Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

 

Тиркеме

(Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2019-жылдын 27-декабрындагы
№ 716 токтомуна
)

 

Жазык-аткаруу системасынын түзөтүү мекемелеринде жаза өтөп жаткан адамдарга, шектүү жана айыпталуучу катары камакка алынган жерлерде кармалган адамдарга Кыргыз Республикасынын жаранынын 2017-жылдын үлгүсүндөгү идентификациялык картасын - паспортун (ID-карта) тариздөөгө жана берүүгө документтерди кабыл алуу
регламенти

(КР Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 24-декабрындагы № 350 токтомнун редакцияларына ылайык)

 

1. Жалпы жоболор

 

1. Ушул Жазык-аткаруу системасынын түзөтүү мекемелеринде жаза өтөп жаткан адамдарга, шектүү жана айыпталуучу катары камакка алынган жерлерде кармалган адамдарга Кыргыз Республикасынын жаранынын 2017-жылдын үлгүсүндөгү идентификациялык картасын - паспортун (ID-карта) тариздөөгө жана берүүгө документтерди кабыл алуу регламенти (мындан ары - Регламент) түзөтүү мекемелеринде жаза өтөп жаткан соттолгон адамдарды, шектүү жана айыпталуучу катары тергөө изоляторлорунда кармалган адамдарды документтештирүү боюнча мамлекеттик органдардын өз ара аракеттенүү тартибин жөнгө салат.

2. Ушул Регламентте төмөнкүдөй түшүнүктөр колдонулат:

1) "Паспорт" автоматташтырылган маалыматтык системасы (мындан ары - "Паспорт" АМС) - программалык каражаттардын жыйындысы болуп саналган жана Кыргыз Республикасынын жаранынын 2017-жылдын үлгүсүндөгү идентификациялык картасын - паспортун (ID-карта) (мындан ары - 2017-жылдын үлгүсүндөгү паспорт) тариздөөгө, даярдоого жана берүүгө документтерди кабыл алуу менен байланышкан иштерди автоматташтырууга багытталган система;

2) "Даректик-маалымдама бюросу" автоматташтырылган маалыматтык системасы (мындан ары - "ДМБ" АМС) - программалык каражаттардын жыйындысы болуп саналган жана Кыргыз Республикасынын жарандарын Кыргыз Республикасынын аймагында жашаган жери жана барган жери боюнча каттоолук эсепке алууну жүргүзүү менен байланышкан ишти автоматташтырууга багытталган система;

3) жарандык абалдын актыларын жазуулардын автоматташтырылган маалыматтык системасы (мындан ары - "ЖААЖ" АМС) - программалык каражаттардын жыйындысы болуп саналган жана жарандык абалдын актыларын каттоо менен байланышкан иштерди автоматташтырууга багытталган система;

4) анкета-арыз - электрондук түрдө таризделүүчү, өзүнө арыз ээсинин жеке маалыматтарын камтыган документ;

5) Кыргыз Республикасынын калкынын бирдиктүү мамлекеттик реестри (мындан ары - КБМР) - Кыргыз Республикасынын жарандары жана Кыргыз Республикасынын аймагында туруктуу жашаган жана каттоо объекттери болуп саналган жарандыгы жок адамдар жөнүндө маалыматтарды чогултууга, сактоого, актуалдаштырууга жана талдоого, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында аныкталган тартипте бул маалыматтарды Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарына жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына, башка юридикалык жана жеке жактарга берүүгө багытталган Кыргыз Республикасынын калкын бирдиктүү автоматташтырылган жекече эсепке алуу системасы;

6) идентификациялык жеке номер (мындан ары - ИЖН) - Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети аныктаган ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан Кыргыз Республикасынын жарандарына, чет өлкөлүк жарандарга жана жарандыгы жок адамдарга бир жолу ыйгарылуучу жана ал адамдарга өмүр бою өзгөртүлбөстөн сакталуучу жеке номер, буга "Милдеттүү мамлекеттик социалдык камсыздандыруу максатында Кыргыз Республикасынын жарандарын жекече (индивидуалдык) эсепке алуу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 71-беренесинде, ошондой эле жазык сот өндүрүшүнүн күбөлөрүнүн, жабырлануучуларынын жана башка катышуучуларынын укуктарын коргоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурлар кирбейт;

7) ыйгарым укуктуу орган - калкты жана жарандык абалдын актыларын каттоо жаатындагы мамлекеттик саясатты ишке ашыруу боюнча функцияларды жүзөгө ашырган аткаруу бийлигинин мамлекеттик органы;

8) аймактык бөлүмдөр - калкты жана жарандык абалдын актыларын каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органдын ведомстволук бөлүнүшүнүн аймактык бөлүмдөрү;

9) даярдоочу ишкана - ыйгарым укуктуу органдын карамагында турган, жалпы жарандык жана 2017-жылдын үлгүсүндөгү паспортту даярдаган (жекелештирүү) (мындан ары - даярдоо) мамлекеттик ишкана;

