Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

 

 

Тиркеме

 

 

(Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2019-жылдын 29-августундагы
№ 434
токтомуна)

Нотариалдык документтердин бирдиктүү электрондук базасын жүргүзүү
ТАРТИБИ

1. Жалпы жоболор жана ушул Тартипте колдонулуучу түшүнүктөр

1. Нотариалдык документтердин бирдиктүү электрондук базасын жүргүзүү тартиби (мындан ары - Тартип) "Нотариат жөнүндө", "Электрондук башкаруу жөнүндө", "Электрондук колтамга жөнүндө", "Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык иштелип чыккан.

2. Бул Тартипте нотариалдык иш-аракеттерди каттоо реестрин жүргүзүү, "Нотариат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык нотариалдык иш-аракеттерди жүргүзүү укугу берилген Кыргыз Республикасынын нотариустарынын, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдарынын кызмат адамдарынын же болбосо Кыргыз Республикасынын консулдук (чет өлкөдөгү) мекемелеринин кызмат адамдарынын аткарган нотариалдык иш-аракеттери жөнүндө маалыматтарды борборлоштуруп системага салуу максатында мурас иштеринин реестрин жүргүзүү эрежелери, ошондой эле маалымат берүү жана башка мамлекеттик маалыматтык системалар менен өз ара маалыматтык аракеттенүү тартиби, нотариустардын ЕАЭБге мүчө мамлекеттердин жана ЕАЭБге кирбеген башка мамлекеттердин нотариустары менен өз ара маалыматтык аракеттенүү тартиби жөнгө салынган.

3. Ушул Тартипте колдонулуучу түшүнүктөр:

"Электрондук нотариат" маалыматтык системасы (мындан ары - "Электрондук нотариат" МС) - нотариалдык иш жөнүндө маалыматты топтоо, иштеп чыгуу процесстерин комплекстүү автоматташтыруу жана маалыматтык өз ара аракеттенүүнүн (алмашуунун) бардык түрүн камсыз кылуу үчүн каралган мамлекеттик автоматташтырылган маалыматтык система.

электрондук кол тамга - башка электрондук формадагы маалыматка кошулган жана (же) аны менен логикалык жактан байланышкан, анын атынан маалыматка кол тамга койгон адамды аныктоо үчүн колдонулган электрондук формадагы маалымат.

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин расмий веб-сайты (мындан ары - веб-сайт) - маалыматты жана электрондук кызмат көрсөтүүлөрдү алуу үчүн каралган Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин электрондук порталы;

маалыматтардын ачык жеткиликтүүлүгү - белгилүү нотариалдык иш-аракеттерди жүргүзүүгө, ачык жеткиликтүү болгон маалыматтарды текшерүүгө даярдоо үчүн расмий маалыматты табууга мүмкүндүк берген маалымдама бөлүк;

персоналдык идентификациялык номер (мындан ары - ПИН) - калкты каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан Кыргыз Республикасынын жарандарына, чет өлкөлүк жарандарга жана жарандыгы жок адамдарга бир жолку ыйгарылуучу жана жарандарды персонификациялык (жекече) эсепке алуу, ошондой эле жазык сот өндүрүшүнүн күбөлөрүнүн, жабырлануучуларынын жана башка катышуучуларынын укуктарын коргоо чөйрөсүндөгү мыйзамдарда каралган учурлардан сырткары, ошол адамдарда өмүрүнүн аягына чейин өзгөрүүсүз сакталуучу жеке номер;

электрондук документ - электрондук формада, башкача айтканда электрондук эсептөө машиналарын колдонуу менен адамдын кабыл алуусу үчүн ыңгайлуу түрдө берилген документтештирилген маалымат;

нотариалдык иш-аракеттерди каттоо боюнча электрондук реестр - Кыргыз Республикасынын нотариустары, консулдук (чет өлкөдөгү) мекемелеринин жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдарынын кызмат адамдары жүргүзгөн бардык нотариалдык иш-аракеттер катталган бирдиктүү электрондук реестр, анда ар бир нотариалдык иш-аракетке уникалдуу номер ыйгарылат;

мурас иштерин каттоо боюнча электрондук реестр - бардык мурас иштери катталган бирдиктүү электрондук реестр;

оператор - маалыматтык системаны эксплуатациялоо, аны техникалык жана программалык коштоо милдеттери жүктөлгөн адистери аркылуу аракеттенген Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги;

электрондук кол тамга каражаттары - электрондук кол тамганы түзүү, электрондук кол тамганы текшерүү, кол тамга ачкычтарын жана кол тамганы текшерүү ачкычтарын түзүү сыяктуу функциялардын кеминде бирин ишке ашыруу үчүн пайдаланылган шифрлөөчү (криптографиялык) каражаттар;

форматтык-логикалык контролдоо - мурас кагазын, ишеним катты күбөлөндүрүү же жокко чыгаруу жөнүндө жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынын жана консулдук (чет өлкөдөгү) мекеменин ыйгарым укуктуу кызмат адамы тарабынан "Электрондук нотариат" МСга киргизилген маалыматтын, ошондой эле консулдук (чет өлкөдөгү) мекеменин же жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынын ыйгарым укуктуу кызмат адамынын электрондук кол тамгасынын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына шайкештигин текшерүү;

нотариалдык иш-аракеттерди жүргүзүүчү кызмат адамы - "Нотариат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамында каралган нотариалдык иш-аракеттерди жүргүзүү милдети жүктөлгөн Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдарынын же консулдук (чет өлкөдөгү) мекемелеринин кызмат адамдары.

4. Тартип "Нотариат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык нотариалдык иш-аракеттерди жүргүзгөн нотариустарга, ыйгарым укуктуу адамдарга, Нотариалдык документтердин бирдиктүү электрондук базасын жүргүзгөн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин адистерине жайылтылат.

5. Тартиптин сакталышын Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги контролдойт.

6. Электрондук реестрлерди жүргүзүү ага маалыматтарды киргизүү, реестрлерди сактоо, реестрге киргизилген маалыматтын купуялыгын камсыздоо (Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген учурларда), ошол реестрлерден маалыматтарды сунуштоо иштерин камтыйт.

7. Реестр жүргүзүүдө Тартип менен катар Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилүүчү Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана жеке нотариустарынын иш кагаздарын жүргүзүү боюнча нускама (мындан ары - Нотариалдык иш кагаздарын жүргүзүү нускамасы) колдонулат.

8. Электрондук реестрлер мамлекеттик жана расмий тилдерде жүргүзүлөт.

9. Электрондук реестрлер электрондук формада жүргүзүлөт.

10. "Электрондук нотариат" МС менчик укугунда Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине таандык.

11. "Электрондук нотариат" МС оператору болуп Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги саналат.

"Электрондук нотариат" МС оператору:

1) "Электрондук нотариат" МСнын үзгүлтүксүз күнүмдүк жана күнү-түнү иштешин камсыз кылат;

2) нотариуска жана маалыматтарды киргизүү милдети жүктөлгөн Юстиция министрлигинин адистерине "Электрондук нотариат" МСга маалыматтарды киргизүү мүмкүндүгүн камсыз кылат;

3) "Нотариат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамында каралган учурларда "Электрондук нотариат" МСнын жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу боюнча чараларды көрөт, анын ичинде "Электрондук нотариат" МС операторунун расмий сайтындагы -  www.minjust.gov.kg дареги боюнча жарыяланган Интернет маалыматтык-телекоммуникациялык тармагында жайгашкан ачык жеткиликтүү реестрден төлөм алуусуз Интернет маалыматтык-телекоммуникациялык тармагын пайдалануу менен күн сайын жана күнү-түнү бардык адамдарга эркин жана түздөн-түз пайдаланууну камсыз кылат;

4) электрондук реестрлердин резервдик көчүрмөлөрүн даярдайт;

5) Тартиптин 15-пунктунда көрсөтүлгөн маалыматты шифрлөөнү камсыз кылат;

6) "Электрондук нотариат" МСда камтылган маалыматтын сактыгын камсыздайт;

7) "Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык "Электрондук нотариат" МСда камтылган маалыматты санкциясыз алууга бөгөт коюуну жана (же) аларды пайдаланууга укугу жок адамдарга берүүнү; маалыматтардын мындай алуу фактысын өз учурунда аныктоону камсыздайт; "Электрондук нотариат" МСда камтылган, санкциясыз алуудан улам модификацияланган же жок кылынган маалыматты тез арада калыбына келтирүү боюнча чараларды көрөт.

