Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2004-жылдын 14-июлундага
N 531 токтому менен
бекитилген

Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүндө Санаториялык-курорттук камсыздоо жөнүндө
ЖОБО

(КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 15-апрелиндеги N 196, 2014-жылдын 7-октябрындагы № 576, 2016-жылдын 27-апрелиндеги № 217, 2018-жылдын 20-июнундагы № 288 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

I. Жалпы жоболор

1.1. Санаториялык-курорттук дарылоо жана уюштурулган эс алуу аскер кызматчыларынын ден соолуктарын сактоого жана чыңдоого багытталган дарылануу-профилактикалык иш-чаралар системасында маанилүү орун ээлейт.

Аскердик санатория көбүнчө табигый дарылоо факторлорун (минералдык сууларды, баткактарды, климатты) жана дарылоонун башка методдорун пайдалануу менен аскер кызматчыларын жана алардын үй-бүлө мүчөлөрүн дарылоо үчүн арналган, Кыргыз Республикасынын Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитетинин дарылоо-профилактикалык мекемеси болуп эсептелет.

1.2. Аскердик турбаза жана пансионат - атайын врачтык көзөмөлдөөнү жана дарылоону талап кылбаган, Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн аскер кызматчыларынын, алардын үй-бүлө мүчөлөрүнүн уюштурулган эс алуусу жана ден соолуктарын чыңдоо үчүн арналган, Кыргыз Республикасынын Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитетинин профилактикалык мекемеси.

1.3. (КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 20-июнундагы № 288 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

1.4. Кыргыз Республикасынын, КМШга катышуучу өлкөлөрдүн жана чет мамлекеттердин жарандары Кыргыз Республикасынын Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитети аныктаган жолдомолордун бааларынын прейскуранты боюнча жалпы негиздерде аскердик санаторияда, турбамда жана пансионатта санаториялык-курорттук дарылана алат.

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 7-октябрындагы № 576 токтомунун редакциясына ылайык)

II. Тандоо тартиби

2.1. Санаториялык-курорттук дарыланууга же уюштурулган эс алууга муктаж аскер кызматчыларын, алардын үй-бүлө мүчөлөрүн тандоо бирикмелердин, бөлүктөрдүн жана мекемелердин же гарнизондордун санаториялык-тандоо комиссиялары тарабынан жүргүзүлөт.

Аскер кызматынан бошотулган аскер кызматчыларын, алардын үй-бүлө мүчөлөрүн тандоо алардын жашаган жери боюнча саламаттык сактоонун дарылоо мекемелеринин корутундуларынын негизинде аскер комиссариаттарынын санаториялык-тандоо комиссиялары, ал эми Куралдуу Күчтөрдүн аскердик-дарылоо мекемелеринин медициналык тейлөөсүнө бекитилгендерди тандоо ушул мекемелердин санаториялык-тандоо комиссиялары тарабынан жүргүзүлөт. Аскер кызматчыларынын балдарын алдын-ала атайын медициналык текшерүү акыркы жашаган жери боюнча тиешелүү диспансерлерде, клиникаларда, балдардын жана башка дарылоо-алдын алуу мекемелеринде жүргүзүлүшү мүмкүн.

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 7-октябрындагы № 576 токтомунун редакциясына ылайык)

2.2. Санаториялык-тандоо комиссиясы (мындан ары - СТК) - тандоону, документалдык тариздөөнү жана адамдардын айрым категорияларын аскердик санаторияга, турбазага жана пансионатка санаториялык-курорттук дарылоого жиберүүнү камсыздаган штаттан тышкаркы орган.

СТК өз ишинде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, ушул Жобону, аскердик санаторияга, турбазага жана пансионатка оорулууларды жана эс алуучуларды жиберүү үчүн белгиленген медициналык көрсөткүчтөрдү жана карама-каршы көрсөткүчтөрдү жетекчиликке алат.

Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүндө, аскердик кызмат каралган мамлекеттик органдарда жана башка аскердик түзүлүштөрдө СТК курамына милдеттүү түрдө аскердик-медициналык башкармалыктын (бөлүмдүн) өкүлү кирген, 3-5 адамдан турган ыйгарым укуктуу кызмат адамдарынын чечими менен түзүлөт.