10) Калкты тейлөө борбору (мындан ары - КТБ) - 2017-жылдын үлгүсүндөгү паспортту алууга жана аларды берүүгө документтерди кабыл алуучу, ошондой эле ыйгарым укуктуу орган тарабынан көрсөтүлүүчү башка кызматтарды көрсөткөн ыйгарым укуктуу органдын карамагында турган мамлекеттик ишкананын аймактык бөлүмү;

11) мекемелер - Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине караштуу Жазаларды аткаруу кызматы (мындан ары – ЖАК) түзөтүү мекемелери жана тергөө изоляторлору (мындан ары - ТИЗО), Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин убактылуу кармоо изоляторлору, Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин (мындан ары - УКМК) ТИЗО;

12) ыйгарым укуктуу кызматкер - жаза өтөп жаткан адамдарды, шектүү жана айыпталуучу катары камакка алынган жерлерде кармалган адамдарды документтештирүүнүн алкагында аймактык бөлүмдүн, КТБнын кызматкерлери менен өз ара аракеттенген ЖАКнын, УКМКнын, ИИМдин, Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун (Кыргыз Республикасынын сотторунун) жооптуу кызматкери.

(КР Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 24-декабрындагы № 350 токтомнун редакцияларына ылайык)

3. 2017-жылдын үлгүсүндөгү паспортту тариздөөгө, даярдоого жана берүүгө документтерди кабыл алуу үчүн ыңгайлаштырылган атайын жайларга кирүү, ошондой эле аймактык бөлүмдөрдүн жана КТБнын кызматкерлеринин жаза өтөп жаткан адамдарга, шектүү жана айыпталуучу катары камакка алынган жерлерде кармалган адамдарга 2017-жылдын үлгүсүндөгү паспортту тариздөөгө, даярдоого жана берүүгө документтерди кабыл алуудагы коопсуздугу ошол мекемелердин жетекчилиги тарабынан камсыздалат.

4. 2017-жылдын үлгүсүндөгү паспортту тариздөөгө, даярдоого жана берүүгө документтерди кабыл алуу мекеменин экиден кем эмес кызматкеринин катышуусунда жүргүзүлөт.

5. Штаттан тышкаркы кырдаалдар келип чыккан учурларда же эгер аймактык бөлүмдүн жана/же КТБнын кызматкери жаза өтөп жаткан адамдын же болбосо шектүү же болбосо айыпталуучу катары кармалган адамдын жанында туруу өзүнүн өмүрүнө жана ден соолугуна коркунучтуу деп эсептесе, ал бул жөнүндө мекеменин коштоочу кызматкерлерине/кызматкерине билдирет.

Мекеменин коштоочу кызматкерлери жаза өтөп жаткан адамды же болбосо шектүү же болбосо айыпталуучу катары кармалган адамды тез арада бөлмөдөн чыгарып кетүүгө, ошондой эле аймактык бөлүмдүн жана/же КТБнын кызматкерин коопсуз бөлмөгө которууга тийиш.

Келип чыккан штаттан тышкары кырдаалдар жөнүндө аймактык бөлүмдүн кызматкери мекемеде жаза өтөп жаткан адамдарды же болбосо шектүү же айыпталуучу катары кармалган адамдарды документтештирүүнү улантуу боюнча андан ары чечим кабыл алуу үчүн өзүнүн түздөн-түз жетекчилигине маалымдоого милдеттүү. Аймактык бөлүмдүн жетекчиси өзүнүн кызматкерлеринин мекемеде андан ары болуусу боюнча чечим чыгарат.

2017-жылдын үлгүсүндөгү паспортту тариздөөгө, даярдоого жана берүүгө документтерди кабыл алууну улантуу мүмкүн болбогон учурда, документтерди кабыл алуу датасы башка күнгө, бирок мекеме документтештирүү үчүн тийиштүү шарттарды камсыздай алгандан кийин гана дайындалат.

6. Жатак-абактарда, пробация органдарында турган адамдар Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 21-апрелиндеги № 236 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын жаранынын 2017-жылдын үлгүсүндөгү идентификациялык картасы - паспорту (ID-карта) жана Кыргыз Республикасынын жаранынын 2006-жылдын үлгүсүндөгү жалпы жарандык паспорту боюнча документтерди кабыл алуу жана аларды тариздөө, даярдоо (жекелештирүү), эсепке алуу, берүү жана жок кылуу тартиби жөнүндө нускамага ылайык аймактык бөлүмдөрдө документтештирилиши мүмкүн.

7. 2017-жылдын үлгүсүндөгү паспортту тариздөөгө, даярдоого жана берүүгө документтерди кабыл алуу үчүн аймактык бөлүмдүн жана КТБнын кызматкерлеринин мекемеге баруу мезгили мекемелерден документтештирүүгө өтүнүч кат түшкөнүнө жараша белгиленет.

8. Мекемеге баруунун так датасы жана убактысы аймактык бөлүм менен мекеменин ортосунда макулдашылууга тийиш.