12. "Электрондук нотариат" МСга маалымат киргизүү укугуна нотариус, Кыргыз Республикасынын консулдук (чет өлкөдөгү) мекемелеринин жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдарынын кызмат адамдары ээ.

13. Маалымат "Электрондук нотариат" МСда сакталган мезгилде "Электрондук нотариат" МСда камтылган маалыматты төмөнкүлөр ала алышат:

1) "Электрондук нотариат" МСга маалымат киргизген нотариус;

2) "Электрондук нотариат" МСга маалымат киргизүүгө ыйгарым укуктуу Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин адиси;

3) нотариус тарабынан Нотариалдык иш кагаздарын жүргүзүү жөнүндө нускамада белгиленген тартипте нотариалдык өндүрүш эрежелеринин аткарылышын контролдогон адамдар;

4) Кыргыз Республикасынын консулдук (чет өлкөдөгү) мекемесинин кызмат адамы;

5) жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынын кызмат адамы.

14. Нотариус, Кыргыз Республикасынын консулдук (чет өлкөдөгү) мекемесинин жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынын кызмат адамы "Электрондук нотариат" МС каражаттарын пайдалануу менен өзүнүн жумуш ордунда "Электрондук нотариат" МСны жүргүзөт.

"Электрондук нотариат" МСда иштөө үчүн төмөнкүлөр зарыл:

1) электрондук кол тамганы алуу;

2) "Электрондук нотариат" МС кызмат көрсөтүүлөрүнө Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги менен келишим түзүү.

15. "Электрондук нотариат" МС жүргүзүүдө 1-тиркемеге ылайык электрондук документтердин форматтары пайдаланылат.

2. "Электрондук нотариат" МСда камтылган маалыматты коргоо

16. Нотариус, Кыргыз Республикасынын консулдук (чет өлкөдөгү) мекемесинин же болбосо жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынын кызмат адамы тарабынан "Электрондук нотариат" МСга киргизилген маалыматтар ошол адамдардын жумуш орундарында сакталат. Нотариус, Кыргыз Республикасынын консулдук (чет өлкөдөгү) мекемесинин же болбосо жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынын кызмат адамы өзүндө болгон шифрлөөчү (криптографиялык) каражаттарды колдонуу менен ошол маалыматты коргойт.

17. "Электрондук нотариат" МСга өткөрүү үчүн даярдалган жана нотариустун, Кыргыз Республикасынын консулдук (чет өлкөдөгү) мекемесинин же болбосо жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынын кызмат адамынын күчөтүлгөн электрондук кол тамгасы коюлган маалыматтар алардын колундагы "Электрондук нотариат" МСда пайдалануу үчүн каралган маалыматты коргоонун сертификацияланган шифрлөөчү (криптографиялык) каражаттары менен шифрленет.

18. "Электрондук нотариат" МСда камтыган маалыматты коргоо жеке маалыматтар, маалыматтык технологиялар жана маалыматты коргоо чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ишке ашырылат.

19. Интернет маалыматтык-телекоммуникациялык тармакты пайдалануу менен "Электрондук нотариат" МС маалыматтык өз ара аракеттенүү процессинде нотариус, Кыргыз Республикасынын консулдук (чет өлкөдөгү) мекемесинин же болбосо жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынын кызмат адамы тарабынан берилүүчү жана алынуучу бардык маалыматтар алардын колундагы "Электрондук нотариат" МСда пайдалануу үчүн каралган маалыматты коргоонун сертификацияланган шифрлөөчү (криптографиялык) каражаттары менен шифрленет.

20. Эгерде нотариус, Кыргыз Республикасынын консулдук (чет өлкөдөгү) мекемесинин же болбосо жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынын кызмат адамы "Электрондук нотариат" МС нотариалдык иш-аракеттерди каттоо реестрине киргизилген маалыматты жоготсо, мындай маалыматтар Юстиция министрлигинин маалыматты калыбына келтирүү милдети жүктөлгөн ыйгарым укуктуу адиси тарабынан калыбына келтирилет.

3. "Электрондук нотариат" МСда камтылган маалыматты сактоо

21. "Электрондук нотариат" МСга киргизилген маалыматтар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген форматта кагаз жүзүндө реестрде сактоо үчүн каралган мөөнөт ичинде сакталууга тийиш.

4. "Электрондук нотариат" МС нотариалдык иш-аракеттердин электрондук реестрин жүргүзүү

§ 1. Жалпы жоболор

22. "Электрондук нотариат" МС нотариалдык иш-аракеттердин реестри жүргүзүлгөн нотариалдык иш-аракеттер жөнүндө Кыргыз Республикасынын чегинде бирдейлешкен жазуулар системасын жүргүзүү жана аларды борборлоштурулган түрдөө сактоо үчүн каралган.

"Электрондук нотариат" МС нотариалдык иш-аракеттердин реестри нотариалдык иш-аракеттердин жүргүзүлгөн фактысын ырастаган булак болуп саналат.

23. "Электрондук нотариат" МС нотариалдык иш-аракеттердин реестринде камтылган маалыматтар кагаз жүзүндө жүргүзүлгөн нотариалдык иш-аракеттерди каттоо реестриндеги маалыматтарга дал келбесе, "Электрондук нотариат" МСда жүргүзүлгөн реестрдин маалыматтарына артыкчылык берилет.

24. "Электрондук нотариат" МС нотариалдык иш-аракеттердин реестрине нотариалдык иш-аракеттерди "Нотариат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык төмөнкүлөр каттайт:

1) нотариустар;

2) Кыргыз Республикасынын консулдук (чет өлкөдөгү) мекемелеринин кызмат адамдары;

3) жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынын кызмат адамдары.

25. Нотариалдык иш-аракеттерди "Электрондук нотариат" МС нотариалдык иш-аракеттердин реестрине каттоо үчүн негиз болуп нотариустун, Кыргыз Республикасынын консулдук (чет өлкөдөгү) мекемесинин же болбосо жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынын кызмат адамынын нотариалдык иш-аракеттерди жүргүзүүсү саналат.

26. "Электрондук нотариат" МС нотариалдык иш-аракеттердин реестри ар бир жүргүзүлгөн нотариалдык иш-аракеттер жөнүндө жазуулардан турат. Ар бир жазууда ушул Тартиптин 5-главасында белгиленген талаптарга ылайык маалымат камтылат.

§ 2. "Электрондук нотариат" МС нотариалдык иш-аракеттердин реестринде нотариалдык иш-аракеттерди каттоо тартиби

27. "Электрондук нотариат" МС нотариалдык иш-аракеттердин реестринде нотариалдык иш-аракеттерди каттоо ушул Тартипке ылайык жүргүзүлгөн нотариалдык иш-аракеттер жөнүндө Тартиптин 5-главасында белгиленген көлөмдөгү маалыматты киргизүү аркылуу ишке ашырылат.

Нотариалдык иш-аракеттер "Электрондук нотариат" МСда нотариалдык иш-аракеттердин уникалдуу номери алынгандан кийин жүргүзүлөт.

Нотариалдык иш-аракеттерди объективдүү себептер боюнча нотариалдык иш-аракеттер жүргүзүлгөн күнү "Электрондук нотариат" МС нотариалдык иш-аракеттердин реестринде каттоого мүмкүн болбосо, нотариалдык иш-аракеттер каттоого тоскоолдуктарды жараткан себептер жоюлгандан кийин катталат.

Нотариалдык иш-аракеттерди "Электрондук нотариат" МС нотариалдык иш-аракеттердин реестринде объективдүү себептер боюнча каттоого мүмкүн болбосо, нотариалдык иш-аракетти жүргүзгөн адам үч жумуш күндүн ичинде Юстиция министрлигине анын себеби жана аларды жоюунун болжолдуу мөөнөтү тууралуу маалымдайт.

