Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\6298d986-f9fb-40df-899e-aed690e9407b\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2004-жылдын 13-августу № 116

Кыргыз Республикасындагы саламаттык сактоо уюмдары жөнүндө

(КР 2016-жылдын 29-апрелиндеги № 52, 2017-жылдын 2-августундагы № 167, 2017-жылдын 1-декабрындагы N 197 (2) Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

Ушул Мыйзам Кыргыз Республикасындагы саламаттык сактоо уюмдарынын ишине байланыштуу келип чыгуучу коомдук мамилелерди жөнгө салат, алардын иштешинин укуктук негиздерин түзөт, саламаттык сактоо уюмдарынын типтерин, түрлөрүн аныктайт, аларды медициналык-санитардык жардам көрсөтүү деңгээлдери боюнча классификациялайт.

I Глава
Жалпы жоболор

 

1-статья. Саламаттык сактоо тутуму

Кыргыз Республикасынын аймагында саламаттык сактоонун мамлекеттик, муниципалдык жана менчик секторлорунан турган саламаттык сактоонун комплекстүү интеграцияланган тутуму иштейт.

Саламаттык сактоо уюмдарынын иши Кыргыз Республикасынын ушул Мыйзамы, башка ченемдик укуктук актылары тарабынан жөнгө салынат.

2-статья. Ушул Мыйзамда пайдаланылуучу негизги түшүнүктөр

Бирдиктүү төлөөчү - Бирдиктүү төлөөчү тутумунда Жөнөтүүчү тарабынан көрсөтүлүүчү медициналык-санитардык жардамды финансылоону мамлекеттик бюджеттен жана милдеттүү медициналык камсыздандыруу каражаттарынан жүргүзүүгө ыйгарым укук берилген мамлекеттик орган.

Топтоштурулган бюджет - мамлекеттик бюджеттин, милдеттин медициналык камсыздандыруунун, тыштан алынган карыздардын жана донорлордун гранттык жардамынын каражаттарынын, ошондой эле атайын каражаттардын, саламаттык сактоо тутумунда калктын кошо төлөөсүнөн алынган каражаттардын жыйындысы.

Кыргыз Республикасында жарандарды медициналык-санитардык жардам менен камсыз кылуу боюнча мамлекеттик кепилдиктердин программасы (мындан ары - Мамлекеттик кепилдиктердин программасы) - Кыргыз Республикасында жарандарга медициналык - санитардык жардам берүүнүн кепилдик берилген көлөмү, түрлөрү жана шарттары.

Башка терминдердин мазмуну ушул Мыйзамдын айрым статьялары менен аныкталат.

II Глава
Саламаттык сактоо уюмдарынын классификациясы

 

3-статья. Саламаттык сактоо уюмдарынын классификациясы

Кыргыз Республикасындагы саламаттык сактоо уюмдары медициналык-санитардык жардам көрсөтүү типтери, түрлөрү жана деңгээлдери боюнча классификацияланат.

Саламаттык сактоо уюмдарынын тиби, түрү, алардын уюштуруу-укуктук формасы, иш милдеттери көрсөтүлүүчү медициналык-санитардык жардамдын түрлөрү жана деңгээли уюштуруу документтеринде чагылдырылат.

4-статья. Саламаттык сактоо уюмдарынын типтери

Саламаттык сактоо уюмдарын тиби боюнча классификациялоо менчигинин түрүнө жана ведомстволук таандуулугуна негизделет.

Саламаттык сактоо уюмдары төмөнкү типтери боюнча айырмаланат:

- Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо жаатындагы ыйгарым укук берилген мамлекеттик органы тарабынан түзүлүүчү мамлекеттик уюмдар;

- башка мамлекеттик башкаруу органдары жана ведомстволор тарабынан түзүлүүчү мамлекеттик саламаттык сактоо уюмдары;

- жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан түзүлүүчү муниципалдык саламаттык сактоо уюмдары;

- жеке менчикке жана менчиктин аралаш түрүнө негизделген саламаттык сактоо уюмдары.

5-статья. Саламаттык сактоо уюмдарынын түрлөрү

Саламаттык сактоо уюмдарын түрлөрү боюнча классификациялоо алардын ишинин багыттарына карата негизделет.

