Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском
Бишкек шаары
2006-жылдын 27-июлу № 132

          КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

         "Банкроттук (кудуретсиздик) жөнүндө"
          Кыргыз Республикасынын Мыйзамына
             өзгөртүүлөр жана жана
             толуктоолор киргизүү
                тууралу

   2006-жылдын 15-июнунда       Кыргыз Республикасынын Жогорку
                     Кењеши тарабынан кабыл алынган

   1-статья.

   "Банкроттук (кудуретсиздик) жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйза-
мына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кењешинин Ведомосттору, 1997-ж., №
11, 537-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:
   1. 25-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
   "25-статья. Банкроттоо процесси аяктагандан кийин документтердин
         сакталышы

   Банкроттоо процессинин учурунда пайда болгон документтер банкрот-
тоо процесси аяктагандан кийин сактоо үчүн банкроттоо иштери боюнча
мамлекеттик органга жиберилет. Карызкордун ишинин учурунда түзүлгөн же
ага башка мыйзамдуу жол менен түшкөн документтер укук улантуучусуна
өткөрүлөт. Укук улантуучу жок болгондо, мамлекеттик мекемелердин, уюм-
дардын, ишканалардын ишинин учурунда пайда болгон документтер, ошондой
эле менчиктин мамлекеттик эмес формасындагы мекемелердин, уюмдардын,
ишканалардын илимий-тарыхый баалуулугу бар документтери жана өздүк ку-
рам боюнча документтер мамлекеттик архивге өткөрүлөт.".
   2. 53-статьянын 2-пункту "бухгалтердик" деген сөздөн кийин ", ар-
хивдик" деген сөз менен толукталсын.
   3. 55-1-статьянын 1-пункту:
   - пункт төмөнкүдөй мазмундагы 9-пунктча менен толукталсын:
   "9) "Кыргыз Республикасынын Улуттук архив фонду жөнүндө" Кыргыз
Республикасынын Мыйзамына ылайык архивдик документтердин өткөрүп бери-
лишин уюштурган.";
   9-пунктча 10-пунктча деп эсептелсин.
   4. 70-статья төмөнкүдөй мазмундагы 13-пункт менен толукталсын:
   "13) "Кыргыз Республикасынын Улуттук архив фонду жөнүндө" Кыргыз
Республикасынын Мыйзамына ылайык архивдик документтердин өткөрүп бери-
лишин уюштурууга.".
   5. 73-2-статьянын 2-пункту:
   пункт төмөнкүдөй мазмундагы 6-пунктча менен толукталсын:
   "6) архивдик документтерди өткөрүү-кабыл алуу актысы;";
   6 жана 7-пунктчалар тиешелүү түрдө 7 жана 8-пунктчалар деп эсеп-
телсин.
   6. 86-статьянын 6-пункту "сот чыгымдарын" деген сөздөрдөн кийин ",
документтерди илимий-техникалык иштетүүгө чыгымдарды" деген сөздөр ме-
нен толукталсын.
   7. 127-статьянын 3-пункту төмөнкүдөй мазмундагы экинчи сүйлөм ме-
нен толукталсын:
   "Документтерди илимий-техникалык иштетүүгө чыгымдар адистештирил-
ген фонддун каражаттарынан төлөнөт.".

   2-статья.

   Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

   Кыргыз Республикасынын 
     Президенти                     К.Бакиев