Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\955f101e-9f88-4e0c-ac55-b5459ab7dd89\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ

ТОКТОМ

2018-жылдын 30-июлу № 381

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 3-июнундагы № 303 "Мамлекеттик органдар, алардын түзүмдүк бөлүнүштөрү жана ведомстволук мекемелери тарабынан жеке жана юридикалык жактарга берилүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарын бекитүү жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

Жеке жана юридикалык жактарга көрсөтүлүүчү мамлекеттик кызматтардын сапатын жана жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу максатында, "Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына, "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 3-июнундагы № 303 "Мамлекеттик органдар, алардын түзүмдүк бөлүнүштөрү жана ведомстволук мекемелери тарабынан жеке жана юридикалык жактарга берилүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарын бекитүү жөнүндө" токтомуна ушул токтомдун тиркемесине ылайык өзгөртүүлөр киргизилсин.

2. Ушул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып он күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

"Эркин Тоо" газетасынын 2019-жылдын 13-августунда N 67 жарыяланды

 

Кыргыз Республикасынын Премьер-министри

 

М. Абылгазиев

 

 

 

Тиркеме

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 3-июнундагы № 303 "Мамлекеттик органдар, алардын түзүмдүк бөлүнүштөрү жана ведомстволук мекемелери тарабынан жеке жана юридикалык жактарга берилүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарын бекитүү жөнүндө" токтомуна киргизилүүчү
ӨЗГӨРТҮҮЛӨР

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 3-июнундагы № 303 токтому менен бекитилген Мамлекеттик органдар, алардын түзүмдүк бөлүнүштөрү жана ведомстволук мекемелери тарабынан жеке жана юридикалык жактарга берилүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарында:

- "Изилдөө, талдоо, баалоо жана экспертиза жаатында" IV бөлүмү төмөнкүдөй мазмундагы 40-46-баптар менен толукталсын:

"

40. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн паспорту

1

Мамлекеттик кызматтын аталышы

Табигый, техникалык, гуманитардык, колдонмо жана коомдук илимдер жаатындагы пландан тышкаркы (мамлекеттик заказдан тышкары) илимий-изилдөө иштерин жүргүзүү (анын ичинде мониторинг) - Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестри (тизмеги), 5-бап, 50-пункт

2

Кызматтарды көрсөткөн мамлекеттик органдын (мекеменин) толук аталышы

Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы (мындан ары - УИА)

3

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуучулар

Юридикалык жана жеке жактар

4

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуунун укуктук негиздери

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: "Илим жана мамлекеттик илимий-техникалык саясаттын негиздери жөнүндө";

- "Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы жөнүндө"

5

Көрсөтүлүүчү мамлекеттик кызматтын жыйынтыгы

Жүргүзүлгөн изилдөөлөрдүн жыйынтыктары боюнча илимий-изилдөө иштери жөнүндө отчет

6

Мамлекеттик кызматты көрсөтүүнүн шарттары

Кызмат төмөнкү шарттарда көрсөтүлөт:

- алдын ала жазылуу мүмкүнчүлүгүн эске алуу менен кезек күтүү принциби боюнча;

- белгиленген санитардык ченемдерге жана өрткө каршы коопсуздук талаптарына шайкеш болгон, келүүчү адамдардын отуруп жайгашуусу үчүн орундуктар, гардероб менен жабдылган жайларда; гендердик жана жаш курактык өзгөчөлүктөрдү эске алуу менен. Келүүчүлөргө имаратка жана санитардык-гигиеналык жайларга (ажатканаларга) тоскоолдуктар жок, ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар үчүн пандустар жана кармоочтор менен жабдылган

7

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн мөөнөтү

Суроо-талапты кабыл алуу үчүн убакыт - 20 мүнөттөн ашык эмес.

Суроо-талап түшкөн илимий изилдөө иштерин өткөрүү мүмкүндүгү боюнча чечим кабыл алуу мөөнөтү - 10 жумуш күнгө чейин.

Иштин узактыгы - кызмат алуучу менен түзүлгөн келишимге ылайык жана изилдөө ишинин көлөмүнө жараша.

Жыйынтык берүүгө убакыт - отчетко кол коюлгандан кийин 30 мүнөттөн ашык эмес

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн алуучуларын маалымдоо

8

Керектөөчүгө көрсөтүлүүчү кызматтар (керектүү маалыматтын тизмеси) жана аларды стандартташтырууга жооптуу мамлекеттик орган жөнүндө маалымат берүү

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматты төмөнкүлөрдөн алууга болот:

- Бишкек шаары, Чүй проспекти, 265 а дареги боюнча, УИАдан; УИАнын расмий сайтынан: www.naskr.kg Маалымат төмөнкүдөй берилиши мүмкүн:

- жазуу жүзүндө;

- оозеки түрүндө (телефон аркылуу, жеке жолугушуу аркылуу); УИАнын маалымат такталары, брошюралары аркылуу;

- УИАнын веб-сайтында көрсөтүлгөн электрондук почта аркылуу. Маалымат менен маалымат такталарынан, брошюралардан жана буклеттерден мамлекеттик жана расмий тилдерде таанышууга болот

9

Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматты жайылтуунун ыкмалары

Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалымат төмөнкүлөр аркылуу жайылтылат:

- ЖМК (гезиттер, радио, телекөрсөтүү) аркылуу;

- УИАнын расмий сайты аркылуу: www.naskr.kg;

- маалымат такталары аркылуу;

- буклеттер (брошюралар) аркылуу;

- телефон аркылуу (номер веб-сайтта көрсөтүлгөн);

- УИАнын даректери, телефон нөмерлери, электрондук почталарынын даректери жана иш режими УИАнын www.naskr.kg расмий сайтында жайгаштырылат

Тейлөө жана мамлекеттик кызмат көрсөтүү

10

Келүүчүлөр менен пикир алмашуу

Келүүчүлөр менен баарлашууда кызматкерлер этиканын төмөнкүдөй принциптерин сактайт: сылык, ак ниет, сыпайы, сабырдуу, принциптүү болуп, маселенин маңызын терең түшүнүүгө аракеттенүү, баарлашкан адамды уга билүү жана анын көз карашын түшүнүү, ошондой эле кабыл алынуучу чечимдерди аргументтөө. Кызматкерлер кызматтык нускамалар (функциялык милдеттер) менен кесиптик-этикалык ченемдерди сакташат, кызмат көрсөтүүнүн керектөөчүлөрүнө объективдүү мамиле жасашат жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын бузулушуна жана кызыкчылыктардын кагылышуусуна жол беришпейт. Пикир алышуу жана кызмат көрсөтүү керектөөчүлөрдүн бардык категориялары, анын ичинде мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар үчүн түшүнүктүү жана жеткиликтүү түрдө жүргүзүлөт

11

Купуялуулукту камсыздоо ыкмалары

Кызмат көрсөтүүдө купуялуулук сакталат, үчүнчү жакка керектөөчү жана ага көрсөтүлгөн кызмат жөнүндөгү маалымат Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган негизде гана берилиши мүмкүн

12

Керектүү документтердин жана/же мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү керектөөчүлөрдүн иш-аракеттеринин тизмеси

Кызмат көрсөтүүнү алуу үчүн керектөөчү төмөнкүдөй документтерди тапшыруусу зарыл:

- изилдөө жүргүзүү үчүн суроо-талап;

- техникалык тапшырма; изилденүүчү материалдардын же буюмдардын коштомо тизмеси (эгерде изилдөө үчүн материалдар жана буюмдар берилген болсо). Керектөөчү изилдөө жүргүзүүнү талап кылган буюмдарды жана материалдарды берет (эгерде изилдөө жүргүзүү үчүн материалдар жана буюмдар талап кылынган болсо), изилдөө бүткөн соң алар керектөөчүгө кайтарылып берилет. Изилдөө өтүнүчү боюнча аны жүргүзүү мүмкүндүгү жөнүндө чечим кабыл алынгандан кийин керектөөчү төмөнкүлөрдү аткаруусу зарыл:

- кызмат көрсөтүү жөнүндөгү келишимге кол коюу;

- кол коюлган келишимге ылайык кызмат көрсөтүү үчүн акы төлөө, акы төлөнгөндүгүн ырастоочу документтерди берүү. Суроо-талап катынын, коштомо тизмесинин жана келишимдин бланктарын керектөөчү УИАнын кызмат көрсөтүүчү мекемесинин бухгалтериясынан ала алат, бланктардын формалары www.naskr.kg веб-сайтында жайгаштырылат

13

Акы төлөнүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн наркы

Кызмат акы төлөө негизинде көрсөтүлөт.

Кызмат көрсөтүүнүн наркы (баалар прейскуранты) монополияга каршы саясат жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен макулдашылып, УИАнын Президентинин буйругу менен бекитилет

14

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапатынын параметрлери

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапаты төмөнкүдөй критерийлер менен аныкталат:

- пайдалануучу үчүн актуалдуулук;

- кызмат көрсөтүүлөрдүн стандартында көрсөтүлгөн шарттарга жана мөөнөттөргө ылайык аныктыгы жана өз убагында болуусу;

- арыз ээсинен кызмат көрсөтүүнү алуу үчүн 12-пунктунда көрсөтүлгөн документтерди, материалдарды жана буюмдарды гана талап кылуу;

- арыз ээсин жана пайдалануучуну басмырлоого жол бербөө (жаш-курагы, жынысы, улуту, диний ишеними боюнча);

- кызмат көрсөтүүдө кызматкерлердин сыпайылыгы жана сылыктыгы; кызмат көрсөтүүнүн жүрүшүндө керектүү документтерди толтурууда кызматкерлердин жардам берүүсү

15

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн ыкмалары, аны электрондук форматта көрсөтүүнүн өзгөчөлүктөрү

Суроо-талапты кабыл алуу, маалымат алмашуу жана кызмат көрсөтүүнүн жыйынтыгы даяр болгондугу жөнүндө билдирүү берүү стадиясында кызмат жарым-жартылай электрондук форматта көрсөтүлөт.

Бул үчүн мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуу үчүн суроо-талапты, акы төлөнгөндүгү жөнүндө квитанцияны, тиешелүү документтерди же алардын сканерленген көчүрмөлөрүн тиркеп, УИАнын расмий сайтында көрсөтүлгөн электрондук почтага жиберүү зарыл.

Кызмат көрсөтүүнүн акыркы жыйынтыгы суроо-талаптын жана кызмат көрсөтүү үчүн акы төлөнгөндүгү жөнүндө квитанциянын түп нускалары тапшырылгандан кийин керектөөчүгө же нотариалдык түрдө бекитилген ыйгарым укуктуу адамга берилет.