Саламаттык сактоо уюмдары төмөнкү түрлөрү менен айырмаланат:

- дарылоочу-профилактикалык;

- коомдук саламаттык сактоо уюмдары;

- илим-изилдөө;

- билим берүү;

- медициналык-социалдык;

- реабилитациялык;

- фармацевттик;

- башка уюмдар.

6-статья. Саламаттык сактоо уюмдарынын деңгээлдери

Саламаттык сактоо уюмдарын деңгээлдери боюнча классификациялоо алардын адистешүүсүнүн даражасына негизделет.

Саламаттык сактоо уюмдары баштапкы, экинчи жана үчүнчү деңгээлдери боюнча айырмаланат.

III Глава
Саламаттык сактоо уюмдары

 

7-статья. Мамлекеттик жана муниципалдык саламаттык сактоо уюмдары

Мамлекеттик жана муниципалдык саламаттык сактоо уюмдары төмөнкү уюштуруу-укуктук формаларда түзүлүшү мүмкүн:

- мамлекеттик жана муниципалдык мекемелер;

- оперативдүү башкаруу укугуна негизделген мамлекеттик жана муниципалдык ишканалар.

Саламаттык сактоо мекемеси - социалдык жана коммерциялык эмес мүнөздөгү башка иш-милдеттерин жүзөгө ашыруу үчүн менчик ээси түзгөн жана ал тарабынан толук же жарым-жартылай финансылануучу уюм.

Оперативдүү башкаруу укугуна негизделген саламаттык сактоо ишканасы - мамлекеттик же муниципалдык менчикте турган мүлктүн базасында түзүлгөн уюм.

8-статья. Менчиктин жекече түрүнө негизделген саламаттык сактоо уюмдары

Менчиктин жекече түрүнө негизделген саламаттык сактоо уюмдары жеке жактар тарабынан Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган ар кандай уюштуруучулук-укуктук формада түзүлөт.

9-статья. Дарылоочу-профилактикалык уюмдар

Дарылоочу-профилактикалык уюмдар - Кыргыз Республикасында жарандарга медициналык-санитардык жардам көрсөтүүчү уюмдар.

Дарылоочу - профилактикалык уюмдар медициналык-санитардык жардам көрсөтүүсүнүн түрлөрүнө жараша кеңири профилдеги жана адистештирилген дарылоочу-профилактикалык уюмдарга бөлүнөт.

Кеңири профилдеги дарылоочу-профилактикалык уюмдарга баштапкы деңгээлдеги дарылоочу-профилактикалык уюмдар жана ар кандай түрдөгү медициналык-санитардык жардам берүүчү ооруканалар кирет.

Адистештирилген дарылоочу-профилактикалык уюмдарга медициналык-санитардык жардамдын айрым түрлөрүн көрсөтүүчү экинчи жана үчүнчү деңгээлдеги уюмдар кирет.

10-статья. Коомдук саламаттык сактоо уюмдары

Коомдук саламаттык сактоо уюмдары санитардык көзөмөлдү камсыз кылат, санитардык-гигиеналык жана эпидемияларга каршы иш-чараларды жүргүзөт, жарандардын сергек жашоосун калыптандырууга жана ден соолуктарын чыңдоого көмөктөшөт.

11-статья. Илим-изилдөө уюмдары

Илим-изилдөө уюмдары фундаменталдык, прикладдык медицина жана гигиена жаатында илимий изилдөөлөрдү жүргүзөт, дарылоо-профилактикалык жана педагогикалык ишти жүзөгө ашырат.

12-статья. Билим берүү уюмдары

Саламаттык сактоонун билим берүү уюмдары саламаттык сактоо тутуму үчүн медициналык кадрларды даярдоону, кайра даярдоону жана алардын квалификациясын жогорулатууну жүзөгө ашырат.

13-статья. Медициналык-социалдык уюмдар

Медициналык-социалдык уюмдар Кыргыз Республикасында жарандарга реабилитациялык, протездик-ортопеддик жана тиш протези жардамдарды камтыган медициналык-социалдык жардам, ошондой эле социалдык мүнөздөгү жардам көрсөтөт.

