Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

 

 

 

Кыргыз Республикасынын
Юстиция министрлигинин
2017-жылдын 8-ноябрындагы
№ 242 буйругуна
1-тиркеме

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин алдындагы Жеке нотариат ишин жүргүзүү укугуна лицензия алууга талапкер адамдардан квалификациялык экзамен кабыл алуу боюнча квалификациялык комиссия жөнүндө

(КР Юстиция министрлигинин 2019-жылдын 15-апрелиндеги № 628 буйругунун редакциясына ылайык)

ЖОБО

1. Жалпы жоболор

1. Бул Жобо Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин алдындагы Жеке нотариат ишин жүргүзүү укугуна лицензия алууга талапкер адамдардан квалификациялык экзамен кабыл алуу боюнча квалификациялык комиссиянын ишин уюштуруу тартибин аныктайт (мындан ары - Квалификациялык комиссия).

2. Квалификациялык комиссия өз ишин Кыргыз Республикасынын Конституциясына, Кыргыз Республикасынын "Нотариат жөнүндө" Мыйзамына, башка ченемдик укуктук актыларга жана ушул Жобого таянуу менен иш алып барат.

3. Квалификациялык комиссия Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин (мындан ары - Юстиция министрлиги) алдында төмөнкү курамдан турган жети адамдан түзүлөт: нотариат маселесин көзөмөлгө алган Юстиция министринин орун басары (Квалификациялык комиссиянын төрагасы), нотариат маселеси боюнча Юстиция министрлигинин түзүмдүк бөлүмүнүн жетекчиси, "Нотариалдык палата" коомдук бирикмесинин төрагасы, бир мамлекеттик нотариус, нотариат маселеси боюнча Юстиция министрлигинин түзүмдүк бөлүмүнүн кызматкери (Квалификациялык комиссиянын катчысы), жарандык коомдун эки өкүлү.

4. Квалификациялык комиссиянын курамы Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин буйругу менен бекитилет.

2. Квалификациялык комиссиянын функциялары

5. Квалификациялык комиссия төмөнкү функцияларды аткарат:

1) квалификациялык экзамен тапшыруусуз жеке нотариат ишин жүргүзүү укугуна лицензия алууга талапкер адамдардын арыздарын карайт;

2) жеке нотариат ишин жүргүзүү укугуна лицензия алууга талапкер адамдардын мамлекеттик же жеке нотариустан такшалуудан өтүүгө жөнөтүү жөнүндө арыздарын карайт (мындан ары - талапкерлер);

3) квалификациялык экзамен өткөрүүнүн күнүн жана убактысын белгилейт (анын которулган күнүн);

4) Юстиция министрлигинин буйругу менен бекитилүүчү квалификациялык экзамендин суроолорун макулдашат;

5) квалификациялык экзаменге уруксат берүү арыздарды карайт;

6) талапкерлерден квалификациялык экзаменди кабыл алат;

7) доо арыздарды аппеляциялык тартипте карайт.

3. Квалификациялык комиссиянын ишин уюштуруу

6. Квалификациялык комиссиянын отуруму зарылдыгына жараша төрага тарабынан чакыртылат жана ага анын мүчөлөрүнүн теңинен кем эмеси катышса, отурум мыйзамдуу болуп саналат. Отурум алты айда бир жолудан кем эмес өткөрүлөт

Квалификациялык комиссиянын бардык маселелер боюнча чечимдери анын отурумга катышкан мүчөлөрүнүн көпчүлүк добушу менен кабыл алынат.

7. Квалификациялык экзамен жеке нотариат ишин жүргүзүү укугуна лицензия алууга талапкер адамдардан келип түшкөн арыздардын Юстиция министрлигинде топтолгонуна жараша, бирок алты айда бир жолудан кем эмес өткөрүлөт.

Квалификациялык экзамен өткөрүү күнүн жана ордун Квалификациялык комиссия аныктайт. Эгерде талапкерлерден арыздар келип түшпөсө, квалификациялык экзамен өткөрүлбөйт.

Жеке нотариат ишин жүргүзүү укугуна лицензия алууга талапкер адамдар, экзамен өткөрүлгөнгө чейин 7 (жети) календардык күн мурда, квалификациялык экзамен өткөрүү күнүн, ордун жана убактысы тууралуу маалымдар болушат.

8. Экзамендин суроолору Квалификациялык комиссия менен макулдашылат, Юстиция министрлигинин буйругу менен бекитилет жана жалпы жеткиликтүү болуу үчүн Юстиция министрлигинин расмий сайтында жайгаштырылат.

9. Квалификациялык комиссиянын чечими компьютердеги тесттин жыйынтыгынын негизинде кабыл алынат.

Тесттин жыйынтыгы компьютердин мониторуна чыгат, ал катчы тарабынан жазылып алынат. Квалификациялык экзамен аяктагандан кийин протокол жазылат, ага Квалификациялык комиссиянын бардык мүчөлөрү кол коюшат.

