"Прокурор  аныктаманы (токтомду) аткарбаган учурда  сот  (судья)  ишти
прокурорго кайра кайтарат.";
  статья томонкудой мазмундагы бешинчи болук менен толукталсын:
  "(5)  Экспертизаларды дайындоодо сот экспертизанын корутундусу сотко
тушконго чейин иш боюнча ондурушту токтото турат:
  29.  266-статьянын  биринчи болугундогу "4-11  деген  сандар  "3-14"
деген сандар менен алмаштырылсын.
  30. 267 жана 268 статьялар томонкудой редакцияда баяндалсын:
  "267-статья. Бөгөт коюу чарасы жонундо маселени чечуу. Камакта
              кармоонун мооноту жана аны узартуу тартиби
  
  (1)  Ишти  жургузууго кабыл алган учурдан тартып окумду (аныктаманы,
токтомду)  аткарууга  чейин  судья (сот) айыпталуучуга  (соттолуучуга,
акталганга) карата богот коюу чарасын тандоого, озгортууго же  бузууга
укуктуу.
  (2)  Айыпталуучуну (соттолуучуну) камакка алуу турундогу богот  коюу
чарасы  соттук териштируу моонотундо колдонулушу мумкун.  Бул  моонот,
эгерде  тергоочу, прокурор тандаган камакка алуу турундогу богот  коюу
чарасы  судья тарабынан озгоруусуз калтырылган болсо, иш  сотко  келип
тушкон кундон баштап эсептелет.
  (3)  Озгочо  учурларда соттук териштирууну аяктоо мумкун  болбогондо
жана  богот  коюу чарасын озгортуу же бузуу учун негиздер  жок  болгон
учурда  судьянын  жуйолуу  токтому менен соттолуучуну  камакта  кармоо
мооноту иш каралып буткончо узартылышы мумкун.
  (4)  Бир эле иш боюнча, ошондой эле ошол ишке бириктирилген же андан
болунгон  жазык иши боюнча соттолуучуну кайталап камакка алуу учурунда
камакта болгон моонот ал мурда камакта болгон убакытты эске алуу менен
эсептелет.
  (5)  Соттолуучуну камакта кармоонун моонотун узартуу жонундо  моонот
аяктаганга  чейин  жети суткадан кечиктирбестен сот аныктама,  ал  эми
судья токтом чыгарат. Кабыл алынган чечим жуйолуу болууга тийиш.
  
  268-статья. Соттук заседаниеде токтом жана аныктама чыгаруунун
                                тартиби
  
