Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\NKN\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\759024e9-c820-45d8-8c4e-1b463432d029\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ

ТОКТОМ

2020-жылдын 16-марты № 157

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат чөйрөсүндөгү айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

Мамлекеттик жарандык кызматты жана муниципалдык кызматты уюштуруунун айрым чечимдерин жөнгө салуучу механизмдерди өркүндөтүү максатында, "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 11-августундагы № 462 "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларын жана муниципалдык кызматчыларын окутуу маселелери жөнүндө" токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларын жана муниципалдык кызматчыларын окутууга мамлекеттик тапшырык жөнүндө жободо:

- 9-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"9. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган ушул Жобонун тиркемесине ылайык форма боюнча Мамтапшырыктын долбоорун түзөт жана пландаштырылган жылдан мурунку жылдын 1-октябрынан кечиктирбестен Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдары жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен макулдашылган Мамтапшырыкты бекитүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечиминин долбоорун жиберет, анын негизинде Мамтапшырык түзүлөт.".

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 29-декабрындагы № 706 "Мамлекеттик жарандык кызматты жана муниципалдык кызматты уюштуруу маселелери жөнүндө" токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматында жана муниципалдык кызматында конкурс өткөрүүнүн жана кызматка көтөрүлүүнүн тартиби жөнүндө жободо:

- 23-пункту күчүн жоготту деп таанылсын;

- 27-пунктунун үчүнчү абзацындагы "негизги жана предметтик тесттер боюнча" деген сөздөр алып салынсын;

- 38-41-пункттары төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын;

"38. Талапкерлердин жалпы жана кесиптик билимдерин, билгичтиктерин жана көндүмдөрүн текшерүү Тестирлөө борборунда тестирлөө түрүндө өткөрүлөт.

Компьютердик тестирлөөнүн этаптары төмөнкүдөй бөлүнөт:

1) жалпы мыйзамдарды билүү;

2) предметтик мыйзамдарды билүү;

3) талапкердин кесиптик жактан маанилүү жеке сапаттарын аныктоо.

Тестирлөөнүн максаты болуп мамлекеттик жарандык кызматтын жана муниципалдык кызматтын административдик бош кызмат ордун ээлөөгө даярдыгы мыкты талапкерди аныктоо эсептелет.

39. Компьютердик тестирлөөнүн жалпы мыйзамдарды билүү этабынан өтүүдө 50 пайыздан кем эмес балл алган талапкерлерге компьютердик тестирлөөнүн предметтик мыйзамдарды билүү этабына катышууга уруксат берилет.

Компьютердик тестирлөөнүн предметтик мыйзамдарды билүүсүнөн өтүүдө 50 пайыздан кем эмес балл алган талапкерлерге кесиптик жактан маанилүү жеке сапаттарын аныктоо үчүн компьютердик тестирлөө этабына катышууга уруксат берилет.

Ички кадрлар резервинде жана Улуттук кадрлар резервинде турган адамдар предметтик мыйзамдарды гана билүүсү боюнча жөнөкөйлөтүлгөн компьютердик тестирлөөдөн өтүшөт.

40. Тесттердин суроолорунун форматын жана санын ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган аныктайт.

Тестирлөөнүн натыйжалары протокол түрүндө таризделип, Тестирлөө борбору тарабынан мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын конкурстук комиссиясынын өкүлүнө же мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын персоналды башкаруу кызматынын өкүлүнө/персоналды башкаруу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу адамына өткөрүп берилет.

Предметтик тесттер конкурс өткөрүү жөнүндө кулактандыруунун текстинде жазылган Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын тизмесине ылайык ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан түзүлөт. Предметтик тесттер мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан бекитилген ар бир кызмат орду боюнча квалификациялык талаптарга жана кызматтык милдеттерге дал келиши керек.

41. Компьютердик тестирлөөнүн бардык этаптары боюнча натыйжаларын кошуу жолу менен аныкталуучу эң жогорку балл алган бир талапкер аңгемелешүү этабына киргизилет.

