Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\CBD\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\c9ecf073-59c0-4f39-9736-457074b3537c\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ

ТОКТОМ

2019-жылдын 30-марты № 722

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин иш чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

 

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин ишин өркүндөтүү максатында, "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 15-декабрындагы № 764 "Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин маселелери" жөнүндө токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) токтомдун мамлекеттик тилдеги текстинин аталышындагы "министрлигинин маселелери" деген сөздөр "министрлиги жөнүндө" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

2) жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин башкаруу схемасы ушул токтомдун 1-тиркемесине ылайык редакцияда баяндалсын;

3) жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги жөнүндө жободо:

мамлекеттик тилдеги текстинде:

- 1-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"1. Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги (мындан ары - Юстиция министрлиги) берилген ыйгарым укуктардын чегинде ченемдик укуктук жөнгө салуу чөйрөсүндө мамлекеттик саясатты иштеп чыгуу жана соттук-эксперттик, адвокаттык жана нотариалдык жана пробациялык иштерин аткаруу боюнча функцияларды камсыз кылуучу, берилген ыйгарым укуктардын чегинде каттоону камсыз кылуучу, архив иши, калкты жана автотранспорт каражаттарын жана алардын чиркегичтерин, атайын технологиялык машиналарды, айдоочулук курамды, жарандык абалдын актыларын, каттоо чөйрөсүндөгү бирдиктүү мамлекеттик саясатты иштеп чыгуучу аткаруу бийлигинин органы болуп саналат.";

- 3-пунктундагы "аймактык жана ведомствого караштуу бөлүкчөлөр" деген сөздөр "Юстиция министрлигинин аймактык жана ведомстволук бөлүнүштөрү" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

- II главасынын аталышындагы "Кыргыз Республикасынын" деген сөздөр алып салынсын;

- 5-пунктунун биринчи абзацындагы "негизги" деген сөз алып салынсын;

6-пунктунда:

- "а" пунктчасында:

мамлекеттик тилдеги тексттин биринчи абзацы "функциялары" деген сөздөн мурда "ченем жаратуу жана экспертиза" деген сөздөр менен толукталсын;

мамлекеттик тилдеги тексттин үчүнчү абзацындагы "көзөмөлдөйт" деген сөз "контролдойт" деген сөз менен алмаштырылсын;

мамлекеттик тилдеги тексттин он үчүнчү абзацы "органдар" деген сөздөн кийин "тарабынан" деген сөз менен толукталсын, "киргизүүчү нормативдик" деген сөздөр "киргизилүүчү ченемдик" деген сөз менен алмаштырылсын;

он жетинчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"- белгиленген тартипте Юстиция министрлигинин ишинин чөйрөсүндөгү маселелер боюнча эл аралык байланыштарды өнүктүрөт, эл аралык келишимдердин долбоорлору Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын жоболоруна ылайык келери тууралуу баа берет;";

- мамлекеттик тилдеги тексттин "б" пунктчасында:

экинчи абзацындагы "эриш-аркак иштешүүнү" деген сөздөр "өз ара аракеттешүүнү" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

үчүнчү абзацындагы "администрациялык" деген сөз "административдик" деген сөз менен алмаштырылсын;

- мамлекеттик тилдеги тексттин "в" пунктчасынын экинчи жана үчүнчү абзацтары төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"- жеке нотариалдык иш жүргүзүү укугуна лицензия берүүнү жүзөгө ашырат;

- адвокаттык иш жүргүзүү укугуна лицензия берүүнү жүзөгө ашырат;";

- "г"-пунктчасындагы:

үчүнчү жана төртүнчү абзацтары төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"- юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) жана жалпыга маалымдоо каражаттарын мамлекеттик каттоону, кайра каттоону жана иш-аракетин токтотууну каттоону жүзөгө ашырат;

юридикалык жактардын, филиалдардын (өкүлчүлүктөрдүн) Бирдиктүү мамлекеттик реестрин жүргүзөт;";

төмөнкүдөй мазмундагы бешинчи абзац менен толукталсын:

"- жалпыга маалымдоо каражаттарынын мамлекеттик реестрин жүргүзөт;";

мамлекеттин тилдеги тексттин он үчүнчү абзацында "коргойт" деген сөз "көрсөтөт" деген сөз менен алмаштырылсын;