Жүргүзүлгөн изилдөө жөнүндө отчет керектөөчүгө электрондук форматта жиберилет

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу жана даттануу тартиби

16

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу

Керектөөчүгө мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн төмөнкүдөй учурларда баш тартылышы мүмкүн:

- ушул стандарттын 12-пунктунда көрсөтүлгөн керектүү документтер берилбегенде;

- жалган маалыматтар берилгенде;

- акы төлөнгөндүгү жөнүндө квитанция берилбегенде

17

Даттануунун тартиби

Кызмат талаптагыдай көрсөтүлбөгөн учурда алуучу оозеки же жазуу жүзүндө УИАнын жетекчилигине аты-жөнүн, байланыш маалыматтарын, дооматтын маңызын, датасын көрсөтүү менен кол коюп, эркин түрдө кайрылууга укуктуу. Даттанууларды жана дооматтарды кароо "Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык жүргүзүлөт.

Кабыл алынган чечимге канааттанбаган учурда алуучу УИАнын чечимине сот тартибинде даттанууга укуктуу

18

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү стандартын кайра карап чыгуунун мезгилдүүлүгү

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн стандарты үч жылда бир жолудан кем эмес мезгилдүүлүк менен туруктуу негизде кайра каралып турушу керек

41. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн паспорту

1

Кызмат көрсөтүүнүн аталышы

Техниканын, технологиялардын, материалдардын, заттардын, приборлордун жана жабдуулардын жаңы үлгүлөрүн түзүү жана киргизүү боюнча пландан тышкаркы (мамлекеттик заказдан тышкары) тажрыйбалоо-конструктордук жана долбоорлоо-технологиялык иштерди жүргүзүү - Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестри (тизмеги) 5-бап, 51-пункт

2

Кызматты көрсөткөн мамлекеттик органдын (мекеменин) толук аталышы

Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы (мындан ары - УИА)

3

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуучулар

Юридикалык жана жеке жактар

4

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуунун укуктук негиздери

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: "Илим жана мамлекеттик илимий-техникалык саясаттын негиздери жөнүндө";

- "Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы жөнүндө"

5

Көрсөтүлүүчү мамлекеттик кызматтын акыркы жыйынтыгы

Технологиялар, материалдардын жана заттардын формулалары, жабдуунун колдонуудагы үлгүсү же прибордун модели. Технологиялар жана формулалар документ түрүндө болушу мүмкүн. Кызмат көрсөтүүнүн жыйынтыгын керектөөчүгө берүү кабыл алуу жана өткөрүп берүү боюнча тиешелүү акт менен бекитилет

6

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн шарттары

Кызмат төмөнкү шарттарда көрсөтүлөт:

- алдын ала жазылуу мүмкүнчүлүгүн эске алуу менен кезек күтүү принциби боюнча;

- белгиленген санитардык ченемдерге жана өрткө каршы коопсуздук талаптарына шайкеш болгон, келүүчү адамдардын отуруп жайгашуусу үчүн орундуктар, гардероб менен жабдылган жайларда; гендердик жана жаш курактык өзгөчөлүктөрдү эске алуу менен. Келүүчүлөргө имаратка жана санитардык-гигиеналык жайларга (ажатканаларга) тоскоолдуктар жок, ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар үчүн пандустар жана кармоочтор менен жабдылган

7

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн мөөнөтү

Суроо-талапты кабыл алуу үчүн убакыт -20 мүнөттөн ашык эмес.

Суроо-талап түшкөн тажрыйбалоо-конструктордук жана долбоорлоо-технологиялык иштерди жүргүзүү мүмкүндүгү боюнча чечим кабыл алуу мөөнөтү - 10 жумуш күнгө чейин.

Иштин узактыгы - кызмат алуучу менен түзүлгөн келишимге ылайык жана тажрыйбалоо-конструктордук жана долбоорлоо-технологиялык иштерди жүргүзүү ишинин көлөмүнө жараша.

Жыйынтык берүүгө убакыт - тиешелүү актыга кол коюлгандан кийин 30 мүнөттөн ашык эмес

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн алуучуларын маалымдоо

8

Керектөөчүгө көрсөтүлүүчү кызматтар (керектүү маалыматтын тизмеси) жана аларды стандартташтырууга жооптуу мамлекеттик орган жөнүндө маалымат берүү

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматты төмөнкүлөрдөн алууга болот:

- Бишкек шаары, Чүй проспекти, 265 а дареги боюнча, УИАдан; УИАнын расмий сайтынан: www.naskr.kg.

Маалымат төмөнкүдөй берилиши мүмкүн:

- жазуу жүзүндө;

- оозеки түрүндө (телефон аркылуу, жеке жолугушуу аркылуу); УИАнын маалымат такталары, брошюралары аркылуу;

- УИАнын веб-сайтында көрсөтүлгөн электрондук почта аркылуу. Маалымат менен маалымат такталарынан, брошюралардан жана буклеттерден мамлекеттик жана расмий тилдерде таанышууга болот

9

Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматты жайылтуунун ыкмалары

Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалымат төмөнкүлөр аркылуу жайылтылышы мүмкүн:

- ЖМК (гезиттер, радио, телекөрсөтүү) аркылуу;

- УИАнын расмий сайты аркылуу: www.naskr.kg;

- маалымат такталары аркылуу;

- буклеттер (брошюралар) аркылуу;

- телефон аркылуу (номер веб-сайтта көрсөтүлгөн);

- УИАнын даректери, телефон номерлери, электрондук почталарынын даректери жана иш режими УИАнын www.naskr.kg расмий сайтында жайгаштырылат

Тейлөө жана мамлекеттик кызмат көрсөтүү

10

Келүүчүлөр менен пикир алмашуу

Келүүчүлөр менен баарлашууда кызматкерлер этиканын төмөнкүдөй принциптерин сактайт: сылык, ак ниет, сыпайы, сабырдуу, принциптүү болуп, маселенин маңызын терең түшүнүүгө аракеттенүү, баарлашкан адамды уга билүү жана анын көз карашын түшүнүү, ошондой эле кабыл алынуучу чечимдерди аргументтөө. Кызматкерлер кызматтык нускамалар (функциялык милдеттер) менен кесиптик-этикалык ченемдерди сакташат, кызмат көрсөтүүнүн керектөөчүлөрүнө объективдүү мамиле жасашат жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын бузулушуна жана кызыкчылыктардын кагылышуусуна жол беришпейт. Пикир алышуу жана кызмат көрсөтүү керектөөчүлөрдүн бардык категориялары, анын ичинде мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар үчүн түшүнүктүү жана жеткиликтүү түрдө жүргүзүлөт

11

Купуялуулукту камсыздоо ыкмалары

Кызмат көрсөтүүдө купуялуулук сакталат, үчүнчү жакка керектөөчү жана ага көрсөтүлгөн кызмат жөнүндөгү маалымат Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган негизде гана берилиши мүмкүн

12

Керектүү документтердин жана/же мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү керектөөчүлөрдүн иш-аракеттеринин тизмеси

Кызмат көрсөтүүнү алуу үчүн керектөөчү төмөнкүдөй документтерди тапшыруусу зарыл:

- иштерди жүргүзүү үчүн суроо-талап;

- техникалык тапшырма;

- изилденүүчү материалдардын же буюмдардын коштомо тизмеси (эгерде изилдөө үчүн материалдар жана буюмдар берилген болсо).

Керектөөчү изилдөө жүргүзүүнү талап кылган буюмдарды жана материалдарды берет (эгерде изилдөө жүргүзүү үчүн материалдар жана буюмдар талап кылынган болсо), изилдөө бүткөн соң алар керектөөчүгө кайтарылып берилет.

Изилдөө өтүнүчү боюнча аны жүргүзүү мүмкүндүгү жөнүндө чечим кабыл алынгандан кийин керектөөчү төмөнкүлөрдү аткаруусу зарыл:

- кызмат көрсөтүү жөнүндөгү келишимге кол коюу;

- кол коюлган келишимге ылайык кызмат көрсөтүү үчүн акы төлөө, акы төлөнгөндүгүн ырастоочу документтерди берүү. Суроо-талап катынын, коштомо тизмесинин жана келишимдин бланктарын керектөөчү УИАнын кызмат көрсөтүүчү мекемесинин бухгалтериясынан ала алат, бланктардын формалары www.naskr.kg веб-сайтында жайгаштырылат

13

Акы төлөнүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн наркы

Кызмат акы төлөө негизинде көрсөтүлөт. Кызмат көрсөтүүнүн наркы (баалар прейскуранты) монополияга каршы саясат жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен макулдашылып, УИАнын Президентинин буйругу менен бекитилет

14

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапатынын параметрлери

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапаты төмөнкүдөй критерийлер менен аныкталат:

- пайдалануучу үчүн актуалдуулук;

- кызмат көрсөтүүлөрдүн стандартында көрсөтүлгөн шарттарга жана мөөнөттөргө ылайык аныктыгы жана өз убагында болуусу;

- арыз ээсинен кызмат көрсөтүүнү алуу үчүн 12-пунктунда көрсөтүлгөн документтерди, материалдарды жана буюмдарды гана талап кылуу;

- арыз ээсин жана пайдалануучуну басмырлоого жол бербөө (жаш-курагы, жынысы, улуту, диний ишеними боюнча);

- кызмат көрсөтүүдө кызматкерлердин сыпайылыгы жана сылыктыгы; кызмат көрсөтүүнүн жүрүшүндө керектүү документтерди толтурууда кызматкерлердин жардам берүүсү

15

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн ыкмалары, аны электрондук форматта көрсөтүүнүн өзгөчөлүктөрү

Суроо-талапты кабыл алуу, маалымат алмашуу жана кызмат көрсөтүүнүн жыйынтыгы даяр болгондугу жөнүндө билдирүү берүү стадиясында кызмат жарым-жартылай электрондук форматта көрсөтүлөт.

