Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском
Бишкек шаары, Өкмөт Үйү
2005-жылдын 30-июнундагы

          КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

      "МАМЛЕКЕТТИК СОЦИАЛДЫК КАМСЫЗДАНДЫРУУ ЖӨНҮНДӨ"
       КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫНА ӨЗГӨРТҮҮЛӨР
              КИРГИЗҮҮ ТУУРАЛУ
                  
2005-жылдын 27-июнунда       Кыргыз Республикасынын Жогорку
                 Кенеши тарабынан кабыл алынган
                 
  1-статья. «Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу жјніндј» Кыргыз
Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кењешинин
Ведомосттору, 1996 - ж, № 7, 85 - ст.) тјмјнкідјй јзгјртіілјр
киргизилсин:
  
  1. 1 - статъянын биринчи бјлігіндјгі «оорунун», «кош бойлуулугунун
жана тјрјгјндігінін,» деген сјздјр алып салынсын.
  
  2. 10 -статьядагы ічінчі, тјртінчі жана алтынчы абзацтар алып
салынсын.
  
  3. 13 жана 14 - статьялар кічін жоготту деп табылсын.
  
  4. 17 - статьянын биринчи бјлігіндјгі «Камсыздандырылган адамдардын
жана алардын багуусунда болгон ій - білј мічјлјрінін ден соолугун
чыњдоого  байланыштуу чыгымдар, ошондой эле» деген сјздјр  алып
салынсын.
  
  5. 29 - статьянын экинчи белугу теменкудей редакцияда баяндалсын:
  «Комиссия же социалдык камсыздандыруу боюнча ыйгарым укуктуу адам
камсыздандырылган адамдар менен камсыздандырылуучулардын ортосундагы
талаштарды да карайт.».
  
  2-статья. Ушул Мыйзам расмий жарыяланган учурдан кічінј кирет.
  
  3-статья. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү өз чечимдерин ушул Мыйзамга
ылайык келтирсин.
  
  
  Кыргыз Республикасынын Президентинин
  милдетин аткаруучу          К.Бакиев