  (1)  Соттук териштируунун учурунда сот чече турган бардык  маселелер
боюнча  судья  токтом  чыгарат,  сот  аныктама  чыгарат,  алар  соттук
заседаниеде жарыя кылынат.
  (2)  Ишти  прокурорго  кайра кайтаруу, ишин  кыскартуу,  богот  коюу
чарасын  тандоо,  озгортуу  же  бузуу жонундо,  четке  кагуу  жонундо,
экспертиза дайындоо жонундо токтом (аныктама) озунчо болмодо чыгарылат
жана озунчо документ катары баяндалат.
  (3)  Судьянын бардык башка токтомдору, соттун аныктамалары,  болбосо
ушул  статьянын  экинчи болугундо корсотулгон тартипте,  болбосо  ошол
жерде   -  соттук  заседание  залында  токтомду  (аныктаманы)   соттук
заседаниенин протоколуна киргизуу менен чыгарылат.".
  31. 273-статьяда:
  экинчи  болуктогу  "торагалык кылуучу" деген  создор  "судья  (сот)"
деген создор менен алмаштырылсын;
  учунчу болуктун биринчи суйлому "токтом" деген создон кийин ",  сот-
аныктама" деген создор, экинчи суйлому "судьянын токтому" деген создон
кийин ", соттун аныктамасы" деген создор менен толукталсын.
  32.  279-статьядагы  "озу" деген соз "соттун  курамы"  деген  создор
менен алмаштырылсын.
  33. 281-статьянын экинчи суйлому "ошондой эле" деген суздурдун кийин
"Кыргыз  Республикасынын Жазык кодексинин 66-статьясында  корсотулгон"
деген создор толукталсын.
  34.  288-статьянын экинчи болугу "торагалык кылуучу" деген создордон
кийин "жана соттук заседателдер" деген создор менен толукталсын.
  35. 291-статьянын тортунчу болугу томонкудой мазмундагы суйлом менен
толукталсын:  "Андан кийин торагалык кылуучу жана соттук  заседателдер
кубого суроо бере алат.".
  36.  308-статья  "торагалык кылуучу" деген создордон кийин  "(соттун
курамы)" деген создор менен толукталсын.
  37. 311-статьяда:
  биринчи  болуктогу  "судья ошол иш боюнча торагалык  кылуучу"  деген
создор   "ошол   иш   боюнча  соттун  курамы"   деген   создор   менен
алмаштырылсын;
  экинчи   болуктогу  "судья"  деген  соз  "сот"   деген   соз   менен
алмаштырылсын;
  статья томонкудой мазмундагы тортунчу, бешинчи жана алтынчы болуктор
менен толукталсын:
  "(4)  Соттун  курамы менен окум чыгарууда бардык  маселелер  жонокой
копчулук добуш менен чечилет. Судья же соттук заседатель добуш беруудо
калыс калууга укуксуз. Торагалык кылуучу акыркы болуп добуш берет.
  (5)  Озгочо  пикирде  калган судья же соттук  заседатель  аны  жазуу
жузундо   баяндоого  укуктуу.  Озгочо  пикир  окумду  угузууда   жарыя
кылынбайт, бирок ишке тиркелет.
  (6)  Судья  жана  соттук  заседателдер  окум  чыгарууда  орун  алган
талкууну ачыкка чыгарууга укуксуз.".
  38.   312-статьядагы  "судья"  деген  соз  "сот"  деген  соз   менен
алмаштырылсын.
  39. 316-статьянын биринчи болугу томонкудой мазмундагы 4-пункт менен
толукталсын:
  "4)  жазык  мыйзамына жараша зыян келтирген жосун  (зарыл  коргонуу,
озгочо  зарылчылык, кылмыш жасаган адамды кармоодо, буйрукту же  башка
тескемени  аткарууда  келтирилген  зыян,  негиздуу  тобокелдик)   укук
ченемдуу болот.".
  40. 317-статья томонкудой мазмундагы учунчу болук менен толукталсын:
  "(3)  Соттун курамынын окуму судья же анын токтомуна катышкан соттук
заседателдеринин  бири тарабынан жазылышы мумкун.  Окумго  судья  жана
соттук  заседателдер кол коет. Озгочо пикирде калган судья  же  соттук
заседатель да эч кандай эскертуусуз окумго кол коюуга милдеттуу.".
  41. 318-статьянын 3-пункту томонкудой редакцияда баяндалсын:
  "3)  окум  чыгарган  соттун  аталышы, торагалык  кылуучунун,  соттук
заседателдердин,   соттук   заседаниенин   катчысынын,   айыптоочунун,
жактоочунун,  жабырлануучунун, мыйзамдуу окулдун,  жарандык  доочунун,
жарандык жоопкердин фамилиясы, аты-жону;".
  42.  319-статьянын  экинчи  болугундогу жана  324-статьянын  биринчи
болугундогу "судья" деген соз "сот" деген соз менен алмаштырылсын.
  43.  327-статьянын  учунчу  болугундогу  "токтом"  деген  соз  "жеке
аныктама" деген создор менен алмаштырылсын.
  44. XI болум томонкудой мазмундагы 41-1-глава менен толукталсын:
                              "41-1-Глава
              Жазык иштерин кароонун кассациялык тартиби
  
  373-1-статья. Соттук чечимдерге кассациялык даттануу
  
  (1)  Ушул  главанын талаптарына ылайык биринчи инстанциядагы  соттун
мурда апелляциялык тартипте даттанылбаган жана мыйзамдуу кучуно кирген
чечими   процесстин   катышуучулары  тарабынан  кассациялык   тартипте
даттанылышы мумкун.
  (2)   Кассациялык  даттануу  же  сунуш  ушул  Кодекстнн  334,   340-
статьяларынын  талаптарын  сактоо  менен  биринчи  инстанциядагы   сот
аркылуу берилет.
  (3)  Акталган,  соттолгон  жана кылмыш иши  ага  карата  токтотулган
адамдын   таламдарына  каршы  кассациялык  даттанууга  соттун   чечими
мыйзамдуу кучуно киргенден бир жылдан кийин гана жол берилет.
  