Бул үчүн мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуу үчүн суроо-талапты, акы төлөнгөндүгү жөнүндө квитанцияны, тиешелүү документтерди же алардын сканерленген көчүрмөлөрүн тиркеп, УИАнын расмий сайтында көрсөтүлгөн электрондук почтага жиберүү зарыл. Кызмат көрсөтүүнүн акыркы жыйынтыгы суроо-талаптын жана кызмат көрсөтүү үчүн акы төлөнгөндүгү жөнүндө квитанциянын түп нускалары тапшырылгандан кийин керектөөчүгө же нотариалдык түрдө бекитилген ыйгарым укуктуу адамга берилет. Жүргүзүлгөн изилдөө жөнүндө отчет керектөөчүгө электрондук форматта жиберилет

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу жана даттануу тартиби

16

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу

Керектөөчүгө мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн төмөнкүдөй учурларда баш тартылышы мүмкүн: ушул стандарттын 12-пунктунда көрсөтүлгөн керектүү документтер берилбегенде;

- жалган маалыматтар берилгенде;

- акы төлөнгөндүгү жөнүндө квитанция берилбегенде

17

Даттануунун тартиби

Кызмат талаптагыдай көрсөтүлбөгөн учурда алуучу оозеки же жазуу жүзүндө УИАнын жетекчилигине аты-жөнүн, байланыш маалыматтарын, дооматтын маңызын, датасын көрсөтүү менен кол коюп, эркин түрдө кайрылууга укуктуу. Даттанууларды жана дооматтарды кароо "Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык жүргүзүлөт. Кабыл алынган чечимге канааттанбаган учурда алуучу УИАнын чечимине сот тартибинде даттанууга укуктуу

18

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү стандартын кайра карап чыгуунун мезгилдүүлүгү

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн стандарты үч жылда бир жолудан кем эмес мезгилдүүлүк менен туруктуу негизде кайра каралып турушу керек

42. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн паспорту

1

Мамлекеттик кызматтын аталышы

Пландан тышкаркы илимий, илимий-техникалык, экономикалык, социалдык жана экологиялык экспертизаларды (анын ичинде аныктоону) жүргүзүү Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестри (тизмеги) 5-бап, 52-пункт

2

Кызматты көрсөткөн мамлекеттик органдын (мекеменин) толук аталышы

Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы (мындан ары - УИА)

3

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуучулар

Юридикалык жана жеке жактар

4

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуунун укуктук негиздери

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: "Илим жана мамлекеттик илимий-техникалык саясаттын негиздери жөнүндө";

- "Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы жөнүндө"

5

Көрсөтүлүүчү мамлекеттик кызматтын акыркы жыйынтыгы

Эксперттик корутунду же экспертиза акты (зарылдыгына жараша колдонулган ыкмалардын, маалымат булактарынын, жабдуулардын, чыгымдалган материалдардын сыпаттамасы жана лабораториялык иштердин календардык жүгүртмөсү тиркелет)

6

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн шарттары

Кызмат төмөнкү шарттарда көрсөтүлөт:

- алдын ала жазылуу мүмкүнчүлүгүн эске алуу менен кезек күтүү принциби боюнча;

- белгиленген санитардык ченемдерге жана өрткө каршы коопсуздук талаптарына шайкеш болгон, келүүчү адамдардын отуруп жайгашуусу үчүн орундуктар, гардероб менен жабдылган жайларда; гендердик жана жаш курактык өзгөчөлүктөрдү эске алуу менен. Келүүчүлөргө имаратка жана санитардык-гигиеналык жайларга (ажатканаларга) тоскоолдуктар жок, ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар үчүн пандустар жана кармоочтор менен жабдылган

7

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн мөөнөтү

Суроо-талапты кабыл алуу үчүн убакыт - 20 мүнөттөн ашык эмес.

Суроо-талап түшкөн илимий экспертиза иштерин өткөрүү мүмкүндүгү боюнча чечим кабыл алуу мөөнөтү - 5 жумуш күнгө чейин.

Иштин узактыгы - кызмат алуучу менен түзүлгөн келишимге ылайык жана экспертиза ишинин көлөмүнө жараша. Жыйынтык берүүгө убакыт - эксперттик корутундуга же экспертиза актысына кол коюлгандан кийин 30 мүнөттөн ашык эмес

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн алуучуларын маалымдоо

8

Керектөөчүгө көрсөтүлүүчү кызматтар (керектүү маалыматтын тизмеси) жана аларды стандартташтырууга жооптуу мамлекеттик орган жөнүндө маалымат берүү

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматты төмөнкүлөрдөн алууга болот:

- Бишкек шаары, Чүй проспекти, 265 а дареги боюнча, УИАдан; УИАнын расмий сайтынан: www.naskr.kg. Маалымат төмөнкүдөй берилиши мүмкүн:

- жазуу жүзүндө;

- оозеки түрүндө (телефон аркылуу, жеке жолугушуу аркылуу); УИАнын маалымат такталары, брошюралары аркылуу;

- УИАнын веб-сайтында көрсөтүлгөн электрондук почта аркылуу. Маалымат менен маалымат такталарынан, брошюралардан жана буклеттерден мамлекеттик жана расмий тилдерде таанышууга болот

9

Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматты жайылтуунун ыкмалары

Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалымат төмөнкүлөр аркылуу жайылтылышы мүмкүн:

- ЖМК (гезиттер, радио, телекөрсөтүү) аркылуу;

- УИАнын расмий сайты аркылуу: www.naskr.kg;

- маалымат такталары аркылуу;

- буклеттер (брошюралар) аркылуу;

- телефон аркылуу (номер веб-сайтта көрсөтүлгөн);

- УИАнын даректери, телефон номерлери, электрондук почталарынын даректери жана иш режими УИАнын www.naskr.kg расмий сайтында жайгаштырылат

Тейлөө жана мамлекеттик кызмат көрсөтүү

10

Келүүчүлөр менен пикир алмашуу

Келүүчүлөр менен баарлашууда кызматкерлер этиканын төмөнкүдөй принциптерин сактайт: сылык, ак ниет, сыпайы, сабырдуу, принциптүү болуп, маселенин маңызын терең түшүнүүгө аракеттенүү, баарлашкан адамды уга билүү жана анын көз карашын түшүнүү, ошондой эле кабыл алынуучу чечимдерди аргументтөө.

Кызматкерлер кызматтык нускамалар (функциялык милдеттер) менен кесиптик-этикалык ченемдерди сакташат, кызмат көрсөтүүнүн керектөөчүлөрүнө объективдүү мамиле жасашат жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын бузулушуна жана кызыкчылыктардын кагылышуусуна жол беришпейт.

Пикир алышуу жана кызмат көрсөтүү керектөөчүлөрдүн бардык категориялары, анын ичинде мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар үчүн түшүнүктүү жана жеткиликтүү түрдө жүргүзүлөт

11

Купуялуулукту камсыздоо ыкмалары

Кызмат көрсөтүүдө купуялуулук сакталат, үчүнчү жакка керектөөчү жана ага көрсөтүлгөн кызмат жөнүндөгү маалымат Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган негизде гана берилиши мүмкүн

12

Керектүү документтердин жана/же мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү керектөөчүлөрдүн иш-аракеттеринин тизмеси

Кызмат көрсөтүүнү алуу үчүн керектөөчү төмөнкүдөй документтерди тапшыруусу зарыл:

- экспертиза жүргүзүү үчүн суроо-талап;

- техникалык тапшырма; изилденүүчү материалдардын же буюмдардын коштомо тизмеси (эгерде изилдөө үчүн материалдар жана буюмдар берилген болсо). Керектөөчү изилдөө жүргүзүүнү талап кылган буюмдарды жана материалдарды берет (эгерде изилдөө жүргүзүү үчүн материалдар жана буюмдар талап кылынган болсо), изилдөө бүткөн соң алар керектөөчүгө кайтарылып берилет.

Изилдөө өтүнүчү боюнча аны жүргүзүү мүмкүндүгү жөнүндө чечим кабыл алынгандан кийин керектөөчү төмөнкүлөрдү аткаруусу зарыл:

- кызмат көрсөтүү жөнүндөгү келишимге кол коюу;

- кол коюлган келишимге ылайык кызмат көрсөтүү үчүн акы төлөө, акы төлөнгөндүгүн ырастоочу документтерди берүү. Суроо-талап катынын, коштомо тизмесинин жана келишимдин бланктарын керектөөчү УИАнын кызмат көрсөтүүчү мекемесинин бухгалтериясынан ала апат, бланктардын формалары www.naskr.kg веб-сайтында жайгаштырылат

13

Акы төлөнүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн наркы

Кызмат акы төлөө негизинде көрсөтүлөт.

Кызмат көрсөтүүнүн наркы (баалар прейскуранты) монополияга каршы саясат жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен макулдашылып, УИАнын Президентинин буйругу менен бекитилет

14

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапатынын параметрлери

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапаты төмөнкүдөй критерийлер менен аныкталат:

- пайдалануучу үчүн актуалдуулук;

- кызмат көрсөтүүлөрдүн стандартында көрсөтүлгөн шарттарга жана мөөнөттөргө ылайык аныктыгы жана өз убагында болуусу;

- арыз ээсинен кызмат көрсөтүүнү алуу үчүн 12-пунктунда көрсөтүлгөн документтерди жана материалдарды гана талап кылуу;

- арыз ээсин жана пайдалануучуну басмырлоого жол бербөө (жаш-курагы, жынысы, улуту, диний ишеними боюнча);

- кызмат көрсөтүүдө кызматкерлердин сыпайылыгы жана сылыктыгы; кызмат көрсөтүүнүн жүрүшүндө керектүү документтерди толтурууда кызматкерлердин жардам берүүсү

15

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн ыкмалары, аны электрондук форматта көрсөтүүнүн өзгөчөлүктөрү

Суроо-талапты кабыл алуу, маалымат алмашуу жана кызмат көрсөтүүнүн жыйынтыгы даяр болгондугу жөнүндө билдирүү берүү стадиясында кызмат жарым-жартылай электрондук форматта көрсөтүлөт.

Бул үчүн мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуу үчүн суроо-талапты, акы төлөнгөндүгү жөнүндө квитанцияны, тиешелүү документтерди же алардын сканерленген көчүрмөлөрүн тиркеп, УИАнын расмий сайтында көрсөтүлгөн электрондук почтага жиберүү зарыл.

Кызмат көрсөтүүнүн акыркы жыйынтыгы суроо-талаптын жана кызмат көрсөтүү үчүн акы төлөнгөндүгү жөнүндө квитанциянын түп нускалары тапшырылгандан кийин керектөөчүгө же нотариалдык түрдө бекитилген ыйгарым укуктуу адамга берилет.