СТКнын чечими аскердик санаторияга, турбазага жана пансионатка жолдомо берүү үчүн негиз болуп эсептелет. Күбөлөндүрүүнүн жыйынтыктары жана комиссиянын чечимдери белгиленген формадагы протоколдор китебине жазылат.

Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн бирикмелеринин, бөлүктөрүнүн жана мекемелеринин СТКсы (мындан ары - ББМ СТК) аскердик бөлүктөрдүн (мекемелердин) 3 кишиден кем эмес сандагы командирлеринин (начальниктеринин) жыл сайын чыгуучу буйруктары менен түзүлөт. ББМ СТКнын төрагасы болуп аскердик бөлүктүн (мекеменин) медициналык кызматынын начальниги, мүчөлөрү болуп - башка кызматтардын өкүлдөрү дайындалат.

ББМ СТКнын жыйынынын жыйынтыктары боюнча санаториялык-курорттук дарылоо үчүн тандалган адамдарга санаториялык жолдомолорду бөлүү үчүн билдирме таризделет.

Берилген билдирмелер Кыргыз Республикасынын Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитетинин СТКда (мындан ары - КМ СТК) каралат, анда дарылоого билдирмелерди канааттандыруу же тиешелүү себептерин көрсөтүү менен дарылоого кабыл алуудан баш тартуу жөнүндө чечим кабыл алынат. Кабыл алынган чечим жөнүндө ББМ СТКнын төрагасына баруу мөөнөтүнө чейин 1.5-2 ай мурда, ал эми баруу мөөнөтүн которуу жөнүндө - баруу мөөнөтүнө чейин эки жумадан кечиктирилбестен билдирилет.

Санаторияга биринчи кезекте ден соолугунун абалы боюнча III тобуна киргизилген аскер кызматчылары, ошондой эле ден соолугунун абалы боюнча II тобуна киргизилген жана иштери дайыма жагымсыз факторлордун таасири, аскердик эмгектин өзгөчө шарттары менен байланышкан аскер кызматчылары жиберилет.

Мөөнөттүү кызматтын аскер кызматчылары аскердик санаторияларга аларда госпиталдык дарылануудан кийин медициналык реабилитациялоо үчүн тикелей медициналык көрсөткүчтөр болгон учурда, госпиталдын аскердик-дарыгердик комиссиясынын чечими боюнча жиберилет.

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 7-октябрындагы № 576, 2018-жылдын 20-июнундагы № 288 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

2.3. Санаториялык дарыланууга туура тандоо үчүн жоопкерчилик төмөнкүлөргө жүктөлөт:

а) санаториялык-тандоо комиссиясынын өкүлүнө;

б) аскердик бөлүктүн (мекемесинин, аскердик окуу жайынын) врачына, эгерде ал комиссиянын чечиминен кийин санаториялык-курорттук дарыланууга (уюштурулган эс алууга) жиберүүгө тоскоолдук болуучу оорулуунун ден соолугундагы өзгөрүүлөр жөнүндө санаториялык-тандоо комиссиясынын төрагасына өз учурунда билдирбесе.

III. Жолдомолорду төлөө тартиби

3.1. Санаторияга, турбазага жана пансионатка жолдомолордун баасы Кыргыз Республикасынын Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитетинин тиешелүү башкармалыктары тарабынан аныкталат жана монополияга каршы саясат боюнча орган менен макулдашылат.

3.2. Жеңилдетилген санаториялык-курорттук дарыланууга укугу бар адамдарга жеңилдиктер аскер кызматчыларынын статусу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте берилет.

Жолдомонун наркынын айырмасын төлөө эс алуучулар тарабынан түздөн-түз аскердик санаторияда, турбазада жана пансионатта жүргүзүлөт. Жолдомонун толук наркы төлөнгөн учурда, оорулууларга жана эс алуучуларга төлөнгөн сумманы көрсөтүү менен квитанция, маалымкат же жолдомонун көчүрмөсү берилет, алардын негизинде тиешелүү министрликтер жана административдик ведомстволор каралган жеңилдиктерди компенсациялашат.

