Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

 

 

1-тиркеме

 

 

(Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин
2021-жылдын 15-ноябрындагы
№ 263 токтомуна)

Кыргыз Республикасынын Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги жөнүндө
ЖОБО

(КР Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 11-мартындагы № 123, 2023-жылдын 24-июлундагы 366 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

1-глава. Жалпы жоболор

1. Кыргыз Республикасынын Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги (мындан ары - Министрлик) айлана-чөйрөнү коргоо, экология жана климат, геология жана жер казынасын пайдалануу, ирригациялык жана мелиоративдик инфратүзүмдү кошпогондо, жаратылыш ресурстарын, анын ичинде биоресурстарды, жер казынасын жана суу ресурстарын пайдалануу жана коргоо чөйрөлөрүндөгү мамлекеттик саясатты иштеп чыгууну, ишке ашырууну жана координациялоону жүзөгө ашыруучу, экологиялык (анын ичинде химиялык, биологиялык, радиациялык жана ядролук) өнөр жай коопсуздугунун, тоо-кен иштеринин коопсуздугунун, жер казынасын коргоонун талаптарынын сакталышына, көмүрдүн жана отундун сапатына мамлекеттик контролду жана көзөмөлдү жүзөгө ашыруучу аткаруу бийлигинин ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы болуп саналат.

2. Министрлик өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыктарын жана тескемелерин, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин токтомдорун жана тескемелерин, башка ченемдик укуктук актыларды, эл аралык укуктун жалпы таанылган принциптерин жана ченемдерин, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык күчүнө кирген, Кыргыз Республикасынын укуктук системасынын курамдык бөлүгү болуп саналган эл аралык келишимдерди жана ушул Жобону жетекчиликке алат.

3. Министрлик мекеме уюштуруу-укуктук формасындагы юридикалык жак болуп саналат, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик гербинин сүрөтү түшүрүлгөн, мамлекеттик жана расмий тилдерде өзүнүн аталышы жазылган мөөрү, ошондой эле башка мөөрлөрү, штамптары, белгиленген үлгүдөгү бланктары, Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Казыналык системасында атайын жана башка эсептери бар жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жаңы эсептерди ачууга укуктуу.

Министрлик Кыргыз Республикасынын Экология жана климат боюнча мамлекеттик комитетинин укук улантуучусу болуп саналат.

4. Министрликтин өзүнүн түзүмүндө юридикалык жак статусуна ээ ведомстволук бөлүмдөрү, региондук органдары жана мамлекеттик ишканалары, мекемелери, фонддору бар, тиешелүү юридикалык жактардын уюштуруучусу болууга укуктуу.

5. Министрликтин толук аталышы:

- мамлекеттик тилде "Кыргыз Республикасынын Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги";

- расмий тилде: "Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики".

Кыскартылган расмий аталышы:

- мамлекеттик тилде: "ЖРЭТКМ";

- расмий тилде: "МПРЭТН".

6. Юридикалык дареги: индекс 720040, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Эркиндик бульвары, 2.

7. Министрлик өз ишин мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, коомдук бирикмелер, илимий жана башка уюмдар, ишканалар жана мекемелер менен өз ара аракеттенүүдө жүзөгө ашырат.

8. Министрлик Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын чегинде жеке өзүнүн атынан жарандык-укуктук жана башка мамилелерди түзөт, Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарынын чегинде жарандык-укуктук жана башка мамилелердин тарабы болууга укуктуу.

2-глава. Министрликтин максаты

9. Министрликтин максаты Кыргыз Республикасынын уникалдуу экологиялык системасын сактоону камсыз кылуу жана Кыргыз Республикасынын жарандарынын жашоо-тиричилигинин жагымдуу чөйрөсүн түзүү, ирригациялык жана мелиоративдик инфратүзүмдү кошпогондо, айлана-чөйрөнү жана жаратылыш ресурстарын, анын ичинде биоресурстарды, жер казынасын жана суу ресурстарын коргоо, экология жана климат, экологиялык, өнөр жай коопсуздугунун, тоо-кен иштеринин коопсуздугунун талаптарынын сакталышын, жер казынасын сактоону, көмүрдүн жана отундун сапатын натыйжалуу контролдоону жана көзөмөлдөөнү камсыз кылуу болуп саналат.

3-глава. Министрликтин милдеттери

10. Министрликтин милдеттери:

- айлана-чөйрөнү коргоо, экология жана климат, геология жана жер казынасын пайдалануу, ирригациялык жана мелиоративдик инфратүзүмдү кошпогондо, жаратылыш ресурстарын, анын ичинде биоресурстарды, жер казынасын жана суу ресурстарын пайдалануу жана коргоо чөйрөлөрүндөгү бирдиктүү мамлекеттик саясатты иштеп чыгуу жана жүргүзүү;

- топографиялык-геодезиялык жана картографиялык иштерди өнүктүрүүдө бирдиктүү техникалык саясатты жүргүзүү, Министрликтин иш чөйрөсүндө картографиялык, топографиялык-геодезиялык иштерди жүргүзүүдө илимдин жана техниканын жаңы жетишкендиктерин жана алдыңкы тажрыйбаны киргизүү;

- мамлекеттик жөнгө салуунун натыйжалуулугун жогорулатуу, айлана-чөйрөнү коргоо, экология жана климат, геология жана жер казынасын пайдалануу, ирригациялык жана мелиоративдик инфратүзүмдү кошпогондо, жаратылыш ресурстарын, анын ичинде биоресурстарды, жер казынасын жана суу ресурстарын пайдалануу жана коргоо, экологиялык, өнөр жай коопсуздугун, тоо-кен иштеринин коопсуздугун, көмүрдүн жана отундун сапатын камсыз кылуу жаатындагы мамлекеттик башкаруу органдарынын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана уюмдардын ишин координациялоо;

- биологиялык түрдүүлүктү сактоону, сарамжалдуу пайдаланууну, өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын туруктуу иштөөсүн, жаныбарлар жана өсүмдүктөр дүйнөсүнүн объекттерин коргоону, пайдаланууну жана калыбына келтирүүнү камсыз кылуу;

- жаратылыш ресурстарын, анын ичинде биоресурстарды системалуу комплекстүү изилдөөнү, пайдаланууну, калыбына келтирүүнү камсыз кылуу;