Жүргүзүлгөн изилдөө жөнүндө отчет керектөөчүгө электрондук форматта жиберилет

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу жана даттануу тартиби

16

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу

Керектөөчүгө мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн төмөнкүдөй учурларда баш тартылышы мүмкүн:

- ушул стандарттын 12-пунктунда көрсөтүлгөн керектүү документтер берилбегенде;

- жалган маалыматтар берилгенде;

- акы төлөнгөндүгү жөнүндө квитанция берилбегенде

17

Даттануунун тартиби

Кызмат талаптагыдай көрсөтүлбөгөн учурда алуучу оозеки же жазуу жүзүндө УИАнын жетекчилигине аты-жөнүн, байланыш маалыматтарын, дооматтын маңызын, датасын көрсөтүү менен кол коюп, эркин түрдө кайрылууга укуктуу. Даттанууларды жана дооматтарды кароо "Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык жүргүзүлөт. Кабыл алынган чечимге канааттанбаган учурда алуучу УИАнын чечимине сот тартибинде даттанууга укуктуу

18

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү стандартын кайра карап чыгуунун мезгилдүүлүгү

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн стандарты үч жылда бир жолудан кем эмес мезгилдүүлүк менен туруктуу негизде кайра каралып турушу керек

43. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн паспорту

1

Кызмат көрсөтүүнүн аталышы

Материалдык жана материалдык эмес жаратылыш объектилерине жана процесстерине пландан тышкаркы илимий талдоо жүргүзүү - Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестри (тизмеги) 5-бап, 53-пункт

2

Кызматты көрсөткөн мамлекеттик органдын (мекеменин) толук аталышы

Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы (мындан ары - УИА)

3

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуучулар

Юридикалык жана жеке жактар

4

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуунун укуктук негиздери

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: "Илим жана мамлекеттик илимий-техникалык саясаттын негиздери жөнүндө";

- "Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы жөнүндө"

5

Көрсөтүлүүчү мамлекеттик кызматтын акыркы жыйынтыгы

Жүргүзүлгөн илимий талдоонун жыйынтыктары боюнча колдонулган методиканын, маалымат булактарынын, жабдуулардын, персоналдын, чыгымдалган материалдардын сыпаттамасы жана лабораториялык иштердин календардык жүгүртмөсү менен (тиркемеде) корутунду же акт

6

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн шарттары

Кызмат төмөнкү шарттарда көрсөтүлөт:

- алдын ала жазылуу мүмкүнчүлүгүн эске алуу менен кезек күтүү принциби боюнча;

- белгиленген санитардык ченемдерге жана өрткө каршы коопсуздук талаптарына шайкеш болгон, келүүчү адамдардын отуруп жайгашуусу үчүн орундуктар, гардероб менен жабдылган жайларда; гендердик жана жаш курактык өзгөчөлүктөрдү эске алуу менен.

Келүүчүлөргө имаратка жана санитардык-гигиеналык жайларга (ажатканаларга) тоскоолдуктар жок, ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар үчүн пандустар жана кармоочтор менен жабдылган

7

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн мөөнөтү

Суроо-талапты кабыл алуу үчүн убакыт - 20 мүнөттөн ашык эмес.

Суроо-талап түшкөн илимий талдоо иштерин өткөрүү мүмкүндүгү боюнча чечим кабыл алуу мөөнөтү - 5 жумуш күнгө чейин.

Иштин узактыгы - кызмат алуучу менен түзүлгөн келишимге ылайык жана экспертиза ишинин көлөмүнө жараша.

Жыйынтык берүүгө убакыт - корутундуга же актыга кол коюлгандан кийин 30 мүнөттөн ашык эмес

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн алуучуларын маалымдоо

8

Керектөөчүгө көрсөтүлүүчү кызматтар (керектүү маалыматтын тизмеси) жана аларды стандартташтырууга жооптуу мамлекеттик орган жөнүндө маалымат берүү

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматты төмөнкүлөрдөн алууга болот:

- Бишкек шаары, Чүй проспекти, 265 а дареги боюнча, УИАдан; УИАнын расмий сайтынан: www.naskr.kg

Маалымат төмөнкүдөй берилиши мүмкүн:

- жазуу жүзүндө;

- оозеки түрүндө (телефон аркылуу, жеке жолугушуу аркылуу); УИАнын маалымат такталары, брошюралары аркылуу;

- УИАнын веб-сайтында көрсөтүлгөн электрондук почта аркылуу. Маалымат менен маалымат такталарынан, брошюралардан жана буклеттерден мамлекеттик жана расмий тилдерде таанышууга болот

9

Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматты жайылтуунун ыкмалары

Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалымат төмөнкүлөр аркылуу жайылтылышы мүмкүн:

- ЖМК (гезиттер, радио, телекөрсөтүү) аркылуу;

- УИАнын расмий сайты аркылуу: www.naskr.kg;

- маалымат такталары аркылуу;

- буклеттер (брошюралар) аркылуу;

- телефон аркылуу (номер веб-сайтта көрсөтүлгөн);

- УИАнын даректери, телефон номерлери, электрондук почталарынын даректери жана иш режими УИАнын www.naskr.kg расмий сайтында жайгаштырылат

Тейлөө жана мамлекеттик кызмат көрсөтүү

10

Келүүчүлөр менен пикир алмашуу

Келүүчүлөр менен баарлашууда кызматкерлер этиканын төмөнкүдөй принциптерин сактайт: сылык, ак ниет, сыпайы, сабырдуу, принциптүү болуп, маселенин маңызын терең түшүнүүгө аракеттенүү, баарлашкан адамды уга билүү жана анын көз карашын түшүнүү, ошондой эле кабыл алынуучу чечимдерди аргументтөө.

Кызматкерлер кызматтык нускамалар (функциялык милдеттер) менен кесиптик-этикалык ченемдерди сакташат, кызмат көрсөтүүнүн керектөөчүлөрүнө объективдүү мамиле жасашат жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын бузулушуна жана кызыкчылыктардын кагылышуусуна жол беришпейт.

Пикир алышуу жана кызмат көрсөтүү керектөөчүлөрдүн бардык категориялары, анын ичинде мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар үчүн түшүнүктүү жана жеткиликтүү түрдө жүргүзүлөт

11

Купуялуулукту камсыздоо ыкмалары

Кызмат көрсөтүүдө купуялуулук сакталат, үчүнчү жакка керектөөчү жана ага көрсөтүлгөн кызмат жөнүндөгү маалымат Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган негизде гана берилиши мүмкүн

12

Керектүү документтердин жана/же мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү керектөөчүлөрдүн иш-аракеттеринин тизмеси

Кызмат көрсөтүүнү алуу үчүн керектөөчү төмөнкүдөй документтерди тапшыруусу зарыл:

- талдоо жүргүзүү үчүн суроо-талап;

- техникалык тапшырма; изилденүүчү материалдардын же буюмдардын коштомо тизмеси (эгерде изилдөө үчүн материалдар жана буюмдар берилген болсо).

Керектөөчү изилдөө жүргүзүүнү талап кылган буюмдарды жана материалдарды берет (эгерде изилдөө жүргүзүү үчүн материалдар жана буюмдар талап кылынган болсо), изилдөө бүткөн соң алар керектөөчүгө кайтарылып берилет.

Изилдөө өтүнүчү боюнча аны жүргүзүү мүмкүндүгү жөнүндө чечим кабыл алынгандан кийин керектөөчү төмөнкүлөрдү аткаруусу зарыл:

- кызмат көрсөтүү жөнүндөгү келишимге кол коюу;

- кол коюлган келишимге ылайык кызмат көрсөтүү үчүн акы төлөө, акы төлөнгөндүгүн ырастоочу документтерди берүү.

Суроо-талап катынын, коштомо тизмесинин жана келишимдин бланктарын керектөөчү УИАнын кызмат көрсөтүүчү мекемесинин бухгалтериясынан ала алат, бланктардын формалары www.naskr.kg веб-сайтында жайгаштырылат

13

Акы төлөнүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн наркы

Кызмат акы төлөө негизинде көрсөтүлөт. Кызмат көрсөтүүнүн наркы (баалар прейскуранты) монополияга каршы саясат жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен макулдашылып, УИАнын Президентинин буйругу менен бекитилет

14

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапатынын параметрлери

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапаты төмөнкүдөй критерийлер менен аныкталат:

- пайдалануучу үчүн актуалдуулук;

- кызмат көрсөтүүлөрдүн стандартында көрсөтүлгөн шарттарга жана мөөнөттөргө ылайык аныктыгы жана өз убагында болуусу;

- арыз ээсинен кызмат көрсөтүүнү алуу үчүн 12-пунктунда көрсөтүлгөн документтерди жана материалдарды гана талап кылуу;

- арыз ээсин жана пайдалануучуну басмырлоого жол бербөө (жаш-курагы, жынысы, улуту, диний ишеними боюнча);

- кызмат көрсөтүүдө кызматкерлердин сыпайылыгы жана сылыктыгы; кызмат көрсөтүүнүн жүрүшүндө керектүү документтерди толтурууда кызматкерлердин жардам берүүсү

15

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн ыкмалары, аны электрондук форматта көрсөтүүнүн өзгөчөлүктөрү

Суроо-талапты кабыл алуу, маалымат алмашуу жана кызмат көрсөтүүнүн жыйынтыгы даяр болгондугу жөнүндө билдирүү берүү стадиясында кызмат жарым-жартылай электрондук форматта көрсөтүлөт.

Бул үчүн мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуу үчүн суроо-талапты, акы төлөнгөндүгү жөнүндө квитанцияны, тиешелүү документтерди же алардын сканерленген көчүрмөлөрүн тиркеп, УИАнын расмий сайтында көрсөтүлгөн электрондук почтага жиберүү зарыл.

Кызмат көрсөтүүнүн акыркы жыйынтыгы суроо-талаптын жана кызмат көрсөтүү үчүн акы төлөнгөндүгү жөнүндө квитанциянын түп нускалары тапшырылгандан кийин керектөөчүгө же нотариалдык түрдө бекитилген ыйгарым укуктуу адамга берилет.