  373-2-статья. Кассациялык даттанууларды жана сунуштарды караган
                                соттор
  
  Райондук  (шаардык)  соттордун, гарнизондордун  аскердик  сотторунун
чечимдери  областтык  соттун,  Бишкек  шаардык  сотунун  жана   Кыргыз
Республикасынын аскердик сотунун кассациялык инстанциясына даттанылышы
мумкун.
  
  373-3-статья. Кассациялык инстанциядаты сотто соттук териштируунун
                               предмети
  
  Кассациялык инстанциядагы сот кассациялык даттануулар жана  сунуштар
боюнча    окумдун   жана   башка   соттук   чечимдин   мыйзамдуулугун,
негиздуулугун жана адилеттуулугун текшерет.
  
  373-4-статья. Кассациялык инстанциядагы сот жазык иштерин карап
                         чыгышынын мооноттору
  
  Кассациялык инстанциядагы сот жазык ишин карап чыгышы ал кассациялык
инстанциядагы   сотко   келип   тушкон   кундон   тартып   бир   айдан
кечиктирбестен башталууга тийиш.
  
  373-5-статья. Кассациялык инстанциядагы сот иштерди карап
                           чыгышынын тартиби
  
  (1)  Кассациялык  даттануусу же сунушу бар иш  келип  тушкон  учурда
кассациялык  инстанциядагы соттун торагасы же анын  орунбасары  соттук
курамды  дайындайт, иш боюнча торагалык кылуучуну жана доклад  кылуучу
судьяны  аныктайт,  ага ишти даттануу же сунуш жана башка  материалдар
менен  чогуу берет. Доклад кылуучу судья ишти, даттанууну  же  сунушту
карап  чыгып соттук заседаниени дайындоо жонундо токтом чыгарат,  анда
соттук  заседаниенин  убактысын  жана ордун,  заседаниеге  чакырылууга
тийиш болгон адамдарды корсотот.
  (2)  Кассациялык  инстанциядагы сот ишти карай  турган  кун  жонундо
тараптарга кабарландырат. Тараптардын келбей калышы ишти карап чыгууга
тоскоолдук кылбайт. Камакта отурган соттолгон адамдын (айыпталуучунун)
соттук    заседаниеге    катышуусу   жонундогу   маселе    кассациялык
инстанциядагы сот тарабынан чечилет.
  (3)  Жазык  иштери  кассациялык  инстанциядагы  сот  тарабынан  ушул
Кодекстин 31-статьясында аныкталган курамда каралат.
  (4)  Торагалык  кылуучу жазык иштерин карап чыгуу  учун  белгиленген
убакытта  соттук  заседаниени ачат жана кайсы иш териштирилууго  тийиш
экендигин жарыялайт.
  (5)   Соттук   заседаниенин   катчысы  процесстин   кабар   берилген
катышуучуларынын тизмесин жарыялайт жана корсотулгон адамдардын ичинен
кимиси келгенин жана жок адамдардын келбей калышынын себептерин доклад
кылат.   Төрагалык  кылуучу  ишти  карап  чыгуу  мумкунчулугу  жонундо
процесстин  катышуучуларынын пикирин сурайт.  Сот  соттук  заседаниени
улантуу  жонундо  же аны кийинкиге калтыруу жонундо аныктаманы  соттук
заседание  залында  же  кенешуу болмосуно  барып  чыгарат.  Аныктаманы
торагалык  кылуучу жарыя кылат жана ал соттук заседаниенин протоколуна
киргизилет.
  (6)   Торагалык   кылуучу   соттун  курамын,   соттук   заседаниенин
катчысынын, прокурордун, котормочунун фамилияларын жарыялайт  жана  иш
боюнча келген адамдардан аларда четке кагуу жонундо арыздын бар же жок
экендиги  жонундо сурайт. Четке кагуу жонундо арыз ушул Кодекстин  73-
статьясына  ылайык  сот  тарабынан кенешуу болмосундо  чечилет,  мында
озунчо документ турундо аныктама чыгарылат.
  (7)  Торагалык  кылуучу иш боюнча келген адамдардан  алардын  расмий
отунучтору  жонундо  сурайт. Билдирилген расмий отунучтор  боюнча  сот
аныктама чыгарат, ал соттук заседаниенин протоколуна киргизилет.
  (8)  Доклад  кылуучу  судья  иштин мањызын,  даттануулардын  негизги
далилдерин,  сунуштарды, аларга каршы пикирди,  кошумча  материалдарды
жарыялайт. Судьялар докладчыга суроо бере алышат.
  (9)  Сот  даттанууну же сунушту берген тараптардын, андан сон  башка
тараптын созун угат. Судьялар тараптарга суроо берууго укуктуу.
  (10)  Тараптар  суйлоп буткондон кийнин судьялар  кенешуу  болмосуно
кетишет.
  (11) Кассациялык инстанциядагы соттун чечими кенешуу болмосундо ачык
добуш  беруу менен кабыл алынат. Судья добуш беруудо калыс калууга  же
ага  катышпай  коюуга укуксуз. Торагалык кылуучу  акыркы  болуп  добуш
берет. Эгерде судьялардын копчулугу жактап добуш берсе, кассациациялык
инстанциядагы соттун чечими кабыл алынды деп эсептелет.
  (12)   Кассациялык  инстанциядагы  соттун  заседаниесинде   протокол
жургузулот,  ага соттук заседаниенин төрагалык кылуучусу жана  катчысы
кол коет.
  (13)  Соттук  заседаниенин иш тартиби жана укук бузуучуларга  карата
корулуучу  чаралар  ушул  Кодекстин  269,  271-статьяларында  каралган
эрежелер боюнча аныкталат.
  Соттолуучунун абалын оордотууга алып келуучу соттун айыптоо  окумун,
аныктамасын,  токтомун кайра карап чыгууга, ошондой  эле  актап  чыгуу
окумун,  болбосо ишке богот коюу жонундо соттун аныктамасын,  токтомун
кайра  карап  чыгууга алар мыйзамдуу кучуно кирген  кундон  кийин  бир
жылдын ичинде гана жол берилет.
  