- экологиялык, өнөр жай коопсуздугунун, тоо-кен иштеринин коопсуздугунун талаптарынын сакталышын, көмүрдүн жана отундун сапатын натыйжалуу контролдоону жана көзөмөлдөөнү камсыз кылуу;

- калктын экологиялык коопсуздугун камсыз кылуу;

- "жашыл" экономиканы өнүктүрүүгө, климаттык жана башка фонддордун финансылык ресурстарын жана инвестицияларын тартуу маселелерин координациялоо аркылуу климаттын өзгөрүшүнүн кесепеттерин жеңилдетүүгө жана адаптациялоого, инвестицияларды алга илгерилетүүгө, программаларды жана долбоорлорду ишке ашырууга көмөк көрсөтүү;

- айлана-чөйрөнү коргоо, экология жана климат, геология жана жер казынасын пайдалануу, ирригациялык жана мелиоративдик инфратүзүмдү кошпогондо, жаратылыш ресурстарын, анын ичинде биоресурстарды, жер казынасын жана суу ресурстарын пайдалануу жана коргоо чөйрөлөрүндө Кыргыз Республикасынын эл аралык кызматташтыгын түзүү, жүзөгө ашыруу жана өнүктүрүү, экологиялык, өнөр жай коопсуздугун, тоо-кен иштеринин коопсуздугун, көмүрдүн жана отундун сапатын камсыз кылуу, мергенчилик чарбаларын жана өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын тармагын башкаруу чөйрөсүндө, ошондой эле эл аралык тажрыйбаны изилдөө, жалпылоо жана жайылтуу.

4-глава. Министрликтин функциялары

11. Министрлик төмөнкүдөй функцияларды жүзөгө ашырат:

1) тармактык саясатты ишке ашыруу боюнча функцияларды:

- айлана-чөйрөнү коргоо, экология жана климат, геология жана жер казынасын пайдалануу, ирригациялык жана мелиоративдик инфратүзүмдү кошпогондо, жаратылыш ресурстарын, анын ичинде биоресурстарды, жер казынасын жана суу ресурстарын пайдалануу жана коргоо чөйрөлөрүндөгү мамлекеттик саясатты иштеп чыгууну, ишке ашырууну жана координациялоону жүзөгө ашыруучу, экологиялык (анын ичинде химиялык, биологиялык, радиациялык жана ядролук) өнөр жай коопсуздугунун, тоо-кен иштеринин коопсуздугунун, жер казынасын коргоонун талаптарынын сакталышына, көмүрдүн жана отундун сапатына мамлекеттик контролду жана көзөмөлдү жүзөгө ашырат;

- Министрликтин компетенциясына кирген стратегияны, программаларды, пландарды, келишимдерди иштеп чыгат жана ишке ашырат;

- Министрликтин компетенциясына кирген маселелер боюнча ченемдик укуктук актылардын жана Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин чечимдеринин долбоорлорун иштеп чыгат жана киргизет;

- Министрликтин компетенциясына кирген маселелер боюнча эрежелерди, жоболорду, нускамаларды, методикаларды, стандарттарды жана башка нормативдерди белгиленген тартипте иштеп чыгат жана бекитет;

- булгоочу заттардын, парник газдарынын атмосфералык абага чыгарылышын инвентаризациялоону жүргүзүү боюнча ишти уюштурат;

- климаттын өзгөрүшү жаатындагы митигациялык жана адаптациялык чаралар боюнча ишти уюштурат;

- жаратылышты пайдалануунун оптималдуу моделдерин, анын ичинде кайра иштетилүүчү чийки зат катары калдыктарды максималдуу тартууга багытталган моделдерди иштеп чыгууну жана киргизүүнү камсыз кылат;

- айлана-чөйрөнү коргоо жана климат, жаратылыш ресурстарын пайдалануу жаатында мамлекеттик статистикалык байкоо жүргүзүүнүн формаларын иштеп чыгууга катышат, алгачкы статистикалык маалыматтарды жана жаратылышты пайдалануучулардын отчетторун чогултууну жана иштеп чыгууну камсыз кылат;

- Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарын түзүү, өзгөртүп түзүү жана иштөөсүн токтотуу жөнүндө сунуштарды киргизет, туризмди өнүктүрүү үчүн перспективдүү аймактардын тизмегин, экологиялык маршруттарды жана жалгыз аяк жолдорду иштеп чыгуу, ыңгайлаштыруу жана пайдалануу тартибин аныктайт;

- Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары деп жарыялоо пландалып жаткан аймактарды резервдөө жөнүндө сунуштарды киргизет;

- улуттук экологиялык тармакты түзүүгө жана иштөөсүн камсыз кылууга катышат;

- пайдалуу кен чыккан жаңы жерлерди аныктоо жана болжолдоо жана илимий-колдонмо маанидеги милдеттерди чечүү максатында Кыргыз Республикасынын аймагын комплекстүү геологиялык изилдөөнү системалуу жүргүзүүнү иштеп чыгат жана камсыз кылат;

- экономиканын жана калктын муктаждыктарын камсыз кылуу үчүн минералдык чийки заттын жана жер астындагы суу булактарынын запастарын болжолдойт;

- жер казынасын, жер үстүндөгү жана жер астындагы сууларды изилдөө, пайдалануу жана коргоо, тоо-кен өнөр жай тармагын өнүктүрүү боюнча сунуштарды киргизет;

- ирригациялык жана мелиоративдик инфраструктураны кошпогондо суу ресурстарын комплекстүү пайдалануу жана коргоо долбоорлорун, пландарын иштеп чыгууну камсыз кылат, аларды Суу жана жер ресурстары боюнча улуттук кеңештин бекитүүсүнө киргизет;

- Министрликтин ишинин багыттары боюнча илимий-өндүрүштүк, изилдөөчүлүк жана тажрыйба-конструктордук иштерди аткарууга мамлекеттик заказды жүзөгө ашырат;

- инвестицияларды илгерилетүү жана тартуу, Министрликтин ишинин чөйрөсүндөгү программаларды жана долбоорлорду ишке ашыруу боюнча ишти жүргүзөт;

- Жашыл климаттык фонд жана башка фонддор, уюмдар тарабынан каржылануучу программаларды жана долбоорлоду ишке ашырууга катышат.

