Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\a4247512-9e5b-4441-a203-b7088d5b5d20\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2006-жылдын 18-декабры № 206

Озон катмарын коргоо жөнүндө

(КР 2014-жылдын 25-декабрындагы № 165, 2016-жылдын 6-июлундагы № 99,
2016-жылдын 25-июлундагы № 135 , 2019-жылдын 29-мартындагы N 40 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

Ушул Мыйзам стратосфералык озон катмарын коргоо жаатындагы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик саясатын жана эл аралык милдеттенмелерди аткарууну аныктайт жана адамдын денсоолугун жана курчап турган чөйрөнү озон катмарынын бузулушунан келтирилген жагымсыз кесепеттерден коргоо максатында озон катмарынын бузулушун четтетүүгө, аны кайра калыбына келтирүүгө багытталган.

Ушул Мыйзам озонду бузуучу заттар, анын ичинде продукцияда камтылган озонду бузуучу заттар менен иштөөгө байланышкан ишти жүзөгө ашыруу учурунда келип чыккан мамилелерди жөнгө салат.

1-бөлүм
Жалпы жоболор

 

1-статья. Негизги түшүнүктөр жана алардын аныктамалары

Ушул Мыйзамда төмөнкүдөй негизги түшүнүктөр жана алардын аныктамалары колдонулат:

озон катмары - биологиялык коркунучтуу ультракызгылт күн шоолаларын сиңирип алуучу стратосферада жайгашкан атмосфералык озон катмары;

озон катмарын коргоо - адамдын денсоолугун жана курчап турган чөйрөнү озон катмарынын бузулушунан келтирилген жагымсыз кесепеттерден коргоо максатында, озон катмарынын бузулушун четтетүү жана аны кайра калыбына келтирүү боюнча мамлекеттик органдар, юридикалык жана жеке жактар жүзөгө ашырып жаткан чаралардын тутуму;

озонду бузуучу зат - озон катмарын коргоо жөнүндө 1985-жылдын 22-мартындагы Вена конвенциясынын (мындан ары - Вена конвенциясы) 1-тиркемесинде жана озон катмарын бузуучу заттар боюнча 1987-жылдын 16-сентябрындагы Монреаль протоколунун (мындан ары - Монреаль протоколу) А, В, С, Е тиркемелериндеги заттардын тизмесинде көрсөтүлгөн өзалдынча же аралашма түрүндөгү ар кандай химиялык зат;

озон үчүн коопсуз зат - озон катмарына жагымсыз таасирди азайткан, жойгон же анын алдын алган ар кандай химиялык зат;

озон үчүн коопсуз технологиялар - колдонуусу озон бузуучу заттардын абага чыгарылышын азайтууга же таптакыр болтурбоого мүмкүндүк бере турган технологиялар;

рециркуляция - озон бузуучу заттарды кайталап пайдалануу максатында иштетүү;

озон бузуучу заттар менен иштөө - өндүрүү, сатып алуу (сатуу), ташуу, сактоо, импорттоо, экспорттоо, утилдештирүү (зыянсыздандыруу), рециркуляция жана озон бузуучу заттарды пайдалануу менен байланышкан иштин башка түрлөрү;

озон бузуучу заттарды керектөө - Кыргыз Республикасында өндүрүлгөн жана башка мамлекеттерден импорттолгон, башка мамлекеттерге экспорттолгон озон бузуучу заттардан тышкаркы озон бузуучу заттардын, жалпы саны;

озон катмарынын мониторинги - озон катмарынын абалына байкоо жүргүзүү системасы, ошондой эле анын өзгөрүүлөрүнө баа берүү жана болжолдоо;

корлор - товарлар:

кор бөлүктөрдү жана жабдууларды кошпогондо, деңиз (дарыя) кемелерин, ички сүзүү кемелерин, "дарыя - деңиз" сүзүү кемелерин, суу астындагы канаттары бар кемелерди, аба жаздыгы бар кемелерди жана чакан кемелерди, анын ичинде өзү жүрүүчү жана өзү жүрбөгөн лихтерлер менен баржаларды (мындан ары - суу кемелери), аба кемелерин жана поезддерди бара жаткан жолдо же арадагы токтотуучу жайларда же болбосо токтотуучу жерлерде ойдогудай пайдаланууну жана техникалык тейлөөнү камсыз кылуу үчүн зарыл болгон;