Жүргүзүлгөн изилдөө жөнүндө отчет керектөөчүгө электрондук форматта жиберилет

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу жана даттануу тартиби

16

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу

Керектөөчүгө мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн төмөнкүдөй учурларда баш тартылышы мүмкүн:

- ушул стандарттын 12-пунктунда көрсөтүлгөн керектүү документтер берилбегенде;

- жалган маалыматтар берилгенде;

- акы төлөнгөндүгү жөнүндө квитанция берилбегенде

17

Даттануунун тартиби

Кызмат талаптагыдай көрсөтүлбөгөн учурда алуучу оозеки же жазуу жүзүндө УИАнын жетекчилигине аты-жөнүн, байланыш маалыматтарын, дооматтын маңызын, датасын көрсөтүү менен кол коюп, эркин түрдө кайрылууга укуктуу. Даттанууларды жана дооматтарды кароо "Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык жүргүзүлөт. Кабыл алынган чечимге канааттанбаган учурда алуучу УИАнын чечимине сот тартибинде даттанууга укуктуу

18

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү стандартын кайра карап чыгуунун мезгилдүүлүгү

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн стандарты үч жылда бир жолудан кем эмес мезгилдүүлүк менен туруктуу негизде кайра каралып турушу керек

44. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн паспорту

1

Кызмат көрсөтүүнүн аталышы

Материалдык жана материалдык эмес жаратылыш объектилерине жана процесстерине пландан тышкаркы илимий баалоо жүргүзүү - Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестри (тизмеги) 5-бап, 54-пункт

2

Кызматты көрсөткөн мамлекеттик органдын (мекеменин) толук аталышы

Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы (мындан ары - УИА)

3

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуучулар

Юридикалык жана жеке жактар

4

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуунун укуктук негиздери

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: "Илим жана мамлекеттик илимий-техникалык саясаттын негиздери жөнүндө";

- "Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы жөнүндө"

5

Көрсөтүлүүчү мамлекеттик кызматтын акыркы жыйынтыгы

Жүргүзүлгөн илимий талдоонун жыйынтыктары боюнча колдонулган методиканын, маалымат булактарынын, жабдуулардын жана чыгымдалган материалдардын сыпаттамасы менен (тиркемеде) корутунду же акт

6

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн шарттары

Кызмат төмөнкү шарттарда көрсөтүлөт:

- алдын ала жазылуу мүмкүнчүлүгүн эске алуу менен кезек күтүү принциби боюнча;

- белгиленген санитардык ченемдерге жана өрткө каршы коопсуздук талаптарына шайкеш болгон, келүүчү адамдардын отуруп жайгашуусу үчүн орундуктар, гардероб менен жабдылган жайларда; гендердик жана жаш курактык өзгөчөлүктөрдү эске алуу менен. Келүүчүлөргө имаратка жана санитардык-гигиеналык жайларга (ажатканаларга) тоскоолдуктар жок, ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар үчүн пандустар жана кармоочтор менен жабдылган

7

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн мөөнөтү

Суроо-талапты кабыл алуу үчүн убакыт - 20 мүнөттөн ашык эмес.

Суроо-талап түшкөн илимий баалоо иштерин өткөрүү мүмкүндүгү боюнча чечим кабыл алуу мөөнөтү - 5 жумуш күнгө чейин.

Иштин узактыгы - кызмат алуучу менен түзүлгөн келишимге ылайык жана экспертиза ишинин көлөмүнө жараша.

Жыйынтык берүүгө убакыт - корутундуга же актыга кол коюлгандан кийин 30 мүнөттөн ашык эмес

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн алуучуларын маалымдоо

8

Керектөөчүгө көрсөтүлүүчү кызматтар (керектүү маалыматтын тизмеси) жана стандартташтырууга жооптуу мамлекеттик орган жөнүндө маалымат берүү

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматты төмөнкүлөрдөн алууга болот:

- Бишкек шаары, Чүй проспекти, 265 а дареги боюнча, УИАдан; УИАнын расмий сайтынан: www.naskr.kg Маалымат төмөнкүдөй берилиши мүмкүн:

- жазуу жүзүндө;

- оозеки түрүндө (телефон аркылуу, жеке жолугушуу аркылуу); УИАнын маалымат такталары, брошюралары аркылуу;

- УИАнын веб-сайтында көрсөтүлгөн электрондук почта аркылуу. Маалымат менен маалымат такталарынан, брошюралардан жана буклеттерден мамлекеттик жана расмий тилдерде таанышууга болот

9

Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматты жайылтуунун ыкмалары

Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалымат төмөнкүлөр аркылуу жайылтылышы мүмкүн:

- ЖМК (гезиттер, радио, телекөрсөтүү) аркылуу;

- УИАнын расмий сайты аркылуу: www.naskr.kg

- маалымат такталары аркылуу;

- буклеттер (брошюралар) аркылуу;

- телефон аркылуу (номер веб-сайтта көрсөтүлгөн);

- УИАнын даректери, телефон номерлери, электрондук почталарынын даректери жана иш режими УИАнын www.naskr.kg расмий сайтында жайгаштырылат

Тейлөө жана мамлекеттик кызмат көрсөтүү

10

Келүүчүлөр менен пикир алмашуу

Келүүчүлөр менен баарлашууда кызматкерлер этиканын төмөнкүдөй принциптерин сактайт: сылык, ак ниет, сыпайы, сабырдуу, принциптүү болуп, маселенин маңызын терең түшүнүүгө аракеттенүү, баарлашкан адамды уга билүү жана анын көз карашын түшүнүү, ошондой эле кабыл алынуучу чечимдерди аргументтөө.

Кызматкерлер кызматтык нускамалар (функциялык милдеттер) менен кесиптик-этикалык ченемдерди сакташат, кызмат көрсөтүүнүн керектөөчүлөрүнө объективдүү мамиле жасашат жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын бузулушуна жана кызыкчылыктардын кагылышуусуна жол беришпейт.

Пикир алышуу жана кызмат көрсөтүү керектөөчүлөрдүн бардык категориялары, анын ичинде мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар үчүн түшүнүктүү жана жеткиликтүү түрдө жүргүзүлөт

11

Купуялуулукту камсыздоо ыкмалары

Кызмат көрсөтүүдө купуялуулук сакталат, үчүнчү жакка керектөөчү жана ага көрсөтүлгөн кызмат жөнүндөгү маалымат Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган негизде гана берилиши мүмкүн

12

Керектүү документтердин жана/же мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү керектөөчүлөрдүн иш-аракеттеринин тизмеси

Кызмат көрсөтүүнү алуу үчүн керектөөчү төмөнкүдөй документтерди тапшыруусу зарыл:

- баалоо жүргүзүү үчүн суроо-талап;

- техникалык тапшырма; изилденүүчү материалдардын же буюмдардын коштомо тизмеси (эгерде изилдөө үчүн материалдар жана буюмдар берилген болсо). Керектөөчү изилдөө жүргүзүүнү талап кылган буюмдарды жана материалдарды берет (эгерде изилдөө жүргүзүү үчүн материалдар жана буюмдар талап кылынган болсо), изилдөө бүткөн соң алар керектөөчүгө кайтарылып берилет. Изилдөө өтүнүчү боюнча аны жүргүзүү мүмкүндүгү жөнүндө чечим кабыл алынгандан кийин керектөөчү төмөнкүлөрдү аткаруусу зарыл:

- кызмат көрсөтүү жөнүндөгү келишимге кол коюу;

- кол коюлган келишимге ылайык кызмат көрсөтүү үчүн акы төлөө, акы төлөнгөндүгүн ырастоочу документтерди берүү.

Суроо-талап катынын, коштомо тизмесинин жана келишимдин бланктарын керектөөчү УИАнын кызмат көрсөтүүчү мекемесинин бухгалтериясынан ала алат, бланктардын формалары www.naskr.kg веб-сайтында жайгаштырылат

13

Акы төлөнүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн наркы

Кызмат акы төлөө негизинде көрсөтүлөт.

Кызмат көрсөтүүнүн наркы (баалар прейскуранты) монополияга каршы саясат жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен макулдашылып, УИАнын Президентинин буйругу менен бекитилет

14

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапатынын параметрлери

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапаты төмөнкүдөй критерийлер менен аныкталат:

- пайдалануучу үчүн актуалдуулук;

- кызмат көрсөтүүлөрдүн стандартында көрсөтүлгөн шарттарга жана мөөнөттөргө ылайык аныктыгы жана өз убагында болуусу;

- арыз ээсинен кызмат көрсөтүүнү алуу үчүн 12-пунктунда көрсөтүлгөн документтерди жана материалдарды гана талап кылуу;

- арыз ээсин жана пайдалануучуну басмырлоого жол бербөө (жаш-курагы, жынысы, улуту, диний ишеними боюнча);

- кызмат көрсөтүүдө кызматкерлердин сыпайылыгы жана сылыктыгы; кызмат көрсөтүүнүн жүрүшүндө керектүү документтерди толтурууда кызматкерлердин жардам берүүсү

15

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн ыкмалары, аны электрондук форматта көрсөтүүнүн өзгөчөлүктөрү

Суроо-талапты кабыл алуу, маалымат алмашуу жана кызмат көрсөтүүнүн жыйынтыгы даяр болгондугу жөнүндө билдирүү берүү стадиясында кызмат жарым-жартылай электрондук форматта көрсөтүлөт.

Бул үчүн мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуу үчүн суроо-талапты, акы төлөнгөндүгү жөнүндө квитанцияны, тиешелүү документтерди же алардын сканерленген көчүрмөлөрүн тиркеп, УИАнын расмий сайтында көрсөтүлгөн электрондук почтага жиберүү зарыл.

Кызмат көрсөтүүнүн акыркы жыйынтыгы суроо-талаптын жана кызмат көрсөтүү үчүн акы төлөнгөндүгү жөнүндө квитанциянын түп нускалары тапшырылгандан кийин керектөөчүгө же нотариалдык түрдө бекитилген ыйгарым укуктуу адамга берилет.

Жүргүзүлгөн изилдөө жөнүндө отчет керектөөчүгө электрондук форматта жиберилет

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартуунун жана даттануу тартиби

16

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу

Керектөөчүгө мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн төмөнкүдөй учурларда баш тартылышы мүмкүн:

- ушул стандарттын 12-пунктунда көрсөтүлгөн керектүү документтер берилбегенде;

жалган маалыматтар берилгенде;

- акы төлөнгөндүгү жөнүндө квитанция берилбегенде

17

Даттануунун тартиби

Кызмат талаптагыдай көрсөтүлбөгөн учурда алуучу оозеки же жазуу жүзүндө УИАнын жетекчилигине аты-жөнүн, байланыш маалыматтарын, дооматтын маңызын, датасын көрсөтүү менен кол коюп, эркин түрдө кайрылууга укуктуу. Даттанууларды жана дооматтарды кароо "Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык жүргүзүлөт.