14-статья. Реабилитациялык уюмдар

Реабилитациялык уюмдар Кыргыз Республикасында тубаса, чалдыккан, катуу жана өнөкөт оорулардан жана алынган травмалардын кесепеттеринен жабыр тарткан жарандарды медициналык реабилитациялоону жүзөгө ашырат.

15-статья. Фармацевттик уюмдар

Фармацевттик уюмдарга дары-дармек каражаттарын өндүрүүнү, даярдоону жана сатып-өткөрүүнү жүзөгө ашыруучу уюмдар кирет.

(КР 2017-жылдын 2-августундагы № 167 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

16-статья. Баштапкы деңгээлдеги саламаттык сактоо уюмдары

Баштапкы деңгээлдеги саламаттык сактоо уюмдарына кечиктирилген медициналык тез жардам, амбулаториялык шарттарда алгачкы медициналык-санитардык жардам көрсөтүүчү уюмдар, ошондой эле коомдук саламаттык сактоо уюмдары кирет.

17-статья. Экинчи деңгээлдеги саламаттык сактоо уюмдары

Экинчи деңгээлдеги саламаттык сактоо уюмдарына амбулаториялык жана стационардык шарттарда адистештирилген медициналык-санитардык жардам көрсөтүүчү уюмдар кирет.

18-статья. Үчүнчү деңгээлдеги саламаттык сактоо уюмдары

Үчүнчү деңгээлдеги саламаттык сактоо уюмдарына жогорку квалификациялуу медициналык кадрларды тартуу менен жогорку технологиялык жабдууларды, алдыңкы илимий жетишкендиктерди колдонуп, адистештирилген медициналык-санитардык жардам көрсөтүүчү уюмдар кирет.

IV Глава
Саламаттык сактоо уюмдарынын иштешинин укуктук негиздери

 

19-статья. Саламаттык сактоо уюмдарынын ишин жөнгө салуу

Ведомстволук баш ийүүлөрүнө жана менчигинин түрүнө карабастан са-

ламаттык сактоо уюмдарынын медициналык ишин жөнгө салуу, координациялоо, ошондой эле контролдоо Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо жаатындагы ыйгарым укук берилген мамлекеттик органы тарабынан жүзөгө ашырылат.

Жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жана Бишкек жана Ош шаарларынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тиешелүү деңгээлде саламаттык сактоо уюмдарынын ишин координациялайт, саламаттык сактоо боюнча өздөрүнүн координациялык комиссиялары аркылуу саламаттык сактоо жаатындагы улуттук, мамлекеттик жана максаттуу программалардын аткарылышын контролдойт.

Жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын жана Бишкек жана Ош шаарларынын жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын алдындагы саламаттык сактоо боюнча координациялык комиссияларынын төрагалары - тийиштүү жергиликтүү администрациялардын жана Бишкек жана Ош шаарларынын жергиликтүү өзлдынча башкаруу органдарынын башчылары же болбосо алардын орун басарлары жетектейт.

Жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын жана Бишкек жана Ош шаарларынын жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын алдындагы саламаттык сактоо боюнча координациялык комиссиялары өзүнүн ишин тийиштүү жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жана Бишкек жана Ош шаарларынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары бекиткен жобого ылайык жүзөгө ашырат.

Мамлекеттик жана муниципалдык менчик түрүндөгү саламаттык сактоо уюмдары жогорку медициналык же экономикалык билими бар, "саламаттык сактоону башкаруу" адистиги боюнча аттестациядан жана каттоодон өткөн жетекчилер тарабынан башкарылат.

"Саламаттык сактоону башкаруу" адистиги боюнча даярдыктан өткөн адистерди аттестациядан жана каттоодон өткөрүүнүн, ошондой эле аларды мамлекеттик саламаттык сактоо уюмдарында жетекчилик кызматка дайындоонун тартиби Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо жаатындагы ыйгарым укук берилген мамлекеттик органы тарабынан аныкталат.

20-статья. Саламаттык сактоо уюмунун уставы (жобосу)

Саламаттык сактоо уюму өз ишин уюштуруучу тарабынан бекитилүүчү уставдын (жобонун) негизинде жүзөгө ашырат.

Кыргыз Республикасында жарандарга медициналык-санитардык жардам көрсөтүүчү мамлекеттик жана муниципалдык саламаттык сактоо уюмдарынын уставдары (жоболору) типтүү уставдардын (жоболордун) негизинде иштелип чыгат.