суу кемелеринин, аба кемелеринин бортундагы жүргүнчүлөр менен экипаждардын мүчөлөрү жана бул корлор сатыла тургандыгына же жоктугуна карабастан поезддерде жүргүнчүлөр жана поезд бригадаларынын кызматкерлери тарабынан керектөө үчүн арналган;

суу кемелеринин, аба кемелеринин жүргүнчүлөрүнө жана экипаждарынын мүчөлөрүнө ал кемелердин бортунда көрсөтүлгөн корлорду керектөө максаты болбостон сатуу үчүн арналган.

озон бузуучу заттардын калдык саны - Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык озон бузуучу заттарды керектөөгө тыюу салынгандан кийинки алардын Кыргыз Республикасында болгон жалпы саны.

(КР 2014-жылдын 25-декабрындагы № 165  Мыйзамынын редакциясына ылайык)

2-статья. Озон катмарын коргоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдары

Озон катмарын коргоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдары Кыргыз Республикасынын Конституциясына, Кыргыз Республикасынын "Айлана-чөйрөнү коргоо жөнүндө", "Атмосфералык абаны коргоо жөнүндө" мыйзамдарынын, ушул Мыйзамдын жоболоруна жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык колдонулуучу башка ченемдик укуктук актыларына, ошондой эле эларалык келишимдерге негизденет.

Ушул Мыйзам озон катмарын коргоонун укуктук, экономикалык жана уюштуруу негиздерин, ошондой эле озон бузуучу заттар менен иштөө жагындагы мамлекеттик башкарууну, көзөмөлдөөнү жана көзөмөлгө алууну жөнгө салат.

3-статья. Озон катмарын коргоо жаатындагы мамлекеттик саясаттын негизги принциптери

Озон катмарын коргоо жаатындагы ишти мамлекеттик жөнгө салууну Кыргыз Республикасынын Өкмөтү, айлана-чөйрөнү коргоо боюнча атайын ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар өз компетенциясынын чектеринде, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары берилген мамлекеттик ыйгарым укуктардын алкактарында жүзөгө ашырат.

Озон катмарын коргоо жаатындагы ишти мамлекеттик жөнгө салуунун негизги милдеттери жана багыттары төмөнкүлөр:

озон катмарын коргоо жөнүндө Вена конвенциясын, Монреаль протоколун жана Кыргыз Республикасынын башка эларалык келишимдерин аткарууну укуктук, экономикалык, уюштуруу жана техникалык жактан камсыз кылуу;

Монреаль протоколунун тараптары кабыл алган жана Кыргыз Республикасы ратификациялаган өзгөрүүлөргө ылайык озон бузуучу заттардын жана озон бузуучу заттарды камтыган продукциялардын тизмесин тактоо;

озон бузуучу заттар менен иштөөгө чектөөлөрдү жана тыюу салууларды киргизүү;

Кыргыз Республикасында озон бузуучу заттар менен иштөө тартибин аныктоо;

озон бузуучу заттар менен иштөөгө байланышкан ишти лицензиялоо;

озон катмарын коргоо боюнча ишчараларды каржылоону жана материалдык - техникалык жактан камсыз кылууну уюштуруу;

мамлекеттик органдардын, юридикалык жана жеке жактардын озон катмарын коргоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын сактоосуна көзөмөлдү камсыз кылуу;

озон катмарын коргоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузгандыгы үчүн жоопкерчилик чарасын (санкциясын) колдонуу;

маалымат алмашуу, макулдашылган ишчараларды иштеп чыгуу жана ишке ашыруу максаттарында озон катмарын коргоого багытталган эларалык кызматташтыкты жүзөгө ашыруу;

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык озон бузуучу заттар менен иштөө жаатында маалыматты эркин алып турууну камсыз кылуу.