Талапкерлер бирдей сандагы баллды алып калган учурда, компьютердик тестирлөөнүн бардык этаптарынын жыйынтыгы боюнча эң жогорку балл алган талапкер аныкталганга чейин алардын арасында предметтик мыйзамдарды билүүгө кайрадан конкурс өткөрүлөт.";

- төмөнкүдөй мазмундагы 411-пункт менен толукталсын:

"411. Ички кадрлар резервинде жана Улуттук кадрлар резервинде турган адамдардын арасында конкурс өткөрүүдө предметтик мыйзамдарды билүүгө компьютердик тестирлөө боюнча эн жогорку балл алган бир талапкер аңгемелешүүгө киргизилет.

Талапкерлер бирдей сандагы баллды алып калган учурда, предметтик мыйзамдарды билүүгө компьютердик тестирлөө боюнча эң жогорку балл алган талапкер аныкталганга чейин алардын арасында предметтик мыйзамдарды билүүгө кайрадан конкурс өткөрүлөт.";

- 45-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"45. Аңгемелешүүнүн жүрүшүндө талапкердин келечектеги кызматы туурасындагы түшүнүктөрү, күткөн максаттары, ой-пикирин ачык баяндоо жөндөмү аныкталат.";

- 48, 50 жана 52-пункттары күчүн жоготту деп таанылсын;

- 49-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"49. Конкурстук комиссия аңгемелешүүгө катышууга уруксат алган талапкерди бош кызмат ордуна дайындоого сунуштоо жөнүндө чечимди кабыл алат же анын талапкерлигин четке кагат.

Комиссиянын ар бир мүчөсү аңгемелешүүгө катышууга уруксат алган талапкерди сунуштоого "макул" же "каршы" деген добушун гана бере алат.

Конкурстук комиссия аңгемелешүүгө катышууга уруксат алган талапкерди сунуш кылбоо жөнүндө чечим кабыл алса, анда мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчиси кайрадан конкурс өткөрүү чечимин кабыл алат (эгерде конкурс ички кадрлар резервинде жана Улуттук кадрлар резервинде турган адамдардын арасында өткөрүлсө, анда ачык конкурс өткөрүлөт. Ал эми ачык конкурс өткөрүлгөн болсо, анда кайрадан конкурс ички кадрлар резервинде жана Улуттук кадрлар резервинде турган адамдардын арасында өткөрүлөт). Мында аңгемелешүүгө катышууга уруксат алган талапкерди сунуштоого каршы добуш берген конкурстук комиссиянын мүчөлөрү жүйөлүү себебин жазуу жүзүндө берүүгө милдеттүү, ал конкурстук комиссиянын жыйналышынын протоколуна тиркелет.

Ошол эле кызмат ордуна кайрадан конкурс өткөрүүдө аңгемелешүүгө катышууга уруксат алган талапкерди четке кагууга конкурстук комиссиянын укугу жок.

Комиссиянын чечими жыйналышка катышкан мүчөлөрүнүн жөнөкөй көпчүлүгүнүн добушу боюнча кабыл алынат. Добуштардын саны бирдей болуп калса, төраганын добушу чечүүчү добуш деп эсептелет.

Конкурстук комиссиянын жыйыны анын курамынын кеминде үчтөн экиси катышкан учурда мыйзамдуу деп таанылат.";

- 51-пунктундагы "конкурсанттарга" деген сез "конкурсантка" деген сөз менен алмаштырылсын;

- 60-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"60. Компьютердик тестирлөөдөн өтүүдө жыйынтыгы боюнча баллдын жалпы санынын 70 пайызынан кем эмес балл алган талапкерлер, дайындоого сунушталган талапкерден башка, конкурстук комиссия тарабынан мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын ички резервине киргизүүгө сунушталат.";

2) жогоруда аталган токтом менен бекитилген Мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын ички кадрлар резервин түзүүнүн жана иштешинин тартиби жөнүндө жободо:

- 10-пунктунун биринчи абзацы күчүн жоготту деп таанылсын;

3) жогоруда аталган токтом менен бекитилген административдик мамлекеттик бош кызмат орундарын жана административдик муниципалдык бош кызмат орундарын ээлөөгө талапкерлерди тестирлөө тартиби жөнүндө жободо:

- 6-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"6. Административдик мамлекеттик бош кызмат орундарын жана административдик муниципалдык бош кызмат орундарын ээлөөгө талапкерлерди тестирлөө үчүн тестирлөөнүн төмөнкү түрлөрү колдонулат:

1) жалпы мыйзамдарды билүүгө тестирлөө (мындан ары - негизги тест);

2) предметтик мыйзамдарды билүүгө тестирлөө (мындан ары - предметтик тест);

3) талапкердин кесиптик маанилүү жана жеке сапаттарын аныктоо үчүн тестирлөө.";

- 9-пунктунун биринчи абзацы күчүн жоготту деп таанылсын;

- жогоруда аталган Жобонун 2-тиркемеси ушул токтомдун тиркемесине ылайык баяндалсын.

3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 29-декабрындагы № 707 "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органынын статс-катчысы жөнүндө жобону бекитүү тууралуу" токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекетгик органынын статс-катчысы жөнүндө жободо:

- 47-пункту төмөнкүдөй мазмундагы 5-пунктча менен толукталсын:

"5) бош кызмат ордун ээлөө.";

- төмөнкүдөй мазмундагы 471-пункт менен толукталсын:

"471. Резервдегилердин арасында конкурс же ачык конкурс жарыялаганга чейин ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган башка мамлекеттик органдарда статс-катчынын кызмат ордун ээлеген адамдардын ичинен статс-катчынын бош кызмат ордуна ротациялоо жөнүндө сунушун Кеңешке киргизүүгө укуктуу.";

- төмөнкүдөй мазмундагы 541-пункт менен толукталсын:

"541. Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин мамлекеттик органынын статс-катчысына тартиптик жаза Премьер-министр тарабынан "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 18-беренесинин 2-бөлүгүнүн 26-пункту менен берилет".

Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигине кирбеген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органынын статс-катчысына тартиптик жаза мындай орган карамагында турган жогорку мамлекеттик орган (кызмат адамы) тарабынан берилет.";

- 55-пунктунун үчүнчү абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Статс-катчыга карата болгон кызматтык териштирүүнүн натыйжалары тартиптик жазаны колдонуу же колдонбоо жөнүндө маселени карап чыгуу үчүн Кыргыз Республикасынын Премьер-министрине же мындай орган карамагында турган жогорку мамлекеттик органдын (кызмат адамы) кароосуна өткөрүлүп берилет.".

4. Ушул токтомдун 2-пункту күчүнө киргенге чейин башталган конкурстук жол-жоболор ушул токтомдо белгиленген өзгөртүүлөрдү эсепке албастан аякталат деп белгиленсин.

5. Ушул токтом 2020-жылдын 1-июнунан тартып күчүнө кирүүчү 2-пунктун кошпогондо, расмий жарыяланган күндөн тартып жети күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

"Эркин Тоо" газетасынын 2020-жылдын 3-апрелиндеги № 32(3104) жарыяланды

 

Кыргыз Республикасынын

Премьер-министри

 

М.Д. Абылгазиев

 

 

 

Тиркеме

"Административдик мамлекеттик бош кызмат орундарын жана административдик муниципалдык бош кызмат орундарын ээлөөгө талапкерлерди тестирлөө тартиби жөнүндө жобого
2-тиркеме

Административдик мамлекеттик бош кызмат орундарын/административдик муниципалдык бош кызмат орундарын ээлөөгө талапкерлерди тестирлөөнүн жыйынтыктарынын
ПРОТОКОЛУ

_____________________________________________________________________
(мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын аталышы)

Датасы "____" ________________________ 202___-ж.

Убакыты _____________________________________

Тестирлөөнүн жыйынтыктары:

Фамилиясы, аты, атасынын аты

Негизги тест боюнча балл

Предметтик тест боюнча балл

Талапкердин кесиптик жактан маанилүү жеке сапаттарын аныктоо үчүн тестирлөө боюнча балл

Кызмат орундун аталышы

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3