Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

 

 

1-Тиркеме

2017-жылдын 6-июлу № 226

Кыргыз Республикасынын Транспорт

жана жол министрлигинин буйругуна

 

Жол боюнча кеңеш берүү кызматынын түрлөрүнө бааларды аныктоо
УСУЛУ
(туруктуу техникалык көзөмөлдөө)

(КР Транспорт жана жол министрлигинин 2017-жылдын 28-декабрындагы № 417 буйругунун редакциясына ылайык)

"Автомобиль жолдору жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 39-2-беренесине ылайык жол боюнча кеңеш берүү кызматынын түрлөрүнө (туруктуу техникалык көзөмөлдөө) негизги баалар өзгөчө каражаттарды пландаштырууда колдонулат.

Жол боюнча кеңеш берүү кызматынын түрлөрүнө бааларды аныктоо усулу (мындан ары - Усулу), жол боюнча кеңеш берүү кызматына пландаштырылган каражаттардын эсеп-кысабынын тартибин аныктайт.

Жол боюнча кеңеш берүү кызматына бааларды эсептөөдө төмөндөгүлөр колдонулат:

- "Жол иштеринин түрлөрү боюнча туруктуу техникалык көзөмөлдөөгө (жол боюнча кеңеш берүү кызматы) убакытты чыгымдоонун ченеминин" (мындан ары - Ченемдер) ушул Усулуна 1, 2-тиркеме; - инженер-кеңешчинин орточо сааттык коюму.

Эсептөөнүн тартиби:

Жол боюнча кеңеш берүү кызматы жүргүзүлө турган жол иштеринин пландаштырылган түрлөрүн ченем боюнча табабыз жана ушул иштин түрүнө (ченөөчү) аныкталган көлөмгө эмгек чыгымынын (саат менен) ченемин жана жол боюнча кеңеш берүү кызматынын түрлөрүнө эмгек чыгымынын ченемин аныктайбыз (таблицада жол иштеринин түрлөрүнө эмгек чыгымынын пайызы катары көрсөтүлгөн).

Пландаштырылган жол иштерине убакыттын эмгек чыгымынын ченемин пландаштырылган жол иштеринин көлөмдөрүнө ылайык келтиребиз (мисалы: ченөөчү - 1000 м2, пландаштырылган жол иштеринин көлөмү - 2000 м2, убакыттын өлчөмү - 10 саат. Көлөмгө ылайык келтирүү: 2000 м2 : 1000 м2 * 10 саат = 20 саат).

Эгерде жол боюнча кеңеш берүү кызматынын түрлөрүнө эмгек чыгымынын өлчөмү тиешелүү таблицада бир канча позицияда көрсөтүлгөн болсо, анда алардын суммасын төмөндөгүдөй (мисалы: 30%+10%=40%) деп эсептейбиз.

Жол боюнча кеңеш берүү кызматынын түрлөрүнө эмгек чыгымынын ченеми саат менен эсептелет, жол иштеринин пландаштырылган көлөмүнө эмгек чыгымын жол боюнча кеңеш берүү кызматынын түрлөрүнүн эмгек чыгымынын пайызына көбөйтүү жолу менен чыгарылат (мисалы: 20 саат х 40% = 8 саат).

Жол боюнча кеңеш берүү кызматынын түрлөрүнө эмгек чыгымынын саат менен эсептелген ченемин инженер-кеңешчинин орточо сааттык коюмуна көбөйтөбүз (мисалы: инженер-кеңешчинин орточо сааттык коюму - 50 сом. Жол боюнча кеңеш берүү кызматынын түрлөрүнө эмгек чыгымдары сом менен 8 саат х 50 сом = 400 сом).

Юридикалык жактардын айлык акыларынан социалдык төлөмдөргө чегерүүлөрдү эсепке алабыз (мисалы: 400 сом * 17,25% = 69 сом).

Транспорттук чыгымдарга, лабораториялык тесттерге, байланышка жана башка жардамчы жумуштарга кошумча чыгымдарды инженер-кеңешчинин айлык акысынын 50% өлчөмүндө эсепке алабыз (мисалы: 400 сом х 50% = 200 сом).

Кошумча наркка жана сатууга салынган салыкты эсепке алабыз (мисалы: (400+200)х12%+(400+200)х2%=84,0 сом).

Рентабелдүүлүктү 8% чегинде эсепке алабыз (мисалы: (400+200)х8%=48 сом).

Жол боюнча кеңеш берүү кызматынын түрлөрүнө бааларды аныктоо усулуна үлгү:

"6500 м2 көлөмдөгү ысык асфальтбетон аралашмасынын 4 см калыңдыктагы жабуусун курууда" туруктуу техникалык көзөмөлдөөгө кеткен каражаттардын көлөмүн аныктоо.

Туруктуу техникалык көзөмөлдөөгө кеткен убакыттын чыгымдарынын тиркеме 2ден (2-тиркеме) жол иштеринин ылайыктуу түрүн таблица КРЕР27-06-020-01ден 1000 м2 "Ысык асфальтбетон аралашмасынын 4 см калыңдыктагы жабуусуна" кеткен эмгек чыгымын табабыз. 1000 м2ка кеткен эмгек чыгымы (убакыт бирдиги) - 13,07 саатты түзөт.

"6500 м2 көлөмдөгү ысык асфальтбетон аралашмасынын 4 см калыңдыктагы жабуусун курууда" канча убакыт талап болорун аныктайбыз:

(6500 м2 : 1000 м2 х 13,07 саат = 84,89 саат,

мында: 6500 м2 - пландаштырылган иштин көлөмү;

1000 м2 - бирдик өлчөмү (бирдикчени);

13,07 саат - 1000 м2 ысык асфальтбетон аралашмасынын 4 см калыңдыктагы жабуусуна" кеткен эмгек чыгымы (убакыт бирдиги).

Кийин КРЕР27-06-020-01 таблицасынан туруктуу техникалык көзөмөлдөөгө кеткен эмгек чыгымдарды аныктайбыз:

- инженер жолчу - 40%, ((6500 м2:1000 м2)х13,07)х40%=33,95 саат;

- инженер топограф - 40%, ((6500 м2:1000 м2)х13,07)х40%=33,95 саат;

- жардамчы кызматкерлер - 30%, ((6500 м2:1000 м2)х13,07)х30%=25,47 саат.

Баардык туруктуу техникалык көзөмөлдөөгө кеткен эмгек чыгымдары:

(33,95+33,95+25,47)=93,37 саат.

Биз 6500 м2 көлөмдөгү ысык асфальтбетон аралашмасынын 4 см калыңдыктагы жабуусун курууга, туруктуу техникалык көзөмөлдөөгө кеткен эмгек чыгымдарына 93,37 саат кетээрин аныктадык.

Үлгү үчүн биз инженер-консультанттын орточо сааттык коюму 50 сомго барабар деп колдонобуз.

93,57 час х 50 сом = 4668,5 сом.

Социалдык фонд - 17,25% эмгек акыдан:

4668,5 сом х 17,25% = 805,32 сом.

Кошумча чыгымдарды эсепке алуу менен: транспорттук чыгымга, командировкага чыгуу чыгымы, лабораториялык тесттерге, байланышка жана башка кошумча чыгымдарга инженер-консультанттарынын эмгек маянасынан 50% алабыз.

4668,5х50%=2334,25 сом.

НДС (12%) жана сатуудан алынган салык (2%) эсепке алуу менен:

(4668,5+2334,25)х12%+(4668,5+2334,25)х2%=980,38 сом.

8% өлчөмдө рентабелдүүлүктү эсепке алуу менен:

(4668,5+2334,25)х8%=560,22 сом.

Бул үлгүдө "6500 м2 көлөмдөгү ысык асфальтбетон аралашмасынын 4 см калыңдыктагы жабуусун курууда" туруктуу техникалык көзөмөлдөөгө бардыгы болуп 9348,67 сом суммасына барабар каражаттардын көлөмү кетээри аныкталды.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2008-жылдын 19-мартындагы токтому менен Кыргыз Республикасынын аймагында мамлекеттик жана жергиликтүү бюджеттердин пайдалануу менен курулушту ишке ашыруучу заказчы-куруучунун кызматын күтүүгө чыгымдардын нормативи негизги капиталга (капиталдык салымдарга) инвестициялардын жана негизги фонддорду ремонттоого чыгымдардын көлөмүнүн 2,9 процентине чейинки өлчөмдө бекитилген.

Кыргыз Республикасында жол боюнча кеңеш берүү кызматын сатып алууда, каражаттарды үнөмдөө максатында, курулуш жана оңдоо иштеринин көлөмүнүн баасынын 1,4 процентин колдонобуз.

Инженер-кеңешчинин орточо сааттык коюмун аныктайбыз:

4668,5+2334,25*1,4/84,89=115,49 сом,

мында: 4669,5 сом - 6500 м2 көлөмдөгү ысык асфальтбетон аралашмасынын 4 см калыңдыктагы жабуусун куруудагы инженер-кеңешчинин жалпы эмгек маянасы;

2334,25 сом - инженер-консультанттарынын транспорттук чыгымга, командировкага чыгуу чыгымы, лабораториялык тесттерге, байланышка жана башка кошумча чыгымдары;

1,4 - техникалык көзөмөлдөөнүн, курулуш жана оңдоо иштеринин жалпы көлөмүнүн коэффициенти;

84,89 саат - 6500 м2 асфальтобетон жабдуусун курууга кеткен убакыт.

 

 

 

Тиркеме 2

КР Транспорт жана жол мимнистрлигинин
2017-жылдын 6-июлу № 226

буйругу менен бекитилген

 

туруктуу техникалык көзөмөл жүргүзүүгө кеткен убакыт НОРМАСЫ

(Жолго консультантивдик кызмат КӨРСӨТҮҮ)

жол ишинин түрү

1.   БӨЛҮМ.

ЖЕР КЫРТЫШЫНЫН НЕГИЗГИ  ЖАНА ҮСТҮҢКҮ ЖАБДУУСУН, ЖАБЫШКАК ТОПУРАК МАТЕРИАЛДАР  МЕНЕН  БЕКЕМДӨӨ

Бөлүм 1.1. ЖЕР КЫРТЫШЫНЫН НЕГИЗГИ ЖАНА ҮСТҮҢКҮ ЖАБДУУСУН, ЖАБЫШКАК ТОПУРАК ОРГАНИКАЛЫК МАТЕРИАЛДАР  МЕНЕН  БЕКЕМДӨӨ

Таблица КРЕР 27-01-001Калыңдыгы 20 сантиметрге чейинки бир катмардуу негиздери жана жабылышы бар топуракты бекитүү

 

Ченеми:негизи же жабдуусу 1000 м2

Бир катмардуу негиздүү жана жабылышын 20 см калындыктагы топуракты бекитүү, битум (битумдук эмульсия) менен аралшкандан кийин:

27-01-001-01   илинүүчүфрезалар менен

27-01-001-02   автогрейдерлер менен

Ресурстун шифри

Чыгымдардын аталышы

Ченөө бирдиги.