2. 2017-жылдын үлгүсүндөгү паспортту тариздөө үчүн зарыл болгон документтердин тизмегин даярдоо тартиби

9. Жаза өтөп жаткан адамдарды же шектүү же айыпталуучу катары кармалган жарандарды 2017-жылдын үлгүсүндөгү паспорттор менен документтештирүү процессине даярдык көрүүнүн алкагында мекеменин ыйгарым укуктуу кызматкери:

1) 2017-жылдын үлгүсүндөгү паспорттор менен документтештирилүүгө тийиш болгон жаза өтөп жаткан адамдардын же шектүү же айыпталуучу катары кармалган адамдардын тизмесин аныктайт;

2) жаза өтөп жаткан адамдын же болбосо шектүү же айыпталуучу катары кармалган адамдын өздүк ишинде паспортунун болушун (же болбосо алынган Кыргыз Республикасынын улуттук паспорттору жөнүндө маалыматтарды, № 1 формадагы көчүрмөсүн) текшерет;

3) паспорту жок болсо, жаза өтөп жаткан адамдан же болбосо шектүү же айыпталуучу катары кармалган адамдан паспорту кайда экенин же аны кандай кырдаалда жоготкондугун аныктайт;

4) жаза өтөп жаткан адамдын же шектүү же айыпталуучу катары кармалган адамдын туугандарына же тийиштүү мамлекеттик органдарга паспортту тийиштүү мекемеге берүү/жиберүү өтүнүчү менен билдирүү жиберет;

5) паспорттун кайда экенин аныктоо мүмкүн болбогон же паспорттун жоктугу жөнүндө маалыматтар болгон учурда, зарыл болгон маалыматтарды тактайт жана ушул Регламенттин 1-тиркемесине ылайык форма боюнча арыз ээсинин анкетасын толтурат;

6) ушул Регламенттин 2-тиркемесине ылайык форма боюнча документтештирүү жөнүндө тийиштүү өтүнмөнү даярдайт. Мында документтештирүү жөнүндө өтүнмөдө көрсөтүлгөн жаза өтөп жаткан адамдардын же болбосо шектүү же айыпталуучу катары кармалган адамдардын саны 50 адамдан ашпашы керек;

7) документтештирүү жөнүндө өтүнмөнү арыз ээлеринин тиркелген анкеталары менен бирге ушул Регламенттин 4-тиркемесинде көрсөтүлгөн тийиштүү аймактык бөлүмгө почта байланышы аркылуу жиберет же алып барып берет.

10. Документтештирүү жөнүндө өтүнмө арыз ээлеринин анкеталары менен бирге тийиштүү аймактык бөлүмгө түшкөндө, ошол аймактык бөлүмдүн жооптуу кызматкери жаза өтөп жаткан адамдар же болбосо шектүү же айыпталуучу катары кармалган адамдар каттоолук эсепке алынууга тийиш болгон мекеменин юридикалык дарегинин каттоосунун болушун же жоктугун, анын ичинен шектүү же айыпталуучу катары кармалган адамдардын акыркы жашаган жери боюнча каттоосунун болушун "ДМБ" АМСнын маалыматтар базасынан текшерет.

"ДМБ" АМСнын маалыматтар базасында мекеменин юридикалык дарегинин каттоосу жөнүндө маалыматтар болбогон учурда, аймактык бөлүмдүн кызматкери үч иш күндүн ичинде мекемеге кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо боюнча тийиштүү аймактык органда мекеме ээлеген кыймылсыз мүлккө менчик укугун же пайдалануу укугун мамлекеттик каттоо зарылдыгы жөнүндө жазуу жүзүндө кабарлоо жиберет.

Мекеменин юридикалык дарегинин каттоосу жөнүндө маалыматтарда дал келбөөчүлүктөр же так эместиктер аныкталган учурда, аймактык бөлүмдүн кызматкери мекеменин өтүнүч катынын негизинде мекеменин чыныгы юридикалык дарегин же аталышын көрсөтүү менен "ДМБ" АМСнын маалыматтар базасына тийиштүү оңдоолорду киргизет.

Эгер аймактык бөлүмдүн кызматкери тарабынан "ДМБ" АМСнын маалыматтар базасында шектүү же айыпталуучу катары кармалган адамдардын акыркы жашаган жери боюнча (кармалганга чейин) каттоолук эсепке алуу жөнүндө маалыматтарынын бар экендиги аныкталса, ушул адамдарга 2017-жылдын үлгүсүндөгү паспортту тариздөө ушул дарек боюнча жүргүзүлөт.

11. Документтештирүү жөнүндө өтүнмөлөр арыз ээлеринин тиркелген анкеталары менен бирге аймактык бөлүмгө түшкөн күндөн тартып 14 иш күндүн ичинде ошол аймактык бөлүмдүн кызматкери төмөнкүлөрдү жүргүзөт:

1) жаза өтөп жаткан адамдарды же болбосо шектүү же айыпталуучу катары кармалган адамдарды 2017-жылдын үлгүсүндөгү паспорттор менен документтештирүү мүмкүндүгүн аныктоо үчүн "Паспорт" АМСнын, "ДМБ" АМСнын жана "ЖААЖ" АМСнын маалыматтар базаларынан арыз ээсинин ар бир алынган анкетасында камтылган маалыматтарды текшерет;

2) жетишпеген документтерди берүү зарыл болгон учурда, алардын санын жана аталышын көрсөтүү менен, ошондой эле жетишпеген документтерин кошумча берүү зарыл болгон жаза өтөп жаткан адамдардын же болбосо шектүү же айыпталуучу катары кармалган адамдардын тизмесин көрсөтүү менен маалымат даярдайт.