Типтүү уставдар (жоболор) Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо жаатындагы ыйгарым укук берилген мамлекеттик органы тарабынан иштелип чыгат жана бекитилет.

21-статья. Саламаттык сактоо уюмдарын лицензиялоо жана аккредитациялоо

Саламаттык сактоо уюмдары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларда жана тартипте лицензиялоодон жана аккредитациялоодон өтөт.

22-статья. Саламаттык сактоо уюмдарынын укуктары

Саламаттык сактоо уюмдары:

- финансылык-чарбалык ишке;

- өз уставына (жобосуна) ылайык ишти жүзөгө ашырууга;

- өзүнүн ишин толук көлөмдө финансылоону камсыз кылууга;

- улуттук, мамлекеттик программаларды ишке ашырууга катышууга;

- медициналык-санитардык жардам сурап кайрылган жарандардан алардын ден соолугунун абалы, медициналык ишти жүзөгө ашыруучу башка адамдар тарабынан жүргүзүлгөн дарылоонун натыйжалары жөнүндө зарыл маалыматтарды алууга;

- жарандын макулдугу менен аны кароону же дарылоону жүргүзгөн адамдардан маалыматтарды суратып алууга;

- эмгекке убактылуу жарамсыздык баракчасы, туулгандыгы жөнүндө, өлгөндүгү жөнүндө маалымкатты жана башка медициналык документтерди Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте берүүгө;

- айлана-чөйрөнүн адамга зыяндуу таасири жөнүндө маалымат алууга;

- кесиптик медициналык жана фармацевттик коомдук уюмдарды түзүүгө же саламаттык сактоо уюмдарынын, кесиптик-медициналык жана фармацевттик коомдук уюмдардын ассоциацияларына (бирликтерине) кирүүгө укуктуу.

23-статья. Саламаттык сактоо уюмдарынын милдеттери

Саламаттык сактоо уюмдары ишин өз уставына (жобосуна) ылайык жүзөгө ашырууга милдеттүү.

Медициналык-санитардык жардам көрсөтүүчү саламаттык сактоо уюмдары:

- саламаттык сактоонун белгилүү бир деңгээлдери үчүн белгиленген зарыл көлөмдө жеткиликтүү, өз убагында, сапаттуу квалификациялуу медициналык-санитардык жардам көрсөтүүнү;

- тез жана кечиктирилгис медициналык жардам көрсөтүүнү;

- экстремалдуу шарттарда (эпидемия, өзгөчө кырдаалдар, согуштук абал, табигый кырсык, жетүүгө кыйын жана коркунучтуу шарттардагы иш) иштөөгө даяр турууну;

- айлана-тегеректегилер үчүн коркунуч туудурган оорулардын алдын алуу, диагноздоо жана дарылоо боюнча атайын профилактикалык медициналык иш чараларды жүргүзүүнү;

- санитардык-гигиеналык, эпидемияга каршы режимдерди сактоону;

- саламаттык сактоонун аралаш кызматтарынын ортосунда өзара аракеттенүүнү жана жолун жолдоочулукту;

- сергек турмушка үгүттөөнү жана калкты санитардык-гигиеналык жактан тарбиялоону камсыз кылууга милдеттүү;

- паллиативдик жардам көрсөтүүнү.

 (КР 2016-жылдын 29-апрелиндеги № 52, 2017-жылдын 1-декабрындагы N 197 (2) Мыйзамдарынын редакциясына ылайык)

 

24-статья. Саламаттык сактоо уюмдарынын өзара аракеттенүүсү

Кыргыз Республикасында жарандарга медициналык-санитардык жардам көрсөтүүчү саламаттык сактоо уюмдары студенттерди практикалык жактан окутуу, кадрларды даярдоо жана кайра даярдоо маселелери боюнча жогорку жана орто кесиптик атайын окуу жайлары менен келишимдик негизде эриш-аркак аракеттенет.

Саламаттык сактоо уюмдары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык өз ара келишимдик мамиле түзүшөт.