2) жөнгө салуу функцияларын:

- айлана-чөйрөнү коргоо, климаттын өзгөрүшү, жаратылыш ресурстарын сарамжалдуу пайдалануу жана коргоо, экологиялык (анын ичинде химиялык, биологиялык, радиациялык жана ядролук коопсуздук), өнөр жай коопсуздугу жана жер казынасын коргоо чөйрөсүндөгү мамлекеттик жөнгө салууну жүзөгө ашырат;

- иштин лицензиялануучу түрлөрүн жүзөгө ашырууга лицензияларды алуу үчүн берилүүчү документтердин тизмегин, аларды тариздөөгө жана мазмунуна карата талаптарды, лицензиаттардын отчеттук документтерди берүү тартибин аныктайт;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте кен казуу тармагынын объекттеринде таасири күчтүү уулуу заттарды алуу, түзүү, сактоо, пайдалануу, жок кылуу боюнча ишти жүргүзүү укугуна лицензияны берет;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте иштин лицензиялануучу түрлөрүн жүзөгө ашырууга лицензияларды берет, убактылуу токтото турат жана жокко чыгарат, лицензиялык макулдашуулардын, уруксаттардын шарттарын аткарууга мониторинг жүргүзөт;

- жардыруу иштерин жүргүзүү укугуна жана тоо-кен иштерин жүргүзүүгө уруксатты, өнөр жайлык багыттагы жардыруучу материалдарды сатып алууга жана сактоого сунуштамаларды жана өнөр жай коопсуздугу чөйрөсүндөгү жардыруучунун күбөлүгүн берет;

- калдыктар менен иштөөгө талаптарды белгилейт;

- ишкананын экологиялык паспортун, экологиялык долбоорлоону жана жаратылышты коргоонун ченемдик-техникалык документтерин жүргүзүүнүн тартибин белгилейт;

- өндүрүштөн чыккан булгоочу заттарды жана булактарды эсептөөнүн, жаратылышты коргоо мыйзамдарын, экологиялык ченемдерди жана талаптарды бузуу үчүн экологиялык залалды, зыянды, санкцияларды аныктоонун методикасын белгилейт;

- айлана-чөйрөнүн булганышынын абалына талдоо жүргүзөт жана мамлекеттик органдарга, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына, чарба жүргүзүүчү субъекттерге, коомчулукка маалымдайт;

- жаратылыш ресурстарын пайдаланууну, булгоочу заттардын чыгарылышын, өндүрүштүн жана керектөөнүн калдыктарын, айлана-чөйрөгө терс таасир этүүнү жана алардын булактарын, анын ичинде радиоактивдүү жана ядролук материалдарды эсепке алууну уюштурууну жана жүргүзүүнү жөнгө салат;

- долбоордук жана башка документтердин мамлекеттик экологиялык экспертизасын, өнөр жай коопсуздугунун, жер казынасын коргоонун, анын ичинде кен казып алуучу тармактын объекттерин консервациялоо жана жок кылуу долбоорлорунун экспертизасын жүргүзөт;

- булгоочу заттардын, парник газдарынын чыгарылышынын мамлекеттик кадастрын жүргүзүүнү уюштурат;

- калдыктардын мамлекеттик кадастрын, калдыктарды пайдалануу, кайра иштетүү боюнча объекттердин реестрин, калдыктарды сактоо, көмүү жана зыянсыздандыруу объекттеринин реестрин, Туруктуу органикалык булгоочулар жөнүндө бирдиктүү маалыматтар базасын жүргүзүүнү уюштурат;

- өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын, экологиялык маршруттардын кире беришиндеги экологиялык посттордун ишин белгиленген тартипте жөнгө салат;

- мамлекеттик органдар, илимий мекемелер, изилдөө уюмдары, эксперттер менен биргеликте жаратылыш компоненттеринин жана ресурстарынын эсебин жүргүзөт, алардын абалын баалайт;

- жаныбарлар дүйнөсүнүн объекттерин пайдалануунун айрым түрлөрүн жүзөгө ашырууга, жапайы жаныбарлардын айрым түрлөрүн пайдаланууга, жапайы жаныбарларды олжолоонун айрым куралдарын, ыкмаларын пайдаланууга Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык чектөөлөрдү жана тыюу салууларды белгилейт;

- аңчылыктын нормативдерин, мөөнөттөрүн, жапайы жаныбарларды олжолоонун лимиттерин, квоталарын жана башка ченемдерин белгилейт, аңчылык жаныбарларынын ченемделген түрлөрүн олжолоонун пландарын макулдашат;

- Кыргыз Республикасынын Кызыл китебин чыгарууну, жүргүзүүнү уюштурат;

- жаныбарлар жана өсүмдүктөр дүйнөсүнүн мамлекеттик кадастрын жүргүзүүнү уюштурат;

- төмөнкүлөрдүн реестрлерин жүргүзүүнү уюштурат:

айлана-чөйрөнүн абалы жөнүндө маалыматтардын мамлекеттик фондунун экологиялык маалыматынын;

иштин лицензиялык түрлөрүн жүзөгө ашырууга берилген лицензиялардын жана уруксаттардын;

техникалык регламенттерде аныкталган кооптуу өндүрүштүк объектте колдонулуучу техникалык түзүлүштөрдүн;

өнөр жайлык багыттагы жардыргыч материалдардын;

химиялык заттардын;

- ирригациялык жана мелиоративдик инфраструктураны кошпогондо, суу ресурстарын эсепке алууну уюштурат;

- жаратылышты пайдалануу үчүн жыйымдарды, анын ичинде суу үчүн акы төлөөнү жөнгө салат жана контролдойт;

- мамлекеттин кайтаруусунда турган жаратылыш объекттеринин жана жаратылыш комплекстеринин эсебин жүргүзүүнү уюштурат;

- радиациялык, химиялык жана биологиялык объекттердин коопсуздугун баалоону жүзөгө ашырат;

- ядролук материалдарды жана ион нурлануусунун булактарын эсепке алууну уюштурат;

- химиялык заттарды, аралашмаларды каттоону жүзөгө ашырат, ошондой эле жаңы химиялык заттарды нотификациялайт;

- жер казынасынын мамлекеттик фондун түзөт, пайдалуу кен чыккан жерлерди эсепке алууну жүзөгө ашырат;

- суу объекттеринин, жер үстүндөгү жана астындагы суулардын мамлекеттик кадастрын жүргүзүүнү уюштурат;