12. Арыз ээлеринин тиркелген анкеталары менен бирге документтештирүүгө өтүнмөлөрдү текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча аймактык бөлүмдүн кызматкери ушул Регламенттин 5-тиркемесине ылайык форма боюнча маалыматты почта байланышы аркылуу мекеменин дарегине же мекеменин ыйгарым укуктуу кызматкеринин колуна берет, анда төмөнкүлөр маалымдалат:

1) мурда берилген анкета-арыздардын негизинде 2017-жылдын үлгүсүндөгү паспорттор менен документтештирүү мүмкүн болгон жаза өтөп жаткан адамдардын же болбосо шектүү же айыпталуучу катары кармалган адамдардын саны жөнүндө;

2) мекемеге барганда жетишпеген документтерин кошумча берүү зарыл болгон жаза өтөп жаткан адамдардын же болбосо шектүү же айыпталуучу катары кармалган адамдардын саны жөнүндө.

Маалымат менен бирге аймактык бөлүмдүн кызматкери мекемеге алар тарабынан мурда берилген арыз ээлеринин анкеталарын кайтарып берет.

13. Аймактык бөлүмдөн маалыматты алгандан кийин мекеме:

1) аймактык бөлүмдүн, КТБнын кызматкерлеринин жакында келүүсүнө карата ушул Регламенттин 3-тиркемесине ылайык документтештирүүгө даяр жарандардын тизмеси менен өтүнүч катты даярдайт жана келүү белгиленген мөөнөткө чейин 5 (беш) иш күн калганда тиешелүү аймактык бөлүмгө почта байланышы аркылуу жиберет же аймактык бөлүмдүн кызматкеринин колуна берет;

2) аймактык бөлүмдүн маалыматында көрсөтүлгөн жетишпеген документтерди жана маалыматтарды чогултат;

3) документтештирүү жөнүндө өтүнүч катты жибергенден же бергенден кийин аймактык бөлүмдүн жана КТБнын кызматкерлеринин жакында келүүсүнө карата 2017-жылдын үлгүсүндөгү паспортту тариздөөгө, даярдоого жана берүүгө документтерди кабыл алуу үчүн арналган атайын жайды даярдайт.

14. 2017-жылдын үлгүсүндөгү паспортту тариздөө үчүн зарыл болгон документтердин тизмеги:

1) адам өз убагында документтештирилбеген учурда (18 жашка толгон жана андан улуу куракта):

- туулгандыгы тууралуу күбөлүк. Туулгандыгы тууралуу күбөлүк болбогон учурда, аймактык бөлүмдүн кызматкери ички өз ара аракеттенүү аркылуу КБМРде маалыматтар болбогондо - анын турган жери боюнча туулгандыгы тууралуу актылык жазуудан көчүрмөнү алат;

- Кыргыз Республикасынын Президентинин 2013-жылдын 10-августундагы № 174 Жарлыгы менен бекитилген Кыргыз Республикасынын жарандык маселелерин кароонун тартиби жөнүндө жобого (мындан ары - Жобо) ылайык арыз ээсинин Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандыгы тууралуу корутунду же жалпы жарандык паспорту (болсо);

2) 2017-жылдын үлгүсүндөгү паспортту алмаштырууда:

- алмаштырылууга тийиш паспорт;

3) Кыргыз Республикасынын жаранынын 2004-жылдын же 1994-жылдын үлгүсүндөгү паспортун алмаштырууда:

паспорттун колдонуу мөөнөтү аяктаганына байланыштуу же арыз ээсинин каалоосу боюнча:

- алмаштырылууга тийиш паспорт;

жеке маалыматтар өзгөргөнүнө же Кыргыз Республикасынын жаранынын 2004-жылдын же 1994-жылдын үлгүсүндөгү паспортунда ката менен жазылган жазуулар аныкталганына байланыштуу:

- алмаштырылууга тийиш паспорт;

- туулгандыгы тууралуу күбөлүк же аты-жөнүн алмаштыруу тууралуу күбөлүк (аты-жөнүн алмаштырууда), никелешүү же никени бузуу тууралуу күбөлүк (никеге турууда, никесин бузганда), жубайынын өлгөндүгү тууралуу күбөлүк (жубайы каза болгон учурда) же актылык жазуудан көчүрмө - КБМРде маалыматтар болбогондо же мурда берилген 2004-жылдын же 1994-жылдын үлгүсүндөгү паспортуна № 1 форма болбогон учурда. Жарандык абалдын актылары жөнүндө жогоруда көрсөтүлгөн күбөлүктөр болбогон учурда, аймактык бөлүмдүн кызматкери ички өз ара аракеттенүү аркылуу алардын турган жери боюнча жарандык абалдын актыларынан тиешелүү көчүрмөнү алат;

4) 1974-жылдын үлгүсүндөгү Советтик Социалисттик Республикалар Союзунун жаранынын паспортун алмаштырууда:

- алмаштырылууга тийиш 1974-жылдын үлгүсүндөгү Советтик Социалисттик Республикалар Союзунун жаранынын паспорту;

- Жобого ылайык арыз ээсинин Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандыгы тууралуу корутунду;

5) Кыргыз Республикасынын жаранынын 2017-жылдын үлгүсүндөгү паспортунун, 2004-жылдын же 1994-жылдын үлгүсүндөгү паспортунун бузулганына байланыштуу кайрылууда:

- алмаштырылууга тийиш болгон бузулган паспорт.