27-01-001-01

27-01-001-02

 

Эмгектин убакыт чыгымы

саат

10,98

11,57

 

Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:

- жол инженери;

- топограф инженери;

- жардамчы адистер;

 

%

 

 

 

10

10

5

 

 

10

10

5

Таблица КРЕР 27-01-002Битум-топурактын даяр аралашмасы менен жолдун негизин жана жабдуусун куруу

Ченеми:негизи же жабылышы1000 м2                      

Битум-топурактын даяр аралашмасы менен жолдун негизин жана жабдуусун 15 см калыңдыкта автогрейдер менен даярдоо:

27-01-002-01         кумдуу, суукумдуу топурактан

27-01-002-02         шагыл, кум-шагыл, шагыл(кум-шагыл)-кумдуу жана кумдуу майда таш аралашмалардан

Ресурстуншифри

Чыгымдардын аталышы

Ченөө бирдиги.

27-01-002-01

27-01-002-02

 

Эмгектин убакыт чыгымы

саат

6,34

6,34

 

Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:

- жол инженери;

- топограф инженери;

- жардамчы адистер;

 

%

 

 

10

10

5

 

 

10

10

5

 

Бөлүм 1.2. ЖЕР КЫРТЫШЫНЫН НЕГИЗИН ЖАНА ҮСТҮҢКҮ ЖАБДУУСУН, ЖАБЫШКАК ОРГАНИКАЛЫК ЭМЕС МАТЕРИАЛДАР  МЕНЕН  БЕКЕМДӨӨ

 

Таблица КРЕР 27-01-003Калыңдыгы 20 сантиметрге чейинки бир катмардуу негиздери жана жабылышы бар топуракты асма фреза менен  цемент аралаштырыпбекитүү

 

Ченеми:1000 м2негизи же жабуусу

 

27-01-003-01 Калыңдыгы 20 сантиметрге чейинки бир катмардуу негиздери жана жабылышы бар топуракты асма фреза менен  цемент аралаштырып бекитүү

 

 

Ресурстун шифри

 

Чыгымдардын аталышы

Ченөө бирдиги.

27-01-003-01

 

Эмгектин убакыт чыгымы

саат

20,46

 

     Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:

- жол инженери;

- топограф инженери;

- жардамчы адистер;

 

%

 

10

10

5

 

 

Таблица КРЕР 27-01-004 Негиздерин жана жабдууларын, даяр топурак цемент аралмашы менен 15 см калыңдыкта куруу.

 

Ченеми:1000 м2негизи же жабуусу

     Негиздерин жана жабдууларын, даяр топурак цемент аралмашы менен 15 см калыңдыкта автогрейдер менен куруу:

27-01-004-01  кумдуу, суукумдуу топурактан,

27-01-004-02шагыл, кум-шагыл, шагыл(кум-шагыл)-кумдуу жана золошлак аралашмалардан,

     Негиздерин жана жабдууларын, даяр топурак цемент аралмашы менен 15 см калыңдыкта профилировщик менен куруу:             

 27-01-004-03    кумдуу, суукумдуу топурактан

27-01-004-04    шагыл, кум-шагыл, шагыл (кум-шагыл)-кумдуу жана золошлак аралашмалардан

 

Ресурстун шифри

 

Чыгымдардын аталышы

Ченөө бирдиги.

27-01-004-01

27-01-004-02

27-01-004-03

27-01-004-04

 

Эмгектин убакыт чыгымы

саат

7,14

7,14

21,12

21,12

 

Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:

- жол инженери;

- топограф инженери;

- жардамчы адистер;

 

%

 

10

10

5

 

10

10

5

 

10

10

5

 

10

10

5

 

 

БӨЛҮМ. 2.СУУ ТОПТООЧУ ЖАНА ДРЕНАЖДЫК КУРУЛУШ

Таблица КРЕР 27-02-001Дренаждарды куруу

 

Ченеми:дренаждын 100 м

Узунунан кеткен дренаждарды, жолдун жүрүүчү чети менен же бекитилүүчү тилкелердин бою менен куруу:

27-02-001-01     асбесттик-цементтик түтүктөрдөн

27-02-001-02     түтүкфильтирлерден

Туурасынан кеткен дренаждарды куруу:

27-02-001-03     бир жактуу чыгаруу менен

27-02-001-04     эки жактуу чыгаруу менен

Ресурстун шифри

Чыгымдардын аталышы

Ченөө бирдиги.

27-02-001-01

27-02-001-02

27-02-001-03

27-02-001-04

 

Эмгектин убакыт чыгымы

саат

11,45

20,30

14,72

19,77

 

Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:

- жол инженери;

- топограф инженери;

 

%

%

 

10

10

 

10

10

 

10

10

 

10

10

 

Таблица КРЕР 27-02-002Узунунан кеткен дренаждан сууну төгүү:

Ченеми:төгүү 100 м

27-02-002-01     Узунунан кеткен дренаждан сууну төгүү

Ресурстун шифри

Чыгымдардын аталышы

Ченөө бирдиги.

27-02-002-01

 

Эмгектин убакыт чыгымы

саат

12,12

 

Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:

- жол инженери;

- топограф инженери;

 

%

 

10

10

 

Таблица КРЕР 27-02-003Жолдун жээгинен сууну агызуучудренаждардын воронкаларынкуруу

Ченеми:100 мворонка

27-02-003-01       Жолдун жээгинен сууну агызуучу дренаждардын воронкаларын куруу:

Ресурстун шифри

Чыгымдардын аталышы

Ченөө бирдиги.

27-02-003-01

 

Эмгектин убакыт чыгымы

саат

15,82

 

Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:

- жол инженери;

- топограф инженери;

 

%

 

10

10

Таблица КРЕР 27-02-004Суу топтоочу курулуштарды лотокторду жолдун өтүүчү бөлүгүнүн топурак төгүлгөн жантайма капталына куруу.

Ченеми:100 м лоток

27-02-004-01    Суу топтоочу курулуштарды лотокторду жолдун өтүүчү бөлүгүнүн топурак төгүлгөн жантайма капталына куруу.

Ресурстун шифри

Чыгымдардын аталышы

Ченөө бирдиги.

27-02-004-01

 

Эмгектин убакыт чыгымы

саат

25,3

 

Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:

- жол инженери;

- топограф инженери;

 

%

 

10

10

Таблица КРЕР 27-02-005Суу топтоочу курулуштарды узунунан кеткен лотокторду жолдун өтүүчү бөлүгүнө курама бетондон куруу.

Ченеми:100 м3лоток

27-02-005-01    Суу топтоочу курулуштардын узунунан кеткен лотокторду жолдун өтүүчү бөлүгүнө курама бетондон куруу.

Ресурстун шифри

Чыгымдардын аталышы

Ченөө бирдиги.

27-02-005-01

 

Эмгектин убакыт чыгымы

саат

33,78

 

Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:

- жол инженери;

- топограф инженери;

- жардамчы адистер;

 

%

 

20

10

5

 

 

 

 

 

Таблица КРЕР 27-02-006Суу топтоочу курулуштарды жолдун өтүүчү бөлүгүнө  суу кабыл алуучу кудуктарды куруу

Ченеми:1 кудук

Суу топтоочу курулуштарды жолдун өтүүчү бөлүгүнө  суу кабыл алуучу кудуктарды куруу:

27-02-006-01   бетондон

27-02-006-02   темир бетондон

Ресурстун шифри

Чыгымдардын аталышы

Ченөө бирдиги.

27-02-006-01

27-02-006-02

 

Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:

саат

6,45

6,53

 

- жол инженери;

%

5

5

 

-инженер топограф;

- жардамчы адистер;

%

5

5

5

5

 

 

 

 

 

Таблица КРЕР 27-02-007Суу топтоочу курулуштарды жолдун четине ачык лотоктордон куруу

Ченеми:1 м3

27-02-007-01  Суу топтоочу курулуштарды жолдун четине ачык лотоктордон куруу

.

Ресурстун шифри

Чыгымдардын аталышы

Ченөө бирдиги.

27-02-007-01

 

Эмгектин убакыт чыгымы на

саат

5,42а

 

Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:

- жол инженери;

- топограф инженери;

- жардамчы адистер;

 

%

 

5

5

5

 

 

 

 

Таблица КРЕР 27-02-008Суу топтоочу курулуштарды жолдун четине суунун көлөмүн азайтуучу курулушту (гасителдерди) куруу

 

Ченеми:1 гасител

27-02-008-01    Суу топтоочу курулуштарды жолдун четине суунун көлөмүн азайтуучу курулушту (гасителдерди) куруу.

Ресурстун шифри

Чыгымдардын аталышы

Ченөө бирдиги.

27-02-008-01

 

Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:

саат

3,04

 

- жол инженери;

- топограф инженери;

- жардамчы адистер;

%

5

5

5

Таблица КРЕР 27-02-009Бетондук плиталар менен суу азайтуучу(гасител) шпоралардын жардамы менен топурактын суу жеп кеткен учурдагы аянтчаны бекемдөө.

Ченеми:10 м2бекемдөө

27-02-009-01    Бетондук плиталар менен суу азайтуучу(гасител) шпоралардын жардамы менен топурактын суу жеп кеткен учурдагы аянтчаны бекемдөө.

Ресурстун шифри

Чыгымдардын аталышы

Ченөө бирдиги.

27-02-009-01

 

Эмгектин убакыт чыгымы:

саат

6,47

 

Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:

- жол инженери;

- топограф инженери;

- жардамчы адистер;

 

%

 

5

5

5

Таблица КРЕР 27-02-010Жолдун капталын бекемдөөчү борттук таштарды орнотуу.

Ченеми:100 м

Жолдун капталын бекемдөөчү борттук таштарды орнотуу.

27-02-010-01     цемент-бетон жабууларында

27-02-010-02     жабуулардын башка түрлөрүндө

Табигый борттук таштарды орнотуу:

27-02-010-03     цемент-бетон жабууларында

27-02-010-04     жабуулардын башка түрлөрүндө

 

Ресурстун шифри

Чыгымдардын аталышы

Ченөө бирдиги.