Каттоого мүмкүндүк бербеген себептер жоюлгандан кийин жүргүзүлгөн нотариалдык иш-аракеттерди "Электрондук нотариат" МС нотариалдык иш-аракеттердин реестринде каттоодо аны каттоого мүмкүн болбогон объективдүү себептер, анын ичинде нотариустун нотариалдык иш-аракетти жүргүзүү үчүн иштеген жеринен башка жерге барышы; маалыматты "Электрондук нотариат" МСга техникалык себептер боюнча киргизүүнүн мүмкүн эместиги көрсөтүлөт (мисалы: пландуу профилактикалык иштерге байланыштуу электр энергиясынын жоктугу, Интернет маалыматтык-телекоммуникациялык тармагын, "Электрондук нотариат" МС пайдалануу мүмкүндүгүнүн жоктугу).

28. Нотариус, Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин ыйгарым укуктуу адиси тарабынан "Электрондук нотариат" МС нотариалдык иш-аракеттердин реестрине киргизилүүчү маалыматтарга ошол адамдын электрондук кол тамгасы коюлууга тийиш.

29. Аткаруучу консулдук (чет өлкөдөгү) мекеменин же болбосо жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын ыйгарым укуктуу кызмат адамдары Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине ушул Тартиптин 2-тиркемесине ылайык мурас кагазын же ишеним катты күбөлөндүрүү же жокко чыгаруу жөнүндө маалыматты берүүгө милдеттүү.

30. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынын ыйгарым укуктуу кызмат адамынын мурас кагазын же ишеним катты күбөлөндүрүү же жокко чыгаруу жөнүндө ушул Тартиптин 2-тиркемесинде көрсөтүлгөн маалыматтары келип түшкөн күндөн тартып эки жумуш күндүн ичинде Юстиция министрлигинин ыйгарым укуктуу адиси тарабынан "Электрондук нотариат" МС нотариалдык иш-аракеттердин реестрине киргизилет жана ал маалыматтарга ошол адистин электрондук кол тамгасы коюлат.

Маалыматтар Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынын жана консулдук (чет өлкөдөгү) мекемесинин атайын ыйгарым укуктуу кызмат адамы тарабынан ошол адистин электрондук кол тамгасы коюлган электрондук документ түрүндө берилет.

31. Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги "Электрондук нотариат" МС каражаттарын пайдалануу менен автоматташтырылган ыкмада жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынын жана консулдук (чет өлкөдөгү) мекеменин ыйгарым укуктуу кызмат адамынын мурас кагазын, ишеним катты күбөлөндүрүү же жокко чыгаруу жөнүндө маалыматы форматтык-логикалык контролго алынат, ошондой эле жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынын ыйгарым укуктуу адамынын электрондук кол тамгасынын электрондук кол тамганы пайдалануу жаатындагы мамилелерди жөнгө салуучу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына шайкештиги текшерилет.

32. Берилген маалыматтар ушул Тартиптин 31-пунктунда көрсөтүлгөн форматтык-логикалык контролдон өтүп, "Электрондук нотариат" МС нотариалдык иш-аракеттер реестринде катталгандан кийин "Электрондук нотариат" МС каражаттарын пайдалануу менен автоматтык түрдө жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруучу органынын электрондук дарегине "Электрондук нотариат" МС нотариалдык иш-аракеттердин реестрине нотариалдык иш-аракеттердин катталган номери, күнү жана убактысы жөнүндө маалыматтын киргизилгендиги тууралуу билдирүү жиберилет.

33. Эгерде берилген маалыматтар форматтык-логикалык контролдон өтпөсө, "Электрондук нотариат" МС баш тартуу себептерин көрсөтүү менен "Электрондук нотариат" МС нотариалдык иш-аракеттердин реестрине маалыматтарды киргизүүдөн баш тартылгандыгы жөнүндө билдирүү берет.

34. Кетирген катага байланыштуу мурда берилген маалыматка өзгөртүүлөрдү киргизүү зарылдыгы келип чыккан учурда жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынын ыйгарым укуктуу кызмат адамы нотариалдык иш-аракетти, жүргүзүлгөн күнүн, нотариалдык иш-аракеттердин реестринде катталган номерин, жүргүзгөн адам жөнүндө маалыматты милдеттүү түрдө көрсөтүү менен Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине мурда берилген маалыматтын өзгөргөндүгү жөнүндө билдирүү жиберет. Мындай билдирүүгө жүргүзүлгөн нотариалдык иш-аракет жөнүндө өзгөртүлгөн маалымат тиркелет.

35. Мурда берилген маалыматтын өзгөргөндүгү жөнүндө билдирүүнү алгандан кийин Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин ыйгарым укуктуу адиси "Электрондук нотариат" МС нотариалдык иш-аракеттердин реестрине өзгөртүүлөрдү киргизгенге чейин өзгөртүүлөрдүн билдирүүдө көрсөтүлгөн нотариалдык иш-аракеттерге гана тиешелүү экендигине ынанууга тийиш.

36. Ушул Тартиптин 2-тиркемесинде көрсөтүлгөн консулдук (чет өлкөдөгү) мекеменин кызмат адамынын мурас кагазын же ишеним катты күбөлөндүрүү же жокко чыгаруу жөнүндө маалыматтары Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги аркылуу Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине нотариалдык иш-аракеттер жүргүзүлгөн күндөн тартып эки жумуш күндүн ичинде электрондук кол тамга коюлган электрондук документ түрүндө берилет.

Берилген маалыматтар "Электрондук нотариат" МС нотариалдык иш-аракеттер реестрине каттоо учурунда келип түшкөн күндөн тартып эки жумуш күндүн ичинде Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин ыйгарым укуктуу адиси тарабынан көрсөтүлөт жана ага электрондук кол тамга коюлат.

37. Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги "Электрондук нотариат" МС каражаттарын пайдалануу менен автоматташтырылган ыкмада Юстиция министрлиги берген мурас кагазын же ишеним катты күбөлөндүрүү же жокко чыгаруу жөнүндө маалыматтарды форматтык-логикалык контролго алат, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин электрондук кол тамгасынын электрондук кол тамганы пайдалануу жаатындагы мамилелерди жөнгө салуучу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына шайкештигин текшерет.

38. Эгерде Кыргыз Республикасынын консулдук (чет өлкөдөгү) мекемесинин кызмат адамы тарабынан берилген маалыматтар ушул Тартиптин 38-пунктунда көрсөтүлгөн форматтык-логикалык контролдон өтсө, алар "Электрондук нотариат" МС нотариалдык иш-аракеттердин реестринде катталат.

Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги тарабынан берилген маалыматтарды каттоо жөнүндө билдирүү же мындай маалыматты "Электрондук нотариат" МС нотариалдык иш-аракеттердин реестрине каттоодон баш тартуу жөнүндө билдирүү "Электрондук нотариат" МС каражаттарын пайдалануу менен Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигине автоматтык түрдө жиберилет.

Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги тарабынан берилген маалыматтарды каттоо жөнүндө билдирүүдө төмөнкү маалымат камтылат: нотариалдык иш-аракеттин "Электрондук нотариат" МСда катталган номери, күнү жана убактысы.

Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги тарабынан берилген маалыматты "Электрондук нотариат" МС нотариалдык иш-аракеттердин реестрине каттоодон баш тартуу жөнүндө билдирүүдө баш тартуунун себеби көрсөтүлөт.

39. Кетирген катага байланыштуу мурда берилген маалыматка өзгөртүүлөрдү киргизүү зарылдыгы келип чыккан учурда консулдук (чет өлкөдөгү) мекеменин кызмат адамы тиешелүү нотариалдык иш-аракеттин каттоо номерин, жүргүзүлгөн күнүн, убактысын милдеттүү түрдө көрсөтүү менен Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине мурда берилген маалыматтын өзгөргөндүгү жөнүндө билдирүү жиберет. Мындай билдирүүгө "Электрондук нотариат" МС реестрлеринин мазмунуна карата коюлуучу талаптарга ылайык жүргүзүлгөн нотариалдык иш-аракет жөнүндө өзгөртүлгөн маалымат тиркелет.

40. Мурда берилген маалыматтын өзгөргөндүгү жөнүндө билдирүү алгандан кийин Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин ыйгарым укуктуу адиси "Электрондук нотариат" МС нотариалдык иш-аракеттердин реестрине өзгөртүүлөрдү киргизгенге чейин өзгөртүүлөрдүн билдирүүдө көрсөтүлгөн нотариалдык иш-аракеттерге гана тиешелүү экендигине ынанууга тийиш.