Арыз ээсинин ким экендигин жана паспорттун реквизиттерин аныктоо мүмкүн болбогон учурда (2004-жылдын же 1994-жылдын үлгүсүндөгү паспорт үчүн жана КБМРда маалымат болбосо) аймактык бөлүмдүн кызматкери мурда берилген паспорттун № 1 формасынын негизинде бузулган паспорт берилген фактыны текшерет;

6) Кыргыз Республикасынын жаранынын 2004-жылдын же 1994-жылдын үлгүсүндөгү паспорту жоголгонуна байланыштуу:

- арыз ээсинин жоголгон паспортунун ордуна 2017-жылдын үлгүсүндөгү паспортту берүү жөнүндө арызы, анда паспорттун кайсыл жерде, качан жана кандай жагдайларда жоголгондугу көрсөтүлөт;

- туулгандыгы тууралуу күбөлүк. Туулгандыгы тууралуу күбөлүк болбогон учурда, аймактык бөлүмдүн кызматкери ички өз ара аракеттенүү аркылуу КБМРде маалыматтар болбогондо же мурда берилген 2004-жылдын же 1994-жылдын үлгүсүндөгү паспортко № 1 форма болбогон учурда анын турган жери боюнча туулгандыгы тууралуу актылык жазуудан көчүрмөнү алат;

КБМРда маалымат болбосо, жогоруда аталган документтердин негизинде Кыргыз Республикасынын жаранынын 2004-жылдын жана 1994-жылдын үлгүсүндөгү паспортун жоготуу жөнүндө иш түзүлөт.

7) 2017-жылдын үлгүсүндөгү паспорт жоголгонуна байланыштуу:

- арыз ээсинин жоголгон паспортунун ордуна 2017-жылдын үлгүсүндөгү паспорт берүү жөнүндө арызы.

3. 2017-жылдын үлгүсүндөгү паспортту тариздөөгө, даярдоого жана берүүгө документтерди кабыл алуу тартиби

15. Жаза өтөп жаткан адамдарга же болбосо шектүү же айыпталуучу катары кармалган адамдарга 2017-жылдын үлгүсүндөгү паспортту тариздөөгө, даярдоого жана берүүгө документтерди кабыл алуу аймактык бөлүмдөрдүн кызматкерлери тарабынан КТБнын кызматкерлери менен бирдикте атайын жабдылган автомобилде же мекеменин жетекчилиги тарабынан атайын бөлүп берилген жайларда жүргүзүлөт.

Документтерди кабыл алуу документтердин толук пакети түзүлгөнүнө жараша жана мекеменин өтүнүчүнүн негизинде жүргүзүлөт.

16. Аймактык бөлүмдөрдүн кызматкерлери КТБнын кызматкерлери менен бирдикте ушул Регламенттин 4-тиркемесинде аталган мекеменин дареги боюнча барышат.

17. Мекеменин дарегине барууга байланышкан транспорттук чыгымдар даярдоочу ишкананын каражаттарынын эсебинен жүргүзүлөт.

18. 2017-жылдын үлгүсүндөгү паспортту тариздөөгө документтерди кабыл алуу жана электрондук анкета-арызды толтуруу документтештирилүүгө тийиш адамдын жеке катышуусунда "Паспорт" АМС аркылуу жүргүзүлөт.

19. 2017-жылдын үлгүсүндөгү паспортту тариздөөгө документтерди кабыл алууда аймактык бөлүмдүн кызматкери төмөнкү иш-аракеттерди аткарат:

1) ИЖНдин негизинде КБМРде адамды идентификациялоону жүргүзөт;

Эгер жаза өтөп жаткан адамда же болбосо шектүү же айыпталуучу катары кармалган адамда туура эмес ИЖН, эки же андан ашык ИЖН же ИЖНдин жоктугу аныкталса, 2017-жылдын үлгүсүндөгү паспортту тариздөөгө, даярдоого жана берүүгө документтерди кабыл алуу убактылуу токтотулат, ал эми аймактык бөлүмдүн кызматкери Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 28-сентябрындагы № 619 "Идентификациялык жеке номерди ыйгаруу жана өзгөртүү тартиби жөнүндө" токтомуна ылайык ИЖНди ыйгарат же тийиштүү оңдоону жүргүзөт.