25-статья. Мамлекеттик жана муниципалдык саламаттык сактоо уюмдарынын менчиги

Мамлекеттик жана муниципалдык саламаттык сактоо уюмдары өздөрүнө бекитилип берилген мүлктү жана мамлекеттик бюджеттин милдеттүү медициналык камсыздандыруунун каражаттарынын эсебинен сатылып алынган мүлктөрдү менчиктен ажыратууга же башка ыкмалар менен тескөөгө укуксуз.

Мамлекеттик жана муниципалдык саламаттык сактоо уюмдарынын, өздөрүнүн ишинин жүрүшүндө сатылып алынган мүлкү мамлекеттик менчик болуп эсептелет. Мамлекеттик, муниципалдык саламаттык сактоо уюмдары уюштуруучулардын (менчик ээлеринин) макулдугусуз бул мүлктөрдү ижарага берүүгө, менчиктен ажыратууга же болбосо башкача түрдө тескөөгө укуксуз.

26-статья. Мамлекеттик же муниципалдык менчикте турган саламаттык сактоо объекттерин менчиктештирүү

Саламаттык сактоо объекттерин - мамлекеттик же муниципалдык менчикте турган имараттарды, курулмаларды жана башка мүлктөрдү менчиктештирүү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте жүзөгө ашырылат.

Саламаттык сактоо объектилерин кайра түзүмдөштүрүүнүн жүрүшүндө бошотулган имараттарды жана курулмаларды менчиктештирүүдө саламаттык сактоо кызматкерлери артыкчылык укугуна ээ болушат.

Алып коюу ошол аймактагы медициналык-санитардык жардам көрсөтүүнүн мүмкүнчүлүгүнүн жана сапатынын начарлап кетишине алып келиши мүмкүн болгон саламаттык сактоо объектерин, ошондой эле алардын базасында адамга жана айлана-чөйрөгө зыяндуу таасири бар өндүрүштү же болбосо көптөгөн адамдардын жана (же) транспорттун келиши менен байланышкан оюн -зоок, көңүл ачуучу иш-чараларды жүзөгө ашыруу максатындагы саламаттык сактоо уюмдарынын аймактарында жайгашкан имараттарды, курулмаларды менчиктештирүүгө жол берилбейт.

Саламаттык сактоо объекттерин менчиктештирүү аларды кызматкерлерине жеңилдетилген шарттарда кийин сатып алуу менен узак мөөнөттүү ижарага берүү жолу менен жүзөгө ашырылышы мүмкүн.

Саламаттык сактоо мекемелерин менчиктештирүүдөн алынган каражат саламаттык сактоо секторуна кайра инвестицияланат.

Төмөндөгүлөр:

- улуттук статусу бар саламаттык сактоо уюмдары;

- медициналык-санитардык жардамдын айрым түрлөрүн көрсөтүү жана ошол аймактагы бирден-бир саламаттык сактоо мекемеси менчиктештирүүгө жатпайт.

27-статья. Саламаттык сактоо уюмдарынын жоопкерчилиги

Саламаттык сактоо уюмдары Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо жаатындагы мыйзамдарын бузгандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартышат.

Мамлекеттик жана муниципалдык саламаттык сактоо уюмдарынын жоопкерчилиги калкка медициналык жана профилактикалык кызмат көрсөтүүгө байланышкан иш-чараларга багытталган акчалай каражаттарга жана мүлктөргө жайылтылбайт.

28-статья. Саламаттык сактоо уюмдарынын жоопкерчилигин камсыздандыруу

Саламаттык сактоо уюмдары жарандарга медициналык кызмат көрсөтүүдө алардын өмүрүнө, ден соолугуна зыян келтирүү коркунучун камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу уюмдары менен келишимдерди ыктыярдуу түрдө түзөт.

Камсыздандыруу тартиби жана шарты Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүзөгө ашырылат.

V Глава
Мамлекеттик жана муниципалдык саламаттык сактоо мекемелери

 

29-статья. Мамлекеттик жана муниципалдык саламаттык сактоо мекемелери

Кыргыз Республикасында жарандарга медициналык-санитардык жардам көрсөтүү үчүн уюштуруучулар (менчик ээлери) тарабынан түзүлгөн жана алар тарабынан толук же жарым-жартылай финансыланган мамлекеттик жана муниципалдык уюмдар мамлекеттик жана муниципалдык саламаттык сактоо мекемелери болуп эсептелет.