27-02-010-01

27-02-010-02

27-02-010-03

27-02-010-04

 

Эмгектин убакыт чыгымы:

саат

10,59

13,73

30,35

63,84

 

Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:

 

 

 

 

 

 

- жол инженери;

- топограф инженери;

- жардамчы адистер;

%

5

10

5

5

10

5

5

10

5

5

10

5

 

 

Таблица КРЕР 27-02-011Жолдун капталын бекемдөөчү борттук табигый гранит (ЗГП) түрүндөгү таштарды орнотуу.

Ченеми:100 м

27-02-011-01 Жолдун капталын бекемдөөчү борттук табигый гранит (ЗГП) түрүндөгү таштарды орнотуу.

Ресурстун шифри

Чыгымдардын аталышы

Ченөө бирдиги.

27-02-011-01

 

Эмгектин убакыт чыгымы:

саат

79,16

 

Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:

 

 

 

- жол инженери;

- топограф инженери;

- жардамчы адистер;

%

20

5

5

 

 

 

Таблица КРЕР 27-02-015Жолдун жээктерин бекемдөөчү борттук таштарды монолиттүү бетондон бетоноукладчик-планировщик менен сыйдам формада орнотуу.

Ченеми:100 м

 Жолдун жээктерин бекемдөөчү борттук таштарды монолиттүү бетондон бетоноукладчик-планировщик менен сыйдам формада орнотуу.

27-02-015-01 туташтырылган участкада (түз жана радиус түрүндө)

27-02-015-02 түз участкада

27-02-015-03 радиус түрүндөгү участкада

 

Ресурстун шифри

Чыгымдардын аталышы

Ченөө бирдиги.

27-02-015-01

27-02-015-02

27-02-015-03

 

Эмгектин убакыт чыгымы:

саат

2,43

2,09

3,64

 

Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:

 

 

 

 

 

- жол инженери;

- топограф инженери;

- жардамчы адистер;

%

10

-

5

10

-

5

10

-

5

 

 

 

 

 

БӨЛҮМ. 3. АСФАЛЬТОБЕТОН ЖАНА КАРА ЩЕБЕНЬ (ШАГЫЛ) ЖАБДУУСУН ЖАНА НЕГИЗИНДАЯРДОО (ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ)

 

Бөлүмчө 3.1. ПРОФИЛДИН НЕГИЗИН ОҢДОО

Таблица КРЕР 27-03-001Шагыл менен майда таш негиздеринин профилин оңдоо.

Ченеми:1000 м2

Шагылдардын негиздеринин профилин оңдоо:

27-03-001-1       жаны материалды кошуу менен

27-03-001-2       жаңы материалды кошпостон

Шагыл негиздеринин профилин оңдоо:

27-03-001-3       жаны материалды кошуу менен

27-03-001-4       жаңы материалды кошпостон

Ресурстун шифри

Чыгымдардын аталышы

Ченөө бирдиги.

27-03-001-01

27-03-001-02

27-03-001-03

27-03-001-04

 

Эмгектин убакыт чыгымы:

саат

36,52

20,95

22

8,08

 

Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:

 

 

 

 

 

 

- жол инженери;

- топограф инженери;

- жардамчы адистер;

%

%

10

10

5

10

10

5

10

10

5

10

10

5

Таблица КРЕР 27-03-002Кум-шагыл негиздеринин жана жабууларынын профилин оңдоо

Ченеми:1000 м2

27-03-002-01    Негизи же жабылышы 8см болгон кум-шагыл аралашмасына, битум колдонуп курууда, автогрейдердин жардамы менен жеринде жаны материалдарды кошуу менен

Негизи же жабылышы 8см болгон кум-шагыл аралашмасына, битум колдонуп курууда, автогрейдердин жардамы менен жеринде эски жол жабуусунун материалдарын колдонуу менен:

27-03-002-02   30 % чейин

27-03-002-03   50 %чейин

27-03-002-04   75 %чейин

Негизи же жабылышы 16см болгон эки катмардан турган кум-шагыл аралашмасына, битум колдонуп курууда, автогрейдердин жардамы менен эски жол жабуусунун материалдарын колдонуу:

27-03-002-05   30 %чейин

27-03-002-06   50 %чейин

27-03-002-07   75 %чейин

27-03-002-08    Негизи же жабылышы 8см болгон кум-шагыл аралашмасына, битум эмульсиясын колдонуп   курууда, автогрейдердин жардамы менен эски жол жабуусунун материалдарын колдонуу

 

Негизи же жабылышы 8см болгон кум-шагыл аралашмасына, битум эмульсиясын колдонуп   курууда, автогрейдердин жардамы менен эски жол жабуусунун материалдарын колдонуу:

27-03-002-09   30 %чейин

27-03-002-10   50 %чейин

27-03-002-11   75 %чейин

Негизи же жабылышы 16см болгон кум-шагыл аралашмасына, битум эмульсиясын колдонуп   курууда, автогрейдердин жардамы менен эски жол жабуусунун материалдарын колдонуу:

27-03-002-12   30 %чейин

27-03-002-13   50 %чейин

27-03-002-14   75 %чейин

Ресурстун шифри

Чыгымдардын аталышы

Ченөө бирдиги.

27-03-002-01

27-03-002-02

27-03-002-03

27-03-002-04

27-03-002-05

 

Эмгектин убакыт чыгымы:

саат

11,25

11,86

11,67

11,4

24,14

 

Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:

-жол инженери;

-топограф инженери;

- жардамчы адистер;

 

%

%

 

10

10

5

 

10

10

5

 

10

10

5

 

10

10

5

 

10

10

5

Ресурстун шифри

Чыгымдардын аталышы

Ченөө бирдиги.

27-03-002-06

27-03-002-07

27-03-002-08

27-03-002-09

27-03-002-10

 

Эмгектин убакыт чыгымы:

саат

23,76

23,30

15,89

16,50

16,38

 

Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:

- жол инженери;

-топограф инженери;

- жардамчы адистер;

 

%

%

 

10

10

5

 

10

10

5

 

10

10

5

 

10

10

5

 

10

10

5

Ресурстун шифри

Чыгымдардын аталышы

Ченөө бирдиги.

 

27-03-002-11

27-03-002-12

27-03-002-13

27-03-002-14

 

Эмгектин убакыт чыгымы:

саат

 

16,08

33,15

32,76

32,30

 

Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:

- жол инженери;

-топограф инженери;

- жардамчы адистер;

 

%

%

 

 

10

10

5

 

10

10

5

 

10

10

5

 

10

10

5

 

 

Таблица КРЕР 27-03-003Катмардын негизиин же жабдуусунун калыңдыгы өзгөргөн мезгилде27-003-002 таблицасына корректировка кылуу нормасы

Ченеми:1000м2

27-03-003-01  Катмардын негизиин же жабдуусунун калыңдыгы 1 см өзгөргөн мезгилде

27-003-002-01 таблицасына кошуу же кемитүүкорректировка кылуу нормасыя.

Катмардын негизиин же жабдуусунун калыңдыгы 1 см өзгөргөн мезгилд

таблицасына кошуу же кемитүүкорректировка кылуу нормасыя

 27-03-003-02    27-03-002-2; 27-03-002-5

27-03-003-03    27-03-002-3;  27-03-002-6

 27-03-003-04    27-03-002-4;   27-03-002-7

Катмардын негизиин же жабдуусунун калыңдыгы 1 см өзгөргөн мезгилде таблицасына

 27-03-003-05  кошуу же кемитүүкорректировка кылуу нормасыя27-03-002-8.

Катмардын негизиин же жабдуусунун калыңдыгы 1 см өзгөргөн мезгилде таблицасына кошуу же кемитүүкорректировка кылуу нормасы;

        27-03-003-06      27-03-002-9; 27-03-002-12

        27-03-003-07      27-03-002-10; 27-03-002-13

        27-03-003 –08      27-03-002-11; 27-03-002-14

 

Ресурстун шифри

Чыгымдардын аталышы

Ченөө бирдиги.

27-03-003-01

27-03-003-02

27-03-003-03

27-03-003-04

 

Эмгектин убакыт чыгымы:

саат

2,19

1,99

1,80

1,60

 

Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:

 

 

 

 

 

 

- жол инженери;

- топограф инженери;

- жардамчы адистер;

%

%

 

10

10

5

 

10

10

5

 

10

10

5

 

10

10

5

 

Ресурстун шифри

Чыгымдардын аталышы

Ченөө бирдиги.

27-03-003-05

27-03-003-06

27-03-003-07

27-03-003-08

 

Эмгектин убакыт чыгымы:

саат

2,73

2,63

2,44

2,24

 

Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:

 

 

10

10

5

 

10

10

5

 

10

10

5

 

10

10

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица КРЕР 27-03-004Асфальтбетон аралашмасынан түздөөчү катмарды куруу.

Ченеми:100 т аралашма

Асфальт-бетон аралашмасынан түздөөчү катмарды куруу:

27-03-004-01   асфальт-бетонду төшөгүчтү колдонуу менен

27-03-004-02   асфальт-бетонду төшөгүчтү колдонбостон

Ресурстун шифри

Чыгымдардын аталышы

Ченөө бирдиги.

27-03-004-01

27-03-004-02

 

Эмгектин убакыт чыгымы:

саат

21,5

22,42

 

Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:

 

 

 

 

- жол инженери;

- топограф инженери;

- жардамчы адистер;

%.

%

%

40

50

20

40

50

20

 

 

Таблица КРЕР 27-03-005Ысык асфальтбетон аралашмасын менен аң- чөнөктөрдү өндоо (Ямочный ремонт)

 

Ченеми:100 м2аныкталган оңдоочу аянты

Эски катмарды талкалоо менен:

 Ысытылган асфальт бетон аралашмасын колдонуу менен калыңдыгы 5 см аң чөнөктөрдү оңдоо

 

27-03-005-001   Оңдолуучу бир жердеги чуңкур 1м2 чейин

27-03-005-002   Оңдолуучу бир жердеги чуңкур2 м2чоң

 

Шифр булагы

Чыгымдардын аталышы

Олчоо бирдиги.

27-03-005-01

27-03-005-02

 

Эмгектин убакыт чыгымы:

саат.

13,72

18,21

 

Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:

 

 

 

 

- жол инженери;

-вспомогательный  персонал;

%

%

30

15

30

15

    

 

2. Бөлүмчө.  КУРУЛМАЛАРДЫ БУЗУУ

Таблица КРЕР 27-03-008Жабууларды жана негиздерди бузуу

Ченеми:100 м3 конструкциялар

Жабууларды жана негиздерди бузуу:

27-03-008-01   шагыл таштан төшөмө жол

27-03-008-02   шагылдан

27-03-008-03   кара шагылдан

27-03-008-04   асфальт-бетондон

27-03-008-05   цемент-бетондон

Ресурстун шифри

Чыгымдардын аталышы

Ченөө бирдиги.