(КР 2016-жылдын 6-июлундагы № 99 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

2-бөлүм
Мамлекеттик органдардын озон катмарын коргоо жаатындагы ыйгарым укуктары

 

4-статья. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн озон катмарын коргоо жаатындагы компетенциясы

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү өз компетенциясынын чектеринде:

озон катмарын коргоо боюнча мамлекеттик максаттуу программаларды кабыл алат;

озон катмарын коргоо жаатындагы Кыргыз Республикасынын айлана-чөйрөнү коргоо боюнча атайын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органын аныктайт;

Кыргыз Республикасында керектөө үчүн чектелген же тыюу салынган озон бузуучу заттардын Тизмесин бекитет, Кыргыз Республикасынын эларалык келишимдерине ылайык алардын санын жана аларды керектөөнү кыскартуу (токтотуу) мөөнөттөрүн аныктайт;

озон бузуучу заттарды жана (же) озон бузуучу заттарды камтыган продукцияны экспорттоо жана импорттоо тартибин аныктайт;

озон бузуучу заттарды жана (же) озон бузуучу заттарды камтыган продукцияны экспорттоого жана импорттоого лицензия үчүн төлөмдүн өлчөмүн белгилейт;

озон катмарын коргоо жагында бирдиктүү мамлекеттик саясатты жүргүзүүнү камсыз кылат;

озонду бузуучу заттарды жана аларды камтыган продукцияны Евразия экономикалык бирлигине мүчө мамлекеттин аймагынан Кыргыз Республикасынын аймагына ташып келүү же Бажы бирлигине мүчө мамлекеттин аймагына Кыргыз Республикасынын аймагынан ташып кетүү үчүн корутундуларды (уруксат документтерин) берүүнүн тартибин жана шарттарын, ошондой эле ал корутундулардын (уруксат документтеринин) колдонулушун токтотуунун тартибин жана шарттарын белгилейт;

Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдерине ылайык озонду бузуучу заттарды керектөөнүн эң жогорку көлөмүн жана аларды пайдаланууну кыскартуунун же токтотуунун мөөнөттөрүн белгилейт;

озон катмарынын мониторингин жүргүзүүнүн жана анын маалыматтарын пайдалануунун тартибин белгилейт;

юридикалык жактар жана жеке ишкерлер тарабынан озонду бузуучу заттарды керектөөнүн эсебин жүргүзүүнүн тартибин, ошондой эле озонду бузуучу заттарды камтыган жабдууларды жана техникалык түзүлүштөрдү түгөлдөөнү жүргүзүү тартибин аныктайт;

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык озон катмарын коргоо жаатындагы башка ыйгарым укуктарды жүзөгө ашырат.

(КР 2014-жылдын 25-декабрындагы N 165, 2019-жылдын 29-мартындагы N 40 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

5-статья. Озон катмарын коргоо жаатындагы Кыргыз Республикасынын курчап турган чөйрөнү коргоо боюнча атайын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын компетенциясы

Кыргыз Республикасынын айлана-чөйрөнү коргоо боюнча атайын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы өзүнүн компетенциясынын чектеринде:

озон катмарын коргоо боюнча мамлекеттик максаттуу программаларды иштеп чыгууну жана аткарууну уюштурат жана координациялайт;

озон боюнча ведомстволор аралык координациялык комиссиянын ишине жетекчилик кылат;

Кыргыз Республикасынын эларалык келишимдерине ылайык озон бузуучу заттарды керектөөгө чектөөлөрдү белгилейт;

озон бузуучу заттарды жана (же) озон бузуучу заттарды камтыган продукцияны Кыргыз Республикасынын аймагына ташып келүү же анын чегинен тышкары жакка ташып чыгуу лицензиясын макулдашат, озон катмарын коргоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын же лицензияда көрсөтүлгөн шарттар бузулган учурда уруксаттардын (лицензиялардын) колдонулушун убактылуу токтотот, жоет жана (же) аларды кайра чакырып алат;

озон катмарын коргоого, анын ичинде озон бузуучу заттардын керектелишине мамлекеттик көзөмөлдү, ошондой эле рециркуляциялоо же утилдештирүү максатында озон бузуучу заттардын калдык санын бекем жабык идишке өз учурунда жыйноо жана сактоо боюнча ишчараларды иштеп чыгууга жана аткарууга такай көзөмөл жүргүзүүнү жүзөгө ашырат;