- "д"-пунктчасында:

биринчи абзацындагы "колдоо" деген сөз "камсыздоо" деген сөз менен алмаштырылсын;

үчүнчү абзацындагы "жана адвокаттар" деген сөз алып салынсын;

мамлекеттик тилдеги тексттин бешинчи абзацындагы "банкынын ишин" деген сөздөр "банкын" деген сөз менен алмаштырылсын;

төмөнкүдөй мазмундагы онунчу абзац менен толукталсын:

"- Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларын инвентаризация боюнча Комиссиянын ишинин уюштуруучулук жана координациялык камсыздоосун жүзөгө ашырат;

8-пунктта:

- мамлекеттик тилдеги тексттин экинчи абзацында "көзөмөлдөөгө" деген сөз "контролдоого" деген сөз менен алмаштырылсын;

- мамлекеттик тилдеги тексттин төртүнчү абзацында "администрациялык" деген сөз "административдик" деген сөз менен алмаштырылсын, ошондой эле "адистерди же", "ишке" деген сөздөр алып салынсын;

- алтынчы абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"- укуктук ченемдик актылардын долбоорлорун иштеп чыгуу үчүн мыйзамдарда белгиленген тартипте эл аралык, донордук жана коомдук уюмдардын каржылык каражаттарын тартууга";

- мамлекеттик тилдеги тексттин жетинчи абзацындагы "тиешелүү" деген сөз "белгиленген" деген сөз менен алмаштырылсын;

- мамлекеттик тилдеги тексттин сегизинчи абзацындагы "ыйгарым укуктарынын" деген сөз "компетенциясынын" деген сөз менен алмаштырылсын;

- мамлекеттик тилдеги тексттин онунчу абзацындагы "ыйгарым укуктарына" деген сөз "компетенциясына" деген сөз менен алмаштырылсын;

мамлекеттик тилдеги тексттин 9-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"9. Юстиция министрлигин Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин көрсөтүүсү боюнча Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан кызмат ордуна дайындалуучу жана бошотулуучу министр башкарат.";

мамлекеттик тилдеги тексттин 10-пунктунда:

- биринчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"10. Юстиция министрлигинде статс-катчы жана министрдин орун басарлары кызмат орундары каралган.";

- үчүнчү абзацындагы "тикелей" деген сөз "түздөн-түз" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

11-пунктта:

- мамлекеттик тилдеги текст төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"11. Юстиция министри:

- жеке башкаруучулук негизде Юстиция министрлигинин ишин жетектейт жана Юстиция министрлигине жүктөлгөн милдеттердин аткарылышы үчүн жеке жоопкерчилик тартат;

- Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдары, ишканалары, мекемелери жана чет өлкөлүк уюмдары менен мамиле түзүүдө Юстиция министрлигинин атынан чыгат, өз ыйгарым укуктарынын чегинде сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт жана Юстиция министрлигинин компетенциясына таандык маселелер боюнча өз ара аракеттенүү жана кызматташтык жөнүндө эл аралык келишимдерге белгиленген тартипте кол коёт;

- министрдин орун басарларынын ортосунда милдеттерди бөлүштүрөт, юстиция министрлигинин системасынын башка кызмат адамдарынын Юстиция министрлигинин ыйгарым укуктарына кирген уюштуруу, кадр, каржы жана башка маселелерди чечүү боюнча ыйгарым укуктарын белгилейт;

- мамлекеттик кызмат чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен макулдашуу боюнча Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин компетенциясына таандык кылынган айрым функционалдык милдеттерди аткарууну статс-катчыга жүктөйт;

- номенклатурага ылайык кызматка дайындоодо Кыргыз Республикасынын Премьер-министрине сунуштарды киргизет;

- ведомстволук бөлүнүштөрдүн жетекчилерин кошпогондо, статс-катчынын сунушу боюнча юстиция органдарынын системасынын мамлекеттик кызматчыларын кызматка дайындайт жана кызматтан бошотот;

- Юстиция министрлигинин борбордук аппаратынын, аймактык жана ведомстволук бөлүмдөрүнүн өзгөрүүсү министрликтин милдеттеринин жана функцияларынын өзгөргөндүгүнө байланыштуу гана болушу мүмкүн болгон түзүмдөрүн бекитет.