- пайдалуу кендердин кыймылына жана өзгөрүшүнө туруктуу мониторинг жүргүзүү менен алардын запастарынын мамлекеттик балансын жүргүзөт, пайдалуу кендер чыккан жерлердин жана көрүнүштөрдүн мамлекеттик кадастрларын түзөт, иштетилип бүткөн же экономикалык баалуулугун жоготкон пайдалуу кен чыккан жерлердин запастарын белгиленген тартипте эсептен чыгарат;

- жер казынасын пайдалануу укугуна конкурска жана/же аукционго катышуу үчүн, жер казынасын пайдалануу укугун берүү үчүн, жер казынасын пайдалануу укугуна лицензияларды кармап туруу үчүн жыйымдардын эсебин жүргүзөт;

- тоо-кен жана геологиялык чалгындоо иштерин өнүктүрүүнүн жылдык отчетторун, программаларын, пландарын, технологиядагы өзгөртүүлөрдү, кен казып алуу секторунун объекттерин консервациялоо жана жок кылуу долбоорлорун белгиленген тартипте макулдашат;

- юридикалык жана жеке жактардын чарбалык иши үчүн зарыл болгон жардыруучу заттарды жана жардыруу ишинин приборлорун даярдоонун, пайдалануунун санын белгиленген тартипте макулдашат;

- өнөр жайлык багыттагы жардыруучу заттарды жана катуу таасир этүүчү уулуу заттарды Кыргыз Республикасына ташып келүүнү (ташып чыгууну), сактоону белгиленген тартипте макулдашат;

- кооптуу жүктөрдү, өнөр жайлык багыттагы жана катуу таасир этүүчү уулуу заттарды коопсуз ташуу шарттарын белгиленген тартипте макулдашат;

- кооптуу өндүрүштүк объекттерде аварияларды жоюу пландарын белгиленген тартипте макулдашат;

- товарларды импорттоого жана экспорттоого эксперттик техникалык корутундуларды, рудаларды, концентраттарды, баалуу металлдарды импорттоого (экспорттоого) эксперттик корутундуларды берет;

- кош багыттагы, Контролдонуучу продукциянын улуттук контролдук тизмесине киргизилген товарлардын импортуна жана экспортуна, үчүнчү өлкөлөр менен соода жүргүзүүдө тарифтик эмес жөнгө салуу чаралары колдонулуучу Товарлардын бирдиктүү тизмегине киргизилген спецификалык товарлардын импортуна, экспортуна жана реэкспортуна эксперттик корутундуларды белгиленген тартипте берет, кош багыттагы товарларды импорттоодо тышкы экономикалык иштин катышуучуларынын кепилдик милдеттенмелерин макулдашат;

- өнөр жайлык багыттагы жардыргыч материалдардын реестрин жүргүзөт;

- өнөр жайлык коопсуздук маселелери боюнча кооптуу өндүрүштүк объекттин персоналын даярдоо жана кайра даярдоо программасын белгиленген тартипте макулдашат;

- өнөр жайлык коопсуздук боюнча эксперттерди аттестациялоону жүргүзөт;

- жардыруу иши жаатындагы билимдер маселелери боюнча кооптуу өндүрүштүк объекттин жетекчилеринин билимин текшерүүнү жүргүзөт;

- өнөр жайлык коопсуздук жаатындагы билимдердин маселелери боюнча кооптуу өндүрүштүк объекттин жетекчилеринин жана персоналынын, анын ичинде долбоордук уюмдардын кызматкерлеринин билимдерин текшерүүнү жүргүзөт;

- Министрликтин бардык деңгээлдеринде окутуу жана кайра даярдоо системасын камтыган кадрдык ресурстарды башкаруу системасын түзөт жана практикага киргизүүнү жүзөгө ашырат;

- борбордук аппараттын, ведомстволук бөлүмдөрдүн жана региондук органдардын кызматкерлерин аттестациялоону жүргүзөт;

- өз ишинин чөйрөсүндө адистерди окутууну, даярдоону, кайра даярдоону, квалификациясын жогорулатууну уюштурат;

- Министрликтин кызматкерлерин социалдык коргоо боюнча чараларды жүзөгө ашырат;

- айлана-чөйрөнү коргоо, экология жана климат, биологиялык түрдүүлүк, геология жана жер казынасын пайдалануу чөйрөсүндө долбоордук-изилдөө жана илимий-өндүрүштүк, изилдөө иштерин башкарууну уюштурат жана жүзөгө ашырат;

3) координациялоо жана мониторинг жүргүзүү функцияларын;

- Министрликтин карамагына кирген маселелер боюнча башкаруу органдарынын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана уюмдардын ишин координациялайт;

- мамлекеттик заказ боюнча жер казынасын геологиялык изилдөө программаларын каржылоону координациялайт, бөлүнгөн каражаттарды сарамжалдуу пайдаланууну контролдойт;

- айлана-чөйрөнү, жаратылыш ресурстарын, өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсүн, балык запастарын, өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарын коргоо, озонду бузуучу заттар, калдыктар менен иштөө боюнча ишти координациялоону жүзөгө ашырат;

- Кыргыз Республикасынын жөнгө салуучу органы катары химиялык, биологиялык, радиациялык жана ядролук коопсуздук жаатында координациялоону жүзөгө ашырат;

- айлана-чөйрөнү, жаратылыш ресурстарын коргоо, экология, климат, геологиялык иш, жер казынасын пайдалануу жаатында илимий-колдонмо, изилдөө иштерин жүргүзүүнү координациялайт;

- айлана-чөйрөнү коргоо, жаратылыш ресурстарын пайдалануу, климаттын өзгөрүшү маселелери боюнча экологиялык маалыматты алмашууну, билимдерди жайылтууну жана калктын маалымдар болушун арттырууну координациялайт;

- айлана-чөйрөнү коргоонун коомдук инспекторлорунун тармагын уюштурат жана алардын ишин координациялайт;

- Бириккен Улуттар Уюмунун Алкактык конвенциясын жана Климаттын өзгөрүшү боюнча Париж макулдашуусун аткаруу боюнча аракеттерди координациялоону жүзөгө ашырат;

- Жашыл климаттык фонддон жана башка фонддордон, уюмдардан каржылоону тартууну координациялоону жүзөгө ашырат;

- Климаттын өзгөрүшүнүн маселелери боюнча улуттук стратегияны иштеп чыгуу, климаттын өзгөрүшү боюнча улуттук билдирүүлөрдү жана баяндамаларды даярдоо боюнча ишти координациялайт;

