Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском
Бишкек шары
2006-жылдын 16-февралы, №58
  
          КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ
  
       «КЫЙМЫЛСЫЗ МҮЛККӨ УКУКТАРДЫ ЖАНА АНЫ МЕНЕН
       БОЛГОН БҮТҮМДӨРДҮ МАМЛЕКЕТТИК КАТТОО ЖӨНҮНДӨ»
       КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫНА ӨЗГӨРТҮҮЛӨР
              КИРГИЗҮҮ ТУУРАЛУ
                  
2005-жылдын 26 —декабрында  Кыргыз Республикасынын Жогорку
               Кењеши тарабынан кабыл алынган

  1-статья. «Кыймылсыз мүлккө укуктарды жана аны менен  болгон
бүтүмдөрдү  мамлекеттик  каттоо жөнүндө»  Кыргыз  Республикасынын
Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кењешинин Жарчысы, 1999 —
ж., №4, 193 — ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:
  1. 9 —статьянын 1 — пунктунда:
  «саясатты аныктайт жана жөнгө салат» деген сөздөр «мамлекеттин
саясатын ишке ашырууну камсыз кылат» деген сөздөр менен алмаштырылсын;
«камсыз кылуу» деген сөздөр алып салынсын.
   2. 22 — статьяда:
  1 — пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
  «1. Кыймылсыз мүлктүн иш жүзүндөгү ээсинин укугун каттоону 10
күндөн ашпаган мөөнөткө токтото турууга мындай укукту талашып жаткан
адамдын арызы негиз болуп саналат.
  Каттоону 10 күндөн ашык мөөнөткө токтото туруу соттун талаш укукту
катгоону токтото туруу жөнүндө аныктамасынын негизинде жүргүзүлөт,
Каттоону токтото туруу жөнүндө соттун  аныктамасы  10  күндүн
ичинде келип түшпөсө өтүнүч билдирилген укук катталууга тийиш.»;
  3—пункттун «ж» пунктчасы алып салынсын.
  3. 24 —статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
  «24-статья. Кыймылсыз мүлккө каттоону жүргүзүү жана түйшүккө
салуулар (чектөөлөр) жөнүндө маалымат
  1.  Мамлекеттик же коммерциялык сырды камтыган  маалыматтарды
кошпогондо,  кыймылсыз мүлккө укуктарды жана аны  менен  болгон
бүтүмдөрдү каттоону жүзөгө ашыруучу мамлекеттик орган инсандыкты
ырастаган документин (юридикалык жактарга карата — алардын каттоодон
өткөнүн  жана  алардын  өкүлүнүн ыйгарым  укуктарын  тастыктоочу
документтерди) көрсөткөн кимге гана болбосун жазуу жүзүндөгү арызы
боюнча кыймылсыз мүлк бирдигине катталган укуктар жана түйшүккө
салуулар (чектөөлөр) жөнүндө маалыматты берүүгө милдеттүү.
  2. Кыймылсыз мүлккө карата катталган укуктар жөнүндө маалымат
кыймылсыз мүлккө укуктардын Бирдиктүү мамлекеттик реестринен көчүрмө
түрүндө берилет, анда төмөнкүлөр камтылат:
  - кыймылсыз мүлк объектисинин сыпаттамасы;
  -укук ээсинин аты-жөнү (юридикалык жактын аталышы);
  -маалымат берилип жаткан учурга карата чыныгы укуктар жана түйшүккө
салуулар (чектөөлөр) жөнүндө маалыматтар;
  -чектөөлөр (түйшүккө салуулар) коюлган мөөнөт.
  Арыз берүүчүнүн өтүнүчү боюнча төмөнкүдөй кошумча маалымат берилет:
  -кыймылсыз мүлккө карата мурда катталган укуктар жөнүндө;
  -салык салуу максатында кыймылсыз мүлктүн нарктык баасы жөнүндө;
  - кыймылсыз мүлк бирдигинин кадастрлык планынын көчүрмөсү.
  Жергиликтүү каттоочу орган арыз ээсинин каалоосу боюнча өзүнчө акы
алуу менен кыймылсыз мүлк бирдигинин каттоо баракчасын берет.
  3. Айрым жактын өзүнө таандык кыймылсыз мүлк объекттери жөнүндө
жалпыланган  маалыматтар, ошондой эле кыймылсыз  мүлктүн  каттоо
китепчесиндеги документтердин көчүрмөлөрү төмөнкүлөргө гана берилет:
  -укук эсинин өздөрүнө;
  -укук ээсинен ишеним кат алган жеке жана юридикалык жактарга;
  -өндүрүшүндө айрым кыймылсыз мүлк объекттерине жања (же) алардын
укук ээлерине байланыштуу иштер турган сотторго жана укук коргоо
органдарына;
  - салык органдарына;
  - кыймылсыз мүлккө укук универсал укук мураскорлугу иретинде өткөн
жактарга.
  4. Кыймылсыз мүлккө укуктарды мамлекеттик каттоочу орган кыймылсыз
мүлктүн укук ээсинин суроо-талабы боюнча анын укугу бар кыймылсыз мүлк
объектиси жөнүндө маалыматтарды алышкан жактар жөнүндө маалыматгарды
берүүгө милдеттүү.
  5. Кыймылсыз мүлккө катталган укуктар жана түйшүккө салуулар
(чектөөлөр)  жөнүндө  маалымаггар Кыргыз  Республикасынын  Өкмөтү
белгилөөчү тартипте тийиштүү акы төлөө менен берилет.».
  4. 31—статьянын 1 - пунктунун экинчи жана үчүнчү абзацтары алып
салынсын.
  5. 40 —статьянын 3-пунктундагы «мындай макулдук ижара жана биринчи
жолку ипотека жөнүндөгү келишимге ылайык талап кылынган учурларды-
кошпогондо» деген сөздөр «эгерде мурда катталган ижара же ипотека
жөнүндө келишимде башкача каралбаса» деген сөздөр менен алмаштырылсын.
  6.  57-статьянын  2  —пунктунун төртүнчү  абзацындагы  «жалпы
юрисдикциядагы сотко» деген сөздөр «тийиштүү сот» деген сөздөр менен
алмаштырылсын.
  2—статья. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү өзүнүн ченемдик укуктук
актыларын ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.
  3-статья. Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө
кирет.
  
  Кыргыз Республикасынын Президенти         К.Бакиев