27-03-008-01

27-03-008-02

27-03-008-03

27-03-008-04

27-03-008-05

 

Эмгектин убакыт чыгымы:

саат

6,71

1,63

2,35

15,22

5,91

 

Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:

 

 

 

 

 

 

 

- жол инженери;

%

5

5

5

5

5

 

Таблица КРЕР 27-03-009Асфальт-бетондук жол жабуулардын үстүндөгү катмарын муздак фрезерлөө методу менен кесүү.

Ченеми:100 м2

Асфальт-бетондук жол жабуулардын үстүндөгү катмарын муздак фрезерлөө методу менен  фрезанын барабанынын туурасы1000 мм, калыңдыгы:

27-03-009-01   5 см

27-03-009-02   10 см

Асфальт-бетондук жол жабуулардын үстүндөгү катмарын муздак фрезерлөө методу менен  фрезанын барабанынын туурасы2000 мм, калыңдыгы:

27-03-009-03   5 см

27-03-009-04   10 см

27-03-009-05   15 см

Ресурстун шифри

Чыгымдардын аталышы

Ченөө бирдиги.

27-03-009-01

27-03-009-02

27-03-009-03

27-03-009-04

27-03-009-05

 

Эмгектин убакыт чыгымы:

саат

2,27

3,77

0,75

0,97

1,21

 

Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:

 

 

 

 

 

 

 

- жол инженери;

%

5

5

5

5

5

 

Таблица КРЕР 27-03-010Борттук таштарды бузуу

Ченеми:100 м

                           Борттук таштарды бузуу:

27-03-010-01   бетондук негизде

27-03-010-02   шагылдык негизде

Ресурстун шифри

Чыгымдардын аталышы

Ченөө бирдиги.

27-03-010-01

27-03-010-02

 

Эмгектин убакыт чыгымы:

саат

2,10

1,55

 

Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:

 

 

 

 

- жол инженери;

%

5

5

 

Таблица КРЕР 27-03-011Тоо таштарынын щебендеринен жасалган асфальт-бетондук жол жабуулардын үстүндөгү катмарын муздак фрезерлөө методу менен барабанынын туурасы 600-1300мм болгон импорттук фрезаларды колдонуу менен кесүү.

Ченеми:100 м2

Тоо таштарынын щебендеринен жасалган асфальт-бетондук жол жабуулардын

үстүндөгү катмарын муздак фрезерлөө методу менен барабанынын туурасы 600-1300мм

болгон импорттук фрезаларды колдонуу менен кесүү:

27-03-011-01   5 см

27-03-011-02   10 см

27-03-011-03   15 см

27-03-011-04   20 см

27-03-011-05   25 см

Ресурстун шифри

Чыгымдардын аталышы

Ченөө бирдиги.

27-03-011-01

27-03-011-02

27-03-011-03

27-03-011-04

27-03-011-05

 

Эмгектин убакыт чыгымы:

саат

0,48

0,79

1,24

2,03

3,51

 

Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:

 

 

 

 

 

 

 

- жол инженери;

%

5

5

5

5

5

 

 

Таблица КРЕР 27-03-012Тоо таштарынын щебендеринен жасалган асфальт-бетондук жол жабуулардын үстүндөгү катмарын муздак фрезерлөө методу менен барабанынын туурасы 1500-2200мм болгон импорттук фрезаларды колдонуу менен кесүү.

Ченеми:100 м2 асфальт жабдуусу

Тоо таштарынын щебендеринен жасалган асфальт-бетондук жол жабуулардын

үстүндөгү катмарын муздак фрезерлөө методу менен барабанынын туурасы 1500-2200мм

болгон импорттук фрезаларды колдонуу менен кесүү:

27-03-012-01              до 5см

27-03-012-02              до 10см

27-03-013-03              до 15см

27-03-012-04              до 20см

27-03-012-05              до 25см

27-03-012-06              до 30см

Ресурстун шифри

Чыгымдардын аталышы

Ченөө бирдиги.

27-03-012-01

27-03-012-02

27-03-012-03

27-03-012-04

27-03-012-05

27-03-012-06

 

Эмгектин убакыт чыгымы:

саат

0,31

0,5

0,77

1,21

1,6

2,21

 

Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:

 

 

 

 

 

 

 

 

- жол инженери;

%

5

5

5

5

5

5

 

 

 

Таблица КРЕР 27-03-013А жана Б типтеги Iмаркадагы тоо таштарынын щебендеринен изверженных породасынан жасалган  талкаланышы 1000 МПа жана жукарышы И I асфальт-бетондуy үстүндrү катмарын белгиленген профилге чыгарып барабанынын туурасы 1000-2100мм болгон импорттукжол  фрезасы менен кесүү.

Ченеми:100 м2 асфальт жабдуусу

А жана Б типтеги I маркадагы тоо таштарынын щебендеринен изверженных

породасынан жасалган  талкаланышы 1000 МПа жана жукарышы И I асфальт

бетондуy үстүндrү катмарын белгиленген профилге чыгарып барабанынын

туурасы 1000-2100мм болгон импорттукжол  фрезасы менен кесүү.:

27-03-013-01              до 5см

27-03-013-02              до 7см

27-03-013-03              до 10см

Ресурстун шифри

Чыгымдардын аталышы

Ченөө бирдиги.

27-03-013-01

27-03-013-02

27-03-013-03

 

Эмгектин убакыт чыгымы:

саат

0,66

0,90

1,27

 

Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:

 

 

 

 

 

- жол инженери;

%

5

5

5

 

 

 

Таблица КРЕР 27-03-014А жана Б типтеги I маркадагы тоо таштарынын щебендеринен изверженных породасынан жасалган  талкаланышы 1000 МПа жана жукарышы И I асфальт-бетондуy үстүндrү катмарын локальдык карта менен барабанынын туурасы 1000мм болгон импорттук жол  фрезасы менен кесүү.

Ченеми:100 м2 асфальт жабдуусу

А жана Б типтеги I маркадагы тоо таштарынын щебендеринен изверженных

породасынан жасалган  талкаланышы 1000 МПа жана жукарышы И I асфальт

бетондуy үстүндrү катмарын локальдык карта менен  барабанынын

туурасы 1000мм болгон импорттук жол  фрезасы менен кесүү, аянты 200м2  дан

чоң, катмардын калыңдыгы:

27-03-014-01              до 3см

27-03-014-02              до 5см

27-03-014-03              до 7см

А жана Б типтеги I маркадагы тоо таштарынын щебендеринен изверженных

породасынан жасалган  талкаланышы 1000 МПа жана жукарышы И I асфальт

бетондуy үстүндrү катмарын локальдык карта менен  барабанынын

туурасы 1000мм болгон импорттук жол  фрезасы менен кесүү, аянты 100м2  дан

чоң, катмардын калыңдыгы:

27-03-014-04              до 3см

27-03-014-05              до 5см

27-03-014-06              до 7см

А жана Б типтеги I маркадагы тоо таштарынын щебендеринен изверженных

породасынан жасалган  талкаланышы 1000 МПа жана жукарышы И I асфальт

бетондуy үстүндrү катмарын локальдык карта менен  барабанынын

туурасы 1000мм болгон импорттук жол  фрезасы менен кесүү, аянты 50м2  дан

чоң, катмардын калыңдыгы:

27-03-014-07              до 3см

27-03-014-08              до 5см

27-03-014-09              до 7см

 

                     Ар бир 100 м которулуп жылганга үстунө кошумча кошулат же алынат:

 

27-03-014-10           27-03-014-01, 27-03-014-02, 27-03-014-03             

27-03-014-11           27-03-014-04, 27-03-014-05, 27-03-014-06             

27-03-014-12           27-03-014-07 27-03-014-08, 27-03-014-09              

 

 

Ресурстун шифри

Чыгымдардын аталышы

Ченөө бирдиги.

27-03-014-01

27-03-014-02

27-03-014-03

27-03-014-04

27-03-014-05

27-03-014-06

 

Эмгектин убакыт чыгымы:

саат

0,62

1,02

1,42

0,69

1,09

1,49

 

Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:

 

 

 

 

 

 

 

 

- жол инженери;

%

5

5

5

5

5

5

 

Ресурстун шифри

Чыгымдардын аталышы

Ченөө бирдиги.

27-03-014-07

27-03-014-08

27-03-014-09

27-03-014-10

27-03-014-11

27-03-014-12

 

Эмгектин убакыт чыгымы:

саат

0,84

1,24

1,64

0,01

0,03

0,05

 

Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:

 

 

 

 

 

 

 

 

- жол инженери;

%

5

5

5

5

5

5

 

 

 

 

 

 

БӨЛҮМ.4. КАТМАРДЫН НЕГИЗИН ЖАНА ЖАБУУСУН ТЕГИЗДӨӨ, ТӨШӨӨ

4.1. КАТМАРДЫН НЕГИЗИН ТЕГИЗДЕП ТӨШӨӨ

Таблица КРЕР 27-04-001Негизинин төшөлүүчү жана түздөөчү катмарларын куруу

Ченеми:100 м3 (тыгыз денесинде)

Негизинин төшөлүүчү жана түздөөчү катмарларын куруу:

27-04-001-01   кумдан

27-04-001-02   кум-майдаташ аралашмасынан, күкүмүнөн

27-04-001-03   даммалык чыгарылган болот эритилген шлактардан

27-04-001-04   шагылдан

Ресурстун шифри

Чыгымдардын аталышы

Ченөө бирдиги.

27-04-001-01

27-04-001-02

27-04-001-03

27-04-0010-4

 

Эмгектин убакыт чыгымы:

саат

10,86

11,32

19,23

17,54

 

Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:

 

 

 

 

 

 

- жол инженери;

%

20

20

20

20

 

- топограф инженери;

%

15

15

15

15

 

Бөлүмчө 4.2. КУМ-ШАГЫЛ ЖАНА КУМ-ЩЕБЕНь АРАЛАШМАСЫ МЕНЕН  КАТМАРДЫН НЕГИЗИН ЖАНА ЖАБУУСУН ТҮЗҮҮ

 

Таблица КРЕР 27-04-003Кум-щебень майдаташ аралашмасынан же шагыл-кум аралашмасынан негиздерди жана жабууларды куруу.