  373-6-статья. Кассациялык инстанциядагы соттун чечими
  
  (1)  Жазык  ишин  кассациялык тартипте карап  чыгуунун  натыйжасында
кассациялык инстанциядагы сот томонкудой чечимдердин бирин чыгарат:
  1) даттанылган соттук актыны кучундо калтыруу жонундо;
  2) даттанылган соттук актыны озгортуу жонундо;
  3) даттанылган соттук актыны бузуу жонундо жана жазык ишин кыскартуу
жонундо;
  4)  даттанылган  соттук  актыны  бузуу  жонундо  жана  ишти  биринчи
инстанциядагы  сотко  жаныдан карап чыгууга жонотуу  жонундо,  болбосо
сотто  жоюлбай  турган тергөө кемчиликтерин жоюу учун ишти  прокурорго
кайра кайтаруу жонундо;
  5)  ушул Кодекстин 373-5-статьясынын он тортунчу болугунун негизинде
кассациялык ондурушту кыскартуу жонундо.
  (2)  Кассациялык  инстанциясындагы соттун  чечими  аныктама  турундо
чыгарылат.
  (3)  Кассациялык  инстанциясындагы соттун чечими кенешуу  болмосундо
тузулот  жана ага жазык ишин кароого катышкан уч судья тен  кол  коет.
Озгочо  учурларда гана ото татаал иш боюнча жуйулуу чечимди  тузуу  он
кунго  чейинки  моонотко кийинкиге калтырылышы мумкун, бирок  чечимдин
корутунду  болугу  кенешуу болмосундо тузулот жана  ага  судьялар  ошо
жерден кол коюшат.
  (4)  Чечимди торагалык кылуучу же доклад кылуучу судья жарыя  кылат.
Соттук  заседаниенин  залында катышып олтургандардын  бардыгы  чечимди
орундарынан туруп угушат.
  (5)  Кассациялык  инстанциясындагы соттун чечими козомол  тартибинде
Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотуна даттанылышы мумкун.
  
  373-7-статья. Кассациялык инстанциясындагы соттун чечимин аткаруу
  
  Кассациялык инстанциясындагы соттун чечими дароо кучуно  кирет  жана
ушул  Кодексте  жана  Кыргыз Республикасынын Жазык-аткаруу  кодексинде
каралган тартипте аткарылат.".
  