Жолдомонун наркын толук төлөбөөнүн шарттары жана тартиби Кыргыз Республикасынын Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитети менен тиешелүү министрликтердин, мамлекеттик комитеттин жана административдик ведомстволордун ортосунда түзүлгөн келишимдердин негизинде белгиленет. Келишимдер ар бир жылдын 15-апрелине чейин макулдашылат жана түзүлөт.

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 7-октябрындагы № 576, 2018-жылдын 20-июнундагы № 288 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

3.3. Бир адамга же үй-бүлөгө аскер санаториясында, турбазада жана пансионатта жайлуу өзүнчө номер берилгендиги үчүн номердеги бардык орундарга баалардын прейскурантына ылайык акы алынат.

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 7-октябрындагы № 576 токтомунун редакциясына ылайык)

3.4. Аскердик санаторияда, турбазада жана пансионатта орун болгон учурда, аскердик санаторияда, турбазада жана пансионатта кыска мөөнөттүү дарыланууга (эс алууга) келген адамдарга аскердик санаториянын СТКсынын чечими менен жолдомолор берилет. Мында жолдомолор баалардын прейскурантына ылайык аскердик санаторияда, турбазада жана пансионатта иш жүзүндө болгон күндөрү үчүн төлөнөт.

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 7-октябрындагы № 576 токтомунун редакциясына ылайык)

3.5. Каржылоо булактары:

а) жолдомолордун наркынын жеңилдетилген бөлүгү эс алуучулар иштеген Кыргыз Республикасынын тиешелүү министрликтеринин, мамлекеттик комитетинин жана административдик ведомстволорунун каражаттарынын эсебинен төлөнөт;

б) жолдомолордун наркынын жеңилдетилген бөлүгүнүн ордун толтурууга төмөнкү жолдор менен уруксат берилет:

- товардык-материалдык каражаттарды берүү;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына карама-каршы келбеген өз ара эсептешүүнүн башка түрлөрүн пайдалануу, аларды эсептешүү шарттары жана тартиби өзүнчө келишимдер менен аныкталат.

Кыргыз Республикасынын министрликтери, мамлекеттик комитети жана административдик ведомстволору кийинки финансылык жылга чыгымдардын сметасын пландоодо эс алуучулардын болжолдонгон санына жараша жолдомолордун наркынын жеңилдетилген бөлүгүнүн ордун толтурууга чыгымдарды караштырат.

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 7-октябрындагы № 576 токтомунун редакциясына ылайык)

IV. Жолдомолорду бөлүштүрүү жана берүү тартиби

4.1. Жолдомолорду берүү алардын түздөн-түз багыты боюнча гана жүргүзүлөт. Жолдомонун багытын аныктоочу жолдомонун грифин өзгөртүүгө уруксат берилбейт.

4.2. Бирикмелердин, бөлүктөрдүн жана мекемелердин медициналык кызматтарынын командирлери жана начальниктери Кыргыз Республикасынын Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитетинин аскердик-медициналык башкармалыгына 25-апрелге карата белгиленген тартипте үстүдөгү жылга аскер кызматчыларынын жана алардын үй-бүлө мүчөлөрүнүн санаториялык-курорттук дарылануусуна (эс алуусуна) план-билдирүүлөрдү беришет.

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 7-октябрындагы № 576 токтомунун редакциясына ылайык)

4.3. Министрликтердин жана ведомстволордун тиешелүү кызмат адамдары тарабынан бекитилген, санаторийге, турбазага жана пансионатка жолдомолорду бөлүштүрүү планына ылайык жолдомолор аскер бөлүктөрү боюнча бөлүштүрүлөт.

4.4. Жолдонмону алгандан кийин санаториялык-тандоо комиссиясы:

а) аларды атайын кириш-чыгыш китебине каттайт жана так эеептеги бланктар катары сактайт;

б) медициналык текшерүүнүн маалыматтарынын негизинде санаториялык дарыланууга оорулууларды биротоло тандоону жүргүзөт (алардын өргүүлөрүнүн мөөнөтүн эске алуу менен), аскер кызматчысынын же пенсионердин медициналык китепчесине тиешелүү жазуу түшүрөт, белгиленген формадагы санаториялык-курорттук картаны толтурат;

в) тандалган талапкерге жолдомону толтурат жана аны медициналык китепчеси менен бирге (ал эми аскер кызматчысынын үй-бүлө мүчөсүнө санаториялык-курорттук карта менен) оорулууну комиссияга жиберген медициналык кызматтын начальнигине берет.