озон катмарын коргоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузууларды жоюу боюнча юридикалык жана жеке жактарга милдеттүү түрдө аткарылууга тийиш болгон милдеттендирүүлөрдү берет;

эгерде айрым өндүрүштөрдү, цехтерди жана башка объекттерди пайдалануу озон катмарын коргоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузуу менен жүзөгө ашырып жатса, аларды пайдаланууну чектөө же токтотуу жөнүндө чечим кабыл алат;

эгерде юридикалык жана жеке жактар ишин озон катмарын коргоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бир нече жолу же одоно бузуу менен жүзөгө ашырып жатса, аларды жоюу жана ишин токтотуу, айрым өндүрүштөрдү, цехтерди жана башка объекттерди пайдаланууну токтотуу жөнүндө жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарына сунуштарды жана (же) доолорду сотко жөнөтөт;

юридикалык жана жеке жактардын озон бузуучу заттардын эсебин алуусунун жана алар озон бузуучу заттар менен иштөө боюнча отчеттуулукту жүзөгө ашыруусунун тартибин аныктайт;

озон бузуучу заттар жүгүртүүдөн биротоло чыгарылып салганга чейин алардын Кыргыз Республикасындагы калдык санынын эсебин жүргүзөт;

озон катмарын коргоо жаатында эларалык кызматташтыкты жүзөгө ашырат;

озон катмарын коргоо жаатында Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык башка ыйгарым укуктарды жүзөгө ашырат.

6-статья. Жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын озон катмарын коргоо жаатындагы компетенциясы

Озон катмарын коргоо жаатында жергиликтүү мамлекеттик администрациялар өз компетенциясынын чектеринде, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары берилген мамлекеттик ыйгарым укуктардын чектеринде:

озон катмарын коргоо боюнча жергиликтүү программаларды жана ишчараларды иштеп чыгууну уюштурат, бекитет жана алардын аткарылышын координациялайт;

озон катмарын коргоо жана озон бузуучу заттар менен иштөө маселелери боюнча тиешелүү жергиликтүү аткаруу органдарынын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына жооп бербеген чечимдерин жокко чыгаруу жөнүндө чечим кабыл алат;

юридикалык жана жеке жактар озон катмарын коргоо боюнча, анын ичинде рециркуляциялоо же утилдештирүү максатында озон бузуучу заттарды өз учурунда чогултуу жана аларды жылчыксыз идиште сактоо боюнча ишчараларды иштеп чыгышына жана аткарышына көзөмөлдүктү ишке ашырат;

озон катмарын коргоо жаатында Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык башка ыйгарым укуктарды жүзөгө ашырат.

(КР 2016-жылдын 6-июлундагы № 99 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

61-статья. Кызмат адамдарынын чечимдерине даттануу тартиби

Айлана-чөйрөнү коргоо боюнча атайын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардын, жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызмат адамдарынын чечимдерине административдик иш жана административдик жол-жоболор чөйрөсүндөгү мыйзамдарга ылайык даттанылышы мүмкүн.

(КР 2016-жылдын 25-июлундагы № 135 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

7-статья. Озон катмарын коргоонун экономикалык механизми

Озон катмарын коргоонун экономикалык механизми төмөнкүлөрдү камтыйт:

озон катмарын коргоо боюнча мамлекеттик максаттуу программаларды жана ишчараларды иштеп чыгууну жана ишке ашырууну;

озон катмарын коргоо боюнча мамлекеттик максаттуу программаларды жана ишчараларды бюджеттик каражаттардын, озон катмарын коргоо боюнча эларалык фонддордун жана башка Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында тыюу салынбаган булактардын эсебинен каржылоону;

озон үчүн коркунучсуз заттарды жана технологияларды пайдаланууга өтүүнү жүзөгө ашырып жаткан юридикалык жана жеке жактарга Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык салык салуунун жана кредит берүүнүн жеңилдетилген режимдерин берүүнү;

озон бузуучу заттарды жана (же) озон бузуучу заттарды камтыган продукцияны Кыргыз Республикасынын аймагына ташып келүү үчүн алынуучу лицензияга акы алууну.