41. "Электрондук нотариат" МС нотариалдык иш-аракеттердин реестринде камтылган маалыматка өзгөртүүлөрдү киргизүү нотариалдык иш-аракеттерди каттоо үчүн реестрде катталган нотариалдык иш-аракеттер жөнүндө маалымат киргизилген тартипте ишке ашырылат, мында өзгөртүлүүчү маалымат камтылган "Электрондук нотариат" МС нотариалдык иш-аракеттердин реестрине жазуулар катталган нотариалдык иш-аракеттер жөнүндө өзгөртүлгөн жазуу менен бирге нотариалдык иш-аракеттердин реестринде сакталат.

42. Ушул Тартиптин 44-пунктунда каралган учурларда нотариалдык иш-аракетти "Электрондук нотариат" МС нотариалдык иш-аракеттердин реестрине каттоонун алдында ал жөнүндө маалыматка нотариалдык таризделген документтин электрондук түрүн камтыган файл кошулат. Бул учурда "Электрондук нотариат" МС нотариалдык иш-аракеттердин реестрине каттоонун алдында нотариус "Электрондук нотариат" МС иш-аракеттердин реестрине киргизүү үчүн даярдалган маалыматка жана нотариалдык таризделген документтин электрондук түрүн камтыган файлга электрондук кол тамга коёт.

43. Нотариустар "Электрондук нотариат" МС иш-аракеттердин реестрине мурас кагазын же ишеним катты күбөлөндүрүү же жокко чыгаруу боюнча нотариалдык иш-аракеттерди каттоодо нотариалдык таризделген документтин электрондук түрүн кошууга милдеттүү.

44. Нотариалдык иш-аракетти каттаган адам тарабынан "Электрондук нотариат" МС программалык каражаттары менен каттоо жүргүзүлгөндүгү тууралуу автоматтык ырастоо алынгандан кийин нотариалдык иш-аракет "Электрондук нотариат" МС иш-аракеттердин реестрине катталган деп эсептелет.

5. Бирдиктүү нотариат маалыматтык системасынын реестринин мазмунуна карата талаптар

45. Бирдиктүү нотариат маалыматтык системасынын реестринин мазмунуна карата талаптар (мындан ары - Талаптар) "Электрондук нотариат" МС реестрлерине жайылтылат:

1) нотариалдык иш-аракеттердин электрондук реестри;

2) мурас иштеринин электрондук реестри.

46. Нотариалдык иш-аракеттердин электрондук реестри жүргүзүлгөн нотариалдык иш-аракеттер жөнүндө жазуулардан турат.

Электрондук реестрдеги ар бир жазууда төмөнкүдөй маалымат камтылат:

1) нотариалдык иш-аракеттерди кагаз жүзүндө каттоо үчүн реестрде катталган нотариалдык иш-аракетти каттоо номери;

2) нотариалдык иш-аракеттерди кагаз жүзүндө каттоо үчүн реестрде катталган нотариалдык иш-аракетти каттоо күнү;

3) "Электрондук нотариат" МС нотариалдык иш-аракеттердин реестринде нотариалдык иш-аракеттин катталган номери, күнү жана убактысы; мурда нотариалдык таризделип, катталган документти "Электрондук нотариат" МСда өзгөртүү же нотариалдык иш-аракеттердин реестриндеги жазууларды өзгөртүү номери, күнү жана убактысы;

4) нотариалдык иш-аракетти жүргүзүү үчүн кайрылган (кайрылышкан) адам (адамдар) жөнүндө төмөнкүдөй маалымат:

а) жеке адам тууралуу (анын ичинде: анын атынан же анын тапшырмасы боюнча нотариалдык иш-аракетти жүргүзгөн адам; нотариалдык иш-аракетти жүргүзүүдө күбө, котормочу, нотариалдык иш-аракетти жүргүзүүгө катышкан адамдын статусун көрсөтүү менен мурас кагазын аткаруучу катары катышкан адам): жарандын аты-жөнү; туулган жылы (күнү, айы, жылы, араб цифралары менен); туулган жери; жашаган жери; жарандын инсандыгын ырастаган документтин реквизиттери (документтин түрү, сериясы жана номери (болсо), берилген күнү, документ берген органдын аталышы); ПИН. Чет өлкөлүк жаранга же жарандыгы жок адамга карата бул маалыматтар латын тамгаларында кайталанууга тийиш (инсандыгын ырастаган документтерде аты-жөнү тууралуу маалыматты жазууда латын алфавити пайдаланылбаган учурлардан тышкары). Жашы жете элек адамдын атынан бүтүмдөрдү күбөлөндүрүүдө жашы жете элек адамдын толук жарандык аракетке жөндөмүн ырастаган документтин реквизиттери көрсөтүлөт (документтин аталышы, сериясы жана номери (болсо), берилген күнү, документ берген органдын аталышы); бүтүмдөрдү күбөлөндүрүүдө - жаранга карата банкроттук жөнүндө иш боюнча өндүрүштүн бар экендиги же жоктугу; котормочунун кол тамгасынын аныктыгын күбөлөндүрүү боюнча күбө катары катышууда - чет тилди, жаңсоо тилин (сурдо которуу, тифло сурдо которуу) билүүсү жөнүндө маалымат нотариалдык иш-аракетти жүргүзүү үчүн кайрылган адамдын айтуусу боюнча;

б) анын атынан же анын тапшырмасы боюнча нотариалдык иш-аракет жүргүзгөн юридикалык жак жөнүндө; уюштуруу документтерине ылайык толук аталышы; юридикалык жакты мамлекеттик каттоо документтеринин дареги жана реквизиттери (каттоо номери, күнү жана мамлекеттик каттоодон өткөргөн орган); Кыргыз Республикасынын юридикалык жагы үчүн - юридикалык жактын негизги мамлекеттик каттоо номери жана салык төлөөчүнүн идентификациялык номери; чет өлкөлүк юридикалык жак же юридикалык жактын укуктарына ээ болгон эл аралык уюм үчүн - юридикалык жактын катталган өлкөсүндөгү каттоо номери (болсо); уюштуруу документтеринин реквизиттери (документтин аталышы, уюштуруу документтери өзгөртүлгөн учурда - өзгөртүүлөрдү мамлекеттик каттоо номери);

в) жеке же юридикалык жактын өкүлү жөнүндө (анын ичинде ата-энеси, асырап алуучу, камкорчу, ишеним каттын негизинде аракеттенген адам), ушул пункттун "а" жана "б" пунктчаларында көрсөтүлгөн маалыматтан тышкары төмөнкүлөр көрсөтүлөт: мындай адамдын ыйгарым укуктарын ырастаган документтин реквизиттери (аталышы, берилген күнү, ким тарабынан берилген, эгерде документ күбөлөндүрүлгөн болсо, күбөлөндүрүлгөндүгү жөнүндө маалымат); ошол адамдын статусу жана (же) кызмат орду (болсо); ошол статусту же кызмат ордун ырастаган документтин реквизиттери (документтин аталышы, сериясы (болсо) жана номери, берилген күнү жана документти берген органдын аталышы);

г) өзү кол коё албаган адамдын ордуна документке кол койгон адам катары нотариалдык иш-аракетке катышкан адам жөнүндө маалымат, ушул пункттун "а" пунктчасындагы маалымат менен катар нотариалдык иш-аракетти жүргүзүү үчүн кайрылган адамдын кол коё албаган себеби көрсөтүлөт;

д) алардын атынан же алардын тапшырмасы боюнча ошол иш-аракетти жүргүзгөн жактардын нотариалдык таризделген документти алгандыгы жөнүндө белги.