4.5. Аскердик бөлүктүн, мекеменин медициналык кызматынын начальниги санаториялык тандоо комиссиясынын корутундусунун негизинде аскердик бөлүктүн командиринин, мекеменин же окуу жайынын начальнигинин уруксаты менен санаториялык-курорттук дарыланууга же уюштурулган эс алууга тандалган аскер кызматчысына толтурулган жолдомону анын медициналык китепчеси менен бирге, ал эми аскер кызматчысынын үй-бүлө мүчөсүнө-санаториялык-курорттук картаны берет.

Тандалган талапкерлерге жогоруда аталган документтерди толтуруу жана берүү күн мурунтан (жолдомонун колдонулуу мөөнөтү башталганга чейин 10-15 күн мурда) жүргүзүлөт.

4.6. Санаториялык-тандоо комиссиясынын корутундусуз санаторияга, турбазага жана пансионатка жолдомо берүүгө жана бир эле адамды жылына бир жолудан ашык жиберүүгө тыюу салынат.

Өзгөчө учурларда аскер кызматчылары жана алардын үй-бүлө мүчөлөрү медшиналык көрсөткүчтөрү боюнча аскердик-врачтык комиссиянын корутундусунун негизинде ошол эле жшда кайталап санаториялык дарыланууга жолдомонун баасын толук төлөө менен жиберилиши мүмкүн.

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 7-октябрындагы № 576 токтомунун редакциясына ылайык)

4.7. Эс алуучуларды санаториядан, турбазадан жана пансионаттан дарылоо мекемесине кыска мөөнөттүү которгон учурда, командованиенин чакыруусу же шашылыш үй-бүлөлүк жагдай (жакын тууганы - аялы, күйөөсү, балдары, энеси, атасы капысынан катуу ооруп калганда) боюнча убактылуу кетип кайра санаторияга, турбазага, пансионатка келгенде жолдомо боюнча пайдаланылбаган күндөрдү тиешелүү түрдө санатория, турбаза, пансионат боюнча буйрук менен тариздеп калыбына келтирүүгө уруксат берилет.

V. Санаторияга, турбазага жана пансионатка жиберүүдөгү документациялар

5.1. Эс алуучуну аскердик санаторияга, турбазага жана пансионатка жайгаштыруу укугун берүүчү документ болуп СТК тарабынан толтурулган жана күбөлөндүрүлгөн жолдомо эсептелет.

Аскердик санаторияга, турбазага жана пансионатка келген адамдар жолдомо менен бирге төмөнкү документтерди көрсөтүшөт:

а) аскер кызматчылары - өздүк күбөлүгүн (аскердик билетти), госпиталдан которулган медициналык китепчесин, өргүү билетин ошондой эле оорунун тарыхынан көчүрмө бөлүгүн;

б) аскердик кызматтан бошотулган адамдар - паспортун, пенсиялык күбөлүгүн, медициналык китепчесин же санаториялык-курорттук картаны;

в) 5.1-пункттун "а" жана "б" пунктчаларында саналган адамдардын үй-бүлө мүчөлөрү - паспортун, (16 жашка чейинки балдардын туулгандыгы тууралуу күбөлүк), белгиленген форма боюнча берилген үй-бүлө курамы жөнүндө маалымкат жана санаториялык-курорттук картаны.

Эгерде үй-бүлө мүчөсү аскердик санаторияга, турбазага жана пансионатка үй-бүлө башчысы менен бирге келсе жана анын өргүү билетине, өздүк күбөлүгүнө (паспортуна) жазылса, анда туугандык мамилеси жөнүндөгү маалымкатты берүү талап кылынбайт. Бул учурда аскердик санаториянын, турбазанын жана пансионаттын кабыл алуу бөлүмүндө үй-бүлө мүчөсүнүн жолдомосуна өргүү билетинин номери же өздүк күбөлүгүнүн (паспортунун) сериясы жана номери, документ качан жана ким тарабынан берилгендиги жазылат.