Ченеми:1000 м2негизи же жабуусу

Негиздерин жана жабууларын кум-шагыл майдаташтын аралашмасынан куруу:

27-04-003-01   бир катмардуу калыңдыгы12 см

27-04-003-02   эки катмарлуу астыңкы катмары калындыгы12 см

27-04-003-03   эки катмардуу жогорку катмары10 см

27-04-003-04   жабуусунун айчык түспөл профилдүү жолдун огу боюнча катмары12 см

Негиздерин жана жабууларын кум-шагыл майдаташтын аралашмасынан куруу:

27-04-003-05  бир катмарды үзгүлтүксүз чыккан бирдей фракциядагы стандарт: С-4 и

С-6, калыңдык катмары 15 см

 27-04-0030-6 эки катмардын астыңкы катмарын үзгүлтүксүз чыккан бирдей фракциядагы стандарт: С-4 и С-6, калыңдык катмары 15 см

27-04-003-07 эки катмардын үстүңкү катмарын үзгүлтүксүз чыккан бирдей фракциядагы стандарт: С-4 и С-6, калыңдык катмары 15 см

27-04-003-08 калыңдык катмары 1 см өзгөрсө  үстүнө кошумча кошулат же алынат:

 27-04-003-05 ден 27-04-003-07 чейин.

 

Ресурстун шифри

Чыгымдардын аталышы

Ченөө бирдиги.

27-04-003-01

27-04-003-02

27-04-003-03

27-04-003-04

 

Эмгектин убакыт чыгымы:

саат

17,91

12,81

12,25

17,76

 

Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:

 

 

 

 

 

 

- жол инженери;

%

10

10

10

10

 

- топограф инженери;

- жардамчы адистер;

%

%

10

5

10

5

10

5

10

5

 

 

Ресурстун шифри

Чыгымдардын аталышы

Ченөө бирдиги.

27-04-003-05

27-04-003-06

27-04-003-07

27-04-003-0,8

 

Эмгектин убакыт чыгымы:

саат

15,11

12,48

12,81

0,28

 

Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:

 

 

 

 

 

 

- жол инженери;

%

10

10

10

10

 

- топограф инженери;

- жардамчы адистер;

%

%

10

5

10

5

10

5

10

5

 

 

Бөлүмчө 4.2. КУМ-ЩЕБЕНЬ АРАЛАШМАСЫ МЕНЕН  КАТМАРДЫН

НЕГИЗИН ЖАНА ЖАБУУСУН ТҮЗҮҮ

 

ТаблицаКРЕР 27-04-005Таш материалдарын жогортон басканда 98,1 МП (1000 кгс/см2) бекемдүүлүк чегине жеткирип таптаганда фракциясы 40-700 мм шагылдан болгон негизди куруу.

Ченеми:1000 м2

Негизинин курулушу шагылдын 40-700мм фракциясынан калындыгы15см (жогортон басканда топтоого бекемдик чеги 98,1жогору (1000)МП( кгс/см2)):

27-04-005-01         бир катмардуу

27-04-005-02         эки катмардын үстүнкү катмары

27-04-005-03   эки катмардын астыңкы катмары

27-04-005-4     катмардын калыңдыгын өзгөрүүсүнүн ар бир 1 см-ге кошуу же чыгарып салуу 27-04-005-01 ден 27-04-005-03 нормаларына карата болот.

Ресурстун шифри

Чыгымдардын аталышы

Ченөө бирдиги.

27-04-005-01

27-04-005-02

27-04-005-03

27-04-005-04

 

Эмгектин убакыт чыгымы:

саат

27,41

27,70

23,27

1,47

 

Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:

 

 

 

 

 

 

- жол инженери;

%

20

20

20

20

 

- топограф инженери;

- жардамчы адистер;

%

%

20

10

20

10

20

10

20

10

 

Таблица КРЕР 27-04-006Таш материалдарын жогортон басканда 68,66дан98,1 Мпа (700дөн жогору 1000 кгс/см2) бекемдүүлүк чегине жеткирип таптаганда фракциясы 40-70 мм фракциясындагы шагылды таптоо менен жолдун негизги шагылдан болгон негизди куруу.

Ченеми:1000 м2

Негизинин курулушу шагылдын 40-700мм фракциясынан калындыгы15см (жогортон басканда топтоого бекемдик чеги 98,1жогору (1000)МП( кгс/см2)):

27-04-006-01         бир катмарддуу

27-04-006-02         үстүнкүнүн эки катмардуулугу

27-04-006-03         ылдыйкысынын эки катмардуулугу

27-04-006-04    катмардын калыңдыгын өзгөрүүсүнүн ар бир 1 см-ге кошуу же чыгарып салуу 27-04-006-01 ден 27-04-006-03 нормаларына карата болот.

Шифр

Чыгымдардын аталышы

Ченөө бирдиги.

27-04-006-01

27-04-006-02

27-04-006-03

27-04-006-04

 

Жумуштун убакыт чыгымы:

саат.

25,84

26,12

22,25

1,48

 

Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:

- жол инженери;

- топограф инженери;

- жардамчы адистер;

%

%

 

20

20

10

 

20

20

10

 

20

20

10

 

20

20

10

 

Таблица КРЕР 27-04-007Кысууда 68,6 МПа (700кгс/см2) чейинки бекемдиктеги 40-70 мм фракциясындагы шагылды таптоо менен жолдун негизинтөшөө.

Ченеми:1000 м2

Кысууда 68,6 Мпа (700кгс/м2) чейинки бекемдиктеги 40-70 мм фракциясындагы майдаланган щебень таш материалдарын таптоо менен жолдун негизги катмарын 15 см калыңдыкта төшөө.:

27-04-007-01         бир катмарда

27-04-007-02         эки катмардын үстүнкү кошкатмары

27-04-007-03         эки катмардын астынкы кошкатмары

27-04-007-04    Калындыгы өзгөргөндө ар бир 1 см үчүн 27-04-007-01 - 27-04-007-03 ченемдерине кошуу же алып салуу

Шифр

Чыгымдардын аталышы

Ченөө бирдиги.

27-04-007-01

27-04-007-02

27-04-007-03

27-04-007-04

 

Жумуштун убакыт чыгымы:

саат.

24,81

25,07

21,52

1,47

 

Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:

 

 

 

 

 

 

- жол инженери;

%

20

20

20

20

 

- топограф инженери;

- жардамчы адистер;

%

%

20

10

20

10

20

10

20

10

 

Таблица КРЕР 27-04-008Жумуш толук аяктаганга чейин транспорт кыймылына кошкатмарлуунун үстункү катмарынын жана биркатмарлуунуннегизинколдонууда 27-04-005, 27-04-006 жана 27-04-007 таблицаларды корректировкалоочу ченемдер.

 

Ченеми:1000 м2

27-04-008-01    Жумуш толук аяктаганга чейин транспорт кыймылына кошкатмарлуунун үстункү катмарынын жана биркатмарлуунун негизин колдонууда 27-04-005, 27-04-006 жана 27-04-007 таблицаларынын ченемдерине 1000 м2 ка кошу.

Шифр

Чыгымдардын аталышы

Ченөө бирдиги.

27-04-008-01

 

Жумуштун убакыт чыгымы:

саат.

3,34

 

Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:

 

 

 

- жол инженери;

- топограф инженери;

- жардамчы адистер;

%

 

20

5

5

 

 

 

Таблица КРЕР 27-04-00970-120 мм өлчөмдөгү талкаланган щебень ташты колдонуп 12 см калыңдыктагы негизди төшөө.

 

Ченеми:1000 м2

70-120 мм өлчөмдөгү талкаланган щебень ташты колдонуп 12 см калыңдыктагы негизди төшөө:

27-04-009-01   биркатмарлуу

27-04-009-02   эки катмарлуунун үстүнкү катмары

27-04-009-03    27-04-009-01, 27-04-009-02 ченемдерине ар бир 1 см өзгөргөнүнө алып же кошуу

27-04-009-04    70-120 мм өлчөмдөгү талкаланган щебень ташты колдонуп 12 см калыңдыктагы негизди төшөө

27-04-009-05    27-04-009-04 ченемдерине ар бир 1 см өзгөргөнүнө алып же кошу.

Шифр

Чыгымдардын аталышы

Ченөө бирдиги.

27-04-009-01

27-04-009-02

27-04-009-03

27-04-009-04

27-04-009-05

 

Жумуштун убакыт чыгымы:

саат.

22,41

22,41

1,84

27,45

2,36

 

Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:

 

 

 

 

 

 

 

- жол инженери;

%

20

20

20

20

30

 

- топограф инженери;

- жардамчы адистер;

%

%

20

10

20

10

20

10

20

10

20

10

 

Таблица КРЕР 27-04-010Жумуш толук аяктаганга чейин транспорт кыймылына эки катмарлуунун үстункү катмарынын жана биркатмарлуунун негизин колдонууда 27-04-009 таблицасын корректировкалоочу ченемдер.

Ченеми:1000 м2

27-04-010-01       Транспорт кыймылына эки катмарлуунун үстункү катмарынын жана биркатмарлуунун негизин колдонууда 27-04-009 таблицасын кошумча майда таш менен иштеп чыгууда корректировкалоочу ченемдер.

Шифр

Чыгымдардын аталышы

Ченөө бирдиги.

27-04-010-01

 

Жумуштун убакыт чыгымы:

саат.

3,92

 

Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:

 

 

 

- жол инженери;

%

20

 

- топограф инженери;

- жардамчы адистер;

%

 

20

5

 

Таблица КРЕР 27-04-011Күл төбөдөн алынган шлактан төшөп негиз куруу

Ченеми:1000 м2

                            Күл төбөдөн алынган шлактан төшөп негиз куруу:

27-04-011-01  бир катмарлуу калыңдыгы 10см

27-04-011-02  эки катмарлуу калыңдыгы 20см

27-04-011-03    Ар бир 1 см өзгөргөн ченемдерге 27-04-011-01, 27-04-011-02  алып же кошуу

Шифр

Чыгымдардын аталышы

Ченөө бирдиги.

27-04-011-01

27-04-011-02

27-04-011-03

 

Жумуштун убакыт чыгымы:

саат.

18,57

32,43

0,85

 

Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:

 

 

 

 

 

- жол инженери;

%

20

20

20

 

- топограф инженери;

- жардамчы адистер;

%

 

20

5

20

5

20

5

 

 

Таблица КРЕР 27-04-012Кысууда 98,1 Мпа (1000 кгс/см2) чейинки бекемдиктеги шагыл таптоо менен жолдун 15 см калындыктажабууну төшөө.