Эгерде бир нотариалдык иш-аракетти жүргүзүү үчүн бир нече адам кайрылса, ушул пункттун "а" жана "б" пунктчаларындагы маалымат ошол адамдардын ар бирине карата көрсөтүлөт. Эгерде бир адам бир нече нотариалдык иш-аракетти жүргүзүү үчүн кайрылса, маалыматтар ар бир нотариалдык иш-аракетти каттоодо көрсөтүлөт;

5) нотариалдык таризделген документтин аталышын көрсөтүү менен нотариалдык иш-аракеттин түрү;

6) нотариалдык иш-аракеттин мазмуну:

а) бүтүмдөрдү, эркин билдирүүлөрдү күбөлөндүрүүдө, күбөлүктөрдү берүүдө, аткаруу жазуусун, вексел каршылыгын, деңиз каршылыгын жүргүзүүдө - бүтүмдүн түрү, бүтүмдүн, күбөлүктүн, аткаруу жазуусунун, вексель каршылыгынын, деңиз каршылыгынын, эркин билдирүүнүн тексти; жеке же юридикалык жак, юридикалык жактын органы, балдардын жана үй-бүлөнүн укуктарын коргоо боюнча аймактык орган, финансылык башкаруучу тарабынан берилген бүтүмдү жүргүзүүгө макулдугун билдирген документтин реквизиттери (документтин аталышы, документти берген адамдын же органдын аталышы, сериясы жана номери (болсо), документ берилген дата);

б) депозитке акчалай сумманы жана баалуу кагаздарды кабыл алууда - кредитордун аты-жөнү, ал боюнча акчалай сумма жана баалуу кагаздар келип түшкөн милдеттенменин аталышы; салынган акча каражаттарынын өлчөмү;

в) далилдерди камсыз кылууда - далилдерди камсыз кылуунун түрү (күбөнү суракка алуу, кат жүзүндөгү жана буюм түрүндөгү далилдерди кароо, экспертизаны дайындоо);

г) жеке жана юридикалык жактардын арыздарын же башка документтерин башка жеке жана юридикалык жактарга берүүдө - нотариалдык иштин аталышы;

д) документтердин көчүрмөлөрүнүн жана алардан алынган көчүрмөлөрдүн аныктыгын күбөлөндүрүүдө - документтин аталышы, күбөлүндүрүлүп жаткан көчүрмөнүн аныктыгы, документтин датасы, номери (болсо), документти берген адамдын аты-жөнү/органдын аталышы, ошол документ таандык болгон жарандын аты-жөнү же юридикалык жактын аталышы, документтин барактарынын саны;

е) документтерде коюлган колдордун аныктыгын күбөлөндүрүүдө - анда коюлган колдун аныктыгы күбөлөндүрүлүп жаткан документтин аталышы, анын кыскача мазмуну; котормочунун койгон колунун аныктыгын күбөлөндүрүүдө - которулган документтин аталышы, документтин датасы, номери (болсо), документти берген адамдын аты-жөнү/органдын аталышы, кайсыл тилге же кайсыл тилден которулган;

ң) мураска калган мүлктү коргоого карата чараларды көрүүдө - мураска калган мүлктү коргоого карата көрүлгөн чаралар;

ж) документтин бир тилден башка тилге туура которулгандыгын күбөлөндүрүүдө - которулган документтин аталышы; документтин датасы, номери (болсо), документти берген адамдын аты-жөнү/органдын аталышы, документтин кыскача мазмуну, кайсыл тилге же кайсыл тилден которулган;

з) документ берилген убакытты күбөлөндүрүүдө - нотариалдык иштин аталышы, берилген документтин аталышы, документ берилген убакыт;

и) төлөөгө чектерди берүүдө жана чектердин төлөнбөгөндүгүн күбөлөндүрүүдө - чек боюнча каршылык суммасы, чек боюнча төлөөчүнүн аталышы;

й) нотариалдык күбөлүктөрдүн, аткаруу жазууларынын дубликаттарын жана нотариалдык күбөлөндүрүлгөн бүтүмдөрдүн мазмунун билдирген документтердин дубликаттарын берүүдө - дубликаттары берилип жаткан нотариалдык иштин аталышы, күбөлөндүрүлгөн документтердин аталышы, датасы жана реестрдеги номерлери, дубликатты алуу укугун ырастаган арыз ээсинин статусу; мурас кагазынын дубликатын берүүдө - ошондой эле мурас калтырган адамдын каза болгондугун ырастаган документтин реквизиттери (документтин аталышы, документтин датасы, номери (болсо), документти берген органдын аталышы); анын негизинде мурдагы ээси тарабынан имарат, курулма сатылып алынган же курулган келишимдин дубликатын берүүдө - ошондой эле аталган мүлктүн арыз ээсине таандыгын ырастоочу документтин реквизиттери (документтин аталышы, документтин датасы, номери (болсо), документти берген органдын аталышы);

к) электрондук документтин жазуу жүзүндөгү документке окшоштугун күбөлөндүрүүдө, жазуу жүзүндөгү документтин электрондук документке окшоштугун күбөлөндүрүүдө - нотариалдык иш-аракеттин аталышы, анын окшоштугу күбөлөндүрүлүп жаткан документтин аталышы, документтин датасын, номерин көрсөтүү менен (болсо), документти берген адамдын аты-жөнү/органдын аталышы, жазуу жүзүндөгү документтин беттеринин саны);

л) документтерди кыймылсыз мүлккө укуктарды жана аны менен бүтүмдөрдү мамлекеттик каттоого берүүдө - анын негизинде укуктарды мамлекеттик каттоого арыз берилип жаткан, нотариалдык таризделген документтин реестрдеги номери;

м) Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларында каралган башка нотариалдык иш-аракеттерди жүргүзүүдө - нотариалдык иш-аракеттин аталышы, анын кыскача баяндамасы.

Нотариус нотариалдык иш-аракеттин мазмунун кыйла кеңири баяндап берүүгө укуктуу;

7) нотариалдык иш-аракетти жүргүзгөн адам жөнүндө маалымат:

а) нотариус жөнүндө: кызмат орду, аты-жөнү; нотариалдык округдун аталышы;

б) жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынын ыйгарым укуктуу кызмат адамы жөнүндө: анын аты-жөнү, кызмат орду, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынын аталышы;

в) Кыргыз Республикасынын консулдук (чет өлкөдөгү) мекемесинин кызмат адамы жөнүндө: анын аты-жөнү, кызмат орду, Кыргыз Республикасынын консулдук (чет өлкөдөгү) мекемесинин аталышы, Кыргыз Республикасынын консулдук (чет өлкөдөгү) мекемеси жайгашкан өлкөнүн аталышы;

8) "Электрондук нотариат" МС нотариалдык иш-аракеттердин реестрине нотариус эмес адам - Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин реестрди жүргүзүү милдети жүктөлгөн кызматкери тарабынан аткарылган нотариалдык иш-аракет жөнүндө маалыматты киргизген адам тууралуу маалымат;

10) нотариалдык иш-аракеттерди жүргүзүү үчүн акы төлөө жөнүндө маалымат:

а) нотариалдык иш-аракетти жүргүзүү үчүн алынган мамлекеттик алымдын суммасы (цифралар менен);

б) нотариус укуктук жана техникалык мүнөздөгү кызматтарды көрсөткөндүгү үчүн алган акчалай сумма (цифралар менен);

в) мамлекеттик алымды төлөөдөн бошотууга негиз;

г) мамлекеттик алымдын суммасы (цифралар менен) жана анын негизинде мамлекеттик алым кайтарылуучу документтин реквизиттери (документтин сериясы, номери, берилген дата жана аны берген органдын аталышы);

д) нотариус укуктук жана техникалык мүнөздөгү кызматтарды көрсөткөндүгү үчүн алган акчалай сумма (цифралар менен);

11) ушул Тартипте каралган учурларда нотариалдык таризделген документтин электрондук образы;

12) нотариалдык таризделген документке жана (же) нотариалдык иш-аракеттердин реестриндеги жазууга киргизилген өзгөртүүлөр жөнүндө маалымат (эгерде мындай өзгөртүүлөр жаңы нотариалдык иш-аракеттерди жүргүзүүнү талап кылбаса): өзгөртүү киргизүүнүн себептери (негиздер) жана өзгөртүүнүн мүнөзү;

13) ошол бүтүмдү өзгөртүү, бузуу же жокко чыгаруу боюнча катталуучу нотариалдык иш-аракетти жүргүзүү байланышкан мурда күбөлөндүрүлгөн бүтүм жөнүндө маалымат (нотариуста мурда күбөлөндүрүлгөн бүтүм жөнүндө маалымат болсо), анын ичинде: күбөлөндүрүлгөн бүтүмдүн датасы жана реестрдеги номери; бүтүмдү күбөлөндүргөн нотариус жөнүндө маалымат;

14) өзгөчө белгилер (мисалы: нотариалдык конторадан тышкары нотариалдык иш-аракетти жүргүзүү фактысы; аракетке жөндөмү чектелген адамдын, жашы жете элек адамдын, документке өз колу менен кол коё албаган адамдын ордуна кол койгон адамдын катышуусу менен бүтүмдү күбөлөндүрүү фактысы).