  45. 374-статья томонкудой редакцияда баяндалсын:
  "374-статья. Жазык иштерин козомол тартибинде караган сот.
              Козомол инстанциясынын укуктарынын чектери
  
  (1)   Кыргыз   Республикасынын  Жогорку   Соту   жазык   процессинин
катышуучуларынын  даттануулары  боюнча жана  прокурорлордун  сунуштары
боюнча жергиликтуу соттордун мыйзамдуу кучуно кирген актыларын козомол
тартибинде кайрадан карап чыгууну жузого ашырат.
  (2)   Кыргыз  Республикасынын  Жогорку  Сотунун  жазык  иштери  жана
администрациялык укук бузуулар жонундо иштери боюнча соттук коллегиясы
козомол  тартибинде  жергиликтуу  соттун  апелляциялык  инстанциясынын
соттук актыларын кайрадан карап чыгууну жузого ашырат.
  (3)   Кыргыз  Республикасынын  Жогорку  Сотунун  Президиуму  козомол
тартибинде   кассациялык  инстанциядагы  жергиликтуу   соттун   соттук
актыларын кайрадан карап чыгууну жузого ашырат.
  (4)  Эгерде Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотуна келип тушкон жазык
иши  мурда апелляциялык жана кассациялык тартибинде каралбаган  болсо,
анда  ал  карап чыгуу учун даттануу жана сунуш менен чогуу жергиликтуу
соттун тиешелуу инстанциясына жонотулууго тийиш.
  (5)   Жазык  ишин  көзөмөл  тартибинде  карап  чыгуу  учурунда   сот
козомолдук  даттануулардын жана сунуштун жуйо  далилдерине  кайрылбайт
жана жазык иши боюнча ондурушту толук коломдо текшерууго укуктуу.
  (6)  Эгерде жазык иши боюнча бир нече адам соттолсо, ал эми  козомол
даттануусу  же сунуштары алардын ичинен бирооно, болбосо  алардын  кээ
биролору боюнча гана берилсе, анда козомол инстанциясындагы сот бардык
соттолгондордун жазык ишин текшерууго укуктуу.
  (7) Козомол инстанциясындагы сот козомол тартибинде жазык ишин карап
жаткан учурда соттолгонго дайындалган жазаны женилдетууго же анча  оор
эмес кылмыш жонундо жазык мыйзамын колдонууга укуктуу.
  (8)  Жергиликтуу  соттун  актысынын  адилетсиздиги  (мыйзамсыз  жана
негизсиз актоо, кылмыш ишин кыскартуу, жазанын женилдиги) жонундо жапа
чеккендин  даттануусунун негиздуулугун жана (же)  прокурордун  сунушун
белгилеп,  козомол  инстанциясындагы  сот  даттануу  жана  (же)  сунуш
келтирилген  соттолуучу (айыпталуучу, соттолуучу,  акталуучу)  жагынан
гана  сот актысын алып салат жана жазык ишин биринчи, апелляциялык  же
кассациялык инстанциядагы соттун кароосуна жонотот. Эгерде  иш  боюнча
бир  нече  адам соттолгон (акталган, айыпталган) болсо,  анда  козомол
инстанциясындагы  сот прокурор сунуш же жапа чегуучу  даттануу  берген
соттолгондордун (акталгандардын, айыпталуучулардын) абалын  оордотууга
укуксуз.".
  46. 374-1-статья алып салынсын.
  47. 375-статьянын экинчи болугу томонкудой редакцияда баяндалсын:
  "(2)  Даттануу  же  сунуш жазык иши сот тарабынан  иш  келип  тушкон
кундон тартып эки айдан ашпаган моонотту каралат.".
  48. 377-статья томонкудой редакцияда баяндалсын:
  "377-статья. Козомол тартибинде соттун кароосуна даттанууларды
                  жана сунуштарды киргизуунун тартиби
  