Мамлекеттик жана муниципалдык саламаттык сактоо мекемелеринде медициналык-санитардык жардам көрсөтүүнүн тартиби жана шарты "Кыргыз Республикасында жарандардын саламаттыгын сактоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамында аныкталат.

30-статья. Мамлекеттик жана муниципалдык саламаттык сактоо мекемелеринин уюштуруучулары (менчик ээлери)

Мамлекеттик саламаттык сактоо мекемелеринин уюштуруучулары (менчик ээлери) болуп:

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтү;

- Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо жаатындагы ыйгарым укук берилген мамлекеттик органы;

- башка мамлекеттик башкаруу органдары жана ведомстволор чыга алат.

Муниципалдык саламаттык сактоо мекемелеринин уюштуруучулары (менчик ээлери) болуп:

- жергиликтүү мамлекеттик администрациялар;

- жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары чыга алат.

Мамлекеттик жана муниципалдык саламаттык сактоо мекемелери мамлекеттик бийлик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын биргелешкен чечиминин негизинде түзүлүшү мүмкүн.

31-статья. Мамлекеттик жана муниципалдык саламаттык сактоо мекемелерин каржылоо

Мамлекеттик жана муниципалдык саламаттык сактоо мекемелери мамлекеттик бюджеттин каражаттарынын эсебинен күтүлөт.

Мамлекеттик жана муниципалдык саламаттык сактоо мекемелерин каржылоо Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүзөгө ашырылат.

Мамлекеттик жана муниципалдык саламаттык сактоо мекемелеринин бюджетин түзүү мамлекеттик бюджеттин каражаттарынан, атайын каражаттардан жана башка булактардан каржылоонун болжолдонгон көлөмдөрүн эсепке алуу менен жүзөгө ашырылат.

VI Глава
Мамлекеттик жана муниципалдык саламаттык сактоо ишканалары

 

32-статья. Мамлекеттик жана муниципалдык саламаттык сактоо ишканалары

Оперативдүү башкаруу укугуна негизделген мамлекеттик жана муниципалдык саламаттык сактоо ишканалары Кыргыз Республикасында мамлекеттик же муниципалдык менчикте турган мүлктүн базасында түзүлөт.

Мамлекеттик жана муниципалдык саламаттык сактоо ишканалары башкаруучулук, финансылык өзалдынчалыкка ээ болушат жана өз ишин бирдиктүү төлөөчүнүн тутумунда келишимдик негизде жүзөгө ашырышат.

33-статья. Мамлекеттик жана муниципалдык саламаттык сактоо ишканаларынын уюштуруучулары (менчик ээлери)

Мамлекеттик саламаттык сактоо ишканаларынын уюштуруучулары (менчик ээлери) болуп:

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтү;

- Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо жаатындагы ыйгарым укук берилген мамлекеттик орган;

- башка мамлекеттик башкаруу органдары жана ведомстволору чыга алат.

Муниципалдык саламаттык сактоо ишканаларынын уюштуруучулары (менчик ээлери) болуп:

- жергиликтүү мамлекеттик администрациялар;

- жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдары чыга алат.

Мамлекеттик жана муниципалдык саламаттык сактоо ишканалары мамлекеттик бийлик жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын биргелешкен чечими менен түзүлүшү мүмкүн.

34-статья. Мамлекеттик жана муниципалдык саламаттык сактоо ишканаларын каржылоо

Бирдиктүү төлөөчүнүн тутумунда иштөөчү мамлекеттик жана муниципалдык саламаттык сактоо ишканаларынын бюджетин түзүү мамлекеттик бюджеттин, милдеттүү медициналык камсыздандыруунун каражаттарынан, медициналык-санитардык жардамдардын көлөмдөрүн каржылоо боюнча болжолдуу көрсөткүчтөрдү эске алуу менен медициналык-санитардык жардамдын түрлөрү боюнча каржылоо ченемдеринин негизинде атайын каражаттардан жүзөгө ашырылышы мүмкүн.

Мамлекеттик жана муниципалдык саламаттык сактоо ишканаларынын ишинен алынган каражаттар медициналык-санитардык жардамды көрсөтүүгө, уюмду күтүүгө жана өнүктүрүүгө жумшалат.