8-статья. Озон бузуучу заттар менен иштөө учурунда юридикалык жана жеке жактардын милдеттери

Озон бузуучу заттар менен иштөө учурунда юридикалык жана жеке жактар төмөнкүлөргө милдеттүү:

озон катмарын коргоо боюнча мамлекеттик максаттуу программаларга жана ишчараларга ылайык озон бузуучу заттарды керектөөнү кыскартууга жана аларды керектөөнү толук токтотуу үчүн зарыл чараларды көрүүгө;

Кыргыз Республикасынын озон бузуучу заттар менен иштөө боюнча мыйзамынын талаптарын сактоого;

рециркуляциялоо же утилдештирүү максатында озонду бузуучу заттарды өз учурунда чогултуу жана аларды жылчыксыз идиште сактоо боюнча ишчараларды иштеп чыгууга жана аткарууга;

мамлекеттик органдардын ыйгарым укуктуу кызмат адамдарынын талабы боюнча контролдукту жүзөгө ашыруу үчүн колдо болгон озонду бузуучу заттарды жана озонду бузуучу заттарды камтыган продукцияны, ошондой эле озонду бузуучу заттар менен иштөө боюнча документацияны көрсөтүүгө;

озонду бузуучу заттарды керектөөнүн белгиленген көлөмүнөн ашпоого;

ушул Мыйзамдын 11-статьясынын 1-бөлүгүнө ылайык озонду бузуучу заттарды керектөөнүн эсебин жүргүзүүгө жана алар менен иштөө боюнча отчеттуулукту жүзөгө ашырууга.

Озон бузуучу заттарды жана (же) озон бузуучу заттарды камтыган продукцияны өндүргөн, импорттогон жана (же) эскпорттогон юридикалык жана жеке жактар продукцияга "Озон үчүн зыяндуу" деген жазууну жазууга жана озон бузуучу заттар же озон бузуучу заттарды камтыган продукция сакталуучу же ташылуучу таңгакты ушундай жазуу менен так маркировкалоого, алардын коопсуз сакталышын жана ташылышын камсыз кылууга, ошондой эле товарды коштогон документацияда озон бузуучу заттардын, анын ичинде продукцияда камтылган озон бузуучу заттардын аталышын жана санын көрсөтүүгө милдеттүү.

9-статья. Озон бузуучу заттарды жана озон бузуучу заттарды камтыган продукцияны орун которуштуруу

Озон бузуучу заттар менен иштөөгө байланышкан иштер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте лицензияланууга тийиш.

Озон бузуучу заттарды жана озон бузуучу заттарды камтыган продукцияны Кыргыз Республикасынын аймагына ташып келүүгө жана анын чегинен тышкары жакка ташып чыгууга юридикалык жана жеке жактарга озон бузуучу заттарды жана (же) озон бузуучу заттарды камтыган продукцияны Кыргыз Республикасынын аймагына ташып келүү же анын чегинен тышкары жакка ташып чыгуу үчүн экспорт-импорт операциялары боюнча Кыргыз Республикасынын атайын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы берген лицензиясы бар болгон учурда гана жол берилет, буга ушул статьянын төртүнчү абзацында каралган учурлар кирбейт.

Озон бузуучу заттарды жана (же) озон бузуучу заттарды камтыган продукцияны Кыргыз Республикасынын аймагына ташып келүүгө же анын чегинен тышкары жакка ташып чыгууга лицензияларды берүү тартибин, ошондой эле озон бузуучу заттардын же озон бузуучу заттарды камтыган продукциянын ташып келүүгө (ташып чыгууга) жол берилген санын Кыргыз Республикасынын Өкмөтү белгилейт.

Монреаль протоколунун тараптары болуп саналбаган мамлекеттен жана мамлекетке озон бузуучу заттарды жана (же) озон бузуучу заттарды камтыган продукцияны Кыргыз Республикасынын аймагына ташып келүүгө же анын чегинен тышкары жакка ташып чыгууга лицензия берүүгө жол берилбейт.

