Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\user\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\c50159f2-47db-4d76-9d4f-15f8e17af019\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЮСТИЦИЯ МИНИСТРИЛИГИ

БУЙРУК

 

2019-жылдын 15-апрели № 628

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин 2017-жылдын 8-ноябрындагы №242 буйругу менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин алдындагы жеке нотариат ишин жүргүзүү укугуна лицензия алууга талапкер адамдардан квалификациялык экзамен кабыл алуу боюнча квалификациялык комиссия жөнүндө Жобого өзгөртүү киргизүү жөнүндө

Ченемдик укуктук актыларды жакшыртуу жана жеке нотариустарга болгон талаптарды жогорулатуу максатында, Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 8-беренесине, «Нотариат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 12-беренесине, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 15-сентябрындагы № 530 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым ченем жаратуу ыйгарым укуктарын аткаруу бийлигинин бир катар мамлекеттик органдарына өткөрүп берүү жөнүндө» токтомунун Аткаруу бийлигинин бир катар мамлекеттик органдарына өткөрүлүп берилүүчү Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым ченем жаратуу ыйгарым укуктарынын Тизмесинин 6-пунктуна ылайык, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 15-декабрындагы №764 токтому менен бекитилген, Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги жөнүндө Жобонун 11-пунктун жетекчиликке алып,

БУЙРУК КЫЛАМ:

1. Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин 2017-жылдын 8-ноябрындагы № 242 буйругу менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин алдындагы жеке нотариат ишин жүргүзүү укугуна лицензия алууга талапкер адамдардан квалификациялык экзамен кабыл алуу боюнча квалификациялык комиссия жөнүндө Жобого төмөндөгү өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 5-глава төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

 «5. Квалификациялык сынакты өткөрүүнүн тартиби

18. Квалификациялык экзамен компьютердик тестирлөө, практикалык тапшырма, сүйлөшүү түрүндө жүргүзүлөт.

1) Компьютердик тест 60 суроодон турат. Тест суроонун өзүнөн жана үч варианттуу жооптон турат. Талапкер ар бир суроого берилген жооптордун арасынан бирөөнү тандап, аны тийиштүү түрдө белгилеп коюусу керек.

Талапкерлер компьютердик тестирлөөнү өзүнүн каалоосуна жараша  мамлекеттик же расмий тилде тапшырат.

Квалификациялык комиссиянын мүчөлөрү башка бөлмөдө болушат, ал жактан сынакка «on-line» режиминде видео-байкоо жүргүзүлөт.

2) Компьютердик тестирлөө төмөндөгүдөй тартипте өткөрүлөт:

- Квалификациялык комиссиянын катчысы талапкерлерди күбөлүгү боюнча күбөлөндүрөт, андан соң талапкерлер өзү гана компьютерге киргизе турган шифрди алат;

- Квалификациялык сынактын мөөнөтү 60 мүнөт, убакыт тест башталагандан тарта компьютерде белгиленет;

- Тесттин жыйынтыктары компьютердин мониторуна дароо чыгат, ал катчы тарабынан белгиленет.

3) Компьютердик тестирлөө балл коюу системасы боюнча бааланат. Ар бир туура жооп үчүн талапкер бир баллга ээ болот.

4) Пайыздык өлчөмдө 50 жана андан жогору пайызга тең болгон 30 жана андан көп суроого туура жооп берген талапкер копьютердик тестирлөөнү тапшырган болуп эсептелет.

5) Компьютердик тестирлөөдө 50 пайыздан аз эмес көрсөткүчкө ээ болгон талапкерлер практикалык тапшырмага өтөт, ал тестирлөө этабынан кийин Квалификациялык комиссия тарабынан өткөрүлөт.

19. Кызматтык милдеттерди аткарууга байланыштуу маселелер боюнча атайын билимдерди жана жөндөмдөрдү аныктоо үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги тарабынан практикалык тапшырмалар иштелип чыгат.

20. Тапшырмалардын форматы, алардын оордугу, тапшырманы аткарууга бөлүнгөн жалпы убакыт, туура жоопторду баалоо критерийлери Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин Квалификациялык комиссиясы тарабынан аныкталат.

21. Конкурсанттардын практикалык иши Юстиция министрлигинин Квалификациялык комиссиясы тарабынан бааланат.

Практикалык тапшырмалар 20 баллдык көрсөткүчтүн негизинде бааланат.