- Атом энергиясы боюнча эл аралык агенттик (МАГАТЭ) жана башка эл аралык уюмдар менен жалпы техникалык кызматташууну жүргүзөт;

- Кыргыз Республикасы ратификациялаган жаратылышты коргоо конвенцияларын, Иштетилип бүткөн ядролук отун менен иштөөнүн коопсуздугу жөнүндө жана радиоактивдүү калдыктар менен иштөөнүн коопсуздугу жөнүндө Бириккен Конвенцияны ишке ашырууну, 2007-жылдын 29-январында Вена шаарында кол коюлган Ядролук куралды таратпоо жөнүндө келишимге байланыштуу Кыргыз Республикасы менен МАГАТЭнин ортосундагы Кепилдиктерди колдонуу жөнүндө макулдашууга Кошумча протокол боюнча талаптарды, Жок болуп кетүү коркунучу астында турган жапайы фаунанын жана флоранын түрлөрүн эл аралык сатуу жөнүндө конвенцияны (CITES) аткаруу боюнча ишти координациялоону Кыргыз Республикасынын CITES административдик органы катары жүзөгө ашырат;

- жаратылыш ресурстарын пайдаланууга жана жер казынасын пайдаланууга, Кыргыз Республикасынын аймагын геологиялык изилдөөгө, ишканалардын пайдалануу кендерди казып алуу жана кайра иштетүү боюнча минералдык чийки заттын запастары менен камсыз болуусуна мониторинг жүргүзөт;

- көмүрдүн жана отундун сапаты маселелери боюнча отун-энергетикалык комплексинин ишканаларынын ишин координациялайт жана мониторинг жүргүзөт;

- жер казынасын пайдалануучуларда геологиялык жана техникалык документтердин, рудалардын жана кен породаларынын, керндин үлгүлөрүнүн, пайдалуу кендердин сынамыктарынын дубликаттарынын сакталышын контролдойт;

- Министрликтин ведомстволук бөлүмдөрүнүн, региондук органдарынын жана мамлекеттик ишканаларынын, фонддордун, мекемелеринин ишине жалпы жетекчилик кылат жана координациялайт;

4) мамлекеттик контролдоо жана көзөмөлдөө функцияларын:

- төмөнкүлөргө мамлекеттик көзөмөлдү жана контролду жүзөгө ашырат:

айлана-чөйрөнү коргоого, экологиялык, өнөр жай коопсуздугуна (анын ичинде химиялык, биологиялык, радиациялык жана ядролук коопсуздукка); жаратылыш ресурстарын сарамжалдуу пайдаланууга жана коргоого, жер, суу ресурстарынын бузулушуна, булганышына, жаныбарлар жана өсүмдүктөр дүйнөсүн коргоого;

 

жардыруу иштерин жүргүзүүдө, топтогучтарды, калдыктарды сактоочу жайларды, террикондорду, шилендилерди, таштандыларды жайгаштырууда жана эксплуатациялоодо, геологиялык чалгындоо иштерин, мал айдоону жана жаратылыш комплекстерине таасир этүү менен байланышкан башка иштерди жүргүзүүдө мыйзамдардын талаптарынын сакталышына;

өсүмдүктөрдү коргоо каражаттарын, аларды өстүрүү стимуляторлорун, минералдык жер семирткичтерди, башка химиялык заттарды, препараттарды, анын ичинде радиоактивдүү препараттарды ташууга, сактоого жана колдонууга;

өнөр жай коопсуздугу, геологиялык чалгындоо иштерин жүргүзүү жана жер казынасын пайдалануу чөйрөсүндө мыйзамдардын сакталышына, көмүрдүн жана отундун сапатын камсыз кылуу боюнча;

Министрликтин компетенциясынын чөйрөсүндөгү техникалык регламенттердин талаптарынын сакталышына;

- төмөнкүлөрдү контролдоону жүзөгө ашырат:

жаратылышты пайдалануу үчүн, жер казынасын пайдалануу укугуна конкурска жана/же аукционго катышуу үчүн, жер казынасын пайдалануу укугун берүүгө, жер казынасын пайдалануу укугуна лицензияны кармоого жыйымдардын туура эсептелишине, толук жана өз убагында төлөнүшүнө;

лицензиялык талаптарды сактоо боюнча юридикалык жана жеке жактардын (лицензиат) ишинин лицензиялануучу түрүнө;

- Министрликтин системасындагы түзүмдүк бөлүмдөрдө юридикалык жана жеке жактардын кайрылууларын кароо тартибинин сакталышына текшерүүлөрдү, ошондой эле юридикалык жана жеке жактардын кайрылуулары менен иштөөнү жеринде текшерүүнү жүзөгө ашырат;

- иштин белгиленген чөйрөсүндө бузууларды болтурбоо жана жоюу маселелери боюнча мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттенет;

- мамлекеттик органдарга эксплуатациялоо белгиленген талаптарды, жаратылышты пайдаланууга лицензиянын жана уруксаттардын шарттарын бузуу менен жүзөгө ашырылган объекттердин ишин токтото туруу жөнүндө тиешелүү сунуштарды киргизет, мындай иштерди каржылоону токтотуу жөнүндө тиешелүү мамлекеттик органдарга сунуштарды даярдайт;

"Кыргыз Республикасынын Юстиция Министирлигинин Укуктук Маалыматтардын Борборлоштурулган Банкы" эскертет: Берилген жобонун 11-пунктунун 4-подпунктундагы абзацтарынын саны расмий тилдеги тексттин 11-пунктунун 4-подпунктундагы абзацтарынын санына дал келбейт.