Мында юстиция министрин дайындоо Юстиция министрлигинин түзүмүн өзгөртүү үчүн негиз болуп эсептелбейт;

- мыйзамдарда белгиленген эмгек акы фондунун жана министрликтин кызматкерлеринин санынын чегинде Юстиция министрлигинин борбордук аппаратынын, аймактык жана ведомстволук бөлүнүштөрүнүн штаттык ырааттамасын бекитет;

- борбордук аппараттын түзүмдүк бөлүнүштөрү жана аймактык бөлүнүштөрү жөнүндө жоболорду бекитет;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн бекитүүсүнө ведомстволук бөлүнүштөрдүн жоболорунун долбоорлорун сунуштайт;

- юстиция органдарынын кызматкерлерине белгиленген тартипте атайын класстык чендерди ыйгарат, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте жогорку атайын класстык чендерди ыйгаруу жөнүндө сунуштарды киргизет;

- Юстиция министрлигинин өзгөчө айырмаланган кызматкерлерин мамлекеттик сыйлыктарга жана ардак наамдарды берүүгө белгиленген тартипте сунуш кылат;

- адвокаттык иш, жеке юридикалык иш жана жеке нотариалдык иштерди жүргүзгөн адамдарды мамлекеттик сыйлыктар менен сыйлоо жөнүндө мыйзамдарда белгиленген тартипте сунуштарды киргизет;

- Юстиция министрлигинин системасынын кызматкерлерине карата мыйзамдарда белгиленген тартиптик чара көрүүнүн түрлөрүн колдонот;

- мыйзамдарга ылайык жана Юстиция министрлигинин системасында аткаруу үчүн милдеттүү болгон буйруктарды жана башка актыларды чыгарат, анын ичинде мамлекеттик органдардын жетекчилери менен бирдикте же макулдашуу боюнча алардын аткарылышын текшерүүнү уюштурат;

- юстиция органдарынын системасынын кызматкерлерин, ошондой эле Юстиция министрлигине жүктөлгөн негизги милдеттерди аткарууда көмөктөшүү көрсөткөн жарандарды сыйлоо үчүн Юстиция министрлигинин төш белгилерин (сыйлыктарын) белгиленген тартипте уюштурат, бул төш белгилер жана алардын сүрөттөлүшү жөнүндө жоболорду белгиленген тартипте бекитет, аталган адамдарды Юстиция министрлигинин төш белгилери, ардак грамоталары менен сыйлайт жана аларга мыйзамдарда каралган сыйлоонун башка түрлөрүн колдонот;

- Юстиция министрлигинин ведомстволук бөлүнүштөрүнүн айырмалануу белгилерин, башка расмий символдорун белгилөө жөнүндө сунуштарды белгиленген тартипте киргизет, ошондой эле ушул айырмалануу белгилери жана башка расмий символдор жөнүндө жобону жана алардын сүрөттөлүшүн белгиленген тартипте Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө бекитүүгө киргизет;

- мыйзамда каралган учурларда жокко чыгарылышы мүмкүн болгон юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) мамлекеттик каттоо, кайра каттоо жана ишин токтотууну каттоо жөнүндө чечимдерин кошпогондо, Юстиция министрлигинин, ошондой эле аймактык жана ведомстволук бөлүнүштөрдүн мыйзамдарга карама-каршы келген чечимдерин жокко чыгарат;

- Юстиция министрлигине коюлган маселелерди чечүү үчүн башка ыйгарым укуктарды ишке ашырат.

Юстиция министри төмөндөгүлөргө укуктуу:

- төмөнкү өзүнүн ыйгарым укуктарын өткөрүп берүүгө: кызматтан бошотуу түрүндөгү жаза чарасын кошпогондо, юстиция органдарынын системасынын мамлекеттик кызматчыларын кызматтан бошотуу боюнча - статс-катчыга, юстиция органдарынын системасынын мамлекеттик кызматчыларына карата мыйзамдар менен белгиленген дисциплинардык мүнөздөгү чараларды колдонуу боюнча - статс-катчыга, аймактык жана ведомстволук бөлүнүштөрдүн начальниктерине;