2017-жылдын үлгүсүндөгү паспортту тариздөөгө, даярдоого жана берүүгө документтерди кабыл алууну андан ары улантуу ИЖН ыйгарылгандан кийин/ылайык келтирилгенден кийин жүргүзүлөт;

2) 16 жашка чыга элек адамдардан тышкары, Кыргыз Республикасынын жарандарын биометрикалык каттоо чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык эки колдун тең эки сөөмөй манжаларынын папиллярдык торчолорун сканерлейт. Арыз ээсинин колдорунун сөөмөй манжалары жок болсо, колдордун болгон манжаларынын издери сканерленет;

3) арыз ээсинин бетин сүрөткө тартат;

4) арыз ээси тарабынан берилген документтердин түп нускаларын АМСга киргизүү үчүн сканерлейт. Документтердин түп нускалары арыз ээсине кайтарылууга тийиш;

5) адамдан анкета-арызга киргизилген маалыматтардын тууралыгын тактайт. Электрондук анкета-арызга киргизилген маалыматтардын тууралыгы ырасталгандан кийин, анкета-арызга электрондук өздүк кол тамганы алуу түзүлүшү аркылуу адам кол коёт.

Өз колун коё албаган ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдын өздүк колунун ордуна аймактык бөлүмдүн кызматкери тарабынан сызык коюлат;

6) электрондук анкета-арызды толтуруп бүткөндөн кийин адамга документтерди кабыл алгандыгы жөнүндө тил кат берет, анда 2017-жылдын үлгүсүндөгү паспорт үчүн акы төлөө коду жана суммасы көрсөтүлөт.

20. Мамлекеттик алымды, 2017-жылдын үлгүсүндөгү паспортту даярдоого чыгымдарды төлөө, почта конверттерин сатып алуу, почта байланышы аркылуу даярдалган паспортторду жеткирүү документтерди кабыл алуу жөнүндө тил кат берилген датадан тартып эки иш күндөн кечиктирбестен документтештирилүүгө тийиш адамдардын же башка кызыкдар адамдардын (туугандарынын) жана уюмдардын эсебинен жүргүзүлөт.

Аймактык бөлүмдүн кызматкери электрондук кол тамганы пайдалануу менен толтурулган электрондук анкета-арызга кол коёт жана сканерленген документтер менен бирге мамлекеттик алым төлөнгөн датадан тартып эки иш күндөн кечиктирбестен даярдоочу ишканага жиберет.

21. Документтерди кабыл алуу жөнүндө тил катта белгиленген сумма төлөнбөгөн учурда, 2017-жылдын үлгүсүндөгү паспорт даярдалбайт, ал эми электрондук анкета-арыз кабыл алынган жок деп саналат.

22. 2017-жылдын үлгүсүндөгү паспортту тариздөө жана даярдоо үчүн акы төлөө акча каражаттарын төлөө коду боюнча банк аркылуу которуу менен накталай эмес эсептешүү менен жүргүзүлөт.

4. 2017-жылдын үлгүсүндөгү паспортту берүү

23. 2017-жылдын үлгүсүндөгү даярдалган паспорттордун чибин активдештирүү аймактык бөлүмдөрдө жүргүзүлөт.

24. 2017-жылдын үлгүсүндөгү даярдалган паспорттор алардын ээлерине мекемеге кийинки барганда, бирок акы төлөнгөн күндөн тартып 12 иш күндөн кечиктирилбестен жеке колдоруна берилет.

25. Мекемелердин ыйгарым укуктуу кызматкерлери тийиштүү аймактык бөлүмдөрдөн ишеним каттын негизинде 2017-жылдын үлгүсүндөгү даярдалган паспортторду алууга укуктуу.

26. 2017-жылдын үлгүсүндөгү берилген паспортторду андан ары сактоо, берүү жана эсепке алуу мекемеге жүктөлөт.

5. 2017-жылдын үлгүсүндөгү паспортторго документтерди кабыл алуу, тариздөө жана даярдалган паспортторду берүү үчүн жоопкерчилик

27. Документтерди кабыл алган жана электрондук анкета-арызды тариздеген аймактык бөлүмдүн жана/же КТБнын кызматкерлери Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык төмөнкүлөр үчүн тартиптик жана/же жазык жоопкерчилигине тартылышат:

1) анкета-арызга киргизилген маалыматтар менен мекеме тарабынан даярдалган документтердин шайкештигин текшерүү үчүн;

2) мекеме тарабынан жиберилген документтердин (арыз ээсинин анкеталарынын, өтүнүч каттардын) сакталышы үчүн;

3) электрондук анкета-арыздарды даярдоочу ишканага өз убагында жибербегендиги үчүн;

4) 2017-жылдын үлгүсүндөгү паспортту даярдоо жана берүү мөөнөттөрүнүн сакталышы үчүн;

5) 2017-жылдын үлгүсүндөгү даярдалган паспорттордун сакталышы үчүн.

28. Мекеменин жетекчилиги Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык тартип жана/же кылмыш-жаза жоопкерчилигин тартат:

1) 2017-жылдын үлгүсүндөгү паспортту тариздөө жана даярдоо үчүн даярдалган документтердин аныктыгы үчүн;

2) жаза өтөп жаткан адамдын же болбосо шектүү же айыпталуучу катары кармалган адамдын өздүк ишинде сакталууга тийиш болгон даярдалган паспорттордун сакталышы үчүн;

3) 2017-жылдын үлгүсүндөгү паспортту тариздөөгө, даярдоого жана берүүгө документтерди кабыл алууда аймактык бөлүмдүн жана/же КТБнын кызматкерлеринин коопсуздугу үчүн.