 

Ченеми:1000 м2

Кысууда 98,1 Мпа (1000 кгс/см2) чейинки бекемдиктеги майдаланган щебень таш материалдарын таптоо менен жолдун 15 см калындыкта жабууну төшөө:

27-04-012-01   бир катмарлуу

27-04-012-02   эки катмарлуунун үстүнкү катмары

27-04-012-03   эки катмарлуунун астынкы катмары

27-04-012-04    27-04-012-01, 27-04-012-03 ченемдерине ар бир 1 см өзгөргөнүнө; алып же кошуу

Шифр

Чыгымдардын аталышы

Ченөө бирдиги.

27-04-012-01

27-04-012-02

27-04-012-03

27-04-012-04

 

Жумуштун убакыт чыгымы:

саат.

32,73

33,25

25,87

1,66

 

Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:

 

 

 

 

 

 

- жол инженери;

%

20

20

20

20

 

- топограф инженери;

- жардамчы адистер;

%

%

20

10

20

10

20

10

20

10

Таблица КРЕР 27-04-013Кысууда 68,6-98,1 Мпа (1000 кгс/см2) бекемдиктеги шагылды таптоо менен жолдун 15 см калындыкта жабууну төшөө.

Ченеми:1000 м2

Кысууда 68,6-98,1 Мпа (700-1000 кгс/см2) бекемдиктеги майдаланган таш материалдарын таптоо менен жолдун 15 см калындыкта жабууну төшөө.:

27-04-013-01   бир катмарлуу

27-04-013-02   эки катмарлуунун үстүнкү катмары

27-04-013-03   эки катмарлуунун астынкы катмары

27-04-013-04    27-04-013-01, 27-04-013-03 ченемдерине ар бир 1 см өзгөргөнүнө; алып же кошуу

 

Шифр

Чыгымдардын аталышы

Ченөө бирдиги.

27-04-013-01

27-04-013-02

27-04-013-03

27-04-013-04

 

Жумуштун убакыт чыгымы:

саат.

27,74

27,60

22,25

1,48

 

Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:

 

 

 

 

 

 

- жол инженери;

%

20

20

20

20

 

- топограф инженери;

- жардамчы адистер;

%

%

20

10

20

10

20

10

20

10

 

Таблица КРЕР 27-04-014Кысууда 68,6 Мпа чейинки (700 кгс/см2) бекемдиктеги майдаланган таш материалдарын таптоо менен жолдун 15 см калындыкта жабууну төшөө.

Ченеми:1000 м2

Кысууда 68,6 Мпа чейинки (700 кгс/см2) бекемдиктеги майдаланган таш материалдарын таптоо менен жолдун 15 см калындыкта жабууну төшөө.:

27-04-014-01   бир катмарлуу

27-04-014-02   эки катмарлуунун үстүнкү катмары

27-04-014-03   эки катмарлуунун астынкы катмары

27-04-014-04    27-04-014-01ден27-04-012-04кө чейинки ченемдерине ар бир 1 см өзгөргөнүнө алып же кошуу  ченемдерине ар бир 1 см өзгөргөнүнө алып же кошу.

Шифр

Чыгымдардын аталышы

Ченөө бирдиги.

27-04-014- 01

27-04-014-02

27-04-014-03

27-04-014-04

 

Жумуштун убакыт чыгымы:

саат.

26,6

27,07

21,54

1,47

 

Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:

 

 

 

 

 

 

- жол инженери;

%

20

20

20

20

 

- топограф инженери;

- жардамчы адистер;

%

%

20

10

20

10

20

10

20

10

 

 

Таблица КРЕР 27-04-015 Майдалаган щебень менен жасалган негиздин үстүнку бөлүгүн иштелип чыккан кумцемент  аралашмасы менен жасоо

Ченеми:1000 м2

Майдалаган щебень менен жасалган негиздин үстүнку бөлүгүн иштелип чыккан кумцемент  аралашмасы менен жасоо, калыңдыгы:

 

27-04-015-01   18см калыңдыкты: пневмомашина катогу менен таптоо

27-04-015-02   18см калыңдыкты:виброкатка менен таптоо

27-04-015-03   18см калыңдыкты: кулачковый катогу менентаптоо

 

Шифр ресурса

Чыгымдардын аталышы

Ченөө бирдиги.

27-04-015-01

27-04-015-02

27-04-015-03

 

Жумуштун убакыт чыгымы:

саат.

38,35

37,30

45,16

 

Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:

 

 

 

 

 

- жол инженери;

%

20

20

20

 

- топограф инженери;

- жардамчы адистер;

%

%

20

10

20

10

20

10

 

 

Таблица КРЕР 27-04-016Ткандык эмес синтетикалык материалдан катмарлоо (НСМ)

Ченеми:1000 м2

Курама темир бетон плиталарынын астын ткандык эмес синтетикалык материалдан катмарлоо (НСМ)

27-04-016-01   бөлүкчө менен

27-04-016-02   жалпы

27-04-016-03   топурак «обоймсына»

Ткандык эмес синтетикалык материалдан катмарлоо (НСМ)

27-04-016-04           жер полотосуна:жалпы

27-04-016-05           жер полотносна:   «обоймага»

27-04-016-06            откосторду бекемдөөдө: тердебеген

27-04-016-07            откосторду бекемдөөдө:: тердеген

 

Ресурстун шифри

Чыгымдардын аталышы

Ченөө бирдиги.

27-04-001-01

27-04-016-02

27-04-016-03

27-04-016-04

27-04-016-05

27-04-016-06

 

Эмгектин убакыт чыгымы:

саат

0,51

0,7

2,12

1,22

2,51

0,56

 

Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:

 

 

 

 

 

 

 

 

- жол инженери;

- топограф инженери;

- жардамчы адистер;

%

 

20

10

5

 

20

10

5

 

20

10

5

 

20

10

5

 

20

10

5

 

20

10

5

 

Таблица КРЕР 27-04-017Пенопластан жылуулук катмарын жасоо

Ченеми:100м3

27-04-017-01Пенопластан жылуулук катмарын жасоо

Ресурстун шифри

Чыгымдардын аталышы

Ченөө бирдиги

27-04-017-01

 

Эмгектин убакыт чыгымы:

саат

48,2

 

Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:

 

 

 

- жол инженери;

%

20

 

Раздел 4.4.ТИКЕ КАПТАЛДАРДАГЫ  КУРУЛУУЧУ НЕГИЗИ ЖАНА ЖАбУУСУ

Таблица КРЕР 27-04-021Кум цемент аралашмасы менен тике капталга курулуучу негиз

Ченеми:100м2

27-04-021-01 Кум цемент аралашмасы менен 0,18м калыңдыкта тике капталга курулуучу негиз

27-04-021-02, ченемдин ар бир 1 см өзгөргөнүнө жараша 27-04-021-1 ченемге алып же кошуу.

 

Ресурстун шифри

Чыгымдардын аталышы

Ченөө бирдиги.

27-04-021-01

27-04-21-02

 

Эмгектин убакыт чыгымы:

саат

9,42

0,28

 

Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:

 

 

 

 

- жол инженери;      

- топограф инженери;

- жардамчы адистер;

%

 

20

10

5

 

20

10

5

 

Таблица КРЕР 27-04-022Устройство основания из пескоцементной смеси на крутых склонах

Ченеми:100м2

27-04-0-22-01Кум цемент аралашмасы менен 0,20м калыңдыкта тике капталга курулуучу негиз                                

27-04-022-02 , ченемдин ар бир 1 см өзгөргөнүнө жараша 27-04-022-1 ченемге алып же кошуу

 

Ресурстун шифри

Чыгымдардын аталышы

Ченөө бирдиги.

27-04-022-01

27-04-22-02

 

Эмгектин убакыт чыгымы:

саат

29,58

0,4

 

Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:

 

 

 

 

- жол инженери;      

- топограф инженери;

- жардамчы адистер;

%

 

10

10

5

 

20

10

5

 

 

5. БӨЛҮМ. КӨПҮРӨНҮН ҮСТҮН ЖАНА ПОДЗОРЛОРДУ КУРУУ

Бөлүмчө 1. КӨПҮРӨНҮН ҮСТҮН КУРУУ

Таблица КРЕР27-05-001Даяр негизге бүтүн жана талкалагнган таштар менен көпүрөнүн үстүн куруу.

Ченеми:1000 м2

27-05-001-01    Катоктун үч жолку таптап жүрүүсү менен даяр негизге бүтүн жана талкалагнган таштар менен көпүрөнүн үстүнө 14 см катмар төшөө.

27-05-001-02    норме 27-05-001-1 ченемине жабуунун ар бир 1 см өзгөргөнүнө кошу же алуу

Шифр

Чыгымдардын аталышы

Ченөө бирдиги.

27-05-001-01

27-05-001-02

 

Жумуштун убакыт чыгымы:

саат.

30,24

0,28

 

Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:

 

 

 

 

- жол инженери;

%

15

15

 

- топограф инженери;

- жардамчы адистер;

%

 

10

5

10

5

 

 

Таблица КРЕР27-05-002Брусчатка жана мозаик таштарыменен көпүрөнүн үстүн куруу.

Ченеми:1000 м2

27-05-002-01    Бийиктиги 10см болгон брусчатка менен көпүрөнүн үстүн жаракаларын битум мастикасы менен толтуруп куруу.

                  Көпүрөнүн үстүн жаракаларын цемент раствору менен мозаик таштарынынбийиктиги менен бирдей толтуруп куруу.

27-05-002-02 10см

27-05-002-03  12см

Шифр

Чыгымдардын аталышы

Ченөө бирдиги.

27-05-002-01

27-05-002-02

-05-002-03

 

Жумуштун убакыт чыгымы:

саат.

53,13

94,53

101,88

 

Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:

 

 

 

 

 

- жол инженери;

%

20

20

20

 

- топограф инженери;

-жардамчы адистер;

%

5

5

5

5

5

5

 

 

5.2. ТӨШӨӨЧҮ ПОДЗОРЛОР И ОТМОСТКАЛАР

Таблица КРЕР27-05-00510 см калындыкта подзорлорду жана отмосткаларды төшөө

 

Ченеми:100 м2 подзор жана отмостка

27-05-005-01     10 см калындыкта подзорлорду жана отмосткаларды төшөө

Шифр

Чыгымдардын аталышы

Ченөө бирдиги.

27-05-005-01

 

Жумуштун убакыт чыгымы:

саат.

3,45

 

Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:

 

 

 

- жол инженери;

%

20

 

- топограф инженери;

%

10

 

 

 

 

6. БӨЛҮМ. ТҮЗҮЛҮШ НЕГИЗДЕРИН ЖАНА КАПТОО

Бөлүмчө 6.1. КАТУУ ЖОЛ КИЙИМ

Таблица КРЕР 27-06-001Курама темир бетон плиталары мененжолдун бетин каптоо.