Бирдиктүү төлөөчүнүн тутумунда иштеп жатышкан мамлекеттик жана

муниципалдык саламаттык сактоо ишканалары сарптоолордун түзүмүн жана чыгымдар сметасын өзалдынча пландаштырышат жана бекитишет, чыгымдардын бекитилген сметасына, штаттын түзүмүнө жана санына утурумку өзгөртүүлөрдү медициналык-санитардык жардамды көрсөтүүдөн түшө турган болжолдонгон каражаттарга жараша киргизишет.

VII Глава
Саламаттык сактоо уюмдарынын ишинин каржылык негиздери

 

35-статья. Мамлекеттик жана муниципалдык саламаттык сактоо уюмдарынын каржылык өз алдынчалуулугу

Мамлекеттик жана муниципалдык менчик түрлөрүндөгү саламаттык сактоо уюмдары өзүнүн уставынын (жобосунун) чегинде каржылык автономияга ээ болушат.

36-статья. Мамлекеттик жана муниципалдык саламаттык сактоо уюмдарын каржылоонун булактары

Мамлекеттик жана муниципалдык саламаттык сактоо уюмдарын каржылоонун булактары:

- мамлекеттик бюджеттин каражаттарынан;

- милдеттүү медициналык камсыздандыруу каражаттарынан;

- кошумча төлөөлөрдөн алынган каражаттардан;

- атайын каражаттардан;

- эл аралык уюмдардын гранттарынан;

- жеке жана юридикалык жактардын ыктыярдуу чегерүүлөрүнөн жана аманаттарынан;

- ыктыярдуу медициналык камсыздандыруу каражаттарынан;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына карама-каршы келген башка булактардан түзүлөт.

37-статья. Мамлекеттик жана муниципалдык саламаттык сактоо уюмдарынын каржылык-чарбалык иши

Мамлекеттик жана муниципалдык саламаттык сактоо уюмдары

өздөрүнүн каржылык-чарбалык ишин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык уюштуруучу же болбосо менчик ээси белгилеген тартипте жүзөгө ашырат.

38-статья. Бирдиктүү төлөөчүнүн тутумундагы мамлекеттик жана муниципалдык саламаттык сактоо уюмдарынын каржылык-чарбалык иши

Мамлекеттик жана муниципалдык саламаттык сактоо уюмдары Бирдиктүү төлөөчүнүн тутумунда өзүнүн иштерин Бирдиктүү төлөөчүнүн иш милдеттерин аткарууга ыйгарым укук берилген орган менен түзүлгөн келишимдин негизинде жүзөгө ашырышат.

Мамлекеттик жана муниципалдык саламаттык сактоо уюмдары:

- башка саламаттык сактоо уюмдары менен медициналык жана башка кызматтарды көрсөтүү келишимдерин түзүшөт;

- Бирдиктүү төлөөчүнүн тутумундагы эсептер боюнча келип түшүүчү каражаттардын болжолдонгон көлөмүнө ылайык республикалык жана жергиликтүү бюджеттин, милдеттүү медициналык камсыздандыруунун каражаттары боюнча сарптоолордун сметасын иштеп чыгышат жана бекитишет;

- келип түшкөн кирешелердин бардык булактары боюнча топтоштурулган бюджетти түзүшөт жана аткарышат;

- мамлекеттик бюджеттин каражаттары боюнча бюджеттик каражаттардын кыймылынын жана отчет берүүнүн казыналык жол-жобосунун регламентин сакташат;

- милдеттүү медициналык камсыздандыруу каражаттарын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык белгиленген тартипте пайдаланууну камсыз кылышат;

- товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык Мамлекеттик кепилдиктердин программаларын, милдеттүү медициналык камсыздандыруу программаларын аткаруу үчүн зарыл дары-дармек каражаттарын жана сарпталуучу материалдарды, медициналык жабдууларды сатып алууну жүргүзүшөт;

- социалдык илдетке чалдыккандарды дарылоого республикалык бюджеттен, ошондой эле гранттык жардам түрүндө келип түшкөн каражаттардан борборлоштурулуп алынычуу дары-дармек каражаттарын жана медициналык багыттагы буюмдарды алышат;