"Электрондук нотариат" МС мурас иштеринин реестри нотариус тарабынан конкреттүү мураскердин мүлкүнө карата мурас ишин "Электрондук нотариат" МСда каттоо фактысын ырастаган маалыматты камтыйт:

а) мурас ишинин номери жана мурас иштерин эсепке алуу китебине ылайык мурас иши боюнча өндүрүш башталган дата;

б) мурас ишин ачкан нотариус жөнүндө маалымат: аты-жөнү, нотариалдык округдун аталышы же мамлекеттик нотариалдык конторанын аталышы;

в) мурас калтыруучу жөнүндө маалымат: аты-жөнү, ошондой эле болсо: туулган жылы, туулган жери, каза болгон дата, каза болгондугу жөнүндө актыдагы жазуунун каттоо номери, датасы жана ошол жазууну жазган органдын аталышы; Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексинин 1124-беренесинин талаптарына ылайык, мурас ачылган жер (мурас калтыруучунун акыркы жашаган жери же болбосо мураска калган мүлк (анын негизги бөлүгү) жайгашкан жер);

г) "Электрондук нотариат" МС мурас иштеринин электрондук реестринде мурас иши катталган номер, дата жана убакыт;

д) мурас иши боюнча өндүрүштүн аяктагандыгы жөнүндө маалымат, мындай аяктоонун датасын жана себептерин көрсөтүү менен (мисалы: мурастоо укугу жөнүндө күбөлүктү берүү, нотариустун мурастоо укугу жөнүндө күбөлүктү берүүдөн баш тарткандыгы жөнүндө токтомду чыгаруусу);

ж) андан кийин мурас иш жүзүндө кабыл алынган, бирок мурастоо укуктары таризделбеген мурас калтыруучу жөнүндө маалымат;

з) мурас иштеринин реестрине киргизилген өзгөртүүлөр жөнүндө маалымат: өзгөртүү киргизүүнүн себептери (негиздери) жана өзгөртүү мүнөзү;

и) өзгөчө белгилери (мисалы: мурас ишинин көчүрмөлөрүнүн тиешелүү нотариалдык округдун нотариусуна жөнөтүлгөнү жөнүндө маалымат; нотариус убактылуу жок учурда ал тарабынан өзүнүн өндүрүшүндөгү мурас иштерин андан ары жүргүзүү үчүн башка нотариуска өткөрүлүп берилиши жөнүндө; адамдын каза болгондугун соттук тартипте таануу жөнүндө; мурас ишин таандыгы боюнча башка нотариустан же Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинен алуу жөнүндө; мурас иши боюнча өндүрүштү кайра калыбына келтирүү жөнүндө маалымат).

6. Мурас иштеринин реестрин жүргүзүү

47. Маалыматтарды "Электрондук нотариат" МС мурас иштеринин реестрине киргизүү үчүн негиз болуп нотариустун мурас ишин жүргүзүүгө негиз болгон документти алуусу (мисалы, мурасты кабыл алуу жөнүндө арыз, өкүлүнүн ишеним кат боюнча мурас ишин жүргүзүүгө арызы, мурастоо укугу тууралуу күбөлүктү берүү жөнүндө, мурастан баш тартуу жөнүндө, мураска калган мүлктү коргоого карата чараларды көрүү жөнүндө, мураска калган мүлктү башкаруу жөнүндө, мурас калтыруучуну татыктуу деңгээлде жерге коюуга акча каражаттарын төлөө жөнүндө токтом чыгаруу тууралуу, жубайлардын жалпы мүлкүндөгү үлүшкө тирүү жубайынын менчик укугу жөнүндө күбөлүктү берүү жөнүндө, мурас кагазын аткаруучу болууга макулдугу жөнүндө, мурас кагазын аткаруучунун ыйгарым укуктарын күбөлөндүрүүчү күбөлүктү берүү жөнүндө) жана аны нотариустун Мурас иштерин эсепке алуу китебине каттоо саналат.

48. Мурас иштери боюнча өндүрүштүн башталгандыгы жөнүндө маалыматтар ушул Тартиптин 46-пунктунда көрсөтүлгөн документтер келип түшкөндөн кийинки жумуш күндөн кечиктирбестен нотариус тарабынан "Электрондук нотариат" МС мурас иштеринин реестрине киргизилет. Маалыматтар курамы "Электрондук нотариат" МС реестринин мазмунуна карата талаптарда көрсөтүлгөн.

49. Нотариус маалыматтарды "Электрондук нотариат" МС мурас иштеринин реестрине киргизгенде "Электрондук нотариат" МС каражаттары аркылуу мурас иши боюнча негизги маалыматтардын мурда "Электрондук нотариат" МС мурас иштеринин реестрине киргизилген маалыматтарга толук же жарым-жартылай дал келишим автоматтык түрдө текшерет.

50. Киргизилген маалыматтардын "Электрондук нотариат" МС мурас иштеринин реестринде камтылган, мурда ачылган мурас иштери боюнча маалыматтарга дал келгендиги аныкталган учурда нотариус "Электрондук нотариат" МСдан аталган дал келүүлөрдүн болушу жөнүндө билдирүүнү (дал келген маалыматтарды көрсөтүү менен) жана маалыматтардын дал келиши аныкталган мурас иштеринин тизмесин алат (мурас ишин жүргүзгөн нотариус жөнүндө маалыматты жана мурас ишинин номерин көрсөтүү менен).

51. Мурас иши боюнча негизги маалыматтар мурда мурас иштеринин реестрине киргизилген маалыматтар менен жарым-жартылай дал келген учурда төмөнкү төрт параметрдин ичинен кайсыл болбосун үчөөнүн дал келүүсү таанылат: мурас калтыруучунун аты-жөнү, анын туулган жылы, каза болгон датасы, каза болгондугу жөнүндө актынын жазуусунун датасы жана каттоо номери.

52. Мурас иши боюнча негизги маалыматтар мурда мурас иштеринин реестрине киргизилген маалыматтарга дал келбеген учурда нотариуска "Электрондук нотариат" МС программалык каражаттары аркылуу мурас иши боюнча маалыматтарды "Электрондук нотариат" МС мурас иштеринин реестрине киргизүү фактысын ырастоо жиберилет.

53. Мурас иши боюнча негизги маалыматтардын мурда мурас иштеринин реестрине киргизилген маалыматтарга бир катар дал келүүлөрү аныкталган учурда нотариус төмөнкү чечимдердин бирин кабыл алат: мурас иши боюнча өндүрүштү баштоо жөнүндө же болбосо башка нотариус тарабынан башталган мурас иши боюнча өндүрүштү баштоо үчүн негиз жок экендиги тууралуу.

Биринчи учурда нотариус мурас иши боюнча маалыматты "Электрондук нотариат" МС мурас иштеринин реестрине киргизет жана маалыматтарды киргизүү фактысын ырастоону алат.

Экинчи учурда нотариус маалыматты "Электрондук нотариат" МС мурас иштеринин реестрине киргизбейт.

54. Маалыматтарды "Электрондук нотариат" МС мурас иштеринин реестрине киргизүүдө нотариус бул маалыматтарга күчөтүлгөн квалификацияланган электрондук кол тамга коёт.

55. Мурас иштеринин реестрине алар боюнча дал келүүлөр аныкталган маалыматтар киргизилгенден кийин "Электрондук нотариат" МС программалык каражаттар аркылуу мурда дал келген маалыматтарды мурас иштеринин реестрине киргизген ар бир нотариуска ал киргизүү фактысы жөнүндө билдирүү жөнөтүлөт.

7. "Электрондук нотариат" МСда камтылган маалыматтарды берүү

56. "Электрондук нотариат" МС оператору Интернет маалыматтык-телекоммуникациялык тармагын пайдалануу менен бардык адамдарга төлөм албастан, күн сайын жана күнү-түнү ачык маалыматты пайдалануу жана аларды издөө мүмкүндүгүн камсыздайт.

