Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

           КР 2017-жылдын 24-январындагы № 10 Мыйзамына ылайык
                     2019-жылдын 1-январынан тартып
                            КҮЧҮН ЖОГОТОТ

 

Бишкек шаары, Өкмөт Үйү

2006-жылдын 28-декабры, № 211

 

                      КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

 

               Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза Кодексине

                       өзгөртүүлөр киргизүү жөнүндө

                                     

2006 - жылдын 14 - ноябрында            Кыргыз Республикасынын Жогорку

                                        Кењеши тарабынан кабыл алынган

  

   1 - статья. Кыргыз Республикасынын Кылмыш -  жаза кодексине (Кыргыз

Республикасынын Жогорку Кењешинин  Ведомосттору, 1998-ж., №7, 229–ст.)

тӨмӨнкүдӨй   ӨзгӨртүүлӨр киргизилсин:

   36 - статьяда:

   - 1 - бӨлүгү тӨмӨнкүдӨй редакцияда баяндалсын:

   «(1)  Коргонуу  учурундагы,  башкача    айтканда  коргонуучунун  же

башка  адамдын инсандыгын,  турак  жайын, менчигин, жер участогун жана

башка укуктарын, коомдун жана мамлекеттин мыйзамдар  менен   корголгон

кызыкчылыктарын  коомдук  коркунучтуу кол салуудан  коргоодо, коргонуу

зарылдыгынын  чектеринен  аша чабууга жол берилбестен,  кол  салуучуга

зыян  келтирүү кылмыш  болуп  саналбайт.».

   - 3 - бӨлүгү тӨмӨнкүдӨй редакцияда баяндалсын:

  «(3) Коргонуунун кол салуунун мүнӨзүнӨ жана коомдук коркунучтуулугу-

нун дењгээлине  ачык   дал   келбеши коргонуу  зарылдыгынын чектеринен

аша  чабуу  катары  таанылат. Анын  натыйжасында  кол   салуучуга бай-

кабастыктан  залал   келтирүү кылмыш - жаза  жоопкерчилигине алып кел-

бейт.».

  

   2-статья. Ушул Мыйзам жарыяланган кіндјн тартып күчүнӨ кирет.

  

   Кыргыз Республикасынын

   Президенти                                         К.Бакиев