Кабыл алынган чечимге канааттанбаган учурда алуучу УИАнын чечимине сот тартибинде даттанууга укуктуу

18

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү стандартын кайра карап чыгуунун мезгилдүүлүгү

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн стандарты үч жылда бир жолудан кем эмес мезгилдүүлүк менен туруктуу негизде кайра каралып турушу керек

45. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн паспорту

1

Кызмат көрсөтүүнүн аталышы

Жабдуулардын, конструкциялардын, буюмдардын, заттардын жана материалдардын үлгүлөрүнө пландан тышкаркы сыноо жүргүзүү - Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестри (тизмеги) 5-бап, 55-пункт

2

Кызматты көрсөткөн мамлекеттик органдын (мекеменин) толук аталышы

Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы (мындан ары - УИА)

3

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуучулар

Юридикалык жана жеке жактар

4

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуунун укуктук негиздери

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: "Илим жана мамлекеттик илимий-техникалык саясаттын негиздери жөнүндө";

- "Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы жөнүндө"

5

Көрсөтүлүүчү мамлекеттик кызматтын акыркы жыйынтыгы

Жабдуулардын, конструкциялардын, буюмдардын, заттардын же материалдардын үлгүлөрүн сыноо жөнүндө акт

6

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн шарттары

Кызмат төмөнкү шарттарда көрсөтүлөт:

- алдын ала жазылуу мүмкүнчүлүгүн эске алуу менен кезек күтүү принциби боюнча;

- белгиленген санитардык ченемдерге жана өрткө каршы коопсуздук талаптарына шайкеш болгон, келүүчү адамдардын отуруп жайгашуусу үчүн орундуктар, гардероб менен жабдылган жайларда; гендердик жана жаш курактык өзгөчөлүктөрдү эске алуу менен. Келүүчүлөргө имаратка жана санитардык-гигиеналык жайларга (ажатканаларга) тоскоолдуктар жок, ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар үчүн пандустар жана кармоочтор менен жабдылган

7

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн мөөнөтү

Суроо-талапты кабыл алуу үчүн убакыт - 20 мүнөттөн ашык эмес.

Суроо-талап түшкөн сыноолорду жүргүзүү мүмкүндүгү боюнча чечим кабыл алуу мөөнөтү - 5 жумуш күнгө чейин.

Иштин узактыгы - кызмат алуучу менен түзүлгөн келишимге ылайык жана жабдуулардын, конструкциялардын, буюмдардын, заттардын жана материалдардын санына жараша. Жыйынтык берүүгө убакыт - актыга кол коюлгандан кийин 30 мүнөттөн ашык эмес

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн алуучуларын маалымдоо

8

Керектөөчүгө көрсөтүлүүчү кызматтар (керектүү маалыматтын тизмеси) жана стандартташтырууга жооптуу мамлекеттик орган жөнүндө маалымат берүү

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматты төмөнкүлөрдөн алууга болот:

- Бишкек шаары, Чүй проспекти, 265 а дареги боюнча, УИАдан; УИАнын расмий сайтынан: www.naskr.kg Маалымат төмөнкүдөй берилиши мүмкүн:

- жазуу жүзүндө;

- оозеки түрүндө (телефон аркылуу, жеке жолугушуу аркылуу); УИАнын маалымат такталары, брошюралары аркылуу;

- УИАнын веб-сайтында көрсөтүлгөн электрондук почта аркылуу.

Маалымат менен маалымат такталарынан, брошюралардан жана буклеттерден мамлекеттик жана расмий тилдерде таанышууга болот

9

Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматты жайылтуунун ыкмалары

Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалымат төмөнкүлөр аркылуу жайылтылышы мүмкүн:

- ЖМК (гезиттер, радио, телекөрсөтүү) аркылуу;

- УИАнын расмий сайты аркылуу: www.naskr.kg;

- маалымат такталары аркылуу;

- буклеттер (брошюралар) аркылуу;

- телефон аркылуу (номер веб-сайтта көрсөтүлгөн);

- УИАнын даректери, телефон номерлери, электрондук почталарынын даректери жана иш режими УИАнын www.naskr.kg расмий сайтында жайгаштырылат

Тейлөө жана мамлекеттик кызмат көрсөтүү

10

Келүүчүлөр менен пикир алмашуу

Келүүчүлөр менен баарлашууда кызматкерлер этиканын төмөнкүдөй принциптерин сактайт: сылык, ак ниет, сыпайы, сабырдуу, принциптүү болуп, маселенин маңызын терең түшүнүүгө аракеттенүү, баарлашкан адамды уга билүү жана анын көз карашын түшүнүү, ошондой эле кабыл алынуучу чечимдерди аргументтөө.

Кызматкерлер кызматтык нускамалар (функциялык милдеттер) менен кесиптик-этикалык ченемдерди сакташат, кызмат көрсөтүүнүн керектөөчүлөрүнө объективдүү мамиле жасашат жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын бузулушуна жана кызыкчылыктардын кагылышуусуна жол беришпейт.

Пикир алышуу жана кызмат көрсөтүү керектөөчүлөрдүн бардык категориялары, анын ичинде мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар үчүн түшүнүктүү жана жеткиликтүү түрдө жүргүзүлөт

11

Купуялуулукту камсыздоо ыкмалары

Кызмат көрсөтүүдө купуялуулук сакталат, үчүнчү жакка керектөөчү жана ага көрсөтүлгөн кызмат жөнүндөгү маалымат Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган негизде гана берилиши мүмкүн

12

Керектүү документтердин жана/же мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү керектөөчүлөрдүн иш-аракеттеринин тизмеси

Кызмат көрсөтүүнү алуу үчүн керектөөчү төмөнкүдөй документтерди тапшыруусу зарыл:

- сыноону жүргүзүү үчүн суроо-талап;

- техникалык тапшырма; изилденүүчү материалдардын же буюмдардын коштомо тизмеси (эгерде изилдөө үчүн материалдар жана буюмдар берилген болсо).

Керектөөчү изилдөө жүргүзүүнү талап кылган буюмдарды жана материалдарды берет (эгерде изилдөө жүргүзүү үчүн материалдар жана буюмдар талап кылынган болсо), изилдөө бүткөн соң алар керектөөчүгө кайтарылып берилет.

Изилдөө өтүнүчү боюнча аны жүргүзүү мүмкүндүгү жөнүндө чечим кабыл алынгандан кийин керектөөчү төмөнкүлөрдү аткаруусу зарыл:

- кызмат көрсөтүү жөнүндөгү келишимге кол коюу;

- кол коюлган келишимге ылайык кызмат көрсөтүү үчүн акы төлөө, акы төлөнгөндүгүн ырастоочу документтерди берүү.

Суроо-талап катынын, коштомо тизмесинин жана келишимдин бланктарын керектөөчү УИАнын кызмат көрсөтүүчү мекемесинин бухгалтериясынан ала алат, бланктардын формалары www.naskr.kg веб-сайтында жайгаштырылат

13

Акы төлөнүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн наркы

Кызмат акы төлөө негизинде көрсөтүлөт.

Кызмат көрсөтүүнүн наркы (баалар прейскуранты) монополияга каршы саясат жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен макулдашылып, УИАнын Президентинин буйругу менен бекитилет

14

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапатынын параметрлери

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапаты төмөнкүдөй критерийлер менен аныкталат:

- пайдалануучу үчүн актуалдуулук;

- кызмат көрсөтүүлөрдүн стандартында көрсөтүлгөн шарттарга жана мөөнөттөргө ылайык аныктыгы жана өз убагында болуусу;

- арыз ээсинен кызмат көрсөтүүнү алуу үчүн 12-пунктунда көрсөтүлгөн документтерди жана материалдарды гана талап кылуу; арыз ээсин жана пайдалануучуну басмырлоого жол бербөө (жаш-курагы, жынысы, улуту, диний ишеними боюнча);

- кызмат көрсөтүүдө кызматкерлердин сыпайылыгы жана сылыктыгы; кызмат көрсөтүүнүн жүрүшүндө керектүү документтерди толтурууда кызматкерлердин жардам берүүсү

15

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн ыкмалары, аны электрондук форматта көрсөтүүнүн өзгөчөлүктөрү

Суроо-талапты кабыл алуу, маалымат алмашуу жана кызмат көрсөтүүнүн жыйынтыгы даяр болгондугу жөнүндө билдирүү берүү стадиясында кызмат жарым-жартылай электрондук форматта көрсөтүлөт.

Бул үчүн мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуу үчүн суроо-талапты, акы төлөнгөндүгү жөнүндө квитанцияны, тиешелүү документтерди же алардын сканерленген көчүрмөлөрүн тиркеп, УИАнын расмий сайтында көрсөтүлгөн электрондук почтага жиберүү зарыл.

Кызмат көрсөтүүнүн акыркы жыйынтыгы суроо-талаптын жана кызмат көрсөтүү үчүн акы төлөнгөндүгү жөнүндө квитанциянын түп нускалары тапшырылгандан кийин керектөөчүгө же нотариалдык түрдө бекитилген ыйгарым укуктуу адамга берилет.

Жүргүзүлгөн изилдөө жөнүндө отчет керектөөчүгө электрондук форматта жиберилет

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартуунун жана даттануу тартиби

16

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу

Керектөөчүгө мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн төмөнкүдөй учурларда баш тартылышы мүмкүн:

- ушул стандарттын 12-пунктунда көрсөтүлгөн керектүү документтер берилбегенде;

- жалган маалыматтар берилгенде;

- акы төлөнгөндүгү жөнүндө квитанция берилбегенде

17

Даттануунун тартиби

Кызмат талаптагыдай көрсөтүлбөгөн учурда алуучу оозеки же жазуу жүзүндө УИАнын жетекчилигине аты-жөнүн, байланыш маалыматтарын, дооматтын маңызын, датасын көрсөтүү менен кол коюп, эркин түрдө кайрылууга укуктуу. Даттанууларды жана дооматтарды кароо "Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык жүргүзүлөт. Кабыл алынган чечимге канааттанбаган учурда алуучу УИАнын чечимине сот тартибинде даттанууга укуктуу

18

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү стандартын кайра карап чыгуунун мезгилдүүлүгү

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн стандарты үч жылда бир жолудан кем эмес кайра каралып турушу керек

46. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн паспорту

1

Кызмат көрсөтүүнүн аталышы

Профилдик адистин көчмө экспедициялык жана практикалык кызмат көрсөтүүлөрү - Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестри (тизмеги) 5-бап, 56-пункт)

2

Кызматты көрсөткөн мамлекеттик органдын (мекеменин) толук аталышы

Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы (мындан ары - УИА)

3

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуучулар

Юридикалык жана жеке жактар

4

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуунун укуктук негиздери

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: "Илим жана мамлекеттик илимий-техникалык саясаттын негиздери жөнүндө";

- "Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы жөнүндө"

5

Көрсөтүлүүчү мамлекеттик кызматтын акыркы жыйынтыгы

Түзүлгөн келишимге ылайык кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө акт

6

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн шарттары

Кызмат төмөнкү шарттарда көрсөтүлөт:

- алдын ала жазылуу мүмкүнчүлүгүн эске алуу менен кезек күтүү принциби боюнча;

- белгиленген санитардык ченемдерге жана өрткө каршы коопсуздук талаптарына шайкеш болгон, келүүчү адамдардын отуруп жайгашуусу үчүн орундуктар, гардероб менен жабдылган жайларда; гендердик жана жаш курактык өзгөчөлүктөрдү эске алуу менен. Келүүчүлөргө имаратка жана санитардык-гигиеналык жайларга (ажатканаларга) тоскоолдуктар жок, ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар үчүн пандустар жана кармоочтор менен жабдылган

7

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн мөөнөтү

Суроо-талапты кабыл алуу үчүн убакыт -20 мүнөттөн ашык эмес.