- Юстиция министрлигинин бөлүнүштөрүнүн жетекчилерин алар өз милдеттерин талаптагыдай аткарбаган учурда, ошол эле мезгилде аларды кызматынан бошотуу жөнүндө сунуштаманы тиешелүү тартипте жөнөтүү менен он төрт күнгө иш-милдеттерин аткаруудан четтетүүгө.";

- расмий тилдеги тексттин бешинчи абзацындагы "Кыргызской Республики" деген сөздөр алып салынсын;

Мамлекеттик тилдеги тексттин 11-1-пунктундагы "администрациялык" деген сөз "административдик" деген сөз менен алмаштырылсын;

12-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"12. Юстиция министрлигинде 9 адамдан турган коллегия түзүлөт. Министр (төрага), статс-катчы жана министрдин орун басарлары кызматы боюнча коллегия мүчөлөрү болуп эсептелет. Коллегиянын курамына милдеттүү түрдө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын өкүлү кирет. Коллегия мүчөлөрүнүн жекече курамын Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын жетектеген түзүмдүк бөлүгүнүн макулдугу менен министр бекитет.";

мамлекеттик тилдеги тексттин 13-пунктундагы "негизде" деген сөз "башталышта" деген сөз менен алмаштырылсын.

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 22-августундагы № 473 "Кыргыз Республикасынын министрликтеринин, администрациялык ведомстволорунун жана башка мамлекеттик органдарынын штаттык санынын чеги жөнүндө" токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

- жогоруда аталган токтомдун 4-тиркемесинин эскертүүсүнүн 2-пунктунун үчүнчү абзацы "Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигинин борбордук аппаратында" деген сөздөрдөн кийин ", Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде" деген сөздөр менен толукталсын.

3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 30-декабрындагы № 767 "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарында жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында кызматтык жана нөөмөттүк автотранспортту азайтуунун эсебинен мамлекеттик бюджеттин каражатын үнөмдөө боюнча чаралар жөнүндө" токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

- жогоруда аталган токтомдун 2-тиркемесинин эскертүүсү төмөнкүдөй мазмундагы бешинчи-жетинчи абзацтар менен толукталсын:

"Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде уруксат берилет:

- Борбордук аппаратта - нөөмөттүк автотранспорттун 4 бирдигине чейин;

- ведомстволук бөлүнүштө (пробация органы) - бир административдик-аймактык бирдикке бирден (райондор, республикалык жана облустук маанидеги шаарлар).".

4. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 31-декабрындагы № 666 "Кыргыз Республикасында пробация органын түзүү маселелери жөнүндө" токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин алдындагы Пробация департаменти жөнүндө жободо:

- 15-пункту "жана анын түзүмдүк" деген сөздөрдөн кийин "аймактык" деген сөз менен толукталсын;

- 16-пунктунун биринчи абзацындагы экинчи сүйлөм төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Директордун орун басарлары Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызмат жөнүндө мыйзамдарына ылайык кызматка дайындалышат жана кызматтан бошотулушат.";

19-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"19. Департаменттин кызматкерлери жана персоналы менен болгон эмгек мамилелерин укуктук жөнгө салуу Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызмат чөйрөсүндөгү мыйзамдарына, Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексине, Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларына жана Министрликтин актыларына ылайык ишке ашырылат.".

5. Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги белгиленген тартипте:

- Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин алдындагы Пробация департаментин тейлөө үчүн нөөмөттүк жеңил автотранспорттордун белгиленген лимитине ылайык күйүүчү-майлоочу материалдарга чыгымдарды каржылоону камсыздасын;

- "Кыргыз Республикасынын 2019-жылга республикалык бюджети жана 2019-2021-жылдарга болжолу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" мыйзам долбоорун даярдоодо тийишүү өзгөртүүлөрдү карасын.

6. Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги белгиленген тартипте:

- Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин алдындагы Пробация департаменти үчүн автотранспорт каражаттарын сатып алууга донордук каражаттарды жана каржылоонун башка булактарын издеп тапсын;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фонд, Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасы менен Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин алдындагы Пробация департаментин автотранспорттук каражаттар менен камсыздоо маселесин иштеп чыксын;

- ушул токтомдун 2 жана 3-пункттарын Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин тиешелүү жылдарга бекитилген каражаттарынын алкагында ишке ашырсын.

7. Ушул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

 

Кыргыз Республикасынын

Премьер-министри

 

М.Д. Абдылгазиев