5) кызматтарды көрсөтүү функцияларын:

- өзүнүн ишинин чөйрөсүндө кызматтарды көрсөтүүнү, анын ичинде акысыз көрсөтүүнү белгиленген тартипте камсыз кылат;

- лабораториялык жана диагностикалык изилдөөлөрдү жүргүзөт;

6) колдоо функцияларын:

- экологиялык маалыматты берет жана жайылтат, маалыматтык жана башка материалдарды басып чыгарууну, айлана-чөйрөнүн, жаратылыш ресурстарынын жана климаттын абалы жөнүндө мамлекеттик баяндамаларды даярдоону камсыз кылат;

- айлана-чөйрөнү, жаратылыш ресурстарын коргоо, климат, геологиялык иш жана жер казынасын пайдалануу, экологиялык, өнөр жай, тоо-кен жана техникалык коопсуздук жаатындагы программалык продукттарды түзүүнү уюштурат;

- Жашыл климаттык фонддо Улуттук ыйгарым укуктуу органдын функцияларын жүзөгө ашырат;

- Суу жана жер ресурстары боюнча улуттук кеңештин катчылыгынын функцияларын жүзөгө ашырат;

- Кыргыз Республикасынын пайдалуу кендеринин запастары боюнча мамлекеттик комиссиянын ишин уюштурат;

- геологиялык маалыматтын фонддорунун бирдиктүү мамлекеттик системасынын иштөөсүн камсыз кылат, Мамлекеттик геологиялык фондго берилүүгө тийиш болгон геологиялык жана башка маалыматтын формасын жана мазмунун аныктайт;

- айлана-чөйрөнү коргоого, биотүрдүүлүктү, аңчылык ресурстарын, өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын тармагын сактоого багытталган иш-чараларды белгиленген тартипте каржылоону, республикалык бюджеттин каражаттарын, атайын каражаттарды, фонддорду жана инвестицияларды сарамжалдуу пайдаланууну жүзөгө ашырат;

- өзүнүн ишинин чөйрөсүндө илимий-колдонмо, изилдөө иштерин уюштурат;

- жаратылыш, туруктуу өнүктүрүүнүн принциптери, климаттын өзгөрүшү жөнүндө, жооптуу керектөө жана туруктуу жашоо ыңгайы жөнүндө, жашыл өсүш жана экологиялык коопсуздук жөнүндө билимдерди пропагандалоону жана жайылтууну уюштурат;

- айлана-чөйрөнү, жаратылыш ресурстарын коргоо, биологиялык түрдүүлүктү сактоо, туруктуу өнүктүрүү кызыкчылыктарында экологиялык билим берүү жана агартуу жаатында конкурстарды, көргөзмөлөрдү, конференцияларды, семинарларды өткөрүүнү уюштурат;

- бардык кызыкдар болгон тараптардын экологиялык жактан маанилүү чечимдерди иштеп чыгууга, кабыл алууга, ишке ашырууга катышуусун жана экологиялык маалыматтын жеткиликтүүлүгүн камсыз кылат;

- өзүнүн ишинин чөйрөсүндө бардык кызыкдар болгон тараптар менен өз ара аракеттенүүнү белгиленген тартипте жүзөгө ашырат;

- мыйзамдар, Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыктары жана тескемелери, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин токтомдору жана тескемелери жана башка ченемдик укуктук актылар менен Министрликке жүктөлгөн башка функцияларды жүзөгө ашырат.

(КР Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 11-мартындагы № 123 токтомунун редакциясына ылайык)

5-глава. Министрликтин укуктары

12. Министрлик иштин белгиленген чөйрөсүндөгү функцияларды жүзөгө ашыруу максатында төмөнкүлөргө укуктуу:

- Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине Министрликтин компетенциясына кирген маселелерди кароо жөнүндө сунуштарды киргизүүгө;

- Министрликтин ишинин чөйрөсүндөгү координациялык жана кеңешүүчү органдарды (кеңештерди, комиссияларды, топторду), анын ичинде ведомстволор аралык органдарды түзүүгө;

- Министрликтин компетенциясына кирген деңгээлдердеги маселелер боюнча, анын ичинде ведомстволор аралык жана өкмөттөр аралык эл аралык институттардын, комиссиялардын, эксперттик топтордун, атайын жумушчу топтордун ишине катышууга;

- Министрликтин компетенциясына кирген маселелер боюнча мамлекеттер аралык (региондук) уюмдарда Кыргыз Республикасынын кызыкчылыктарын билдирүүгө;

- Министрликтин компетенциясына кирген иште мамлекеттик саясатты жана чараларды ишке ашыруу үчүн эл аралык уюмдардын жана мекемелердин каражаттарын, техникалык жана гранттык жардамдарды, инвестицияларды тартууга;

- менчигинин түрүнө карабастан ишканалардын жана уюмдардын өндүрүштүк-чарбалык иши жөнүндө маалыматты белгиленген тартипте суроого жана алууга;

- Министрликтин системасынын түзүмдүк бөлүмдөрү үчүн баа түзүү, долбоордук-изилдөө, изилдөө, лабораториялык жана башка иштер боюнча актыларды белгиленген тартипте бекитүүгө;

- менчигинин түрүнө карабастан жеке жана юридикалык жактарды Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык текшерүүлөрдү жүргүзүүгө;

- адамдардын өмүрүн жана ден соолугун камсыз кылуу менен байланышкан шашылыш учурларда (экологиялык жана техногендик мүнөздөгү авария коркунучу же анын келип чыгышы) адамдардын ден соолугуна жана айлана-чөйрөгө, жол берилгис, тере таасирдин себептерин жана булактарын аныктоо, техногендик таасир этүү, өнөр жай, тоо-кен коопсуздугу, аларды четтетүү боюнча чараларды көрүү максатында сутка ичиндеги убакытка карабастан жазуу жүзүндөгү жолдомону албастан тез арада текшерүүнү жүргүзүүгө;

- иштин белгиленген чөйрөсүндөгү мыйзам бузууларды четтетүү (эскертүү) жөнүндө милдеттүү аткарылууга тийиш болгон талаптарды берүүгө;

- белгиленген ченемдерди жана талаптарды бузуу менен жүргүзүлүп жаткан чарбалык жана башка ишти токтото туруу (тыюу салуу) жөнүндө талаптарды (эскертүүлөрдү) белгиленген тартипте чыгарууга;

- белгиленген ченемдерди жана талаптарды бузуу үчүн менчигинин түрүнө карабастан жеке жана юридикалык жактарга санкцияларды салууга;

- жаратылышты пайдалануу үчүн жыйымдарды, айып пулдарды жана доолорду төлөө жөнүндө талаптарды коюуга;

- бузуулар жөнүндө материалдарды кароого, жеке жана юридикалык жактарга, кызмат адамдарына жана кызматкерлерге айып пулдарды жана административдик жазанын башка түрлөрүн белгиленген тартипте салууга;

- жаратылышты коргоо мыйзамдарын бузууларды жасоо боюнча документтерди, куралдарды (буюмдарын), транспорт каражаттарын, жаратылыштын, анын ичинде жаныбарлар жана өсүмдүктөр дүйнөсүнүн мыйзамсыз олжолонгон объекттерин текшерүүнү, кароону, кармоону жана алып коюуну белгиленген тартипте жүргүзүүгө;