10. Квалификациялык комиссиянын катчысы Квалификациялык комиссиянын отурумун даярдайт жана иш кагаздарын жүргүзөт.

11. Жеке нотариат ишин жүргүзүү укугуна лицензия алуунун тартиби Квалификациялык комиссиянын мүчөлөрү тарабынан түшүндүрүлөт.

4. Квалификациялык экзамен тапшырууга уруксат берүү тартиби

12. Квалификациялык экзамен тапшырууга "Нотариат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына 4-беренесинде коюлган талаптарга ылайык келген адамдар киргизилет.

13. Жеке нотариат ишин жүргүзүү укугуна лицензия алууга талапкер адам (мындан ары - талапкер) квалификациялык экзамен тапшыруу үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министринин атына арыз менен кайрылат (арыздын формасын Квалификациялык комиссия бекитет) жана министрликтин расмий сайтына жайгаштырылат.

Арызга төмөнкү документтер тиркелет:

1) талаптагыдай толтурулган жана кол коюлган кадрларды эсепке алуу боюнча өздүк баракча сүрөтү менен;

2) өмүр баян;

3) эмгек китепчесинин көчүрмөсү (акыркы иштеген жери же нотариус тарабынан күбөлөндүрүлгөн);

4) жогорку юридикалык билими жөнүндө дипломдун көчүрмөсү (нотариус тарабынан күбөлөндүрүлгөн);

5) паспортунун көчүрмөсү;

6) такшалуудан өткөндүгү жөнүндө келишимдин көчүрмөсү;

7) такшалуудан өткөндүгүнүн жыйынтыгы жөнүндө корутунду;

8) көктөмө.

Талапкердин документтери Квалификациялык комиссиясынын катчысы тарабынан өздүк иш катары таризделет.

14. Документтер кабыл алынгандан кийин нотариат маселеси боюнча Юстиция министрлигинин түзүмдүк бөлүмү Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Маалымат борборуна талапкердин соттолгондугу же соттолбогондугу жөнүндө маалыматтарды алуу үчүн суроо-талап жиберет, анын натыйжасы талапкер тарабынан сунушталган өздүк ишке тиркелет.

15. Квалификациялык комиссия зарыл болгон учурда талапкерге карата кошумча документтерди жана маалыматты мамлекеттик органдардан жана башка юридикалык жактардан сурап алууга укуктуу.

16. Квалификациялык комиссия талапкердин документтерин кароонун жыйынтыгы боюнча аны квалификациялык экзамен тапшырууга киргизүү жөнүндө чечим кабыл алат. Квалификациялык комиссиянын катчысы Квалификациялык комиссия тарабынан чечим кабыл алынган күндөн тартып 10 күндөн кечиктирбестен талапкерге кабыл алынган чечим тууралуу жазуу жүзүндө маалымдайт.

17. Төмөнкү адамдарга квалификациялык экзамен тапшырууга уруксат берилбейт:

1) такшалуудан өткөн күндөн тартып алты ай мөөнөттү өткөргөндөр;

2) такшалуудан өтүү планын жана такшалуудан өтүүнүн жыйынтыгы боюнча корутундуну бербеген адамдар;

3) такшалуудан белгиленген тартипте өтпөгөндөр, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген башка учурларда.

5. Квалификациялык сынакты өткөрүүнүн тартиби

18. Квалификациялык экзамен компьютердик тестирлөө, практикалык тапшырма, сүйлөшүү түрүндө жүргүзүлөт.

1) Компьютердик тест 60 суроодон турат. Тест суроонун өзүнөн жана үч варианттуу жооптон турат. Талапкер ар бир суроого берилген жооптордун арасынан бирөөнү тандап, аны тийиштүү түрдө белгилеп коюусу керек.

Талапкерлер компьютердик тестирлөөнү өзүнүн каалоосуна жараша  мамлекеттик же расмий тилде тапшырат.

Квалификациялык комиссиянын мүчөлөрү башка бөлмөдө болушат, ал жактан сынакка «on-line» режиминде видео-байкоо жүргүзүлөт.

2) Компьютердик тестирлөө төмөндөгүдөй тартипте өткөрүлөт:

- Квалификациялык комиссиянын катчысы талапкерлерди күбөлүгү боюнча күбөлөндүрөт, андан соң талапкерлер өзү гана компьютерге киргизе турган шифрди алат;

- Квалификациялык сынактын мөөнөтү 60 мүнөт, убакыт тест башталагандан тарта компьютерде белгиленет;

- Тесттин жыйынтыктары компьютердин мониторуна дароо чыгат, ал катчы тарабынан белгиленет.

3) Компьютердик тестирлөө балл коюу системасы боюнча бааланат. Ар бир туура жооп үчүн талапкер бир баллга ээ болот.

