Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском
		 Кыргыз Республикасынын
      2009-жылдын 20-июлундагы N 241 Мыйзамына ылайык
               КҮЧҮН ЖОГОТТУ

Бишкек шаары
2006-жылдын 9-августу № 168

          КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

     "Кыргыз Республикасынын нормативдик укуктук актылары
        жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына
       өзгөртүүлөр жана толуктоо киргизүү тууралу

   2006-жылдын 12-июнунда       Кыргыз Республикасынын Жогорку
                     Кењеши тарабынан кабыл алынган

   1-статья.

   "Кыргыз Республикасынын нормативдик укуктук актылары жөнүндө" Кыр-
гыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кењешинин
Ведомосттору, 1996-ж., № 7, 101-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толук-
тоо киргизилсин:
   1. 1-статьяда:
   экинчи бөлүгүнүн экинчи абзацындагы "палаталарынын" деген сөз алып
салынсын;
   төртүнчү бөлүгүндөгү "палаталардын ар биринин" деген сөздөр алып
салынсын.
   2. 4-статьянын биринчи бөлүгүндөгү "Жогорку Кењештин палаталары"
деген сөздөр "Кыргыз Республикасынын Жогорку Кењеши" деген сөздөр менен
алмаштырылсын, "жибере алышат" деген сөздөр "жибере алат" деген сөздөр
менен алмаштырылсын.
   3. 6-статьянын экинчи бөлүгүндөгү "Кыргыз Республикасынын Жогорку
Кењешинин палаталары" деген сөздөр "Кыргыз Республикасынын Жогорку
Кењеши" деген сөздөр менен алмаштырылсын.
   4. 7-статьядагы "Кыргыз Республикасынын Жогорку арбитраждык соту"
деген сөздөр алып салынсын.
   5. 9-статьянын биринчи бөлүгүндөгү "Кыргыз Республикасынын Жогорку
Кењешинин Мыйзам чыгаруу жыйынынын жана Эл өкүлдөр жыйынынын регламент-
тери, алардын кошмо заседаниесинин регламенти" деген сөздөр "Кыргыз
Республикасынын Жогорку Кењешинин регламенти" деген сөздөр менен алмаш-
тырылсын.
   6. 10-статьянын биринчи бөлүгүндөгү "Жогорку Кењештин палаталары"
деген сөздөр "Жогорку Кењеши" деген сөздөр менен алмаштырылсын.
   7. 16-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
   "16-статья. 

   Кыргыз Республикасынын Жогорку Кењеши Кыргыз Республикасынын Конс-
титуциясы тарабынан анын карамагына киргизилген маселелер, ошондой эле
анын ички иштерин уюштуруу маселелери боюнча токтомдорду кабыл алат.".
   8. 19-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
   "19-статья. 

   Министрликтер, мамлекеттик комитеттер, административдик ведомство-
лор жана аткаруу бийлигинин башка борбордук органдары, жергиликтүү мам-
лекеттик администрациялар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары
Кыргыз Республикасынын Конституциясынын, Кыргыз Республикасынын мыйзам-
дарынын, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кењешинин токтомдорунун, Кыргыз
Республикасынын Президентинин актыларынын, Кыргыз Республикасынын Өкмө-
түнүн актыларынын негизинде жана аткаруу үчүн өздөрүнүн ыйгарым укукта-
рынын чегинде актыларды чыгарышат.
   Министрликтер, мамлекеттик комитеттер, административдик ведомство-
лор жана аткаруу бийлигинин башка борбордук органдары нормативдик укук-
тук актыларды буйрук түрүндө чыгарышат; башкаруунун коллегиялуу форма-
сындагы борбордук аткаруу бийлигинин органдарында нормативдик укуктук
актылар токтом түрүндө чыгарылат.
   Министрликтер, мамлекеттик комитеттер, административдик ведомство-
лор жана аткаруу бийлигинин башка борбордук органдары, жергиликтүү мам-
лекеттик администрациялар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары
тарабынан чыгарылган башка аталыштагы актылар (жоболор, нускамалар,
көрсөтмөлөр, эрежелер жана башкалар) буйруктар же токтомдор менен беки-
тилет.
   Министрлик, мамлекеттик комитет, административдик ведомство жана
аткаруу бийлигинин башка борбордук органы, жергиликтүү мамлекеттик ад-
министрация, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы тарабынан норматив-
дик укуктук актыларды чыгаруу учурунда жогору турган мыйзам чыгаруучу
органдын кайсы актысын (анын статьясын же пунктун) аткаруу үчүн ушул
актыны чыгарып жатканы көрсөтүлөт.".
   9. 21-статьяда:
   биринчи бөлүгүндөгү "Кыргыз Республикасынын Жогорку Кењешинин Мый-
зам чыгаруу жыйыны жана Эл өкүлдөр жыйындары мыйзамдолбоор иштеринин
пландарын иштеп чыгышат жана бекитишет" деген сөздөр "Кыргыз Республи-
касынын Жогорку Кењеши мыйзамдолбоор иштеринин пландарын иштеп чыгат
жана бекитет" деген сөздөр менен алмаштырылсын;
   экинчи жана үчүнчү бөлүктөрүндөгү "палаталарында" деген сөз "Кыр-
гыз Республикасынын Жогорку Кењешинде" деген сөздөр менен алмаштырыл-
сын.
   10. 25-статьядагы "палаталарынын" деген сөз алып салынсын.
   11. 28-статьянын экинчи бөлүгүндөгү "палаталарынын" деген сөз алып
салынсын.
   12. 33-статьянын экинчи бөлүгүндөгү "Кыргыз Республикасынын Жогор-
ку Кењешинин палаталарына" деген сөздөр "Кыргыз Республикасынын Жогорку
Кењешине" деген сөздөр менен алмаштырылсын.
   13. 39-статьянын биринчи бөлүгү "басмаларда" деген сөздөн кийин
"жана Кыргыз Республикасынын мамлекеттик Интернет-порталында" деген
сөздөр менен толукталсын.
   14. 52-статьянын экинчи бөлүгү алып салынсын.

   2-статья.

   Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

   Кыргыз Республикасынын 
   Президенти                       К.Бакиев