- мамлекеттик органдардан, коомдук уюмдардан, жеке жактардан жаныбарлар жана өсүмдүктөр дүйнөсүнүн (анын ичинде токой, аңчылык жана башка) кармалган, алып коюлган же конфискацияланган, белгиленген тартипте мыйзамсыз олжолонгон объекттерин же продукциясын, ошондой эле алардан жасалган буюмдарды сактоо жана ташуу жана андан ары белгиленген тартипте сатуу үчүн алууга;

- бузууларга жол берген жактарды Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчиликке тартуу жөнүндө маселени кароо үчүн материалдарды көзөмөлдөө, укук коргоо жана сот органдарына берүүгө;

- көзөмөлдөө жана контролдоо функцияларын аткаруу үчүн зарыл болгон документтерди, түшүндүрмөлөрдү, маалыматтарды мамлекеттик башкаруу органдарынын жетекчилеринен жана башка кызмат адамдарынан, юридикалык жана жеке жактардан суроого жана акысыз алууга;

- төмөнкүлөрдү мыйзамда белгиленген тартипте токтото турууга же тыюу салууга:

белгиленген ченемдерди жана талаптарды бузган учурда, ошондой эле адамдардын өмүрүнө жана ден соолугуна, айлана-чөйрөгө, жаратылыш ресурстарына жана объекттерге коркунуч туудурган учурларда юридикалык жана жеке жактардын объекттерин, айрым өндүрүштүк бөлүмдөрүн жана жабдууларын эксплуатациялоону (иштөөсүн);

ченемдерди жана эрежелерди бузуу менен жүзөгө ашырылып жаткан экологиялык кооптуу жүктөрдү (буюмдарды), чийки зат ресурстарын алып келүүнү, транзитин (андан ары ташууну), Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен тыюу салынган, аларды колдонуу жаратылыш чөйрөсүнүн жана объекттеринин булганышына же кунарсыздануусуна алып келген, экологиялык системаларга, адамдардын жана жаныбарлардын саламаттыгына тобокелдик коркунучун билдирген продукцияны, заттарды жана материалдарды өндүрүүнү жана пайдаланууну;

республиканын аймагында байырлаган (өсүп жаткан) жаныбарлар жана өсүмдүктөр дүйнөсүнүн объекттерине, адамдардын ден соолугуна, экосистемага, жаратылыш объекттерине, айлана-чөйрөгө коркунуч, тобокелдиктерди алып келген, зыян келтирген жаныбарларды жана өсүмдүктөрдү илимий жана адистешкен уюмдар, башка ыйгарым укуктуу органдар менен макулдашуу боюнча алып келүүнү, алып чыгууну, чыгарууну, жайгаштырууну жана байыр алдырууну;

- жаратылышты пайдалануу үчүн жыйымдарды эсептөөнүн тууралыгын, толук жана өз учурунда төлөнүшүн текшерүүнү;

- министрликтердин, ведомстволордун жана уюмдардын жетекчилерине жаратылышты коргоо мыйзамдарын, экологиялык, өнөр жай, тоо-кен коопсуздугунун жана жаратылышты пайдалануунун талаптарын системалуу түрдө бузган кызмат адамдарын тартип жоопкерчилигине тартуу жөнүндө сунуштарды киргизүүнү;

- мамлекеттик экологиялык экспертизанын натыйжалары боюнча айлана-чөйрөнү коргоо жана жаратылыш ресурстарын пайдалануу бөлүгүндөгү стандарттарды, ченемдерди жана эрежелерди бузуу менен жүргүзүлүп жаткан объекттерди курулушка, реконструкциялоого, кеңейтүүгө же техникалык жактан кайра жабдууга тере корутунду берүүнү;

- мамлекеттик органдар менен биргеликте жаңы (реконструкцияланган, кеңейтилген, технологиялык жактан кайра жабдылган, жоюлуп жаткан) объекттерди эксплуатациялоого кабыл алуу жана киргизүү, объекттерди жайгаштыруу ордун тандоо жана чарбалык ишти жүргүзүү үчүн жерлерди бөлүү боюнча мамлекеттик жана жумушчу комиссиялардын ишине катышууну;

- булгоочу заттарды жапырт чыгаруу, авариялык жана өзгөчө кырдаалдар жөнүндө зарыл маалыматтарды, шашылыш билдирүүлөрдү жаратылышты пайдаланууну жүзөгө ашырып жаткан министрликтерден, административдик ведомстволордон, юридикалык жана жеке жактардан суроого жана алууну;

- айлана-чөйрөнү коргоо жана жаратылыш ресурстарын сарамжалдуу пайдалануу, татаал объекттердин мамлекеттик экологиялык экспертизасын жүргүзүү боюнча коюлган милдеттерди чечүү жана чараларды иштеп чыгуу, мамлекеттик экологиялык экспертиза жүргүзүү, мамлекеттик экологиялык экспертизанын натыйжасы боюнча пикир келишпестиктерди кароо үчүн илимий-техникалык, эксперттик жана башка кеңештерди, топторду жана комиссияларды уюштурууну;

- изилдөө иштерин, иштеп чыгууларды жүргүзүү үчүн илимий-изилдөөчүлүк, ведомстволук институттарды, окуу жайларын, изилдөө борборлорун, консалтингдик компанияларды, эксперттерди, адистерди, коомдук уюмдарды тартууну;

- мамлекеттик экологиялык экспертиза жүргүзүүгө, айлана-чөйрөнү, жаратылыш ресурстарын коргоо, геологиялык иш, жер казынасын пайдалануу жана климат жаатындагы контролду жүзөгө ашыруу менен байланышкан иштерди жүргүзүүгө министрликтердин, мамлекеттик башкаруунун башка республикалык органдарынын жана уюмдарынын адистерин, коомчулукту белгилеген тартипте тартууну;

- Министрликтин кызматкерлерин сыйлоо үчүн ведомстволук сыйлыктарды белгиленген тартипте уюштурууну;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте айырмачылык белгилери бар белгиленген үлгүдөгү формалык кийимди кийүүгө, кызматтык ок атуучу куралды жана атайын каражаттарды (транспорт, байланыш каражаттары жана башкалар) алып жүрүүгө жана пайдаланууну;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык башка ыйгарым укуктарды.