Практикалык тапшырманы аткаруу менен 50 пайыздан төмөн эмес көрсөткүчкө ээ болгон талапкерлер сүйлөшүү этабына өтүшөт.

22. Сүйлөшүү учурунда талапкерлердин жеке жана профессионалдык сапаттары, алардын келечектеги жумушу, күтүүлөрү, дем-күчү тууралуу түшүнүгү аныкталат.  

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги талапкерлер менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү үчүн суроолордун тизмесин иштеп чыгат.

23. Сүйлөшүү учурунда конкурстук комиссия сүйлөшүүнү видеого же аудиого жаздырат.

24. Үч күндүн ичинде кат түрүндөгү арызы боюнча конкурстун катышуучусуна сүйлөшүүнүн ага тийиштүү видео же аудио бөлүгүнүн көчүрмөсү берилет.  

Сүйлөшүүлөрдүн видеосу же аудиосу нотариат жаатындагы Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин структуралык бөлүгүндө сакталат.

25. Сүйлөшүүнү жүргүзүүдө конкурстук комиссия талапкерлердин кесиптик билимин, жөндөмдөрүн жана шыктарын  текшерүүгө таянат. 

Сүйлөшүү учурунда конкурстук комиссия талапкерлерди 20 баллдык система боюнча төмөндөгү мүнөздөгүчтөргө ылайык баалайт:

1)    инсандык сапаттары;

2)    ишкердик сапаттары;

3)    профессионалдык  сапаттары;

4)    күтүү;

5)    дем-күч;

6)    оюн туура жана так билдирүү жөндөмү.

26. Компьютердик тестирлөөнүн, практикалык тапшырмалардын, сүйлөшүүлөрдүн жалпы жыйынтыгы боюнча 60 жана андан жогору баллга ээ болгондо талапкер квалификациялык экзамен ийгиликтүү тапшырды деп саналат.

27. Квалификациялык экзамен аяктагандан кийин отурумдун протоколу түзүлөт, ага Квалификациялык комиссиянын мүчөлөрү кол коет.

Квалификациялык комиссиянын отуруму мүчөлөрүнүн жарымынан көбү катышкан учурда толук укуктуу болуп эсептелет.

Квалификациялык комиссиянын протоколунун негизинде Юстиция министрлиги тарабынан сынактын жыйынтыктары боюнча чечим чыгарылат.        Квалификациялык комиссиянын чечимине карата нааразычылыкты билдирүү административдик ишмердүүлүк тууралуу мыйзам тарабынан аныкталган тартипте ишке ашырылат.

28. Квалификациялык сынакты ийгиликтүү тапшырган тарапка бир айдын ичинде Квалификациялык комиссия чечим чыгарган күндөн тартып, Юстиция министрлиги тарабынан нотариалдык ишин жүргүзүүгө укук берген лицензия тапшырылат.

29. Квалификациялык сынактан өтпөй калган тарап Квалификациялык комиссия чечим чыгарган күндөн тарта толук бир жыл өткөндөн кийин сынактан кайра өтүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. 

30. Лицензия алуу үчүн квалификациялык сынактын өткөрүлгөн күнү тууралуу маалымат алган, бирок сынакты тапшырууга келбей койгон тарапка документтер дароо, кайрадан карап чыгуу жүргүзүлбөстөн кайтарылып  берилет.

Олуттуу себептер пайда болгон учурда талапкер квалификациялык сынактын күнүн кечирээк мөөнөткө жылдыруу тууралуу арызы менен кайрылууга укуктуу.

31. Квалификациялык комиссиянын протоколунан алынган көчүрмө жеке нотариустун жеке ишине тиркелет.

Жеке нотариустардын жеке иштери, аныкталган тартипте Юстиция министрлигинин архивинде сакталат.».

2. Нотариат жана адвокатура башкармалыгы бул буйрукту ченемдик укуктук актылардын мамлекеттик реестрине киргизүүсүн жана расмий жарыялануусун камсыздасын. 

3. Бул буйруктун ишке ашырылуусуна көзөмөл жүргүзүү милдети нотариат маселелерин жөндөп турган Кыргыз Республикасынын Юстиция министринин орун басарына жүктөлсүн.

4. Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин ушул буйругу расмий түрдө жарыяланган күндөн тартып 7 күндөн кийин күчүнө кирет. 

 

Министр

М.Т.Джаманкулов