Ченеми:100м3 курама темир бетон плитасы

27-06-001-01 Алты кырдуу курама темир бетон плитасы менен жолду каптоо

Тик бурчтуу курама темир бетон плитасы менен жолду каптоо аянты;

27-06-001-02              3м2 чейин

27-06-001-03             10,5м2 чейин

27-06-001-04     10,5м2 тан жогору

 

Шифр

Чыгымдардын аталышы

Ченөө бирдиги.

27-06-001-1

27-06-001-2

27-06-001-3

27-06-001-4

 

Жумуштун убакыт чыгымы:

саат.

23,84

17,05

17,47

15,95

 

Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:

 

 

 

 

 

 

- жол инженери;

%

30

30

30

30

 

- топограф инженери;

-жардамчы адистер;

%

20

10

20

10

20

10

20

10

 

Таблица КРЕР27-06-002Цементобетонных жабууларын, рельс-формаларында жүрүүчү бетоноукладчик комплектиси менен куруу

Ченеми:1000 м2

Бир катмардууцементобетон жабдуусун ме механизациялаштырылган ыкма мененс мостиктен түшүрүп алып куруу, катмардын калыңдыгы:

7-06-002-01      18 см

27-06-002-01      20 см

Бир катмардууцементобетон жабдуусун механизациялаштырылган ыкма менен  мостикти  колдонбостон жанаша тилкеден бетонду түшүрүп куруу, катмардын калыңдыгы:

27-06-002-03      18 см

27-06-002-04      20 см

                                           Бир катмардууцементобетон жабдуусун механизациялаштырылган ыкма мененс мостиктен түшүрүп алып куруу, катмардын калыңдыгы:

27-06-002-05      22 см

27-06-002-06      24 см

Бир катмардууцементобетон жабдуусун механизациялаштырылган ыкма менен  мостикти  колдонбостон жанаша тилкеден бетонду түшүрүп куруу, катмардын калыңдыгы:

27-06-002-07      22см

27-06-002-08      24 см

Эки катмардууцементобетон жабдуусун механизациялаштырылган ыкма мененс мостиктен түшүрүп алып куруу, катмардын калыңдыгы::

27-06-002-09      18 см

27-06-002-10      20 см

Эки катмардууцементобетон жабдуусун механизациялаштырылган ыкма менен  мостикти  колдонбостон жанаша тилкеден бетонду түшүрүп куруу, катмардын калыңдыгы:

27-06-002-11      18см

27-06-002-12       20см

                       Эки катмардууцементобетон жабдуусун механизациялаштырылган ыкма мененс мостиктен

                       түшүрүп алып куруу, катмардын калыңдыгы:

27-06-002-13      22 см

27-06-002-14      24 см

Эки катмардууцементобетон жабдуусун механизациялаштырылган ыкма менен  мостикти  колдонбостон жанаша тилкеден бетонду түшүрүп куруу, катмардын калыңдыгы:

27-06-002-15      22см

27-06-002-16      24см

27-06-002-17Бир катмардууцементобетон жабдуусун аз механизациялаштырылган ыкма мененс куруу, катмардын калыңдыгы 20см:

27-06-002-18       ар бир 1 см өзгөрүлгөнна катмардын калыңдыгына  27-06-002-17 ченемге Алып же кошуу керек.

 

Шифр

Чыгымдардын аталышы

Ченөө бирдиги.

27-06-002-01

27-06-002-02

27-06-002-03

27-06-002-04

 

Жумуштун убакыт чыгымы:

саат.

58,31

63,94

57,29

62,93

 

Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:

 

 

 

 

 

 

- жол инженери;

%

30

30

30

30

 

- топограф инженери;

-жардамчы адистер;

%

20

10

20

10

20

10

20

10

 

Шифр

Чыгымдардын аталышы

Ченөө бирдиги.

27-06-002-05

27-06-002-06

27-06-002-07

27-06-002-08

 

Жумуштун убакыт чыгымы:

саат.

70,08

75,99

68,88

74,80

 

Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:

 

 

 

 

 

 

- жол инженери;

%

30

30

30

30

 

- топограф инженери;

-жардамчы адистер;

%

20

10

20

10

20

10

20

10

 

Шифр

Чыгымдардын аталышы

Ченөө бирдиги.

27-06-002-09

27-06-002-10

27-06-002-11

27-06-002-12

 

Жумуштун убакыт чыгымы:

саат.

54,50

59,44

53,31

58,26

 

Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:

 

 

 

 

 

 

- жол инженери;

%

30

30

30

30

 

- топограф инженери;

-жардамчы адистер;

%

20

10

20

10

20

10

20

10

 

 

 

 

 

Шифр

Чыгымдардын аталышы

Ченөө бирдиги.

27-06-002-13

27-06-002-14

27-06-002-15

27-06-002-16

 

Жумуштун убакыт чыгымы:

саат.

65,05

70,24

63,51

68,68

 

Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:

 

 

 

 

 

 

- жол инженери;

%

30

30

30

30

 

- топограф инженери;

-жардамчы адистер;

%

20

10

20

10

20

10

20

10

 

Шифр

Чыгымдардын аталышы

Бир диги

27-06-002-17

27-06-002-18

 

Жумуштун убакыт чыгымы:

саат.

88,24

4,15

 

Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:

 

 

 

 

- жол инженери;

%

30

30

 

- топограф инженери;

-жардамчы адистер;

%

20

10

20

10

 

 

Таблица КРЕР27-06-003 Ченемди корректировкалоо үчүн таблицалар 27-06-002 жабууну куруу убагында насыптардын көп төгүлгөнүн байланыштуу автомашиналар обочинаданөтө албай калган учурда колдонулат

Ченеми:1000 м2

 

27-06-003-01      27-06-002-01 по 27-06-0020-04

27-06-003-02      27-06-002-05  по  27-06-002-08

27-06-003-03      27-06-002-09  по  27-06-002-12

27-06-003-04      27-06-002-13  по  27-06-002-16

 

Шифр

Чыгымдардын аталышы

Ченөө бирдиги.

27-06-003-01

27-06-003-02

27-06-003-03

27-06-003-04

 

Жумуштун убакыт чыгымы:

саат.

0,81

0,98

0,90

1,08

 

Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:

 

 

 

 

 

 

- жол инженери;

%

20

20

20

20

 

- топограф инженери;

-жардамчы адистер;

%

20

-

20

-

20

-

20

-

 

Таблица КРЕР27-06-004Ченемди корректировкалоо үчүн таблицалар 27-06-002 жана 27-06-016 жайлаштырууда каптоо жана негиздердин эки полосасы боюнча 3,5-4м

Ченеми:1000 м2

27-06-004-01      Негизи жана жабуусу эки тилкеде (3,5-4м) курулган убакта 27-06-003, 27-06-17 ченемге кошулат же алынат

 

Шифр

Чыгымдардын аталышы

Ченөө бирдиги.

27-06-004-01

 

Жумуштун убакыт чыгымы:

саат.

1,90

 

Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:

 

 

 

- жол инженери;

%

20

 

- топограф инженери;

-жардамчы адистер;

%

20

-

 

 

Таблица КРЕР27-06-005Ченемди корректировкалоо үчүн таблицалар 27-06-002 ( 27-06-002-01 ден 27-06-002-16) негизи же жабуусу цементобетон менен жасалып жаткан убакта, ага кум чачып же суу төгүп карап турганда

Ченеми:1000 м2

27-06-005-01      негизи же жабуусу цементобетон менен жасалып жаткан убакта, ага кум чачып же суу төгүп карап турганда27-06-002-1 ден  27-06-002-16 ченемге кошулат же алынып салынат

 

Шифр

Чыгымдардын аталышы

Ченөө бирдиги.

27-06-005-01

 

Жумуштун убакыт чыгымы:

саат.

14,19

 

Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:

 

 

 

- жол инженери;

%

20

 

- топограф инженери;

-жардамчы адистер;

%

20

-

 

Таблица КРЕР27-06-006Ченемди корректировкалоо үчүн таблицалар 27-06-002  цементобетон менен жасалып жаткан убакта, климаттын континанталдык шартына жараша кургак же ыссык болушуна байланыштуу, бетонго пленка пайда кылуучу материалдарды колдонуп карап турганда (укод за бетоном)

Ченеми:1000 м2

27-06-006-01      цементобетон менен жасалып жаткан убакта, климаттын континанталдык шартына жараша кургак же ыссык болушуна байланыштуу, бетонго пленка пайда кылуучу материалдарды колдонуп карап турганда (укод за бетоном) 27-06-002 ченемге кошулат же алынып салынат

Шифр

Чыгымдардын аталышы

Ченөө бирдиги.

27-06-006-01

 

Жумуштун убакыт чыгымы:

саат.

6,81

 

Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:

 

 

 

- жол инженери;

%

20

 

- топограф инженери;

-жардамчы адистер;

%

15

5

 

Таблица КРЕР27-06-007Бетондун түзүлүш жаракалары

Ченеми:100 м жарака

                 Бетондун тигиштерин кесүү:

27-06-007-01    каткан учурда

27-06-007-02    жаңы куюлган учурда:

 

Шифр

Чыгымдардын аталышы

Ченөө бирдиги.

27-06-007-01

27-06-007-02

 

Жумуштун убакыт чыгымы:

саат.

6,81

 

 

Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:

 

 

 

 

- жол инженери;

%

20

20

 

- топограф инженери;

-жардамчы адистер;

%

15

5

15

5

 

 

 

Таблица КРЕР27-06-008Асфальтобетон жабуусунун кошулган жеринин жаракасы

Ченеми:100 м жарака

                

27-06-008-01    Асфальтобетон жабуусунун кошулган жеринин жаракасы

 

 

Шифр

Чыгымдардын аталышы

Ченөө бирдиги.

27-06-008-01

 

Жумуштун убакыт чыгымы:

саат.

3,01

 

Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:

 

 

 

- жол инженери;

%

20

 

- топограф инженери;

-жардамчы адистер;

%

15

5

 

 

Таблица КРЕР27-06-009Жолдун жабуусуна коюлган торчо

Ченеми:1000 м2

                                         Төшөө

27-06-009-01    цеменбетон жабуусуна коюлган темир торчо

27-06-009-02    асфальтобетон жабуусуна коюлган геосетки

 

 

Шифр

Чыгымдардын аталышы

Ченөө бирдиги.