Ачык маалыматтарды эркин алуу төмөнкүлөр үчүн багытталган:

1) Кыргыз Республикасынын аймагында иштеп жаткан нотариустар, ошондой ыйгарым укуктарын өткөрүп берген нотариустар жөнүндө маалыматтарды кошкондо, кеңири маалыматты киргизүү менен нотариус издөө (фамилиясы, дареги, башка маалыматтары боюнча кеңири издөөнү кошкондо);

2) кыймылдуу мүлктүн күрөөсү жөнүндө кабарлоолор тууралуу маалыматтарды алуу;

3) ишеним каттын реквизиттеринин аныктыгын текшерүү;

4) мурас иштеринин алкагында мураскерлерди издөө жөнүндө маалыматтарды жарыялоо;

5) мурас иштеринин реестринде иштерди издөө.

57. Нотариус "Нотариат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамында белгиленген учурларда "Электрондук нотариат" МС реестрлеринде камтылган, жүргүзүлгөн нотариалдык иш-аракеттер жөнүндө маалыматты берет.

58. Эгерде ушул Тартипте башкача белгиленбесе, нотариуска нотариалдык таризделген документтин аныктыгын текшерүү үчүн зарыл болгон маалыматтар нотариустун "Электрондук нотариат" МС аркылуу берген суроо-талабы боюнча дароо, "Электрондук нотариат" МС каражаттары аркылуу автоматташтырылган режимде берилет, суроо-талапта милдеттүү түрдө жүргүзүлгөн нотариалдык иш-аракет жөнүндө маалымат, анын ичинен төмөнкүлөр көрсөтүлөт:

1) нотариалдык иш-аракеттерди каттоо үчүн нотариалдык иш-аракеттин реестрдеги каттоо номерин;

2) нотариалдык иш-аракет жүргүзүлгөн датаны;

3) нотариалдык иш-аракеттин түрүн;

4) "Электрондук нотариат" МСда нотариалдык иш-аракетти жүргүзгөн нотариус же кызмат адамы жөнүндө маалыматты;

5) мурас кагаздарын жана ишеним каттарды күбөлөндүрүү же жокко чыгаруу каралган учурларда - нотариалдык таризделген документтин электрондук түрүн берүү зарылдыгы жөнүндө белгини.

Нотариустун суроо-талабына жооп катары ушул Тартиптин 47-пунктунун 3-пунктчасында каралган нотариалдык иш-аракеттер жөнүндө маалымат, анын ичинде эгерде суроо-талапта тиешелүү белги коюлса, ушул Тартиптин 1-тиркемесинин 6-пунктунда каралган учурларда нотариалдык таризделген документтин электрондук түрү да берилет.

59. Мурас кагазын издөөдө нотариуска маалымат дароо, "Электрондук нотариат" МС каражаттары аркылуу автоматташтырылган режимде нотариус тарабынан милдеттүү түрдө төмөнкүлөрдү көрсөтүү менен "Электрондук нотариат" МС аркылуу жөнөтүлгөн суроо-талап боюнча берилет:

1) адамдын каза болуу фактысын ырастаган документ жөнүндө маалыматтарды, каза болгон датаны жана жарандык абалдын актысындагы жазуулардын номерин көрсөтүү менен;

2) мурас калтырган адамдын аты-жөнү;

3) мурас кагазын издөөгө негиз (ачык мурас иши же болбосо кызыкдар адамдын кайрылуусу).

"Электрондук нотариат" МС нотариалдык иш-аракеттердин реестринде мурас кагазын күбөлөндүрүү, өзгөртүү же жокко чыгаруу жөнүндө маалымат табылган учурда, нотариуска мурас кагазы (мурас кагаздары) жөнүндө маалымат, анын (алардын) өзгөргөндүгү же жокко чыгарылгандыгы жөнүндө маалымат (нотариалдык иш-аракеттин "Электрондук нотариат" МС нотариалдык иш-аракеттердин реестриндеги номери жана катталган датасы, нотариалдык иш-аракетти жүргүзгөн адам жөнүндө маалымат).

60. Нотариалдык иш-аракетти жүргүзүү үчүн нотариус "Электрондук нотариат" МСга суроо-талап жөнөтүүнүн негизинде "Электрондук нотариат" МС нотариалдык иш-аракеттердин реестринен нотариалдык ишти жүргүзүү үчүн кайрылган адам же анын мурас калтыруучусу менен түзүлгөн, төмөнкүлөр камтылган нике келишимдери жөнүндө маалыматтарды алууга укуктуу:

1) нике келишиминин тарабы жөнүндө маалымат: аты-жөнү;

2) келишимде көрсөтүлгөн тараптын туулган жылы.

Реестрде суроо-талап боюнча маалымат табылган учурда нотариуска төмөнкүлөр берилет:

1) нотариалдык иш-аракеттерди каттоо үчүн нотариалдык иш-аракеттин реестрдеги каттоо номери;

2) нике келишими, ага өзгөртүүлөр жана толуктоолор күбөлөндүрүлгөн дата;

3) нотариалдык иш-аракетти жүргүзгөн нотариус же кызмат адамы жөнүндө маалымат.

 

 

 

Нотариалдык документтердин
бирдиктүү электрондук базасын
жүргүзүү тартибинин

1-тиркемеси

"Электрондук нотариат" маалымат системасынын реестрлерин жүргүзүүдө пайдаланылуучу электрондук документтердин форматтары

1. Кабарлоолордун реестрине маалыматтарды киргизүү үчүн нотариуска PKCS#7 форматында (DER кодировкасында бөлүнгөн электрондук кол тамга) арыз ээсинин күчөтүлгөн квалификацияланган электрондук кол тамгасы коюлган, XML-файл түрүндөгү электрондук документ формасында күрөө жөнүндө кабарлоо жөнөтүлөт. Күрөө жөнүндө кабарлоонун аталган файлы белгиленген форматка - "Электрондук нотариат" маалымат системасынын (мындан ары - "Электрондук нотариат" МС) операторунун расмий сайтында - http://www.minjust.gov.kg көрсөтүлгөн дарек боюнча жайгаштырылган XML-схемага ылайык келүүгө тийиш.

2. Мурас кагазын же ишеним катты күбөлөндүргөн кызмат адамы иштеген орган тарабынан Кыргыз Республикасынын нотариалдык палатасына PKCS#7 форматында (DER кодировкасында бөлүнгөн электрондук кол тамга) кызмат адамынын күчөтүлгөн квалификацияланган электрондук кол тамгасы коюлган, XML-файл түрүндөгү электрондук документ формасында мурас кагазын же ишеним катты күбөлөндүрүү же жокко чыгаруу жөнүндө маалымат жөнөтүлөт.

Кыргыз Республикасынын консулдук (чет өлкөдөгү) мекемеси Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги аркылуу нотариалдык палатага мурас кагазын же ишеним катты күбөлөндүрүү же жокко чыгаруу жөнүндө маалыматты PKCS#7 форматында (DER кодировкасында бөлүнгөн электрондук кол тамга) кызмат адамынын күчөтүлгөн квалификацияланган электрондук кол тамгасы коюлган, XML-файл түрүндөгү электрондук документ формасында жөнөтөт.

3. Аталган файлдар белгиленген форматка - "Электрондук нотариат" МС операторунун расмий сайтында көрсөтүлгөн дарек боюнча (http://www.minjust.gov.kg) жайгаштырылган XML-схемага ылайык келүүгө тийиш.

4. Күрөө жөнүндө кабарлоону каттоо тууралуу күбөлүк жана реестрден күрөө жөнүндө кабарлоолордун реестринен көчүрмө нотариус тарабынан PKCS#7 (DER кодировкасында бөлүнгөн электрондук кол тамга) форматында нотариустун электрондук колу коюлган, XML-файл түрүндө электрондук документ формасында берилет. Күрөө жөнүндө кабарлоону каттоо тууралуу күбөлүктүн аталган файлы белгиленген форматка - "Электрондук нотариат" МС операторунун расмий сайтында көрсөтүлгөн дарек боюнча (http://www.minjust.gov.kg) жайгаштырылган XML-схемага ылайык келүүгө тийиш.

