Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском
		 Кыргыз Республикасынын
      2009-жылдын 20-июлундагы № 241 Мыйзамына ылайык
               КҮЧҮН ЖОГОТТУ


Бишкек шаары, Өкмөт Үйү
2005-жылдын 4-июну № 71

          КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

       "Кыргыз Республикасынын нормативдик укуктук
     актылары жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына
      өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралу

   2005-жылдын 27-апрелинде      Кыргыз Республикасынын Жогорку
                     Кењеши тарабынан кабыл алынган

   1-статья.

   "Кыргыз Республикасынын нормативдик укуктук актылары жөнүндө" Кыр-
гыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кењешинин
Ведомосттору, 1996-ж., № 7, 101-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толук-
тоолор киргизилсин:
   1. 13-статьяда "жана анын курамынын" деген сөздөр ", анын подраз-
делениесинин же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын" деген сөздөр
менен алмаштырылсын.
   2. 14-статья "органдардын" деген сөздөрдөн кийин ", жергиликтүү өз
алдынча башкаруу органдардын" деген сөздөр менен толукталсын.
   3. 19-статьяда:
   - биринчи бөлүгү:
   "административдик ведомстволор" деген сөздөрдөн кийин ", жерги-
ликтүү өз алдынча башкаруу органдары" деген сөздөр менен толукталсын;
   "токтомдор, буйруктар жана инструкциялар түрүндө" деген сөздөрдөн
кийин ", жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары - токтомдор түрүндө"
деген сөздөр менен толукталсын;
   - экинчи бөлүгүндөгү "жана ведомстволор" деген сөздөр ", админист-
ративдик ведомстволор, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары" деген
сөздөр менен алмаштырылсын.
   4. 39-статьянын биринчи бөлүгү "ведомстволордун" деген сөздөрдөн
кийин ", жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын" деген сөздөр ме-
нен толукталсын.
   5. 44-статьянын төртүнчү бөлүгүндөгү "жана административдик ве-
домстволордун" деген сөздөр ", административдик ведомстволордун жана
жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын" деген сөздөр менен алмаш-
тырылсын.
   6. 49-статьяда:
   - статья төмөнкүдөй мазмундагы экинчи бөлүк менен толукталсын:
   "Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын нормативдик укуктук
актыларынын колдонулушу тиешелүү аймакта жайгашкан жергиликтүү жамаат-
тардын бардык мүчөлөрүнө жайылтылат.";
   - экинчи бөлүк үчүнчү бөлүк деп эсептелсин.
   7. 57-статьянын үчүнчү бөлүгүндөгү "жана административдик ведомс-
тволор" деген сөздөр ", административдик ведомстволору жана жергиликтүү
өз алдынча башкаруу органдары" деген сөздөр менен алмаштырылсын.

   2-статья.

   Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

   Кыргыз Республикасынын Президентинин
   милдетин аткаруучу               К.Бакиев