27-06-009-01

27-06-009-02

 

Жумуштун убакыт чыгымы:

саат.

0,33

3,73

 

Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:

 

 

 

 

- жол инженери;

%

20

20

 

- топограф инженери;

-жардамчы адистер;

%

15

5

15

5

 

 

Таблица КРЕР27-06-010Бир каттам жабдууну жогорку өндүрүмдүү комплектүү бетоноукладчик менен сыйдам формасында жасоо

Ченеми:1000 м2 

                              Бир каттам жабдууну жогорку өндүрүмдүү комплектүү бетоноукладчик менен сыйдам формасында жасоо

27-06-010-01    20см

27-06-010-02    22см

27-06-010-03    24см

 

 

Шифр

Чыгымдардын аталышы

Ченөө бирдиги.

27-06-010-01

27-06-010 -02

27-06-010-03

 

Жумуштун убакыт чыгымы:

саат.

176,03

192,54

210,39

 

Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:

 

 

 

 

 

- жол инженери;

%

10

10

10

 

- топограф инженери;

-жардамчы адистер;

%

10

5

10

5

10

5

 

 

 

Таблица КРЕР27-06-011Түзүлүш тигиштери кеңейтүү

Ченеми:1000 м2 

                

27-06-011-01    Түзүлүш тигиштери кеңейтүү

 

 

Шифр

Чыгымдардын аталышы

Ченөө бирдиги.

27-06-011-01

 

Жумуштун убакыт чыгымы:

саат.

0,48

 

Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:

 

 

 

- жол инженери;

%

10

 

- топограф инженери;

-жардамчы адистер;

%

10

5

 

 

Таблица КРЕР27-06-013Жабуунун кошулган жерин, жолдун курулмаларын чакан механизациялар менен куруу

Ченеми:1000 м2

                                        Жабуунун кошулган жерин, жолдун курулмаларын чакан механизациялар менен  куруу, калыңдыкта::

27-06-013-01    20см

27-06-013-02    22см

27-06-013-03    24см

 

 

Шифр

Чыгымдардын аталышы

Ченөө бирдиги.

27-06-013-01

27-06-013-02

27-06-013-03

 

Жумуштун убакыт чыгымы:

саат.

30,35

33,42

36,14

 

Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:

 

 

 

 

 

- жол инженери;

%

 

20

20

 

- топограф инженери;

-жардамчы адистер;

%

 

 

10

5

10

5

 

 

Таблица КРЕР27-06-014ЩРД-3,5 щебень чачкыч жана СКД-100 автогудорнаторду колдонуп, фракциясы 5-10мм болгон щебень жана битум эмульцисын кошуп аралаштырып, жабуунун үстүнкү бир катмарын бодурлатып жасоо

Ченеми: 100м2 үстүнкү бети

                                                  ЩРД-3,5 щебень чачкыч жана СКД-100 автогудорнаторду колдонуп, фракциясы 5-10мм болгон щебень жана битум эмульцисын кошуп аралаштырып, жабуунун үстүнкү бир катмарын бодурлатып жасоо:

27-06-014-01         иштетүүнүн башкы стадиясы, туурасы  7м

27-06-014-02         иштетүүнүн башкы стадиясы, туурасы  7,5м

27-06-014-03         иштетүүнүн башкы стадиясы, туурасы   8м

27-06-014-04         иштетүүнүн башкы стадиясы, туурасы   9м

27-06-014-05         Иштетилгенден кийинки жабуусу, туурасы7м

27-06-014-06             Иштетилгенден кийинки жабуусу, туурасы  7,5м

27-06-014-07         Иштетилгенден кийинки жабуусу, туурасы  8м

27-06-014-08      Иштетилгенден кийинки жабуусу, туурасы  9м

 

 

Шифр

Чыгымдардын аталышы

Ченөө бирдиги.

27-06-014-01

27-06-014-02

27-06-014-03

27-06-014-04

 

Жумуштун убакыт чыгымы:

саат.

7,87

8,17

8,12

8,01

 

Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:

 

 

 

 

 

 

- жол инженери;

%

30

30

30

30

 

- топограф инженери;

-жардамчы адистер;

%

-

20

-

20

-

20

-

20

 

 

Шифр

Чыгымдардын аталышы

Ченөө бирдиги.

27-06-014-05

27-06-014-06

27-06-014-07

27-06-014-08

 

Жумуштун убакыт чыгымы:

саат.

8,91

9,21

9,16

9,05

 

Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:

 

 

 

 

 

 

- жол инженери;

%

30

30

30

30

 

- топограф инженери;

-жардамчы адистер;

%

-

20

-

20

-

20

-

20

 

 

Таблица КРЕР27-06-015Түзүлүш коргоочу катмарын эскирүү эскирүү литых эмульсионно - минералдык аралашмаларынан

Ченеми:1000 м2 жабуусу

 

                                                  Түзүлүш коргоочу катмарын эскирүү эскирүү литых эмульсионно - минералдык аралашмаларынынан типа «Сларри Сил» калыңдыгы:

27-06-015-01    5 мм

27-06-015-02    10 мм

27-06-015-03    15 мм

 

 

Шифр

Чыгымдардын аталышы

Ченөө бирдиги.

27-06-015-01

27-06-015-02

27-06-015-03

 

Жумуштун убакыт чыгымы:

саат.

3,67

7,19

11,24

 

Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:

 

 

 

 

 

- жол инженери;

%

30

30

30

 

- топограф инженери;

-жардамчы адистер;

%

-

20

-

20

-

20

 

Бөлүкчө 6.2. КАТУУ ЭМЕС ЖОЛ КИЙИМИ

ТаблицаКРЕР27-06-016Шаардан сырткаркы автомобиль жолдорун механизациялаштырылган ыкма менен жол бетонун колдонуп жолдун негизин куруу

Ченеми:1000 м2 

Шаардан сырткаркы автомобиль жолдорун механизациялаштырылган ыкма менен жол бетонун колдонуп бетонду мостиктен түшүрүп жолдун негизин куруу, калыңдыгы:

27-06-016-01    16 см

27-06-016-02    18 см

Шаардан сырткаркы автомобиль жолдорун механизациялаштырылган ыкма менен жол бетонун колдонуп, мостикти  колдонбостон жанаша тилкеден бетонду түшүрүп куруу, катмардын калыңдыгы

27-06-016-03    16 см

27-06-016-04    18 см

Шаардан сырткаркы автомобиль жолдорун механизациялаштырылган ыкма менен жол бетонун колдонуп бетонду мостиктен түшүрүп жолдун негизин куруу, катмардын калыңдыгы:

27-06-016-05    20 см

27-06-016-06    22 см

Шаардан сырткаркы автомобиль жолдорун механизациялаштырылган ыкма менен жол бетонун колдонуп  мостикти  колдонбостон жанаша тилкеден бетонду түшүрүп куруу, катмардын калыңдыгы:

 

 

27-06-016-07    20 см

27-06-016-08    22 см

Шаардан сырткаркы автомобиль жолдорун механизациялаштырылган ыкма менен жол бетонунун төмөнкү маркасын (тощего) колдонуп жолдун негизин куруу, катмардын калыңдыгы:

 

 

27-06-016-09    20 см      профилировщик менен, катмардын калыңдыгы 16см

27-06-016-10    22 см      автогрейдер менен, катмардын калыңдыгы 16см

27-06-016-11    22 см      Катмардын 1 см өгөргөнүнөкарата  27-06-16-10 ченемге кошуу (кемитүү)

 

 

 

 

 

 

 

Шифр

Чыгымдардын аталышы

Ченөө бирдиги.

27-06-016-01

27-06-016-02

27-06-016-03

27-06-016-04

 

Жумуштун убакыт чыгымы:

саат.

107,63

119,43

105,77

117,57

 

Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:

 

 

 

 

 

 

- жол инженери;

%

30

30

30

30

 

- топограф инженери;

-жардамчы адистер;

%

20

10

20

10

20

10

20

10

 

Шифр

Чыгымдардын аталышы

Ченөө бирдиги.

27-06-016-05

27-06-016-06

27-06-016-07

27-06-016-08

 

Жумуштун убакыт чыгымы:

саат.

131,75

142,49

129

140,25

 

Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:

 

 

 

 

 

 

- жол инженери;

%

30

30

30

30

 

- топограф инженери;

-жардамчы адистер;

%

20

10

20

10

20

10

20

10

 

 

Шифр

Чыгымдардын аталышы

Ченөө бирдиги.

27-06-016-09

27-06-016-10

27-06-016-11

 

Жумуштун убакыт чыгымы:

саат.

77,45

68,11

0,11

 

Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:

 

 

 

 

 

- жол инженери;

%

30

30

30

 

- топограф инженери;

-жардамчы адистер;

%

20

10

20

10

20

10

 

 

 

 

Таблица КРЕР27-06-017Шаардын өткөөлдөрүнүн негизин куруу

Ченеми:100 м2

27-06-017-01  шаардын өткөөлдөрүнүн негизин куруу катмардын калыңдыгы 16см

27-06-017-02     катмардын 1 см өгөргөнүнө  карата  27-06-17-01 ченемге кошуу (кемитүү)

 

27-06-017-03шаардын өткөөлдөрүнүн негизин катуу (аз цементтүү) көпкө таптоону талап кыла турган бетондон куруу, катмардын калыңдыгы 16см

27-06-017-04   катмардын 1 см өгөргөнүнө  карата  27-06-17-03 ченемге кошуу (кемитүү)

 

 

Шифр

Чыгымдардын аталышы

Ченөө бирдиги.

27-06-017-01

27-06-017-02

27-06-017-03

27-06-017-04

 

Жумуштун убакыт чыгымы:

саат.

93,99

5,39

11,14

0,12

 

Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым:

 

 

 

 

 

 

- жол инженери;

%

30

30

30

30

 

- топограф инженери;

-жардамчы адистер;

%

20

10

20

10

20

10

20

10

 

Таблица КРЕР 27-06-018Негиздерди жана жабууларды кара шагылдан төшөө.

 

Ченеми:1000 м2

Таш материалдардын бекемдиги төмөнкүдөй кара шагыл менен 6 см калындыктагы жабууну төшөө:

27-06-018-01   2,5-2,9 т/м3

27-06-018-02   3 т/м3 жогору

Таш материалдардын бекемдиги төмөнкүдөй кара шагыл менен 6 см калындыктагы негиздерди төшөө::

27-06-018-03   2,5-2,9 т/м3

27-06-018-04   3 т/м3жогору

Шифр

Чыгымдардын аталышы

Бир диги

27-06-018-01

27-06-018-02

27-06-018-03

27-06-018-04