 

 

Жазык-аткаруу системасынын түзөтүү мекемелеринде жаза өтөп жаткан адамдарга, шектүү жана айыпталуучу катары камакка алынган жерлерде кармалган адамдарга Кыргыз Республикасынын жаранынын 2017-жылдын үлгүсүндөгү идентификациялык картасын - паспортун (ID-карта) тариздөөгө жана берүүгө документтерди кабыл алуу регламентине
1-тиркеме

 

Форма

АРЫЗ ЭЭСИНИН АНКЕТАСЫ

 

 

 

Сүрөт үчүн орун

 

1

Аты-жөнү

 

2

Туулган датасы

 

3

Идентификациялык жеке номери (ИЖН), эгер болсо

 

4

Туулган жери (айылы, району, облусу милдеттүү)

 

5

Жашаган жери (соттолгонго, кармалганга чейин)

 

6

Үй-бүлөлүк абалы (никелешүү тууралуу күбөлүк болбогон учурда, нике катталган же ажырашкан жер көрсөтүлөт)

 

7

Ким экендигин ырастоочу документтин аталышы (паспорт, туулгандыгы тууралуу күбөлүк, сериясы, №, качан жана ким тарабынан берилген)

 

8

Паспортту биринчи алып жаткан адамдар үчүн ата-энесинин аты-жөнү жана туулган датасы,

 

9

Ата-энесинин жашаган жери (айылы, району, облусу болсо):

Атасы -

Энеси -

 

10

Ата-энесинин ИЖНи (болсо)

 

Эскертүү: эгер өздүк иште документтер же маалыматтар болбосо, адам мурда качан жана кайсы жерде документтештирилгенин анын айтканы менен толтуруу зарыл.

 

 

Жазык-аткаруу системасынын түзөтүү мекемелеринде жаза өтөп жаткан адамдарга, шектүү жана айыпталуучу катары камакка алынган жерлерде кармалган адамдарга Кыргыз Республикасынын жаранынын 2017-жылдын үлгүсүндөгү идентификациялык картасын - паспортун (ID-карта) тариздөөгө жана берүүгө документтерди кабыл алуу регламентине
2-тиркеме

 

Форма

 

 

 

Аймактык бөлүмдүн

 

 

башчысы _____________________________

 

 

______________________________________

______________________________________

 

 

(Аты-жөнү)

 

 

______________________________________

 

 

(Мекеменин/соттун аталышы)

 

 

______________________________________

 

 

(Мекеменин/соттун дареги)

Жазык-аткаруу системасынын түзөтүү мекемелеринде жаза өтөп жаткан, шектүү жана айыпталуучу катары тергөө изоляторлорунда кармалган адамдарды документтештирүүгө
ӨТҮНМӨ

Аты-жөнү

Туулган күнү, айы, жылы

  

 

 

Тиркеме: арыз ээсинин анкетасы _______________ даана

 

Мекеменин/соттун жетекчиси, кызмат орду                                          Ф.А.А.

 

Колу, мөөрү, датасы

 

 

Жазык-аткаруу системасынын түзөтүү мекемелеринде жаза өтөп жаткан адамдарга, шектүү жана айыпталуучу катары камакка алынган жерлерде кармалган адамдарга Кыргыз Республикасынын жаранынын 2017-жылдын үлгүсүндөгү идентификациялык картасын - паспортун (ID-карта) тариздөөгө жана берүүгө документтерди кабыл алуу регламентине
3-тиркеме

 

Форма

 

 

 

Аймактык бөлүмдүн

 

 

башчысы _____________________________

 

 

______________________________________

______________________________________

 

 

(Аты-жөнү)

 

 

______________________________________

 

 

(Мекеменин/соттун аталышы)

 

 

______________________________________

 

 

(Мекеменин/соттун дареги)

Жазык-аткаруу системасынын түзөтүү мекемелеринде жаза өтөп жаткан, шектүү жана айыпталуучу катары кармалган адамдарды документтештирүү жөнүндө
ӨТҮНҮЧ КАТ

Адамдын аты-жөнү

ИЖН

Эскертүү

  

 

 

 

  

 

 

 

Тиркеме: арыз ээсинин анкетасы _______________ даана

 

Мекеменин/соттун жетекчиси, кызмат орду                                          Ф.А.А.