  (1)  Козомол  тартибинде соттун кароосуна процесстин  катышуучусунун
даттануусу,  прокурордун сунушу окумду, токтомду, аныктаманы  чыгарган
биринчи  инстанциясындагы  сот аркылуу ушул Кодекстин  340-статьясынын
талаптарын сактоо менен киргизилет.
  (2)  Окумду,  токтомду чыгарган сот даттануу жана сунуш берилгендиги
жонундо  айыпталуучуга  же  акталган адамга, жактоочуга,  айыптоочуга,
жабыралнуучуга  жана  анын  окулуно,  ошондой  эле  жарандык  доочуга,
жарандык  жоопкерге же алардын окулдоруно билдирет.  Сот  даттануу  же
сунуш менен таанышып, аларга даттанууга же сунушка каршы пикирди жазуу
жузундо  беруу  укугун  тушундурот.  Сот  аларга  башка  тарап  берген
даттануунун же сунуштун кочурмосун тапшырат.
  (3) Даттанууга же сунушка берилген каршы пикир ишке кошулат.
  (4)   Тараптар   башка  тараптын  даттанууларынын  же   сунуштарынын
негиздемелерин ырастап сотко жањы материалдарды берууго укуктуу.
  (5)  Козомол  инстанциясындагы сот ушул статьянын биринчи  болугунун
талаптарын  сактабастан  берилген  даттанууну  же  сунушту  карабастан
калтырат,  бул жонундо токтом чыгарылат. Эгерде даттанууну же  сунушту
берген  жак  ушул  Кодексте озуно берилген укуктардын  чегинен  чыкса,
даттануу же сунуш кароосуз калтырылышы мумкун.
  (6)   Процесстин   катышуучусу  озунун   даттануусун   жана   озунун
жактоочусунун жана окулунун даттануусун кайра чакыртып алууга укуктуу.
Процесстин  жашы жете элек катышуучусу озунун мыйзамдуу окулунун  жана
жактоочусунун  даттануусун озу бойго жеткен куну гана  кайра  чакыртып
ала  алат.  Сунушту  аны берген прокурор жана жогору  турган  прокурор
кайра чакырта алат. Даттанууну жана сунушту судьялар кенешуу болмосуно
кеткенге чейин кайра чакыртып алууга жол берилет.
  (7)  Сунушту  жана  (же)  даттанууну  кайра  чакыртып  алуу  козомол
ондурушун кыскартууга алып келет, бул жонундо козомол инстанциясындагы
сот токтом чыгарат.".
  49. 378 жана 379-статьялар томонкудой редакцияда баяндалсын:
  "378-статья. Козомол инстанциясындагы сот тарабынан иштерди карап
                           чыгуунун тартиби
  
  (1)  Козомол даттануусу же сунушу бар иш келип тушкон учурда козомол
инстанциясындагы  соттун  торагасы же анын орунбасары  соттук  курамды
дайындайт,  иш боюнча торагалык кылуучуну жана доклад кылуучу  судьяны
аныктайт, ага ишти даттануу (сунуш) жана башка материалдар менен чогуу
откоруп  берет.  Доклад  кылуучу судья ишти, даттанууну  жана  сунушту
карап чыгып, соттук заседаниени дайындоо жонундо токтом чыгарат,  анда
соттук  заседаниенин  убактысын  жана ордун,  заседаниеге  чакырылууга
тийиш болгон адамдарды корсотот.
  (2)  Көзөмөл  инстанциясындагы сот ишти  карай  турган  кун  жонундо
тараптарга  маалымдайт. Тараптардын келбей калышы ишти  карап  чыгууга
тоскоолдук кылбайт. Камакта отурган соттолгон адамдын (айыпталуучунун)
соттук заседаниеге катышуусу жонундогу маселе козомол инстанциясындагы
сот тарабынан чечилет.
  (3)   Жазык  иштери  козомол  инстанциясындагы  сот  тарабынан  ушул
Кодекстин 31-статьясында аныкталган курамда каралат.
  (4)  Торагалык  кылуучу жазык иштерин карап чыгуу  учун  белгиленген
убакытта  соттук  заседаниени ачат жана кайсы иш териштирилууго  тийиш
экендигин жарыялайт.
  (5)   Соттук   заседаниенин   катчысы  процесстин   кабар   берилген
катышуучуларынын  тизмесин жарыялайт жана жана корсотулгон  адамдардын
ичинен кимиси келгенин жана жок адамдардын келбей калышынын себептерин
доклад  кылат. Торагалык кылуучу ишти карап чыгуу мумкунчулугу жонундо
процесстин  катышуучуларынын пикирин сурайт.  Сот  соттук  заседаниени
улантуу  жонундо  же аны кийинкиге калтыруу жонундо аныктаманы  соттук
заседание  залында  же  кенешуу болмосуно  барып  чыгарат.  Аныктаманы
торагалык  кылуучу жарыя кылат жана ал соттук заседаниенин протоколуна
киргизилет.
  (6)   Торагалык   кылуучу   соттун  курамын,   соттук   заседаниенин
катчысынын, прокурордун, котормочунун фамилияларын жарыялайт  жана  иш
боюнча келген адамдардан аларда четке кагуу жонундо арыздын бар же жок
экендиги  жонундо сурайт. Четке кагуу жонундо арыз ушул Кодекстин  73-
статьясына  ылайык  сот  тарабынан кенешуу болмосундо  чечилет,  мында
озунчо документ турундо аныктама чыгарылат.
  (7)  Торагалык  кылуучу иш боюнча келген адамдардан  алардын  расмий
отунучтору  жонундо  сурайт. Билдирилген расмий отунучтор  боюнча  сот
аныктама чыгарат, ал соттук заседаниенин протоколуна киргизилет.
  (8)  Доклад  кылуучу  судья  иштин мањызын,  даттануулардын  негизги
далилдерин,  сунуштарды, аларга каршы пикирди,  кошумча  материалдарды
жарыялайт. Судьялар докладчыга суроо бере алышат.
  (9)  Сот даттанууну же сунушту берген тараптардын, андан кийин башка
тараптын созун угат. Судья тараптарга суроо берууго укуктуу.
  (10)  Тараптар  суйлоп  буткондон кийин судьялар  кенешуу  болмосуно
кетишет.
  (11)  Козомол инстанциясындагы соттун чечими кенешуу болмосундо ачык
добуш  беруу менен кабыл алынат. Судья добуш беруудо калыс калууга  же
ага катышпай коюуга укуксуз. Торагалык кылуучу добушту акырында берет.
Эгерде    судьялардын   копчулугу   жактап   добуш   берсе,    козомол
инстанциясындагы соттун чечими кабыл алынды деп эсептелет.
  (12)   Козомол   инстанциясындагы  соттун  заседаниесинде   протокол
жургузулот,  ага соттук заседаниенин торагалык кылуучусу жана  катчысы
кол коет.
  (13)  Соттук  заседаниенин иш тартиби жана укук бузуучуларга  карата
корулуучу  чаралар  ушул  Кодекстин  269,  271-статьяларында  каралган
эрежелер боюнча аныкталат.
  