- саламаттык сактоо кызматкерлерине эмгек акы төлөө боюнча базалык жобого ылайык кызматкерлерге айлык акы төлөө жана сыйлык акы берүү боюнча ички жобону иштеп чыгышат жана бекитишет;

- Бирдиктүү төлөөчүнүн тутумундагы иштеген саламаттык сактоо уюмдары үчүн бекитилген тартипке ылайык бухгалтердик эсепти жана отчеттуулукту жүргүзүүнү камсыз кылышат,

- Мамлекеттик кепилдиктердин программаларын аткаргандык үчүн эсептешүүлөр боюнча Бирдиктүү төлөөчүнүн банк-агентиндеги учурдагы бирдиктүү эсебин пайдаланышат.

Бирдиктүү төлөөчүнүн тутумунда иштеген мамлекеттик жана муниципалдык саламаттык сактоо уюмдарынын каражаттары - Мамлекеттик кепилдиктердин программасына жана милдеттүү медициналык камсыздандыруунун программаларына ылайык медициналык-санитардык жардамды жана башка кызматтарды көрсөтүүгө;

- мамлекеттик жана муниципалдык саламаттык сактоо уюмдарын күтүүгө жана өнүктүрүүгө, ошондой эле алардын ишине байланышкан башка сарптоолорго пайдаланылат.

Бирдиктүү төлөөчүнүн түзүмүндө иштеген мамлекеттик жана муниципалдык саламаттык сактоо уюмдарынын каржылык-чарбалык иши Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте аудитке жатат.

39-статья. Мамлекеттик жана муниципалдык саламаттык сактоо уюмдары тарабынан көрсөтүлүүчү медициналык-санитардык жардамдарды каржылоо

Бирдиктүү төлөөчүнүн тутумунда иштебеген мамлекеттик жана муниципалдык саламаттык сактоо уюмдары көрсөткөн медициналык-санитардык жардам берүүнү каржылоо мамлекеттик бюджеттин, жеке же башка булактардын каражаттарынын эсебинен уюштуруучу (менчик ээси) тарабынан жүзөгө ашырылат.

40-статья. Бирдиктүү төлөөчүнүн тутумундагы мамлекеттик жана муниципалдык саламаттык сактоо уюмдары көрсөткөн берилүүчү медициналык-санитардык жардамды каржылоо

Мамлекеттик жана муниципалдык саламаттык сактоо уюмдары көрсөтүүчү медициналык-санитардык жардамды каржылоо мамлекеттик бюджеттин жана милдеттүү медициналык камсыздандыруунун каражаттарынын эсебинен медициналык жана башка кызматтарды көрсөтүүгө түзүлгөн келишимдердин негизинде Бирдиктүү төлөөчү тарабынан жүзөгө ашырылат.

41-статья. Мамлекеттик жана муниципалдык саламаттык сактоо уюмдарында баа түзүү

Мамлекеттик жана муниципалдык саламаттык сактоо уюмдарында баа түзүү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте монополияга каршы саясат боюнча ыйгарым укук берилген мамлекеттик орган менен макулдаштыкта бирдиктүү усул боюнча Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо жаатындагы ыйгарым укук берилген мамлекеттик органы тарабынан жүзөгө ашырылат.

42-статья. Жеке менчиктин түрүнө негизделген саламаттык сактоо уюмдарын мамлекеттик бюджеттин жана милдеттүү медициналык камсыздандыруу каражаттарынын эсебинен каржылоо

Жеке менчиктин түрүнө негизделген саламаттык сактоо уюмдары түзүлгөн келишимдердин негизинде Мамлекеттик кепилдиктердин программаларын, милдеттүү медициналык камсыздандыруу программаларын жүзөгө ашырууга мамлекеттик жана муниципалдык саламаттык сактоо уюмдары үчүн белгиленген ченемдиктер боюнча мамлекеттик бюджеттин жана милдеттүү медициналык камсыздандыруунун каражаттарынан көрсөтүлүүчү кызматтар үчүн акы төлөнүү менен катышат.

VIII Глава
Корутунду жоболор

 

43-статья. Ушул Мыйзамдын күчүнө кириши

Ушул Мыйзам жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү өзүнүн ченемдик укуктук актыларын ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

 

Кыргыз Республикасынын

Президенти

 

А. Акаев