4) Пайыздык өлчөмдө 50 жана андан жогору пайызга тең болгон 30 жана андан көп суроого туура жооп берген талапкер копьютердик тестирлөөнү тапшырган болуп эсептелет.

5) Компьютердик тестирлөөдө 50 пайыздан аз эмес көрсөткүчкө ээ болгон талапкерлер практикалык тапшырмага өтөт, ал тестирлөө этабынан кийин Квалификациялык комиссия тарабынан өткөрүлөт.

19. Кызматтык милдеттерди аткарууга байланыштуу маселелер боюнча атайын билимдерди жана жөндөмдөрдү аныктоо үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги тарабынан практикалык тапшырмалар иштелип чыгат.

20. Тапшырмалардын форматы, алардын оордугу, тапшырманы аткарууга бөлүнгөн жалпы убакыт, туура жоопторду баалоо критерийлери Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин Квалификациялык комиссиясы тарабынан аныкталат.

21. Конкурсанттардын практикалык иши Юстиция министрлигинин Квалификациялык комиссиясы тарабынан бааланат.

Практикалык тапшырмалар 20 баллдык көрсөткүчтүн негизинде бааланат.

Практикалык тапшырманы аткаруу менен 50 пайыздан төмөн эмес көрсөткүчкө ээ болгон талапкерлер сүйлөшүү этабына өтүшөт.

22. Сүйлөшүү учурунда талапкерлердин жеке жана профессионалдык сапаттары, алардын келечектеги жумушу, күтүүлөрү, дем-күчү тууралуу түшүнүгү аныкталат.  

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги талапкерлер менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү үчүн суроолордун тизмесин иштеп чыгат.

23. Сүйлөшүү учурунда конкурстук комиссия сүйлөшүүнү видеого же аудиого жаздырат.

24. Үч күндүн ичинде кат түрүндөгү арызы боюнча конкурстун катышуучусуна сүйлөшүүнүн ага тийиштүү видео же аудио бөлүгүнүн көчүрмөсү берилет. 

Сүйлөшүүлөрдүн видеосу же аудиосу нотариат жаатындагы Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин структуралык бөлүгүндө сакталат.

25. Сүйлөшүүнү жүргүзүүдө конкурстук комиссия талапкерлердин кесиптик билимин, жөндөмдөрүн жана шыктарын  текшерүүгө таянат. 

Сүйлөшүү учурунда конкурстук комиссия талапкерлерди 20 баллдык система боюнча төмөндөгү мүнөздөгүчтөргө ылайык баалайт:

инсандык сапаттары;

ишкердик сапаттары;

профессионалдык  сапаттары;

күтүү;

дем-күч;

оюн туура жана так билдирүү жөндөмү.

26. Компьютердик тестирлөөнүн, практикалык тапшырмалардын, сүйлөшүүлөрдүн жалпы жыйынтыгы боюнча 60 жана андан жогору баллга ээ болгондо талапкер квалификациялык экзамен ийгиликтүү тапшырды деп саналат.

27. Квалификациялык экзамен аяктагандан кийин отурумдун протоколу түзүлөт, ага Квалификациялык комиссиянын мүчөлөрү кол коет.

Квалификациялык комиссиянын отуруму мүчөлөрүнүн жарымынан көбү катышкан учурда толук укуктуу болуп эсептелет.

Квалификациялык комиссиянын протоколунун негизинде Юстиция министрлиги тарабынан сынактын жыйынтыктары боюнча чечим чыгарылат.        Квалификациялык комиссиянын чечимине карата нааразычылыкты билдирүү административдик ишмердүүлүк тууралуу мыйзам тарабынан аныкталган тартипте ишке ашырылат.

28. Квалификациялык сынакты ийгиликтүү тапшырган тарапка бир айдын ичинде Квалификациялык комиссия чечим чыгарган күндөн тартып, Юстиция министрлиги тарабынан нотариалдык ишин жүргүзүүгө укук берген лицензия тапшырылат.

29. Квалификациялык сынактан өтпөй калган тарап Квалификациялык комиссия чечим чыгарган күндөн тарта толук бир жыл өткөндөн кийин сынактан кайра өтүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. 

30. Лицензия алуу үчүн квалификациялык сынактын өткөрүлгөн күнү тууралуу маалымат алган, бирок сынакты тапшырууга келбей койгон тарапка документтер дароо, кайрадан карап чыгуу жүргүзүлбөстөн кайтарылып  берилет.

Олуттуу себептер пайда болгон учурда талапкер квалификациялык сынактын күнүн кечирээк мөөнөткө жылдыруу тууралуу арызы менен кайрылууга укуктуу.

31. Квалификациялык комиссиянын протоколунан алынган көчүрмө жеке нотариустун жеке ишине тиркелет.

Жеке нотариустардын жеке иштери, аныкталган тартипте Юстиция министрлигинин архивинде сакталат.».