  379-статья. Козомол инстанциясындагы соттун токтому (аныктамасы)
  
  (1)  Козомол  тартибинде каралган иш боюнча козомол инстанциясындагы
сот кенешуу болмосундо токтом (аныктама) чыгарат.
  (2)  Кыргыз  Республикасынын  Жогорку сотунун  соттук  коллегиясынын
токтомуна  (аныктамасына) ишти кароого катышкан  бардык  судьялар  кол
коюшат. Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотунун Президиумунун токтомуна
(аныктамасына) төрагалык кылуучу жана доклад кылуучу судья  кол  коет.
Озгочо учурларда ото татаал иш боюнча жуйолуу токтомду тузуу он  кунго
чейинки   моонотко  кийинкиге  калтырылышы  мумкун,  бирок   токтомдун
(аныктаманын)  корутунду болугу кенешуу болмосундо тузулот  жана  ишти
кароого катышкан бардык судьялар кол коюшат.
  (3)  Токтомду (аныктаманы) төрагалык кылуучу же доклад кылуучу судья
жарыя   кылат.  Соттук  заседаниенин  залында  катышып  олтургандардын
бардыгы токтомду (аныктаманы) орундарынан туруп угушат.
  50. 382-статьяда:
  экинчи  болуктогу "кылмыш жана администрациялык иштер боюнча"  деген
создор  "кылмыш  иштери  жана администрациялык укук  бузуулар  жонундо
иштер боюнча" деген создор менен алмаштырылсын;
  учунчу болук алып салынсын.
  51. 383-статьяда:
  буткул  текст  боюнча: "кылмыш жана администрациялык  иштер  боюнча"
деген  создор  "кылмыш  иштери  жана  администрациялык  укук  бузуулар
жонундо иштер боюнча" деген создор менен алмаштырылсын;
  биринчи  болуктун  7-пунктундагы ",  болбосо  соттун  заседаниесинде
жоюлбай  турган  тергоо кемчиликтерин жоюу учун  иш  прокурорго  кайра
кайтарылсын" деген создор алып салынсын;
  тортунчу болук томонкудой редакцияда баяндалсын:
  "(4)  Козомол  инстанциясындагы сот козомолдук ондурушту  томонкудой
учурларда токтотот:
  1) эгерде даттануу жана (же) сунуш кайра чакыртылып алынса;
  2) эгерде ага каршы сунуш (даттануу) берилген соттолгон, акталган же
соттолуучу адам олуп калса;
  3)   эгерде   соттук   заседаниеде  процесстин  катышуучусу   озунун
даттануусун же озунун жактоочусунун, окулунун даттануусун колдобосо;
  4)  эгерде  процесстик ишти козомол тартибинде карап  чыгуу  учуруна
карата   он  сегиз  жаш  куракка  жеткен  катышуучусу  озунун  мурдагы
мыйзамдуу окулунун, жактоочусунун даттануусун колдобосо."
  52.    383-1-статьянын   буткул   тексти   боюнча    "кылмыш    жана
администрациялык  иштер  боюнча"  деген  создор  "кылмыш  иштери  жана
администрациялык  укук  бузуулар жонундо иштер  боюнча"  деген  создор
менен алмаштырылсын.
  53. 383-2-статья алып салынсын.
  54. 385-статья томонкудой редакцияда баяндалсын:
  "385-статья. Ишти жањыдан ачылган кырдаалдар боюнча караган соттор
  