Озон бузуучу заттардын тизмесине киргизилген озон бузуучу заттарды же озон бузуучу заттарды камтыган продукцияны Кыргыз Республикасынын аймагына ташып келүүгө же анын чегинен тышкары жакка ташып чыгууга лицензия төмөнкү учурларда талап кылынбайт:

эгерде мындай продукция жарандардын ташылып келе жаткан жеке мүлкү болсо жана анын саны Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген ченемден ашпаса;

озон бузуучу заттарды жана озон бузуучу заттарды камтыган продукцияны Кыргыз Республикасынын аймагы аркылуу транзиттик ташуу учурунда.

9-1-статья. Евразия экономикалык бирлигинин алкагында озонду бузуучу заттарды жана озонду бузуучу заттарды камтыган продукцияны ташуу

Евразия экономикалык комиссиясынын коллегиясынын 2012-жылдын 16-августундагы № 134 чечими менен бекитилген Бирдиктүү тизменин 1.1- жана 1.2-бөлүмдөрүнүн эскертүүлөрүндө көрсөтүлгөн учурларды кошпогондо, Евразия экономикалык коомдоштугунун алкагында үчүнчү өлкөлөр менен соодада Бажы бирлигине мүчө өлкөлөр ташып келишине же ташып кетишине тыюу салуулар же чектөөлөр колдонулган Товарлардын бирдиктүү тизмегинин 1.1-бөлүгүндө көрсөтүлгөн озонду бузуучу заттарды жана аларды камтыган продукцияны Евразия экономикалык бирлигинин бажы аймагына ташып кирүүгө жана Евразия экономикалык бирлигинин бажы аймагынан ташып чыгууга тыюу салынат.

(КР 2014-жылдын 25-декабрындагы N 165, 2019-жылдын 29-мартындагы N 40 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

10-статья. Озон бузуучу заттар менен иштөө режими

Озон бузуучу заттар менен иштөө учурунда төмөнкүлөргө тыюу салынат:

Лицензиясы жок озон бузуучу заттарды жана (же) озон бузуучу заттарды камтыган продукцияны Кыргыз Республикасынын аймагына ташып келүүгө же анын чегинен тышкары жакка ташып чыгууга;

Кыргыз Республикасында керектөө чектелген же тыюу салынган озон бузуучу заттардын Тизмесине киргизилген озон бузуучу заттар менен иштөөгө;

керектөө үчүн тыюу салынбаган озон бузуучу заттарды камтыган аэрозоль продукциясын, өрт өчүрүү каражаттарын жана башка продукцияны багыты боюнча колдонуу аркылуу мындай заттардын абага чыгарылышын кошпогондо озон бузуучу заттардын абага чыгарылышына;

Кыргыз Республикасында керектөө чектелген же тыюу салынган озон бузуучу заттардын Тизмесине киргизилген озон бузуучу заттар менен иштөөнү караган технологияларды, жабдууну, заттарды жана материалдарды пайдалануу менен объекттерди долбоорлоо, реконструкциялоо, техникалык жактан кайра жабдуу, кеңейтүү, жаңыларын куруу.

Озонду бузуучу заттарды жана жабдууларды конфискациялоо бажы иши чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана Кыргыз Республикасынын колдонуудагы башка мыйзамдарына ылайык жөнгө салынат.

(КР 2019-жылдын 29-мартындагы N 40 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

11-статья. Озон бузуучу заттарды керектөөнү эсепке алуу жана маалымат берүү

Озон бузуучу заттар менен иштөөгө байланышкан ишти жүзөгө ашырган юридикалык жана жеке жактар Кыргыз Республикасынын айлана-чөйрөнү коргоо боюнча атайын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы белгилеген тартипте озон бузуучу заттарды керектөөнүн эсебин жүргүзөт жана алар менен иштөө боюнча отчеттуулукту жүзөгө ашырат.

Кыргыз Республикасынын айлана-чөйрөнү коргоо боюнча атайын ыйгарым укуктуу органы өндүрүлгөн, импорттолгон жана экспорттолгон озон бузуучу заттардын, анын ичинде продукцияда камтылган заттардын түрлөрү жана саны жөнүндө маалыматтарды жалпылайт, ар жылдык отчетту даярдайт жана Монреаль протоколунун Озон Катчылыгына жана Көп тараптуу фондуна берет.