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 7-октябрындагы № 576 токтомунун редакциясына ылайык)

5.2. Жолдомосу жок адамдарды санаторияга (турбазага, пансионатка) кабыл алгандыгы үчүн санаториянын, турбазанын, пансионаттын начальниги белгиленген тартипте жоопкерчилик тартат.

5.3. Ушул Жобонун 5.1.-пунктгунда каралган документтер (отпускалык билет, өздүк күбөлүк, аскердик билет, паспорт, пенсиялык күбөлүк, туулгандыгы тууралуу күбөлүк жана медициналык китепчеден башка) санаториянын, турбазанын, пансионаттын делосунда калат.

5.4. Аскердик санаториянын кабыл алуу бөлүмүндө, эсеп журналында каттоого алынган эс алууга жана дарыланууга келген адамдар тууралуу бардык маалыматтар электрондук базага киргизилет жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы № 517 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускамага ылайык бөлүмдүн эсеп документтери сыяктуу шарттарда сакталууга тийиш.

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 20-июнундагы № 288 токтомунун редакциясына ылайык)

VI. VI. Аскердик санаторияга, турбазага жана пансионатка кабыл алуунун, чыгаруунун жана дарылоону (эс алууну) узартуунун тартиби

(Главанын аталышы КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 7-октябрындагы № 576 токтомунун редакциясына ылайык)

6.1. Оорулуулар жана эс алуучулар санаторияга, турбазага, пансионатка жолдомодо көрсөтүлгөн мөөнөттөрдө кабыл алынат жана андан чыгарылат. Дарылануунун (эс алуунун) толук курсу 12 күндү түзөт.

Санаторияга, турбазага, пансионатка жолдомонун колдонулуу мөөнөтүн өзгөртүүгө жол берилбейт.

Бош орун болгон учурда санаториянын, турбазанын, пансионаттын начальнигине жолдомодо көрсөтүлгөн мөөнөттөн мурда 5 күндөн ашпаган мөөнөткө эс алуучуларды кабыл алууга укук берилет.

Эгерде кечигип келүү ооруп калганына байланыштуу же жолдо келе жатканда жолдомо ээсине көз карандысыз себептер боюнча болгон учурларда санаториянын, турбазанын, пансионаттын начальнигине келе жаткан жолдогу тиешелүү мекеме тарабынан берилген маалымкат боюнча жолдомонун колдонулуу мөөнөтүн 5 күнгө калыбына келтирүүгө уруксат берилет. Орун жок болгон учурда 5 күндөн ашык кечигип келген адам санаторияга, турбазага, пансионатка кабыл алынбайт.

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 7-октябрындагы № 576 токтомунун редакциясына ылайык)

6.2. Аскердик санаторияга, турбазага жана пансионатка ата-энелери коштоп келген 5 жашка чейинки балдар өзүнчө орун жана тамак берилбестен акысыз кабыл алынат.

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 7-октябрындагы № 576 токтомунун редакциясына ылайык)

6.3. Медициналык көрсөткүчтөрү болгон учурда санаторияда оорулуунун дарылануу мөөнөтү санаториянын врачтык комиссиянын токтому боюнча гана санаториянын начальниги тарабынан 10 күндөи ашпаган мөөнөткө узартылышы мүмкүн.

Санаториянын врачтык комиссиясы санаториянын пачальнигинин буйругу менен дайындалат.

Дарыланууну узартуунун бүткүл мөөнөтү үчүн ушул Жобонун III бөлүмүндө белгиленген тартипке ылайык акы алынат.

Аскердик санаторияда болгон адамдын медициналык көрсөткүчтөрү боюнча дарылануу мөөнөтү узартылган учурда, анын өтүнүчү боюнча жолдомонун наркын толук төлөө менен, анын жубайынын аскердик санаторияда болуу (жолдомонун мөөнөтү бүткөндө) мөөнөтүн узартууга уруксат берилет.

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 7-октябрындагы № 576 токтомунун редакциясына ылайык)

6.4. Медициналык көрсөткүчтөрү жок же карама-каршы көрсөткүчү бар оорулууларды санаторияга, турбазага, пансионатка жиберүүнүн бардык учурларында санаториянын, турбазанын, пансионаттын начальниги белгиленген формада Кыргыз Республикасынын Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитетинин башкармалыктарынын тиешелүү органдарына билдирет.