Суроо-талап түшкөн экспедициялык жана практикалык кызматтарды көрсөтүү мүмкүндүгү боюнча чечим кабыл алуу мөөнөтү - 5 жумуш күнгө чейин.

Адис тарабынан жерине баруу менен кызмат көрсөтүүнүн узактыгы - заказчы менен макулдашуу боюнча.

Жыйынтык берүүгө убакыт - актыга кол коюлгандан кийин 30 мүнөттөн ашык эмес

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн алуучуларын маалымдоо

8

Керектөөчүгө көрсөтүлүүчү кызматтар (керектүү маалыматтын тизмеси) жана аларды стандартташтырууга жооптуу мамлекеттик орган жөнүндө маалымат берүү

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматты төмөнкүлөрдөн алууга болот:

- Бишкек шаары, Чүй проспекти, 265 а дареги боюнча, УИАдан; УИАнын расмий сайтынан: www.naskr.kg. Маалымат төмөнкүдөй берилиши мүмкүн:

- жазуу жүзүндө;

- оозеки түрүндө (телефон аркылуу, жеке жолугушуу аркылуу); УИАнын маалымат такталары, брошюралары аркылуу;

- УИАнын веб-сайтында көрсөтүлгөн электрондук почта аркылуу. Маалымат менен маалымат такталарынан, брошюралардан жана буклеттерден мамлекеттик жана расмий тилдерде таанышууга болот

9

Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматты жайылтуунун ыкмалары

Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалымат төмөнкүлөр аркылуу жайылтылышы мүмкүн:

- ЖМК (гезиттер, радио, телекөрсөтүү) аркылуу;

- УИАнын расмий сайты аркылуу: www.naskr.kg;

- маалымат такталары аркылуу;

- буклеттер (брошюралар) аркылуу;

- телефон аркылуу (номер веб-сайтта көрсөтүлгөн);

- УИАнын даректери, телефон номерлери, электрондук почталарынын даректери жана иш режими УИАнын www.naskr.kg расмий сайтында жайгаштырылат

Тейлөө жана мамлекеттик кызмат көрсөтүү

10

Келүүчүлөр менен пикир алмашуу

Келүүчүлөр менен баарлашууда кызматкерлер этиканын төмөнкүдөй принциптерин сактайт: сылык, ак ниет, сыпайы, сабырдуу, принциптүү болуп, маселенин маңызын терең түшүнүүгө аракеттенүү, баарлашкан адамды уга билүү жана анын көз карашын түшүнүү, ошондой эле кабыл алынуучу чечимдерди аргументтөө.

Кызматкерлер кызматтык нускамалар (функциялык милдеттер) менен кесиптик-этикалык ченемдерди сакташат, кызмат көрсөтүүнүн керектөөчүлөрүнө объективдүү мамиле жасашат жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын бузулушуна жана кызыкчылыктардын кагылышуусуна жол беришпейт.

Пикир алышуу жана кызмат көрсөтүү керектөөчүлөрдүн бардык категориялары, анын ичинде мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар үчүн түшүнүктүү жана жеткиликтүү түрдө жүргүзүлөт

11

Купуялуулукту камсыздоо ыкмалары

Кызмат көрсөтүүдө купуялуулук сакталат, үчүнчү жакка керектөөчү жана ага көрсөтүлгөн кызмат жөнүндөгү маалымат Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган негизде гана берилиши мүмкүн

12

Керектүү документтердин жана/же мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү керектөөчүлөрдүн иш-аракеттеринин тизмеси

Кызмат көрсөтүүнү алуу үчүн керектөөчү төмөнкүдөй документтерди тапшыруусу зарыл:

- кызмат көрсөтүү үчүн суроо-талап;

- техникалык тапшырма;

- изилденүүчү материалдардын жана буюмдардын коштомо тизмеси (эгерде изилдөө үчүн материалдар жана буюмдар берилген болсо). Керектөөчү изилдөө жүргүзүүнү талап кылган буюмдарды жана материалдарды берет (эгерде изилдөө жүргүзүү үчүн материалдар жана буюмдар талап кылынган болсо), изилдөө бүткөн соң алар керектөөчүгө кайтарылып берилет. Изилдөө өтүнүчү боюнча аны жүргүзүү мүмкүндүгү жөнүндө чечим кабыл алынгандан кийин керектөөчү төмөнкүлөрдү аткаруусу зарыл:

- кызмат көрсөтүү жөнүндөгү келишимге кол коюу;

- кол коюлган келишимге ылайык кызмат көрсөтүү үчүн акы төлөө, акы төлөнгөндүгүн ырастоочу документтерди берүү.

Суроо-талап катынын, коштомо тизмесинин жана келишимдин бланктарын керектөөчү УИАнын кызмат көрсөтүүчү мекемесинин бухгалтериясынан ала алат, бланктардын формалары www.naskr.kg веб-сайтында жайгаштырылат

13

Акы төлөнүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн наркы

Кызмат акы төлөө негизинде көрсөтүлөт. Кызмат көрсөтүүнүн наркы (баалар прейскуранты) монополияга каршы саясат жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен макулдашылып, УИАнын Президентинин буйругу менен бекитилет

14

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапатынын параметрлери

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапаты төмөнкүдөй критерийлер менен аныкталат:

- пайдалануучу үчүн актуалдуулук;

- кызмат көрсөтүүлөрдүн стандартында көрсөтүлгөн шарттарга жана мөөнөттөргө ылайык аныктыгы жана өз убагында болуусу;

- арыз ээсинен кызмат көрсөтүүнү алуу үчүн 12-пунктунда көрсөтүлгөн документтерди, материалдарды жана буюмдарды гана талап кылуу;

- арыз ээсин жана пайдалануучуну басмырлоого жол бербөө (жаш-курагы, жынысы, улуту, диний ишеними боюнча);

- кызмат көрсөтүүдө кызматкерлердин сыпайылыгы жана сылыктыгы; кызмат көрсөтүүнүн жүрүшүндө керектүү документтерди толтурууда кызматкерлердин жардам берүүсү

15

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн ыкмалары, аны электрондук форматта көрсөтүүнүн өзгөчөлүктөрү

Суроо-талапты кабыл алуу, маалымат алмашуу жана кызмат көрсөтүүнүн жыйынтыгы даяр болгондугу жөнүндө билдирүү берүү стадиясында кызмат жарым-жартылай электрондук форматта көрсөтүлөт.

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуу үчүн суроо-талапты, акы төлөнгөндүгү жөнүндө квитанциянын сканерленген көчүрмөсүн УИАнын сайтында көрсөтүлгөн электрондук почтага жиберүүгө болот

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартуунун жана даттануу тартиби

16

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу

Керектөөчүгө мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн төмөнкүдөй учурларда баш тартылышы мүмкүн: ушул стандарттын 12-пунктунда көрсөтүлгөн керектүү документтер берилбегенде;

- жалган маалыматтар берилгенде,

- акы төлөнгөндүгү жөнүндө квитанция берилбегенде

17

Даттануунун тартиби

Кызмат талаптагыдай көрсөтүлбөгөн учурда алуучу оозеки же жазуу жүзүндө УИАнын жетекчилигине аты-жөнүн, байланыш маалыматтарын, дооматтын маңызын, датасын көрсөтүү менен кол коюп, эркин түрдө кайрылууга укуктуу. Даттанууларды жана дооматтарды кароо "Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык жүргүзүлөт. Кабыл алынган чечимге канааттанбаган учурда алуучу УИАнын чечимине сот тартибинде даттанууга укуктуу

18

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү стандартын кайра карап чыгуунун мезгилдүүлүгү

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн стандарты үч жылда бир жолудан кем эмес мезгилдүүлүк менен туруктуу негизде кайра каралып турушу керек

";

- "Маалымат берүү жаатында" V бөлүмүндөгү 32-бап төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"

32. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн паспорту

1

Кызмат көрсөтүүнүн аталышы

Архивдик фонддон документтердин көчүрмөлөрүн берүү - Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестри (тизмеги), 6-бап, 41-пункт

2

Кызматты көрсөткөн мамлекеттик органдын (мекеменин) толук аталышы

Архив иши жаатында мамлекеттик саясатты ишке ашыруу боюнча функцияларды камсыздоочу мамлекеттик орган (мындан ары - ыйгарым укуктуу орган) жана анын ведомстволук бөлүмдөрү, анын ичинде аймактык органдары (мындан ары - ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук бөлүмдөрү); Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы (мындан ары - УИА)

3

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуучулар

Жеке жана юридикалык жактар (анын ичинде чет өлкөлүк)

4

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуунун укуктук негиздери

Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: "Кыргыз Республикасынын Улуттук архив фонду жөнүндө";

"Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы жөнүндө";

"Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө";

- "Жарандардын кайрылууларын кароонун тартиби жөнүндө";

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдору:

- 2000-жылдын 20-январындагы № 33 "КМШга катышкан мамлекеттердин архив маалыматын пайдалануу тармагындагы өз ара аракеттенүүсүнүн принциптери жана формалары жөнүндө макулдашууну бекитүү тууралуу";

- 2010-жылдын 5-февралындагы № 72 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы Архив агенттиги жөнүндө"

5

Көрсөтүлүүчү мамлекеттик кызматтын акыркы жыйынтыгы

Архивдик документтердин көчүрмөлөрүн кагаз жана санарип түрүндө берүү

6

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн шарты

Кызмат төмөнкү шарттарда көрсөтүлөт:

- белгиленген санитардык ченемдерге жооп берген жайларда;

- жарандар, анын ичинде ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар (мындан ары - ДМЧА) үчүн имаратка жана санитардык гигиеналык жайларга (ажаткана, жуунуучу бөлмө) кирүүгө тоскоолдугу жок пандус, кармоочтор менен жабдылган имараттарда, жайларда;

- кезек күтүү принциби боюнча. Имараттарда күтүп тургандар үчүн орундар, ажатканалар бар (региондордо борбордук суу түтүгүнө жана канализацияларга кошулуу мүмкүнчүлүгү болбогон учурда - сырттагы ажатканалары), жылуулук, суу түтүктөрү, телефондор менен жабдылган. Жарандардын жеңилдик берилген категориялары (Улуу Ата мекендик согуштун катышуучулары жана майыптары, ооруктун эмгекчилери жана аларга теңдештирилген адамдар, ДМЧА, кош бойлуу аялдар) кезексиз тейленет, эгер алар имаратка көтөрүлө албаса, кызматкер арызды кабыл алуу үчүн өзү түшүп келет. Келүүчүлөргө ыңгайлуу болушу үчүн кызмат көрсөтүү жеринде кызмат көрсөтүүнү алууга зарыл болгон документтердин тизмеги жана арыздардын үлгүлөрү жайгаштырылат

7

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн мөөнөтү

Суроо-талапты кабыл алууга чектелген убакыт - 15 мүнөттөн ашык эмес.