 

Колу, мөөрү, датасы

 

 

Жазык-аткаруу системасынын түзөтүү мекемелеринде жаза өтөп жаткан адамдарга, шектүү жана айыпталуучу катары камакка алынган жерлерде кармалган адамдарга Кыргыз Республикасынын жаранынын 2017-жылдын үлгүсүндөгү идентификациялык картасын - паспортун (ID-карта) тариздөөгө жана берүүгө документтерди кабыл алуу регламентине
4-тиркеме

 

Мекемелердин жана аларга бекитилген аймактык бөлүмдөрдүн жана КТБнын
ТИЗМЕГИ

Административдик-аймактык бирдиктин аталышы

Мекемелердин аталышы, дареги

Жооптуу аймактык бөлүмдөр, КТБ

1

Бишкек шаары

№ 47 мекеме (ТА алдындагы БО-47)

Маликов к., 91

Ленин райондук аймактык бөлүм, КТБ

№ 21 мекеме (ТИЗО-1)

Бишкек ш., Геологический к., 2

Октябрь райондук аймактык бөлүм, КТБ

УКМК ТИЗО

Эркиндик бульвары, 70

Биринчи май райондук аймактык бөлүм, КТБ

2

Аламүдүн району

№ 1 мекеме (ТА-1),

№ 27 мекеме (ТА-27),

№ 31 мекеме (ТА-31),

Молдовановка айылы

Аламүдүн райондук аймактык бөлүм, КТБ

№ 2 мекеме (ТА-2)

Степное айылы

3

Ысык-Ата району

№ 3 мекеме (ТА-3)

Ново-Покровка айылы, Логвиненко к., 25

Аламүдүн райондук аймактык бөлүм, КТБ

№ 50 мекеме (ТИЗО-50)

Төмөнкү Нооруз айылы, Ленин к., 188 (Аскер шаарчасы)

4

Сокулук району

№ 19 мекеме (ТА-19)

Жаңы-Жер айылы, Центральная к.

Сокулук райондук аймактык бөлүм, КТБ

5

Москва району

№ 8 мекеме (ТА-8)

Петровка айылы, Ломоносов к., 1

№ 16 мекеме (ТА-16)

Беловодское айылы, Курчатов к.

6

Панфилов району

№ 14 мекеме (тартиптик абак - 14)

Вознесеновка айылы, Заводская к.

7

Жалал-Абад шаары

№ 10 мекеме (ТА-10)

Жалал-Абад ш., Ленин к., 174

Жалал-Абад ш., аймактык бөлүм, КТБ

№ 53 мекеме (ТИ30-53)

Жалал-Абад ш., Ленин к.

8

Ош шаары

№ 25 мекеме (ТИЗО-5)

Ош ш., Баялинов к., 20

Ош ш., аймактык бөлүм, КТБ

Ош шаары жана Ош облусу

ТИЗО УКМК

9

Каракол шаары

№ 23 мекеме (ТИЗО-3)

Каракол ш., Ленин к., 194

Каракол ш., аймактык бөлүм, КТБ

10

Нарын шаары

№ 24 мекеме (ТИЗО-4)

Нарын ш., Ленин к., 188

Нарын ш., аймактык бөлүм, КТБ

Бардыгы

19

 

 

Эскертүү: Соттор/судьялар соттун административдик жайгашуусу боюнча аймактык бөлүмгө өтүнмө жана/же өтүнүч кат жиберишет.

ТА - түзөтүү абагы.

 

 

Жазык-аткаруу системасынын түзөтүү мекемелеринде жаза өтөп жаткан адамдарга, шектүү жана айыпталуучу катары камакка алынган жерлерде кармалган адамдарга Кыргыз Республикасынын жаранынын 2017-жылдын үлгүсүндөгү идентификациялык картасын - паспортун (ID-карта) тариздөөгө жана берүүгө документтерди кабыл алуу регламентине
5-тиркеме

 

Форма

 

 

 

______________________________________

 

 

(Мекеменин аталышы)

 

 

______________________________________

 

 

(Мекеменин дареги)

 

 

Аймактык бөлүмдүн башчысы

 

 

______________________________________

 

 

______________________________________

 

 

(Аты-жөнү)

МААЛЫМАТ

1. Арыз ээлеринин мурда берилген анкеталарынын негизинде 2017-жылдын үлгүсүндөгү паспорттор менен документтештирүү мүмкүн болгон жазык-аткаруу системасынын түзөтүү мекемелеринде жаза өтөп жаткан, шектүү жана айыпталуучу катары кармалган адамдар жөнүндө.

Муну менен бирге арыз ээлеринин мурда алынган анкеталарын кайтарып беребиз.

Адамдын аты-жөнү

Туулган күнү, айы, жылы

Эскертүү

1

 

 

 

2

 

 

 

Тиркеме: арыз ээсинин анкетасы ___________________ бирдикте.

2. Жетишпеген документтерди чогултуу зарыл болгон себеп боюнча 2017-жылдын үлгүсүндөгү паспорттор менен документтештирүү мүмкүн болбогон жазык-аткаруу системасынын түзөтүү мекемелеринде жаза өтөп жаткан, шектүү жана айыпталуучу катары кармалган адамдар жөнүндө.

Муну менен бирге мекемеге барууда жетишпеген документтерди берүү зарылдыгы жөнүндө билдиребиз.

Адамдын аты-жөнү

Туулган күнү, айы, жылы

Жетишпеген документтердин жана маалыматтардын тизмеги

1

 

 

 

2

 

 

 

 

Аймактык бөлүмдүн башчысы ______________________________________

(Аты-жөнү, колу, мөөрү)

_________________________________________________________________