6-глава. Министрликтин ишин уюштуруу

13. Министрликке министр жетекчилик кылат, ал Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан кызмат ордуна дайындалат жана кызмат ордунан бошотулат.

(Экинчи абзац КР Министрлер Кабинетинин 2023-жылдын 24-июлундагы № 366 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

(КР Министрлер Кабинетинин  2023-жылдын 24-июлундагы № 366 токтомунун редакциясына ылайык)

14. Министрликте министрдин биринчи орун басарынын, министрдин орун басарларынын кызмат орундары каралган.

15. Министрдин биринчи орун басары, министрдин орун басарлары министрдин сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Төрагасы тарабынан кызмат ордуна дайындалат жана кызмат ордунан бошотулат, түздөн-түз министрге баш иет жана өздөрүнө жүктөлгөн милдеттердин чектеринде Министрликтин ишин уюштурат. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Төрагасы министрдин сунушу жок министрдин биринчи орун басарын жана министрдин орун басарларын бошотууга укуктуу.

Министр:

- жекече башкаруунун негизинде Министрликтин ишине жалпы жетекчилик кылат жана Министрликке жүктөлгөн милдеттерди аткаруу үчүн жеке жоопкерчилик тартат;

- Министрликтин компетенциясына кирген маселелер боюнча Кыргыз Республикасынын жана чет мамлекеттердин мамлекеттик органдары, жергиликтүү мамлекеттик администрациялары жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, ишканалары, мекемелери жана уюмдары менен мамилелерде Министрликтин атынан иш алып барат, өзүнүн ыйгарым укуктарынын чектеринде сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт жана өз ара аракеттенүү жана кызматташтык жөнүндө эл аралык келишимдерге белгиленген тартипте кол коёт;

- министрдин биринчи орун басарын, министрдин орун басарларын кызмат ордуна дайындоо үчүн талапкерлерди Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Төрагасына сунуш кылат, мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзамдарга ылайык аларга карата сыйлоо жана тартиптик жазаны колдонот;

- министрдин орун басарларынын ортосунда милдеттерди бөлүштүрөт, Министрликтин компетенциясына кирген маселелерди чечүү боюнча Министрликтин системасынын башка кызмат адамдарынын ыйгарым укуктарын белгилейт;

- түзүмдүк бөлүмдөр жана Министрликтин системасынын органдары жөнүндө жоболорду бекитет (жоболору Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети бекиткен ведомстволук бөлүмдөрдөн тышкары);

- борбордук аппараттын кызматкерлерин, номенклатуралык кызматкерлерин, Министрликтин системасынын органдарынын жетекчилерин жана жетекчилердин орун басарларын кызмат ордуна дайындайт жана кызмат ордунан бошотот (Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Төрагасы кызмат ордуна дайындоочу жана кызмат ордунан бошотуучу Министрликтин ведомстволук бөлүмдөрүнүн жетекчилеринен тышкары);

- борбордук аппараттын, Министрликтин системасындагы органдардын түзүмдөрүн бекитет;

- министрликтин кызматкерлеринин белгиленген чектүү санынын чегинде Министрликтин борбордук аппаратынын, региондук органдарынын, ведомстволук бөлүмдөрүнүн жана мамлекеттик ишканаларынын, мекемелеринин жана фонддорунун штаттык ырааттамасын бекитет;

- мыйзамдарга ылайык Министрликтин кызматкерлерине кызматтык маяналарына үстөк акыларды, сый акыларды жана башка төлөмдөрдү белгилейт;

- мыйзамдарга ылайык мамлекеттик кызматчыларга атайын класстык чиндерди ыйгарат, андан ажыратат жана төмөндөтөт, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте жогорку атайын класстык чендерди ыйгаруу жөнүндө сунуштарды киргизет;

- Министрликтин системасынын кызматкерлерин Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктары менен сыйлоого жана ардактуу наамдарын ыйгарууга белгиленген тартипте сунуш кылат;

- Министрликтин системасынын кызматкерлерине карата Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартиптик жоопкерчилик чараларын колдонот;

- Министрликтин системасында милдеттүү түрдө аткарылууга тийиш болгон буйруктарды жана тескемелерди чыгарат, алардын аткарылышын контролдоону уюштурат;

- эгерде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында чечимдерди жокко чыгаруунун башкача тартиби белгиленбесе, мыйзамдарга каршы келген Министрликтин чечимдери, ошондой эле Министрликтин системасынын органдарынын чечимдерин жокко чыгарат;

- белгиленген тартипте Министрликтин каражаттарын тескейт жана мүлкүн башкарат, бүтүмдөрдү түзөт;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларда Министрликтин системасынын жетекчилерин жана кызматкерлерин милдеттерди аткаруудан убактылуу четтетет;

- Министрликтин алдына коюлган маселелерди чечүү үчүн башка ыйгарым укуктарды жүзөгө ашырат.

16. Министрдин орун басарлары тейлеген багыттары боюнча ишти уюштурат жана алардын аткарылышы үчүн жооптуу болушат.

17. Министрликтин чечимдери буйруктар жана тескемелер түрүндө чыгарылат. Буйруктарга жана тескемелерге министр, ал эми ал жокто министрдин милдеттерин аткаруу милдети жүктөлгөн министрдин орун басары кол коёт.

18. Министрликте коллегия түзүлөт, анын курамына 9 адам кирет. Министр (коллегиянын төрагасы), министрдин орун басарлары кызмат орду боюнча коллегияга кирет. Коллегиянын курамына милдеттүү тартипте Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын өкүлү кирет. Коллегиянын мүчөлөрүнүн жекече курамын Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын тейлеген түзүмдүк бөлүмү менен макулдашуу боюнча министр бекитет.

19. Министрликтин ишине коомдук мониторинг жүргүзүү максатында Коомдук кеңеш түзүлөт, ал коомдук башталыштарда иштөөчү консультациялык-байкоочу орган болуп эсептелет.

7-глава. Корутунду жоболор

20. Министрликтин чыгымдарын каржылоо республикалык бюджеттин жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында тыюу салынбаган башка булактардын эсебинен жүргүзүлөт.

21. Министрликти жоюу жана кайра уюштуруу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте жүргүзүлөт.

22. Иши токтотулган учурда министрликтин документтери "Кыргыз Республикасынын улуттук архив фонду жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык сакталат жана колдонулат.