Документтердин даярдалган көчүрмөлөрүн берүүгө чектелген убакыт - 15 мүнөттөн ашык эмес.

Документтердин көлөмү чоң болгон учурда кызмат көрсөтүүнүн (сактоо бирдиктерин алууга заказ берүү, көчүрмөлөрүн даярдоо, аларды сактоочу жайларга кайтарып берүү, көчүрмөлөрдү тариздөө жана күбөлөндүрүү) жалпы мөөнөтү - 30 күндөн ашык эмес

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн алуучуларын маалымдоо

8

Керектөөчүгө көрсөтүлүүчү кызматтар (керектүү маалыматтын тизмеси) жана аларды стандартташтырууга жооптуу мамлекеттик орган жөнүндө маалымат берүү

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматты төмөнкүлөрдөн алууга болот:

- ыйгарым укуктуу органдын сайтынан: grs.gov.kg;

- УИАнын сайтында www.naskr.kg;

- ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук бөлүмүнүн расмий сайты: archive.kg;

- ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук бөлүмдөрүнөн, керектөөчү (анын расмий ыйгарым укуктуу өкүлү) жеке кайрылган учурда;

- УИАда;

- оозеки түрүндө (телефон аркылуу, жеке жолугушуу учурунда);

- электрондук түрдө.

Жарандарды кабыл алуу алар кайрылган күнү жүргүзүлөт. Маалыматты мамлекеттик жана расмий тилдерде маалымат такталарынан, брошюралардан жана буклеттерден алууга болот

9

Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматты жайылтуунун ыкмалары

Кызмат көрсөтүү жөнүндө маалымат төмөнкүлөр аркылуу жайылтылат:

- ЖМК (гезит, радио, телекөрсөтүү);

- ыйгарым укуктуу органдын расмий веб-сайты grs.gov.kg;

- электрондук почта;

- жеке кайрылуу же телефон аркылуу байланышуу;

- маалымат такталары, буклеттер жана брошюралар. Ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук бөлүмдөрүнүн даректери, телефон номерлери, электрондук почтасынын даректери жана иштөө режими ыйгарым укуктуу органдын расмий сайтына (grs.gov.kg) жайгаштырылат.

УИА кызмат көрсөтүүчү мекемелеринин даректери, телефон номерлери, электрондук почталарынын даректери жана иш режими УИАнын расмий сайтында www.naskr.kg жайгаштырылат

Тейлөө жана мамлекеттик кызмат көрсөтүү

10

Келүүчүлөр менен пикир алмашуу

Ыйгарым укуктуу органда жана анын ведомстволук бөлүмдөрүндө, УИАнын мекемелеринде кызмат көрсөтүүгө тартылган кызматкерлеринин кабинеттеринин эшиктерине маалыматтык табличкалар илинет.

Калк менен иштеген бардык кызматкерлердин аты-жөнү жана кызмат орду көрсөтүлгөн жеке табличкаларынын (бейджилеринин) болушу зарыл.

Келүүчүлөр менен баарлашууда кызматкерлер этиканын төмөнкү негизги принциптерин сакташат: сылык, ак ниет, сыпайы, сабырдуу, принциптүү болуу, маселенин маңызын тереңинен түшүнүүгө аракеттенүү, маектешкен адамды уга билүү жана анын позициясын түшүнүү, ошондой эле кабыл алынган чечимди аргументтөө.

Бардык кызматкерлер кызматтык нускамаларды (функциялык милдеттерди) жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузууга жол бербеген, жарандарга карата этикалык, көз карандысыздыкты жана объективдүүлүктү камсыз кылуучу жана кызыкчылыктардын кагылышуусун четтетүүчү кесиптик-этикалык ченемдерди сакташы керек.

Медициналык жана социалдык көрсөткүчтөр боюнча өзгөчө муктаждыктарга ээ адамдар (ДМЧА, кары-картаң пенсионерлер, согуштун жана эмгектин ардагерлери, кош бойлуу аялдар) менен баарлашуу жана кызмат көрсөтүү аларга түшүнүктүү жана жеткиликтүү формада жүргүзүлөт

11

Купуялуулукту камсыздоо ыкмалары

Керектөөчү жана ага көрсөтүлгөн кызмат жөнүндө маалымат Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган негиздер боюнча гана берилиши мүмкүн.

12

Керектүү документтердин жана/же мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү керектөөчүлөрдүн иш-аракеттеринин тизмеси

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуу үчүн керектөөчү төмөнкү документтерди берүүсү зарыл:

- ким экендигин ырастоочу документ;

- белгиленген формадагы арыз, табыштама, кат;

- акы төлөнгөндүгү жөнүндө квитанция; Юридикалык жак өзүнүн өкүлүнүн ыйгарым укуктарын ырастоочу документти (ишеним кат) кошумча берет. Кызмат көрсөтүүнү алуучу үчүн керектөөчү тарабынан аткарылуучу аракеттердин тартиби, ошондой эле бардык талап кылынуучу документтердин үлгүлөрү жана формалары кызмат көрсөтүү жерлериндеги маалымат такталарына, ыйгарым укуктуу органдын (grs.gov.kg), анын ведомстволук бөлүмдөрүнүн (archive.kg), УИАнын расмий сайтында www.naskr.kg расмий сайттарына жайгаштырылат жана өз убагында жаңыртылып турат

13

Акы төлөнүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн наркы

Кызмат көрсөтүү үчүн акы төлөнөт. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн наркы монополияга каршы саясат чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу орган менен макулдашуу боюнча ыйгарым укуктуу органдын буйругу менен аныкталат.

Кызмат көрсөтүүнүн наркы (баалар прейскуранты) монополияга каршы саясат жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен макулдашылып, УИАнын Президентинин буйругу менен бекитилет

14

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапатынын параметрлери

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапаты төмөнкүдөй критерийлер менен аныкталат:

- кызмат көрсөтүүнүн стандартында билдирилген кызмат көрсөтүүнүн шарттарына жана мөөнөттөрүнө ылайык тактыгы жана өз убагында болуусу;

- жынысы, расасы, тили, майыптыгы, этникалык таандыктыгы, диний ишеними, курагы, саясий же башка көз карашы, билими, теги, мүлктүк же башка абалы, ошондой эле башка жагдайлар боюнча басмырлоого жол бербөө;

- жеткиликтүүлүк, жарандардан кызмат көрсөтүүнү алуу үчүн ушул стандартта көрсөтүлгөн документтерди гана талап кылуу;

- кызмат көрсөтүүнүн шарттарынын ушул стандартта белгиленген талаптарга шайкештиги: имаратка жеткиликтүүлүк коммуналдык-тиричиликтик ыңгайлуулуктардын болушу, жарандар үчүн ыңгайлуу кабыл алуу графиги, маалыматтык колдоонун (басма жана электрондук форматтарда) болушу жана жеткиликтүүлүгү; мамлекеттик кызмат көрсөтүүдө кызматкерлердин сыпайы жана сылыктыгы, кызмат көрсөтүүнүн жүрүшүндө консультация берүү;

- аягындагы жыйынтыктын (алынган кызмат көрсөтүүнүн) арыз ээсинин күтүүлөрүнө ылайык келүүсү;

- жарандардын даттануулар жана сунуштары китебинин жеткиликтүү жерде болуусу

15

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн ыкмалары, аны электрондук форматта көрсөтүүнүн өзгөчөлүктөрү

Кызмат жарым-жартылай электрондук форматта суроо-талап (арыз) кабыл алуу жана документтердин көчүрмөлөрүн берүү (аудиовизуалдык) бөлүгүндө көрсөтүлөт

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу жана даттануу тартиби

16

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу

Ушул стандарттын 12-пунктунда көрсөтүлгөн керектүү документтер берилбеген учурда мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартылат

17

Даттануунун тартиби

Кызмат талаптагыдай көрсөтүлбөгөн учурда керектөөчү ыйгарым укуктуу органдын жана анын ведомстволук бөлүмдөрүнүн жетекчилигине, УИАнын жетекчилигине оозеки же, жазуу жүзүндө даттанууга укуктуу.

Жазуу жүзүндөгү даттануу эркин түрдө берилип, кызмат көрсөтүүнү алуучунун аты-жөнүн, жашаган дарегин, телефон номерин, ошондой эле дооматтын маңызын, кызмат көрсөтүүнү алуучунун колун, датасын камтышы керек.

Ыйгарым укуктуу кызматкер даттанууну 1 жумуш күндүн ичинде каттап, жетекчиликтин кароосуна жөнөтөт.

Даттануулар жана дооматтар ыйгарым укуктуу органдын жана анын ведомстволук бөлүмдөрүнүн жетекчилиги, УИАнын жетекчилиги тарабынан белгиленген тартипте каралат. Жазуу жүзүндөгү кайрылууну кароонун жана керектөөчүгө жоопту жиберүүнүн мөөнөтү катталган күндөн тартып 14 күндөн ашпашы керек.

Даттануу боюнча кабыл алынган чечимге канааттанбаган учурда, керектөөчү ыйгарым укуктуу органдын жана анын ведомстволук бөлүмдөрүнүн, УИАнын чечимине сот тартибинде даттанууга укуктуу

18

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү стандартын кайра карап чыгуунун мезгилдүүлүгү

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн стандарты үч жылда бир жолудан кем эмес мезгилдүүлүгү менен туруктуу негизде кайра каралып туруусу керек