XML-схемасынын форматы өзгөртүлгөн учурда жаңы формат "Электрондук нотариат" МС операторунун расмий сайтында ал киргизилгенге чейин бир ай мурда жайгаштырылат.

5. Нотариус тарабынан ушул форматтардын 4-пунктуна ылайык берилген электрондук документтерди басма түрүндө же башка форматтагы окууга ыңгайлуу электрондук формада түзүү жана электрондук кол тамганы текшерүү үчүн "Электрондук нотариат" МС операторунун расмий сайты http://www.minjust.gov.kg көрсөтүлгөн дарек боюнча жайгаштырылган жалпыга жеткиликтүү сервис пайдаланылышы мүмкүн.

6. Нотариалдык иш-аракеттердин реестриндеги жазууга кошулуучу, жазуу жүзүндөгү нотариалдык таризделген документтин электрондук формасы PDF форматында бир файл түрүндө таризделет. Нотариалдык таризделген документти сканерден өткөрүү 200 dpi (дюйм чекиттери) уруксаты менен, боз түстө, түстүн жыштыгы бир пикселге 8 бит чегинде жүргүзүлүүгө тийиш.

 

 

 

Нотариалдык документтердин
бирдиктүү электрондук базасын
жүргүзүү тартибинин

2-тиркемеси

Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынын ыйгарым укуктуу кызмат адамы, консулдук (чет өлкөдөгү) мекеменин кызмат адамы тарабынан берилүүчү мурас кагазын же ишеним катты күбөлөндүрүү же жокко чыгаруу жөнүндө маалыматтар

Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынын атайын ыйгарым укуктуу кызмат адамы, консулдук (чет өлкөдөгү) мекеменин кызмат адамы тарабынан берилүүчү мурас кагазын же ишеним катты күбөлөндүрүү же жокко чыгаруу жөнүндө маалыматка төмөнкүлөр кирет:

1) кагаз жүзүндөгү нотариалдык иш-аракеттерди каттоо үчүн нотариалдык иш-аракеттин реестрдеги каттоо номери;

2) кагаз жүзүндөгү нотариалдык иш-аракеттерди каттоо үчүн нотариалдык иш-аракеттин реестрдеги катталган датасы;

3) нотариалдык иш-аракетти жүргүзүү үчүн кайрылган (кайрылышкан) адам (адамдар) жөнүндө төмөнкүдөй маалыматтар:

а) жеке адам тууралуу (анын ичинде: анын атынан же анын тапшырмасы боюнча нотариалдык иш-аракет жүргүзүлгөн адам; нотариалдык иш-аракетти жүргүзүүгө күбө, котормочу, анда катышкан адамдын статусун көрсөтүү менен мурас кагазын аткаруучу катары катышкан адам): жарандын аты-жөнү; туулган датасы (күнү, айы, жылы - араб цифралары менен); жашаган жери; жарандын ким экендигин күбөлөндүрүүчү документтин реквизиттери (документтин аталышы, сериясы (болсо) жана номери, берилген датасы, документти берген органдын аталышы); жекече өздүк эсебинин камсыздандыруу номери (болсо). Чет өлкөлүк жаранга же жарандыгы жок адамга карата бул маалыматтар латын алфавитинин тамгалары менен кайталанууга тийиш (аты-жөнү тууралуу маалыматта латын алфавитинин тамгалары пайдаланылбаган учурлардан тышкары);

б) анын атынан же анын тапшырмасы боюнча нотариалдык иш жүргүзүлгөн юридикалык жак жөнүндө; уюштуруу документтерине ылайык толук фирмалык аталышы; юридикалык дареги жана анын юридикалык жакты мамлекеттик каттоо, кайра каттоо реквизиттери (мамлекеттик каттоо номери, датасы);

в) жеке же юридикалык жактын өкүлү жөнүндө (анын ичинде ата-энеси, асырап алуучу, камкордукка алуучу, ишеним кат боюнча иш алып барган адам) ушул пункттун "а" жана "б" пунктчаларында саналган маалыматтардан тышкары төмөнкүлөр көрсөтүлөт: мындай адамдын ыйгарым укуктарын ырастаган документтин реквизиттери (аталышы, берилген дата, ким тарабынан берилген, эгерде ал күбөлөндүрүлсө, документти күбөлөндүрүү жөнүндө маалымат); ошол статусу жана (же) кызмат орду, эгерде алар болсо; ошол статусун же кызмат ордун ырастаган документинин реквизиттери (документтин аталышы, сериясы (болсо) жана номери, берилген дата жана документти берген органдын аталышы);

г) документке өз колу менен кол коё албаган адамдын ордуна кол койгон адам катары нотариалдык иш-аракетти жүргүзүүгө катышкан адамдар жөнүндө, "а" пунктчасында саналган маалыматтардан тышкары, нотариалдык иш-аракетти жүргүзүү үчүн кайрылган адам өз колу менен кол коё албаган себеп көрсөтүлөт.

Эгерде бир нотариалдык иш-аракетти жүргүзүү үчүн бир нече адам кайрылса, анда ушул пункттун "а" жана "б" пунктчаларында көрсөтүлгөн маалыматтар ошол адамдардын ар бирине карата көрсөтүлөт. Эгерде бир адам бир нече нотариалдык иш-аракетти жүргүзүү үчүн кайрылса, маалыматтар ар бир нотариалдык иш-аракетти каттоо учурунда көрсөтүлөт;

4) нотариалдык таризделген документтин аталышын көрсөтүү менен нотариалдык иш-аракеттин түрү: ишеним катты күбөлөндүрүү, ишеним катты жокко чыгаруу, мурас кагазын күбөлөндүрүү, мурас кагазын жокко чыгаруу;

5) нотариалдык иш-аракеттин мазмуну;

6) нотариалдык иш-аракетти жүргүзгөн адам жөнүндө маалымат:

а) жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынын атайын ыйгарым укуктуу кызмат адамы жөнүндө: аты-жөнү, ошол адамдын кызмат орду, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынын аталышы;

б) Кыргыз Республикасынын консулдук (чет өлкөдөгү) мекемесинин кызмат адамы жөнүндө: аты-жөнү, ошол адамдын кызмат орду, консулдук (чет өлкөдөгү) мекеменин аталышы, консулдук (чет өлкөдөгү) мекеме жайгашкан өлкөнүн аталышы;

7) нотариалдык иш-аракетти жүргүзүү үчүн акы төлөө жөнүндө маалымат:

а) нотариалдык иш-аракетти жүргүзүү үчүн алынган мамлекеттик алымдын суммасы (цифралар менен) же Кыргыз Республикасынын консулдук (чет өлкөдөгү) мекемесинин кызмат адамы тарабынан Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте алынган жыйымдын суммасы;

б) нотариус тарабынан укуктук жана техникалык мүнөздөгү кызматтарды көрсөтүү үчүн алынган акчалай сумма (цифралар менен);

в) нотариалдык иш-аракетти жүргүзүү үчүн кайрылууда жеңилдик берилгендигине байланыштуу нотариалдык иш-аракетти жүргүзүү үчүн алынбаган мамлекеттик алымдын суммасы жана мамлекеттик алымды төлөөдөн бошотуунун негизи же Кыргыз Республикасынын консулдук (чет өлкөдөгү) мекемесинин кызмат адамы тарабынан нотариалдык иш-аракетти жүргүзүү үчүн кайрылууда жеңилдик берилгендигине байланыштуу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте алынбаган жыйымдын суммасы;

г) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган негизде жана тартипте толук же жарым-жартылай кайтарылган мамлекеттик алым суммасы (цифралар менен) жана анын негизинде мамлекеттик алым кайтарылган документтин реквизиттери (сериясы, номери, берилген дата жана документти берген органдын аталышы);

8) өзгөчө белгилер (мисалы: нотариалдык таризделген документке киргизилген өзгөртүү жөнүндө маалымат, өзгөртүү киргизүү себептери (негиздер) жана өзгөртүүнүн мүнөзү; аракетке жөндөмү чектелген адамдын, жашы жете элек адамдын, документке өз колу менен кол коё албаган адамдын ордуна кол койгон адамдын катышуусунда бүтүмдү күбөлөндүрүү фактысы; нотариалдык иш-аракетти жеңилдетилген тариф боюнча жүргүзүү фактысы).