  (1)  Мыйзамдуу  кучуно кирген соттук акт жањыдан ачылган  кырдаалдар
боюнча бул актыны кабыл алган сот тарабынан кайрадан каралат.
  (2)  Биринчи  инстанциясындагы  сот апелляциялык,  кассациялык  жана
козомол тартибинде каралбаган иш боюнча озунун соттук актысын кайрадан
карап чыгат.
  (3) Областтык соттун жана ага тенештирилген соттун жазык иштери жана
администрациялык укук бузуулар жонундо иштер боюнча соттук  коллегиясы
Кыргыз  Республикасынын Жогорку Сотунда каралбаган  иш  боюнча  озунун
соттук  актысын  жана  биринчи инстанциядагы соттун  актысын  кайрадан
карап чыгат.
  (4)  Кыргыз  Республикасынын Жогорку Сотунун Президиуму  жана  Жазык
иштери жана администрациялык укук бузуулар жонундо иштер боюнча соттук
коллегиясы  озунун  соттук актыларын жана бардык жалпы  юрисдикциядагы
жергиликтуу соттордун актыларын кайрадан карап чыгат."
  55.   398-статья   томонкудой   мазмундагы   бешинчи   болук   менен
толукталсын:
  "(5) Эгерде биринчи инстанциясындагы сотто, апелляциялык тартипте же
козомол  тартибинде  карап  чыкканга  чейин  айыпталуучу  (соттолуучу,
соттолгон, акталган) адам он сегиз жашка толсо, сот мыйзамдуу  окулдун
функцияларын кыскартуу жонундо токтом (аныктама) чыгарат.".
  56.  401-статьянын  биринчи  болугу  "анча  оор  эмес  кылмыш  деген
создордон   кийин  "жана  кыйла  жењил  кылмыш"  деген  создор   менен
толукталсын.
  
  2-статья.
  
  Ушул Мыйзам расмий жарыяланган кундон тартып кучуно кирет.
  
  3-статья.
  
  Ушул    Мыйзамдын   сот   акыйкаттыгын   жузого   ашырууга    соттук
заседателдердин   катышуусу  жонундо  жоболору  "Соттук   заседателдер
жонундо" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы кабыл алынгандан кийин  кучуно
кирет.
  
  4-статья.
  
  Жазык-процесстик кодексинин 383-статьясынын биринчи болугунун 2 жана
3-пункттарын   конституциялык   эмес   жана   Кыргыз   Республикасынын
Конституциясынын  83-статьясынын 3-пунктуна  карама-каршы  деп  таануу
жонундогу Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотунун 2004-жылдын 29-
январындагы  чечимине  байланыштуу сот  актыларын  бузуу  жана  аларды
бузууга   байланышкан   маселелерди   чечуу   Кыргыз   Республикасынын
Конституциясынын   83-статьясынын  4-пунктуна   жана   ушул   Мыйзамда
белгиленген  ченемдерге  ылайык, биринчи инстанциядагы  сот  тарабынан
каралган  жана алар боюнча чечимдер кабыл алынган иштерден  тышкарыда,
мыйзамдуу кучуно кирген кундон тартып 6 айдын ичинде жузого ашырылат.
  2004-жылдын   24-майындагы  N  68  "Кыргыз  Республикасынын   Жазык-
процесстик  кодексине озгортуулор жана толуктоолор  киргизуу  жонундо"
Кыргыз  Республикасынын Мыйзамынын 2-статьясынын экинчи  абзацы  кучун
жоготту деп табылсын.
  
  Кыргыз Республикасынын
  Президенти                                 А.Акаев