12-статья. Озон катмарынын мониторинги

Кыргыз Республикасынын аймагынын үстүндөгү озон катмарынын абалына дайыма байкоо жүргүзүүнү, анын өзгөрүүлөрүн баалоону жана болжолдоону илимий-изилдөө институттарын тартуу менен айлана-чөйрөнү коргоо боюнча атайын ыйгарым укуктуу орган ишке ашырат.

Мониторингдин илим-изилдөө станцияларынын негизги миддеттери төмөнкүлөр:

Кыргыз Республикасынын аймагынын үстүндөгү озон катмарынын абалын жана жерге жакын ультракызгылт күн нурларынын деңгээлин өлчөө, баалоо жана болжолдоо;

озон катмарынын абалы жөнүндө маалымат банкын түзүү жана бул маалыматты кызыкдар мамлекеттик органдарга, жалпыга маалымдоо каражаттарына жана башка кызыкдар жактарга берүү;

озон катмарынын абалы жөнүндө маалыматты башка мамлекеттердин ыйгарым укуктуу органдары жана эларалык уюмдар менен алмашуу;

озон катмарынын мониторинги жагынан адистерди даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу.

13-статья. Озон катмарын коргоого көзөмөл жүргүзүү

Озон катмарын коргоого мамлекеттик көзөмөл жүргүзүүнү Кыргыз Республикасынын айлана-чөйрөнү коргоо боюнча атайын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы жана башка ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдары өз компетенцияларынын чектеринде, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүзөгө ашырат.

Озон катмарын коргоо жагынан ведомстволук көзөмөлдү жогору турган уюмдар өздөрүнө караштуу уюмдар озон катмарын коргоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, озон катмарын коргоо боюнча программаларды жана ишчараларды аткарышын камсыз кылуу максатында жүзөгө ашырат.

Озон катмарын коргоо жагынан өндүрүштүк көзөмөлдү юридикалык жана жеке жактар жүзөгө ашырат.

Коомчулуктун демилгеси менен озон катмарын коргоо тармагында коомдук көзөмөл ишке ашырылышы мүмкүн.

14-статья. Озон катмарын коргоо жагынан укук бузуулардын түрлөрү жана алар үчүн жоопкерчилик

Төмөнкүлөргө күнөлүү жактар:

Кыргыз Республикасында керектөө үчүн тыюу салынган озон бузуучу заттарды өндүргөндүгү;

озон бузуучу заттарды жана (же) озон бузуучу заттарды камтыган продукцияны Кыргыз Республикасынын аймагына мыйзамсыз ташып келгендиги жана (же) анын чегинен тышкары жакка ташып чыккандыгы;

керектөө үчүн тыюу салынбаган озон бузуучу заттарды камтыган аэрозоль продукциясын, өрт өчүрүү каражаттарын жана башка продукцияны багыты боюнча колдонуу аркылуу мындай заттардын абага чыгарылышын кошпогондо, озонду бузуучу заттар атмосферага чыгарылгандыгы;

рециркуляциялоо же утилдештирүү максатында озон бузуучу заттарды өз учурунда чогултуу жана жылчыксыз идишке сактоо боюнча чараларды көрбөгөндүгү -

үчүн күнөөлүүлөр Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчиликке тартылышат.

Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларында озон катмарын коргоо жагынан укук бузуулардын башка түрлөрү үчүн да жоопкерчилик каралышы мүмкүн.

15-статья. Озон катмарын коргоо жаатындагы эларалык келишимдер

Эгерде Кыргыз Республикасы ратификациялаган эларалык макулдашууда же келишимде ушул Мыйзамда каралгандан башка талаптар каралса, анда эларалык келишимдин эрежелери колдонулат.

16-статья. Ушул Мыйзамдын күчүнө кириши

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган учурдан тартып күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү үч айлык мөөнөттө өзүнүн ченемдик укуктук актыларын ушул Мыйзамга ылайык келтирсин, ошондой эле ушул Мыйзамдын жоболорун ишке ашыруу үчүн зарыл болгон башка чараларды көрсүн.

 

Кыргыз Республикасынын

           Президенти

 

К. Бакиев