Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском
Бишкек шаары, Окмот Уйу
2005-жылдын 25-февралы, № 38

          КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ
                  
       Кыргыз Республикасынын Уй – було кодексине
           озгортуулор киргизуу жонундо

2005-жылдын 20-январында       Кыргыз Республиканын
                   Кенешинин Мыйзам чыгаруу
                   тарабынан кабыл алынган
                  
  1-статья. Кыргыз Республикасынын Уй - було кодексине (Кыргыз
Республикасынын Жогорку Кенешинин Жарчысы, 2004 - ж., № I, I - ст.)
томондогудой озгортуулор киргизилсин:

  1.  130 - статья томондогудой редакцияда баяндалсын:
  "130 - статья. Бала асырап алуунун тартиби
  
  1. Бала асырап алууну каалагандыгы жонундогу арыз асырап алуучулар
тарабынан асырап алынуучунун жашаган жериндеги же турган жериндеги
камкорчу жана козомолчу органдарга берилет.
  Камкорчу жана козомолчу органдар бала асырап алууну каалаган
адамдын  турмуш  шарттарына  иликтоо жургузууго,  асырап  алууга
тоскоолдуктар жоктугун, асырап алуу баланын кызыкчылыгына жооп берерин
текшерууго, баланын асырап алуучуга болгон мамилесин билууго, асырап
алуучуга зарыл документтерди жыйнашына комок корсотууго, материалдарды
озунун корутундусу менен жергиликтуу мамлекеттик администрациянын,
шаардын мэриясынын кароосуна берууго милдеттуу.
  2. Бала асырап алуу жонундогу материалдар тиешелуу чечим чыгаруу
менен бир айлык мооноттон кечиктирилбестен жергиликтуу мамлекеттик
администрация же шаардын мэриясы тарабынан каралууга тийиш.
  Балдарды  асырап  алууга  беруунун,  ошондой  эле  Кыргыз
Республикасынын  аймагында асырап алуучулардын уй - булолорундогу
жашоо шарттарын жана балдардын тарбияланышын контролдоону, жуузого -
ашыруунун тартиби Кыргыз Республикасынын Окмоту тарабынан аныкталат,
Кыргыз Республикасынын жарандарын чет олколук жарандар же жарандыгы
жок адамдар асырап алган учурларды кошпогондо..
  3. Асырап алуучунун жана асырап алынган баланын укуктары менен
милдеттери (ушул Кодекстин 143 - статъясы) жергиликтуу мамлекеттик
администрация, шаардын мэриясы тарабынан баланын асырап алынганы
жонундо чечим чыгарылган учурдан тартып пайда болот.
  Баланын асырап алынгандыгы жонундо чечим чыгарган жердеги камкорчу
жана  козомолчу  органдар  эки жумалык мооноттон  кечиктирбестен
жергиликтуу мамлекеттик администрациянын, шаардын мэриясынын баланын
асырап алынгаыдыгы жонундогу чечиминин кочурмосун жарандык абалдын
актыларын каттоо органдарына жонотууго милдеттуу.
  Бала асырап алуу жарандык абалдын актыларын мамлекеттик каттоо учун
белгиленген тартипте мамлекеттик каттоодон откорулууго тийиш.".
  2. 135 - статьяда:
  - 1 - пункттун экинчи абзацындагы ", ошондой эле туздон - туз
асырап алуу иши жургузулуп жаткан сотто" деген создор алып салынсын;
  -  2 - пункттагы "сотто" деген соз "жергиликтуу мамлекеттик
администрация, шаардын мэриясы" деген создор менен алмаштырылсын.
  3. 137 - статъянын 2 - пунктундагы "Сот" деген соз "Жергиликтуу
мамлекеттик  администрация, шаардын мэриясы" деген создор  менен
алмаштырылсын.
  4. 140 - статьянын 5 - пунктундагы "сттун" деген соз "жергиликтуу
мамлекеттик администрациянын, шаардын мэриясынын" деген создор менен
алмаштырылсын.
  5. 141 - статьянын 2 - пунктундагы "соттуп" деген соз "жергиликтуу
мамлекеттик администрациянын, шаардын мэриясынын" деген создор менен
алмаштырылсын.
  6. 142 - статьяда:
  - 1 - пункттагы "боюнча сот" деген создор "боюнча жергиликтуу
мамлекеттик  администрация, шаардын мэриясы" деген создор  менен
алмаштырылсын;
  - 3 - пункттагы "соттун" деген соз "жергиликтуу мамлекеттик
администрациянын,  шаардын  мэриясынын"  деген  создор  менен
алмаштырылсын.
  7. 143 - статьянын 5 - пунктундагы "соттун" деген соз "жергиликтуу
мамлекеттик администрациянын, шаардын мэриясынын" деген создор менен
алмаштырылсын.
  8. 145 - статъянын 1 - нунктунун экинчи абзацы томондогудой
редакцияда баяндалсын:
  "Бала асырап алуу жонундо чечим чыгарган же бала асырап алуунун
мамлекеттик каттоодон отушун жузого ашырган кызмат адамдары, ошондой
эле бала асырап алуу жонундо дагы башка жолдор менен кабардар кылынган
адамдар бала асырап алуунун жашыруун сырын сактоого милдеттуу.".
  9.172-статьянын 1-пунктунун биринчи абзацы томондогудой редакцияда
баяндалсын:
  "1. Кыргыз Республикасынын аймагында чет олколук жарандар же
жарандыгы жок адамдар тарабынан Кыргыз Республикасынын жараны болуп
саналган баланын асырап алынышы Кыргыз Республикасынын соттору аркылуу
асырап алуучулардын биринин же ишенимдуу адамдын катышуусу менен
жарандык иштер катары жургузулот.".
  10. 176 - статьяда:
  - 2 - пункт алып салынсын;
  - 3 – 6 - пункттар тиешелуу турдо 2-5-пункттар деп эсептелсин.".
  2-статья. Кыргыз Республикасынын Окмоту озунун ченемдик укуктук
актыларын ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.
  3-статья. Ушул Мыйзам расмий жарыяланган кундон тартып кучуно
кирет.
  
Кыргыз Республикасынын
Президенти                       А.Акаев